Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Roofzuchtige wolven in schapenvachten (1) (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014, 9:29 door Dirk A A

Als wij iets nodig hebben, is het wel de gave van onderscheid, om te weten wat van de Here is en wat niet. In Zijn eindtijdrede in Mattheus 24 waarschuwt de Here Jezus voor de valse profeten die zullen komen en die velen zullen verleiden (vers 11). Het zijn de roofzuchtige wolven in schapenvachten (Mattheus 7:15). Pas op voor hen, kijk uit! Het gaat hen om hun eigen eer, hun financiële gewin, waarbij ze velen wegtrekken bij de Here Jezus vandaan.

Aan de buitenkant lijken ze op schapen. Op het eerste gehoor klinkt hun boodschap aantrekkelijk. Ze spreken over geloof, tekenen en wonderen, maar hun binnenkant is niet zuiver. Daar zit de roofzuchtige wolf, die erop uit is jouw geld, jouw vertrouwen, jouw ziel in z’n macht te krijgen. Pas op!

Valse profeten, valse leraars brengen een boodschap die op het eerste gezicht soms goed kan klinken, maar die ten diepste haaks staat op het Evangelie van de Here Jezus Christus. De ene leert dat de hel niet bestaat, een ander meent te weten dat er meer wegen tot God leiden. Weer anderen stellen dat alle gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid.

Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar ‘tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’ (Efeze 6:12). Deze strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Dan kunnen we stand houden en weerstand bieden tegen de listige verleidingen van de duivel (vers 11).

Speciale aandacht vraag ik voor de zogenaamde voorspoed- en welvaartspredikers, ook wel de Word of Faith predikers genoemd. Het zijn dwaalleraars, die de gemeente van de Here Jezus op een dwaalweg voeren. Ze komen volop voor in Amerika, Afrika, Zuid-Amerika en ook steeds meer in Nederland.

Ze prediken dat gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid. Valse predikers zijn zo populair omdat iedereen gezondheid, voorspoed en rijkdom wil. En wanneer je kritische opmerkingen maakt over zulke predikers krijg je al snel te horen dat je de gezalfden des Heren niet aan mag raken.
Maar wie waren deze gezalfden des Heren? We lezen over hen in Psalm 105:15. Het zijn de aartsvaders en hun nakomelingen.

De Efezebrief roept ons op de werken van de duisternis te ontmaskeren (Efeze 5:11). Dat is onze plicht wanneer we zien dat Gods Woord wordt aangevallen, wanneer Gods eer wordt aangetast en wanneer goedbedoelende gelovigen worden misleid.
Wat opvalt bij de welvaarts- en voorspoedpredikers is dat ze doen alsof ze zelf god zijn. Ze denken dat zij kunnen bewerkstelligen wat God moet doen. Sterke nadruk leggen ze op het positieve denken. Als je positief spreekt, positief denkt, kun jij iets nieuws maken, zoals gezondheid, geld en werk.

Nergens in de Bijbel lees je dat ons voorspoed, welvaart en geluk wordt gegarandeerd als we tot geloof in de Here Jezus komen. Zei Hij het zelf al niet: ‘Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen’ (Johannes 15:20). Dit is geen populaire boodschap, maar wel de waarheid van de Bijbel. En wanneer iemand niet geneest, zeggen ze dat zijn of haar geloof niet goed of niet voldoende is. Wat een wrede boodschap!

In de samenkomsten van deze predikers gebeuren de meest wonderlijke dingen. Van zelfbeheersing, wat in Galaten 5:22 toch vrucht van de Heilige Geest wordt genoemd, is vaak geen sprake meer. Verschijnselen als heftig schudden, onbedaarlijk lachen en het achterover vallen is er heel gewoon. Wist u dat deze zelfde verschijnselen ook voorkomen in het hindoeïsme?

Dit vallen wordt vallen in de geest genoemd. Geest wordt altijd met een hoofdletter G geschreven, maar ik schrijf het bewust met een kleine letter. Mensen vallen altijd achterover, terwijl je dit in de Bijbel nergens terugvindt. Als mensen een ontmoeting met de Here hebben, met de Heilige, vallen ze in aanbidding of verootmoediging voorover. De enige keer dat mensen achterover vallen is bij de soldaten die de Here Jezus gevangen komen nemen, als een oordeel.

Laat het ons verlangen zijn meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest (Efeze 5:18). En zeker, de Here is bij machte meer dan overvloedig Zijn zegen te schenken, Zijn gaven te geven, tot opbouw en tot zegen van Zijn gemeente. Vaak verwachten we veel te weinig van Hem. Ziet u uit naar wat Hij gaat doen?
Laten we tegelijk alert zijn. Laten we alle geesten toetsen of ze uit God zijn. Blijf dicht bij de Here Jezus, laat u leiden door de Heilige Geest en zorg dat u de Bijbel kent.

Dirk van Genderen

(Mits er in de wereld geen ontwikkelingen plaatsvinden die direct onze aandacht vragen, hoop ik volgende week een vervolg op dit commentaar te plaatsen.)

30 Reacties

 1. Henny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014 om 10:14

  Ik ben blij dat jij hier aandacht aan besteedt Dirk, ik zie uit naar deel 2.

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014 om 11:07

  Beste Dirk,

  Ik stuur jou hierbij de inhoud toe van een e-mail die ik afgelopen woensdag geschreven heb aan een medegelovige.
  “………..Ik denk zelf dat God niet beloofd heeft dat wij geen problemen of wat dan ook zouden krijgen. Maar Hij heeft “een hoopvolle toekomst beloofd (Jeremia 29:11) in der eeuwigheid. Wat ons overkomt heeft positieve gevolgen voor de eeuwigheid en werkt mee aan het eeuwig gewicht van heerlijkheid (2 Korinthe 4:16,17). Ik kwam altijd in een kramp terecht als ik Jeremia 29:11 las, als dat mij nooit wat zou overkomen. En dat klopt ook niet, gezien de problemen waar ik nu mee te kampen heb. Mede om deze en andere redenen onderschrijf ik de charismatische leer dan ook niet. Het is een leer die vooral op dit leven gericht is (genezing, gezondheid,enz.) terwijl de nadruk moet liggen op het leven wat komen gaat, omdat dat eindeloos lang zal duren, terwijl dit leven maar van korte duur is. Als je blik zo is gericht, gaan je denken en activiteiten zich automatisch daarnaar richten. Vandaar dat ik niet meer mensen ga vragen voor mijn genezing en gezondheid te bidden. De natuurlijke zaken duren maar kort maar de geestelijke gaan een eeuwigheid mee. Volgens mij is deze visie de juiste. Ik heb er jaren over gedaan om dit te kunnen begrijpen. Maar een voor een vallen de puzzels van mijn leven zo in elkaar…….”.

  San

 3. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014 om 11:08

  Het kan niet genoeg onder de aandacht gebracht worden.
  Wakker worden dus!!!

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014 om 15:11

  Wolven in schaapskleren, ook popgroepen kunnen daar wat van. Denk maar aan bijv. The Beatles die zich inlieten met de occulte leer van Aleister Crowley, of popgroepen die op zich mooie liederen maken, maar met verkeerde teksten of achterstevoren in de muziek gemixte boodschappen die satanisch zijn (backmasking, omkeer- vermommingstechniek)! Bijv. Led Zeppelin, E.L.O. (Electric Light Orchestra).

 5. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014 om 16:48

  Beste Dirk,

  Waarom worden baby’s, als die worden besprenkeld, altijd op hun voorhoofden besprenkeld en niet op hun voeten???
  Ja, ik zeg besprenkeld, want “dopen” is het niet. Het enige wat gedoopt wordt zijn de vingers van de dominee.
  En ja, ik heb een aantal jaren terug de geloofsdoop ondergaan. Waarom dit altijd achterover gebeurt, weet ik niet, maar het schiet mij wel in het verkeerde keelgat dat jij nu suggereert dat dit ook maar iets te maken zou hebben met de door jou genoemde praktijken van “vallen in de geest” e.d.

 6. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014 om 18:24

  Wolven in schaapskleren… camouflage en bedrog zijn belangrijke technieken in de strijd. Beseffen wij wel dat er een conflict (strijd/oorlog) gaande is?
  In Johannes 10 staat geschreven dat de schapen, dat zijn wij, de stem van de goede Herder (Jezus) zullen verstaan, de Heer waarschuwt ons dat er ook veel valse christussen zullen uitgaan en er velen verleiden! Matth. 24:5
  Hoe kun je weten met wie je te doen hebt?
  Is het zo vreemd om dit in gebed aan de Heer te vragen? “Heer, bent U het, die mij leidt? Of is het een boze geest die zich voordoet alsof hij U is?”
  1 Johannes 4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; 3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
  Het bloed van Jezus is precies datgene waar Satan niets van wil weten, omdat Jezus’ bloedstorting hem uit zijn machtspositie onttroonde.
  Dank zij Jezus’ bloed ontvangen wij kracht om in te gaan in het heiligdom. Hebr. 8:19 God schrijft dan Zijn Wetten in ons hart en Hij laat niet met Zich spotten!
  Dit woord staat geschreven bij de beloften die Israël nog te goed heeft!
  Hebr. 8:10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

 7. Roelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014 om 20:13

  “Opmerkelijk is trouwens ook dat mensen die door onderdompeling gedoopt worden, ook altijd achterover gedoopt worden. Waarom niet voorover?”
  Beste Dirk,
  Het antwoord hierop is niet zo moeilijk, het staat in Rom. 6:4 “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood …..” De doop door onderdompeling beeldt de begrafenis uit van de oude mens, en de opstanding tot nieuwheid des levens (in Christus), het wordt wel ‘het watergraf’ genoemd.
  En een dode wordt áltijd achterover in de kist gelegd om begraven te worden.

 8. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 maart 2014 om 0:08

  Een korte aanvulling op mijn vorige berichtje.
  Ik vind het zo jammer dat er niet rechtstreeks op het onderwerp dat Dirk aansnijdt gereageerd wordt.
  Het is erg belangrijk om de ogen voor deze praktijken niet te sluiten.
  Voordat het te laat is en je er helemaal in verstrikt raakt en je het als ‘waarheid’ tot je genomen hebt.

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 maart 2014 om 8:46

  Reactie Dirk van Genderen,

  Beste Roelie,

  Ik heb mijn opmerking over de doop weggehaald.

 10. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 maart 2014 om 14:15

  @Corstiaan, je hebt gelijk als je occult, erotisch gedoe in sektarische kringen wilt aanpakken, dan wel ontmaskeren.
  Maar weet dat dit moeilijk is, wie is zonder zonden? Wie is opgewassen tegen de grote stadswereld om die sektes heen?
  Als dan toch je belangstelling uitgaat naar valsheid in nette pakken, denk dan gelijk even mee inzake politiek (the peace talks) mensenhandel (gouden kettinkjes en meisjes) moord en doodslag (vervolgingen) … Wat is de wijsheid inzake al dit kwaad?

 11. Marten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 maart 2014 om 18:18

  Beste Dirk,
  Onze God is een God van wonderen. Pas zag ik nog hoe een vrouw uit Dokkum die zeer ernstig ziek was, door de Here Jezus werd genezen in een dienst waar Jan Zijlstra de leiding had, zelf heb ik meegemaakt dat een kleinkind ernstig ziek in het ziekenhuis lag, en wij door openbaring van God naar voren werden geroepen (wij waren hier helemaal niet voor gekomen), maar door gebed heeft onze God grote dingen gedaan aan ons kleinkind. Zegt Psalm 103:2-3 niet; Loof de HERE mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die AL UW KRANKHEDEN GENEEST!!
  We moeten inderdaad alert zijn, maar wel openstaan voor wat de Heilige Geest wil doen,namelijk Jezus verheerlijken!

 12. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 maart 2014 om 19:43

  Marten: Wat doe je dan met Mattheus 7:21-23? Hoe groot het wonder ook is, we moeten het altijd toetsen aan de Bijbel. De Bijbel zegt dat we bij gelovigen op de vruchten moeten letten (zie Mattheus 7:16). Dat betekent hun levenswandel. Of deze mensen een geheiligde wandel hebben. En niet op de wonderen en tekenen die zij doen. Cruciaal is of het mensen zijn die zoeken naar de waarheid. 2 Thessalonicenzen 2:10. Mocht dat niet het geval zijn, dan zijn het valse profeten, wolven in schaapskledij. Weet dat de duivel zich ook kan voordoen als een engel des lichts. 2 Korinthe 11:14. En juist in deze eindtijd zullen dergelijke manifestaties aan de orde zijn, omdat de duivel nog zoveel mogelijk wil misleiden. Een wonder kan ook echt zijn en door God gewerkt. Dat komt ook voor. Maar ik zou heel voorzichtig zijn in deze bovennatuurlijke manifestaties en niet klakkeloos elk wonder aannemen als door God gewerkt. Zelf ben ik voor de meest voorzichtige manier om de charismatische leer af te wijzen, omdat als God een wonder wil doen, Hij dat zeker zal doen. Daarvoor is Hij niet van mensen afhankelijk. Liever ziek en behouden de eeuwigheid ingaan dan misleid worden en gezond verloren gaan.

 13. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 maart 2014 om 19:54

  Beste Dirk

  Er zijn heel wat wolven in schaapskleren. Terecht is er bij het CDA congres geprotesteerd tegen het maar binnen halen van moslims door deze partij. Kijk, dat de PvdA en D66 en GroenLinks dat doen, dat kan ik me nog voorstellen, maar een partij die zegt christelijk te zijn moet daar verre van blijven.

 14. corstiaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 maart 2014 om 20:12

  Peter: Ik heb niet de intentie om iedereen op te roepen om dergelijke praktijken massaal uit te gaan bannen.
  Het gaat mij veel meer om dat we de Heere zullen bidden om Zijn Heilige Geest om in zulke omstandigheden te kunnen onderscheiden waar het om gaat en waar het op aan komt.

 15. B.van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 maart 2014 om 20:48

  Bidden om open ogen, om op te merken of de geesten uit God zijn of niet, het gebed is een machtig wapen.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 maart 2014 om 21:51

  Toch is mijn prediking een “welvaartsprediking”!! Ik durf dat te zeggen!! Efeze 1 begint er al mee: “3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.” en een paar verzen verder: “11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, 12 opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Gezegend, geestelijke zegen, een erfdeel, heerlijkheid…….. Als DAT geen welvaartsprediking is ??? Geestelijke zegeningen zijn voor mij bovenal: kracht en blijdschap!! Ik zou willen dat deze “welvaartsprediking” elke zondag van elke kansel in alle kerken klinkt!! Col.3: 4 “Je zult met Hem verschijnen in heerlijkheid”!!! Weten christenen wel HOE rijk wij zijn????? Wie zijn rijkdom meet aan zijn bankrekening, goud of zilver, is voor mij sowieso geen christen!! De laatsten zijn als “de rijke jongeling”!! Natuurlijk weet ik ook, dat Dirk het hier over een heel ander soort “welvaartspredikers” heeft……… Maar DIT is mijn persoonlijke RIJKDOM en ik wenste dat alle christenen daarvan zouden getuigen, want dan maken al die andere “welvaartspredikers” geen enkele kans!!

 17. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 9 maart 2014 om 5:31

  Mattitjahoe 7:15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

  Probeer ZIJN Torah / wet te gehoorzamen en verkracht deze niet !

 18. Henny zegt:
  Geplaatst op zondag 9 maart 2014 om 11:26

  @Marten, bedoel jij Carly Alkema uit Dokkum? Dat is een getuigenis uit het jaar 2001! Het schrijven doet inderdaad voorkomen dat het nog maar kort geleden is ,en daarom worden wij opgeroepen om alles wat wij zien en horen te toetsen. Want er is heel veel mooi weer gepraat, terwijl de donkere wolken erboven niet gezien worden.

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 9 maart 2014 om 15:21

  Sjalom,

  Wolven in schaapskleren! Ach al heel vroeg lezen we hierover in de Bijbel(Deuteronomium 13). Wie zich onttrekt aan het woord van G’d en de daarbij bepaalde geboden en verordeningen zal er zeker mee te maken krijgen. Een welvaartsgeloof bestaat gewoon niet. Dat is goedkoop en zegt meer over de mens die deze uitspreekt. De eer die G’d toebehoort en toekomt buigen welvaartsprofeten naar zichzelf met de meest vrome bewoordingen. Het gaat mij goed en dan volgt er een lange reeks van vermeende zegeningen die zij claimen van G’d. Holle klanken zijn het, de diepgang ontbreekt daaraan. Op een geraffineerde wijze bouwt men er een stukje mystiek om heen. Zo ontstaat al snel een kerkheilige broeder of zuster.

  Hoe gemakkelijk is het om je eigen succes te etaleren. Het komt controleerbaar en overtuigend over als iemand spreekt uit eigen ervaring. Hoe vaak komen we verhalen tegen die door anderen extra worden aangedikt. Genezingsverhalen zijn prachtig. Wanneer deze hebben plaats gevonden zal degene die genezen is G’d de lof en eer brengen. Omstanders adoreren de genezende persoon en trekken de genezing uit het verband. Alsof de voorganger in eigen persoon voor genezing zorgt lijkt het wel.

  Hoe komt dat over naar de ongelovige? Hoe reageert de buitenstaander naar de genezen persoon? Ik lees van de 10 melaatsen die Yeshua geneest. Zij krijgen alle 10 de opdracht om zich te tonen bij de priester en de gebruikelijke offers te brengen om daarmee G’d te danken voor de genezing. Dat is de door G’d ingestelde route. Er is geen enkele ophef over de genezing. In stilte gaan zij weer (wellicht als kostwinner) aan de dagelijkse arbeid voor hun levensonderhoud. Daarmee voldoen zij aan het gebod: bouwen en bewaren.

  Een van hen voldoet niet aan het gebod. Hij staat er geheel buiten. Zijn offergave wordt niet aanvaard, hij behoort niet tot het Joodse volk. Toch wil hij zijn dank tonen. Niet aan de mensen met een opzichtig verhaal. Yeshua zoekt hij om Hem te danken. Ziehier een kleinbeeld zoals het geldt voor de heiden onder Israël

 20. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 9 maart 2014 om 20:57

  De apostel Paulus noemt de tekenen de “tekenen” van een Apostel. Die zijn er niet meer, dus ook de tekenen niet meer. Onze rijkdommen zijn geestelijk, en verder staat de dienstknecht niet boven zijn Heer. Hij heeft geleden, en wacht nog steeds op de tijd van Zijn verheerlijking. Ook wij wachten, en bidden en lijden, en brengen het evangelie, totdat Hij komt.

 21. Ron van Arkel zegt:
  Geplaatst op zondag 9 maart 2014 om 22:04

  Ik ben blij met dit artikel want er is een heuse doe-het-zelf-religiositeithype aan het ontstaan, waarin men in toenemende mate belangstelling heeft voor spiritisme, Boeddhabeelden, maar ook voor figuren uit het hindoeïsme en de astrologie. Ook zijn er steeds meer (jong)volwassenen en kinderen die zich bezig houden met occulte spelletjes, boeken, muziek en films. Het lijkt onschuldig, maar het is het niet. Het is vaak ontzettend mooi verpakt maar het is niet de waarheid, deze dingen zijn ontzettend gevaarlijk. Het ‘occultisme’ werkt net als gif, het word je ingespoten, het verlamt je als je je ermee inlaat en maakt je een slaaf van satan en daarbij een tegenstander van God. Veel mensen komen in de greep van demonische machten wanneer ze zich bezighouden met allerlei vormen van occultisme. Het woord ‘occult’ betekent letterlijk ‘verborgen’. Terwijl God zich graag openbaart aan de mensen, werken de satan en zijn demonen het liefs vanuit het verborgene. Gaven van de Heilige Geest gaan gepaard met vrede, die uit de occulte wereld met onvrede. Helaas weet ik uit eigen ervaring hoe het is om “besmet” en “gebonden” te zijn door occulte zaken. De Bijbel en de geschiedenis van de kerk leren ons dat deze realiteit wel degelijk bestaat en dat het in onze tijd beslist noodzakelijk is die onder ogen te zien. Er is immers duidelijk sprake van een opleving van het occultisme.

 22. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 9 maart 2014 om 22:48

  Ik ken mensen die door God genezen zijn. Hoe groot onze God is kun je vooral horen uit hun mond. Zij willen God verheerlijken en erover vertellen of het nu gelegen of ongelegen is. Wat een vreugde om aan de lijve te ondervinden dat je genezen bent van je ziekte of kwalen. Deze getuigenissen zijn van groot belang voor allen die Jezus niet kennen. Het bovennatuurlijke wordt een realiteit waar je niet meer onderuit kan.
  In Afrika gebeuren er “aan de lopende band” grote wonderen van genezing en moslims die massaal hun hart aan de Heer geven. Anno 2014 is God nog steeds dezelfde God van kracht en wonderen. Hij heeft de gaven aan de gemeente gegeven – voor opbouw van de gemeente. Wij moeten die gaven herkennen en gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, want ze zijn er!
  Ik ben net terug uit Istanbul waar de kerk groeit (er zijn 16 kerken incl. de pentacostalchurch). Er is een enorme behoefte aan kennis over de liefde van God. 45 jaar geleden was het niet mogelijk om in het openbaar over Jezus te praten maar nu gaan Jehovagetuigen deur aan deur en stichten er huisgemeenten. (Overigens ben ik geen JG). In de 45 jaar dat ik in Turkije kom zie ik een grote verandering in de moslimwereld, de mensen hunkeren naar de kennismaking met hun Redder en Verlosser.

 23. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op maandag 10 maart 2014 om 9:49

  Beste Dirk,

  Onze predikant had pas zijn preek over 1 Joh. 4:1: Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
  Toen zei hij ook dat er staat dat vele (dus niet een klein aantal maar vele)profeten uitgegaan zijn. Ze zijn zelf gaan lopen. De motieven waarom ze zelf gegaan zijn: eigen eer, gewin, enz. Terwijl geroepen predikanten worden uitgestoten in de wijngaard. Uitgestoten door God. Uitgestoten: de roeping eenzijdig vanuit God vandaan om zo al worstelende en biddende en smekende om kracht om die roeping uit te voeren. In afhankelijkheid van Zijn lieve Geest. Het verschil: Gods roeping maakt en houd je klein, valse roeping maakt hoogmoedig en je berooft God van Zijn eer.

  Hartelijke groet Elisabeth

 24. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 10 maart 2014 om 11:23

  Broeder Dirk!

  Ook ditmaal is je commentaar weer prima!! De spijker op de kop!

  Het is helemaal waar, dat we dagelijks veel onderscheidingsvermogen en geestelijke wijsheid nodig hebben. Ik bid er dagelijks om!!

 25. Jean Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op maandag 10 maart 2014 om 13:02

  We leven in een tijd waar vele dwaalleringen uitgaan over de gehele aarde, maar dit weerhoudt God er niet van om opwekking te bewerken in alle gebieden op aarde gelijk HIJ BESCHIKT uit pure genade en liefde tot de verlorenen. Ziet, Hij zal de levenden en de doden op een dag oordelen in gerechtigheid door Jezus de Christus, onze Here. Laten we daarom al het werk des Heren bevorderen door te volharden in de goede strijd des geloofs, ziende op Jezus, waarbij wij volhardend blijven bidden en danken en loven en prijzen en lofliederen zingen, en blijven getuigen en prediken en evangeliseren tot heil van nog velen. Amen. Hallelu-Yah, YHWH is GOD en HERE en de Almachtige in Zijn heilige persoon en naam en genade en die van Zijn zoon Jezus de Christus. Amen.

 26. Matanja zegt:
  Geplaatst op maandag 10 maart 2014 om 17:51

  Beste Dirk,

  Een heel goed stuk!!
  Ik wil graag nog een linkje doorgeven:

  https:\/\/www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141:tongentaal&catid=155:de-geestelijke-wereld&Itemid=98

  Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen S.V. 2 Kor 5:7

 27. Biblespace zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 maart 2014 om 9:18

  Dirk,

  Wij zijn blij met dit artikel. Ook onze site bevat zulke waarschuwingen welke zeer noodzakelijk zijn in onze dagen. Na uw toelating willen ook dit artikel op onze site zetten.
  Groeten en Gods zegen!

 28. Marja zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 maart 2014 om 18:09

  De waarschuwing uit Mattheus 7 moeten wij zeker ter harte nemen. Helaas worden er tekenen gedaan in naam van de
  Heere Jezus door mensen die Hem niet echt kennen en zoals blijkt uit de tekst ook niet door Hem gekend worden.
  Een en ander is vaak al te herkennen aan de mate van levensheiliging hoewel we ook zeker in het beoordelen van de ander zeer terughoudend moeten zijn; alleen God kent het hart. Het probleem is voor mij ook herkenbaar omdat ik tijdens een periode in een charismatische gemeente ook worstelde met het feit dat velen wekelijks vielen maar geen grote verandering zichtbaar was. Nu heb ik mij weer even “veilig” teruggetrokken in een reformatorische kerk, maar met de stelling van de dominee “de wonderen waren voor vroeger, we hebben nu de universiteit” ben ik het verre van eens. Wonderen zijn een onderdeel van de prediking van het evangelie, we hebben uiteindelijk met een bovennatuurlijke wereld te maken, alleen de bron moet wel de Heere Jezus zelf zijn. Het is goed om dwaalleer aan de kaak te stellen, maar gevaarlijk om alles wat wij niet verstandelijk kunnen beredeneren verdacht te maken; er is ook de waarschuwing van Mattheus 12 :31 e.v. Laten we voorzichtig met (ver)oordelen; zelf ben ik tientallen jaren geleden in een charismatische gemeente tot geloof gekomen.

 29. Marthin zegt:
  Geplaatst op zondag 31 augustus 2014 om 1:33

  Alles gebeurt, het is de wil van God. Alles staat ook in het Woord van God.
  Je mag ook niemand oordelen, dat doet God.
  Leven naar het Woord is zwaar en moeilijk, er zijn veel hoorders van
  het Woord en die daar niet naar handelen.
  En dat kan niet! Ik weet dat omdat ik zelf ook zo ben geweest.
  Maar als je je hart aan God geeft en je handel en wandel maar zelfs
  je denken verandert, dan geeft God je eeuwig leven.

  Sommige mensen gaan zondag maar de kerk en maandag kijken
  ze naar andermans vrouw, of liegen of bedriegen ze anderen.

  Als je echt gelooft in Jezus, moet je zelfs voor je vijanden bidden!
  Als je een klap krijgt, dan keer je de andere wang.
  En je moet iedereen vergeven, echt iedereen!
  Natuurlijk zijn er veel meer wetten, maar hier heb ik zelf veel
  moeite mee.

  In onze Molukse cultuur heb je heel veel wolven in schaapskleren.
  Die gaan gewoon zondag in de kerk zitten, maar ze doen aan occultisme.
  En wat nog erger is, iedereen weet het van die personen.
  En nog heel veel erger, als andere Molukkers die ook zondag naar de kerk
  gaan een probleem hebben.
  Dan bellen ze liever zo’n tovenaar dan de voorganger!!

  En dan wat het aller ergste is, de voorganger weet dat allemaal!!
  En sommige voorgangers werken met de tovenaar samen,
  onder het moto: Bij Molukkers mag dat!!
  Misschien denken ze dat ze boven iedereen staan.

  Bij de Molukse kerk is een paar jaar geleden ongeveer 80 miljoen
  verdwenen. Een paar mensen aan de top dachten het geld te verdubbelen
  terwijl ze niet wisten wat ze deden!

  Mooi voorbeeld van wolf in schaapskleren en mensen met klein geloof.
  Maar wij mogen niet oordelen, ze moeten het zelf weten.

  God die doet dat, wij aanbidden Hem voor wie Hij is.

 30. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2016 om 18:24

  Het fenomeen is eigenlijk wel beschreven in (1 Samuel 19:23–24). John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Peter Cartwright en Charles G. Finney beschreven dit fenomeen ook in hun bediening.

  Wat niet belet dat we voorzichtig moeten zijn met deze tekenen die vermoedelijk door de satan worden nagebootst. Ook het op zoek gaan naar zulke tekenen is denk ik geestelijk niet gezond.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden