Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Tekenen aan zon, maan en sterren (46 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 april 2014, 9:07 door Dirk A A

De laatste weken hebben diverse mensen mij gevraagd wat ik denk over de vier bloedrode manen die dit jaar en volgend jaar op Joodse feestdagen zichtbaar zullen zijn. Kan dit natuurverschijnsel een bijzondere betekenis hebben voor Israel en voor de wereld, zoals sommigen menen?

De vier maansverduisteringen vallen zowel dit jaar als volgend jaar precies op de Joodse feestdagen Pesach (15 april 2014, 4 april 2015) en Soekot (Loofhuttenfeest, 8 oktober 2014 en 28 september 2015).
Tussendoor vinden er ook nog twee zonsverduisteringen plaats: op 20 maart 2015, de eerste dag van het Joodse religieuze jaar en op 13 september 2015, Rosh Hashana, de eerste dag van het Joodse kalenderjaar.

Het gebeurt vrij frequent dat er maansverduisteringen zijn tijdens Pesach en het Loofhuttenfeest. Dit hangt samen met het feit dat deze feestdagen tijdens volle maan worden gevierd en omdat maansverduisteringen alleen maar tijdens volle maan plaatsvinden.

Het gebeurt echter niet vaak dat er in twee opeenvolgende jaren juist tijdens deze feesten in totaal vier maansverduisteringen plaatsvinden. Dat noemt men een tetrade. In de afgelopen 2000 jaar is dit zeven keer voorgekomen: in de jaren 162/’63, 795/’96, 842/’43, 860/’61, 1493/’94, 1949/’50 en in 1967/’68. De volgende vindt dus dit jaar en volgend jaar plaats.

De eerste die de aandacht vestigde op vier opeenvolgende bloedrode manen tijdens Joodse feestdagen is pastor Mark Biltz. Hij is één van de voorgangers van El Shaddai Ministries in het Amerikaanse Tacoma. Toen hij enkele jaren geleden een foto zag van een bloedrode maan boven de Rotskoepel in Jeruzalem combineerde hij dat met dat de Bijbel zegt dat de maan in de eindtijd bloedrood zal worden.

Biltz is gaan zoeken naar eerdere tetrades en stelt dat die altijd gepaard gingen met ingrijpende gebeurtenissen die betrekking hadden op Israel en het Joodse volk. De tetrade van 1493/’94 ging volgens hem gepaard met de verbanning van de Joden uit Spanje. Dit is echter niet juist, omdat het bevel hiertoe al in 1492 werd uitgevaardigd.

Ook wijst Biltz op de tetrade van 1949/’50. Maar ook hier gaat hij lichtzinnig met de feiten om. De staat Israel werd al in 1948 uitgeroepen, waarna tot in 1949 de Onafhankelijkheidsoorlog duurde.
Om zijn stelling te bewijzen, beroept Biltz zich ook op de tetrade van 1967/’68. De Zesdaagse Oorlog en de bevrijding van Jeruzalem vond inderdaad plaats tussen de eerste en de tweede maansverduistering van deze tetrade.

Voor het ‘gemak’ vergeet pastor Biltz erop te wijzen dat er tijdens de tetrades van 162/’63, 795/’96, 842/’43 en 860/’61 niets is gebeurd waarvan bekend is dat het te maken had met Israel of het Joodse volk. Ondertussen geloven velen klakkeloos wat hij beweert.
Nu ook de bekende Amerikaanse voorganger John Hagee, bekend van zijn inzet voor Israel, verkondigt dat er, vanwege de komende vier bloedmanen, opzienbarende dingen staan te gebeuren in en rond Israel, zien steeds meer christenen uit naar bijzondere gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden.

Ik meen dat een waarschuwing op zijn plaats is voor een te gespannen verwachting op grond van de tetrade van 2014/’15. Allereerst is het al opmerkelijk dat drie van de vier komende maansverduisteringen niet eens in Israel te zien zullen zijn. Verder worden de tetrades tijdens Joodse feestdagen in het verleden waarop er helemaal niets gebeurde, min of meer weggemoffeld. Die passen niet in het ‘plaatje’. Het is de afgelopen 2000 jaar slechts één keer gebeurd dat er tijdens een tetrade iets opzienbarend gebeurde, namelijk de inname van Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse oorlog.

Spreekt de Bijbel over tetrades? Ik kan dat nergens vinden. Wel wordt op diverse plaatsen (Joel 2:30, 31 en Handelingen 2:19, 20) gesproken over de maan die veranderd zal worden in bloed en de zon in duisternis, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Here komt. Mattheus 24:29 spreekt ook over sterren die dan van de hemel zullen vallen en Openbaring 6:12 en 13, die al deze tekenen ook noemt, spreekt hierbij nog over een grote aardbeving.

In deze gedeelten gaat het niet over tetrades, maar over wereldomvattende, bovennatuurlijke gebeurtenissen, waarbij de genoemde gebeurtenissen tegelijkertijd plaatsvinden.
We leven in spannende tijden. De Here gaat ingrijpen in het wereldgebeuren. Laten we altijd waakzaam en bereid zijn om Hem te ontmoeten, ook tijdens de komende tetrade. Maar laat uw hoofd niet op hol brengen door speculaties over gebeurtenissen die tijdens de komende tetrade zullen plaatsvinden.

Dirk van Genderen

46 Reacties

 1. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 april 2014 om 18:46

  De Heer heeft een gelijkenis gegeven om ons een idee te geven van de tijd van zijn komst: ‘Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. ‘Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur’ (Marcus 13:28–29).

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 april 2014 om 21:40

  Sjalom allen,

  Het gehele heelal is in beweging. Neem alleen de draaiing van de aarde om de zon met een snelheid van 107.200 kilometer per uur. Als een uiterst nauwkeurige klok heeft G’d de iedere baan bepaald. Zeer zelden komen ze ongeveer in dezelfde stand te staan. Hierdoor is het heelal uniek te noemen die gehoorzaamt aan haar Maker. Wij als mens mogen dat aanschouwen en daarin de almacht van G’d erkennen. De stand van de sterren zijn een grote atlas die ons aanwijzingen geeft bij een heldere nacht. Hierdoor werd het voor menig trekkende koopman mogelijk om de juiste koers te bepalen. Dat er van tijd tot tijd bijzondere verschijnselen zijn te zien moet ons niet verontrusten. Ik denk niet dat het goed is om daar aandacht aan te schenken zie Deuteronomium 4 vers 19.

  Natuurlijk zijn er ook scherven en losse stukken rots in de ruimte die met een grote snelheid meedraaien in het geheel. Moeten we daar angstig voor zijn als op een afstand van 300.000 kilometer de aardbaan gekruist wordt door wat rotsen? G’d zag dat de aarde zeer goed was. Zou Hij die prijs geven aan de zondeval en aan binnenkomende inslagen. G’d was bewogen met deze aarde en heeft er alles aan gedaan om de mens te redden. Hij gaf zijn Eigen Zoon die verzoening deed voor onze zonden.

  Wat leert ons dat? Het volledig vertrouwen op G’d en op het werk van Yeshua. Hij zal niet laten varen waaraan Hij is begonnen. O, dan ontkomen we dus aan rampen! Nee, dat is tekort door de bocht. Voor de zondvloed was de ozonlaag 70 kilometer dik en absorbeerde de brandende zonnestralen en verbranden door de wrijving van de aarde de ruimtescherven die ten prooi vielen aan de aantrekkingskracht van deze aarde. Nu de ozonlaag zeer dun is geworden is die beschermende werking minder geworden.

  Dus geen aandacht schenken aan fenomenen die zouden kunnen wijzen op de komst van de Messias. Wel moeten we bereid zijn om onze Messias te verwachten.

  Moge die dag zeer spoedig aanbreken.

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 april 2014 om 13:26

  Het enige wat mij soms dwars kan zitten, is de vraag: is de Heer Jezus wel betrouwbaar? Wij dalen immers af in diepten die vreemd zijn voor ons, het dodenrijk, de misdaad en problemen. Er is misleiding, er zijn valse “christussen” en de Heer Zelf roept ons op om waakzaam te zijn. Daarom is het wel begrijpelijk dat men zoekt naar ‘een teken’, een soort extra bewijs! Maar wij hebben dat extra bewijs helemaal niet nodig.
  Jezus’ opstanding is de Overwinning. Dit gedenken wij straks met Pasen.
  Het is ook ‘het teken van Jona’ (die drie dagen in de buik van de walvis zat).
  De wereld kan deze overwinning, Jezus’ opstanding uit de dood, niet begrijpen.
  Wij kunnen deze opstanding ook niet begrijpen, maar wij geloven en worden verlost.
  Dat dit geloof wordt beproefd, maakt ons sterk in de band der liefde. Op. 19:11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

 4. Francis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 april 2014 om 16:06

  Dank je voor je nuchtere overdenking.

 5. Hubée Buitendijk van Dartel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 april 2014 om 18:00

  Bedankt, Dirk, voor dit duidelijk stukje. De Heer kan elke dag terug komen om de gemeente op te nemen.

 6. fam. matze zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 april 2014 om 19:31

  Ik geloof zeker dat het bijzondere tekens zijn aan de hemel, de rode maan en zons verdustereing, juist omdat ze vallen op speciale Joodse feestendagen!!!
  De opname van de gemeente… dat zie ik toch anders.
  Laten we terugkeren naar onze joodse wortels, en de feesten gaan vieren zoals God ze geeft in ZIJN
  WOORD, en niet de feesten die verzonnen zijn door b.v. Rome. Nel.

 7. Astrid Mathot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 april 2014 om 20:41

  Beste Dirk,
  Maak je hier niet een foutje?
  Joodse feestdagen Pesach (15 april 2014, 8 oktober 2014) en Soekot (Loofhuttenfeest, 4 april 2015 en 28 september 2015).
  Pesach is op 15 april 2014 en 4 april 2015, en Soekot op 8 okt. 2014 en 28 sept. 2015

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 april 2014 om 20:51

  “Sterren, die van de hemel vallen”. Wel eens gedacht aan atoombommen? Er liggen honderden, zo niet duizenden klaar!! Om NIET gebruikt te worden??? Er zijn nu regimes in deze wereld, die geen enkele rem hebben om die bommen te gebruiken!! 2 Petrus 3 schrijft:
  “10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
  11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, 12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.”

  Bijna iedereen denkt dat deze oordelen van God komen. Doen wij het eigenlijk niet zelf?? Elementen kunnen alleen vergaan door “atoomsplitsing”. Hoe zal deze wereld reageren als de eerst atoombom valt?? Dat scenario, wat er dan gebeurt heb ik nog nergens ooit gelezen……… De Bijbel spreekt er echter wel van en niet alleen door Petrus!!! Niet God, maar WIJ brengen zelf de oordelen over deze wereld……… De mensen zullen dan weer roepen: “hoe kan God dat toelaten?” Als God spreekt over “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, dan ga ik er van uit, dat de mens op deze aarde niet veel goeds heeft achtergelaten…….

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 april 2014 om 21:10

  Dank je wel Astrid, voor je oplettendheid.
  Ik heb het aangepast.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

 10. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 april 2014 om 21:22

  Dank je wel Dirk voor deze nieuwsbrief.
  Jezus heeft ons gewezen op de tekenen der tijden, de dingen die gaan gebeuren, Hij heeft dat niet voor niets gezegd! De gemeente van Jezus Christus mag daardoor weten dat Zijn komst zeer nabij is. Ook wat betreft de vredesbesprekeningen tussen Israël en de Arabieren (palestijnen) o.l.v. de V.S. die eigenlijk geen vrede willen, maar alleen er op uit zijn om het Joodse volk te verdrijven uit het land wat de Heer hen gegeven heeft. Maar God weet ook hiervan en heft Zijn Banier op voor zijn volk om het te beschermen tegen de vijand.
  Misschien zijn deze tetrade(s) zoals ze genoemd worden in het plan van God begrepen, we weten niet alle details en gaat God wonderlijke dingen doen dit jaar voor Israël en voor deze wereld.
  God gaf Zijn Zoon voor het Joodse volk en de volkeren opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven zal.

 11. B.van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 april 2014 om 22:06

  Dank je wel Dirk, voor de waarschuwing dat we ons niet moeten laten meeslepen door menselijke verwachtingen, maar alleen moeten vertrouwen op wat Gods Woord ons heeft geopenbaard.

 12. San zegt:
  Geplaatst op zondag 6 april 2014 om 11:44

  Beste Dirk,

  De tekenen aan de hemel wijzen op de tijden waarin wij leven maar geven niet door wanneer de Here komt, behalve dat het zeer spoedig zal zijn. Daarom mogen wij elkaar daarmee bemoedigen en streven naar de eenheid in de Geest die de Here ons gegeven heeft.

  Groeten van San

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 6 april 2014 om 12:09

  Sjalom,
  Voor onze eerste vader en moeder was het een rare gewaarwording dat de dood zijn intrede deed op deze aarde. De dood is niet “gewoon” maar “ongewoon”. Zo had G’d het niet bedoeld en G’d bood na de zondeval de mens een tweede kans: er zou een Verlosser komen. Na vele eeuwen werd dat een feit. Hoe betrouwbaar is het Woord van G’d.
  In de loop van de eeuwen zijn er velen geweest die zich een verlosser noemen. In de sport spreekt men van godenzonen en verlossers die de wedstrijd gaande houden.

  Sterren die van de hemel zullen vallen, ja! In de jaren 60 van de vorige eeuw was de Spoetnik met het blote oog te volgen. Nu zijn er vele satellieten bij gekomen. Allerlei afgedankt ruimteschroot draait mee met de aarde. Het stopt niet en wordt nog regelmatig aangevuld met satellieten die net bruikbaar meer zijn.

  Het wereldwijde internet is gebaseerd op silicium (zand). Men vertrouwt het internet en ook dit bericht zal via een satelliet op andere computers zichtbaar worden.

  Hoe actueel wordt nu de gelijkenis van Yeshua in Mattheus 7:24-29 waarin het zand wordt genoemd waarop de dwaze man zijn aardse huis bouwt.
  Het vervuilde internet zal ophouden te bestaan als de satellieten neer zullen vallen op deze aarde en verbranden zullen. De verderfelijke invloed van het internet zal daardoor verstommen. Menig computersysteem zal niet meer functioneren en allerlei voorzieningen zullen stoppen. Ik hoef niet uit te leggen wat de gevolgen zullen zijn.

  Maar er is hoop voor hen die vertrouwen op G’d. 1 Petrus 1:19 die spreekt over het profetisch woord zat zeer vast is. Yeshua wijst op de Thora en de profeten. Dat woord is uiterst betrouwbaar gebleken en zal het ook zijn tot de laatste dag van deze aarde. Een troost: het is de liefde van G’d die de mens ziet slapen in het stof van de aarde en deze weer levend zal maken. Een machtswoord is voldoende. We zien voorbeelden daarvan tijdens het optreden van Yeshua hier op aarde.

 14. René zegt:
  Geplaatst op zondag 6 april 2014 om 14:46

  God laat ons door zijn woord door middel van de bijbelse feesten bijzondere tijdspatronen zien. Tijdspatronen die door de kerk eeuwen lang zijn weggemoffeld. Het kan best zo zijn dat deze tetrades in Gods plan zijn opgenomen. Dat deze bijbelse feestdagen precies samenvallen met de maansverduisteringen kan geen toeval zijn. Ik geloof namelijk niet in toeval. God heeft alles in Zijn hand. Ikzelf heb geen teken nodig om te geloven maar als God zijn grootheid wil laten zien d.m.v. een bijzondere gebeurtenis, wie ben ik om daar tegen te zijn. Er zijn overigens veel getallen patronen in de bijbel te vinden die een diepere betekenis hebben.

 15. Alice Snijder zegt:
  Geplaatst op zondag 6 april 2014 om 17:47

  Dirk, wat leer ik hier veel, wat ben ik er blij mee en anderen ook, hoor ik.
  Mag ik vragen, zijn wij echte volgelingen van Yeshua als we de Joodse feestdagen, de shabbat niet vieren?

 16. joke zegt:
  Geplaatst op zondag 6 april 2014 om 17:51

  Zijn feesten van JHWH, niet Joodse feesten.
  In Leviticus 23:1 lezen we dat de Bijbelse Feesten van JHWH zelf zijn, voor Israël een opdracht, om te vieren, om te gedenken, om stil te staan, om te hopen, om te geloven.

  JHWH zei tegen Mozes: 2 Zeg tegen de Israëlieten: Dit zijn de hoogtijdagen van JHWH, die je als heilige dagen samen moet vieren.
  Voor de gelovigen uit de volkeren, die zoals Ruth belijden: “Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk”, en “geënt zijn op de edele olijf Israël” (Rom. 11) geldt dit evenzo.

 17. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zondag 6 april 2014 om 18:40

  Like the blind, we must be led by Our Lord every day !
  That is the only Divine power.
  Christ Himself is my life.
  Do not forget that the laws of this new life conflict with our own ideas. Be very much in dread of your own thoughts.
  Let Christ, who is your Life and also your wisdom, teach you all things.
  Thank you dear Dirk for your fine explanation .
  Your sister in The Lord, Gila

 18. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 6 april 2014 om 18:56

  Gods trouw aan Israel, en Gods Genade met de heidenwereld.
  Dit zijn twee heel aparte zaken, de eerste is eeuwig, de tweede tijdelijk en duurt slechts 2 dagen, of zo u wilt 2000 jaar en dan wordt er een punt achter gezet, en waarom, om alles wat ze Gods uitverkorenen aangedaan hebben, en aandoen en vrijwel zeker zal het einde van de Genadetijd samenvallen met de wederkomst van onze Heer Jezus.

 19. Frens zegt:
  Geplaatst op maandag 7 april 2014 om 11:42

  Volharden tot het einde is belangrijker dan de tekenen te zoeken en uitpluizen, alleen door te volharden in het geloof zal je zalig worden. (Mattheüs 24:13) We kunnen het toch niet berekenen, alleen naar gokken, zien aankomen van een afstand. Wees verstandig en vul je je lamp met olie elke dag! Geldt ook zeker voor mezelf.

  Goede week, groeten Frens.

 20. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 7 april 2014 om 21:39

  Beste Dirk
  Al die zogenaamde profetieën slaan inderdaad nergens op, want ten eerste zijn die tekenen pas te zien in de “laatste week” die Daniël omschrijft, en ten tweede gaan die ” bloedmanen” altijd gepaard gaan met “zonsverduisteringen” volgens de Heer.
  Dit geeft aan dat de ernstige gebeurtenissen een atmosferische vervuiling veroorzaakt die overdag de zon verduistert en in de nacht het schijnsel van de maan. Nuchter blijven nadenken is wel zo belangrijk volgens Petrus.

 21. Harm Zijlstra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 april 2014 om 19:36

  Shalom Dirk,
  Laten we acht geven op het profetisch woord, dat schijnt als een lamp op een donkere plaats, we doen wel DAAR acht op te slaan.
  Verder weest nuchter en waakzaam en laten we ernst mee maken, om te redden die opgepakt zijn om te sterven, Wee ons als wij ons afzijdig houden, van hen die wankelend ter slachting gaan.
  Kortom het Woord is onze lamp, geen speculaties en daarom ben ik blij met deze overdenking.
  Gods zegen.

 22. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 april 2014 om 23:06

  Hallo Dirk
  als het gaat om sterren die op de aarde vallen, moet ik toch eerder denken aan wat de Bijbel zegt.
  Ik las in Openbaring 12:3-4 over een teken in de hemel; 3 spreekt over een grote rossige draak, m.i. is
  dit een beeld van de satan, 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. Ik denk dat het hier om gevallen engelen gaat, 1/3 deel, die de zijde van satan hebben
  gekozen. Engelen worden ook wel sterren genoemd. Lees ook Daniel 8:10, Openbaring 12:9 en Genesis 3:1.
  Ik denk dus dat het hier om gevallen engelen, de handlangers van satan, gaat.
  SHALOM

 23. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 april 2014 om 17:34

  Henk van den Berg: Ik ben er van overtuigd dat het hier om hemellichamen gaat: zon, maan en sterren, Lucas 21: 25. In Genesis 1:16 staat dat God deze hemellichamen gemaakt heeft: het grootste licht voor de dag en het kleinere licht voor de nacht, benevens de sterren. Als Jezus tot zijn discipelen spreekt over de eindtijd in Lucas 21, dan denk ik dat we dat heel letterlijk moeten nemen dat het over hemellichamen gaat waarover gesproken wordt in vers 25, omdat Jezus hier ook de zon en maan noemt. Uiteraard respecteer ik je mening en wens je Gods zegen toe.

 24. Biblespace zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 april 2014 om 18:22

  Hallo iedereen,

  Het antwoord van Dirk op deze problematiek vinden wij goed en voorzichtig. Wat wij denken is dat er geen toeval is in dit gebeuren, wat iemand reeds aanhaalde. Wij bedenken toen Jezus stierf op Golgotha, was er ook een zonsverduistering en andere natuurverschijnselen. God bemoeide zich zich met gebeuren niet toevallig. Wij weten dat het kruis ontstond in eeuwig vooraf, en ook, wel achterhaald werd als het Tamuz-kruis. Offers werden er toen gebracht als zon aanbidding, welke ook de Romeinen hadden overgenomen. God liet de zon weg, want het offer van Jezus was een zoenoffer voor de mensheid. De Romeinse hoofdman zag het ganse gebeuren, en kwam tot geloof. Het lijkt mij toch goed om wakker te zijn en te letten op tekenen die God ons gaf. (Joel)

 25. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 13 april 2014 om 19:36

  Sjalom allen,

  Waarom die zonsverduistering? Hier is iets speciaals aan de hand. De wereld was in macht van de vijand terecht gekomen. G’d laat deze wereld, Zijn schepping niet van hem afpakken en geeft die ook niet prijs.

  G’d heeft een rechtsgeding met de mens van deze wereld en zal op Zijn tijd en plaats een uitspraak daarover doen. De verzoening vindt plaats op een moment die G’d het meest geschikt acht. Hij geeft de regie nooit uit handen en bepaalt van uur tot uur wat er moet gebeuren. De mensheid is daarin ondergeschikt aan Hem.

  Op het moment van het sterven van Yeshua worden er voorbereidingen getroffen voor het dagelijkse brandoffer in de tempel. Het morgenoffer had al plaats gevonden. De voorbereidingen van het middagoffer waren al in gang gezet. Dat voorgeschreven middagoffer verbleekt bij het grote offer wat Yeshua brengt. G’d voorziet zoals zovele malen in de Bijbel wordt gesproken over G’ds voorziening. Een dikke duisternis treft de aarde. Symbolisch voor wat de status van de aardbewoners is. Het volk dat in duisternis woont zal een groot licht zien. Nu wordt het daglicht even uitgedaan door G’d. Hier is een strijd aan de gang die onzichtbaar moet zijn voor mensenogen. Op een wonderlijke manier wordt in enkele uren verzoening tot stand gebracht. Daar zijn geen pottenkijkers bij nodig. Hoe heftig die strijd is valt niet te bevatten. Met grote dankbaarheid denk ik aan die strijd die Yeshua leverde. Hij overwon de vijand. Dat slachtveld is te gruwelijk om te betreden en te aanschouwen. Vandaar de teerheid en bewogenheid van G’d met deze wereld om even het licht uit te doen. Een dikke duisternis maakt het verder onmogelijk om het middagoffer uit te voeren. Net voordat dat zou moeten aanvangen legt Yeshua Zijn leven af. Hij betaald de prijs die ik en vele anderen met mij hadden moeten betalen.

  Dan scheurt het voorhang in de tempel van boven naar beneden in twee stukken. Dat is het zichtbare teken van de rouw van G’d over Zijn geliefde zoon.

 26. Kees zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 april 2014 om 11:47

  “…laat je hoofd niet op hol brengen door speculaties over gebeurtenissen die tijdens de komende tetrade zullen plaatsvinden.”
  Bedankt Dirk, helder!

  Blijkbaar worden een aantal tetrades in de geschiedenis over het hoofd gezien, en zijn dat precies degenen waar niets gebeurde. Ik was nog wel even benieuwd naar de bron, want die wordt hier niet vermeld?

  Het idee dat de bloedrode maan en zwarte zon iets specifieks over Israël aankondigen, is daarmee achterhaald! Nochtans leven we in spannende tijden. Inderdaad, dat denk ik ook, en rondom de huidige staat Israël zijn zoveel spanningen, het is niet moeilijk te voorspellen dat het daar in de toekomst nog wel meer rommelen gaat.

  Jammer alleen dat u de feesten exclusief Joods noemt. We zien dat er vandaag véle christenen zijn die ook de bijbelse feesten vieren, niet om joods te worden, maar omdat we dit herkennen als onze eigen erfenis, vanuit het Woord dat God ons gegeven heeft, de Bijbel. Dat lijkt me wel iets om rekening mee te houden.

  Met hartelijke groet,

 27. Aantekeningen bij de Bijbel · Gewone bloedmanen… zegt:
  Geplaatst op maandag 28 april 2014 om 13:29

  […] Al eerder in januari had ik hier al over geschreven en ook regelmatig heb ik verwezen naar het artikel van Dirk van Genderen, maar de mailtjes blijven komen. Vandaar nogmaals (en hoop ik voor de laatste keer) dat ik hier […]

 28. hello zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 13:42

  Wel wakker blijven mensen,

  Zien wij dan niets, het europese parlementaire gebeuren. Is dit niet 1 groot circus van zwaar betaalde ambten!
  Moeten zij het europa van nu niet promoten en worden deze mensen niet gebruikt om de doelstelling te verwezenlijken naar die ene wereld orde. Banken en Multinationals bezitten de macht en regeren onze wereld. Dat is toch duidelijk, lees berichten of column van economen, politici die nog wel met beide benen op de grond staan. Vergeet niet dat de dollar al jaren los gekoppeld is van het goud. Vergeet niet dat Europa vol gepompt word met geld en dat de drukpersen overuren draaien om de stapeltjes euro biljetten door te sluisen naar wat men zegt dit is de oplossing voor onze arme zuiderburen. Weten jullie wel dat onze staat dagelijks tien tallen miljoenen in het rood staat voor dit soort ongein. Er gaat zeker wat gebeuren en of dit nu voor of na de tetrade gaat plaatvinden zal mij een worst zijn. Wel is het een teken,…een groot teken!!!……best wel heftig,…..blijf dus wakker!

  Die wereldorde komt, dat staat vast en is niet te stoppen.
  Alles is al beschreven, maar hou de ogen open en blijf vooral lekker leven……smile

  zie je…..

 29. Dick zegt:
  Geplaatst op maandag 14 juli 2014 om 12:10

  Bijbelse feestdagen Dirk!
  Iemand van jouw kaliber die schrijft over Joodse feestdagen, alsof God Zijn vastgestelde tijden maar aan 1 stam gegeven heeft, die van Juda.
  Nee Dirk,er waren naast de 12(!) andere stammen ook een grote schare niet-Israelieten bij aanwezig.
  Nu wij, gelovigen in de God van de bijbel, onze feesttijden/agenda’s/kalenders gelijk kunnen zetten met de Zijne, kunnen we als vrucht van het zaaigoed, waarmee de wereld is ingezaaid (de 10 stammen Efraim)geoogst worden uit de wereld.
  De Zaaier ging uit om te zaaien (Zach. 10-9 & Hos 2-22) vertelde de Zoon (Mat. 13-3)over de Vader…
  Willen wij geoogst worden is de vraag?

 30. Channa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 20:24

  Beste Dirk,

  Idd laten we ons hoofd niet op hol brengen, maaaarrrrrrr na de eerste Rode maan is er in de wereld heel veel veranderd.
  I.S en Rusland etc. Zoals de ster uit Bethlehem iets betekende en voor wijzen uit het Midden-Oosten (Israel zag dat toen ook niet) kan een rode maan iets betekenen. Daar Israel die Rode manen niet kan zien, zegt daarom niets. Laten we opletten zonder speculaties.

 31. Parkiet zegt:
  Geplaatst op zondag 28 september 2014 om 14:56

  Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht;
  en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!(sv)

  Er staat nergens in de bijbel dat de bloedmanen tijdens de Joodse feestdagen in Israël te zien moeten zijn.

 32. alexander lebed zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 oktober 2014 om 16:47

  Voorzichtigheid is goed, ongeloof en skepsis niet.
  De Joodse feesten zoals ze hier worden genoemd, zijn geen Joodse feesten maar de Mohadiem.
  God heeft deze ingesteld als herinneringen.
  Door te zeggen dat deze feesten niet er toe doen en de bloedrode manen tijdens pesach en sukkot / feest der tabernakels, leuke toevalsbevindingen zijn, wordt er voorbij gegaan aan de grootheid van God.
  Naast de bloedmanen is er ook nog Shemitah. Dat is de periode van 7 maal 7 jaar.
  Ook deze 7 jaarsperiode is voor God heilig en is het getal wat volmaaktheid voorstelt.
  God doet niet aan bijbelcodes maar Hij heeft de bijbelcode zelf gemaakt.
  De getallen 3, 7, 11, 22, 33, 40 hebben niet alleen symbolische waarde maar zijn ook in het joodse denken van belang.
  God hanteert de jaartelling die berust op de maancyclus en in september begint met Rosh Hashana.
  Jammer dat veel christenen zich willen ontdoen van de Joodse wortels van de bijbel en Jezus.

  Israel is en blijft het volk van God en God blijft Zijn Hoge feesten bevestigen en de tekenen die Hij wil geven aan de zon, maan en de sterren.

 33. Joop zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 januari 2015 om 3:45

  Waarom worden van deze site commentaren verwijderd? Omdat die je niet aanstaan? Het moet allemaal aan jouw horizon voldoen? Je bent een kleingelovige, Dirk. Je hebt oogkleppen op. Er is hier sprake van hoogmoed !!!

 34. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015 om 12:57

  Reactie Dirk van Genderen,

  Beste Joop, het klopt inderdaad dat ik niet alle reacties plaats. Soms omdat het taalgebruik de fatsoensnormen overschrijdt, soms omdat de inhoud dermate haaks op de Bijbel staat dat God erdoor wordt gekrenkt en lezers er misschien door in verwarring kunnen raken. Tegelijk wil ik zeggen dat ik heus ook reacties plaats, waar ik het inhoudelijk niet mee eens ben, maar waar ik toch ruimte aan wil geven. Daarom kan ik gerust ook deze reactie van jou plaatsen. Volgens mij heeft dit alles niets met kleingeloof te maken.

 35. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015 om 21:53

  Tegelijk wil ik zeggen dat ik heus ook reacties plaats, waar ik het inhoudelijk niet mee eens ben, maar waar ik toch ruimte aan wil geven.

  Beste Dirk, ik heb hier dingen zien staan die met hetgene overeenkomen wat je hierboven noemt. En toch verwijder je het.

  Je spreekt jezelf dus tegen.

 36. Bloem1933 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 4:12

  @ Alice Snijder zondag 6 april 2014 om 17:47

  16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Colossenzen 2:16 (vertaling Nieuwe Statenvertaling)
  16 Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. En of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. 17 Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Zij zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Maar ons lichaam behoort aan Christus toe. Colossenzen 2:16 (vertaling Het Boek) en ook Galaten 4:10-31 zie https:\/\/www.bibleserver.com/text/HTB/Galaten4

 37. Jan de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2015 om 23:14

  Shalom,

  Mijn vraag is hoe vaak is de combinatie voorgekomen dat de maan bloedrood kleurt (tetrade) en de zon verduistert in een bepaald jaar? Hierbij gaat naar mijn idee een profetie in vervulling van Handelingen 2:20 waar Dirk al over heeft gehad alleen nog niet in die combinatie en in samenhang met de vervulling van de profetie en de wederkomst.

 38. Menno van Barneveld zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 april 2015 om 23:59

  Een bijzonderheid van deze bloedrode Maan is dat die optreedt rond 12 uur UTC, Greenwich Time. Tijdens de volledige eclips steekt de Maan de datumgrens over, dat is 180 graden OL en WL.
  De Zon steekt dan de nul meridiaan over. Terwijl de volledige eclips maar een minuut of zes zal duren, dus met een trefkans van 1 op 144. En dat tegelijk op de eerste dag van de eerste maand van de Joodse kalender, een kans van 1 op 365. En de Internationale Datumgrens is pas in 1884 vastgesteld. Dus is dit de derde tetrade waarbij dit kan optreden. Joël kon niet weten waar die Datumgrens kwam te liggen. Dat kan alleen maar van onze Vader in de Hemel afkomstig zijn.
  Moge onze heer Jezus Christus een lamp zijn voor jullie voeten en een licht op jullie pad.,
  Menno.

 39. Menno van Barneveld zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 april 2015 om 8:55

  Sorry, ik maakte een paar fouten. De Zonne eclips was op 1 Nisan 5775, de bloedrode Maan op de eerste dag van Pesach. De kans dat een eclips van 6 minuten over de datumgrens gaat is 1 op 240 (niet 144).
  Menno

 40. wim van den bosch zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2015 om 16:28

  Hallo

  Ik heb het stuk gelezen van Ernst van Olffen, en daar kan ik mijn wel in vinden, wat er in de wereld gebeurt.
  Ik denk ook dat de mens ER zelf een rommel van maakt en zichzelf zal vernietigen.
  succes en Groeten wim.

 41. Roy Hawker zegt:
  Geplaatst op maandag 17 augustus 2015 om 13:49

  Hoi, Dirk ik stuur nu mijn nieuwe email adres voor jou!
  Even jouw aandacht voor het volgende: Er heerst volgens mij een grote verwarring bij christenen, wanneer de Here in zijn woord praat over zijn Volk praat hij toch over het hele Israelische volk????? Vele Christenen praten over het Joodse volk wanneer ze Gods volk bedoelen. Is dat niet verkeert? Het Joodse volk stamt toch uit de stam van de broer Judah? Deze Judah heeft toch 11 andere broers??? En die 11 andere broers en hun nakomelingen zijn toch ook Israelieten? Het is toch duidelijk dat Jezus uit de stam van Judah is voorgekomen?? Vele Christenen verwarren het Joodse volk met het Israelische volk!!! Het Joodse volk is maar ongeveer 1/12 van het totale Israelische volk!! De feestdagen zijn geen Joodse feestdagen maar feestdagen voor het totale Israelische volk!!! Ten aanzien van de laatste bloedmaan van 28e september 2015 wil ik heel graag het volgende opmerken: vele mensen (christenen) zeggen dat er veel gaat gebeuren op deze datum en daarna en dat op 23 september 2015 het evangelie al overal verspreid zal zijn en dat de Here nu heel spoedig zal komen en dat Amerika ook in financiele problemen komt en dat er zeer opmerkelijke dingen gaan gebeuren die hun weerga niet kennen!!! Het krioelt van vele reacties heden ten dage!
  Is het dan niet beter dat wij het hoofd koel houden en ons klaarmaken om mee te gaan met de Here Jezus? De dag en het uur weet niemand maar wat wij zeker weten is dat de tijd van de wederkomst van Jezus nabij is!!!! Gaarne uw reactie Dirk!!!

 42. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 augustus 2015 om 22:38

  Beste Roy,

  Dank voor je reactie. Je hebt gelijk met je opmerkingen over het Israelische en het Joodse volk. Wat betreft de bloedmaan, en de datum van 23 september, alles is in Gods hand. Laten we ons vertrouwen op Hem stellen. En zeker, de wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Hij komt spoedig.

  Shalom, Dirk van Genderen

 43. coby zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 augustus 2015 om 19:07

  Er staat in Genesis 1:14: En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!’

  Dat spreekt over zon maan en sterren.

 44. Lieselotte zegt:
  Geplaatst op maandag 31 augustus 2015 om 0:48

  Hallo Dirk,

  Interessante uitwisseling vindt hier plaats.
  Wat is waar? en wat is wijsheid?
  Ik vind het lastig om te bepalen welke uitleg juist is.
  Maar Vader weet het! En ik sluit me aan bij de gelijkenis van de 10 maagden, verwacht Hem ten alle tijden.
  Het bazuingeschal en de opname van velen zal niemand ontgaan, denk ik, als Jezus terug komt.
  Ik kijk er naar uit en in 2015 is prima 🙂

  Gods zegen in deze interessante tijden!

 45. Hans van Buren sr. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 21:46

  Wie de opvatting van Dirk van Genderen bevestigd wil zien vanuit Christusbelijdende Joodse hoek moet dit eens beluisteren.
  https:\/\/www.petersteffens.nl/downloads/geluidsbestanden/als-een-dief-in-de-nacht/file.html

 46. john zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 mei 2018 om 20:12

  Beste Dirk,

  De Joden verwachten nog de Masjieach met de 4 rode bloedmanen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden