Tekenen aan zon, maan en sterren

De laatste weken hebben diverse mensen mij gevraagd wat ik denk over de vier bloedrode manen die dit jaar en volgend jaar op Joodse feestdagen zichtbaar zullen zijn. Kan dit natuurverschijnsel een bijzondere betekenis hebben voor Israel en voor de wereld, zoals sommigen menen?

De vier maansverduisteringen vallen zowel dit jaar als volgend jaar precies op de Joodse feestdagen Pesach (15 april 2014, 4 april 2015) en Soekot (Loofhuttenfeest, 8 oktober 2014 en 28 september 2015).
Tussendoor vinden er ook nog twee zonsverduisteringen plaats: op 20 maart 2015, de eerste dag van het Joodse religieuze jaar en op 13 september 2015, Rosh Hashana, de eerste dag van het Joodse kalenderjaar.

Het gebeurt vrij frequent dat er maansverduisteringen zijn tijdens Pesach en het Loofhuttenfeest. Dit hangt samen met het feit dat deze feestdagen tijdens volle maan worden gevierd en omdat maansverduisteringen alleen maar tijdens volle maan plaatsvinden.

Het gebeurt echter niet vaak dat er in twee opeenvolgende jaren juist tijdens deze feesten in totaal vier maansverduisteringen plaatsvinden. Dat noemt men een tetrade. In de afgelopen 2000 jaar is dit zeven keer voorgekomen: in de jaren 162/’63, 795/’96, 842/’43, 860/’61, 1493/’94, 1949/’50 en in 1967/’68. De volgende vindt dus dit jaar en volgend jaar plaats.

De eerste die de aandacht vestigde op vier opeenvolgende bloedrode manen tijdens Joodse feestdagen is pastor Mark Biltz. Hij is één van de voorgangers van El Shaddai Ministries in het Amerikaanse Tacoma. Toen hij enkele jaren geleden een foto zag van een bloedrode maan boven de Rotskoepel in Jeruzalem combineerde hij dat met dat de Bijbel zegt dat de maan in de eindtijd bloedrood zal worden.

Biltz is gaan zoeken naar eerdere tetrades en stelt dat die altijd gepaard gingen met ingrijpende gebeurtenissen die betrekking hadden op Israel en het Joodse volk. De tetrade van 1493/’94 ging volgens hem gepaard met de verbanning van de Joden uit Spanje. Dit is echter niet juist, omdat het bevel hiertoe al in 1492 werd uitgevaardigd.

Ook wijst Biltz op de tetrade van 1949/’50. Maar ook hier gaat hij lichtzinnig met de feiten om. De staat Israel werd al in 1948 uitgeroepen, waarna tot in 1949 de Onafhankelijkheidsoorlog duurde.
Om zijn stelling te bewijzen, beroept Biltz zich ook op de tetrade van 1967/’68. De Zesdaagse Oorlog en de bevrijding van Jeruzalem vond inderdaad plaats tussen de eerste en de tweede maansverduistering van deze tetrade.

Voor het ‘gemak’ vergeet pastor Biltz erop te wijzen dat er tijdens de tetrades van 162/’63, 795/’96, 842/’43 en 860/’61 niets is gebeurd waarvan bekend is dat het te maken had met Israel of het Joodse volk. Ondertussen geloven velen klakkeloos wat hij beweert.
Nu ook de bekende Amerikaanse voorganger John Hagee, bekend van zijn inzet voor Israel, verkondigt dat er, vanwege de komende vier bloedmanen, opzienbarende dingen staan te gebeuren in en rond Israel, zien steeds meer christenen uit naar bijzondere gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden.

Ik meen dat een waarschuwing op zijn plaats is voor een te gespannen verwachting op grond van de tetrade van 2014/’15. Allereerst is het al opmerkelijk dat drie van de vier komende maansverduisteringen niet eens in Israel te zien zullen zijn. Verder worden de tetrades tijdens Joodse feestdagen in het verleden waarop er helemaal niets gebeurde, min of meer weggemoffeld. Die passen niet in het ‘plaatje’. Het is de afgelopen 2000 jaar slechts één keer gebeurd dat er tijdens een tetrade iets opzienbarend gebeurde, namelijk de inname van Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse oorlog.

Spreekt de Bijbel over tetrades? Ik kan dat nergens vinden. Wel wordt op diverse plaatsen (Joel 2:30, 31 en Handelingen 2:19, 20) gesproken over de maan die veranderd zal worden in bloed en de zon in duisternis, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Here komt. Mattheus 24:29 spreekt ook over sterren die dan van de hemel zullen vallen en Openbaring 6:12 en 13, die al deze tekenen ook noemt, spreekt hierbij nog over een grote aardbeving.

In deze gedeelten gaat het niet over tetrades, maar over wereldomvattende, bovennatuurlijke gebeurtenissen, waarbij de genoemde gebeurtenissen tegelijkertijd plaatsvinden.
We leven in spannende tijden. De Here gaat ingrijpen in het wereldgebeuren. Laten we altijd waakzaam en bereid zijn om Hem te ontmoeten, ook tijdens de komende tetrade. Maar laat uw hoofd niet op hol brengen door speculaties over gebeurtenissen die tijdens de komende tetrade zullen plaatsvinden.

Dirk van Genderen