Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Israel apartheidsstaat? (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 mei 2014, 9:22 door Dirk A A

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, waagde het enkele dagen geleden om Israel het etiket apartheidsstaat op te plakken. En hoewel hij schrok van de buitengewoon heftige reacties op die beschuldiging, en hij zich nu in alle bochten wringt met verklaringen dat hij het niet zo bedoelde, is het kwaad geschied. De anti-Israel beweging zal hem zeer dankbaar zijn. Maar wat mij nog het meest raakte, was dat vrijwel direct na zijn uitspraak Amerika getroffen werd door een reeks zeer zware tornado’s in diverse staten en ook overstromingen in Florida. Ik geloof niet dat dit toevallig is.

Sinds de Palestijnse organisatie Hamas en Fatah elkaar weer gevonden hebben en lijken af te stevenen op verregaande samenwerking leidde dit tot een einde van de ‘vredes’besprekingen met Israel. Israel weigert aan tafel te gaan met de terroristische organisatie Hamas, die uit is op de zo snel mogelijke vernietiging van Israel. Wie zou zoiets wel doen, onderhandelen met iemand die jou wil vermoorden?

Voor John Kerry is de mislukking van deze besprekingen een persoonlijk drama. Hij had zijn zinnen gezet op een overeenkomst tussen Israel en de Palestijnen, eind april 2014, negen maanden na de start van de besprekingen. Dan zou ook een zelfstandige Palestijnse staat uitgeroepen kunnen worden.
Sommige christelijke leiders verbonden daar al vergaande conclusies aan. Uiterlijk eind april zou de gemeente worden opgenomen, omdat dan de antichrist op het toneel zou verschijnen. Hij zou de vrede aankondigen.

Inmiddels is het mei. De vrede lijkt verder weg dan ooit en de gemeente is nog hier. Laten we maar wat voorzichtiger worden met het aankondigen van apocalyptische gebeurtenissen. In ditzelfde kader passen de vier maansverduisteringen, dit jaar en volgend jaar tijdens Joodse feestdagen, waar ik enkele weken geleden over schreef.

En jazeker, ik ben er ook van overtuigd dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Opeens zal Hij verschijnen, op de wolken van de hemel, om ons tot Zich te nemen. Wat een dag zal dat zijn. Laten we bereid zijn Hem te ontmoeten. Dat moeten we trouwens altijd zijn, want op een moment dat we er geen rekening mee houden, kan ons leven opeens voorbij zijn.

Ik begon dit schrijven met de buitengewoon ernstige beschuldiging van John Kerry aan het adres van Israel. Wellicht kent hij Zacharia 2:8 niet, waar zo duidelijk staat dat Israel Gods oogappel is.
Soms kan het nodig zijn om in Gods Naam ernstige woorden tegen het volk te spreken. Momenteel ben ik de profeet Jeremia aan het lezen. In Gods Naam moest hij het oordeel aankondigen omdat het volk zich gewend had tot de afgoden.

Laten wij buitengewoon voorzichtig zijn met het aanraken van Gods oogappel. Ik meen dat we niet hoeven te zwijgen over de zonden van het volk, dat we de oproep mogen laten horen daarmee te breken, inclusief de oproep tot geloof en bekering.

Maar absoluut te ver gaat Kerry met zijn beschuldiging dat Israel op weg is een apartheidsstaat te worden. Alleen maar omdat zijn plan om een vredesovereenkomst te bewerkstellingen, mislukt is. Daar komt nog bij dat de schuld van het mislukken van de besprekingen niet bij Israel ligt, maar overduidelijk aan Palestijnse kant.
En zeker, we moeten altijd terughoudend zijn om te spreken over Gods vinger, Gods hand in de gebeurtenissen in deze wereld. Toch is het opmerkelijk dat direct nadat John Kerry Israel beschuldigde van apartheid, de tornado’s dood en verderf aanrichtten in diverse Amerikaanse staten. Ik volg dit patroon al zo’n tien jaar, en telkens weer valt mij dit op. Wanneer Amerika Israel publiekelijk beschuldigt of onder druk zet, vindt er vaak een natuurramp plaats. Het is dan alsof God Amerika waarschuwt: Doe dat niet.

Op verscheidene plaatsen in de Bijbel lees je dat de vijandschap, de haat, de veroordeling van de volken tegen Israel en tegen het Joodse volk, over henzelf heen zal komen. God houdt dat nauwkeurig bij. Lees wat de Here zegt in Jesaja 51:22 en 23, één van deze gedeelten:

22 Zo zegt de Here, de HERE en uw God,
Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren:
Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand,
de droesem van de beker van Mijn grimmigheid
u zult die voortaan niet meer drinken.
23 Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven,
die tegen uw ziel zeiden:
Werp je neer, dan lopen wij over je heen.
En u legde uw rug neer als was u aarde,
als was u de straat voor wie daarover gaan.

Ik ben ervan overtuigd dat God niet wil dat er een Palestijnse staat komt op het grondgebied van Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Het is land dat God Zelf heeft toegezegd aan Zijn volk. Ik meen dat Hij er ook nu voor gezorgd heeft dat besprekingen weer zijn mislukt, dat Hij het hart van de Palestijnen heeft verhard.
Hij strijdt immers voor Zijn volk, dat geloven we toch? Hem staan vele strijdwijzen ter beschikking. Hij is de Here van de Legermachten. Niemand is in staat het tegen Hem op te nemen.

Wil je zegen van de Here ontvangen? Zegen dan Israel, zegen het Joodse volk. En laat u maar door de Here leiden hoe u dat het beste kunt doen. Voor de één betekent dat het geven van praktische hulp, voor een ander het strijden in de gebeden voor Israel. Beproef de Here maar. ‘Ik zal zegenen wie u zegent,’ zei Hij al tegen Abraham.
Dit geldt voor gelovigen persoonlijk, voor families, kerken, gemeenten, steden en volken. Zal alles ons dan voor de wind gaan. Zo bedoel ik het niet, maar de Here zal dan wel Zijn zegen schenken.

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 mei 2014 om 10:19

  Israel is juist het enige land in de verre omtrek waar minderheden als Bahai, Druzen, Koerden, Sjiieten, vrouwen en Christenen dezelfde rechten en rechtsbescherming hebben.

  Overigens is de apartheid beschuldiging een uiting van antisemitisme, volgens de definitie daarvan van de EU.

 2. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 mei 2014 om 14:28

  Helemaal mee eens. Toch moeten we oppassen om te zeggen, dat de tornado’s een straf van God zijn vanwege de uitspraken van John Kerry. Van een Amerikaanse kennis hoorde ik dat een groot gedeelte van de slachtoffers bijbelgetrouwe christenen zijn.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 mei 2014 om 15:10

  Toch zal er een vredesovereenkomst met Israël gesloten worden, maar dan door de antichrist die vanuit Europa aan de macht zal komen. Nu zal Europa dus aan zet zijn om met Israël en de Palestijnen tot een akkoord te komen, wellicht dat een grote oorlog in het Midden-Oosten daar aan vooraf gaat. In dat opzicht moeten wij de crisis rondom Rusland en de Oekraïne goed in de gaten houden, de kans is namelijk groot dat dit overslaat naar het Midden-Oosten. Erg frappant dat dit wel degelijk samen lijkt te vallen met de Eerste Bloedmaan op 15 april jl.

  Met wat de opkomst van de antichrist betreft, moeten wij de verkiezingen voor het Europees Parlement in deze meimaand goed in de gaten houden.

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 mei 2014 om 16:34

  Er is wel gezegd: Als je van Jezus/Yeshuah houdt, krijg je het volk Israël er bij… dat is zo. En sterker, de hele wereld bovendien.
  Zo zegt de Here, de HERE en uw God…
  lezen wij in Jesaja, terwijl de wereldmachten met het bestaan van “god” geen rekening willen houden! Politici hebben aan het Woord van God geen boodschap en streven naar een vrede zonder God.
  Zo oneindig groot is het verschil tussen “Zijn volk” (Jes. 51:22) en “de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, de geestelijke boosheden in de lucht”. (Ef. 6:12, uit ons instructieboek het Nieuwe Testament.)
  Waar ligt de scheidslijn? Voor politici zijn het lijnen op de landkaart, een hek, een roadblock.
  Voor de strijders in gebed ligt die scheidslijn in ons hart, zo lang als dit nog niet rein is en zuiver gewassen in het Bloed van het Lam.
  Volgens Jes. 51 komen de definitieve grenzen tot stand in een rechtsgeding.
  Jes. 51:22 Zo zegt de Here, de HERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren.

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 mei 2014 om 20:08

  Sjalom,

  De heer John Kerry heeft een duidelijk punt benoemd: een volk dat apart staat in deze wereld. Dat is per definitie geen apartheidsstaat. Zie Numeri 23 waarover over mijn volk wordt gesproken nota bene door de vijand van mijn volk.

  Het internet is zeer geduldig en zal, naar ik inschat, mijn opmerking ook in de USA gelezen worden. Waar gaat het om? Regelt de Verenigde Naties deze wereld of regeert G’d deze wereld. Wat men zaait zal men op de duur ook oogsten. Zaait men haat, dan zal die kiem eenmaal openbloeien. Predikt men vrede dan moeten de toehoorders die aanvaarden. Voor een vrede heb je altijd twee partijen nodig. Het kan niet zo zijn dat een vrede eenzijdig opgelegd wordt. Vaak verlangt men om een tegenprestatie die niet zoveel met de vrede te maken heeft.

  Ook nu zien we dat er partijen bij elkaar worden gebracht. De ene snakt naar vrede, de andere is vol van haat en vernietiging. Ieder weldenkend mens kan begrijpen dat er dan nooit vrede zal komen tussen beide partijen. Hoe naïef is de heer Kerry om dan toch maar een vredesproces in te gaan waarvan hij weet dat er een dubbele agenda is.

  Het ene agendapunt is haat en vernietiging van mijn volk. Het andere agendapunt is wees reëel, erken ons en woon in vrede te midden van ons. Dan is er nog een derde partij aanwezig: de eeuwige zijlijn die zegt hoe wij het moeten doen. Zij worden meegesleept in het politieke spel met een vooroordeel die gewoon vernietigend is voor Israël. Triest is het dat onder hen vele christenen zijn! Blijkbaar willen ze niets hebben van mijn volk. Wie zo kiest en zich zo opstelt heeft blijkbaar ook geen boodschap aan Yeshua.

  Hiermee zijn we aangekomen in de laatste dagen van de wereldgeschiedenis: een volk dat apart komt te staan. Helemaal Bijbels dus en dat is hoopgevend en een signaal dat spoedig het einde gaat komen.

  Gelukkig zijn er vele christenen die onze Joodse staat wel erkennen en respecteren de hoge mate van democratie die daar heerst.

 6. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 mei 2014 om 10:53

  Zou het verstandig wezen dat alle christenen die in de V.S. en de E.U. wonen, naar Israël moeten emigreren? Want daar zijn wij veilig wanneer de oordelen van Godswege over deze wereld gaan.

 7. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 mei 2014 om 12:18

  Je bent alleen veilig in Jezus’armen!
  Rusten in Hem, daar gaat het om.

 8. Shoshana zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 mei 2014 om 13:59

  Ik houd van Israel en zou liever vandaag dan morgen weer naar dat prachtige land van Gods oogappel gaan. Dat alle christenen in de E.U. en V.S. zouden moeten emigreren, geloof ik niet. Daar zou trouwens ook geen plaats voor zijn, denk ik. De wederkomst van Jeshoea zal meteen over de gehele wereld bekend worden. Er zullen duidelijke tekenen zijn waaraan wij Hem zullen kunnen herkennen. Waar ook ter wereld, dus ook in Israel, zal Hij de Zijnen kennen en Hij zal niemand verloren laten gaan die Hem volgt en zijn heilige Naam heiligt. Het Woord van God spreekt hierover heel duidelijk. Dit vetrouwen heb ik.

 9. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 mei 2014 om 18:43

  If you say that you love the “LORD God of Israel” (יהוה אֱלהֵי יִשְׂרָאֵל) — and it’s clear that the LORD God of Israel loves the Jewish people — it follows that you should likewise love the Jewish people. After all, the LORD Yeshua is called מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים / melech ha-Yehudim: the “King of the Jews” (Matt. 2:2, 27:11, etc.), and the very term “Mashiach” [i.e., “Christ”] is a regal term denoting the anointed King of Israel!Jesus Himself lives in us, and loves in and through us. We must believe in the power of this love in us, and in that faith we love as He loved. Love of others comes from our Father’s love, by the Holy Spirit. The love of God is shed in our hearts, and the wonderful love of the Father is unveiled to us so that His love becomes the life and the joy of our soul. God is love – Jesus is the gift of this love !

 10. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 mei 2014 om 18:49

  Heel Bijbels en voor mij dus heel gewoon, blijven bidden voor Israël, haar inwoners. Gods Land, Joden Zijn volk, ook al leven zij in ongehoorzaamheid. Trouwens wie doet dat niet?

  De Heere volgen, Zijn kind zijn door het volkomen offer van de Here Jezus, betekend opkomen voor dit Land. Het kan niet anders!

  Laten we ons oog houden op de Here Jezus, onze Hoge priester en Leidsman, waar we ook wonen, want Zijn komst is nabij! Vraag daar bij aan mijn hart en aan iedereen die mee leest, zijn we bereid Hem te ontmoeten. Hij die Zijn voeten zal neerzetten op de Olijfberg! Ongetwijfeld! Zeker weten!

 11. J. J. Koppe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 mei 2014 om 21:29

  Beste Dirk,

  Je schrijft: “Ik volg dit patroon al zo’n tien jaar, en telkens weer valt mij dit op. Wanneer Amerika Israel publiekelijk beschuldigt of onder druk zet, vindt er vaak een natuurramp plaats. Het is dan alsof God Amerika waarschuwt: Doe dat niet.”

  Mijn vraag is, we kunnen erover praten en schrijven, maar zouden er ook christenen zijn die dit de betrokkenen (Kerry en Obama) op een positieve manier, vanuit de liefde met ernst voor ogen houden? Opdat ook hun ogen er voor open gaan?

  Want mogelijk zijn ze hier blind voor of willen ze het, bewust of onbewust niet zien.

 12. B.van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 mei 2014 om 22:22

  Iedere avond bid ik voor het volk Israël, Gods volk; vrede voor dat volk en vrede voor Jeruzalem. (psalm 122). De terugkomst van Jezus is zeer nabij, alle tekenen, in de bijbel voorspeld, wijzen daar op. Verlangen we naar Zijn wederkomst…? Kunnen we Hem ontmoeten, hetzij bij ons sterven of
  bij Zijn wederkomst? Ons gebed moge zijn: maak mij voor Uw komst bereid!

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 mei 2014 om 0:34

  Een heel belangrijke belofte en bemoediging, die met de dag actueler wordt!
  Zach.8: 13
  “Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn.”

 14. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 4 mei 2014 om 0:54

  In de hele geschiedenis is te zien dat er zeker op uitspraken of handelingen die God niet kon tolereren, wel zeker als reactie erop, minder prettige situaties ontstonden.
  Er zijn ook genoeg christenen die Gods volk niet zegenen, laten we God leren kennen zoals Hij werkelijk is, een goede God, Hij die Zichzelf en Zijn woord serieus neemt.
  En laten we daarom niet gek kijken wat er ons ook nog te gebeuren staat, de bijbel spreekt niet voor niets steeds weer opnieuw de boodschap van bekering!en ik plak er tegenaan, opdat u niet iets nog ergers gebeurt, wat volgens mij ook Gods woorden zijn.

 15. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zondag 4 mei 2014 om 6:02

  Israel is certainly not an apartheid or racist state. Israel is a tiny island of freedom and democracy in an arabic ocean of terrorism, racism and dictaturship.

 16. W.Brink zegt:
  Geplaatst op zondag 4 mei 2014 om 12:41

  Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met Israël als Gods volk te beschouwen. Er zijn maar een paar joden christen. In de Bijbel zie je dat God vaak boos is op Israël als het volk Israël God vergeet. In het boek Openbaringen wordt soms erg negatief over joden gesproken, omdat ze christenen vervolgen. Voor de zaligheid van een mens is beslissend of deze in de Messias gelooft.

 17. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 4 mei 2014 om 12:48

  Sjalom,

  In het Hebreeuws is laatste woord van Genesis 6 vers 11: hamas. Wat letterlijk betekent gewelddaden. We zien dat G’d daar een grens trekt en op een wonderlijke wijze ingrijpt. Het zijn geen toevalligheden die de mensheid overkomt ook nu in deze tijd zien we het geweld de wereld beheersen. De intensiteit is groter geworden en heeft een grimmiger karakter aangenomen. Niet alleen onder de volkeren, we zien ook supportersgroepen met de middelen waarover zij beschikken elkaar naar het leven staan.

  Alle boosaardige ingrediënten die er waren voor de zondvloed zijn via de ark meegenomen in de menselijke genen. Het leek slechts even rustig te zijn door het harde ingrijpen van G’d. Kom niet aan met een wrede G’d die vele honderden miljoenen mensen laat verdrinken. G’d is daar soeverein en rechtvaardig in. De mens koos zelf tegen G’d en in toenemende mate hing men het geweld aan.

  De wetteloosheid onder de mensen neemt toe. Ieder bepaalt zelf zijn/haar regels en stoort zich nergens meer aan. Dat ontstaat in het klein en verankert zich in samenlevingen en volkeren. Hoelang zal deze situatie nog voortduren is de vraag. We weten dat G’d ingrijpt zie Genesis 6. Velen onder u zien dat G’d alles oogluikend toelaat. Is dat zo? Waar blijft de menselijke verantwoordelijkheid en de opdracht het bouwen en bewaren van deze aarde?

  Niet de mens, maar G’d is de wettige eigenaar van deze aarde, met alles wat Hij daarop geschapen heeft. Zou G’d het dan niet zien en zich losmaken van deze aarde en die prijs geven aan het geweld? Op een gegeven moment zal G’d zeggen: het is nu genoeg. Vooruitlopend op dit proces eist G’d het Joodse volk terug naar hun thuisland. Wee de landen die dit proces van G’d tegenhouden!

  Als het Joodse volk is teruggekeerd is de tijd aangebroken dat Yeshua terugkeert naar deze aarde. Hij zal regeren vanuit Jeruzalem, dan de hoofdstad en centrum van deze wereld. Bereidt u zich daar maar vast op voor!

  Moge die dag spoedig aanbreken!

 18. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 4 mei 2014 om 19:28

  Het is zeker anti-semitisme om Israël een apartheidsstaat te noemen en de tienduizenden moorden op christenen in de moslimlanden dood te zwijgen. Van een land dat voor vrijheid staat had anders mogen worden verwacht, maar daar is al veel langer een geheime agenda die steeds openlijker optreedt. Wie het zegel van de USA op het een dollarbiljet begrijpt, weet dat de ontknoping van dit geheim nabij is, de komst van de antichrist. Jammer, dat vele politici onder de Joden daar mee collaboreren. Heeft Jezus niet ooit gezegd: Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aanvaarden. Vreselijk drama, hoewel wij moeten blijven bidden voor Israël Joh6:43.

 19. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op maandag 5 mei 2014 om 11:51

  Shalom Dirk en alle broeders en zusters,
  Nog steeds bemerk ik een soort van verwijzing naar het joodse volk, als zijnde ongehoorzaam en
  ongelovig ten aanzien van Yeshua, misschien onbewust?

  Wel weet ik als geschiedenisman, dat antisemitisme zeer diep verankerd zit in het christendom.
  Veel is ook te danken aan al de zogenaamde kerkleraren en theologen.

  Eeuwenlang wil men een judenrein christendom, ja ook in ons landje met z’n vele denominaties.
  Nogmaals: Waar blijft de liefde voor Tsion?

  Altijd wordt er geschermd met het ware geloof in Christus (zegt men dan) er aan voorbijgaand dat het evangelie naar Europa is gebracht,door joodse schaliach, apostelen, en wel een joodse Massjiach, nog niet besmeurd door roomse invloeden.
  Daar moeten de christenen naar terug.
  Eerder komt er echt geen opwekking, verzoening met de oudste broeder, dat is de boodschap.

  Allen een goed bevrijdingsfeest gegund.

  Allen shalom in Yeshua Ha Massjiach Melech Israel.

  Jullie broeder Lou.

 20. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 5 mei 2014 om 16:01

  Zou er werkelijk een verband zijn tussen de recente tornado’s in de VS en de uitspraken van John Kerry? Lijkt mij nogal vergezocht. De vraag die in mij opkomt: door welke natuurrampen werd nazi-Duitsland getroffen tijdens de Joden-vervolgingen? Zeker, Duitsland werd zwaar getroffen, maar dat was grotendeels aan het eind van de oorlog, en ook niet door natuurgeweld maar door de geallieerde machten, waaronder de VS. Echter, toen was het meeste kwaad al geschied.

 21. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 5 mei 2014 om 18:08

  Joop er is een verschil tussen het land Israel en het volk Israel. God zegt het land is van Mij en Ik heb het u gegeven. Het mag niet worden verkocht. Je zou het boek Eye to eye facing the consequence of dividing the land of Israel, van Koenig eens moeten lezen.
  Dat de volken ook geoordeeld worden over hoe ze met het volk van God zijn omgegaan is een ding wat zeker is. maar dat staat denk ik los van hoe de volken met het land van God omgaan

 22. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 5 mei 2014 om 19:58

  Angela, natuurrampen, rampen in het algemeen, bombardementen etc treffen zowel schuldigen als onschuldigen. Een rechtvaardige God, waar ik in geloof, zal m.i. niet ook de onschuldigen, wellicht wedergeboren Christenen, treffen vanwege bepaalde uitlatingen van deze of gene politicus. Wat voor godsbeeld hebben we dan nog? God zou Sodom hebben gespaard omwille van 10 rechtvaardigen. Zou God soms veranderd zijn? Zie ook reactie #2.

 23. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op maandag 5 mei 2014 om 21:53

  Ik geloof dat er wel degelijk een verband bestaat tussen de houding t.o.v.Israel, van Amerika en de vreemde verschijnselen en natuurrampen die daar plaatsvinden. Het is wel duidelijk in wat
  voor tijd wij zijn aangeland, de tekenen zijn er! Geachte broeders en zusters, laten wij (de wilde olijftakken) geënt blijven op die oude wortel ISRAEL. God is zijn volk aan het herstellen en zal het
  straks gaan beschermen als de strijd om Jerusalem gaat! Laten wij als een blok achter Israel staan!
  Hij zal zegenen wie ISRAEL zegenen, maar vervloeken wie ISRAEL vervloeken! Troost troost mijn volk,
  bidt voor de vrede van Jerusalem (Jesaja). Laten wij een standpunt durven innemen en ISRAEL laten weten dat het nog niet helemaal alleen staat, hoe er in de wereld om ons heen ook gedacht wordt over ISRAEL.
  Dat het volk ooit ongehoorzaam was, neemt niet weg dat God het een belofte gedaan heeft, en het genade zal schenken. Die belofte gaat Hij zeker waarmaken, wie weet hoe spoedig wij dat al zullen zien!
  SHALOM allemaal.

 24. Ad zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 mei 2014 om 9:39

  Shalom Dirk!

  Ik ben het van ganser harte met je column eens! Bedankt!

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 mei 2014 om 10:37

  Israël is Gods oogappel en daarom zie ik ook een duidelijk verband met wat er in Amerika gebeurde.

 26. baukje zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 mei 2014 om 8:48

  Dirk dank je wel voor je woorden.
  ISRAËL is en BLIJFT GODS OOGAPPEL.
  Kan er alleen maar AMEN OP ZEGGEN

 27. Martine zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 mei 2014 om 10:46

  De profeet Joël (hoofdstuk 3) kreeg te zien hoe in het eind der tijden Gods volk belaagd zal worden door alle volken rondom. De uitkomst van die strijd werd Joël toen ook medegedeeld.

  De klacht van God aan Joël dat Zijn land wordt verdeeld, is in vervulling gegaan. Wie zijn wij die God iets mogen afpakken? Hij is een God van Wrake voor Zijn tegenstanders, maar een God van Liefde voor Zijn gunstgenoten.

  In het Bijbelboek Openbaringen worden de oordelen heviger naarmate de Wederkomst nadert. Tekenen in de lucht (zons- en maansverduisteringen), hongersnood, (vreemde) ziekten zijn heden merkbaar, zichtbaar en aan de orde van de dag. Alles is voorzegd en het staat in de Bijbel. Lees je Bijbel en bidt elke dag om bescherming van de Allerhoogste.

  Opmerkelijk is wel dat Amerika, die geacht wordt een bondgenoot van Israël te zijn, bij het vormen van strategische besluiten met tegenstanders van de Staat Israël (PA en Hamas), grote rampen over zich afroepen. Zelfs door diverse journalisten en onderzoekers is dit geconstateerd.
  Wij zijn dus gewaarschuwd.

  Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
  en zal geen duimbreed wijken!

 28. berend zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 mei 2014 om 11:40

  Een Messiasbelijdende Jood in Israël zegt ook dat de Joden teruggekomen zijn opdat ze de Messias
  zullen aannemen.
  Verder bestaat er een verzoeningsbeweging tussen Palestijnen en Joden, genaamd Musalaha. Aan beide
  kanten moeten zonden erkend en vergeven worden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden