Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Bent u gemarteld omdat u afvallig werd van het christelijk geloof en moslim werd?’ (19 reacties)

Geplaatst op donderdag 15 mei 2014, 21:44 door Dirk A A

Indrukwekkend is het verhaal van Mark Gabriel. Jarenlang was deze Egyptenaar professor in de Islamitische geschiedenis aan de Al-Azhar Universiteit in Caïro. Hij was ook imam en toen hij nog maar 12 jaar was, kende hij de hele koran al uit z’n hoofd. Toen hij vragen begon te stellen over de islam, begon de vervolging. Lees wat hij te vertellen heeft over de islam.

Mark Gabriel werd geboren in het zuiden van Egypte. Zijn familie verhuisde naar Cairo toen hij 14 was. ‘Mijn ouders waren strikte moslims en zeer toegewijd,’ vertelt hij, ‘niet het seculiere type moslim, zoals we dat zo vaak zien.
Zijn oom was een imam. Hij was degene die hem inspireerde om de koran uit het hoofd te leren. ‘Toen ik 12 was, kende ik de koran al uit m’n hoofd, in het klassieke Arabisch, de taal van de koran. De koran is precies even groot als het Nieuwe Testament. Moslims vinden het belangrijk de koran te uit het hoofd leren en van generatie op generatie door te geven.’ Maar pas later, toen hij zijn bachelor graad haalde, begreep hij de inhoud van de koran.

Al in zijn jeugd maakte Gabriel kennis met christenen. In zijn omgeving woonden er christenen en hij wist dat er een christelijke minderheid in Egypte was. ‘De christenen van Egypte hebben niet echt de kracht om moslims te beïnvloeden. Dat is ook de reden dat ze mij niet beïnvloedden, ze zijn zo traditioneel. Meer dan 90 procent van de Egyptische christenen is erg liturgisch ingesteld.’

‘Toen ik 15 was, gebeurde er iets bijzonders met een christelijke Koptische priester. Wat toen gebeurde, heeft duidelijk invloed gehad op mijn leven.
Ik haatte christenen en Joden vanwege het onderwijs dat ik volgde, vooral tijdens mijn vervolgopleiding op het Al-Azhar Islamitische Instituut. Op een dag ontdekte ik dat een christelijke priester iedere dag langs ons kwam, op weg naar zijn klooster. Ik begon stenen naar hem te gooien, waardoor hij ernstig gewond raakte aan zijn hoofd. Hij moest naar het ziekenhuis. Toen hij uit het ziekenhuis kwam, kwam hij naar mij toe om te vragen wat er was gebeurd. Hij kwam niet om wraak te nemen, maar hij zei tegen mij dat er bij mij van binnen een vuur brandde. Dat vuur zou mij wel eens eerder kunnen verbranden dan dat het anderen zou verbranden. Hij zei ook dat hij mij alles vergaf en dat hij mij, door zijn komst, liet zien dat hij van mij hield.’

Op een gegeven moment begon Mark Gabriel vragen te stellen over de islam. Op de universiteit kreeg hij toen te horen: ‘Stel geen vragen’. Toch zei hij op een dag tegen zijn collega’s: ‘Wij zeggen dat de koran rechtstreeks afkomstig is van Allah, maar ik betwijfel het. In de koran zie ik gedachten van een mens en niet de woorden van God.
Ze dachten dat ik vroeger onder invloed was geweest van het christelijk geloof. Op een gegeven moment verwijderden ze me van de universiteit en werd ik ontslagen.’

‘Dezelfde dag nog werd ik gekidnapt door de Egyptische geheime politie, omdat ze dachten dat ik me afgekeerd had van de islam. Ze stopten me in een kleine cel in het hoofdkwartier van de geheime dienst in Cairo. Drie dagen lang kreeg ik geen voedsel en geen water. Op de vierde dag begonnen ze me te ondervragen. Ook kreeg ik weer voedsel en water. Zo probeerden ze mij te bewegen om te praten. Maar toen ze zagen dat dat niet lukte, begonnen ze me te martelen. Ze drukten brandende sigaretten op mijn lichaam. Ze sloegen me. Ze gooiden me in koud water, in een kleine tank. In het water zwommen ze hongerige ratten. Ze beten me niet, maar ik was wel heel bang. De volgende dag werd ik weer uit die watertank gehaald.
De dag erna stopten ze me in een hondenhok, met een hongerige hond. Ik was heel verbaasd dat de hond bij me kwam zitten en aan mijn oren begon te likken.’

Mark Gabriel kreeg te horen dat hij de satan was. ‘Is dit een mens of wat anders?’ zeiden ze tegen elkaar. Ze geloofden dat er een boze geest in me zat.
Zijn ondervragers wilden weten met welke christenen hij contact had en wie hem ertoe gebracht had de islam de rug toe te keren. ‘Maar ik had helemaal geen contact met christenen en ik was ook nog geen christen. Maar iedereen die de islam verlaat, wordt gezien als christen.’

Mark riep tot de God Die hem gemaakt had. ‘Ik kende Hem niet. Na vijftien dagen kwam mijn oom terug van een reis uit Rusland. Hij was vice-voorzitter van het Egyptische parlement en hij kreeg het voor elkaar om mij uit de gevangenis te halen.’
Een jaar nadat Gabriel uit de gevangenis was, probeerde zijn vader hem te doden. ‘Ik was op zoek naar God. Van een christelijke apotheker kreeg ik een Bijbel. Ik begon steeds meer te begrijpen wie Christus is. Nadat ik mijn leven aan Hem had gegeven, leefde ik een heel jaar als een geheime gelovige.
Toen mijn vader hoorde over mijn bekering, schoot hij op me met zijn eigen geweer. Hij wilde mij doden, omdat hij bang was voor de schade die ik over onze familie bracht met mijn bekering tot het christelijke geloof. Ik vluchtte naar mijn zus. Daar legde ik de hele situatie neer voor het aangezicht van de Here en Hij wees me de weg om Egypte te verlaten. Diezelfde avond hielp mijn zuster me daarbij en zorgde dat ik mijn paspoort kreeg en allerlei andere spullen.’

Drie maanden duurde het voordat hij in Johannesburg in Zuid-Afrika aankwam. Daar ontmoette hij andere christenen en kwam er in contact met verscheidene kerken. Zijn verhaal kwam in de media en in 1996 verscheen zijn boek. Naarmate zijn verhaal bekender werd, werd het voor hem gevaarlijker in Zuid-Afrika. Drie keer werd vanuit de moslimgemeenschap een aanslag op hem gepleegd.
Mark Gabriel: ‘De islam is echt geen religie van vrede, zoals vaak wordt gesteld. Voordat ik Christus leerde kennen, leefde ik 34 jaar onder de islam. Ik gaf zelfs onderwijs over de islam. Een jaar lang geloofde ik niets, nadat ik de islam had verlaten.
Ik was 35 jaar op zoek geweest naar vrede, op zoek naar de ware God, Die me zou laten zien dat Hij van me hield. Door de koran, door het onderwijs van de profeet van de islam, had ik nooit zoiets ervaren.
In dat ene jaar dat ik wanhopig op zoek was naar vrede, naar God, had ik elke dag vreselijke hoofdpijn. Zo kwam ik in contact met die christelijke apotheker. Ik kreeg tabletten tegen de hoofdpijn, later gaf ze me ook een Bijbel.’

‘Ik begon de Bijbel te lezen en ontmoette de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht, toen ik de Bergrede las, in Mattheus 5. Hij vertelde me over liefde, dat ik mijn vijanden moest liefhebben en niet mocht doden. Het Woord van de Bijbel, het Woord van Jezus Christus, kwam die avond tot me als een prachtige regen. Ik ontdekte vrede en vergeving, waar ik al die jaren al naar op zoek was. Voor het eerst in mijn leven wist ik dat mijn zonden vergeven waren en dat ik gerechtvaardigd was door het bloed van Jezus.’

‘Ik had 35 jaar geleefd met de schuld van mijn zonde, de schuld om te leven als een verloren persoon. In de islam weet je nooit of je zonden vergeven zijn. Ik wist niet wat me kon bevrijden van de straf van Allah. Ik had absoluut nooit de zekerheid dat ik in de eeuwigheid op de goede plaats terecht zou komen. In de islam weet je nooit zeker dat je gered bent. Dat wist Mohammed ook niet.’

Mark Gabriel besloot vanuit Zuid-Afrika naar Amerika te gaan, waar hij asiel kreeg op religieuze gronden. ‘Ik maakte in Washington iets heel opmerkelijks mee. Er zou een imam spreken op de George Mason Universiteit. Dat wilde ik wel horen en ik ontdekte dat die man voorheen een Baptisten predikant was. Hij was overgegaan naar de islam en vertelde zijn verhaal.
Nadat hij zijn speech had beëindigd, vroeg hij of iemand een vraag had. Ik stak als eerste mijn hand op en vertelde dat ik een voormalig professor islamitische geschiedenis was op de universiteit. De imam was daar zo van onder de indruk, dat hij reageerde: ‘Geachte professor, kom hier, op dit podium.’ Even later stond ik naast hem en stelde hem allerlei vragen.’

‘Ik vroeg hem: ‘Wanneer nam u de beslissing om het christelijk geloof te verlaten om moslim te worden?’ Hij antwoordde: ‘Acht jaar geleden’. Ik dacht: ‘Net als ik, maar dan van moslim naar christen.’
Mijn volgende vraag was: ‘Hebben sinds u zich bekeerd hebt tot de islam en het christelijk geloof verlaten hebt, kerken en christenen de opdracht gekregen u te doden omdat de Bijbel zou zeggen dat de straf op het verlaten van het christelijk geloof de dood is?’ Zijn antwoord: ‘Nee.’
Daarop vroeg ik hem: ‘Heeft de geheime dienst, de FBI, u gestraft of gearresteerd of gemarteld omdat u het christelijk geloof hebt verlaten en moslim bent geworden?’ Weer luidde zijn antwoord: ‘Nee.’

Toen zei ik tegen hem: ‘Geachte heer, ik ben een mens zoals u en ik heb het recht te beslissen of ik van religie wil veranderen, zoals u. Ik was een moslim, zoals u. Ik was een imam, zoals u een predikant was. Ik nam dezelfde beslissing als u, maar het verschil tussen u en mij is dat ik werd bedreigd door de islam. Ik werd ontslagen op de universiteit. Ik werd gekidnapt door de geheime politie. Ik werd gemarteld. Ik verloor mijn familie. Ik verloor mijn vaderland. Het zwaard van de islam drukt op mijn nek, overal waar ik heenga. Waarom? Omdat de Koran zegt dat afval van de islam moet worden bestraft met de dood.’
De imam was geschokt.

Mark Gabriel heeft nog een laatste aanvulling: ‘Ik vroeg de apotheker die mij mijn eerste Bijbel gaf hoe het komt dat christenen niet terug vechten als hun kerk wordt aangevallen door fanatieke moslims. Ik was toen nog een baby in het geloof, ik begreep dat niet. Ze antwoordde: ‘Mark, onze God heeft het niet nodig dat wij Hem verdedigen door anderen te doden. Onze God is machtig genoeg om Zichzelf te verdedigen, Zijn Naam en Zijn volk.’

Dirk van Genderen

(Bron: Lamb & Lion Ministries)

Mark A. Gabriel werd in 1957 geboren in Egypte. Mark A. Gabriel is de nieuwe naam, die hij aannam na zijn vlucht uit Egypte. Hij schreef verschillende boeken, waaronder ‘Islam and the Jews: The Unfinished Battle’ en ‘Journey into the Mind of an Islamic Terrorist’
Hij is de oprichter en president van Hope for the Nations, een zendingsorganisatie speciaal toegewijd aan het brengen van het goede nieuws aan de hele wereld, inclusief moslims en Joodse mensen. Gabriel bidt dat de hele wereld, inclusief moslims en Joodse mensen, Jezus Christus zal leren kennen. Info: https:\/\/www.drmarkgabriel.com/

19 Reacties

 1. coby zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 mei 2014 om 22:27

  Wat een fijn artikel wij moeten bidden dat er bekering mag komen onder de moslims

 2. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 mei 2014 om 19:52

  Islam ontkent het bestaan van Jezus als Gods Zoon. Jezus Zelf zegt immers: IK ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door MIJ. Allah heeft geen zoon, en is NIET dezelfde als onze God. Dit maakt Islam tot een afgodsdienst. Islam heeft tot doel ons (ongelovigen in hun ogen) te bekeren tot Islam. Zij zullen niet rusten eer zij heel de wereld hebben bekeerd tot Islam. Gelukkig hebben wij een GOD die machtiger is…….

 3. Frans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 mei 2014 om 16:00

  Wat een geweldig getuigenis, de tranen staan in mijn ogen. Dirk bij deze wil ik je bedanken voor je nieuwsbrieven. Het bijzondere is dat God me een passie heeft gegeven voor zijn volk Israel en het onrecht van abortus, in bij de gevallen mag ik hiervoor in de bres springen.

  Gods zegen Broeder

 4. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 mei 2014 om 18:53

  Jesus tore down the wall. No, He did not do it with His hands. He did it with His cross. “But now in Christ Jesus you who used to be far away have been brought near by the blood of Christ” (Ephesians 2:13 NET). Powerful is the message of the cross. Paul goes on to describe the effects of the blood of Jesus on the wall of separation. “For he is our peace, the one who made both groups into one and who destroyed the middle wall of partition, the hostility . . . He did this to create in himself one new man out of two, thus making peace, and to reconcile them both in one body to God through the cross, by which the hostility has been killed . . .”

  The sin barrier between man and God was removed by the death of Christ and as a result man is reconnected to God. Jesus provided the only way that man can approach God. He effectively removed the dividing walls.

  It is through Christ Jesus we both [Jewish and non-Jewish] have our access in one Spirit to the Father .The result is “you are no longer foreigners and noncitizens, but you are fellow citizens with the saints and members of God’s household”

  The cause of the perpetual hostility has been removed. Sin was dealt with at the cross. The enmity has been so completely laid aside that complete friendship follows. Where there was hostility Christ has accomplished reconciliation. We are at peace with God.

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 mei 2014 om 19:39

  Beste Dirk

  Wat een geweldige getuigenis maar ook tegelijkertijd de ontmaskering van een ideologie die door o.a PvdA, D’66 en Groen Links als een religie of zelfs godsdienst wordt gezien. Jammer dat alleen SGP en PVV al jaren verkondigen dat het geen normale godsdienst is.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 mei 2014 om 21:07

  Strijd in de hemelse gewesten? Zijn we ons daar wel van bewust?? Het is een uitdrukking, die ik in mijn kerk helaas nog nooit heb gehoord….. Daarnaast zijn we druk bezig om onze aandacht op “de islam” te richten, wat uiteraard goed is, maar vergeten wat er momenteel bij de achterdeur gebeurt!! Ik heb nog geen christen gehoord, die zich zorgen maakt over India, Waar een paar dagen geleden een politieke omwenteling heeft plaatsgevonden!! Zijn we alweer vergeten hoeveel christenen de laatste jaren door hindoes zijn vermoord en hoeveel christelijke vrouwen door hindoes zijn verkracht??? De moslims daar maken zich daar grote zorgen, maar ik heb dat nog van geen christen gehoord……. Wat er tijdens het songfestival heeft plaatsgevonden, hoor ik ook praktisch geen christen over……. Het komt wel allemaal onze huiskamer binnen! Het lijkt wel of de meeste christenen stekeblind zijn voor die strijd in de hemelse gewesten…… Waarschijnlijk denken de meesten dat het allemaal een “ver van mijn bed show” is, maar wanneer zijn wij aan de beurt?? Blijft het wel ver van ons bed??? Leg ik Matt. 24 of Lucas 21 naast mijn krant, dan zie ik niet alleen wat elders in de wereld gebeurt, maar ook hoe de mentaliteit en onze “normen en waarden” in sneltreinvaart de helling afglijden…… De mensen aanbidden wetteloosheid!! Hoe brutaler en schokkend zo mooier……. Als ik er iemand op aanspreek dan hoor ik: “Ik zie er geen kwaad in”…… Stel je voor dat als een “iemand” je nek boven het maaiveld uit steekt…… Nee hoor, we zijn toch tolerant!! Of ik “tolerant” een ander woordje voor “bang over wat anderen wel van je standpunt zeggen”?? De meeste christenen verbergen zich liever in de grijze massa van zwijgenden…. Het is een heel groot misverstand om te denken, dat als je NIETS doet of zegt, dat je dan ook niet zondig zou zijn……. Integendeel…….

 7. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 18 mei 2014 om 10:26

  Sjalom,

  Hoe komt een religie tot stand en waar baseert men zich op? De sociale controle onder volken en stammen spelen een grote rol. Men mag geen individu meer zijn en behoort tot het collectief van de volken en stammen. Hierdoor houden de leiders de controle stevig vast. Import en invloeden van buitenstaanders worden altijd met argusogen bekeken. Hoe gaat men om als de machtsfactor dreigt om te slaan naar de andere kant.

  Geen mens ter wereld wil zijn macht opgeven. De oerzonde in het paradijs om gelijk te worden aan G’d was zo aantrekkelijk dat de mens daar bewust voor heeft gekozen. De scheppingsharmonie was zodanig verstoord wat doorwerkt tot op de huidige dag. Eens komt er een dag dat G’d zegt: nu is het genoeg geweest. Per seconde komen we dichter bij dat moment. We kunnen als mensheid geen dingen voor ons uit schuiven. Het mateloze begeren leidt tot een onrechtmatig genieten. Mensen leven nu en willen het maximale uit hun leven halen zonder rekening te houden met opvolgende geslachten.

  Zo is het ook met de religie die een schijnveiligheid brengt. Je blijft in vele religies een goed mens als je iemand van een andere religie om het leven brengt. Hoe dom en kortzichtig ben je dan bezig en ontbreekt het aan enige zelfreflectie. In veel religies wordt je geëerd als je opkomt voor je geloofsstandpunt.

  Frappant is dat christenen onder elkaar hetzelfde gedrag vertonen. Netjes genoeg brengt men elkaar niet om het leven. Echter de scherpe tong of pen is net zo dodelijk. Het elkaar met respect bejegenen is er niet meer bij. Zelden wordt er gezocht naar hetgeen wat christenen met elkaar verbindt. Kerkelijke dogma’s (mensenwerk dus) staan als een dikke scheidsmuur of worden verborgen in loopgraven die je niet ziet maar toch aanwezig zijn.

  Is het dan fair tegenover een andere religie fel uit te halen als het eigen huis niet op orde is? Natuurlijk moet het kwade in de wereld bestraft worden. Wat stelt het tot op het bot verdeelde christendom dan voor? Is zij wel een goede geloofwaardige gesprekspartner.

 8. Francis zegt:
  Geplaatst op zondag 18 mei 2014 om 12:09

  Hartelijk dank voor dit getuigenis! Een enorme bemoediging!

 9. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 18 mei 2014 om 12:46

  Ook dit verhaal toont ons de werkelijkheid waarin wij leven, een werkelijkheid waar we in ons land nauwelijks nog tijd aan willen besteden, een ieder kruipt achter zijn eigen beschermingswal naar het schijnt met de gedachte dat moet de politiek maar oplossen. Een dood geloof dus. Daar waar het leven eruit is weet een “levende” boom de wortels te consumeren. Het is slechts een kwestie van tijd of we kunnen in Nederland dezelfde verhalen optekenen opoptekenen

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 mei 2014 om 21:17

  Ik verbaas mij, dat hier een “christen” zegt, dat het christendom een “religie” is……. Ik heb namelijk heel beslist GEEN enkele “religie” maar een “relatie” met Jezus Christus en dat is iets heel anders…….. Een “religie” kent namelijk geen relatie!!!

 11. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 18 mei 2014 om 21:30

  Dr. Mark Gabriel is ook op YouTube filmpjes te zien en te beluisteren.
  Hij heeft geluk gehad, kon in de VS aan de slag, hij had ook dood kunnen zijn, islam is uiterst gewelddadig.
  Toch heeft Nederland zijn grenzen opengesteld voor de islam, terwijl iedereen kan weten dat moslims van de wieg tot het graf een moslim zijn en dat ook blijven en zich nooit zullen aanpassen.
  Wat zit daar achter? Waarom open grenzen?
  Als de islam goed is en superieur aan alles, waarom zijn er dan geen islamitische staten waar het goed is? Waar moslims graag willen wonen?
  In ons idee is er nog altijd een Nederlandse regering in Den Haag. Dat is al lang niet meer zo. De massale import van Mohammedanen is alleen maar verklaarbaar als Europees, globalistisch beleid.
  Het vermoeden bestaat dat de massa immigratie deel uitmaakt van een politieke strategie, met als doel de Westerse samenleving te destabiliseren, zodat er onlusten zullen komen, het christelijke karakter wordt geweld aangedaan en die landen vervolgens als EU gemakkelijk onder controle zijn te krijgen. Christenen hebben hier een hele kluif aan!

 12. Maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op maandag 19 mei 2014 om 11:30

  Lieve mensen,

  Het is een indrukwekkend verhaal. Dit verhaal toont ons de liefde van God die langs wonderlijke en voor ons vaak onbegrijpelijke wegen tot ons komt. Laten we als christenen niet de fout maken om moslims en hindoes en andere geloven te bestrijden, maar laten wij, als mensen die gered zijn door het offer van Jezus Christus, onze medemensen liefhebben met de liefde van God en uitgaan/bidden voor redding van mensen die dreigen verloren te gaan en door ons leven laten zien wie deze God is.
  Vriendelijke groet.

 13. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op maandag 19 mei 2014 om 16:03

  Aan alle broeders en zusters, lees het boek van Bath Ye’or – Eurabie.
  Dan kom je erachter dat er al in de jaren vanaf 1970 een deal is gesloten met de toenmalige regeringen van Europa over olie voor moslimimmigratie.
  Lees het, het is echt gebeurd en gebeurt nog steeds.

  Allen gegroet, Lou. Shalom.

 14. petra zegt:
  Geplaatst op maandag 19 mei 2014 om 22:07

  Ik heb eens iemand horen zeggen: misschien heeft God er een bedoeling mee dat er zoveel moslims in Europa wonen. Het biedt ons de kans om ze over Jezus te vertellen! In hun eigen land is de kans dat deze mensen het evangelie horen zeer gering! Misschien eens goed om het zo te bekijken. Helaas leven veel christenen in europa een lauw leven en blijven lekker in hun comfort zone zitten. Ik maak me hier zelf ook schuldig aan. We zijn als christenen in het westen krachteloos en onderscheiden onszelf niet. We vervloeken de moslims die hier wonen net zo hard als ieder ander. En dat is jammer.

 15. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 19 mei 2014 om 23:16

  Zelfs wanneer er in Europa ook maar één moslim, man of vrouw, tot geloof in de Here Jezus zou komen…
  ??? zie het verhaal van Mark Gabriel…
  … zou er voor de Gemeente die om deze gelovige heen komt te staan een geestelijke strijd gaan ontbranden.

  Het machtsvraagstuk moet immers worden opgelost!
  Zou men de moslims zien als een zendingsveld (wat ik niet doe, het idee is belachelijk) dan komt het strijdperk, of slagveld, vanzelf mee. Vol aardedonkere, inkzwart diepe duisternis! De macht van het beest is een andere dan de macht van Jezus Christus.
  Wie denkt dat het anders is, misleidt zichzelf.

  Overigens is de inzet van onze geestelijke strijd niet alleen maar het zielenheil van een enkele individuele gelovige, het gaat om Jeruzalem en de wereldheerschappij.

 16. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 mei 2014 om 13:20

  Gelezen op de site Xandernieuws: -Britse moslimleider: verneder Christenen en Joden tot ze zich bekeren tot Islam-. -Ongelovigen moeten worden gemerkt met rode banden om hun halzen-……

 17. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 mei 2014 om 15:39

  Mooi dat God zo werkt onder moslims en dat ze daarna zo fanatiek christen worden, ze zijn een voorbeeld voor ons.

 18. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 mei 2014 om 22:12

  Beste Petra

  Soms zegen ik moslims maar dan merk je wel meteen dat de boze zich begint te roeren. Ik weet niet of God er een bedoeling mee heeft dat er zoveel hier wonen. Het zou wel kunnen zijn dat hij ons vermaant door dit toe te laten om niet lauw te zijn. Een keer heb ik een moslim kunnen omarmen maar dat was niet ik maar God die dit door mij heen deed. Zelf wilde ik helemaal niet naar die moslim toe gaan. Ik schrijf dit om iedereen hier te bemoedigen en vooral om te zeggen om niet uit eigen kracht dingen te doen. Raadpleeg altijd de Vader.

 19. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 mei 2014 om 2:12

  Tegenstellingen in alles is noodzakelijk om vreugde te leren (her)kennen, anders leren we niets op deze wereld, want daarom zijn we hier. Hier is weer een duidelijk bewijs, dat de islam de ´kanker´ van de wereld is ! Die GROTE en gruwelijke kerk in openbaring 12:17 ´de draak´ en 17:1 ´de grote hoer´ !! De draak en de grote hoer zijn het zinnebeeld van de kerk van de duivel oftewel de islamitische en/of katholieke kerk !! Beide kerken zijn hypocriet !!!
  Het laatste slagveld zal wederom in de Vallei van Megiddo worden uitgevochten… Het zal niet lang meer duren… daar zorgen de islamieten wel voor. Megiddo is in de buurt van Syrië !!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden