Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Aanslag op Joods Museum in Brussel: meeleven met slachtoffers en hun geliefden (42 reacties)

Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014, 21:02 door Dirk A A

Op sabbat, de Joodse rustdag, werd aan het eind van de middag een laffe aanslag gepleegd op het Joods Museum in Brussel. We betuigen ons meeleven met en bidden voor de slachtoffers en hun geliefden.
Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat de aanslag is gepleegd door één dader. Drie aanwezigen zijn doodgeschoten, één slachtoffer verkeert in levensgevaar. Het lijkt opnieuw een bewuste aanslag op Joodse mensen te zijn, een bevestiging van toenemend antisemitisme. De beveiliging van Joodse gebouwen is zowel in België als in Nederland opgevoerd tot het hoogste niveau.

42 Reacties

 1. Emmy Peters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014 om 21:58

  Wij leven van harte met U mee en wensen U allen die nu een groot verdriet hebben de troost van de Heer onze God toe.

 2. Emmy Peters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014 om 22:00

  Wij leven van harte met U mee en wensen U Gods troost en nabijheid toe.

 3. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014 om 22:45

  Van harte wil ik met u meeleven en mijn afschuw uitspreken over deze laffe daad. Ik bid u Gods troost en ontferming toe.

 4. maaike ridderhof zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014 om 22:53

  Toen ik vanavond hoorde van deze vreselijke aanslag schrok ik erg en ben in gebed gegaan voor de slachtoffers en hun nabestaanden.
  Ook heb ik de Heere gevraagd of de daders gevonden en berecht zullen worden.

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014 om 23:22

  Mijn medeleven gaat uit naar degenen die achterblijven. De duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft en gaat als een razende tekeer.

 6. jannie van zeland zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 0:21

  Mijn oprechte medeleven aan de nabestaanden van zo’n afschuwelijke moord.
  Moge u kracht ontvangen van de Allerhoogste.

 7. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 6:21

  Vreselijk!!!!!!!! May the Lord be near and dear unto the family is mijn wens en gebed.

 8. Nel zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 7:43

  Mijn oprechte medeleven aan de nabestaanden van deze aanslag.
  Weet dat er velen voor jullie bidden en we wensen jullie Gods troost en kracht toe

 9. Bert Uithol zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 9:29

  Vreselijk te moeten lijden onder satan’s macht, alleen omdat je God’s oogappel bent!
  Wij leven met de nabestaanden mee en bidden voor vrede en rust in hun hart in een tijd van razernij.

 10. Jochanan Castelijn zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 10:01

  ADOANAI zegene en behoede u; ADONAI doe Zijn Naam over u lichten en zij u genadig; ADONAI verheffe Zijn Naam over U en geve u vrede en Zijn Messias!

 11. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 10:40

  Wij veroordelen deze misdaad ten zeerste en dragen de nabestaanden op in Gods liefdevolle zegen.

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 10:52

  Sjalom allen,

  Dank u wel voor uw troostende woorden. Het raakt mij persoonlijk deze aanslag. Eens temeer zie ik dat er geen plaats meer voor ons is buiten Israël! Deze zeer te veroordelen daad zal velen van mijn volksgenoten doen besluiten om terug te keren naar ons eigen veilige land.

  Met ons vertrek zal een vacuüm komen in de westerse samenleving op ethiek en moraal die in de Thora mijn volk wordt voorgehouden. Het recht van de sterkste zal omgebogen worden naar de massa die kiest voor het moment van de dag. De stabiliteit zal afnemen en de chaostheorie zal werkelijkheid worden.

  Nu is de aanslag gericht op mijn volk, straks zal deze gericht worden op de christenen. In de hele samenleving is dat een minderheid aan het worden. Het krampachtig zoeken naar de oorzaak van de massale kerkverlating is voor velen een gepasseerd station! Velen hopen het te vinden in medemenselijkheid, welwillendheid en stille diplomatie. Dat is een proces van vermolming die de tol zal eisen. Waren de woorden van Yeshua niet voordat Hij terugkeerde naar Zijn Vader: zal ik nog geloof vinden op deze aarde? Met alle respect naar de oprechte kerkganger vraag ik u: is er ook bij u sprake van uitholling? Krijgt u elke zondag voldoende geestelijk voedsel aangereikt om daar minimaal een volle week op te kunnen teren?

  Zomaar wat vragen die te maken hebben met de tijd waarin u en ik verkeren. De aanslag op ons volk staat niet los en heeft alles te maken hoe velen naar mijn volk kijken. Merkwaardig omdat we niet in de kerkelijke Jezus geloven. Besef heel goed dat het juist de kerk is waarom we niet in uw Jezus geloven vanaf de kruistochten. Tot aan die tijd geloofde iedere Jood dat Jezus was opgestaan uit de dood. Blijkbaar was dat niet voldoende en werden we door de kerk gehaat en vervolgd. Overal ter wereld moest de plaatselijke overheid het doodvonnis voltrekken.

  Achteraf gezien beseffen we dat dit fout was! Het collectieve geweten is overgegaan naar individualisme waaruit de aanslag op Sjabbat is voort gekomen.

 13. Herman Drost Amersfoort zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 12:40

  De God van Abraham, Izaäk en Jacob, geeft de nabestaanden kracht en troost. Ik wens ze veel sterkte en bid voor een spoedige komst van de Messias. Shalom

 14. Pieter-Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 12:49

  Vreselijk om te beseffen wat mensen elkaar aandoen! Gods Zegen, kracht en Troost toegewenst voor ieder die achterblijft!

 15. Baukje zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 13:31

  Het raakt me dat de haat tegen Israel altijd blijft terugkomen, geuit op zoveel verschillende manieren. Nu weer onschuldige mensen die een museum bezoeken. Wat tragisch voor de nabestaanden die steeds maar weer bevestigd krijgen dat Jood zijn automatisch vaak betekent, gehaat zijn en bekritiseerd. Ik hoop dat de Heer spoedig komt en dat de tijd zal aanbreken dat er echte vrede komt voor Zijn volk. Ik gun het hen zo! Veel sterkte voor de nabestaanden toegewenst.

 16. Geertje van Westrienen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 14:42

  Ik ben enorm geschrokken van deze laffe daad. Wij wensen u heel veel sterkte en Gods Zegen.

 17. m.j.bowen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 17:00

  Het is zo verdrietig, telkens weer moeten het Joodse mensen zijn die het moeten ontgelden.
  Ja, moge de God van Abraham, zijn oogappel, tot steun en troost zijn.

 18. Josephine Boelhouwers-Minnaar zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 17:23

  De nabijheid van de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, God van Abraham, Izaäk en Jacob toe gebeden voor de familie van de slachtoffers en het hele Joodse volk.

 19. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 19:26

  Dit heeft me diep geraakt! Zo laf. Mijn oprechte medeleven aan de nabestaanden van deze aanslag.

 20. Karin Tang zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 20:34

  Wat een afschuwelijke daad! Ik wens de Joodse Gemeenschap heel veel sterkte toe! SHALOM!

 21. C.Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 22:56

  Mijn oprechte deelneming aan de nabestaanden van deze aanslag.
  Ik wens de joodse gemeenschap Gods zegen en nabijheid toe!

 22. Jennike van Eck zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 22:56

  Deze koelbloedige moorden vervullen mij met walging en afschuw en zijn ook indirect gericht tegen de
  God van Israel; moge hun zielen gebonden worden in de bundel van het eeuwig leven.
  Bid de nabestaanden troost en een rotsvaste steun toe in deze moeilijke tijden. God is met hen en is hun toevlucht in tijden van nood.

 23. Jannie Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 23:13

  Geschokt en met verdriet vervuld las ik wat een mens vol van haat heeft gedaan.
  Weer zijn er drie onschuldige mensen gedood, en een slachtoffer zwaar gewond. Dat omdat zij Joods zijn.
  Ik wens met heel mijn hart en ziel u de nabijheid van de almachtige God van Abraham, Jacob en Izaak toe. Dat de Messias spoedig mag komen. Ik bid voor jullie volk van God. Wat kan ik nog zeggen, woorden schieten te kort.
  Jannie Bakker

 24. Byloos Rosa zegt:
  Geplaatst op maandag 26 mei 2014 om 8:29

  Met oprecht medeleven aan alle nabestaanden!
  Aan Gods volk ( De Here zegene U en ik bid U Gods vrede toe)
  Rosa

 25. Henriette Boele zegt:
  Geplaatst op maandag 26 mei 2014 om 11:03

  Wat afschuwelijk dat het antisemitisme weer zulke vormen aanneemt. Graag wil ik mijn medeleven betuigen aan de nabestaanden. Laten we ons verootmoedigen en bidden tot onze God. Moge Hij kracht en troost schenken!

 26. Jannie B zegt:
  Geplaatst op maandag 26 mei 2014 om 11:26

  Ik ben heel erg geschrokken van dit bericht.
  Zomaar op een mooie dag in het Joods museum in Brussel wordt je neergeschoten. Omdat je Joods bent?
  De berichten uit de Oekraïne en uit Frankrijk en België maken me verdrietig en ongerust.
  De Here brengt Zijn volk terug naar Zijn land Israel, maar helaas, niet iederéén komt daar.
  Ik bid elke dag voor het Joodse volk en hopelijk velen met mij. Ik wilde dat mijn dominee elke
  zondag voor God’s volk bidt/bad maar helaas…. en soms durf ik het niet eens meer te vragen!?
  Maar thuis kan altijd!!

  Jannie B.

 27. Grietineke zegt:
  Geplaatst op maandag 26 mei 2014 om 12:37

  Dit raakt ons diep! Wij wensen de nabestaanden en de Joodse gemeenschap de Zegen en de Vrede van Adonai toe.

 28. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 26 mei 2014 om 13:23

  Massaal zouden alle gelovigen (Het Lichaam van Christus Jezus de Opgestane Heer) elke dag moeten gaan bidden voor de Vrede van Jeruzalem. En dan niet bedoeld de vrede die mensen geven, maar de Vrede Gods over en voor Jeruzalem. De Hemelse vrede.
  Naar psalm 122 vers 6.

  W/lelie

 29. joke schenzel zegt:
  Geplaatst op maandag 26 mei 2014 om 21:59

  Afschuwelijk deze aanslag, God in de hemel ontfermt U zich over de nabestaanden van dit drama.

 30. Mardien zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 mei 2014 om 9:40

  Condoleances kunnen gestuurd worden naar condoleance@mjb-jmb.org

 31. Sjouke Procee zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 mei 2014 om 9:50

  Met de woorden en het gebed van Joke wil ik heel graag instemmen.
  Daarbij is het ook steeds mijn gebed dat heel Israël Zijn Messias mag leren kennen.
  Daarom lees ik zo graag Efeze 2 en 3. Een pleitgrond voor Jood en heiden!
  Dirk, bedankt dat je zo’n aandacht hebt gegeven voor het vreselijke bericht uit Brussel.
  Ik moet mijzelf verwijten dat ik soms een dergelijk bericht als ‘nieuws’ aanneem en over ga tot het volgende nieuwsbericht. Het is goed om goede aandacht te hebben voor de haat die op diverse plaatsen uitkomt, tégen de Joden. God geve je steeds veel wijsheid en genade om je Nieuwsbrieven te schrijven. Ten zegen van ons als lezers. Tot eer van de God van Iraël! Deze God is door de Heere Jezus ook onze God.
  Sjouke

 32. kees post zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 mei 2014 om 10:46

  Vreselijk weer een aanslag tegen Zijn oogappel, ik wens de Joodse gemeenschap Gods nabijheid toe en zijn Sjalom.

 33. joke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 mei 2014 om 12:40

  Dit raakt me diep, zomaar opeens uit het niets, op Sabbat. Zijn Geheiligde Dag.
  Mijn gebed van troost is voor de nabestaanden en voor mijn Broeders en Zusters, het Volk van Juda. Moge Adonai Zijn volk bewaren in Zijn Liefde volle Handen en dat Zijn Volk Gedragen mag worden in onze gebeden. Bid voor de Vrede van Jeruzalem voor Wachters op de Muren.
  Shalom

 34. Marjanne Mulder -'t Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 mei 2014 om 19:30

  Heel veel sterkte gewenst voor alle familie en vrienden van hen die zijn omgekomen door deze laffe aanslag.
  De Heer zegene en behoede u.

 35. Kor en Trienke zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 mei 2014 om 22:38

  Verschrikkelijk wat er is gebeurd dat er weer een aanslag is gepleegd op de Joodse Gemeenschap,
  jullie Zijn Gods oogappel Wij wensen jullie Zijn SJALOM toe.

 36. Luitsen zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 mei 2014 om 8:51

  Ontferm U , Heer , ontferm U …
  Sterkte voor alle mensen die deze aanslag mee moesten maken .

 37. Willemien zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 mei 2014 om 12:53

  Vreselijk wat er is gebeurd! De pijn en het verdriet…over geliefden… Here, Here, troost uw volk.
  Met medeleven wil ik zeggen dat ik van de Joden hou en ook van Israel. Ik hoop en bid dat er vanuit de hele wereld voor de Joden gelegenheid zal zijn om voorgoed naar Israel te gaan. De diep geslagen wonden kunnen door Jezus genezen worden. Hij is ook mijn Heelmeester! Onmisbare Zegen en Nabijheid van de Here toe gebeden in deze zo moeilijke tijd. Liefs en warme groeten.

 38. Yvonne zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 mei 2014 om 13:30

  Mijn oprechte medeleven aan de nabestaanden van deze aanslag.
  Weet dat er velen voor jullie bidden en we wensen jullie Gods troost en kracht toe

 39. fam. van Welsum zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 mei 2014 om 18:23

  De enorme haat van mensen tegen het Joodse volk (God’s volk en Zijn oogappel), wat nu is uitgelopen op een verschrikkelijke moord, heeft ons diep geraakt. We wensen de nabestaanden van harte God’s nabijheid toe.
  Laten we als Christenen rondom dit volk staan en voor hen bidden en laat het ook ons gebed mogen zijn dat heel Israël de Heere Jezus mag leren kennen als hun Redder en Verlosser, hun Zaligmaker.
  Zou het ook niet zo zijn dat de Heere, door het toenemend antisemitisme, Zijn volk wil laten terugkeren naar het beloofde land?

 40. Beatrijs van den Berge zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 mei 2014 om 22:01

  Afschuwelijk, alweer een aanslag op een Joods doelwit.
  Mijn hartelijke medeleven gaat uit naar allen die hierdoor getroffen zijn.

 41. Fam Schutte zegt:
  Geplaatst op zondag 1 juni 2014 om 12:10

  Voor de nabestaanden ons oprechte deelneming.
  Wij wensen de nabestaanden en de Joodse gemeenschap de HEER zijn ZEGEN en VREDE toe.

  SJALOOM

 42. Marco zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juni 2014 om 11:12

  Gruwelijk ! De uitsluiting en moorden lijken zich te herhalen.
  Wat heeft de mensheid van het verleden geleerd?

  Een aanval op Israel[ Zijn volk ] is een aanval op G’d van Israel.
  De aanslag was overigens niet op de Joodse rustdag , maar op G’ds rustdag Lev 23 [ Zijn samenkomsttijden] ,gegeven aan Israel en ieder die zich er bij wil aansluiten[ Ruth , enten in de Romeinenbrief] , de Sjabbat.

  Wij hebben ons aangesloten bij Zijn volk . Hebt U zich al laten enten ?

  Eens met Troost mijn volk : Zomaar wat vragen die te maken hebben met de tijd waarin u en ik verkeren. De aanslag op ons volk staat niet los en heeft alles te maken hoe velen naar mijn volk kijken. Merkwaardig omdat we niet in de kerkelijke Jezus geloven. Besef heel goed dat het juist de kerk is waarom we niet in uw Jezus geloven vanaf de kruistochten. Tot aan die tijd geloofde iedere Jood dat Jezus was opgestaan uit de dood. Blijkbaar was dat niet voldoende en werden we door de kerk gehaat en vervolgd. Overal ter wereld moest de plaatselijke overheid het doodvonnis voltrekken.

  Jezus is niet Yeshua !

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden