Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geen boodschap deze week (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 mei 2014, 10:26 door Dirk A A

Beste mensen, bijna elke week heb ik een boodschap voor u op deze website. Maar deze week even niet. Hoe dat komt? Ik ga de stilte in, bij de Here en wil aandachtig luisteren naar Zijn stem. Ik voel me als de volgelingen van de Here Jezus tussen hemelvaart en Pinksteren. Ze trokken zich terug in Jeruzalem, in een bovenzaal. Ze bleven daar allen, de discipelen, enige vrouwen en de broers van de Here Jezus, tien dagen lang ‘eensgezind volharden in het bidden en smeken…’ (Handelingen 1:14).

Ik wil de Here verwachten, Hem bidden en smeken, Hem ook loven en prijzen, zoals de discipelen ook deden in deze tien dagen (Lucas 24:53).
En jazeker, de Heilige Geest is uitgestort. Daar hoeven we niet opnieuw om te bidden. Iedereen die tot geloof komt, ontvangt op datzelfde moment de Heilige Geest (Efeze 1:13).

Toch mag er een diep verlangen in ons zijn om steeds, voortdurend vervuld te worden met de Heilige Geest. Efeze 5:18 zegt: ‘En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.’

Dat is ook mijn diepe verlangen. Om steeds en meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest. Door de Heilige Geest niet te weerstaan, maar ons voor Hem open te stellen, in het diepe besef dat de vervulling een geschenk van God is.

‘Here, vul mij met Uw Geest. Leid mij op Uw weg, spreek tot mij, door Uw Woord en door Uw Geest. Geef mij Uw boodschap om door te geven aan anderen. Hier ben ik, Here, vergeef mij mijn zonden, reinig en heilig mij, verander mij naar Uw beeld. Hier is mijn leven, Here, het is voor U. Het is mijn diepe verlangen dat mijn leven, de tijd die U mij nog geeft, zal zijn tot eer van U en tot zegen van velen. U komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Amen.’

Laatste Nieuws: Gebeden verhoord, Soedanese christin komt vrij!
Een kort bericht op de site: Klik op de link Laatste nieuws: Gebeden verhoord, Soedanese christin komt vrij!
Dirk van Genderen

11 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 mei 2014 om 19:17

  Sjalom allen,

  Mag in de stilte de Sjalom van G’d over ons heenkomen. Even niets is ook alles: het luisteren naar de stem van G’d.

 2. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 mei 2014 om 14:05

  Dirk,

  In de stilte bij God te zijn, is een moment om weer nieuwe kracht op te kunnen doen. Alles tot rust te brengen en de andere stemmen van onszelf tot zwijgen te brengen. In deze wereld worden wij anders geleefd als wij dit niet af en toe doen. De Bijbel zegt om geen slaven van mensen te worden maar een slaaf van Christus te zijn. Daarvoor is de stilte bij God nodig om onszelf weer op de Here Jezus af te kunnen stemmen. Geleid door het Woord en de Geest kunnen wij de Here dan ervaren.
  Wij zullen als praktiserende Christenen gehoond en bespot worden om ons geloof. Om die visie vast te houden dat wij op de goede Weg zijn, is de stilte ingaan met de Here heel noodzakelijk. Zelf heb ik mogen ervaren dat de Here te zien in de kleine dingen, de meeste indruk op mij maakt. Want dat is anders dan de menselijke manier van denken. De wereld zoekt het in het grootse en indrukwekkende. De Here zoekt het in het eenvoudige en in de rust. Hij is heel anders dan wij mensen wel denken.
  Wij mensen zijn geneigd af te gaan op wat voor ogen is. De Here ziet het hart aan. Wij willen graag bewijzen hebben om te kunnen geloven. De Here vraagt geloof en dan komen de bewijzen. Wij mensen willen niet wachten maar alles zo snel mogelijk zien en ervaren. De Here vraagt geduld en volharding van ons om geloof uit te kunnen werken in ons. Al deze dingen wil de Here ons leren in de binnenkamer en in de stilte bij God. Hij kent ons hart en Hij weet wat wij van node hebben alvorens wij beginnen te bidden. Daarom is in de stilte bij God zijn ook een manier van ontzag betonen aan God die Zijn liefdevolle geestelijke gemeenschap aan ons aanbiedt en met ons wil delen.

  Groeten van San

 3. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 mei 2014 om 14:50

  Mooi, in de stilte, daar hoor ik en zie ik, mooier is er niet, heb ik echt ervaren, toch, bij mij was het, toen ik tot bekering kwam, geen ervaring van de Geest, was er wel denk ik.
  Maar kwam toen ik bij Romeinen 8 was, ik las ABBA Vader, en ging vanzelf over in de tongentaal.

  Ik denk dat het bij ieder anders is, ik wist niet eens, wel was ik de handen opgelegd, maar begreep er toen
  niets van, wel was ik vol, zo een mooi moment, ik zal net een week daarvoor tot bekering gekomen zijn.
  Zag Jezus gelaat, blauwe ogen, niets donkers aan Hem, maar ik keek alleen maar in Zijn ogen, zo liefdevol, Hij wist
  hoe een moeilijk leven ik had, zag ik, zo vol mededogen,
  Ik ben blij met je mail, zit elke dag thuis, wat een pracht medium, mijn I-Pad.
  Met alle zegen en mijn gebed, Alwine

 4. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 mei 2014 om 14:55

  Dear Dirk
  If quiet time is a daily spiritual need, then there may be times when a longer stretch of solitude may be needed. For that, there is the ‘retreat’. This is done by going to a specific place away from where you live and work, away from hobbies and duties, families and habits, media and pressures. It can be done totally alone, or with just a spiritual director or sponsor, or with a small group of people who have a common purpose or bond. It works because it thoroughly separates you from life as you know it for more than just a few minutes a day. This gives you a chance to step outside of your entire way of life for a little while and see it from a different angle. The retreat time can help you get back in touch with parts of yourself that had been bypassed in daily life for the sake of efficiency or to avoid the pain. It can be a time of extended discussion with God, of throwing forth thoughts and feelings, working things out, being still and waiting on the Lord. I wish you dear, dear Dirk – A Good time spent with God !!! :-))

 5. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 mei 2014 om 17:59

  Beste Dirk,

  De Heere zegt in Jesaja 66:2b “maar op dezen zal Ik zien, op de arme en verslagen van geest, en die voor Mijn woord beeft”.
  Het allerbeste toegewenst,
  Elisabeth

 6. Basvan Duijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 mei 2014 om 18:33

  Ieder, heeft de stilte hart nodig, denk maar aan psalm 62. De Stilte zingt u toe o Heere, de binnenkamer is als het goed is een essentieel en broodnodig begrip om weer opgeladen te worden. Als we dat niet doen, belanden wij in activisme, en zonder de Heilige Geest is het niet mogelijk om staande te blijven!!!!!
  Fijne en gezegende Pinksterdagen, Dirk!!

 7. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 mei 2014 om 19:13

  Het zou jammer zijn als er gedurende Dirks “time out” niet kan worden gereageerd, want er is werkelijk nog heel veel dat onbesproken blijft na de overdenking van Dirk, gewijd aan de Hemelvaart van Jezus.
  Voor de meeste mensen blijft die gebeurtenis een mysterie, de man in de straat heeft geen idee, terecht stelt Dirk dat het gaat om de troonsbestijging van de Heer.
  In aardse verhoudingen is dat een positie nog hoger dan Putin of Obama of wie dan ook. In die positie heeft de Heer Jezus de macht en kan Hij ons bijstaan en leiden. Zijn stem beluisteren heeft wellicht een hoge amusementswaarde, maar… als wij Zijn aanwijzingen (bevelen!) niet kunnen uitvoeren, heeft niemand er wat aan!

  Het gaat te ver om uit te leggen hoe “de macht” functioneert. Bedenk dat God in de zondeval de macht vergrendelde in de dood – en dat Jezus Zijn leven moest geven – om de macht te heroveren.
  Om Satans macht te kunnen breken, moeten wij in de wet des Heeren zijn (psalm 19), die wet is de wapenrusting (Ef. 6).
  Overwinning ontvangen wij in het Bloed van Jezus. Alleen in de kracht van dit bloed kunnen wij, mensen, ook de macht van de boze uitschakelen. Openbaring 13:7 En hetzelve – de boze – werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. 9 Indien iemand oren heeft, die hore.

  In de juiste Toerusting, en dankzij het bloed van het Lam, stromen wij met onze “wolk van getuigen”, door naar overwinningsleven! En dàn, alleen dan, is de hoge positie van Jezus ruim voldoende.

 8. Elizabeth Bussing zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 mei 2014 om 20:38

  Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht,
  als een gespeend kind bij zijn moeder,
  als een gespeend kind is mijn ziel in mij
  Israel hope op de Here van nu aan en immer Psalm 131

  Stilte werkt verhelderend en reinigend, stille tijden en momenten zijn rust voor de ziel.
  Tot rust komen van allerlei invloeden van buitenaf, en loslaten van.
  Een heel goede keus Dirk.

 9. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 1 juni 2014 om 15:33

  Dirk: ik wens je een heel gezegende tijd bij de Here deze 10 dagen om in de stilte te komen en God te aanbidden en Zijn wijsheid en inzicht te ontvangen.
  Ook hele fijne Pinksterdagen toegewenst!

 10. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 juni 2014 om 21:14

  Mooi Dirk, vooral je toelichting. Ik bid je toe dat God Zijn Majesteit aan je openbaart en woorden van Wijsheid en inzicht aan je geeft. Het is goed om dichtbij Hem te zijn, in Zijn nabijheid. Een heel geZegende tijd gewenst en vooral een heel krachtige werking van Gods Geest in deze periode !
  Zegen! Henk

 11. Jan en Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juni 2014 om 15:10

  Geen boodschap deze week? Misschien is dit wel je meest sprekende boodschap: tijd voor de Heere.
  Zijn zegen toegewenst! Lees Maleachie 3:10 Jan en Arida

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden