Geen boodschap deze week

Beste mensen, bijna elke week heb ik een boodschap voor u op deze website. Maar deze week even niet. Hoe dat komt? Ik ga de stilte in, bij de Here en wil aandachtig luisteren naar Zijn stem. Ik voel me als de volgelingen van de Here Jezus tussen hemelvaart en Pinksteren. Ze trokken zich terug in Jeruzalem, in een bovenzaal. Ze bleven daar allen, de discipelen, enige vrouwen en de broers van de Here Jezus, tien dagen lang ‘eensgezind volharden in het bidden en smeken…’ (Handelingen 1:14).

Ik wil de Here verwachten, Hem bidden en smeken, Hem ook loven en prijzen, zoals de discipelen ook deden in deze tien dagen (Lucas 24:53).
En jazeker, de Heilige Geest is uitgestort. Daar hoeven we niet opnieuw om te bidden. Iedereen die tot geloof komt, ontvangt op datzelfde moment de Heilige Geest (Efeze 1:13).

Toch mag er een diep verlangen in ons zijn om steeds, voortdurend vervuld te worden met de Heilige Geest. Efeze 5:18 zegt: ‘En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.’

Dat is ook mijn diepe verlangen. Om steeds en meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest. Door de Heilige Geest niet te weerstaan, maar ons voor Hem open te stellen, in het diepe besef dat de vervulling een geschenk van God is.

‘Here, vul mij met Uw Geest. Leid mij op Uw weg, spreek tot mij, door Uw Woord en door Uw Geest. Geef mij Uw boodschap om door te geven aan anderen. Hier ben ik, Here, vergeef mij mijn zonden, reinig en heilig mij, verander mij naar Uw beeld. Hier is mijn leven, Here, het is voor U. Het is mijn diepe verlangen dat mijn leven, de tijd die U mij nog geeft, zal zijn tot eer van U en tot zegen van velen. U komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Amen.’

Laatste Nieuws: Gebeden verhoord, Soedanese christin komt vrij!
Een kort bericht op de site: Klik op de link Laatste nieuws: Gebeden verhoord, Soedanese christin komt vrij![1]
Dirk van Genderen

Endnotes:
  1. Laatste nieuws: Gebeden verhoord, Soedanese christin komt vrij!: https://www.dirkvangenderen.nl/2014/05/31/laatste-nieuws-gebeden-verhoord-soedanese-christin-komt-vrij