Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Ik zal van Mijn Geest uitstorten op alle vlees’ (15 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 juni 2014, 22:39 door Dirk A A

‘Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees…’ Deze woorden in Handelingen 2:17 laten mij niet meer los. ‘Op alle vlees…’ Gaat dat nog gebeuren? Deze woorden wachten nog op een volledige vervulling… Ik ben ervan overtuigd dat Israel hierbij een centrale rol zal spelen…

Nadat de Here Jezus de hemel was binnengegaan, gingen de discipelen weer terug van de Olijfberg naar de bovenzaal in Jeruzalem. Ze bleven daar allen ‘eensgezind volharden in het bidden en smeken…’ (Handelingen 1:14).
Stelt u het zich eens voor. Tien dagen lang bidden en smeken. Volhardend en in eensgezindheid. Wie heeft dit gedaan, vanaf Hemelvaartsdag vorige week tot aan Pinksteren toe? En zeker, de Heilige Geest is uitgestort. Iedereen die tot geloof komt, ontvangt op dat moment de Heilige Geest (Efeze 1:13).

Maar zijn we ook vervuld met de Heilige Geest? Niet iedereen die de Heilige Geest ontvangen heeft, is ook vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5:18 zegt: ‘En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.’ Dit is een opdracht om – letterlijk – steeds vervuld te zijn met de Geest.

Ik herhaal mijn verlangen van vorige week:
Dit is mijn diepe verlangen. Om steeds en meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest. Door de Heilige Geest niet te weerstaan, maar ons voor Hem open te stellen, in het diepe besef dat de vervulling een geschenk van God is.
‘Here, vul mij met Uw Geest. Leid mij op Uw weg, spreek tot mij, door Uw Woord en door Uw Geest. Geef mij Uw boodschap om door te geven aan anderen. Hier ben ik, Here, vergeef mij mijn zonden, reinig en heilig mij, verander mij naar Uw beeld. Hier is mijn leven, Here, het is voor U. Het is mijn diepe verlangen dat mijn leven, de tijd die U mij nog geeft, zal zijn tot eer van U en tot zegen van velen. U komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Amen.’

Na de uitstorting van de Heilige Geest stopten de gelovigen niet met bidden. Integendeel. ‘Zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden’ zegt Handelingen 2:42.

Een opmerkelijk vers in het hele Pinkstergebeuren is Handelingen 2:17. Daar lezen we: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees…’
De Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag, op de gelovigen. En in de loop van de eeuwen op velen, zeer velen, miljoenen gelovigen.

Maar nog nooit is de Geest uitgestort op alle vlees. Ik geloof dat dit nog wel gaat gebeuren. Wanneer? Daarvoor moeten we naar Romeinen 11. Ik meen dat het ‘geheim’ van de vervulling van Handelingen 2:17 in de bekering van het Joodse volk ligt.
Romeinen 11:15 zegt immers: ‘Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden.’
Het moment gaat komen dat het hele volk door de Here zal worden aangenomen. Vers 12 zegt: ‘Als dan hun val (beter ‘struikeling’, dvg) voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.’

Nooit eerder heeft de wereld iets dergelijks gezien. ‘Heel Israel zal zalig worden,’ zegt Romeinen 11:26. Ze zullen Hem aanschouwen Die ze doorstoken hebben. De Geest van de genade en de Geest van de gebeden zal over hen worden uitgestort (Zacharia 12:10). En, o wonder, er zal op die dag een bron worden geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid (Zacharia 13:1). Reiniging door het bloed van de Here Jezus.

Verlangt u naar een herleving, naar een opwekking, wereldwijd? Bid dan om de bekering van Israel. Dat zal leven uit de dood betekenen. Voor Israel en voor de wereld. De Geest zal worden uitgestort op alle vlees. Wat een dag zal dat zijn…

Van harte wens ik u allen rijk gezegende Pinksterdagen toe.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 juni 2014 om 23:59

  Hallo Dirk,

  Zouden we Hand 2:17 niet zo moeten lezen dat met pinksteren de Geest wordt uitgestort niet alleen op Joden maar ook op heidenen? (uitgestort op alle vlees) Na Pinksteren gaat het evangelie in dik 20 jaar door de toen bekende wereld.

  En dat deze Geest en macht zonder onderscheid van geslacht wordt geschonken, niet alleen uw zonen maar ook uw dochteren. Zonder onderscheid van leeftijd, zowel jong als oud. (uitgestort op alle vlees)

  Groet, Jan.

 2. sjaak zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 juni 2014 om 7:42

  Hoi Dirk,
  Dit is voor mij een zeer bemoedigende tekst, en tekst waarmee de Heere vorige week mijn hart aanraakte. De vervulling hiervan zal vast en zeker gebeuren! Groet, Sjaak

 3. Thomas en Clarine Bank zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juni 2014 om 11:36

  Klopt, het evangelie (Licht) is uitgegaan van uit Judea (vanuit Israel, door een Joodse Messias en door Joodse apostelen). Het is daarna heel de wereld over gegaan, en zal uiteindelijk weer terugkeren naar de bron vanwaar zij is uitgegaan.
  Uiteindelijk komt het terug bij het herboren/herstelde en komend geest vervulde volk Israel (Ezechiel 37 -Botten/Vlees/Geest, en de tijd dat Israel met Zijn Geest vervuld zal worden is spoedig/aanstaande).

  Groeten Thomas B

 4. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juni 2014 om 12:33

  Beste Dirk,

  Opnieuw lees ik je verlangen om steeds meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest.
  Voor mij persoonlijk geloof ik in je volgende zin namelijk, het is een geschenk.
  Voor mij betekent dit een volmaakt geschenk want zo is God. Meer en meer vragen staat denk ik haaks op de uitspraak die Jezus deed bij de opwekking van de dochter van Jairus.
  Geloof alleen.
  Kennelijk zag Jezus naast geloof ook ongeloof/twijfel.
  Laten we elkaar bemoedigen met deze woorden.
  Geloof alleen.
  Ik wens je veel Zegen en Zijn Shalom

 5. Basvan Duijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juni 2014 om 12:39

  Het verbond met Israel is rots-vast [jeremiah 33] en ook de vervulling voor Israel [Rom-11] als het getal van de gemeente enz Dirk Shaloom,ik zie dat ook zo, de schrift is hier ook best wel duidelijk in, veel christenen [kerken] geven Israel niet de plaats die het verdient, als de knecht des-Heeren, even als onze verlosser komt -, JEZUS!!!!!!!!!!!
  GEZEGENDE PIMKSTER-DAGEN Dirk!!

 6. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juni 2014 om 15:22

  And because you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, who calls “Abba! Father!”
  We are to trust Him for this,The very same Spirit who leads us as children also assures us that we are His children :-))

 7. jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juni 2014 om 21:39

  Dirk, ik denk dat we in een heel bijzondere tijd leven, ik verwacht onze Heer spoedig! Als we zo naar het wereldgebeuren kijken en naar het Volk van God, dat terugkeert naar hun eigen land, Israel !!!!! Dat de wereld in barensnood is, dat een mensenleven niet meer telt. Laten we blijven Bidden voor de Vrede van Jeruzalem!!!!!!! Gods Zegen toegewenst voor jou en je Gezin……. Gezegende Pinksterdagen.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juni 2014 om 22:44

  De tekst uit Handelingen 2 is een citaat uit Joël 2. Joël gaat vooral over Sion, Israël en Jeruzalem. Hierbij wil ik het volledige citaat aangeven, omdat het aan de “dag des Heren” vooraf gaat!
  Joël 2: “28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.”
  Mijn persoonlijke mening is, dat deze verschijnselen (zoals vuur en rookzuilen, zie ook 2 Petrus 3: 10 “10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.” Dat dit ALLES te maken heeft met een grote atoomexplosie of een atoomoorlog…… Er liggen zoveel atoom- en waterstofbommen opgeslagen, dat er van onze mooie schepping NIETS meer overblijft!! Er zal niet voor niets een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde” komen!! We doen als struisvogels,als we zouden denken, dat al die bommen nooit gebruikt zullen worden……. Nu is er een bewind op aarde, die geen problemen heeft met “zelfmoord-acties”, want het gebruik van de atoombom(men) staat wel degelijk gelijk met zelfmoord….. WOI en WOII zijn slechts kleine voorproefjes van wat nog komt…. Het lijkt mij wijs om NU eens na te denken over Joh. 3: 16 en te zorgen dat je het eeuwige leven HEBT voordat deze hel losbarst!!

 9. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juni 2014 om 4:11

  De persoonlijke mening van dhr. Van Olffen (reactie no. 8), is gebaseerd op feiten. Een “first strike” met atoombommen behoort tot de mogelijkheden.

  Zelf heb ik de woorden uit Joël en Handelingen altijd begrepen als een beschrijving van ons geestelijke leven “in die dagen”, dus de tijd die vooraf gaat aan de “dag des Heren”.
  In deze visie heeft ons geloof genade gevonden bij God, zijn wij bekleed met macht en hoogwaardigheid, als rivieren in de wildernis… hemelleven op aarde.
  De mensen op aarde die volharden in hun zonden, worden aangeraakt in bloed en vuur.
  Maar dat is dan tot hun oordeel. Het zal duidelijk zijn dat velen de Naam des Heeren NIET zullen aanroepen. Voor hen komt de Heer niet als Heiland, maar als Rechter. …de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden, verwijst naar oordeel.

 10. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juni 2014 om 10:30

  Sjalom,

  Profeten Joël en Zacharia hebben openbaringen van G’d ontvangen die zij in hun woorden op schrift hebben gesteld. De juiste benaming was er nog niet en een atoomoorlog sluit ik dan ook niet uit. Beide profeten beschrijven een verschrikking die over deze wereld gaat komen. Zacharia beschrijft dat de mensen die optrekken naar Israël om haar te vernietigen in een fractie van een seconde tot op het bot verteren en verbranden. De kracht van de eerste drie atoombommen stelt niets voor bij de huidige bommen.

  De mens die vijandig staat tegenover G’d zullen er alles aan doen om de vernietiging in werking te zetten. Hierbij vergeten ze een ding dat G’d dit al heeft voorzegd en dat deze voorzegging op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt bevestigd. De mens lijkt de regie van G’d over te willen nemen door Israël definitief uit te willen schakelen. Een kleine speler daarin is de gelovige die meent dat hij/zij in de plaats van Israël is gekomen! De wortels van het geloof worden doorgesneden en men probeert in alle redelijkheid er nog iets van te maken. En uiteraard heb ik bewondering voor de gelovigen die oprecht G’d zoeken en die grote moeite hebben met de dogma’s in hun kerken. Zij zijn de kleine minderheid die opkomen voor Israël en haar die plaats geven die G’d haar heeft toebedeeld. Langzaam verdwijnt onder het Joodse volk de bedekking die G’d er zelf heeft opgelegd. Zij mogen Yeshua als hun Messias herkennen.

  Dan terugkomend op het onheil om Israël te vernietigen staat vastbesloten onder de volkeren. Zij zullen optrekken en verslagen worden. Een leger van tweehonderd miljoen zal optrekken. Zij zullen de dood vinden in Israël. Zeven vollen maanden zullen de kinderen van Israël bezig zijn om alle lijken te begraven, zij mogen niet op de aarde blijven liggen. Hoe wonderlijk klinkt het woord van G’d alle vijanden onder uw voeten. Dat zal letterlijk uitkomen.

  Joël en Zacharia wijzen ons indirect op de verlossing door Yeshua.

  Hosanna!

 11. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juni 2014 om 16:01

  Beste Dirk

  IK ben het met Jantje eens dat we in een heel bijzondere tijd leven. Er zullen mensen zijn die zeggen: “ja maar dat dachten ze vroeger ook maar ik durf te stellen dat die vlieger niet opgaat. Kijk naar alle machten en krachten die samenspannen tegen Israël maar ook tegen het afschuwelijke antisemitisme. Niemand weet wanneer Jezus terug komt, maar dat het niet meer lang meer zal duren kunnen we zien aan de tekenen van de tijd.

 12. San zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juni 2014 om 18:59

  Dag Dirk,

  Ik denk dat de grootste verzoeking voor de gemeente des Heren in Nederland wel is de lauwheid in de gemeente. Men houdt zich bezig met andere dingen dan een prediking te brengen van de (eind)tijd waarin wij leven. Daardoor worden mensen in de waan gelaten dat het nog wel een tijdje duurt dat de Here komt. Het ontstaan van de staat Israel is het duidelijkste bewijs dat de Here spoedig komt. Daardoor kunnen de profetieen met betrekking tot het Duizendjarig Vrederijk en Israel hun vervulling hebben. Ook staat er in Mattheus 24:32-35 de gelijkenis van de vijgeboom. Dat zegt dat als Israel op de wereldkaart verschenen is, de komst van de Here aanstaande is. En dit kunnen wij niet genoeg herhalen. Het probleem met mensen is niet dat ze het niet weten, maar dat zij het weer snel vergeten en dan hun eigen leventje weer gaan leiden. Als de gemeente gaat leven in de hoop op de spoedige komst van de Here op de wolken, zal zij een geheel ander leven gaan leiden. Een leven waar voor lauwheid geen plaats is. Als wij klaargemaakt willen worden voor de hemel, doen wij er goed aan om ons hart te reinigen van alles wat ons aan deze aarde bindt. Want dat laatste verblindt onze ogen voor de (eind)tijd waarin wij nu leven.

 13. Sam van der Ham zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 juni 2014 om 12:22

  Beste Dirk
  Is het niet van toepassing dat vrijwel alle profetische voorspellingen over de komende dingen in een veel grotere tijdsperiode moeten worden gezien, neem de grote verdrukking die Gods volk Israel in de tweede wereldoorlog heeft moeten ondergaan, dus voor hen de grote verdrukking. Er zijn in vele landen grote vervolgingen geweest en nog steeds, voor die dus de grote verdrukking. Er zijn in het verre verleden vele miljoenen mensen door de pest en de pokken gestorven en zo zijn er alreeds vele profetische voorzeggingen in delen in vervulling gegaan. Zijn wij misschien niet in een soort meting bezig om het te kunnen voorspellen wanneer de grote dag van Jezus wederkomst zijn zal. Naar mijn mening is WELLICHT vrijwel alles in vervulling gegaan en kunnen wij zijn komst ieder MOMENT verwachten. Maar door bijvoorbeeld te zeggen de tempel moet nog worden herbouwd zouden wij kunnen zeggen: Zijn wederkomst is nog niet aanstaande en zo zijn nog vele voorbeelden te noemen. Is het misschien een soort list van de satan om de niet ware gelovigen nog gerust te stellen, het is nog niet zover. Graag verneem ik reacties.
  In hoopvolle verwachting op Zijn spoedige wederkomst. Sam

 14. Marco zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juni 2014 om 8:35

  De feesten van de G’d van Israel Lev23 in de Torah.

  U zult ook voor uzelf tellen vanaf de dag na de sabbat, vanaf de dag wanneer u de schoof
  van het wuifoffer binnen bracht, er zullen zeven volledige [temimot] sabbatten zijn. U zult
  vijftig dagen tellen tot de dag na de zevende sabbat, dan zult u een nieuw graanoffer aan de
  Heer aanbieden. U zult vanuit uw woonplaatsen twee broden voor een wuifoffer binnen
  brengen…. Op dezelfde dag zult u ook een afkondiging doen; u moet een heilige samenkomst
  hebben. U zult geen moeizame werk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw
  woonplaatsen door uw generaties heen (Leviticus [Vayikra] 23:15-17

  Het Historische Begrip van Pinksteren (Shavuot)
  In de derde maand nadat de Joden Egypte (Mitzrayim) verlieten, kwamen ze in de Sinaï woestijn en
  kampeerden tegenover de berg Sinaï. Mozes (Moshe) kreeg toen van God de opdracht om de
  Israëlieten bijeen te verzamelen om de Tora te ontvangen (Exodus [Shemot] 19:1-8. De
  Israëlieten antwoordden: “Alles wat de Here gesproken heeft zullen wij doen!” In het Hebreeuws is
  dat Na’aseh V’Nishmah, wat betekent: “Wij akkoord om te doen nog voordat we hebben geluisterd.”

  EEN VERGELIJKING
  Shavuot in the Tanach Shavuot in de Brit Hadashah – NT
  (Ex 19) (Jer 31:31-33)
  – De vijftigste dag – De vijftigste dag
  – Geboden van G-d geschreven – Geboden van G-d geschreven
  op platen van steen (Exodus 24:12) op onze harten (Jer 31:33;
  Psalm 40:8; 37:31; Jes 51:7
  Ezechiel 11:19-20; 36:22-27
  2 Kor 3:3; Hebr. 8:10)
  – Geschreven door de vinger van G-d – Geschreven door de Geest van G-d
  (Exodus 31:18) (2 Kor. 3:3; Hebr. 8:10)
  – 3000 gedoden (Exodus 32:1-8,26-28) – 3000 levenden (Hand. 2:3841)
  – De letter van de Torah – De Geest van de Torah
  (Rom. 2:29; 7:6; 2 Kor 3:6)
  – Berg Sinai (Exodus 19:11) – Berg Zion (Rom. 11:26;

  Bron/ meer info: De zeven Feesten van de Messiach, door Eddy Chumney

 15. Tonnie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2019 om 14:06

  ‘…… op alle vlees’ is dat niet beter vertaald met: ‘….op mijn hele lichaam’?
  Dat is ik stort mijn Geest uit op eenieder die de naam van Jezus belijdt?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden