Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De wereld hoopt op wonderen tijdens het WK-Voetbal (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 12 juni 2014, 15:44 door Dirk A A

Honderden miljoenen kijkers wereldwijd volgen het Wereld Kampioenschap Voetbal in Brazilië. De voetballers worden aanbeden alsof het ‘godenzonen’ zijn, als ze tenminste winnen. De stadions zijn de moderne tempels en het voetbal is de populaire religie van vandaag. Even vergeten we alle ellende in de wereld.

Nederland heeft dit jaar geen superelftal, ‘alleen een wonder kan ons kampioen laten worden,’ las ik. Dat God wonderen doet, gelooft men vandaag niet meer, maar nu hoopt men opeens wel op een wonder. Een bewijs temeer dat hier sprake is van een religie.

Fans vereren hun voetbalidolen alsof het ‘godenzonen’ zijn. Ze worden aanbeden, zolang ze het goed doen. Verbazingwekkend hoe groot het enthousiasme vaak is, dat teweeg wordt gebracht. Ook christenen kunnen er superenthousiast over worden.
Begrijp me goed: ik zeg niet dat dit niet mag of dat het verkeerd zou zijn. Wat mij wel opvalt, is dat het zelden voorkomt dat christenen net zo enthousiast zijn over het geloof.

Ik hoorde een oude vrouw van 85 jaar zeggen: ‘Ajax is mijn god en de Arena is mijn tempel.’ Daar gaat ze heen, vaak op zondag, om haar (af)god te vereren. O, wat triest!
Voetbalfans laten het wel zien als ze een feestje hebben te vieren, als hun mannen (en soms vrouwen) hebben gewonnen. Hoe anders is dat bij gelovigen! Wij komen er vaak nauwelijks aan toe aan buitenstaanders te laten zien dat het kennen en dienen van de Here ons zo’n grote vreugde geeft. Of kennen we die vreugde niet?

Tijdens zulke grote sportevenementen wordt ook vaak het Evangelie gebracht door tal van vrijwilligers. Dat gebeurt ook nu, op tal van plaatsen in Brazilië. In sloppenwijk Borel in Rio de Janeiro gaan Mettine, Lieke en Magno met anderen met Bijbels op stap om iedereen Gods Woord in handen te geven. Laten we bidden dat God het werk van de evangelisten zegent. Zij brengen daar het Evangelie, letterlijk in het open veld, tijdens allerlei activiteiten die ze organiseren. Soms spreken we (te) snel negatief over koning Voetbal, maar wie van ons zet zich in om voetballers en fans te bereiken met de boodschap van Koning Jezus?

Laten we elkaars christen-zijn niet afmeten aan het wel of niet kijken of beluisteren van een wedstrijd. De ene kijkt misschien gewoon in de woonkamer, een ander ‘stiekem’ boven op zolder achter de laptop, of elders op een mobieltje. Dan ben je echt niet beter, maar het komt wel voor. Pas wel op dat het je niet gaat beheersen. Dan kun je er beter radicaal afstand van nemen.
De apostel Paulus was op de hoogte van de sport in zijn dagen en hij ging ervan uit dat de mensen aan wie hij zijn brieven schreef, daar ook het één en ander vanaf wisten. Het is treffend hoe hij de renbaan in de arena’s vergelijkt met de geestelijke renbaan naar de eeuwigheid, in 1 Korinthe 9:23-27:

23 En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden.
24 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.
25 En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen.
26 Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla.
27 Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

Paulus stelt hier de vergankelijke erekrans tegenover de onvergankelijke. Dat geeft tegelijk het betrekkelijke van sport aan. Het sportsucces is maar tijdelijk, het leven met en voor de Here Jezus heeft eeuwigheidswaarde.
In Filippenzen 3:14 schrijft hij: ‘Eén ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.’

Eén ding beheerste het leven van Paulus. Daar was hij totaal op gericht, op het doel, op de Here Jezus Christus. Hij stond op nummer 1 in Paulus’ leven. Hij was bereid alles te geven voor Hem.
Hoe is dit in ons leven? Zijn wij ook, net als Paulus, voor alles gericht op de Here Jezus?

Ik denk nog aan Henoch. Hoe zou hij het WK-Voetbal beleefd hebben? Genesis 5:24 zegt: ‘Henoch wandelde met God’. In die woorden zit de gedachte dat Henoch arm in arm met God wandelde, zo intiem. Voortdurend was hij met Hem in gesprek. Te midden van een zondige samenleving was zijn leven helemaal op de Here gericht, zozeer dat hij de dood niet zag (Hebreeën 11:5) toen God hem tot Zich nam. God had hem zelfs laten weten dat hij Hem behaagde. Kunt u het zich voorstellen?

Genesis 5:24 zegt ook nog van Henoch, toen God hem wegnam, dat hij niet was. Daar zit, naast het feit dat zijn leven voorbij was, ook de gedachte in dat Henoch niet van deze wereld was. Zeker, hij leefde in deze wereld, met zijn vrouw en kinderen. Hij zal gewerkt hebben om in zijn onderhoud te kunnen voorzien.
Maar elke dag die hij wandelde met de Here, werd de band met Hem intiemer en verloor de zondige wereld zijn aantrekkingskracht op hem. Met zijn geest wandelde hij al in de hemelse gewesten. Op aarde stierf hij al aan de wereld en was hij op weg naar de hemel. Ik hoop en bid dat dit ook ons verlangen zal zijn.

5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.
6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken
(Hebreeën 11:5 en 6).

Door het geloof kon Henoch God behagen. Het is genade dat we met Hem en met de Here Jezus mogen wandelen. Wandel met Hem, zoals Henoch (vers 5) en u zult door het geloof Hem behagen.

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juni 2014 om 11:49

  Zelf vind ik het soms bijzonder hoe mensen een bepaalde vreugde toch opmerken. Of iets in de opvoeding van je kinderen terugzien wat vragen bij hen oproept. Laatst kreeg ik nog van twee moeders te horen dat onze dochter wel heel blij wordt van “dat geloof dat jullie hebben”. Ik hou het er liever op dat ze haar blijdschap in de Heer vindt, maar vond het toch een mooi stukje getuigenis, waar het soms met woorden niet (meer) lukt. En dan weet je niet hoe de Heer dit verder uit zal werken in harten. Zo kwam ik laatst ook iemand tegen die ongeveer het volgende zei: “je bent nu al de zoveelste christen die ik in korte tijd ontmoet. Hoe komen jullie toch aan die diepe vreugde? Wat hebben jullie toch?” Niet alle mensen, maar sommige mensen zien het wel (al heeft zeker onze dochter in haar enthousiasme voor de Heer soms misschien best wel wat weg van een oranjefan, kortom: is ze wel héél duidelijk!). Maar er zijn nog mensen die zoeken. En die merken soms meer op dan wij denken. Laten we ook zeker niet vergeten voor hen te bidden.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juni 2014 om 14:41

  “En in Brazilië, dit jaar gastheer van het wereldkampioenschap voetbal, hebben we eveneens veel evangelisch materiaal vervaardigd, dat in miljoenen verschillende handen terecht moet komen. We bidden dat het uitgestrooide Woord van God niet ledig terugkeert, zoals Hij beloofd heeft.” – Middernachtsroep, Nr. 06.2014, blz. 22

 3. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juni 2014 om 20:18

  In 2012 schreef ik een boekje: “Leven met God én met kanker” Daar komt de volgende passage in voor:

  Vele mensen hebben een passie, en kunnen daarvoor helemaal uit hun dak gaan, o.a. voor koning voetbal. Niemand vindt dat raar. In deze tijd mag je overal voor uit je dak gaan, maar liever niet voor Koning Jezus. Als dat wél zou gebeuren, dan zou Nederland, en de rest van de wereld er een stuk mooier uitzien. Maar ééns zal blijken wie de échte Wereldkampioen zal zijn. (met alle eerbied gesproken) De OVERWINNINGSBEKER van liefde, genade en gerechtigheid, die betaald is met het kostbare bloed van Jezus Christus, zal dan met groot gejuich en trompetgeschal worden ontvangen! Wat een dag, o wat een dag zal dát zijn!

  Ik wil en mag niemand veroordelen, maar mijn hart huilt als ik zie, dat dat nog maar zo weinig mensen in vuur en vlam staan voor Jezus. Mijn gebed is dan ook: Heer, stort de kracht van Uw Geest uit over allen die beweren een kind van U te zijn, zodat U beter zichtbaar gaat worden in ons land, en we minder zullen juichen voor koning voetbal, maar meer voor KONING JEZUS!!!!!!!

 4. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juni 2014 om 0:39

  Er is niets veranderd sinds de tijd van de bloeddorstige Romeinse keizers die zeiden: “Geef het volk brood en spelen”. Satan speelt hier handig op in, want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Zijn “wedstrijd” is om vele argeloze zielen mee te trekken in het verderf, door hen te verblinden. Het is onze opdracht om te bidden dat hun de ogen geopend mogen worden. De tijd dringt, want de Heere staat op het punt om terug te komen. Hij zal niet talmen!

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juni 2014 om 0:43

  Gelukkig geef ik niet zo veel om voetballen, maar ik heb bovendien heel andere prioriteiten!! Eigenlijk geldt dat voor elke vorm van entertainment!! Er zit in elke vorm van entertainment iets duivels!! We worden er zozeer mee overstroomd, dat we geen tijd of gelegenheid meer hebben om zelfs maar even na te denken over God en de moeilijke tijd waarin wij leven!! Voor velen is entertainment een vlucht uit de werkelijkheid…… Entertainment is een korte tijd van ontspanning en vreugde, terwijl Jezus ons eeuwige ontspanning en eeuwige vreugde aanbiedt….. Daardoor neemt de algehele vervlakking in de wereld toe!!Ik zeg “in de wereld”, omdat het geen Nederlands verschijnsel is. Alles moet “leuk” zijn!! We “werken” ook niet meer, maar hebben een “job”, dat bovendien vooral “leuk” moet zijn. Dat mag het ook zijn, maar dan ook nog als ik ‘s avonds naar mijn bed ga en ‘s morgens opsta!! Morgen naar de kerk, waar ik naar uitzie, omdat ik er ook in meewerk! Misschien ga ik morgen ook weer “uit mijn dak” om nog beter te zien wat “boven” is (Col.3: 1 – 4). Prioriteit nummer 1!!

 6. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juni 2014 om 8:21

  Voorheen was ik ook nogal tegen elke vorm van entertainment, want het trekt je van God af. Maar mijn ervaring van de laatste jaren is: hoe meer je dagelijks met God en vanuit Zijn Woord leeft, hoe minder kracht je ‘vlees’ heeft.
  Nu durf ik rustig en met blijdschap deel te nemen aan dingen waar ik vroeger bang voor was. Zo was er vrijdagavond in de Sporthal-West in Veenendaal het WK-United, georganiseerd door de Christelijke mannenbeweging Man United. We hebben in de vorm van een vader-zoon evenement een prachtige feestavond gehad, waarbij ik net zo heb genoten van de reacties van mijn jongste zoon als van het voetbal.
  Eindelijk eens een avond waarmee samen iets mochten beleven, en dat met een tiener die (veel te) vaak achter zijn computer zit.
  Kostbaar!!

 7. berend zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juni 2014 om 13:49

  Zelf houd ik ook van stoere en sportieve dingen, Eldredge gebruikt ook het argument dat geweldenaars grijpen naar het Koninkrijk der Hemelen. Behalve De Vierde Musketier heb je clubs als
  Geloofshelden of de motorclub die vroeger Psalm 23 heette die hun sport/hobby combineren met het
  getuigen van hun geloof.

 8. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juni 2014 om 14:11

  Het Vaticaan schijnt als regel gewijde muziek uit te zenden. Jaren geleden was er ook een groot internationaal voetbal toernooi aan de gang en wat doet het Vaticaan: zij zendt zowaar voetbal muziek uit in plaats van gewijde muziek. Prompt wordt het Vaticaan door deze en gene op de vingers getikt met de volgende opmerking: Vaticaan waar ben je nu mee bezig: ongewijde muziek uitzenden!! Foei !! Antwoordt het Vaticaan heel gevat: dat mag, want de goden lopen op het voetbalveld!!!!!

  In 1 Korintiërs 9: 24-27 gebruikt de apostel Paulus de sport als voorbeeld voor het navolgen van Jezus Christus. Als de aanbidders/volgelingen van Koning Jezus Christus net zoveel enthousiasme aan de dag zouden leggen als de aanbidders/volgelingen van Koning Voetbal dan zouden de kerkgebouwen net zo vol zijn de voetbalstadions.

 9. maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juni 2014 om 21:16

  Wij hopen dat het geld wat die voetballers verdienen het geld ook besteden aan goede doelen en hun prestatie ook erkennen dat zij afhankelijk zijn van God. Er zijn er wel geloof ik dat zij bidden dat zij het niet alleen kunnen en dat het altijd een spel is. Maar ik geloof dat er mensen zijn die er een verering van maken en boven alles eren. Vroeger was het altijd nog een spel, dan blijft het een gezond spelen met de bal.

 10. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juni 2014 om 21:41

  Heb vrijdagavond mijn raam opengezet, en een half uur lang gejuicht voor Koning Jezus!
  Meegezongen met opwekkingsliederen o.a. Juich voor de Heer, U zij de glorie, Glorie aan God enz. echt snoeihard!, voor 1 keer!!
  De hele buurt gilde en juichte voor koning voetbal, maar ik kwam er volgens mij toch bovenuit!
  Blijf voor mijn buurt bidden!

 11. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juni 2014 om 2:22

  In de Bijbel lees je over de prijs der roeping, een positie die je moet innemen (in soms zware strijd en beproevingen).
  Wat dit met voetballen heeft te maken? Niets.
  Die positie in het koninkrijk van God ervaar je als een beloning waarin de Heer iets met jou kan beginnen, het ingaan tot de rust, alsof je een stuk gereedschap bent geworden waarmee de Heer Zijn wil kan voltrekken.
  Hoe dit precies zit, is niet voor iedereen hetzelfde. Het lichaam van Christus is opgebouwd uit heel veel sterk verschillende leden die ooit een fantastische eenheid zullen vormen, wel eens voorgesteld als het nieuwe Jeruzalem. Maar lang nog niet iedereen is klaar voor wat betreft de tijd en de Eeuwigheid.
  Wij zien met reikhalzend verlangen uit naar het openbaar worden van Gods kinderen. Romeinen 8:19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.

 12. Monique zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juni 2014 om 12:46

  En dan entertainment, wat betekent: tegen houden om in te gaan!!!

 13. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juni 2014 om 16:17

  @ Anna
  Ik had dat wel mee willen maken. Heb ik bewondering voor! Als ik dat zou doen, denk ik dat m’n kinderen daar niet zo blij mee zouden zijn. Maar ik vind het wel een leuk voorbeeld. M’n zoon zei al: “dan loop ik gauw de voordeur uit.” Ha, ha, maar het is wel een goed tegengeluid.

  Groetjes van Elisabeth

 14. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juni 2014 om 18:23

  Joy — more than mere happiness!

  Jesus- the center of our joy!

  Have Joy in the Lord!
  Romans 5:8-11 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.

  Happiness fluctuates because it has for its source the “good times” of life. Whereas joy, in the Holy Ghost, is present in the gloomiest of circumstances. By the grace of God, I have joy. Jesus– the joy of my salvation!

 15. René zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juni 2014 om 20:51

  Dit WK-voetbal en later ook de Olympische Spelen brengt veel ellende met zich mee. Sloppenwijken zijn geruimd en zelfs mensen (kinderen) zijn letterlijk geruimd. Tot nu toe worden er 4000 kinderen vermist, heeft laatst nog in de Telegraaf gestaan. Wie kan er nog met (christelijke) droge ogen naar voetbal kijken.
  Dit voetbaäl kost miljarden, de armen moeten hiervoor plaats maken. Brazilië schendt mensenrechten, het zou verboden moeten zijn om dit soort evenementen in deze landen te laten plaatsvinden.

 16. Johannes zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juni 2014 om 22:16

  Heb vrijdagavond een heerlijke avond gehad van aanbidding, getuigenissen en gebed. Georganiseerd door jongeren die tegen de stroom in willen gaan. Echt fijn om samen God groot te maken! Er volgen nog meer avonden. Kijk op christianverwoerd.nl daar staan de data.

 17. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 juni 2014 om 19:22

  Martine, Reactie No4
  Ik ben het helemaal met jouw mening eens en wil het aanvullen met: Wij kunnen inderdaad de vergelijking gaan maken: Bij de komst van de Messias (Jezus), regeerden de Romeinse keizers, onder het motto: Geef het volk brood en SPELEN en nu bij de aanstaande wederkomst van Jezus, regeert het kapitalisme en het egoïsme onder het motto: Geef het volk het noodzakelijke brood maar vooral SPELEN. Hub.

 18. San zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 juni 2014 om 12:19

  Ik ben het met Gila (14) eens dat wij in de Here Jezus blijdschap hebben ontvangen.
  Daarom:waarom naar voetballen kijken, dat ons alleen maar tijdelijke, wereldse vreugde kan geven? Ook de prijs die betaald moet worden om het WK-voetbal doorgang te laten vinden. Hoe kunnen wij als gelovigen dat gewoon opzij zetten en naar voetbal kijken als onschuldig vermaak.Bovendien de tijd die erin gestoken wordt, komt niet meer terug. En wat houd je tenslotte eraan over? Het is niet een kwestie van niet je verstand gebruiken maar meer van waar heb ik zin in en wat de de rest zegt, interesseert mij niet. Ik kan niet geloven dat God dat goed vindt, dat wij ons geweten geweld aandoen om voetballen te kunnen kijken. Vroeger was ik een voetbalkijker en zelfs tijdens mijn schoolexamens had ik tijd om de WK-finale te kijken.
  Maar nu in Christus een nieuwe schepping, wil ik naar Gods stem luisteren en Jezus volgen. De Bijbel zegt om de tijd ten nutte te maken. Wij hebben een andere blijdschap dan van deze wereld. Een blijdschap die eeuwigheidswaarde heeft. En de Here roept ons op om in Hem ons te verblijden en dat is beslist niet hetzelfde als naar de TV WK-voetballen kijken. Dat getuigt alleen hoe zwak wij zijn om tegen de stroom in te gaan en om onszelf te willen verloochenen.

 19. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 juni 2014 om 18:27

  Om het Wereld Kampioenschap Voetbal te kunnen uitvoeren zijn er peperdure stadions gebouwd om de toeschouwers van een zitplaats te kunnen voorzien. Zodra “de oogst is de voleinding der wereld” (Matteüs 13:39) een feit is, zullen die zelfde stadions gebruikt worden om een plaats te bieden aan tienduizenden of (ongetwijfeld) honderdduizenden toekomstige discipelen van Jezus Christus omdat zij daar voor het eerst het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen
  zullen horen. Er is geen betere plaats om het evangelie massaal te verkondigen dan in een groot sportstadion. Nu is het WK in Brazilië, in 2018 in Moskou en in 2022 zowaar in Qatar – dus in het centrum van de Islamitische wereld!! Beter kan het niet!! Bij God zijn alle dingen mogelijk!! Wie het vatten kan, die vatte het!!

 20. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 juli 2014 om 18:01

  Ik ben het helemaal eens met Broeder Ernst – reactie#5 – Mijn prioriteit ligt ook bij Jezus Christus. Ik ben in de wereld, maar NIET van de wereld ! Sport bestaat allang niet meer !! Het is een industrie en een circus met geheime combinaties, die vaak worden gemanipuleerd door maffia´s wereldwijd !!! MATTEUS 7 : 13 Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Jezus Christus is de eerste socialist en heeft óók gezegd in MATTEUS 19 : 23 Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. 24 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

  Ik hou van ISRAEL en haar volk, dat voor het merendeel bestaat uit Broeders en Zusters, die afkomstig zijn uit Europa en/of hun voorouders hebben er door de eeuwen heen gewoond en gewerkt ! Het zou dan ook heel logisch moeten zijn, dat ISRAEL óók een lid van de EU zou moeten zijn of worden, in plaats van Turkije, dat eigenlijk géén (h)echte connectie heeft met Europa.

  Voor onze Zusters en Broeders in ISRAEL zou het een veilige gedachte geven om ergens bij te horen, want zij wonen erg geïsoleerd en naast een “wespennest” ! Ik weet zeker, dat die “wespen” wel tien keer zullen nadenken, voordat zij de EU zullen gaan aanvallen. Het zou de regio kunnen stabiliseren. Bovendien, ligt Cypres (een EU lid !) bijna in de buurt van ISRAEL !! Ik vertrouw onze Joodse Broeders en Zusters meer dan die “wespen” in dezelfde regio. Wellicht is het al te laat… Wij weten, dat we in de laatste dagen leven en dat de Heer reeds bij de deur staat…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden