Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Dreigende escalatie in Midden-Oosten (10 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 juni 2014, 11:23 door Dirk A A

Heel Israel bidt om bevrijding van de drie gekidnapte jongens, Naftali Frankel, Gilad Shaar and Eyal Yifrach, die nu al een week spoorloos zijn. Een grote troepenmacht is op de Westbank naar hen op zoek. Tientallen Palestijnen zijn inmiddels gearresteerd, onder wie velen die de afgelopen maanden nog werden vrijgelaten. Bij de huiszoekingen worden ook grote hoeveelheden wapens in beslag genomen. We bidden mee: ‘Here, laat deze drie jongens spoedig gevonden worden. Spaar hun levens. Sterk hun families.’

Wat een laffe daad is het om ongewapende jongeren te ontvoeren! Dat is het resultaat van de haat die in de Palestijnse gebieden wordt gevoed tegen Israel. In de moskeeën wordt opgeroepen tot ontvoeringen. Palestijnse leiders moedigen ontvoeringen van Israëlische soldaten aan. Zo zouden de Palestijnen hun eigen mensen, die nog in Israëlische gevangenissen worden vastgehouden, vrij kunnen krijgen.

De verslagenheid in Israel is groot. De woede eveneens. Zeer veel Joodse mensen roepen tot God om de jongens te beschermen en te bevrijden. Een rabbi riep op tot het lezen en bidden van de psalmen.
Het was ontroerend om via internet getuige te zijn van een samenkomst bij de Kotel, de Klaagmuur, waar mensen eendrachtig hun stem ophieven tot de God van Israel.

Wij bidden mee. En we veroordelen op de meest krachtige wijze de ontvoering van deze drie jongens, die nog maar tussen de 16 en 19 jaar zijn. Israel gaat er absoluut vanuit dat Hamas achter deze ontvoering zit. Ze zijn vrijwel zeker ontvoerd op een groot kruispunt in Gush Etzion, waar de jongens een lift richting huis wilden nemen na een week studie op de jeshiva (Thoraschool) in Kfar Etzion. Dit kruispunt wordt zwaar bewaakt door het Israëlische leger.

israelkidnap
‘Breng onze drie gekipnapte jongens terug’.

De moeder van één van de ontvoerde jongens schreef in een brief aan de Israëlische soldaten die meedoen aan de zoektocht: ‘Deze verschrikkelijke situatie geven ons het gevoel dat elk van jullie is als een zoon voor ons, net zoals Eyal, Gil-Ad en Naftali iedereens kinderen zijn geworden. We bidden dat jullie allemaal gezond en veilig deze missie voor de staat Israel zullen kunnen volbrengen en dat jullie veilig weer thuis zullen komen. We vertrouwen jullie 200 procent en danken jullie meer dan woorden kunnen uitdrukken. De Here zij met jullie, de Here zal jullie beschermen voor alle gevaar, Hij zal over jullie leven waken. De Here zal Zijn oog houden waar jullie ook gaan, nu en voor altijd.’

In het hele Midden-Oosten is momenteel een escalatie van geweld zichtbaar. Vanuit Gaza worden weer voortdurend raketten afgeschoten op Israel. In Gaza houdt men ondertussen rekening met een nieuwe inval van Israel om de raketaanvallen te stoppen.

In Irak lijkt de opmars van de islamitische terreurgroep ISIS onstuitbaar. Het is barbaars hoe de ISIS-terroristen huis houden. Een mensenleven heeft voor hen geen enkele waarde. Wie in hun ogen ongelovig is, wordt afgeslacht. Vele christenen hebben ze al op beestachtige wijze vermoord. Hun doel is de oprichting van een moslimrijk waar de sjaria strikt wordt gehandhaafd.

Het grote gevaar van dergelijke extremistische moslimterreurgroepen is hun grote aantrekkingskracht uit op moslims in het Westen. Honderden van hen reizen af naar Irak om mee te vechten met ISSIS, maar ook met de terroristen die actief zijn in Syrië. Als ze de strijd overleven en na verloop weer terugkomen, zijn velen van hen dreigende tijdbommen die elk moment kunnen ontploffen. Een mensenleven heeft voor hen geen enkele waarde meer. Denk aan Mehdi Nemmouche, een voormalig Syriëstrijder, die wordt verdacht van de aanslag op het Joodse Museum in Brussel, waarbij vier mensen om het leven kwamen.

Barbaars is het ook wat er gebeurt in diverse Afrikaanse landen. Ook daar zijn het moslimterroristen die dood en verderf zaaien, in landen als Nigeria, de Centraal Afrikaanse Republiek en Soedan.

Alle pogingen van Amerika en andere Westerse landen om democratie in de islamwereld met geweld tot stand te brengen, zijn totaal mislukt. Dictators als Saddam Hoessein en Kadaffi zijn verwijderd, maar is de situatie erdoor verbeterd? Nee, toch?
De situatie waarin de christenen zich bevinden, is sterk verslechterd. In Syrië, waar het Westen de terreurgroepen die tegen de Syrische leider Assad strijden, is de ellende niet te overzien, ook niet voor de christenen, terwijl ze voorheen onder Assad redelijke vrijheid hadden.

Amerika dreigt nu met ingrijpen in Irak, maar het is niet te verwachten dat dit veel oplevert. Ondertussen waarschuwen ‘deskundigen’ voor een mogelijk regionale oorlog in het Midden-Oosten. De spanningen lopen op, escalatie dreigt.

Gelukkig zijn er ook moslims die deze escalatie helemaal zat zijn. Zij keren de islam de rug toe en gaan op zoek… Laten we bidden dat de Here Jezus Zich aan hen openbaart, dat ze Hem leren kennen.

Christenen liggen letterlijk onder vuur. Onze gebeden zijn voor en met hen. ‘Here, schenk hun Uw genade, Uw kracht, Uw nabijheid. Bescherm hen en neem hen tot U, in Uw heerlijkheid, als ze de strijd niet overleven.’

Dirk van Genderen

10 Reacties

 1. duinsnip zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 juni 2014 om 21:12

  In het boek Job wordt beschreven hoe Satan God uitdaagt om Job in grote problemen te brengen, teneinde daarmee te bereiken dat Job zijn vertrouwen in God opgeeft. Daarbij laat God de Satan toe om zeer ver te gaan, en Job een bijna ondragelijk lijden te bezorgen. Satan slaagt niet in zijn missie maar het leed is aanzienlijk. Ook nu zien we overal in het Midden-Oosten een bijna ondragelijk leed toegebracht aan de nog aanwezige christenen daar, en ook Israel komt steeds meer onder vuur.
  Het enige wat we kunnen doen is te bidden voor hen, steun te geven, en er op te vertrouwen dat God met al deze verschrikkingen toch een doel voor ogen heeft want begrijpen kunnen we het niet. En laten we vooral na om net als de vrienden van Job stiekeme beschuldigingen te uiten die Job afschilderden als iemand die alle ellende aan zijn eigen zonden te danken had. Laat dat maar over aan de politici.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 juni 2014 om 16:19

  De drie ontvoerde tieners, een gebed
  Psalm 142:1 Een onderwijzing van David, een gebed, als hij in de spelonk was.
  2 Ik riep met mijn stem tot den HEERE; ik smeekte tot den HEERE met mijn stem.
  3 Ik stortte mijn klacht uit voor Zijn aangezicht; ik gaf te kennen voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid.
  4 Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt Gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op den weg, dien ik gaan zou.
  5 Ik zag uit ter rechterhand, en ziet, zo was er niemand, die mij kende, er was geen ontvlieden voor mij; niemand zorgde voor mijn ziel.
  6 Tot U riep ik, o HEERE! ik zeide: Gij zijt mijn Toevlucht, mijn Deel in het land der levenden.
  7 Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik.
  8 Voer mijn ziel uit de gevangenis, om Uw Naam te loven; de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij wel bij mij zult gedaan hebben.

 3. Rita Mastenbroek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juni 2014 om 21:25

  Deze week las ik in “Visie” het getuigenis van Anne van der Bijl. De grote schakel tussen moslims en christenen. Een Paulus in onze tijd.
  Laten we ook niet vergeten voor de vele moslims te bidden, die zoekende zijn. Dat ze in plaats van moord de Heere Jezus zullen vinden, in plaats van oorlog, de vrede. Want alleen dat is de oplossing in ieder conflict. Rita

 4. Dieuwke deVries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juni 2014 om 22:47

  De tieners: Drie vrienden in de vurige oven. God laat Uw glorie zien!

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juni 2014 om 0:28

  Wie “ziet” het, dat het elke dag erger wordt?? Het is onvoorstelbaar hoe snel de gebeurtenissen elkaar opvolgen. Daardoor wordt er nauwelijks meer op gereageerd!! De mensen stompen af…. Ik zou het “gebeurtenissenmoe” of ellendemoe” noemen…… De ene ramp is nog niet verwerkt of er volgen alweer andere rampen!! De “brullende leeuw” gaat rond!! Voetballen en entertainment worden omarmd, omdat het de ellende in de wereld even doet vergeten!! Ik richt mij op Rom. 8: 18 “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.” Hier mogen we naar uitzien, maar NU is het nog de tijd om te bidden, dat de ellende die over ons komt “te dragen” is……..

 6. ellen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juni 2014 om 14:39

  Beste Dirk
  We waren aanwezig tijdens het gebed voor deze Joodse jongens bij de Western Wall en het was inderdaad zeer indrukwekkend om erbij te zijn. Vooraf kreeg iedereen de stencils met de psalmen uitgereikt . Er waren verschillende rabbijnen en inderdaad een enorme menigte die hartverscheurend maar eensgezind de woorden uit de psalmen bad. Het waren de psalmen 13, 20, 121, 130 en 142. Het is goed om ze samen met het volk Israël te bidden.

 7. Alie en Martin Meijer zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juni 2014 om 15:37

  Openbaring 20: 1 – 6.
  Tot de dag dat de satan gevangengenomen wordt zullen wij op moeten blijven komen in gebed en waar mogelijk hulpverlenen voor onze vervolgde broeders en zusters.
  Wij geloven dat de tijd allang voorbij is met het aflopen van allerlei conferenties en oeverloos gediscussieer e d. Laten wij de tijd die ons nog rest alert zijn. Want de grote of totale verdrukking komt steeds dichterbij. De aangehaalde tekst uit Rom. 8: 18 is een heel waardevolle bemoediging. Onze Heiland laat de zijnen niet in de steek!

 8. lydia switters zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juni 2014 om 18:57

  Wij bidden voor de vrede over Israel en om de terugkeer van deze goede jonge mannen(tieners).

  De daders zullen het op hun eigen terug komen, zegt Gods woord.

  Maak er maar een Proclamatie gebed van, in de naam van Yeshua Hamashiach.

 9. N.Breedveld. zegt:
  Geplaatst op maandag 23 juni 2014 om 12:50

  Dit alles is een opmaat naar de tijd die voorspeld is in de bijbel.
  Wij behoeven niet erg lang meer te wachten of de explosie van haat
  treft ook ons europa. Inderdaad, gebed is ons beste middel om de
  bolwerken van satan te bestrijden. Kerkelijk Nederland moet wakker
  worden voor dat niemand meer gelooft in gevouwen handen.

 10. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 juni 2014 om 22:58

  Wereldwijd ligt het Jodendom en het Christendom onder vuur. De eindtijd-profitiën bereiken hun climax. Laten wij ons daarom nu goed voorberijden op de wederkomst van Jezus. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden