Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Enkele Bijbelteksten tot troost en bemoediging (20 reacties)

Geplaatst op zondag 20 juli 2014, 3:00 door Dirk A A

Na de vreselijke vliegramp enkele teksten tot troost en bemoediging.

Psalm 10:14a
U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geeft.

Psalm 23:4
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.

Psalm 62:1 en 2
Een Psalm van David, voor de koorleider, onder Jeduthun.
Zeker, mijn ziel is stil tot God;
van Hem is mijn heil.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Psalm 91:1
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.

Romeinen 12:15b
Huil met hen die huilen.

Openbaring 21:4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; oog geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

20 Reacties

 1. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juli 2014 om 9:29

  Wederom bedankt Dirk voor al de opbouwende, vertroostende, INFORMATIEVE & HEILRIJKE WOORDEN GODS.
  Wij als kinderen Gods hebben ook TEZAMEN als lichaam van Christus een taak en roeping!

  Maar ook een natuurlijk/vleselijk lichaam, wat op z’n tijd rust vraagt. Verg niet teveel van jezelf Dirk, de aardse tent is maar broos.
  Blijf dicht bij onze Hemelse Vader, zodat(wij allen) gaan horen wat de H.Geest zegt.
  Een Hartelijke groet,
  Obbe

 2. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juli 2014 om 13:12

  Beste Dirk,
  Ja woorden schieten te kort, voor deze vliegtuigramp, waar heel Nederland bij betrokken is. Mooi om dan de bijbel te laten spreken, dat is genoeg.
  Mijn ervaring is dat alle dingen die gebeuren een gevolg hebben, zetten iets in werking, in het groot en ook in het klein. Nu kan Europa niet meer om de situatie in de Oekraine heen.
  Laten we ook aanhoudend bidden voor de situatie in Israel, vooral nu de grondoorlog onvermijdelijk is. We weten niet waar dit allemaal op korte termijn op uit zal lopen, laten we blijven vertrouwen op de God van Abraham, Izaak en Jakob, de Vader van onze Heer,Yeshua HaMashiach.

  Nog een fijne tijd toegewenst in Brazilie

 3. Rie van Barneveld zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juli 2014 om 14:36

  De wereld kreunt en jammert in al haar voegen. Het is allemaal haast niet meer te bevatten en te verwerken wat een mens elke dag hoort en ziet. Mijn gebed en oproep daarvoor is, laten we bidden om de spoedige Wederkomst van onze Heere en Heiland. Zodat aan al het lijden en onrecht en terreur en oorlog
  en natuur rampen en ziekten enz: enz: een einde zal komen. En dat allen die Gods naam belijden en Hem lief hebben, eeuwig Hem mogen loven en prijzen in alle volmaaktheid.
  Laat dat ons verlangen zijn, en ons toekomst perspectief. Bid u allen mee?
  Dirk ik bid jou Psalm 94 vers 19 toe. En houd vast aan Gods beloften.
  Een lieve groet van,
  Rie.

 4. jantje zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juli 2014 om 21:43

  Dirk Gods zegen in Brasil! De wereld is in barensnood, hoop zo dat de wereld hun ogen open gaan dat ze Gods woord zullen lezen!!!!!! Liefs Jantje uit Muntendam ….

 5. Gila Gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juli 2014 om 0:16

  Dear Dirk, when I read what you wrote about the difficult times we are having, “the word “stick to” or “cleave to” rose in my mind, as the verse:
  Thou shalt fear the LORD thy God; him shalt thou serve,
  and to him shalt thou cleave (Deut. 10:20 )
  These are uncertain times, even perilous days “But understand this, that in the last days difficult times will come” (2 Tim. 3:1). Yet despite the danger of the world churning around us, this verse from the Word of God reminds us that we are to fear Adonai, our Lord to serve Him, and to cleave (!) unto Him.
  Yes, despite the difficulty of living during these last days, we are comforted by the gracious love of the Lord our God and the promise of ultimate union with Him.
  May the Lord God help us all to fear Him, serve Him, and cleave to Him in the truth. Amen.

 6. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juli 2014 om 16:37

  Ik zou willen verwijzen naar Lucas 12 de verzen 4 en 5,
  twee teksten waaraan weinig aandacht wordt besteed.
  De eerste christenen in het vroegchristelijke Rome
  stonden in de rij om als martelaar te mogen sterven
  voor hun Heer en Heiland Jezus Christus.
  Wie van de omgekomen slachtoffers in de laatste twee
  neergestorte/ontplofte toestellen van “Malaysian Airways”
  kenden de Here Jezus Christus als hun Redder en Zaligmaker???

 7. leon van duren zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juli 2014 om 17:38

  Amos 3:6 er valt DE GOD van ISRAEL niets uit handen!!!! De lauwe naam christenheid wel! De Here Jezus waarschuwt ons Lucas 13:1t/5 (toren van siloam die omviel) Shalom leon van duren.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juli 2014 om 21:56

  1Sam. 2:
  “9 De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij,
  maar de goddelozen komen om in duisternis,
  want niet door kracht is een man sterk.

  10 Wie met de HERE twisten, worden gebroken;
  over hen dondert Hij in de hemel.
  De HERE richt de einden der aarde;
  Hij geeft sterkte aan zijn koning
  en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde.”

 9. e.veltens zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juli 2014 om 23:10

  Beste Dirk, ook vele gemeenten zitten in barensnood, hoe kan de wereld hun ogen openen als er in de gemeenten verschillen bestaan in de bijbel staat; zie hoe lief zij elkander hebben; vaak is het het tegenovergestelde, het helpt niet als je de bijbel leest en er niet naar doet!!!

 10. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 juli 2014 om 12:17

  Een vreselijke ramp, laten wij bidden voor de nabestaanden en dat velen door deze ramp zich zullen bekeren, juist nu de Opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking en de Wederkomst nabij zijn!

  Persoonlijk denk ik dat deze ramp zaken in gang gezet hebben die te maken hebben met de komst van de antichrist die vanuit Europa aan de macht zal komen en met de Wederkomst van de Heere Jezus. Zware sancties tegen Rusland zullen Europa zelf ook keihard raken, met daardoor nog meer politieke, economische en sociale onrust, terwijl de Europese economie het nu ook al niet gemakkelijk heeft. Met daarbij ook nog weer de toenemende onrust in het Midden-Oosten.

  Het valt mij op dat de boel aan het escaleren is, sinds op woensdag 19 juli jl. de E.U.-top over de verdeling van belangrijke E.U.-posten mislukt is. Grote kans dat op een volgend E.U.-top over deze verdeling er een sterke leider aan de macht komt die met Israël een vals verbond zal sluiten.

 11. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 juli 2014 om 19:27

  Het moet voor de nabestaanden een verschrikkelijke gedachte zijn, dat deze ramp mogelijk het gevolg is van een misdaad.
  Een beproefd recept om een oorlog te kunnen beginnen is een aanslag plegen, en daar de vijand de schuld van geven.

 12. Willy zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 juli 2014 om 12:42

  ‘Jan Nieuwenhuizen’ Wat bedoelt u met uw laatste regels van uw reactie? Het komt op mij in ieder geval over (ik kan het uiteraard ook mis hebben) als een soort van insinuatie dat als ze Jezus niet als hun Redder en Zaligmaker kenden, ze vermoedelijk naar de ‘verkeerde kant’ zouden gaan. Gelukkig hoeven wij daar niet over te oordelen, God houdt van AL Zijn schepselen…….De kinderen gaan zelfs rechtstreeks naar Jezus, ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Ik zeg hier op dit forum nogmaals, het gaat er niet om dat we de Bijbel van binnen en van buiten kennen, het gaat om de PRAKTIJK!

 13. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 juli 2014 om 19:23

  Willy,
  Jouw laatste zin in reactie no.12: Het gaat er niet om dat we de bijbel van binnen en buiten kennen, het gaat om de PRAKTIJK! Deze zin is mij natuurlijk uit het hart gegrepen, dat zul jij wel begrijpen, want voor mij is het een ingegeven boodschap en opdracht. Al vele malen heb ik op deze site via div. reacties deze oproep gedaan: Wij moeten meer PRAKTIJK Christenen worden. Wij Christenen BELijDEN WOORDELIJK ons geloof in de kerk- en gemeenschap-gebouwen, maar GETUIGEN van ons Christen-zijn moeten wij toch DAADWERKELIJK laten zien, horen en in PRAKTIJK brengen buiten de kerkmuren in het Open-Veld. Wij worden “later” door de Here niet beoordeeld op onze bijbelkennis (de theorie), maar hoe wij de bijbel (Jezus-lessen) zelf hebben Voor-geleefd en in PRAKTIJK gebracht. Ik wil nog eens uit eigen ervaring een symbolisch verhaal in deze vertellen:
  In mijn jeugdjaren ben ik naar de ambachtsschool geweest om een vak te leren. Als je voor de 6 THEORIE-vakken alle 6 een voldoende had en voor het ene PRAKTIJK-vak een onvoldoende, dan kreeg je geen diploma. Toen vond ik dat onrechtvaardig, maar nu begrijp ik deze vergelijking heel goed.
  Voor de rest sluit ik mij aan bij de gebeden tot de Here op deze site en laten wij vooral blijven VERTROUWEN op Here in deze moeilijke tijden. En ons voorbereiden op Zijn wederkomst.

 14. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 juli 2014 om 0:41

  Psalm 22:26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.

 15. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 juli 2014 om 13:40

  Beste Willy,
  Je reactie ruikt naar alverzoening/zelfrechtvaardiging, dus een verzoening buiten het dierbare bloed van Jezus Christus om. Het is vanzelfsprekend dat onvolwassen mensen, dus kinderen,niet onder Gods oordeel vallen.
  Er is pas sprake van zonde bij een bewuste keuze tot zondigen. En kinderen kennen dat niet.
  Een prachtige tekst in dit verband is Mattheüs 18: 2 en 3, waar Jezus Christus zegt:
  “En Hij riep een kind toch Zich, plaatste het in hun midden, en zei: “Voorwaar, Ik zeg u, wanneer jullie je niet bekeren en worden als de kinderen, zullen jullie het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.”
  Een kind is namelijk onbevangen en derhalve niet hoogmoedig.
  William Booth (1829-1912) heeft tijdens zijn leven gezegd:
  “Wat is het grootste gevaar?
  Een Christendom zonder de Heilige Geest,
  een Christendom zonder Jezus Christus,
  een verlossing zonder wedergeboorte,
  wèl een hemel maar geen hel.”

 16. Thea zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 juli 2014 om 14:13

  Het is wel belangrijk de bijbel te lezen. Ten eerste: omdat je in het Woord het wezen van God leert kennen en het Woord de richtsnoer in je leven moet zijn. Verder kan het Woord een geweldige bron van troost zijn, als mensen niets meer te zeggen hebben. Jezus zei in Joh. 17: ‘Uw Woord is de Waarheid’!

 17. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 juli 2014 om 10:14

  Thea,
  Het is zeker belangrijk om éérst de bijbel te lezen en te blijven bestuderen (De theorie), maar belangrijker is toch, hoe wij getuigen van ons Christen-zijn, door dit daadwerkelijk te laten zien, horen en in PRAKTIJK te brengen, ieder op ZIJN plek met gegeven talenten en capaciteiten. Misschien bent U een bijbel-lerares, dan is dit Uw PRAKTIJK-vak. Ik hoop dat U een beetje van mijn boodschap-motivatie begrijpt. Hub.

 18. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 19:46

  Willie, 12
  We zullen toch de bijbel moeten kennen. Als we de bijbel niet kennen, weten we ook niet dat De Here zegt: Heb de
  Here God lief boven alles en je naaste als jezelf.

  Vele mensen hebben hun naaste lief als zichzelf , ja er zijn er zelfs die nun naaste nog meer liefhebben als zichzelf, zonder dat ze de Here God lief hebben boven alles.

  Het zou beter voor deze mensen zijn dat ze de bijbel wel kenden. Gewoon voor hun eeuwige behoudenis.

  W/lele

 19. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 17:19

  ‘Waterlelie’, ik verwijs u graag naar reactie nummer 17, Hub. Eussen heeft in zijn reactie ook mijn gedachten hieromtrent uitstekend verwoord.

 20. Anne zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2015 om 15:56

  Vreselijk, vreselijk, vreselijk! Nu ook nog, nog geen jaar verder… en men blijft dit maar een ramp noemen, terwijl dit vliegtuig in oorlogsgebied is neergehaald, opzettelijk neergehaald en de overheid? Die deed NIETS!!! Ik heb er verder geen woorden voor dan dat alle nabestaanden niet alleen door de overheid, maar ook door de kerken in de steek werden gelaten (op een enkeling na dan…) Dit had ook voor de kerken een nationale rouw en boetedag moeten worden! De gereformeerde gemeenten hadden niet lang daarvoor – in mei – een boetedag ingesteld, zij verstaan de tekenen der tijden, geen enkele andere kerk sloot zich trouwens aan bij de gereformeerde gemeenten, een teken aan de wand?

  Eerst die dag van rouw en boete en verootmoediging, daarna het WK en vlak daarna de MH 17 die werd neergehaald… en daarna was het voor de meesten weer: KOM! LATEN WE ETEN EN DRINKEN EN VROLIJK ZIJN WANT MORGEN……

  Een oproep aan onze natie, ons volk en land/christelijk Nederland: kom tot inkeer, verootmoediging en boete doen.

  shalom
  Anne

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden