Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Toch is het nog niet het einde…’ (42 reacties)

Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014, 17:00 door Dirk A A

De woorden van de Here Jezus – Toch is het nog niet het einde – uit Mattheus 24:6 komen mij deze week telkens in gedachten. De vliegtuigramp in de Oekraïne, de strijd in Gaza, een nieuwe vliegtuigramp in Mali… Het houdt maar niet op. De ene ramp volgt op de andere. Toch is het nog niet het einde… We moeten verder, hoe moeilijk dat ook zal zijn voor hen die geliefden verloren hebben.

Ons land rouwt. Aangrijpend. Indrukwekkend tegelijk. Ik bid dat velen de weg naar de kerk, naar de gemeente weten te vinden om getroost te worden. Ik bid voor voorgangers en predikanten, dat ze in de samenkomsten de woorden van de Here zullen spreken. Ik bid voor alle rouwenden, dat ze getroost zullen worden. Mensen kunnen elkaar troosten en het is belangrijk dat we dat doen. Dat we omzien naar mensen in nood, mensen in rouw. Dat we hen helpen, hen bijstaan, voor hen bidden, vanuit het besef dat alleen de Here Jezus werkelijke en blijvende troost kan schenken.

Gaza
Ook bij de strijd om Gaza denk je: houdt het nooit op? Het is al de derde keer dat Israel zich genoodzaakt weet Gaza binnen te trekken vanwege aanhoudende raketbeschietingen. Wat de Israëlische militairen daar tegenkomen, is werkelijk bizar. Tientallen hightech tunnels, vol met bomvesten, munitie en raketten. Heel Gaza is één groot kruitvat. Ook is ontdekt dat de Palestijnse terroristen het plan hadden aanstaande september, tijdens de Joodse feesten, via tal van tunnels onder de grens van Gaza en Israel door, een zeer grote aanslag in Israel te plegen en tal van Joodse mensen als krijgsgevangenen mee te nemen. Gelukkig kan dat nu niet meer gebeuren.

Hamas klaagt voortdurend dat Israel de toegang tot Gaza afgrendelt, zodat er geen brandstof, voedsel, bouwmaterialen et cetera naar binnen kan. Ondertussen hebben ze het gebied wel volgepropt met wapens en hebben ze een zeer complex tunnelnetwerk aangelegd. De materialen daarvoor konden kennelijk wel naar binnen. Alles bij elkaar heeft dit zeker honderden miljoenen, wellicht miljarden gekost.

Israel staat bijna voor een onmogelijke opgave om Hamas en de islamitische Jihad in Gaza uit te schakelen. In tegenstelling tot wat de meeste media vertellen, zijn het juist de Hamas en jihad-strijders die oorlogsmisdaden plegen en niet Israel. De Hamas-terroristen sturen gewapende kinderen op de Israëlische militairen af. Een Hamasterrorist hield een baby in z’n ene arm, en een wapen in z’n andere hand. Ze plaatsen raketten in scholen van de Verenigde Naties, in ziekenhuizen, bij moskeeën en in woonwijken. Dat is misdadig.
Terwijl Israel de mensen vooraf waarschuwt om een gebouw of gebied te verlaten, verbiedt Hamas de mensen te vertrekken. Een mensenleven heeft voor hen geen enkele waarde.

Terwijl Hamas en de islamitische Jihad dood en verderf zaaien, zet Israel zich in om gewonde Palestijnen medische verzorging te bieden. Israel heeft zelfs een noodhospitaal opgezet aan de grens met Gaza. Welk ander land zou zoiets doen?

Opmerkelijk was de ontboezeming van een Palestijnse Hamas-terrorist: ‘Als wij onze raketten afschieten op Israel, wordt boven Israel de richting van onze raketten veranderd. Dat is de reden dat we onze doelen niet raken.’ Er gebeuren nog steeds wonderen. De God van Israel is zeker in staat de koers van raketten te wijzigen.

We bidden voor Israëlische burgers en militairen die gewond zijn geraakt. We bidden voor nabestaanden van omgekomen militairen en burgers. We bidden ook voor de vele onschuldige Palestijnen die het slachtoffer zijn van Hamas en de andere terroristische organisaties voor wie een mensenleven niet telt. We bidden voor de christenen die nog in Gaza wonen.

Wereldwijd neemt de kritiek op Israel weer toe. Dat was voorspelbaar. De Palestijnen weten hoe ze de media moeten bespelen. Opnieuw verschijnen foto’s in het nieuws die een vals beeld geven van de situatie, die soms uit andere oorlogsgebieden afkomstig zijn, zoals Irak en Syrië.
Israel werd beschuldigd van een aanval op het Waffa Ziekenhuis. Maar de media vertelden er niet bij dat dat ziekenhuis een hoofdbasis was van Hamas, waar vele raketten lagen opgeslagen, zowel boven als onder de grond, in tunnels. De raketten werden afgevuurd vanaf de onmiddellijke nabijheid van het ziekenhuis. Voordat Israel het ziekenhuis aanviel, werden eerst alle patiënten en het personeel gewaarschuwd en opgeroepen het pand te verlaten.

Bizar was wat er enkele dagen geleden gebeurde tijdens een demonstratie tegen Israel in de Haagse Schilderswijk, georganiseerd door ISIS. U weet wel, dezelfde terreurorganisatie die in delen van Syrië en Irak een Islamitisch Kalifaat heeft uitgeroepen.

De aanwezigen scandeerden de leus: ‘Dood aan Israel, dood aan de Joden’. Ook klonken de woorden: ‘Er komt een dag dat ik zeg: ‘Er staat een Jood achter mij, vermoord hem.’
De politie greep niet in en burgemeester Van Aartsen gaf aan dat er geen grenzen waren overschreden. Onbegrijpelijk, deze reactie. We zullen nooit mogen tolereren dat mensen zulke duivelse teksten proclameren. Als we nu niet ingrijpen, wordt straks misschien een synagoge in brand wordt gestoken of worden Joodse mensen aangevallen.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs reageerde als volgt op deze antisemitische demonstratie: ‘De politie die dit tolereert, geeft mij het gevoel dat we vogelvrij zijn verklaard. Wanneer komt de eerste razzia, gonsde het vannacht door mijn hoofd.’

In Parijs ging het er nog veel heftiger aan toe. Op zondag 20 juli trotseerden anti-Joodse relschoppers voor de tweede opeenvolgende dag een protestverbod in Parijs en gingen tekeer in de overwegend Joodse buitenwijk van Sarcelles in wat een politieambtenaar, de ‘Parijse Intifada’ noemde.
Honderden voornamelijk Arabische en Noord-Afrikaanse jongeren marcheerden door de straten met staven en knuppels, terwijl ze ‘Dood aan Israël’, ‘Dood aan de Joden’ en ‘Hitler had toch gelijk’ schreeuwden.
De kosjere supermarkt Naouri werd in brand gestoken en werd daardoor totaal verwoest, net als een lokale Joodse apotheek. De nabijgelegen synagoge in Garges werd met brandbommen aangevallen, maar daar werd weinig schade toegebracht.

Het is tijd dat we opstaan vóór Israel en vóór de Joodse mensen. Biddend, maar ook heel praktisch. In waardige marsen en bijeenkomsten. Als een steunbetuiging aan Israel en als een getuigenis naar de wereld toe.

Het is opmerkelijk en zeer terecht dat christelijke organisaties in Israel oproepen tot meer aandacht voor de christenen in Syrië en Irak, die gruwelijk worden vervolgd door de terreurorganisatie ISIS, die is begonnen op alle huizen van christenen de (Arabische) letter ‘nun’ ن aan te brengen. De christenen worden voor de keus stelt: vertrek of de dood. Velen zijn al op een beestachtige wijze afgeslacht.

‘Toch is het nog niet het einde…’ Sommige christenen zitten als het ware met de armen over elkaar te wachten op de opname. Ze zijn heel de dag alleen maar bezig het internet af te speuren naar tekenen die wijzen op het einde. Het zijn de zogenaamde ‘teken-christenen’.
Door zo’n houding gaan ze lijnrecht in tegen de opdracht die de Here Jezus ons gaf, toen Hij naar de hemel ging: ‘Ga dan heen…’ (Mattheus 20:19). Kom in actie. Bid. Breng het Evangelie. Zet je in voor mensen in nood! In de kerk, in de politiek, in de samenleving, in ‘het open veld’.
Inderdaad, de wederkomst kan heel dichtbij zijn, maar het kan ook best nog even duren. Er moeten nog mensen gered worden, misschien wel geliefden van u.

En zeker, eenmaal komt het einde. De ene zal de Here Jezus (pas) ontmoeten bij Zijn wederkomst op de wolken, vele anderen hebben Hem al ontmoet bij die vreselijke vliegtuigramp en ook bij de strijd in en rond Gaza. Wees vandaag bereid Hem te ontmoeten. Het komt erop aan dat we Hem kennen als onze Here en Heiland.
‘Kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’ (Lucas 21:28b).

Dirk van Genderen

42 Reacties

 1. Janny g. Steendam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 18:51

  Nu het duister is gekomen,
  ieder met zijn nacht alleen,
  vouw ik sprakeloos mijn handen.
  Hoe de zomerzon verdween
  toen een vliegtuig vol met burgers,
  ogenschijnlijk veilig hoog,
  als een plotseling inferno
  krijsend in een oorlog vloog….

  God, bewaar de wereldleiders
  voor hun politieke spel.
  Elk conflict kent vele daders!
  Mensenlevens niet in tel.

  God, sta bij wie deze uren
  rouwend om geliefden leeft,
  wie met machteloze tranen
  geen hoop, maar leed in handen heeft.

  God, omgeef ons met Uw Liefde,
  nu het zindert van de haat.
  Vast geloof ik, dat U niemand
  uit Uw Handen vallen laat.

  (Tekst: Hanneke ter Maat)

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 18:56

  Het is van groot belang dat wij christenen ons steeds meer gaan toeleggen om de zwakkeren in onze samenleving bij te staan in hun nood. Denk maar an de voedselbank en giften aan christelijke hulporganisaties als E.O.-Metterdaad, Stichting Dorcas en het Leger des Heils. Ik geloof ook dat het Evangelie sociaal is en dat christen zijn in de praktijk het omzien naar de zwakkeren in de samenleving is. Vooral Jacobus is daar heel scherp in.

  Verder denk ik dat de huidige toestand rondom Israël de vervulling kan zijn van Psalm 83 en dat de gebeurtenissen rondom de vliegramp en de sancties tegen Rusland de weg zullen banen voor de Gog-Magog oorlog uit Ezechiël 38 en 39. Wanneer Rusland door Westerse sancties keihard geraakt wordt, is de kans zeer groot dat zij Israël zullen proberen binnen te vallen vanwege de gasvelden voor de kust van Israël.

 3. Lezer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 19:09

  Wat een prachtig gedicht. Het zegt alles waar geen woorden voor zijn.

 4. Carla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 20:01

  Inderdaad zeer mooi gedicht Janny Steendam.

 5. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 20:38

  Tijdens de pro-Israëlmanifestatie (onlangs op de Dam in de hoofdstad), was de overheid zo vriendelijk om voor voldoende politiebescherming te zorgen. De openbare orde en veiligheid kunnen worden afgedwongen, indien nodig.
  Waarom ging het dan in sommige buitenlandse steden toch zo verschrikkelijk fout tijdens pro-Hamasbetogingen, met woeste, bewapende moslims en sympathisanten? Is er tegen die razernij niets te beginnen?
  Onze overheid neemt orders aan vanuit Brussel, de EU sluit verbonden met de islamitische, Arabische wereld. Heeft de EU een heimelijk belang bij die ongeregeldheden in onze straten?
  Hun grote “droom” is wereldheerschappij, maar onder de antichrist zal zo’n Rijk een nachtmerrie zijn, de hel op aarde. Matth. 24:8 “Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.” Staat dan, zegt Paulus. Wij, Gods kinderen, moeten inderdaad nu door de ellende heen, om te kunnen triomferen. Zalig het volk waar de heiligen vastgeworteld staan. In het geloof ziende op onze Here Jezus. Wandelend in Zijn wegen die rechtvaardig zijn en goed. Niet door kracht of geweld zullen deze dingen geschieden, maar door Mijn Geest, zegt de Heer. (Zach. 4:6)

 6. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 21:53

  Beste Dirk, bedankt weer voor je mail.
  Is het misschien een goed idee om burgemeester Van Aartsen via een brief persoonlijk aan te spreken over de gang van zaken, waar hij ook verantwoordelijkheid voor draagt? Uiteraard op een waardige manier! We moeten zoveel mogelijk onze stem laten horen en de Joden ook onze steun betuigen! Wat is jouw mening? “Als we nu niet ingrijpen, wordt straks misschien een synagoge in brand wordt gestoken of worden Joodse mensen aangevallen.” Wat is onze verantwoordelijkheid als christen? Actie wordt toch gevraagd?

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 22:01

  Zitten wachten op “de opname” in tijden van grote nood??? Wie is er dan zo zeker van die “opname”??? Dat gebeurt zeker bij hen niet, die zitten te wachten, niet opstaan, want ze worden niet koud of heet over wat er rondom hen en in de wereld gebeurt ………… Het gif van “de opname” heeft bij velen zijn werk succesvol gedaan!! Ik ken ze die mij uitlachten en zeiden “Na mij de zondvloed, want tegen die tijd ben ik wel opgenomen”………. Sommigen werden verschrikkelijk kwaad als ik zei, dat we er ALLEMAAL doorheen moeten!!! Die “opname” was bedacht in de middeleeuwen vanwege de angst voor de gevolgen van de reformatie. ER moest angst komen als je de r.k. kerk verliet. Wie is er zich van bewust en bereid om te sterven voor de naam van Jezus??? Syrië, Irak en ISIS zijn maar een klein voorproefje van wat over ons komt. Wie niet opstaat en “STAAT” voor God, Gods Woord en Zijn volk, dat Hij voor Zichzelf uitgekozen heeft, Zal worden uitgespuugd…… Bedenk, dat “God is liefde” niet uitsluitend en alleen in de Bijbel staat, zoals velen denken. Twee maal staat er ook, dat God een VERTEREND VUUR is!! Jes. 30: 27 en Hebr. 12: 29! Laten de “lauwen” zich geen enkele illusie maken!
  Openbaring 3:
  “Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen…..”

 8. G. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 22:44

  Dirk, geen mens kan de situatie rond Israël oplossen. Jeruzalem zal worden als een steen die alle volken moet tillen. Deze demonische macht staat op z’n laatste benen, Halleluja. De wereld is begaan met de mensenrechten, maar weinigen hebben oog voor Gods rechten. Onze kinderen, zijn onze toekomst en zij hebben recht op onze bescherming. Daar kunnen we allemaal mee instemmen lijkt mij. Als we nu kijken hoe de Palestijnen in hun haat tegen Israël met hun kinderen om gaan? Ze worden met haat geïndoctrineerd tegen Israëlieten, en worden geleerd met wapens om te gaan. Onschuldige burgers en kinderen zijn hun wapens (schild), en scholen speelplaatsen ziekenhuizen worden wapen opslagplaatsen en waar raketten worden afgevuurd. De mens is verblind door de leugens die voortdurend over ons scherm gaan, en waar vaak beelden uit Syrië, Irak en Egypte wordt aangevoerd als afkomstig uit Gaza. Hoe verdorven kan de mens zich verlagen door op hun eigen bevolking te schieten, met het oog merk zoveel mogelijk slachtoffers te maken, als doel Israël aan te merken als oorlogsmisdadigers. Ik wil nog één opmerking plaatsen: Je zegt “Ik bid dat velen de weg naar de kerk, naar de gemeente weten te vinden om getroost te worden”. Dat vind ik een verkeerde gedachtegang. We moeten niet bij de kerk zijn, maar bij onze hemelse Vader in Jeshua Gods Zoon. Hij alleen kan verzoening tot stand brengen. De enige weg via Israël in Jeshua is ons doel, er is geen aparte weg met Israël.

 9. Liesbeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 23:11

  Het valt me telkens weer op hoe slecht de media de feiten weergeven, ik bedoel dat ze berichten over Israël zodanig vermelden, dat het lijkt alsof Israël het bewust op burgers heeft gemunt in deze oorlog tegen Hamas. Gelukkig zie je op internet ook moslims op Al Jazeera die het luxeleventje van Hamasleiders bekritiseren en duidelijk hun afkeer daarvan laten blijken. Ze doen dit met foto’s die het bewijs hiervan leveren. Ik vind het ook fantastisch dat God de raketten van koers laat veranderen en dat dit wordt opgemerkt door een Hamasstrijder! God is inderdaad bij Zijn Volk betrokken en grijpt in als dat moet!

 10. Ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 23:23

  SHALOM KADDISH
  Voor een ieder die leeft, maar ook voor een ieder die overlijdt of overleden is.

  Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden
  in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil.
  Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen
  en in het leven van het gehele huis van Israël,
  weldra en spoedig.
  Zegt nu: Amen

  Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.
  Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven
  Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige,
  gezegend zij hij
  hoog boven iedere zegening, elk lied,
  lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
  Zegt nu: Amen

  Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven!
  Over ons en over heel Israël.
  Zegt nu: Amen

  Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen,
  zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël
  Zegt nu: Amen

 11. mieke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 om 23:38

  Laten we als christenen onze stem laten horen of handtekeningen verzamelen om naar de burgemeester te sturen die niet ingaat op de vreselijke verwensingen.

 12. Lida van RIjn zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 9:58

  Ons land rouwt. Aangrijpend. Indrukwekkend tegelijk. Ik bid dat velen de weg naar de kerk, naar de gemeente weten te vinden om getroost te worden. Ik bid voor voorgangers en predikanten, dat ze in de samenkomsten de woorden van de Here zullen spreken. Ik bid voor alle rouwenden, dat ze getroost zullen worden…Een citaat uit jouw nieuwsbrief. Gisteren waren wij op de afscheids- en herdenkingsdienst van ons vroegere buurmeisje (33 jaar) en haar vriend. Meer dan 2000 mensen hadden in die kerk het evangelie kunnen horen, maar de dominee, die de laatste 15 minuten in mocht vullen heeft de naam van onze Grote God niet genoemd. Wat een gemiste kans! Bidden voor open ogen ook voor voorgangers en predikanten blijft dan ook ZO belangrijk, zij zijn hier de herders, waar de schapen achteraanlopen.
  Dan nog even iets over de opname, ik geloof in die opname. Maar we leven ook in genadetijd, dus predik het evangelie daar waar je maar kan!!! Bid en werk…..Leg de krant naast de bijbel en je ziet het woord in vervulling gaan.
  Verleden week heb ik de preek van Gert Blonk (als een dief in de nacht) via de website van het zoeklicht geluisterd. Echt een aanrader!
  Sjalom we blijven bidden, voor Gods oogappel, en open ogen voor allen.

 13. Pieter-Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 10:11

  Wat Mieke stelt lijkt mij ook goed.

 14. Carla zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 11:18

  Goed idee Mieke! Is het niet het beste om zoiets te organiseren in samenwerking met reeds bestaande organisaties die Israël steunen? Dan heeft het vast de meeste impact. Ik denk aan bijv. Christenen voor Israël. Of StandWithUs. Er zijn er nog veel meer.

  https:\/\/www.standwithus.com

 15. Matanja zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 13:49

  Ik wil toch even reageren op “Toch is het nog niet het einde…’ Sommige christenen zitten als het ware met de armen over elkaar te wachten op de opname.”
  Ook ik geloof in de “opname van de Gemeente van Jezus Christus”. Niet omdat dit door mensen of kerken gesuggereerd zou zijn, maar omdat de bijbel dit zelf zegt!
  Namelijk 1Kor 15:51t/m54, 1Thess 1 9t/m10, 2Thess 2 S.V. en als wij kijken naar vers 7 “Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij (in de K.J. staat Hij met een hoofdletter!!) uit het midden zal weggedaan worden.”

  We leven in een tijd dat de afval van het geloof (2Thess 2:3) dat zelfs door sommige kerken gewerkt wordt naar “een koninkrijk op aarde waar Jezus alles zal herstellen”, terwijl Jezus zelf zegt “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” (Joh 18:36). Pas na de 70e jaarweek van Daniël bij het 1000 jarig vrederijk zal de Here Jezus Zijn
  Koninkrijk op aarde stichten!!

  Ja ook ik lees de krant, journaals, internet naast mijn bijbel en ik kan mij niet voorstellen dat “sommige christenen met de armen over elkaar wachten op de opname”, niet hun medemens waarschuwen over de verschrikkelijke tijd die komen gaat!!
  Graag wil ik deze link nog doorgeven:
  https:\/\/www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112:de-laatste-bazuin&catid=148:de-toekomst&Itemid=90

 16. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 15:54

  Maria en Mieke: ik ben het met jullie eens om als christenen in aktie te komen om gezamenlijk een brief/handtekenigen te sturen/overhandigen aan de burgemeester van Den Haag die het toelaat dat er vreselijke dingen worden geproclameerd tegen Israël door moslims vanwege de situatie in Gaza.
  De palestijnen (Arabieren) lijden door hun leiders en niet door Israël. Telkens wordt Israël gedwongen om zich te verdedigen tegen Hamas. Ik weet dat het satan is die hier verantwoordelijk voor is, maar mensen maken hierin een keuze, zijn zelf ook verantwoordelijk.
  Het is belangrijk om te bidden tot God voor zijn volk Israël voor vrede en innerlijke rust die alleen Jezus kan geven. Tevens is het van belang om voor de volken rondom Israël te bidden dat ook zij Jezus zullen leren kennen. God is de bewaarder van Israël, die niet sluimert noch slaapt, Hij alleen kan veilig doen wonen de mens(en) die op Hem vertrouwd.
  In Numerie 6:22 t/m 27 staat geschreven: God zal Israël zegenen, behoeden, genadig zijn en vrede geven.

 17. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 16:59

  Beste mijnheer van Olffen,

  Christenen behoren verlangend uit te zien naar de Here Jezus, degene die dat niet doen zijn pas lauw!
  Bovendien heeft de Here Jezus zelf het bevel gegeven Hem te blijven verwachten, zie de tekst in Openbaring 3 vers 10 aan de gemeente Filadelfia, “omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ik u bewaren de ure der verzoeking, die over de gehele wereld zal komen etc.”
  De lauwheid waar u op doelt staat in Openbaring 3 vers 14-21 (Laodicea), en slaat op de christenen die het allemaal wel geloven en werelds leven.

 18. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 18:07

  Ernst: 7
  De grote nood, zoals jij dat noemt is de tijd van de Here Gods oordelel over deze aarde.

  Denk jij dat het Levende Lichaam van Christus Jezus de opgestane Heer dit oordeel over zich heen zal krijgen.
  Zal de Here God Over Zijn eigen Lichaam het oordeel vellen?
  Het oordeel is toch door Het Lam gedragen voor de Zijnen (Zijn Lichaam).

  Bedenk ook dat na Openbaring 3 Johannes op mag klimmen in de hemel en we lezen dat er nergens meer gesproken/geschreven wordt over Het lichaam op aarde na Openbaring 3.
  Johannes ziet Christus in al Zijn Heerlijkheid in de Hemel. Dus Hoofd en Lichaam in zijn Volmaaktheid. Op aarde gaat dan het oordeel over de ongehoorzamen.
  Dus wel degelijk worden de gelovigen bewaard voor de ure der verzoeking. Er staat niet dat de gelovigen bewaard worden als ze door het oordeel gaan. Maar er staat dat ze er..!!voor!! bewaard worden.

  W/lelie

 19. San zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 18:23

  Dirk, ik denk als je ernstig rekening houdt met de Opname, dat je dan juist in actie komt. Het is nog maar een korte tijd. Wat is kort in de ogen van God? Ikzelf geloof dat het heel Bijbels is om rekening te houden met de Opname van de Gemeente. Dat is de hoop die wij hebben. Zonder die hoop kunnen wij geen nieuwe kracht putten. Zie Jesaja 40:27-31.
  Het houdt ons gaande en waakzaam om het evangelie door te geven middels ons getuigenis aan deze wereld in nood.
  Getuigen zal voor de meeste Christenen de manier zijn om het evangelie door te kunnen geven. Niet alleen het Woord, het gebed en evangeliseren is geestelijk. Maar ook die gewone dingen in het leven, vertellen wie God is en geven een krachtiger getuigenis door. Het is beslist niet geestelijk om op de Opname te gaan wachten maar wel Jezus uit de hemel te verwachten.
  Hoe het gaat lopen, weten wij niet maar dat er vervolging komt en aanwezig is, is wel heel duidelijk. Als wij onze getuigenis niet in deze wereld willen geven, dan worden wij wereldsgezind en doen water bij de wijn in het compromis sluiten met de wereld om vervolging te willen ontlopen. Wij moeten het verschil uitmaken in deze wereld. Anders verliest het zout zijn kracht en flakkert het licht steeds zwakker. Wie wil nog lijden omwille van het evangelie? Als wij wereldsgezind zijn, merken wij niet eens op dat er vervolging is. Wij heulen dan met de vijand. Wat zijn onze normen en waarden? Denken wij echt dat er nog genoeg tijd is om carrière te maken en onze kinderen een goede toekomst te geven? De tijden worden zeer zwaar en daarom zijn wij daardoor gedwongen het ( alleen ) van de Here te verwachten. Let op de tekenen der tijden! Ze zijn overduidelijk en lees de Bijbel door wat het te zeggen heeft over deze (eind)tijd!

 20. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 20:26

  Over de Opname gesproken, ook ik geloof daarin. Maar ik sluit niet uit dat wij de opkomst van de antichrist en het sluiten van het valse vredesverbond met Israël nog wel zullen meemaken. Maar voordat de oordelen die in het Boek Openbaringen zijn beschreven (Zegel-, Bazuinen-, en Schalenoordelen), over deze wereld zullen gaan, zullen wij opgenomen worden. Opname voor het Oordeel dus, ook wel Pre-Wrath Rapture.

  Dat Josias van Aartsen zulke haatdemonstraties toelaat, zou dat soms de boze invloed vanuit de Vrijmetselarij wezen? Want veel politici zijn bij deze organisatie aangesloten om zo te mee te werken aan het rijk va de antichrist. Laten wij dan ook bidden tegen de Vrijmetselarij!

 21. Albert zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 21:53

  Ik vraag mij af of onze politici wel goed geïnformeerd worden door de feiten, en hopelijk niet door de media alleen. Anders zou het goed zijn als zij zulke feiten ook onder ogen krijgen, desnoods via de mail. Ik heb zelf wel eens mail doorgestuurd naar de tweede kamer. Als we dit regelmatig doen horen ze tenminste ook een ander geluid. Misschien een idee?

 22. Inge zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 22:21

  Voor degenen die een petitie tegen Van Aartsen willen tekenen (deze is al gestart): https:\/\/www.petities24.com/signatures/eis_het_ontslag_van_jozias_van_aartsen/

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juli 2014 om 22:22

  Vooral in deze tijd is het zeer belangrijk om niet op te houden onze gebeden op te zenden naar de hemel en ook wanneer we de kans krijgen een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Ieder kan dit doen met de talenten die hem/haar zijn geschonken.

 24. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 10:12

  Shalom allen. Onze politici, regering, koningshuis, geestelijke leiders werden en worden zo vaak ingelicht, er zijn vanaf 1967 constant boodschappen afgegeven.
  Sommigen reageerden, maar de meesten nooit en gingen en gaan gewoon door met de afbraak van ons land en volk.

  Ooit heeft koningin Juliana wel gereageerd, heb nog steeds het bericht bewaard.
  Helaas, zoals al eerder gezegd … er is een rechtsgeding over Nederland vanwege GODs oogappel Israel.

  Waar blijven al die theologen en predikers van de kerken?
  Allen veel sterkte en blijf bij HEM YESHUA HA MASSJIACH.

  Shalom. Lou.

 25. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 10:48

  Broeder Dirk!! Je column is, zoals bijna altijd, weer heel goed! Wij proberen Israel in woord en daad te steunen Ook is Gods oogappel een vast onderdeel in onze gebeden!!

 26. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 10:50

  Sjalom allen,

  Ik krijg altijd de kriebels als er wordt gesproken over de opname als een grote ontsnapping van rampen die deze wereld zullen treffen. De in uw ogen vrijgekochte mens zal de ramp niet treffen. Klopt dat wel en zitten we net zoals Ernst dat noemen vast aan en middeleeuws gedachtegoed die een ontsnapping biedt van iets wat we beslist niet willen ondergaan. Leert de Bijbel ons niet om te blijven strijden tot het laatste aan toe? Kijken we naar Sodom en Gomorra dan waren 10 rechtvaardigen genoeg om de steden niet te verwoesten. Het klinkt zo goedkoop om je te onttrekken aan de strijd.

  Laten we bij de feiten blijven: als een vorst een stad bezoekt dan wordt deze bij de gemeentegrens welkom geheten. Vervolgens zal de vorst verder naar de belangrijkste plaats van de stad gebracht worden. Dat is een eerbetoon aan de vorst van de burgers van die stad. De burgers van die stad zijn de onderdanen van de koning die op uitnodiging of een werkbezoek de stad vereert met zijn bezoek.

  Onze G’d die deze wereld geschapen heeft was en is de wettige eigenaar van deze wereld en het heelal. Voor de zondeval was er een volkomen harmonie. Daarna is er een breuk ontstaan en is de relatie tussen de wettige eigenaar van deze aarde met alles er op en aan verstoord. De belofte van een nieuwe = gerestaureerde aarde zal er komen. Mensen zijn aardbewoners volgens G’ds scheppingsorde. Een zeer bescheiden deel zal hem bij de uiterste begrenzing van de dampkring G’d tegemoet gaan om hem welkom te heten op deze aarde. Een vergelijkbaar wonder als bij Petrus die over het water kon lopen.

  Als er wordt gesproken dat G’ds Koninkrijk niet is dat niet vergelijkbaar met aardse machten. Alle aardse machten zullen aan G’d worden onderworpen. Met een strakke hand zal G’d Zijn regels herstellen die aardse machten nimmer voor elkaar hebben kunnen krijgen.

  Het hemelse zal weer zichtbaar zijn op deze aarde. Zo heeft G’d de schepping voor ogen gehad en zo zal het ook worden uitgevoerd.

 27. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 11:51

  Wat opvallend is bij al die anti-Israël demonstraties is dat ze ook steeds vaker plaats vinden en dat een en ander met heel veel haat gepaard gaat en dat ze ook al bijna elke week een feit zijn. Gisteren vond in Rotterdam ook weer zo’n protest plaats en waren de anti-semitische uitingen niet van de lucht. Voor de slachtoffers van de vliegramp heb ik echter nog geen enkele blijk van medeleven van die kant gehoord.

  Wat wel op internet circuleerde was een reactie op de ramp waar iemand schreef: ‘Ik hoop dat er nog meer van jullie volk uit de lucht geknald werd’. Misschien dat er nog meer van deze walgelijke reacties zullen rondgaan maar ik vind dat één al een brug te ver is. De politiek correcten zullen dit wel weer afdoen met: “Ach dat is een enkeling die zo denkt. Die moet je niet serieus nemen”.

 28. Lida zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 14:23

  Beste Dirk, Allereerst wil ik graag vermelden dat ik het eens ben dat er brieven naar de regering gaan over de zeer hatelijke leuzen die de moslims over de Joodse mensen uitstrooien met spandoeken en demonstraties. En dan burgemeester van Aartsen horen verdedigen dat het niet te ver ging. Gods Volk word altijd al zo gehaat in de geschiedenis zoals nu ook weer in Israel zelf, en velen geloven de leugens!! Nu moesten wij als christenen in een moslimland eens zo te keer gaan met leuzen en haatcampagnes tegen de moslims. Je zou afgevoerd en gemarteld of gedood worden. Ik heb de laatste jaren al meer moeite tegen de extremistische moslims, omdat het van de Satan komt en dat voelt niet goed. Als de slappe regering aan dit alles niets doet zitten wij straks onder die jihad van hun. Ook weet ik dat de Here erbij is en uiteindelijk overwinnen zal, maar ik denk niet dat wij nu met de armen over elkaar moeten blijven zitten, en zeker voor de Joden en onze vrijheid op moeten bidden en opkomen. Daarom is bidden ook zo belangrijk voor de regering want we zijn al lang geen christelijk land meer. We lazen net nog wat de Here van lauwheid vindt, hij spuwt het uit! Lieve mensen laten we toch gewaarschuwd zijn en willen horen wat er gaande is… Dus Dirk bij deze sluit ik me aan bij een handtekeningenactie voor Van Aartsen en de Regering!!

 29. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 15:06

  Inge: De petities24: Ontslag voor Jozias van Aartsen is door mij reeds ondertekend. Ik kwam deze tegen op Internet.

 30. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 17:15

  Wat schattig om de overheden met briefjes te bestoken!
  Dat zal hen leren…

 31. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 18:11

  todah
  rabbah troost en amen. lou.

 32. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 18:50

  Nu hatelijke anti-Israël demonstraties, binnenkort plegen radicale moslims aanslagen op kerken en individuele christenen? Zal mij niet verbazen dat radicale moslims vanuit de Vrijmetselarij en de satanskerk gesteund worden!

 33. San zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 19:19

  Ja, Moi, dat geloof ik inderdaad dat gaat plaatsvinden. Het geweld ten aanzien van het Joodse volk en de Christenen zal toenemen! Ieder die makkelijk praat dat wij de Opname niet “mogen” verwachten omdat wij dan te veel gespaard zouden worden, die heeft in dit leven misschien (te) weinig lijden meegemaakt? Wie zit nu op “de Verdrukking” te wachten dat die over ons voltrokken zal worden? Laat mijn standpunt duidelijk zijn: Hopelijk komt de Here vandaag nog! Maar ik kan ook met Esther zeggen:”……kom ik om, dan kom ik om……”(4:16)

 34. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 20:02

  Troost mijn volk 26
  Opvallend is dat je Sodom als voorbeeld neemt.
  Er waren er geen tien,. En de stad werd omgekeerd,
  Maar…..niet eerder voordat Lot en zijn vrouw en dochters er uit waren gegaan.

  Goed voorbeeld voor de gelovigen van nu.
  Er zijn meer dan tien gelovigen….
  Het lichaam van Christus is compleet. Er zal niemand ontbreken. Geen enkele lid.

  En… Het zal niet gaan zoals hier op aarde als er een koning komt. Op aarde wordt de koning begroet door de hoge ambtenaren van de plaats waar de koning zijn voeten op de grond zet.

  De gelovigen gaan de lucht in. Daar is een plaats door de Here bereid om de Zijnen te ontmoeten. Hij !!! zal de Zijnen ( Zijn eigen Lichaam) begeleiden en begroeten, en brengen naar de bestemde plaats van rust.

  Bedenk dat Hij ook Zelf de stad bouwt voor de Zijnen. Dus het nieuw Jeruzalem is bestemd voor de Zijnen. Sterker nog: De stad bestaat uit de Zijnen. Het is Zijn Lichaam waarin Hij zal wonen en wil wonen.

 35. Ron van Arkel zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 21:22

  Aan de vervulling van allerlei profetieën zien we dat God trouw is, en dat Hij Zijn beloften houdt. Dat biedt hoop en perspectief in een onzekere wereld als de onze. De liefde van God voor Israël wordt in Jeremia 29-11 als volgt beschreven: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven”.
  Zo zien we op dit moment dat Israël tegen de raketten van Hamas een verborgen verdediging heeft: namelijk God zelf! Hamas in de Gazastrook klaagt: “Hun God verandert de baan van onze raketten in de lucht.” Hoe mooi lijkt de profetie in Jesaja 54:17 daarop van toepassing. Want daar lezen we: “Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.”

 36. Carla zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 21:58

  @Moi

  Radicale moslims worden niet gesteund vanuit de satanskerk, ze worden er (incidenteel?) door aangestuurd. Dat gebeurt nu al; zonder dat ze dit echter zelf doorhebben. Ze worden gebruikt veelal onder valse voorwendselen.

 37. Erik Smit zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 juli 2014 om 15:03

  Beste Dirk,

  Wat wordt Israel toch in een kwaad daglicht gesteld door de media.
  Vaak denk ik wat kun je toch naast bidden doen voor het Joodse volk.
  Wat is het dan fijn om te lezen dat er onder andere broeders zijn zoals jij die de ware feiten over de situatie in Israel laten zien.
  Ik wens je Gods zegen toe voor het goede werk dat je doet.
  Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem en dat er nog vele mensen tot geloof in de Here Jezus zullen komen.

  Broederlijke groet,

  Erik Smit

 38. Avda zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 juli 2014 om 18:18

  aan San (33): mag ik nog aanvullen: “Heer, Uw wil geschiede!”

 39. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 juli 2014 om 20:10

  Beste Dirk,

  In reactie No.18 van jouw commentaar d.d. 11 Juli 2014: Laten wij stoppen met onze geestelijke burgeroorlogen.
  Stelde ik jou de vraag: Wat kunnen wij Christenen in ons land, buiten onze MORELE steun, DAADWERKELIJK nog doen voor Israël?
  Nou Dirk, met dit commentaar: ‘Toch is het nog niet het einde’ heb je mijn vraag volledig beantwoord, vooral de laatste zinnen:
  De opdracht die de Here Jezus ons gaf toen hij naar de Hemel ging: Ga dan heen… enz…. Kom in Actie. Bid. Breng het Evangelie. Zet je in voor de mensen in nood (Naastenliefde). In de Kerk. In de Politiek. In de samenleving. In het Open-Veld. Ik wil het nog aanvullen met: Op welke plek dan ook met gegeven capaciteiten, talenten en gaven Gods.
  Wij moeten, nu wij in de eindtijd leven, niet zoveel meer in de bijbel blijven “snuffelen” of de eindtijd-Profetieën zich allemaal ook aan het voltrekken zijn, maar iedere dag zo “beleven” zodat wij Hem iedere dag in vol vertrouwen kunnen verwachten. Hub.

 40. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 juli 2014 om 21:52

  Toch zijn er gisteren weer vier Israëlische soldaten gedood door de raketten van de Hamas.
  Ik weet niet, of we Jesaja 54 op de situatie van nu in Israël,van toepassing kunnen nemen.
  We zullen dan toch het gehele hoofdstuk moeten lezen om het gehele verband te ontdekken.
  W/lelie

 41. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 juli 2014 om 12:13

  Sjalom,

  Twee boodschappers van G’d vertellen aan de apostelen dat Yeshua terug zal keren op de aarde: op de wolken van de hemel. Blijven we dan nog zitten op onze stoel en kijken we via de moderne media op ons beeldscherm? Alle ogen op de wereld zullen dat zien! Of maken we aanstalten om Hem te begroeten als de nieuwe Koning van Israël waaraan alle volken van deze wereld eer moeten bewijzen.

  Vooruitlopend op de komst van Yeshua naar deze aarde gaat de geestelijke machtsstrijd gewoon door. In deze geestelijke strijd vallen altijd slachtoffers. Zij, die door haat verteerd de wapens opnemen, worden opgeofferd door hun leiders. Het aantal doden telt gewoon niet als het doel maar bereikt wordt: slaafse onderdrukking van de ideologie die hen misbruikt en uiteindelijk vernietigd.

  Waar gaat het de tegenstander van G’d om? Om zoveel mogelijk schade aan te brengen aan de schepping en hij schakelt de mens met zijn hebzucht daarbij in. Vervolgens ontketent hij een onderlinge strijd tussen moslim-stromingen die elkaar vernietigen. De geestelijke burgeroorlog wordt nog steeds gevoerd. De vijandschap is er al vanaf de zondeval en laat afschuwelijke pieken zien. Even lijkt het rustig te zijn en is een schijnvrede zichtbaar geworden. Men verzoent zich optisch met de vijand door vrede af te dwingen terwijl ondergronds het kwaad voortwoekert.

  39 Hub.Eussen merkt terecht op om niet “te snuffelen”, ik denk dat zijn intentie is om te verwachten om met alles wat in ons is G’d op te vertrouwen. Intussen gaat de geestelijke strijd wél door want het doel daarvan is: om de komst van de Messias tegen te houden! Die mag niet op de troon van Zijn vader David komen te zitten, zoals voorzegd is in Lucas.

  Nee, de mens in een kalifaat maakt de dienst uit en eist de dood van allen die dit niet aanstaan. Hoe wreed ben je als je daarmee een doodvonnis uitspreekt over miljarden mensen.

  De Bijbel is geen spoorboekje die exact de tijden aangeeft, wel een richtsnoer hoe we ons moeten gedragen naar G’d en onze naaste!

 42. Wim Stoter zegt:
  Geplaatst op maandag 22 september 2014 om 23:13

  Openbaring 6 vertelt ons dat er heel wat te gebeuren valt….zou dit onze tijd betreffen? Ik begin het bijna te denken….

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden