Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Open Nederlandse grenzen voor christenen die ISIS wil doden (44 reacties)

Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014, 3:55 door Dirk A A

Wat er momenteel is diverse moslimlanden gebeurt, tart elk voorstellingsvermogen. In Syrië en Irak worden duizenden mensen, vooral christenen, onthoofd. Waarom besteden de media daar nauwelijks aandacht aan? En in Gaza offeren de Hamas-terroristen hun eigen baby’s, kinderen en onschuldige burgers op in de strijd tegen Israel. Het is de ideologie van de dood. Een geestelijke strijd tegen de God van Israel. Een strijd die Hamas nooit zal winnen.

Nadat een bestand was afgekondigd, doodde Hamas nog twee Israëlische militairen en ontvoerde een derde. Ik smeek u te bidden voor deze 23-jarige ontvoerde tweede luitenant Hadar Goldin uit Kfar Saba. Over enkele weken zou hij gaan trouwen. Bid om een Goddelijk ingrijpen, waardoor hij vrij zal komen, want één ding is zeker: het is vreselijk om te vallen in de handen van Hamas. Daar weten de mensen in Gaza over mee te praten. Iedereen die verdacht wordt van spionage voor Israel wordt direct geëxecuteerd.

Zeker zo gruwelijk is wat ISIS-terroristen doen in Syrië en Irak. Bij duizenden worden inwoners gedood, veelal door onthoofding. Het bloed stroomt. Heel veel bloed van christenen. Ze worden onthoofd in de grote verdrukking, die daar volop gaande is.
Openbaring 6:9 zegt: ‘En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.’

Velen maken zich in het Westen druk over Israel. Iemand vroeg mij: ‘Leg mij eens uit hoe drie burgerdoden in Israel te rechtvaardigen zijn tegenover 1200 burgerdoden in Gaza?’
Wist u dat Hamas opdracht heeft gegeven gedode militairen, terroristen of hoe je ze ook noemt, te tellen als burgerslachtoffers? Dat is ook de reden dat de meeste doden in Gaza tussen de 20 en 40 jaar oud zijn. Het zijn strijders, maar ze worden gerekend als burgers, om het medelijden van de wereld op te wekken.

Schande dat de EO in het programma ‘Knevel & Van de Brink’ afgelopen vrijdagavond iemand uit Gaza alle ruimte gaf om een pro-Hamas verhaal in nota bene kostbare EO-zendtijd op de buis te brengen. Zijn verhaal werd door de EO nog versterkt door zielige beelden uit Gaza. ‘Palestina is bezet,’ klonk het, ‘al 70 jaar.’
Triest genoeg zat ook nog PvdA-kamerlid Michel Servaes aan tafel, die eveneens geen goed woord over had voor Israel. Frits Barend, ook aanwezig in het programma, kreeg nauwelijks gelegenheid om iets van Joodse kant te zeggen.
Een dergelijke uitzending wakkert de kritiek tegen Israel aan! Juist nu zou de EO zich vierkant achter Israel moeten opstellen. Waar staan de letters EO nog voor? Onbegrijpelijk dat juist op deze avond de EO niet iemand als Kees van der Staaij (SGP) of Joël Voordewind (CU) had uitgenodigd, die het op hadden kunnen nemen voor Israel.

Weinigen in het Westen zien de dreiging van de snel radicaliserende delen van de islam. ISIS heeft al aangekondigd samen met Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon Israel te gaan uitroeien.
Ook in Nederland wordt her en der gewapperd met de ISIS vlag. Gelukkig heeft burgemeester Van Aartsen deze vlag verboden. Hopelijk verbiedt hij bij toekomstige demonstraties ook alle antisemitische leuzen. Het is een schande dat deze leuzen her en der in ons land klinken.

Israel vecht in de frontlinie tegen de extremistische islam. Als Israel de wapens neerlegt, betekent dat het einde van de staat Israel. Als Hamas de wapens neerlegt, betekent het vrede. Zo simpel is het.

We zouden er wijzer aan doen ons achter Israel te scharen. Hoe barbaars zijn de gevechtspraktijken van Hamas en van andere jihadistische groepen. Ze slaan raketten op in ziekenhuizen, in moskeeën en in VN-scholen, waar vandaan ze deze afschieten op Israel. Maar erg goed gaat het niet met de Hamas-raketten. Een aanzienlijk deel bereikt Israel niet eens, en valt neer in Gaza, waardoor nog meer doden vallen. Misschien is de kwaliteit slecht. Tegelijk geloof ik dat God voor Zijn volk strijdt.

De ‘grote verrassing’ voor Israel was het hypermoderne dodelijke tunnelsysteem onder Gaza, een extra front onder de grond. Een tunnelsysteem met uitgangen in Israel. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik een videoboodschap zag van een Israëlisch meisje in een kibboets vlakbij Gaza. Terroristen hadden juist daar zo’n uitgang gebruikt en Israëli’s gedood. Ze voelt zich nu zeer onveilig, want ineens kunnen gewapende Hamas-strijders uit de grond tevoorschijn komen en je doden of ontvoeren.
De kans lijkt mij groot dat ook Hezbollah in Zuid-Libanon een soortgelijk tunnelsysteem heeft gebouwd. Voor Israel betekent dat nog meer dreiging.

Wanneer Israel aan Hamas, Hezbollah en ISIS, die ook al actief is in Gaza, de vrije hand geeft, zal eerst Israel vernietigd worden en vervolgens zullen de pijlen gericht worden op het Westen. Onderschat het niet. Iedereen die denkt dat het wel mee zal vallen, moet maar eens een paar weken naar het ISIS-Kalifaat in Syrië/Irak gaan… Wie niet bereid is zich te schikken naar de sharia-eisen van ISIS, loopt groot gevaar het nooit meer na te kunnen vertellen.

Alle zogenaamde bevrijdingsacties van het Westen en met name van Amerika, de afgelopen jaren in landen als Irak, Syrië en Libië hebben de nog enigszins gematigde regimes afgezet en de situatie enorm doen verslechteren. Alleen in Egypte lijken de gematigde krachten het voorlopig voor het zeggen te hebben. De door het Westen gesteunde Moslim Broederschap loert op kansen om terug te komen, maar is gelukkig vooralsnog aan de kant geschoven.

Wat Israel nodig heeft in de strijd tegen de terreur van Hamas is onvoorwaardelijke steun van het Westen, ook van Nederland. Hierbij spreek ik mijn steun uit!
‘Israel, ik sta achter je en waar ik kan zal ik voor je opkomen, in gebed, maar ook met woorden, schriftelijk en gesproken.’

Wat de christenen in landen als Syrië en Irak nodig hebben, is veilige opvang elders. Hulde daarom voor Frankrijk dat haar grenzen heeft geopend voor Iraakse christenen die in levensgevaar verkeren door de oprukkende ISIS.
Laten vele landen dit voorbeeld volgen en ook de grenzen openen voor christenen die dreigen vermoord te worden. ‘Minister Timmermans, open onze grenzen voor alle christenen in Irak en Syrië die op de dodenlijst staan.’

Nog even terug naar Openbaring 6. In de verzen 10 en 11 lezen we: ‘En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?
En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.’

Het is opmerkelijk dat de zielen van de gedode gelovigen zich onder het altaar bevinden. Op aarde lagen ze als het ware op het altaar. Het altaar in de hemel zou je als een beeld van Gods troon kunnen zien. De martelaren vinden nu rust en bescherming onder Gods troon, in Zijn onmiddellijke nabijheid. Het is een ereplaats.

Deze zielen, zoals ze genoemd worden, zijn volledig bij bewustzijn. Ze stellen vragen, ze bidden en ze delen in de geestelijke zegeningen in de hemel. Ze hebben immers het witte kleed ontvangen, wat daar een bewijs van is, in afwachting van het volmaakte opstandingslichaam dat ze zullen ontvangen wanneer de bazuin zal klinken bij de wederkomst van de Here Jezus.

Ze moeten ze nog enige tijd wachten voordat Gods gerechtigheid op aarde geopenbaard zal worden. De vervolging op de aarde zal nog een korte tijd doorgaan. Opmerkelijk in het 11e vers van Openbaring 6 is dat wordt gesproken over het vol worden van het aantal gelovigen dat gedood zal worden vanwege hun geloof in de Here Jezus.

We hoeven echter niet te vrezen, omdat Openbaring 4 laat zien dat er in de hemel een troon staat. Er zit iemand op de troon.
En zie, er stond een troon in de hemel, en op die troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als smaragd (Openbaring 4:2b en 3).

Hij regeert. Het loopt Hem waarachtig nooit uit handen, niet in het grote wereldgebeuren, en ook niet in ons eigen leven. Dat mag ons bemoedigen, troosten, ook voor de toekomst.
Dat wil niet zeggen dat ons leven gevrijwaard blijft van pijn en lijden. Maar Hij is erbij, Hij gaat mee. Niet als de machteloze, maar als de Almachtige. ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20).

Dirk van Genderen

44 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 14:23

  Voor politici is de slangenkuil vol voetangels en klemmen.
  Israël is aangewezen op onvoorwaardelijke steun van het Westen, zegt Dirk.
  Maar wat voert “het Westen” in zijn schild? Is er in “The New World Order” wel plaats voor Israël?
  Zelfs een Joods Museum zal er niet zijn als de islam regeert. En deze islam krijgt nu juist vol op steun van het Westen.
  Getuigenissen van Amerikaanse christenen stemmen ook niet vrolijk. De Naam van Jezus mag daar in het openbaar niet meer worden beleden, het bewind in Washington DC is zeer pro van alles, maar niet christelijk.
  Dit is wat ik bedoelde met het werk van “opwekkingspredikanten” … die positieve prediking is nooit door God beloond met staatsmacht.
  Ook in Nederland is er, onder de EU, nog maar weinig macht.

  Staatsmacht.
  Hoe voeren christenen hun strijd?
  Allereerst in gebed. In de intieme omgang met God (in de geest der gebeden), wil onze Vader ons, Zijn kinderen, een visie geven.
  De praktijk brengt mee dat men zich dan bewust wordt van tegenwerking, de macht van tegenstanders.
  Bijbelstudie leert dat dit normaal is, in lof-offers eert men God – en ziet men dat Satans macht aan banden is gelegd door Jezus.
  Jezus geeft leiding aan de strijd. HIJ is de volmaakt vervulde wet en wijst ons de weg om ook die wet te kunnen worden.
  Dat wordt beloond met een Keursteen, Gods wil in ons leven. De geliefden worden bloed, onze gebeden vuur,
  de gemeenschap wandelt in geloof. Ontvangt toerusting, geestelijke wapens en staatsmacht.

 2. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 16:10

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.

  Wat ook bijzonder is, is dat de Koerden in Irak en in een gedeelte van Syrie hun gebied openstellen voor christenen en joden, alwaar ze opgevangen worden en beschermd. Heb zelf ook contact met Koerdische mensen. Ze staan echt open voor HET WOORD.
  De Nederlandse regering hoort net zo behulpzaam te zijn als het Koerdische volk.
  Soms denk ik dat we allang in de zogenaamde grote verdrukking zitten.
  Waarom vinden christenen het zo moeilijk om mee te lijden met hun broeders en zusters, Joodse en christelijke?

  Wat Troost schreef in de vorige column dat sprak mij enorm aan.
  Daarom broeders en zusters, sta als nooit tevoren op de bres voor Israel, voor de vervolgde broeders en zusters, voor elkaar.

  Allen veel sterkte en hartelijk shalom in YSHJUA HA MASSJIACH. Lou.

 3. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 16:18

  De huidige ontwikkelingen zijn slechts de opmaat voor de oordelen zoals aangekondigd in de Openbaring en zullen leiden tot de openbaring van de antichrist.
  Bijbel getrouwe gelovigen staan achter de staat Israël, de houding van de EO is om je voor te schamen en zelfs nu nog zijn er velen die de vervangingstheologie aanhangen, geestelijk blind.
  Het verschil in aantallen slachtoffers is ook de beschermende hand van God ook al zien velen dat niet, en de propaganda van Hamas maakt graag gebruik van de altijd sluimerende vooroordelen.
  Het is voor iedereen aan te raden om het boek Zacharia goed te lezen. We weten dat we op weg zijn naar de openbaring van de antichrist, de slechte herder, dus de wereld en Israël zijn er nog niet.
  Wat ISIS betreft is het goed om het boek Jesaja t/m hoofdstuk 33 nog eens goed te lezen. De invallen van de historische Assyriër zijn een profetie betreffende de nog komende Assyriër, zie ook Dan.8, en dat zal voor de staat Israël niet goed aflopen. Toch zal een gedeelte van het volk de oordelen overleven en met haar Messias het vrederijk binnengaan. Het valt te verwachten dat deze ontwikkelingen pas zullen plaatsvinden na de opname van de gemeente. Voorafgaand daaraan bidden we om bewaring van het volk voor de wereldwoede, en met name de Satanische Islam. En mogen we bidden dat nog velen het evangelie horen en tot geloof komen in het Lam van God dat geslacht werd voor uw en mijn zonden, ook onder moslims. Bidt voor uw vijanden is wellicht de moeilijkste opdracht ooit.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 17:25

  Ik ben het helemaal met Dirk eens dat in die kostbare EO tijd (en ik begrijp haarfijn wat Dirk daarmee bedoelt) iemand uit Gaza alle ruimte kreeg. Frits Barend werd een beetje als een klein kind behandeld maar kon zelf ook niet veel doen door die overmacht (Pvda Kamerlid Servaes, Elfourkani en die man.) Ze hadden als presentatoren heel krachtig moeten ingrijpen. Om die moslim en Frits zogenaamd broederlijk schouder aan schouder te laten zitten was echt niet voldoende. Ik moet zeggen dat ik op Frits ook wel aan te merken heb dat hij óf zeer naiëf is óf dat hij gemeend heeft zich te moeten verontschuldigen voor vermeende discriminatie (je kan het immers nooit weten of iets wel goed valt bij moslims of als belediging word opgevat) en daarom met het verhaal kwam ‘dat hij ook samen speelde met Marokkanen, Turken en Joden omdat we immers in een multiculturele samenleving leven’.

  EO LET OP UW SAACK

 5. A. Klein (v.d. Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 18:18

  Als we de gruwelijke wandaden van ISIS/IS en andere islamitische terreurorganisaties ook maar een beetje volgen, dan lopen de rillingen over je lijf, en… wat nu nog redelijk ‘ver van ons bed’ gebeurt, zal m.i. spoedig omslaan in de wereldwijde joden- en christenvervolging, waarbij velen -zoals ook nu al, o.a. in Irak, gebeurt- door onthoofding gedood zullen worden (lees Openbaring 20:4), door satanisch geïnspireerde/bezeten mensen die als ‘beesten’ zijn geworden.
  Het trieste is dat ook ons voorheen ‘christelijke’ Europa inmiddels vol zit met mensen die deze ideologieën -in meer of mindere mate- aanhangen, en dit moet ons nog veel meer te denken geven en ons geestelijk waakzaam doen zijn/worden.

  Ook ik verwacht, op Bijbelse gronden, een bewaring voor hen die Hem volkomen toebehoren op het moment dat Hij de tijd rijp acht om diegenen, ter bescherming van de allergrootste verdrukking, tot Zich te nemen. Wat helaas niet uitsluit dat ook voor die tijd, en wereldwijd, velen toch nog gedood zullen worden door deze, steeds groter wordende groep ‘beestachtigen’.

  Hopelijk zullen wij allen, ook als het voor ons persoonlijk zeer moeilijk wordt, ons geloof niet verliezen maar onszelf en ons leven juist meer en meer aan Hem overgeven en toevertrouwen.

 6. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 18:38

  Dirk:
  Je vraagt in deze nieuwsbrief aan de minister van Buitenlandse Zaken om de grenzen van Nederland open te stellen voor de christenen uit Irak. Donderdagavond bij de E.O. om 23.00 uur was een Assyrische christin genaamd Attiya Gamri in deze uitzending die naar voren bracht dat ze er niet aan moest denken dat er in het M.O. straks geen christenen meer zijn.
  Zij gaf aan dat deze christenen die door Isis vervolgd worden naar een ander gedeelte in Irak terecht kunnen, namelijk naar Ninevé waar het wel veilig is voor christenen, dat zoals zij zei geregeerd wordt door de Koerden.
  Er is mij daar verder niets over bekend wat betreft dit gebied in Irak, ga dus af op wat deze Assyrische christin zei bij van de Knevel en van de Brink d.d. 31 juli 2014.
  Gods zegen toegewenst en een fijne vakantie verder!

 7. Nelleke Stukje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 19:02

  Wat heb ik mij opgewonden toen ik naar Knevel en v d Brink zat te kijken.
  ERG. En dat van de EO. Zit er dan geen verschil meer tussen de EO en de VARA?

 8. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 19:06

  En dan te bedenken dat de grote verdrukking, waarvan o.a. Mattheus 24 en Openbaring 6 spreken, nog moet beginnen!
  Prijs God, dat de Heer Jezus vóór dat moment Zijn bruid (het lichaam van Christus) in heerlijkheid zal opnemen!!
  Vanaf dat moment zal de Heere (ook) met Israël tot Zijn volmaakte doel komen. Door de tijd van grote druk heen.
  God volvoert AL Zijn beloften!!

 9. Harold van Ouwerkerk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 19:42

  Beste Dirk,

  Het is inderdaad onbegrijpelijk dat zo weinig mensen de huidige situatie echt ernstig nemen.
  We nu wonen inmiddels ruim 5 jaar in Israel en hebben veel vrienden die zelf of familie hebben die in Gaza
  strijden voor de veiligheid van zo’n 6 miljoen joodse en 1,8 miljoen Arabische Israëli’s.
  Voor zover ik weet is er nog nooit een oorlog geweest waar het leger dat aanvalt en diverse malen
  het staakt het vuren breekt, militair gezien kansloos is en daarbovenop de burgers rechtstreeks met raketten
  aanvalt. Vanmorgen om 6 uur zou bij ons een raket zijn ingeslagen als de Iron Dome niet had gewerkt.
  Het IDF leger stelt alles in het werk om de burgers in Gaza te beschermen terwijl de Hamas het omgekeerde doet.
  Het tart ieder voorstellingsvermogen deze krankzinnige manier van oorlogsvoering.
  Inderdaad de Heer komt als Almachtige en zal recht verschaffen. ALLEEN en niet in samenspraak met UN !

 10. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 20:56

  Wij staan achter israel

 11. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 21:46

  Sjalom,

  Hoe word je populair en trek je kijkcijfers? Om de tegenstanders van Israël een platform te geven zonder wederzijdse informatie in te winnen. Wanneer dit regelmatig plaats vindt wordt suggestief voorgehouden dat er zoveel burgerslachtoffers zijn. Ik heb daar een kritische kanttekening bij. Nagenoeg iedereen wordt in Gaza opgevoed met haat tegen Israël en is op jonge leeftijd een benoemde martelaar. Hij/zij is een strijder. Daaraan verbind ik direct een militaire status en moet het zogenaamde aantal burgerslachtoffers worden bijgesteld tot alleen de kleine kinderen. De rest rangschik ik vanwege hun ideologie grotendeels als semi-militairen die bereid zijn hun leven voor de “goede zaak” op te offeren. Al eerder noemde ik deze strijd een geestelijke strijd die door een burgermilitie wordt uitgevoerd.

  De eenzijdige berichtgeving gaat ook de kerkdeuren niet voorbij. Ook daar spreekt men schande van de burgerdoden en buitenproportioneel geweld.
  Het geringe aantal doden aan de kant van Israël wordt ten onrechte vergeleken met David en Goliath. Goliath bespotte de G’d van Israël, tot zijn ondergang. Ook nu spot men met de G’d van Israël, de G’d van de levenden om massaal mensenoffers te brengen. Voor wat? Nimmer is er een Palestijnse natie geweest. Een “samenraapsel” uit Libië, Libanon, Jordanië, Egypte, Algerije, Jemen enzovoort die het avontuur zochten in Israël en zich ineens Palestijn laten noemen en een staat opeisen. De wereld én de kerk trapt daar massaal in. De leugen wordt zo vaak herhaald dat met het echt gaat geloven. Pure propaganda die er in gaat als zoete koek. O ja, Arafat is een geboren Egyptenaar en geeft zichzelf de status van Palestijn aan. Het “samenraapsel” neemt deze over. De meerderheid van de VN bestaat uit staten die tegen Israël zijn en veroordelen.

  De machtige meerderheid zet de geestelijke strijd voort tegen Israël als eerste. Daarna volgen de christenen in hun programma.
  Als Israël zich verdedigt zijn de rapen gaar. Moeten wij ons opnieuw laten afslachten zoals ruim 70 jaar geleden? Ook toen keek de nette, beschaafde wereld de andere kant uit.

 12. rien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 21:56

  Een vriend van me zond me deze link via whatsapp. Ook al ben ik niet gelovig. Toch ben ik geraakt door uw woorden.
  Veel wijsheid toegewenst en ik zal uw berichten volgen.
  Groet,
  Rien

 13. Anna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 22:01

  De islam zal de snelst groeiende godsdienst ter wereld blijven, niet omdat zij zo sterk is,
  maar omdat wij zo zwak zijn………………! Jesaja 58.

 14. Bert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 22:25

  Toen aan een van de terroristen uit Gaza werd gevraagd waarom ze hun raketten niet effectiever konden richten zei hij: wij richten ze wel, maar hun God verandert hun pad midden in de lucht.

 15. A. Klein (v.d. Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 22:57

  Misschien goed om bijgaand artikel, van vandaag (zie link), ook eens te lezen:
  Hans Jansen (arabist prof.): Na Joden zijn christenen aan de beurt
  https:\/\/www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6074-hans-jansen-na-joden-zijn-christenen-aan-de-beurt

 16. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 23:18

  Ik heb het programma van Knevel en van de Brink niet gezien, maar het ergert me enorm als ik lees dat ze een anti Israël geluid laten horen. Schande en de EO onwaardig. Als deze trend zich doorzet zeg ik mijn lidmaatschap op.
  Laten we dagelijks voor onze vervolgde broeders en zusters blijven bidden en voor de Vrede van Jeruzalem. Het Joodse volk heeft onze steun en gebeden hard nodig.

  Bedankt voor de nieuwsbrief Dirk en een gezegende vakantie toegewenst bij jouw familie.
  Groeten van Hanneke Veldkamp

 17. P.J.Maas zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 1:25

  Beste Dirk,
  Bedankt voor de nieuwsbrief weer van deze week. “Rust een weinig” is ook een Bijbelse boodschap. Ik wens je een goede vakantieperiode.

  Peter

 18. Gila Gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 6:32

  We share with you an eyewitness report of the persecution of Christians in Iraq. It is important that the word gets out because we must pray for our persecuted brethren and because we must continue to pray — with all earnestness — “Your Kingdom come on earth as it is in Heaven.”
  A pastor in northern Iraq reports on the conditions of the Christians who have fled into the Kurdish-controlled Arbil Province.
  He says that renting a house is very difficult in his city. “Four families are living with us now in the same apartment of the church. The place is really very narrow and not enough even to one family.”
  The Islamic State gave Christians in Mosul and the surrounding areas until noon July 19 to decide whether to convert to Islam, leave, pay the minority tax or die. One of the families staying with the pastor reported that as the deadline approached, they saw some Christian families decide to convert.
  The rest rejected the jizya (religious tax) and preferred to leave the city. On the border of Nineveh and Erbil provinces, the Islamic State checkpoint stopped them. They were told to hand over all their jewels, silver, money and extra clothes. The females were told to take off their bras and shorts because they are not allowed in Islam
  The pastor says, “We need you to pray for us to be able to help them more in this difficult circumstances. Please keep praying and let your eyes keep open.”
  Call to action
  We encourage you to not only pray but to also alert your political representatives to the plight of Christians in Iraq. Demand that your elected officials speak out on behalf of this brutalized community as well as on behalf of the Kurdish Autonomous Region, the only safe place in the immediate area for Christians to live and worship at this time.

  If you would like to help the refugees and those ministering to them, you may give through Christ Church Jerusalem. Please write “Iraqi refugees” in the memo line.

 19. Thelma Groen zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 7:44

  Mijn gebed voor Israel gaat gedurende de dag door, en dat is hard nodig.
  Maar God zal Zijn oogappel beschermen.
  Ik denk er ook hard over om mijn lidmaatschap bij de EO op te zeggen.
  Misschien zouden meerdere mensen dit moeten doen

 20. Janny g. zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 10:12

  Beste Dirk,

  Helemaal eens over de uitzending van de EO…

  Daar komt nog bij de vraagstelling door Knevel
  aan een van de nabestaanden van de ramp
  dat is in triest…..

  Hij komt er met een excuus weer veel te gemakkelijk
  vanaf. Dit kost weer EO leden….

 21. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 10:33

  Ben al lang geen lid meer van de EO. Jaren terug is de EO van zijn oorspronkelijk principes afgestapt. De kijkcijfers zijn daar voor in de plaats gekomen.
  Dat ook de verdrukking zich naar het westen zal verplaatsen is niet ondenkbaar… Want wij christenen tarten al jaren de Here God/JHWH.
  Denk bijvoorbeeld alleen al aan …abortus en aanvaarden van allerlei zondig gedrag en overdreven en onterechte pil gebruik vanaf heel jonge leeftijd.

  We blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Niet de vrede van mensen, maar de Vrede van De Here God / JHWH . De Hemelse Vrede.
  Die komt zeker weten!!

  W/lelie

 22. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 10:40

  Ik sluit me bij Hanneke aan: Wat mij betreft verdwijnt Andries Knevel van het scherm: de E.O. onwaardig. Met de Islam hebben we “Het paard van Troje” binnengehaald. Laten alle Christenen achter Israël staan in woord, daad en gebed.
  We tolereren iedere vrouw met een hoofddoek, een boerka enz. Maar als er een Jood een keppeltje draagt, wordt hij uitgescholden, worden ramen ingegooid, kortom: Anti-Semitisme is nog steeds, soms in erge mate, aanwezig. Hoezo: tolerantie in het “Liberale” Nederland?

 23. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 14:55

  In een gerenommeerd Nederlands nieuws- en opinieblad (sinds 1865) las ik de volgende uitspraak van David Brooks, columnist van de New York Times: “De Egyptenaren en zelfs de Saoedi’s steunen stilletjes Israël in de hoop dat Israëlische macht HAMAS zal verzwakken.”

 24. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 15:44

  Ik ga de E.O hier niet verdedigen want ook ik vind dat ze al jaren van hun oorspronkelijke koers zijn afgeweken. Oke er is wat voor te zeggen dat ze nog nauwelijks zelf kunnen bepalen wat en wanneer er uitgezonden mag worden want de dictatoriale netwerk coördinator bepaalt dat, maar dat mag er niet toe leiden dat men opeens overstag gaat. E.O. Wees met de vrijheid die je nog hebt heel voorzichtig. Ik durf zelfs te zeggen behandel het als broos vaatwerk. In Zuid Afrika mag een voorheen christelijke radiozender Radio Pretoria nog bestaan bij de gratie van het communistische regime die deze gedoogt zolang ze maar de visie van het regime vertolken. Ja er zijn kerkdiensten, geestelijke programma’s, ochtendwijdingen enzovoorts maar tóch is het géén christelijke zender meer.

  Laten wij ook voorzichtig zijn met het opzeggen van het (tientjes) lidmaatschap want hoe de E.O. ook zwalkt iets anders is er niet. Het zou beter zijn deze omroep voor de troon van de Here te brengen.

  PROGRAMMA VAN ZONDAG
  Oggend: 06:00 – 12:00
  05:57 Voëlgeluide
  06:00 Dagopening – Vroegoggend uit die Woord
  06:05 Musiek
  06:30 Weervoorspelling
  07:00 Sabbatstonde
  07:30 Musiek
  08:00 Nuus
  08:05 Kerkaktueel
  08:45 Wydingstyd
  09:00 Oggenderediens
  09:45 Tot Sy Eer opgestel deur Omroeper
  10:15 Uit die hart aangebied deur Jan Swanepoel
  11:00 Nuus
  11:15 Andantino aangebied deur Faan Rabie
  Middag: 12:00 – 17:00
  12:00 Goue Gunstelinge opgestel deur Faan Rabie
  12:45 Musiek
  13:00 Nuus
  13:05 Mooi bly maar mooi aangebied deur Jan Swanepoel
  14:00 Klassieke Keur/ Dis Carte Blanche opgestel deur Hors Prinsloo
  14:30 Middagmelodieë aangebied deur Betsie Steyn
  15:00 Vullermusiek: Subtitel…
  15:15 Uit My Platerak aangebied deur Heinrich Marnitz
  16:00 Kuiertyd opgestel deur Betsie Steyn
  Aand: 17:00 – 24:00
  17:00 Maak My U Weë Bekend aangebied deur Prof Schalk Botha
  17:30 Wat U Wil Hoor aangebied deur Tienie Mans
  18:30 Musikale Tussenspel opgestel deur Betsie Steyn
  18:40 Sing Nuwe Lof opgestel deur Betsie Steyn
  19:00 Aanderediens
  19:30 Rondom Die Orrel En Sy Meesters aangebied deur Jan Zielman
  20:00 Nuus Om Agt
  20:05 Verkorte Weervoorspelling
  20:10 Serenade aangebied deur Tienie Mans
  20:35 Ek Wil Weet (Herhaling) aangebied deur Faan Rabie
  21:15 Omroeperskeuse / Tienie Se Musiek
  22:00 Wat Sê Die Musiek aangebied deur Bets Botha Steenekamp
  23:15 Die Volmaakte Instrument aangebied deur Lucille Ackerman
  23:50 Laataand uit die Woord
  23:55 Volksliedere

  Ik zal wat woordjes van het programma vertalen zodat alles duidelijk is.
  Voëlgeluide= vogelgeluiden
  Nuus= Nieuws
  Oggenderediens= Ochtenderedienst
  Tot Sy eer= Tot Zijn eer
  Uit die hart= Uit het hart
  Goue gunstelinge= Gouden voorkeuren (hier bedoelt men qua muziek)
  Kuiertyd= Bezoek/Visite tijd
  Maak my U weë bekend= Maak mij Uw wegen bekend
  Sing nuwe lof= Zing nieuwe lof
  Aanderediens= Avonderedienst
  Rondom die orrel= rondom het orgel
  Nuus om Agt= Het acht uur nieuws
  Ek wil weet= Ik wil weten
  Laataand uit die Woord= Laat op de avond uit het Woord

 25. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 16:13

  Het lidmaatschap van de EO opzeggen vanwege genoemde uitzendingen, is de weg van de minste weerstand. Er tegen protesteren en een verandering van gedrag bewerkstelligen door het management te wijzen op hun verantwoordelijkheid brengt mogelijk een bredere discussie op gang. Het is tijd de rijen te sluiten en waakzaam te zijn!

  shalom.

 26. Christina zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 19:17

  Christina zegt, inderdaad walgelijk om het te zien en te horen hoe Van de Brink en Knevel meededen aan de leugenpropaganda.
  Blijkbaar is eigen ego en kijkcijfers belangrijker dan de oogappel van God en de waarheid. Komt er weer een slap excuus of is ruimte geven aan leugens normaal geworden voor de heren? Haal de E van eo weg, M voor in de plaats.

 27. trude zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 19:55

  Zeker er is meer dan de EO!!
  Family 7, zoek maar eens op google. Deze zender is onafhankelijk van de staat, financieren zichzelf d.m.v giften. Zenden 24 uur per dag uit. Ze opereren ook al in Zuid Afrika. Als de provider dit in het pakket heeft kan heel Nederland kijken. Geweldige zender voor persoonlijke groei.
  Tip: progamma elke zondag om 20 en 21.00 uur.
  Veel kijk plezier. Geef de EO een kans, wij zijn toch ook niet volmaakt. De Heer gaat toch ook niet zo met ons om?
  Groet,
  Trude.

 28. Piet Rietdijk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 21:38

  Beste Dirk ,

  Je schrijft o.a. : “Wanneer Israël aan Hamas de vrije hand geeft zal eerst Israël vernietigd worden”
  Is de God van Israël en van ons er dan Zelf niet meer. ? Hij is toch de Almachtige . Wat doen we met Jezus woorden : ” Wie het zwaard opneemt zal er door vergaan” en “Hebt uw vijanden lief, en bid voor hen .” Laten we a.u.b. niet alles goedkeuren wat Israël doet.

 29. johan schep zegt:
  Geplaatst op maandag 4 augustus 2014 om 1:23

  Beste Dirk en alle lezers Salaam shalom.

  Mijn hart gaat er naar uit dat die mensen niet zullen sterven in hun zonden. Ik gun hen allen het eeuwige leven en bij God is er geen aanzien des Persoons. Vele jaren sinds ik in Israël tot geloof kwam heb ik me ingezet voor de zekerheid van het geloof. We hebben ook jaren lang Bijbels en Jezus films naar adressen in Gaza gestuurd en goede reacties ontvangen. Ik weet dat er meer dan 60 Joodse officieren dienen die in Jezus geloven. De gelovigen geven een fantastisch getuigenis. Er is een piloot bij die zijn studies betaald kreeg omdat zijn ouders geloven. Het is mijn gebed dat velen de Heere zullen aanroepen en behouden worden, want het belangrijkste is niet dat we leven of sterven, maar of dat we des Heeren zijn (Rom. 14:8). Dank u wel dat ik dit mag delen. Johan Schep.

 30. Thea zegt:
  Geplaatst op maandag 4 augustus 2014 om 9:18

  Afgelopen zaterdag klein bericht in de krant: de maand juli 5300 doden in Syrië. Heb er geen verontwaardiging over gehoord in de media en op straat. Wat een hypocrisie!

 31. arjan zegt:
  Geplaatst op maandag 4 augustus 2014 om 10:39

  Hartelijk bedankt Dirk, voor jouw steeds weer rake woorden! Gods zegen!

 32. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 4 augustus 2014 om 12:09

  De propagandamachines draaien weer op volle toeren. De massa krijgt leugen en waarheid voorgeschoteld. Moeilijk om je als christen staande te houden maar ik blijf vertrouwen op God. Hij gaat door met zijn heilsplan dat vanaf het begin van de wereld al klaar lag. Ook dat draait op volle toeren met of zonder hen die voor of tegen hem zijn.
  Knevel en Van de Brink lenen zich nu voor de TWEEDE keer om verwarring te zaaien door mensen uit te nodigen die in stress hun zegje willen doen voor HUN waarheid. De eerste keer was toen ze Gretta Duisenberg in hun programma hadden uitgenodigd en dat was echt niet fijn. Veel commentaar volgde maar het blijkt dat ze er niets van hebben geleerd. Vergissen is menselijk maar deze keer was het weer van hetzelfde laken een pak. Niet goed te keuren! Daar dien je God niet mee. Protesteer ertegen en maak duidelijk dat dit niet de juiste weg is van een christelijke zender.

 33. nettywind zegt:
  Geplaatst op maandag 4 augustus 2014 om 13:11

  Ik vind het schandelijk wat de eo ons voorschotelt.
  Ik bid elke dag voor Israel want wie Gods volk aanraakt raakt Gods oogappel aan.
  Vrede zij over Israel.

 34. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 4 augustus 2014 om 13:20

  Op 31 juli jl. was er op Eenvandag over dat er een grote kans is op oorlog in Europa! Juist door de Russische troepenopbouw ten oosten van Oekraïne en de NAVO in de Baltische Staten en de Zwarte Zee is de kans groot dat er ‘per ongeluk’ op elkaar geschoten wordt, daardoor de boel escaleert en we in Europa de poppen aan het dansen hebben. Wat voor gevolgen zal dat voor de Nederlandse burger hebben wanneer Europa direct in een grote oorlog met Rusland betrokken raakt? Ik acht de kans heel groot dat Rusland zal samenspannen met de landen in het Midden-Oosten en één front gaat vormen tegen het Westen. Dan zullen Syrië-gangers ook hier aanslagen plegen. Ik denk dat tijdens die oorlog vanuit de E.U. de antichrist aan de macht zal komen om een schijnvrede te bewerkstelligen, de Bijbel zegt niet voor niets “Alles is vrede en rust, en dan komt het verderf”.

  Het valt mij juist op dat de boel lijkt te escaleren sinds het mislukken van de E.U.-top op 19 juli jl. over het invullen van belangrijke posten. Heel goed mogelijk dat bij een eerstvolgende E.U.-top de antichrist (E.U.-Buitenlandcoördinator?) naar voren wordt geschoven om met een alomvattend vredesplan voor Europa, Rusland en het Midden-Oosten te komen. Ik denk dat de Gog-Magog oorlog zal gebeuren rond het midden van Grote Verdrukking en dat dat zal uitlopen op Armageddon. In Ezechiël 38 staat dat Israël in alle vrede en rust zal leven wanneer God en Magog Israël proberen binnen te vallen. Ik denk dat die vrede en rust te maken heeft met het valse verbond dat Israël met de antichrist zal hebben gesloten.

  Ezechiël 38:10-12: 10 Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, – 11 gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten.

 35. Lydia Norder zegt:
  Geplaatst op maandag 4 augustus 2014 om 14:32

  Het is een schande dat de EO zich niet achter Israel heeft gesteld, of, als dat wel het geval is, dat dit niet merkbaar is. Hamas is een terroristische organisatie, niets meer en niets minder. Wat bezielt de EO?? Laten we alsjeblieft als Christenen de handen ineen slaan en een gesloten (gebeds)front vormen voor Israel, dat onze steun zo goed kan gebruiken. Laten we onze social media gebruiken om de andere kant te belichten, die in de media maar nauwelijks aan bod komt. Goed geschreven stuk, Dirk van Genderen! Ik ben het roerend met je eens!

 36. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 4 augustus 2014 om 19:41

  Mattheüs 7
  22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
  23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
  24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;
  25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
  26 En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;
  27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.
  28
  En het is geschied, als Jezus deze woorden geeindigd had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer;
  29 Want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden.

 37. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op maandag 4 augustus 2014 om 23:51

  Om op Henk (no25) te reageren: ik heb 3 augustus direct een klacht ingediend bij de EO en bezwaar gemaakt tegen het programma van Knevel en Van de Brink.

  Zondagochtend is er tijdens de kerkdienst, die ik bezoek, veel gebeden voor Israël en voor alle vervolgde christenen.
  Het gebed is een Machtig Wapen. In deze donkere tijd hebben alle christenen elkaar hard nodig om een gezamenlijk front te vormen in eenheid en eendrachtig te bidden voor de Vrede van Jeruzalem, en voor onze broeders en zusters die in zoveel landen op de vlucht zijn en worden gedood. Ik sluit me aan bij Lydia Norder.

 38. Ron van Arkel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 augustus 2014 om 11:33

  Dirk zegt: “Tegelijk geloof ik dat God voor Zijn volk strijdt.”

  In de Bijbel wordt regelmatig melding gemaakt van wonderen en vaak denken wij dat ze alleen maar toen gebeurden.

  Zo worden er vanuit de Gaza duizenden raketten op Israël afgevuurd. Zo raakte een raket een huis, maar de bewoners waren toevallig allemaal weg. Een andere raket landde op een benzinestation maar explodeerde niet en het geval wil dat het ook nog eens net naast de gastank terecht kwam. Een andere raket viel in een dichtbebouwde wijk van Ashdod, maar precies op een plek waar niets was. Weer een andere raket die niet onderschept werd viel op een kleuterschool in Rishon LeTzion, toevallig was de leiding samen met de kinderen een paar minuten van te voren naar een veilige ruim te gegaan. Hetzelfde gebeurde later in een zomerkamp te Sderot, maar ondanks de vele schade was niemand gewond. Een M75 raket had een voltreffer op een huis waarvan de bewoners schuilden in de kelder. De raket explodeerde niet en niemand raakte gewond. Uit persoonlijke mail en later bevestigd op Israel Today, enkele soldaten die het Iron Dome beheren vertelden dat ze problemen met hun apparatuur hadden en dat er meerdere raketten op Tel Aviv werden geschoten. Ondanks hun pogingen konden ze de raketten niet onderscheppen en ze beseften dat ze niets konden doen, er was geen tijd om de mensen te evacueren of iets anders te ondernemen. Wat gebeurd, plotseling is er een sterke wind (die overigens niet door hun apparatuur werd opgemerkt) die de raketten doet afwijken richting zee. Nu is dit zeer vreemd want deze raketten zijn vrij zwaar en een gewone wind is niet sterk genoeg om ze veel te doen afwijken. Deze sterke wind moet een kracht hebben gehad van meer dan 500km/uur volgens de operators. Het bovengenoemde voorbeeld bevestigd ook de geruchten van Hamasstrijders die zeggen dat hun (Israël) God de raketten doet afwijken in de lucht.
  Er zijn vast nog meer wonderen of bijzondere verhalen te vertellen.

  Bron: https:\/\/www.bijbelaantekeningen.nl/blog/2014/08/03/wonderen/

 39. Ries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 augustus 2014 om 11:47

  Wat vandaag gebeurt in de wereld is voorzegt in de Bijbel. Maar weet dat God Almachtig is en de hele wereld in zijn hand houdt. U bidt toch ook iedere dag “Uw wil geschiede” gelooft u dat dan ook? Leest u dan ook vol verwachting het Oude Testament waarin God al deze dingen heeft geopenbaard door zijn profeten. HIJ LAAT NIET VAREN WAT ZIJN HAND BEGON. God heeft de wereld volmaakt geschapen en deze wereld zal ook weer volmaakt eindigen. Dat zal gepaard gaan met grote verdrukkingen maar weet dat God dit volvoeren zal DOOR ZIJN VOLK ISRAEL; ZIJN OOGAPPEL en wie God in zijn oog port zal daarvan ook de consequenties van moeten dragen. We leven in de tijd van het herstel van Israel. God bemoeit zich nu weer zichtbaar met Zijn volk en troost u; ze zullen volgens de profeten nooit meer uit hun land uitgerukt worden. Daar zal Jezus wederkomen! Zelfs de Kerk heeft een vertekend beeld van Israel. De vroege kerk heeft Gods Eerstgeboren zoon losgekoppeld van Gods Eniggeboren zoon en daarop een theologie ontwikkeld. Dit is een grote dwaling gebleken nu God zich zo overduidelijk met Israel bezighoudt en doorgaat met ZIJN WERK.
  Wij hebben zo’n grote God Hij overziet nog steeds dit nietig aards gewemel. Geloofd Hem op zijn woord! En het woord is vlees geworden in ZIJN ZOON!

 40. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 augustus 2014 om 19:13

  Halleluja!!
  Ries bedankt voor je bemoedigende reactie want zo is het precies. God laat niet varen wat zijn hand begon, hij gaat door met ZIJN WERK ondanks al het aards geleuter. Zijn Woord informeert ons voldoende over zijn heilsplan met de wereld. Laten we op Hem blijven vertrouwen en niet op mensen. 2000 jaar geleden is de zaligmakende GENADE van God verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Wees nuchter en waakzaam.Hij heeft alles in Zijn hand en niets is onmogelijk voor onze grote God. “Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest” (Hebr.11-30). Anno 2014 getuigen de wonderen die Ron (no 38) noemt dat de God van Israel niet veranderd is.

 41. corry heesen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 augustus 2014 om 20:44

  Corry Heesen zegt:
  Er komt een dag dat heel de schepping wordt bevrijd, en op die dag dan komt de Heer en haalt Zijn bruid, er zal een bazuingeschal klinken, de graven gaan open, doden zullen opstaan en voor eeuwig leven door Zijn kracht, nooit meer tranen, nooit meer pijn, wie weet hoe spoedig die dag komt!!!!Het koninkrijk van GOD is op komst. Het koninkrijk van satan is aan haar val toe. Daarom kan de christen met vertrouwen zeggen:
  GOD HEEFT ALLES ONDER CONTROLE.
  Dank je Dirk voor je bemoedigende berichten.
  Shalom

 42. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 augustus 2014 om 22:18

  Beste lezers,

  Ik ga ervanuit dat wij de Here spoedig mogen verwachten. En wij zijn het beste erop voorbereid als wij ons instellen op een mogelijke vervolging in Nederland. De gebeurtenissen vinden steeds meer in een sneller tempo plaats. Waarom dit allemaal moet gebeuren, weet God alleen. Hij weet wat het beste is. En in plaats van Hem af te schrijven, moeten wij juist meer vertrouwen hebben dat Hij alles onder controle heeft.
  Ik heb gemerkt dat sommige christenen harder in het (ver)oordelen zijn dan niet-gelovigen als een ander fouten maakt. Weet dan dat je met hetzelfde oordeel gemeten wordt door God als jij die aanlegt ten opzichte van een ander (in dit geval de EO).Ik zou zelf voorzichtiger zijn met het (ver)oordelen van de EO. Hebben die critici wel zelf getrouw voor de EO gebeden? Het spreekwoord gaat: De beste stuurlui staan aan wal.

  Shalom,
  San

 43. Yossi zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 augustus 2014 om 23:02

  Niet tevreden met de E.O.?
  Wij ook al jaren niet meer.
  Uitstekend alternatief: Family 7 door veel kabelexploitanten doorgezonden: kanaal 230, of anders via internet.
  De enige echte Israël-vriendelijke TV-zender!
  Steun hen massaal en laat het de E.O. weten dat het zo niet langer kan.

 44. lydia switters zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 augustus 2014 om 10:42

  Shalom.

  Hier in Friesland hangt de Israêlvlag uit naast de Pompeblêdvlag!
  Dit is toch bijzonder te lezen in het Fries dagblad Zaterdag j.l
  Fam J.v.d. Heide uit Surhuisterveen

  Positief blijven met het uitzicht op de beloften van Gods woord!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden