Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een wereld in spanning… (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 augustus 2014, 14:49 door Dirk A A

Wat gebeurt er toch in de wereld? De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de afgelopen dagen snel toegenomen. Sommigen spreken al over een mogelijke Derde Wereldoorlog. Inmiddels heeft Amerika al enkele aanvallen uitgevoerd in Syrië, nu de opmars van ISIS te stoppen. In een interview met CNN vertelde de uit Irak afkomstige zakenman Mark Arabo: ‘Het christendom in het Iraakse Mosul is dood. Er vindt een holocaust op christenen plaats. Kinderen worden onthoofd, moeders verkracht en gedood en vaders worden opgehangen.’ Ook de strijd in Gaza is nog niet voorbij. De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in een adembenemend tempo op.

Het begon allemaal met het neergestorte vliegtuig in Oekraïne. Al snel wees het Westen met de beschuldigende vinger naar Rusland, hoewel er nog steeds geen overtuigend bewijs voor is. Rusland voelt zich aangevallen en stuurt in reactie weer meer troepen naar de grens met Oekraïne.
Nu de NAVO zich openlijk opstelt achter Oekraïne en het Westen de boycotmaatregelen tegen Rusland verscherpt, komt ook Rusland met nieuwe boycotmaatregelen tegen het Westen. De internationale handel komt behoorlijk onder druk te staan. Met name de Nederlandse agrarische export wordt zwaar getroffen.

De media kunnen het bijna niet meer bijhouden. Het ene conflict is nog niet voorbij, of een nieuwe, gemakkelijk ontvlambare situatie dient zich alweer aan. Obama dreigt, maar lijkt onmachtig. Iedereen vraagt zich af wat Poetin van plan is. Gaat hij militair ingrijpen in Oekraïne of blijft het bij wapengekletter?

Is dit de vervulling van Ezechiël 38 en 39?
Vanmorgen kreeg ik nog een telefoontje van iemand die benieuwd was naar mijn mening over de huidige situatie. Hij is ervan overtuigd dat Ezechiël 38 en 39 nu werkelijkheid zullen worden. Hij verwacht dat Poetin in actie gaat komen en militair in zal grijpen in Oekraïne en vervolgens op zal trekken richting Israel. Daar gaan immers beide hoofdstukken over.

Iedereen wil natuurlijk weten hoe de huidige ontwikkelingen passen in het profetische Woord. En wat dat betreft, stel ik me zeer terughoudend op. Zovelen – ook oprechte gelovigen en voorgangers – zijn eerder al de fout ingegaan en hebben later moeten toegeven dat ze het niet goed zagen.
We moeten het profetische Woord niet als spoorboekje gebruiken om aan te geven wat er morgen gaat gebeuren in de wereld en in Israel. Wel zien we in het profetische Woord Gods hand in de geschiedenis, de hand van de Here Jezus in de wereld, in Israel, Die alles heenleidt naar het moment van Zijn terugkeer op deze aarde.

De strijd tussen Israel en Hamas is ook nog niet voorbij. Na een bestand van drie dagen zijn de vijandelijkheden weer begonnen. Al voor het einde van het bestand schoten Hamas-strijder alweer raketten af op Israel.

Sommigen vroegen mij de afgelopen weken op welke informatie ik mij voor mijn commentaren en nieuwsbrieven baseer. De informatie is afkomstig uit allerlei bronnen, internationale, meest christelijke nieuwsbrieven, waarvan ik in de loop van de tijd heb geconstateerd dat de informatie betrouwbaar is.

Sommigen menen dat ik alles wat Israel doet, goedkeur. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat de aanpak van Israel in Gaza als moreel hoogstaand kan worden omschreven, zal Israel ook fouten maken, die we niet hoeven te verzwijgen. Maar de wijze waarop Israel voor een aanval op raketten en raketlanceerinstallaties de aanwezigen in de onmiddellijke nabijheid waarschuwt om snel te vertrekken, is uniek. Dat de Palestijnse strijders vervolgens de mensen verbieden te vertrekken, waardoor er extra slachtoffers vallen, daar kan Israel toch niets aan doen?

Er zijn verschillende dappere journalisten die de afgelopen weken in Gaza waren en de informatie van Israel bevestigen dat de Palestijnen woonwijken, VN-scholen en ziekenhuizen gebruikten om daarvandaan hun raketten af te schieten. Een Spaanse cameraman vertelde dat de Hamas-terroristen hem zouden hebben gedood wanneer hij dat had gefilmd.
Een andere journalist meldde dat de Palestijnen het verbieden dat journalisten een kijkje komen nemen bij plaatsen waar Israelische bommen of raketten zijn terechtgekomen. Ze herschikken zaken en doen alsof er alleen burgerslachtoffers zijn.

Uit de strijd blijkt dat God strijdt voor Zijn volk. Voor mij is dit een extra signaal dat Israel nog steeds Zijn volk is, wat Gods Woord trouwens ook zegt. Hoewel het niet zo is – ook van die mening word ik beschuldigd – dat iedere Jood behouden wordt vanwege het Jood-zijn. Ik geloof dat de Bijbel er heel duidelijk over is dat ook voor Joodse mensen geldt dat de weg tot eeuwig behoud geloof in de Here Jezus Christus is. Het is ook mijn gebed dat juist in deze moeilijke en spannende tijden steeds meer Joodse mensen, die voorheen hun vertrouwen stelden op het leger of op Amerika, tot God zullen gaan roepen om bescherming en ontferming.

Gods adem stuurde Palestijnse raket naar de zee
Toen de Palestijnen onlangs raketten op Tel-Aviv afvuurden, lukte het niet de raket die Tel Aviv zou gaan raken, met het Iron Dome systeem onschadelijk te maken. Nog even en dan zou de raket op de stad neerkomen, waarschijnlijk met vreselijke gevolgen. De Iron Dome berekent namelijk nauwkeurig de baan van de raket en weet waar hij neer zal komen.
Toen opeens, een hevige windvlaag uit het oosten, zo krachtig dat de raket niet op de stad maar in de zee terechtkwam. Gods adem is sterker dan welke raket ook. ‘Nu weet ik dat God bestaat,’ riep de commandant uit. ‘Ik heb dit wonder met eigen ogen gezien. Het was Gods hand die deze raket naar de zee stuurde.’

Kolonel Ofer Winter, de commandant van de Givati Infanterie Brigade, beschreef een plotselinge mysterieuze mist, die hem en zijn troepen beschermde onderweg naar een vijandelijke positie. Hij noemde deze bescherming ‘wolken van glorie’.

Ook opmerkelijk was het bericht dat Palestijnse strijders, die gevangen werden genomen, aan Israelische soldaten vertelden over het plan om tijdens de komende Joodse feestdagen in september in Israel via de tunnels – die inmiddels allemaal verwoest zijn – een zeer grootscheepse terroristische aanval te plegen. Twaalf jaar lang was dit plan voorbereid. De Hamas-terroristen, zo was het plan, zouden talloze Joodse mensen gijzelen in de tunnels. Ze hoopten dat deze gruwelijke aanslag het einde van Israel zou betekenen.
God heeft Israel hiervoor gespaard. Na de ontvoering enkele maanden geleden van drie Joodse jongens op de Westelijke Jordaanoever werd Hamas zo furieus door Israels jacht op de daders – en naar later bleek de moordenaars – dat ze startten met raketaanvallen op Israel vanuit Gaza. Dat leidde ertoe dat het gruwelijke plan van Hamas werd verijdeld.

De Bijbel roept ons op tot nuchterheid en waakzaamheid. Laat je hoofd niet op hol brengen door de huidige ontwikkelingen. Houd je oog en je hart meer gericht op de Here Jezus dan ook de laatste ontwikkelingen in de wereld. Stel je vertrouwen op Hem alleen. Dat bewaart ons voor bezorgdheid en angst.

Houd er rekening mee dat de wederkomst van de Here Jezus nabij is. Dat is ook de boodschap van de Bijbel. Verwacht Hem, wees bereid Hem te ontmoeten, zorg ervoor dat het goed is tussen de Here en u.
Maar houd er ook rekening mee dat het nog wel even kan duren. Er moeten nog mensen tot geloof komen in de Here Jezus. Misschien ook wel geliefden, bekenden en vrienden van u.

Afgelopen weken waren we in de sloppenwijk Borel bij onze dochter en schoonzoon, die daar vrijwilligerswerk doen op een basis van Jeugd met een Opdracht. Binnenkort hoop ik u een verslag te sturen van ons bezoek.
Na zo’n bezoek is niet het eerste wat je je afvraagt: ‘Is wat nu in Rusland gebeurt, het begin van de vervulling van Ezechiël 38 en 39?’, maar: ‘Wat kunnen we nog meer doen voor de mensen in die sloppenwijk?’ We hebben gezien dat God daar aan het werk is.

Het is belangrijk dat er een evenwicht in ons leven is. Velen zijn alleen op het hier en nu gericht, anderen helemaal op de toekomst. We mogen nu leven met de Here Jezus, beschikbaar en bruikbaar voor Hem, en uitzien naar het moment dat we voor altijd bij Hem zullen zijn. Wat een dag zal dat zijn om Hem te zien van aangezicht tot aangezien, Hem Die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 augustus 2014 om 16:07

  Sjalom allen,

  Het is goed om te zien hoe mijn volksgenoten reageren op de wonderen die er geschieden. Raketten die een andere koers krijgen en nauwelijks schade aanrichten. Ziet men de hand van G’d daarin? Ik denk dat velen van hen dit zullen inzien en zich verheugen dat deze dodelijke wapens (want dat zijn het ook) geen effect zullen hebben. Alle wapens tegen u gesmeed zullen geen stand houden! De dagen van weleer zullen aanbreken: het kennen van G’d en de Torageboden toepassen in het dagelijkse leven. Over enkele dagen breekt het jaar aan waarin geen vruchtenbomen mogen worden geplant. Tevens zal het een jaar van rust zijn voor het land. De spontaan opkomende vruchten zijn bestemd voor de armen en de vreemdelingen. Zij mogen hiervan eten. Na dit jaar zal er opnieuw gezaaid mogen worden. Massaal begrijpt men in Israël de waarde van dit gebod.

  De diepgang daarin is dat juist de vreemdeling als een ingeborene mag delen in deze zegen van vrij oogsten van de spontane opkomst. Dit vrije genieten voor de vreemdeling en de armen is dubbel in die zin: genade van G’d wordt uitgedeeld. G’d is het die het land rust geeft om ecologisch weer te herstellen van de oogsten van voorgaande jaren. Let eens op hoe zorgvuldig G’d Zijn schepping wil beschermen. Een les voor de volkeren om geen roofbouw te plegen maar ook rust te nemen. Mag het ook een periode van rust zijn voor mijn volksgenoten. Ruimte voor elkaar en in harmonie met de vreemdeling die in het land woont. Zo biedt de G’d van Israël ruimte voor iedereen. G’d is de wettige eigenaar van deze aarde en wij, mensen, mogen als gasten deze bewonen. Met dat besef kijken we anders naar deze aarde en roven we die niet leeg.

  Laat de tijd aanbreken dat de aarde niet vervuld wordt met het vergieten van bloed van de naaste. Daaraan is uiteraard ook verbonden de gepredikte haat die eveneens dodelijk is.

  Een goede reis naar de nieuwe hemel en aarde die spoedig zal komen!

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 augustus 2014 om 16:42

  De Wederkomst kan nog wel even duren, omdat eerst de 7 jaar durende Grote Verdrukking moet plaatsvinden. Maar de Opname van de Gemeente en de openbaring van de antichrist kunnen wel elk moment plaatsvinden! Juist nu de spanningen aan het toenemen is, de V.S. op dit moment ISIS al aan het aanvallen is en de Derde Wereldoorlog nu echt wel aan het uitbreken is!

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 augustus 2014 om 17:30

  Shalom Dirk en ‘Troost mijn volk’ en allen die dit lezen.
  Het is iedere week weer een bijzondere gebeurtenis om te lezen hoe onze vrienden reageren op het nieuws en op Gods handelen met deze wereld.
  Immers, wij kennen allen slechts ten dele en wat wordt weerspiegeld door anderen, kan ook heel goed fungeren als een licht op ons pad, de weg die wij mogen gaan met Christus.
  Ik denk dat dit ook geldt voor de Israëli’s. Er wordt wel eens gemopperd door christenen uit de heidenvolken, dat “JEZUS” wordt verworpen door de Joden, terwijl er toch geen andere weg is voor de mens om verzoening te ontvangen (van God).
  Welnu, Christus is geen gereformeerde meneer uit Hilversum. Soms doet het mij ook pijn, de manier waarop Zijn heilige naam te pas en te onpas wordt opgedrongen, misbruikt en ontheiligd.
  Jezus is het Woord, als opgestane HEER is Hij geest en waarheid, Koning, Hogepriester, Geneesheer, Rechter en … welk een Vriend is onze Jezus! In Openbaring 19 geeft Hij (als het Woord Gods) leiding aan de strijd. Is het niet elegant om die weerbarstige Joden, die nu alweer een wereldoorlog moeten uitvechten, een beetje te helpen in de strijd, door de baan van raketten om te buigen?

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 augustus 2014 om 19:29

  Sjalom Peter Schilperoort,

  Een groot deel van mijn volksgenoten leeft nog onder de bedekking die G’d zelf op hen gelegd heeft. En geloof me ik ben de G’d van Abraham, Izak en Jacob zeer dankbaar dat Hij dit gedaan heeft. De bedekking heeft ook een zeer positieve invloed gehad op de gehele geschiedenis van mijn volk. Juist door die bedekking werd het mogelijk gemaakt dat Yeshua overgeleverd werd door een bescheiden deel mijn volksgenoten die zeer ver waren afgedwaald van de Torageboden. Hoe anders zou het zijn om een Rechtvaardige te kruisigen? De Torageboden én het naleven daarvan zouden dit proces tegen hebben gehouden. G’d regeert!

  Velen van mijn volksgenoten hebben achteraf erkend dat Yeshua opgestaan is uit de dood. Ook zij die zogenaamd onder de bedekking leefden (let op dat is geen verharding) erkenden de opstanding op grond van de 500 ooggetuigen die Yeshua hebben gezien ná Zijn opstanding. Dat is tien eeuwen zo gebleven. De kruistochten zijn de oorzaak ervan dat mijn volksgenoten zeer twijfelden aan de kerkelijke Jezus die wij gedood hebben. Waar is de gunnende factor van de gelovigen uit de volken naar mijn volk?

  Nu mogen we terugkijken en zien een zegen naar voren komen die door de kerk nimmer is gezien. Stel dat mijn volksgenoten geassimileerd werden door de kerken wat zou ervan overgebleven zijn. De Hebreeuwse grondtekst zou dan verloren zijn gegaan. G’d waakt over Zijn woorden en Zijn volk. De Hebreeuwse taal is blijven bestaan en nu in deze tijd zijn er gelukkig velen die deze taal spreken, ook dat is een zegen!

  Hebben mijn volksgenoten Yeshua verworpen? De kerk treft blaam, zij hebben Yeshua losgemaakt van Zijn Joodse wortels en in de ogen van heel veel van mijn volksgenoten een karikatuur van gemaakt. Het is een gotspe om te zeggen dat de Joden Yeshua hebben verworpen. De Sadduceeën verwierpen Yeshua en leverden Hem over aan het wettige gezag van die dagen: de Romeinen.

  De Messiasbelijdende Joden zijn altijd een brug naar de kerken maar zijn daar niet welkom omdat zij G’ds Torageboden nauwkeurig willen naleven.

 5. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 augustus 2014 om 6:10

  In onze generatie herstelt Israël zich van de holocaust. Israël bloeit op alle terreinen van wetenschap en cultuur.
  Het is in het bezit van de Tenach, ons Oude Testament, en heeft daarmee alle sleutels in handen voor een goede, gezegende toekomst.
  Wat er nog ontbreekt aan macht, kan gemakkelijk worden aangevuld door de grote Naam (of naamsverwarring: Yeshuah, Jezus, HaShem, G’d, JHWH).
  Hij leeft en bouwt Zijn koninklijke gemeente volgens Zijn inzichten. De grote culturele trauma’s zijn bij Hem in goede handen. Als wij de brandende pijlen van de boze ons van het lijf kunnen houden (Ef. 6:16), dan werkt de opgestane Heer in onze levens in overeenstemming met Zijn eeuwige liefde, scheppingsvernuft en de profetieën van Jesaja.

 6. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 augustus 2014 om 11:49

  Uiteraard moeten we heel terughoudend zijn wat betreft Ezechiël 38 en 39. Wij bekijken het van uit ons menselijk oogpunt maar de Here doet dat in zijn onmetelijke wijsheid vanuit Zijn visie. Wel is het zaak om vooral nu Gods volk in gebed te brengen voor Zijn troon en de zegen erover uit te spreken in Jezus machtige en heilige naam.

  De vijanden drommen samen en de tekenen van de wederkomst zijn reeds zichtbaar……

 7. marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 augustus 2014 om 12:17

  Ja Dirk er zullen nog veel mensen tot geloof moeten komen maar dat zal vooral gebeuren in het eerste deel van laatste jaarweek, een schare die niemand tellen kan !

 8. Gila Gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 augustus 2014 om 12:51

  Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own
  understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall
  direct thy paths. (Prov. 3:5-6)
  To trust God with ALL of your heart means that you operate
  under the belief that God is, right now, in charge of your life. It
  means that you believe that there is nothing which can happen to
  you that has not first been to Him. It means that despite the
  absence of signs and wonders, and despite the absence of any
  assurance from God, that you believe He cares and IS working
  His purpose.
  This isn’t always as easy as it sounds. It IS easy when things
  are going well. Then it is easy to say, “Yes, the Lord is faithful. Yes,
  He provides.” But when things fall apart, and circumstances
  conspire to paint God as indifferent, unmerciful, or even mean, then
  the TEST of faith is upon us. Will we then believe? Will we say,
  with Job, –“Though He slay me, yet will trust Him.”–
  To trust God with ALL of your heart means that you no longer
  belong to yourself. You are saying, “God, do your will, and not
  mine. I am not smart enough to know the eternal issues involved
  here. I am not wise enough to see the beginning from the end. I
  am like a little child. You are my Heavenly Father.”
  God wants us to trust Him with all of our hearts. And He is in
  the process of constantly deepening this faith in us all the tiime.

 9. Petrus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 augustus 2014 om 14:35

  In Math. 24 lezen we veel over de komst van de Heer voor zijn volk o.a. “Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, maar het einde is het nog niet. Volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. We zien dat in Libanon, Syrië, Egypte, Libië, Gaza/Westbank, Koerdistan, Irak enz. enz. De weeën zijn begonnen. Hoe lang het duurt weten we niet, maar de komst van de Heer voor de Gemeente is dichtbij. Daarna zal het Joodse volk nog vreselijke dingen meemaken, maar ten slotte zal Jezus zegevieren. Hij is in allen en alles het einddoel. Maranatha!

 10. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 augustus 2014 om 17:36

  In de Gaza-strook wonen op één vierkante kilometer ongeveer 4 tot 5 duizend mensen. Als Israël uit zou zijn op vernietiging van het Palestijnse volk, dan zouden er reeds ettelijke duizenden mensen meer zijn gedood dan de huidige paar duizend. Het bewijs, dat het Israëlische leger alleen uit is op de plaatsen van waaruit terroristiche Hamas-leden acties ondernemen richting Israël. Dit even als een zakelijke opmerking.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 augustus 2014 om 0:10

  Er valt aan alle gebeurtenissen weinig toe te voegen!! Hoelang zal “de heilige plaats” nog door de heidenen vertrapt worden?? Nog uren, nog weken, nog jaren?? Het gaat onvoorstelbaar snel. Zo heeft nog niemand van ISIS gehoord, een dag later blijken zij er ineens te zijn….
  Lucas 21:
  “25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

  29 En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de bomen. 30 Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”
  Wees niet bang, want Paulus zegt in
  Rom. 8: 18
  “18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.”
  Zie er naar uit, want NIETS kan ons scheiden van Hem, die ons schiep!!
  Matt. 10: 38
  “En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.”

 12. Brian zegt:
  Geplaatst op zondag 10 augustus 2014 om 9:54

  Bedankt Dirk voor je nieuwsbrieven.
  Goed samengevat zonder omhaal van woorden of religieuze taal.
  Hebben we nodig in ons kikkerlandje.

 13. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 augustus 2014 om 14:18

  In een weekblad dat nauw verbonden is met het Jodendom las ik onlangs een losse opmerking,welke als volgt luidt: “Saoedi Arabië en Egypte hopen stilletjes dat Israël korte metten maakt met de HAMAS in de Gaza-strook.” (voormalig president Mubarak van Egypte heeft in het verleden al eens gezegd: “Het probleem Gazastrook is iets dat niet op te lossen is, maar waarmee je moet leren leven.” Dit zich herhalend HAMAS-avontuurtje kost Saoedi-Arabië “klauwen” met geld en Egypte moet grote gedeelten van zijn grondgebied beschikbaar stellen voor tunnels en nog meer van die kolder. Weigeren beide Moslim-landen dit, dan worden zij linea recta gedoodverfd als zijnde pro-Israël. Voor hun Moslim-fatsoen moeten beide landen derhalve mee blijven doen. Intussen hopen beide landen “stilletjes” dat Israël de kastanjes voor hen uit het vuur haalt.

 14. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 10 augustus 2014 om 14:24

  Het is belangrijk om je te realiseren, dat de profetie duidelijk aangeeft, dat er nog een “zevende jaarweek” komen gaat. Zolang het die tijd nog niet is leven we in “genadetijd” , de tijd van Christus kerk. Zielen mogen en worden nog bereikt zolang de volheid der heidenen nog niet is bereikt. We mogen daarom bidden dat ondanks alle duidelijke tekenen dat de eindfase nu spoedig aanbreekt, er nog zegen mag zijn voor de verkondiging van het evangelie. Bid om die zegen en steun goed werk. Strikt genomen geldt dat de uitkomst van de profetie in de laatste zeven jaar de vervulling krijgt, waarbij de volgorde pas belangrijk wordt voor hen die dan leven. Misschien is het wel de moeite waard om te overdenken, dat na Ezech. 38 en 39 onmiddellijk wordt gesproken over de millenniumtempel en dat het er dus op lijkt dat Rusland en zijn bondgenoten de laatste vijanden zijn die verslagen worden. Ook wel logisch, gezien de ontzettende verwoestingen waarover gesproken wordt. Er staat nergens dat de antichrist over een puinhoop regeert! Ook komt Christus als een dief, en als men zegt, vrede, vrede en geen gevaar. Dus ligt het hier ook niet voor de hand aan ontzettende verwoesting te denken voor Zijn komst.

 15. tsjikke zegt:
  Geplaatst op zondag 10 augustus 2014 om 14:51

  Bedankt Dirk voor de nieuwsbrief en sta helemaal achter je over het wereldgebeuren.
  De tegenstander van God heeft de terroristen van ISIS – HAMAS in zijn greep, worden hersenspoeld.
  Hij is de leugenaar van den beginne en weet dat hij nog weinig tijd heeft.
  Maar alles is volbracht op het kruis van Golgotha. Hij is de Overwinnaar, dat mogen we weten.
  Oproep om dagelijks voor Israelte bidden- voor bescherming- voor de regering om wijsheid- de vrede in Jeruzalem- voor bescherming van de militairen.

 16. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 11 augustus 2014 om 17:02

  Broeder Dirk!
  Het is ons een behoefte, je te laten weten, dat we je houding ten opzichte van Israel zeer waarderen!!! Goed gefundeerd, met een warm hart voor Gods Volk!!! Zo zouden veel meer Christenen moeten spreken en……… laten we voorlopig onze kritiek maar eens laten varen!!
  Gods rijke zegen toegewenst!

 17. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 augustus 2014 om 10:39

  Troost mijn volk : 4
  Ik ben het niet helemaal met je eens. In de profetieën is het reeds voorzegd dat de Gezalfde uitgeroeid en verworpen zou worden. Hij is Het Lam dat geslacht is reeds vanaf de grondlegging der wereld.
  En…
  Jozef is een type van Christus Jezus/Yeshua.
  Jozef is verkocht door zijn broers voor 30 zilverlingen.
  Chtistus Jezus de Gezalfde is verkocht door Zijn broer Judas voor 30 zilverlingen. De geschatte waarde. En de rest van de broers verlieten Hem en stemden daarmee in.
  Vervolgens is Jozef aangekleed door de heidenen (Egypte). Van hoofd tot teen. Niemand kon zien dat hij een zoon was van Jacob en een broer van de overige zonen van Jacob. Toch bleef en was hij Jozef de zoon van Jacob en broer van van de overige zonen van Jacob. De kleding veranderde daar niets aan. Kan daar ook niets aan veranderen.
  Chtistus Jezus werd en is aangekleed door de heidenen. Van hoofd tot teen. Niemand kan zien dat Hij de zoon is van de Here God en broer van de 12 stammen Israëls.
  Toch is Hij de Zoon van de Here God/JHWH en een de broer van de 12 stammen Israëls. De kleding verandert daar niets aan.
  Vervolgens bleek dat de heidense kleding van Jozef de redding was voor gans zijn familie.
  Onzichtbaar voor de 12 stammen Israëls kunnen zij bij de aangeklede Christus Jezus/Yeshua terecht voor brood en water.
  Dat een bepaalde kerk dingen heeft gedaan die totaal verkeerd zijn en waar iedere individu die daaraan heeft meegewerkt persoonlijk verantwoording voor af moet leggen, is geen excuus om voedsel en water te halen bij Christus Jezus de opgestane Heer..
  Deze aangeklede Christus Jezus/Yeshua is de Redder voor ieder mens die tot Hem komt. Eet je van Hem en drink je van. Het Water dat Hij geeft, dan zal Hij Zich Zelf aan de mens openbaren.
  W/lelie

 18. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 augustus 2014 om 14:17

  En om mijn verhaal af te maken nog even een vervolg.
  Zijn de Egyptenaren door JHWH veroordeeld omdat zij Jozef hebben aangekleed als Egyptenaar en Hem zelfs tot Egyptische onderkoning hebben gemaakt?
  Ik lees het niet.
  Integendeel. Tijdens de zeven magere jaren ( schaarste aan brood/= Levende Woord en Water) werd het Egyptisch volk als eerste gezegend door Jozefs verstandige besluit en handelingen. En daarvan konden de omliggende volkeren van profiteren en zo ook de eigen familie van Jozef.
  Pas veel later werd het Egyptisch volk gestraft voor het feit dat farao Israël niet wilde laten gaan toen JHWH het volk wilde uitleiden.
  Als Jozef een type is van Yeshua dan is ook zijn geschiedenis een type van Christus Jezus de opgestane Heer.
  Nog steeds is het de tijd dat ieder mens/volk tot Christus Jezus de opgestane Heer moet komen. Bij Hem is Levende Brood en water te krijgen. De mens moet van Hem eten.
  De tijd komt nog, dat Israël door JHWH uitgeleid zal worden. Degenen die dan zullen leven in die tijd, en dat willen verhinderen ( tijd van verzoeking en grote verdrukking.) zullen daar de consequenties zelf voor moeten dragen.
  Zo zie ik dat tot nu toe.
  W/lelie

 19. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 augustus 2014 om 16:21

  Waterlelie:
  Bedankt voor je uiteenzetting over Jezus gezien in de persoon van Jozef, heel erg mooi!

 20. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 augustus 2014 om 19:35

  Beste Dirk,
  Heel realistisch beschrijf jij “De toestand in de wereld” op het gebied van de steeds meer omvattende Godsdienst-oorlogen wereldwijd, in relatie met de eindtijd-profetieën en wij Christenen gaan steeds meer de eindtijd-profetieën bestuderen in de bijbel en komen soms met verschillende uitleg, in discussie hierover, hoe die zich aan het voltrekken zijn. Daar is niets mis mee, want dat doe ik zelf ook.
  Maar ik ben nu overtuigd dat wij in de eindtijd leven en dat wij Christenen nu DAADWERKELIJK in AKTIE moeten komen, door ons Christen-zijn meer te laten zien en horen en in PRAKTIJK te brengen op welke plek dan ook, naar gegeven talenten, capaciteiten en gaven Gods. En het zal moeten gebeuren tegen DE Grote VERDRUKKING in. Maar Jezus zal u door deze zware “pelgrimstocht” heen Gidsen. Hub.

 21. G mulder - koekoek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 september 2014 om 2:11

  Shalom broer ,

  Las vorige week op het internet dat wij het Noorden echt richting de noordpool moeten meten. Dan kom je uit bij Turkije en die staat op het punt zich bij de strijdt op Israel te voegen. Net als Rutte bij de VN ook Israel benoemde, voor de Arabische Wereld Levant waar ook Israel bij ingesloten zit. Bidt of G’ds Volk in de benauwdheid Zijn Messias aan mag roepen.

 22. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 oktober 2014 om 17:07

  Als toevoeging bij 17
  Gen 45, wie van ons kan doorgronden, als daar staat:
  Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Wat een Goddelijke liefde spreekt hieruit
  en met welk een tederheid hij al zijn broeders omhelsde, en dan te bedenken wat ze hem hadden aangedaan. En bovenal het profetische van dit gebeuren.
  Wat zal dat wezen als de Heer straks terugkeert op de Olijfberg en zijn broeders zijn handen en voeten toont, ja met opzet toont, ja ook Jozef weende bitter.
  Wat een profetieën, maar ook wat een heerlijkheid hierna voor Israel met hun Koning.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden