Een wereld in spanning…

Wat gebeurt er toch in de wereld? De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de afgelopen dagen snel toegenomen. Sommigen spreken al over een mogelijke Derde Wereldoorlog. Inmiddels heeft Amerika al enkele aanvallen uitgevoerd in Syrië, nu de opmars van ISIS te stoppen. In een interview met CNN vertelde de uit Irak afkomstige zakenman Mark Arabo: ‘Het christendom in het Iraakse Mosul is dood. Er vindt een holocaust op christenen plaats. Kinderen worden onthoofd, moeders verkracht en gedood en vaders worden opgehangen.’ Ook de strijd in Gaza is nog niet voorbij. De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in een adembenemend tempo op.

Het begon allemaal met het neergestorte vliegtuig in Oekraïne. Al snel wees het Westen met de beschuldigende vinger naar Rusland, hoewel er nog steeds geen overtuigend bewijs voor is. Rusland voelt zich aangevallen en stuurt in reactie weer meer troepen naar de grens met Oekraïne.
Nu de NAVO zich openlijk opstelt achter Oekraïne en het Westen de boycotmaatregelen tegen Rusland verscherpt, komt ook Rusland met nieuwe boycotmaatregelen tegen het Westen. De internationale handel komt behoorlijk onder druk te staan. Met name de Nederlandse agrarische export wordt zwaar getroffen.

De media kunnen het bijna niet meer bijhouden. Het ene conflict is nog niet voorbij, of een nieuwe, gemakkelijk ontvlambare situatie dient zich alweer aan. Obama dreigt, maar lijkt onmachtig. Iedereen vraagt zich af wat Poetin van plan is. Gaat hij militair ingrijpen in Oekraïne of blijft het bij wapengekletter?

Is dit de vervulling van Ezechiël 38 en 39?
Vanmorgen kreeg ik nog een telefoontje van iemand die benieuwd was naar mijn mening over de huidige situatie. Hij is ervan overtuigd dat Ezechiël 38 en 39 nu werkelijkheid zullen worden. Hij verwacht dat Poetin in actie gaat komen en militair in zal grijpen in Oekraïne en vervolgens op zal trekken richting Israel. Daar gaan immers beide hoofdstukken over.

Iedereen wil natuurlijk weten hoe de huidige ontwikkelingen passen in het profetische Woord. En wat dat betreft, stel ik me zeer terughoudend op. Zovelen – ook oprechte gelovigen en voorgangers – zijn eerder al de fout ingegaan en hebben later moeten toegeven dat ze het niet goed zagen.
We moeten het profetische Woord niet als spoorboekje gebruiken om aan te geven wat er morgen gaat gebeuren in de wereld en in Israel. Wel zien we in het profetische Woord Gods hand in de geschiedenis, de hand van de Here Jezus in de wereld, in Israel, Die alles heenleidt naar het moment van Zijn terugkeer op deze aarde.

De strijd tussen Israel en Hamas is ook nog niet voorbij. Na een bestand van drie dagen zijn de vijandelijkheden weer begonnen. Al voor het einde van het bestand schoten Hamas-strijder alweer raketten af op Israel.

Sommigen vroegen mij de afgelopen weken op welke informatie ik mij voor mijn commentaren en nieuwsbrieven baseer. De informatie is afkomstig uit allerlei bronnen, internationale, meest christelijke nieuwsbrieven, waarvan ik in de loop van de tijd heb geconstateerd dat de informatie betrouwbaar is.

Sommigen menen dat ik alles wat Israel doet, goedkeur. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat de aanpak van Israel in Gaza als moreel hoogstaand kan worden omschreven, zal Israel ook fouten maken, die we niet hoeven te verzwijgen. Maar de wijze waarop Israel voor een aanval op raketten en raketlanceerinstallaties de aanwezigen in de onmiddellijke nabijheid waarschuwt om snel te vertrekken, is uniek. Dat de Palestijnse strijders vervolgens de mensen verbieden te vertrekken, waardoor er extra slachtoffers vallen, daar kan Israel toch niets aan doen?

Er zijn verschillende dappere journalisten die de afgelopen weken in Gaza waren en de informatie van Israel bevestigen dat de Palestijnen woonwijken, VN-scholen en ziekenhuizen gebruikten om daarvandaan hun raketten af te schieten. Een Spaanse cameraman vertelde dat de Hamas-terroristen hem zouden hebben gedood wanneer hij dat had gefilmd.
Een andere journalist meldde dat de Palestijnen het verbieden dat journalisten een kijkje komen nemen bij plaatsen waar Israelische bommen of raketten zijn terechtgekomen. Ze herschikken zaken en doen alsof er alleen burgerslachtoffers zijn.

Uit de strijd blijkt dat God strijdt voor Zijn volk. Voor mij is dit een extra signaal dat Israel nog steeds Zijn volk is, wat Gods Woord trouwens ook zegt. Hoewel het niet zo is – ook van die mening word ik beschuldigd – dat iedere Jood behouden wordt vanwege het Jood-zijn. Ik geloof dat de Bijbel er heel duidelijk over is dat ook voor Joodse mensen geldt dat de weg tot eeuwig behoud geloof in de Here Jezus Christus is. Het is ook mijn gebed dat juist in deze moeilijke en spannende tijden steeds meer Joodse mensen, die voorheen hun vertrouwen stelden op het leger of op Amerika, tot God zullen gaan roepen om bescherming en ontferming.

Gods adem stuurde Palestijnse raket naar de zee
Toen de Palestijnen onlangs raketten op Tel-Aviv afvuurden, lukte het niet de raket die Tel Aviv zou gaan raken, met het Iron Dome systeem onschadelijk te maken. Nog even en dan zou de raket op de stad neerkomen, waarschijnlijk met vreselijke gevolgen. De Iron Dome berekent namelijk nauwkeurig de baan van de raket en weet waar hij neer zal komen.
Toen opeens, een hevige windvlaag uit het oosten, zo krachtig dat de raket niet op de stad maar in de zee terechtkwam. Gods adem is sterker dan welke raket ook. ‘Nu weet ik dat God bestaat,’ riep de commandant uit. ‘Ik heb dit wonder met eigen ogen gezien. Het was Gods hand die deze raket naar de zee stuurde.’

Kolonel Ofer Winter, de commandant van de Givati Infanterie Brigade, beschreef een plotselinge mysterieuze mist, die hem en zijn troepen beschermde onderweg naar een vijandelijke positie. Hij noemde deze bescherming ‘wolken van glorie’.

Ook opmerkelijk was het bericht dat Palestijnse strijders, die gevangen werden genomen, aan Israelische soldaten vertelden over het plan om tijdens de komende Joodse feestdagen in september in Israel via de tunnels – die inmiddels allemaal verwoest zijn – een zeer grootscheepse terroristische aanval te plegen. Twaalf jaar lang was dit plan voorbereid. De Hamas-terroristen, zo was het plan, zouden talloze Joodse mensen gijzelen in de tunnels. Ze hoopten dat deze gruwelijke aanslag het einde van Israel zou betekenen.
God heeft Israel hiervoor gespaard. Na de ontvoering enkele maanden geleden van drie Joodse jongens op de Westelijke Jordaanoever werd Hamas zo furieus door Israels jacht op de daders – en naar later bleek de moordenaars – dat ze startten met raketaanvallen op Israel vanuit Gaza. Dat leidde ertoe dat het gruwelijke plan van Hamas werd verijdeld.

De Bijbel roept ons op tot nuchterheid en waakzaamheid. Laat je hoofd niet op hol brengen door de huidige ontwikkelingen. Houd je oog en je hart meer gericht op de Here Jezus dan ook de laatste ontwikkelingen in de wereld. Stel je vertrouwen op Hem alleen. Dat bewaart ons voor bezorgdheid en angst.

Houd er rekening mee dat de wederkomst van de Here Jezus nabij is. Dat is ook de boodschap van de Bijbel. Verwacht Hem, wees bereid Hem te ontmoeten, zorg ervoor dat het goed is tussen de Here en u.
Maar houd er ook rekening mee dat het nog wel even kan duren. Er moeten nog mensen tot geloof komen in de Here Jezus. Misschien ook wel geliefden, bekenden en vrienden van u.

Afgelopen weken waren we in de sloppenwijk Borel bij onze dochter en schoonzoon, die daar vrijwilligerswerk doen op een basis van Jeugd met een Opdracht. Binnenkort hoop ik u een verslag te sturen van ons bezoek.
Na zo’n bezoek is niet het eerste wat je je afvraagt: ‘Is wat nu in Rusland gebeurt, het begin van de vervulling van Ezechiël 38 en 39?’, maar: ‘Wat kunnen we nog meer doen voor de mensen in die sloppenwijk?’ We hebben gezien dat God daar aan het werk is.

Het is belangrijk dat er een evenwicht in ons leven is. Velen zijn alleen op het hier en nu gericht, anderen helemaal op de toekomst. We mogen nu leven met de Here Jezus, beschikbaar en bruikbaar voor Hem, en uitzien naar het moment dat we voor altijd bij Hem zullen zijn. Wat een dag zal dat zijn om Hem te zien van aangezicht tot aangezien, Hem Die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Dirk van Genderen