Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De strijd gaat door… (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 augustus 2014, 11:51 door Dirk A A

Laten we deze week in onze samenkomsten aandacht besteden aan en bidden voor onze broeders en zusters die zo verschrikkelijk worden vervolgd in Irak en Syrië en in nog tal van andere landen als Nigeria, Noord-Korea en Soedan.

Er wordt steeds meer bekend over de gruwelen die de christenen in Irak en Syrië moeten ondergaan. Honderden, duizenden zijn er al onthoofd door de IS (Islamitische Staat), onder wie veel kinderen. Velen zijn verkracht, levend begraven, worden gekruisigd. De satan gaat tekeer als een brullende leeuw om Gods gemeente op aarde te vernietigen, maar dat zal hem nooit lukken.

En wat doen wij? Het is zo ver weg! We vinden het wel erg, maar we voelen ons machteloos. Laten we meelijden met onze broeders en zusters. Voel hun pijn, hun verdriet, hun angst. Breng hen bij Gods troon!
Hebreeën 13:3 zegt: ‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.’

Grote spanning heerst er nog steeds aan de grens van Oekraïne met Rusland. Het lijkt wel een schaakwedstrijd tussen Oost en West, waarbij opvalt dat Rusland het spel slim speelt.
Waarom staan er zoveel Russische troepen aan de grens met Oekraïne en wat wil Rusland met die enorme kolonne hulpgoederen? En waarom keren Oekraïne en het Westen zich zo provocerend tegen Rusland? De laatste zet van Oekraïne is om ook een konvooi hulpgoederen richting het oosten te sturen.
Voor de agrarische sector in ons land is de situatie extra wrang, omdat de Russische boycot met name de mensen treft die in deze sector werkzaam zijn.

Wat een getuigenis!
Wat velen niet weten, is dat er aan boord van het neergeschoten Maleisische vliegtuig ook een Joodse man was. Een lezer van de Nieuwsbrief, evangelist Johan Schep, meldde mij hierover: ‘Van 1974 tot 1982 leefde ik in de Sinaï. Daar ontmoette ik Dov Avnon. Op wonderlijke wijze kwam hij tot wedergeboorte door het lezen van het geïnspireerde woord van God.’
Dov besloot een poosje uit Israel weg te gaan en verbleef toen bij Johans ouders. Op een dag kwam Johans zus thuis met haar vriendin Janet, op wie Dov straalverliefd raakte. Een poosje later trouwden ze en ze bleven in Nederland wonen. Ze kregen drie kinderen, die alle drie hun legertijd in Israel hebben vervuld. Hun jongste zoon, Ithamar, studeerde in Australië en was over in Nederland voor de bruiloft van zijn zus.
Een week eerder had hij een zeer waardevol gesprek met zijn vader. Hij zei: ‘Vader, ik ben u zo dankbaar dat ik Yeshua in mijn hart heb aangenomen. Hartelijk bedankt dat u mij met de Bijbel hebt opgevoed.’
In Israel werd gemeld dat er geen Israëli’s in het vliegtuig zaten. Zijn opa heeft toen de media gemeld dat zijn Joodse kleinzoon op stoel 30H zat. Daarom wapperde ook de vlag van Israel tussen de vlaggen.
Dov en Janet gingen elke dag samen naar het vliegveld in Eindhoven om bij de aankomst van de kisten te zijn. Iemand van de marechaussee kwam naar Dov toe en zei: ‘Wat zijn jullie toch rustig.’ Dov getuigde toen: ‘Zo zeker dat jullie weten dat er dode lichaamsdelen in die kisten zitten, zo zeker weten wij dat onze zoon leeft en thuis is bij de Here Jezus in de hemel.’ Wat een getuigenis!

Razendsnelle opmars IS
De razendsnelle opmars van de IS is zeer verontrustend. Het is niet beperkt tot Irak en Iran, IS wil zijn machtsgebied verder uitbreiden. Israel heeft ermee te maken in Gaza, maar ook wij in Den Haag. Gaf ik eerder burgemeester Van Aartsen nog een herkansing om daadkrachtig op te treden tegen IS-demonstranten en overige antisemitische demonstranten, inmiddels is het de afgelopen weken behoorlijk uit de hand gelopen. De toenemende onrust in de Schilderswijk vraagt om zeer snel en krachtig optreden. IS-vlaggen en antisemitische leuzen moeten per direct strafbaar worden gesteld, in Den Haag en in heel ons land.

De schade die is aangericht, is al te groot. Er is angst onder Joodse mensen in ons land. Ze weten dat ze gevaar lopen. Stenen worden door de ruiten gegooid, ze worden uitgescholden, ze worden bedreigd, leuzen klinken ‘Dood aan Israel’. En niet alleen in ons land, maar wereldwijd neemt de haat tegen Joodse mensen toe.

In door IS gecontroleerd gebied moeten christenen het zogenaamde ‘nasrani’-teken dragen. Het betreft de Arabische letter N, van Nazarener. Dat het ook in ons land niet ongevaarlijk is dit teken te dragen, ervoer priesterstudent Jaider Chantré Sánchez afgelopen zondag in Utrecht. Toen hij na afloop van de mis op straat liep met een T-shirt aan met het nasrani-teken, kwam hij twee moslimmannen in religieuze kleding tegen. Ze zagen het teken op zijn T-shirt, spuugden op de grond en schreeuwden: ‘We gaan jullie allemaal vermoorden, jullie zullen van de aarde verdwijnen’.

Zoals altijd krijgt ook nu Israel weer de schuld van de vele doden in Gaza. Volkomen onterecht, overigens. Zelfs de Amerikaanse president Obama weigerde tijdens de strijd in Gaza een zending raketten aan Israel om de wapenvoorraden aan te vullen.

Bizar trouwens dat een Haagse ambtenaar twitterde: ‘ISIS heeft niets met de islam te maken. Het is een vooropgezet plan van zionisten die bewust de islam zwart willen maken.’ Terecht heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie Yasmine Haifi, die lid is van de PvdA, geschorst. Hoewel ze het bericht heeft verwijderd, staat ze nog steeds achter wat ze heeft geschreven.

In Israel klinkt de vraag waarom Hamas niet definitief is uitgeschakeld in de recente strijd. Nu weet je zeker dat er na verloop van tijd weer nieuwe raketbeschietingen zullen komen. In Egypte wordt zelfs (indirect) overlegd met Hamas over hoe het nu verder moet. Kennelijk wil Israel Hamas als gesprekspartner houden, mogelijk uit angst voor de komst van IS naar Gaza. Of dit wijs is, betwijfel ik ten zeerste. Het is onmogelijk vrede te sluiten met een terreurgroep die uit is op jouw ondergang.
Israel houdt er trouwens zeer serieus rekening mee dat de afgelopen weken ook al door IS raketten vanuit Gaza zijn afgeschoten op Israel. Dat maakt de situatie voor Israel nog dreigender en gevaarlijker.

Het is veelzeggend dat tijdens de recente strijd tussen Hamas en Israel toch nieuwe Joodse immigranten het land binnenkwamen om er een nieuw bestaan op te bouwen. God brengt Zijn volk thuis. Dat kan niemand tegenhouden.

Genocide
De Yezidi’s boven op een berg in Irak hebben de aandacht van de wereld getrokken. Terecht. Velen van hen zijn al gedood. Ze zijn uitgehongerd. Telkens lukt het groepen Yezidi’s een veilig heenkomen te vinden in Koerdisch gebied. De wereld is langzaam wakker aan het worden en biedt hulp, zij het mondjesmaat.

Vreemd genoeg zitten de christenen in hetzelfde gebied nog steeds te wachten op hulp. Waarom zij niet? Zeker, ze zitten niet op berg, wat het verhaal spannender zou maken.
Nu wordt er in de politiek over gesproken of er sprake is van een genocide door IS. Er wordt gezegd dat er vermoedelijk sprake is van genocide. Ondertussen is er al maanden, jaren sprake van een genocide onder de christenen in diverse landen in het Midden-Oosten en Afrika. Laten we als Nederland, door de politiek, krachtiger daadwerkelijk steun aan hen verlenen.

De wereld heeft vaak geen oog voor christenen die vervolgd en vermoord worden, maar God in de hemel ziet het wel. Hij weet wat Zijn kinderen wordt aangedaan. En weet u, Hij opent de hemel voor hen als ze op aarde niet langer welkom zijn.
Wat een moment zal dat zijn, wanneer ze daar aankomen en bekleed zullen worden met lange witte klederen. Vanaf dat moment mogen ze delen in de heerlijkheid van de Here Jezus. In Zijn nabijheid. Voor eeuwig. Met Hem zijn ze meer dan overwinnaars. Dat is nu nog niet zichtbaar, maar dat zal zichtbaar worden bij de wederkomst van de Here Jezus, die aanstaande is.

Ter afsluiting Romeinen 8:35-39:
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.)
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here.

Dirk van Genderen

39 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 augustus 2014 om 12:59

  Wat is het eind van al deze ellende? U bent daar heel duidelijk in, Dirk! Romeinen 8: 39 de liefde van God in Christus Jezus, onze Here.
  Ook gaat de satan rond als een dolle hond en is er een verschrikkelijk conflict. Daarom, ja, de strijd gaat door.
  Maar hoe? Voor wat betreft de politiek is de strijd inmiddels wel beslecht. Immers, moeten de mensen die het zover hebben laten komen, nu opeens voor veranderingen gaan zorgen?
  Dat is niet waarschijnlijk.
  Onze “democratie” is vooral een show voor het volk, met Brusselse ambtenaren die poseren als volksvertegenwoordigers.
  Of er in deze ellende nog wel een toekomst is voor onze kinderen? Ja, als zij knielen voor het beest…, verbroken in satans macht en gehersenspoeld in moderne onderwijs instellingen. Misschien dat zij dan ook nog een baan kunnen vinden in de politieke inrichting “Den Haag”.

 2. Adriana zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 augustus 2014 om 15:55

  Nou, nou, nou, wat een negatieve woorden allemaal!! Satan gaat rond als een briesende leeuw, Maar we hebben toch de LEEUW van Juda? Die heeft de satan toch overwonnen?!!! Inderdaad heeft de wereld geen oog voor de vervolgde christenen, maar kunt u het dan anders verwachten? Zij zijn toch verblind!
  Bidt liever tot onze Grote Almachtige God, richt je oog daarbij alleen op Jezus de Leidsman en Voleinder van ons en hun (de verdrukten) geloof. Als we een krachtig gebed uitzenden en daarbij het spreken van boosheid nalaten, dan zal onze God toch horen( Jes. 58: 9, 10. En roep om de spoedige komst van Jezus.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 augustus 2014 om 18:48

  En zonet op het nieuws dat Oekraïne een Russisch konvooi met pantservoertuigen in Oost-Oekraïne heeft vernietigd en dat het defensiebudget terecht omhoog moet. Persoonlijk denk ik dat de Derde Wereldoorlog aan het uitbreken is, en dat deze oorlog tussen het Westen enerzijds en Rusland met de Arabische landen en ISIS anderzijds zal gaan. Uit deze oorlog zal de antichrist vanuit Europa moeten opstaan die een schijnvrede weet te bewerkstelligen en een vals verbond met Israël zal sluiten. En dat tijdens deze schijnvrede van maximaal 3,5 jaar o.l.v. de antichrist Europa zich bewapent om daarmee de Armageddon-eindstrijd aan te gaan.

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 augustus 2014 om 19:09

  Sjalom allen,

  Het is goed om de juiste feiten onder ogen te zien. Hier in het westen raakt het ons niet meer zo. Velen zal het “om het even zijn en blijven” die niets met G’d willen te maken hebben. Daarom blijft een krachtig protest uit gewoon Nederland uit. Je moet toch immers rekening houden met medelanders die uiterst tevreden zijn met de gang van zaken ik het oosten. Natuurlijk krijgt Israël weer de schuld ingegeven door een hoog opgeklommen ambtenaar. De burger begrijpt er niets meer van. Bewijsmateriaal wordt vernietigd, want de waarheid mag niet gezegd worden. Gelukkig zijn er verschillende filmpjes die de leugenpropaganda onderuit halen. Maar ja, het kwaad is geschied en vanwege het vaak ongefundeerde vooroordeel wortelt de leugen het snelste.

  Velen interesseert het ook niet hoe het nieuws naar hen toekomt. Iedereen kijkt door zijn eigen filter naar het nieuws. Wat moeten we er nog van geloven en wat is de waarheid. Als die boven water komt geloven we eerder de leugen die al wortel heeft geschoten. Ineens moet ons standpunt 180 graden draaien. Dat doe je toch niet? Schouderophalend gaan we gewoon weer verder, net als de rest van de wereld die geen rekening houdt met G’d.

  Het doel is om eerst de Joden te vernietigen, daarna alle christenen. Een ander scenario is er niet voor deze wereld. Het plan van G’d zal dit scenario echter doorkruisen.

  Kleine verschillen in stemmingen zijn vaak de oorzaak voor onvrede. Men roept: er wordt geknoeid met de uitslag. Een burgeroorlog dreigt of volgt. Volk zal tegen volk opstaan, iedereen zal tegenover elkaar komen te staan. De Bijbel geeft dat al aan en met dat gegeven moeten we rekening houden dat de komst van de Messias aanstaande is. Slechts enkele profetieën moeten nog worden vervuld.

  Slechts een kleine kudde zal roepen om de Messias; dat zal worden gehoord én verhoord worden door G’d.

 5. E.M. de Wit-Al zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 augustus 2014 om 22:18

  Als Voorbidders hebben wij een gebed om vergiffenis (om anderen tot Jezus te brengen):
  voor hen die ons hebben gekwetst, voor hen die niet doen of niet hebben gedaan, wat wij menen dat zij hadden moeten doen, voor hen die niet doen wat God verlangt: Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Voor hen die in zonde leven: Vader, reken hen deze zonde niet aan, en ik wil hen vergiffenis schenken en vrijmaken in de naam van Jezus.
  Vader, vergeef mij alles wat ik zei, dacht, voelde over anderen of anderen aandeed en wat hen geketend hield, vooral door het herhalen van alles wat negatief is. Zelfs al was het waar! Schenk mij de Geest en het HART van Jezus Christus. Heer Jezus, help mij anderen te zien zoals U hen ziet, help mij over anderen te spreken, zoals U het doet. Heilige Geest, laat mij zien hoe ik voor hen moet bidden. Amen

  Dan lofprijzen, totdat de Heilige Geest in onze gedachten legt hoe wij over hen moeten denken, en voor hen moeten bidden, of totdat de last, die wij voelen als wij aan hen moeten denken, van onze harten is weggenomen en wij Gods vrede en liefde voor hen ervaren.

 6. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 augustus 2014 om 22:34

  De zielen onder het altaar roepen om wraak. Zij zijn geslacht om de naam van Christus Jezus de opgestane Heer.
  Zij vertoeven daar en moeten wachten tot hun getal…VOL!!…is.
  Ik ben er zeker van dat onze broeders en zusters die nu zo vervolgd worden en gedood, toegevoegd worden aan hen die reeds onder het altaar vertoeven,.
  De Here God wacht altijd op het moment van de …volheid…
  Ik denk dan ook dat het naar die climax (volheid) toe gaat.
  Bidden voor elkaar is nu een must.
  W/lelie

 7. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 10:07

  https:\/\/brabosh.com/2014/08/14/pqpct-xrq/

  Spreek het woord

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 10:53

  Beste Waterlelie

  ‘Toevallig’ vanmorgen gelezen dat deel van Openbaringen. Ik ben het er mee eens dat we moeten blijven bidden voor hen die vervolgd worden alleen maar vanwege het enkele feit dat ze de Here Jezus niet willen verloochenen. Ook is het zaak indien u een Facebook account heeft om het Nasrani teken op uw foto te zetten om zo de verbondenheid te tonen met onze broeders en zusters die werkelijk ALLES kwijt zijn.

  Beste Adriana

  Ik ben het niet met u eens dat het allemaal negatieve woorden zijn. Dirk zegt hier niets verkeerds. Het is echt zo (en dat zie je ook al aan de gruwelijkheden die IS uitvoert) dat de duivel(ook in ons eigen land) te keer gaat als een briesende leeuw. Dat is nu eenmaal (helaas) een feit. Natuurlijk is het LEEUW VAN JUDA ook een realiteit maar satan zal toch z’n uiterste best doen om dood en verderf te zaaien waar hij dat kan.

 9. Carla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 10:59

  Een aantal jaren geleden had ik een gesprek met een collega over de ellende in de wereld. Daarbij noemde ik de op dat moment actuele christenvervolging. Zij wist dat ik christen was en met een kille blik zei ze: “Dat is geen nieuws; dat gebeurt al jaren”. De impliciete boodschap was duidelijk: ‘christenen worden al jaren vervolgd, daar ligt niemand meer wakker van; eigenlijk zijn we ze liever kwijt dan rijk’.

  Het is bijzonder hoe alles zich lijkt te polariseren waarbij Joden en Christenen hetzelfde lot toebedeeld wordt. De wereld weet / voelt aan dat wij bij elkaar horen.

 10. channa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 11:50

  Als Duitsland of België troepen aan de grens brengt, dan zou Nederland dat ook gaan doen. Voor de vliegramp, eind juni, bracht Nederland al per trein militaire goederen naar de Oekraïne en op het NOS nieuws werd gezegd dat er dagelijks vanaf Eindhoven militaire goederen naar de Oekraïne gaan. Polen wordt volgestopt met Amerikaanse militairen. Ik ben niet pro Poetin, maar er is nog nooit vaststaand bewijs geleverd dat Rusland of de separatisten dat vliegtuig neer hebben geschoten. Bewijs en getuigenissen van bewoners worden in de doofpot gestopt. En ik denk dat de Oekraïne niet wil dat er hulpgoederen bij seperatisten/Oekraïnse mensen terecht komt. Op het nieuws is alles anti-Rusland, maar ik denk dat Amerika cq illuminatie achter alles zit. Amerika is failliet, oorlog buiten hun grenzen brengt veel geld op.
  Ook hun solidariteit aan Israël verdwijnt. Kijken we misschien niet de verkeerde kant op?
  Natuurlijk moeten we er voor bidden, maar we weten ook dat er nog een wereldoorlog komt, want de mensen/machten luisteren niet.. Gelukkig vind ik mijn rust in Hem.

 11. Rosetta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 13:29

  Ik hoop dat veel moslims naar de basis terug keren, want de waarheid is
  dat ze misleid worden, en buigen voor een METEORIET steen in Mekka.
  Jerusalem is bezoedeld door hen die naar het oosten(METEORIET steen in Mekka)bidden.
  Allicht is de Satan aan het werk, maar feit is dat wij zoveel mogelijk schapen
  moeten proberen te redden. De antichrist zal op de stoel zitten op de Heilige berg.
  Daar staat de Gruwel waarover is gesproken in de bijbel.

  Zie deze Video en herken de waarheid uit de Bijbel.

  666 is Mekka en die steen die ze aanbidden.
  Dezelfde steen als die van Nebukatnessar.

  https:\/\/youtu.be/uY20IFaWlsQ

 12. Dieuwke deVries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 14:19

  Beste Dirk en anderen,

  Deze nieuwsbrief maakt in de juiste woorden duidelijk hoe de situatie er op ‘t moment voorstaat. Daar word je in eerste instantie niet blij van. Toch worden we gewezen op de hoop, die in ons mag zijn. Het verhaal van Ithamar Avlon en zijn ouders is bijzonder. God is erbij, Zijn woord houdt stand in eeuwigheid. Het was me ook al opgevallen, dat de aandacht voor de Yezidi’s groot is. Terecht, zoals Dirk schrijft. Ik denk, dat voor de christenen in een bepaald opzicht hetzelfde geldt als voor onze Here Jezus. Hij werd ook niet geacht en dat liet Hij gebeuren. Niets deed Hij zonder de wil van zijn Hemelse Vader. Best mogelijk, dat dit ook ons deel zal worden. Dat wil niet zeggen dat we het ook maar moeten laten gebeuren. We moeten hen zoveel als mogelijk ondersteunen. De oproep om te bidden voor onze wereldleiders is heel goed. Over de Yezidi’s: Zelf kwam ik kortgeleden tot de conclusie, dat er alweer een groep mensen, die geen christen zijn, bekend is geworden. Wie weet laat God dit toe, opdat ook zij de kans zullen krijgen om in aanraking te komen met het volbrachte werk van de Here Jezus.

 13. Lucie Bueno de Mesquita zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 16:02

  Het lijdt geen twijfel dat God van iedereen houdt.
  Maar God haat de zonde en het kwaad en Zijn offer op Golgotha geldt voor de hele mensheid.

  De Islam ( niets anders dan een afgod- Baal) is een Grote leugen en de Satan kan weelderig tieren
  in deze ideologie.
  Het enige dat wij mijns inziens op geestelijk gebied kunnen doen is massaal bidden voor geopende ogen voor de Islamitische wereld. Wij hebben de autoriteit als wedergeboren Kinderen van de Allerhoogste om op slangen en scorpioenen te treden en beseffende dat alleen Jeshuas Waarheid en Licht mensen kan overtuigen.

  De andere kant van de medaille is om niet passief toe te zien hoe er Destructie en inherent hieraan Dood over de aardbol gezaaid wordt.
  Dit impliceert dus dat er ook in het natuurlijke gehandeld moet worden.
  Het pleidooi van Br. Dirk van Genderen is to the point.

  Gods Shalom voor een ieder.

 14. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 17:38

  1 Op. 2:7 Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.
  2 Op. 2:11 Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.
  3 Op. 2:17 Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.
  4 Op. 2:26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; (Zie ook hier onder.)
  5 Op. 3:5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
  6 Op. 3:12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods
  7 Op. 3:21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
  8 Op. 21:7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

  In Dirks weekoverzicht is in de laatste alinea sprake van witte klederen als een beloning na het overlijden.
  In Openbaring 3:5 wordt deze hoogwaardigheid gegeven aan ‘wie overwint’.
  In Op. 2:26 wordt beschreven hoe die overwinning wordt uitgewerkt: En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; 27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. 28 En Ik zal hem de morgenster geven.
  Het doden blijft voorbehouden aan de Here Jezus Zelf. Op. 19 Het Woord, de adem van Zijn mond.
  Wat nu voor ons geestesoog verschijnt, zijn schalen der bedwelming. Een wan waarmee de dorsvloer wordt gereinigd. En vuur, ook ter reiniging.

 15. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 17:47

  Matt. 26:36-46 THE SUFFERINGS OF JESUS

  Intro: There are three words given in the New

  I. Mt. 26:36-46 GETHSEMANE –

  The same suffering that Christians are going for now , it is like the suffering. Of our Lord Jesus !
  John 19:1-13 GABBATHA – SUFFERING AT THE HAND OF SINNERS,

  A. Gabbatha is associated with the sufferings of Jesus at the hands of sinful

  man – Matt. 26:45.

  B. Jesus was “Despised and rejected of men” Isa. 53:3 Notice what He suffered

  for you!

  1. Betrayed by Judas and deserted by the disciples – Matt. 26:47-56

  2. Beaten by the Temple guards – Luke 22:63-64

  3. Rejected by the very people He came to save – Matt. 27:17-25; John 1:11

  4. Scourged – Matt. 27:26 (Ill. Furrows – Psa. 129:3)

  5. Mocked by the soldiers and crowned with thorns – Matt. 27:26-29

  6. Beard plucked from His face – Isa. 50:6

  7. He was condemned to die – John 19:13-16

  C. Jesus endured the pain, the agony, the suffering and the shame all because He

  loved us (Heb. 12:2)

 16. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 19:11

  Wij moeten in het plan komen dat God voor ons heeft. Dat betekent dat ieder een eigen taak heeft waartoe hij/zij geroepen is. Zie Efeze 2:10. Wij moeten ook rekening mee houden met de Opname van de Gemeente om onze hoop vast te kunnen houden. Ook hebben wij hier nog een taak om de mensen het evangelie aan te zeggen. Dat mogen wij niet verwaarlozen want God heeft ieder die plek niet voor niets gegeven. Handelingen 17:26,27. Daarom: het is nodig dat wij voorbede doen, maar alles naar de Schriften en niet naar wat wij denken dat nodig is. In de Bijbel staat opgeroepen wat, voor wie en hoe vaak wij moeten bidden. Wij weten dat de Here Jezus en de Heilige Geest voor ons bidden en pleiten. Deze hogepriesterlijke taak heeft de Here Jezus bij de Vader. Romeinen 8:26,27,34, Hebreeen 7:25. Wij hebben ook een priesterdienst ook bij God. 1 Petrus 2:9.
  1 Timotheus 2:1-4. Dat is de reden dat wij voorbede moeten doen, omdat God dat van ons vraagt. Maar in alles geleid door de Geest en in de kracht van de Heilige Geest. Anders putten wij onszelf te veel uit. En met blijdschap dat van de Heilige Geest komt. Dan hoeven wij onszelf met niemand te vergelijken maar gaan wij in de kracht van de Here verder.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 19:57

  Matt. 24: 9
  “9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.”
  Lucas 21
  “10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, 11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. 12 Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. 13 Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. 14 Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. 15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen.”

  Ik denk bij de laatste tekst aan Anne van der Bijl toen hij oog in oog stond met een bewaker, zijn stengun op hem gericht…… Anne sloeg zijn armen om hem heen en zei: “God houdt ook van jou”…..
  “Overwinnen” is ook je HAAT overwinnen!! Tegengeweld lost niets op!! Jezus getuigde ervan zijn moordenaars lief te hebben……. We God niet kent wordt geleid door zijn tegenstander. Dat was in WOII al zo!! Laat je niet verleiden om te haten, hoe voor de hand liggend het ook lijkt.
  Matt. 10: 28
  “En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.”

 18. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 20:36

  Het zou best zo kunnen zijn dat het vale paard met !!daarop !! de dood. Dat is zijn naam (!= een persoon= de satan) over de aarde gaat. En het dodenrijk ( is dus het rijk van de ,,dood..) volgt de dood(satan)!
  En we weten wat dat betekent:
  1e doden door het (krom) zwaard
  2e dood door de honger
  3e dood door de zwarte dood. ( pest / ziekte)
  4e dood door wiilde dieren van de aarde. =’zijn degenen die de macht over de aarde willen en een mensenleven niet in tel hebben.
  Een vierde deel der aarde zal daardoor gedood worden.
  (Openb 6 vers 8 )

  @ Robbert
  Eerlijkheidshalve moet ik je zeggen dat ik niet zo van bepaalde tekens hou.
  Als ik een teken zou willen laten zien dan zal dat een vis zijn ( mij voegen bij de eerste christenen die gedood zijn door de toenmalige antichristen) of een !! open graf teken .! !! Teken van de Opgestane Christus Jezus de Heere.
  De rasnani teken zal bedoeld zijn als teken van Jezus de Nazarener. Maar dat was Hij voor Zijn lijden en sterven.
  Ik wil getuigen van Christus Jezus, die voor ons is gestorven en begraven, maar boven al is Opgestaan. Zonder opstanding is Jezus een groot profeet die komt uit Nazareth , maar grote profeten zijn er wel meer.
  Dat is mijn gedachte hierover.
  W./lelie

 19. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 20:55

  Het is voor een christen belangrijk dicht bij de Heer Jezus te blijven. De wereldgeschiedenis beweegt zich duidelijk naar de geprofeteerde eindfase met Jeruzalem als middelpunt. Toch zal eerst de volheid der heidenen binnenkomen, en zolang dit nog niet het geval is kunnen we getuigen van Hem als de Heiland, en zal zeker ook een gedeelte van de kerk als martelaren hun leven geven. Des te meer reden voor hen die nog in vrijheid leven, om bij het Woord te blijven en niet teveel vertrouwen te schenken aan allerlei nieuws dat vaak gelogen is. De EU is zeker goddeloos en de USA en Rusland ook. Dat men elkaars grenzen aftast en daarbij het maken van slachtoffers onder onschuldige burgers veroorzaakt deert hen niet. We mogen zeker bidden om bescherming voor het Joodse volk, maar maak geen vergissing. De Heer heeft gezegd dat een “ander” in zijn eigen naam zal komen en dat de meerderheid van het volk die “slechte herder” zal erkennen. Dus zal volgens Zach.12-14 ook het Joodse volk nog eenmaal zwaar worden geoordeeld, omdat zij geen haar beter zijn dan de goddeloze volken. Het is absoluut onbijbels om de huidige staat Israël als de vervulling van Gods beloften te zien. Het is nog in ongeestelijke toestand.

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 22:03

  Soms heel erg jammer om te constateren dat er christenen zijn, die niet kunnen nalaten Israël te oordelen!! (dat is nog net niet “veroordelen”…)
  Matt. 7: 2
  “want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.”

 21. Dini Rosa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 22:20

  In een preek die ik onlangs hoorde over Openbaring 6 : 10 werd uitgelegd dat de roep, met grote stem om wraak, nooit van de zielen kunnen komen die al bij Jezus zijn. Die zijn bij Christus, omwolkt met Zijn liefde. Niet één wedergeboren Christen zal het kunnen bestaan om te vragen om wraak tijdens hun aardse leven al, zij hebben geleerd wat Christus bad: Vader, reken hun deze zonde niet toe. En :bid voor degene die u geweld aandoen, hebt uw vijanden lief etc. Kunnen zij NU vragen om Gods wraak? NEE, bovendien zijn ze in de hemel. Niet onder het altaar, niet in Jeruzalem, niet in Israël.
  Wie worden dan bedoeld? In de tijd van de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes was de uitdrukking “onder het altaar begraven worden ” heel bekend en dat is in Jeruzalem in het land. Daar was het altaar, daar was Golgotha, Johannes wist het toen hij het optekende: Die zielen zijn degenen van ons volk wier bloed vergoten is ( Leviticus 4 : 7) dit is het bloed dat roept naar de hemel. “Het bloed van Abel”, dat is :alle gestorven Joden, die niet in de hemel zijn en niet in de hel. Waar zijn al die zielen van de Joden? eeuwenlang vervolgd? ONDER HET ALTAAR, in Jeruzalem, wachtend op de komst van de Messias. Maar als Hij verschijnt zullen zij zien wie zij doorstoken hebben en beseffen dat Jezus al hun ellende aangezien heeft. Gemarteld en gedood om het Woord ( dat door hen tot de heidenen gekomen is). En om het getuigenis van Jezus, dat zij HEBBEN. De Joden hebben in hun uiterlijk en zeker in hun lijden altijd laten zien hoe Jezus er uit ziet. Dat is hun getuigenis. En de oorzaak van alle antisemitisme. Na hun dood leven zij nog als in het Oude Testament,daarom vragen zij: Hoe lang nog Heerser? Bij Zijn wederkomst zal een nationale bekering van Israël plaats vinden. En de zielen onder het altaar zullen hun roep om
  wraak vergeten zijn. Dan weten zij van vergeving en genade. Maar God zal recht doen op aarde!

 22. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014 om 23:26

  Beste Dini (21),
  Dat zijn wel de zielen die al bij Jezus zijn, omdat op dat moment ze leven in de grote Verdrukking en de genadetijd voorbij is.Het is de periode van Gods gram en toorn die over de aarde komt na de genadetijd. In de Bijbel wordt dat ook “de Dag des Heren” genoemd. Een periode van gramschap over de zonde.

  Groeten,
  San

 23. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 17 augustus 2014 om 11:16

  Voor onze ogen zien we Matteüs 24 in vervulling gaan. En de verschrikkingen die nu plaatsvinden horen bij het begin der weeën, die beschreven staan in Marcus 13 .En wij…die ons christenen noemen, hebben juist nú, een boodschap van hoop en verlossing. We hoeven niet bevreesd te zijn. Toch wil ik met alle liefde en oprechtheid zeggen dat mijn hart blijft huilen, om zoveel lauwheid en gelatenheid in de christelijke wereld. Mensen die totaal geen benul hebben-van wat het betekent om een persoonlijke relatie met Jezus Christus te hebben, omdat vele (geloofsarme)predikanten ze daar nooit op wijzen.Helaas weet ik dat uit jarenlange ervaring.(zéér zeker niet veroordelend bedoeld). Heer ontferm U!!!

  Misschien zouden we ons daarom het volgende af kunnen vragen? Weet ik zéker dat ik een kind van God ben? Ben ik wederom geboren? Weet ik zéker dat mijn zonden vergeven zijn door het kostbare bloed van Christus? Ken ik de intense vrede en vreugde van God in mijn hart? Ken ik het plan dat God met mijn leven heeft? Ben ik vol van Gods Geest en liefde? Lig ik er wakker van dat mijn naaste verloren kan gaan? Sta ik in vuur en vlam voor mijn Heiland?Hoeveel tijd breng ik door in gebed en Bijbelstudie? In deze tijd van afschuw en verschrikkingen, waarin het nog veel donkerder gaat worden, mogen wij door Gods genade, in alle nederigheid en liefde,schijnen als lichtende sterren! Want…..de wereld(Nederland) zit te wachten op het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Geloof is geen religie, maar een persoonlijke relatie met de levende God van de Bijbel, die zich laat zien door Zijn Zoon, Jezus Christus……

 24. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 augustus 2014 om 11:41

  “De wereld heeft vaak geen oog voor christenen die vermoord en vervolgd worden”. Ze hebben blijkbaar ook geen oog voor hun eigen positie, immers zal Isis ook van hen eisen zich te “bekeren” tot de islam wat voor hen die geen hoop hebben zal voelen als “een grote verdrukking”. Dit komt mij voor als het toesluiten van de harten zoals ook in de dagen van Noach. Wat ik hiermee wil zeggen is: lettend op de tekenen der tijden, zorg voor voldoende olie want de tijd is nabij.

  Shalom.

 25. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 17 augustus 2014 om 11:45

  Dini, 21.
  Als ik goed lees dan is Johannes opgetrokken in de geest in de hemel! En in de hemel …zag hij….
  Openbaring 6 vers 1 begint direct met de woorden: en ik (Johannes) zag, toen. Het Lam een van de zeven zegels opende… enz.
  Dus Johannes zag dit in de hemel en niet op de aarde. Het is dan ook wat mij betreft duidelijk een hemels visioen.

  Zelfs de engelen in de hemel vinden het rechtvaardig dat het oordeel over hen gaat die het bloed der heiligen en de profeten vergoten hebben. Zij hebben het verdiend, aldus de engel der wateren (Openb. 16 vers 5).

  Het is zoals San het ook zegt, oordeel tijd. Johannes mag dan ook zien dat in de hemel in de tijd van het oordeel geen genade meer is. Dus de zielen onder het altaar hebben in de genadetijd gezwegen, en pas als het oordeel tijd is aangebroken, gaan ook zij vragen om het oordeel, over hen die hun bloed hebben vergoten.

  Zoals Christus Jezus de opgestane Heer met Zijn !! Vergoten !! bloed ingegaan is in het hemels Heiligdom, zo is het !! vergoten !!! bloed van al de heiligen en profeten ook in de hemel verzameld onder het hemels altaar.
  Zo zie ik het tot dus ver.
  W/ lelie

 26. A Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 17 augustus 2014 om 15:33

  Ik wil reageren op het schrijven van Waterlelie No.6. In Openbaringen 6:9 lezen we: En toen Hij, (Jezus) het vijfde zegel opende, zag ik(Johannes)onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis wat zij hadden. Dit zijn niet de gelovige vermoorde christenen, maar de gelovigen uit het O.T, waaronder vele profeten ! Jezus heeft opweg naar het Kruis verdriet om de afwijzing van de bevolking van Jeruzalem. Klaagt hen en de Farizeeën aan: Jeruzalem die de profeten doden en stenigd, hoelang heb ik u niet willen beschermen als een kloek haar hen, maar gij hebt niet gewild!
  Ik kan mij ook niet voorstellen dat christenen die door vergeving gered zijn in de hemel geen navolgers van Jezus Chritus zouden zijn om oordeel en wraak zouden roepen !

 27. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 18 augustus 2014 om 14:49

  Kooistra 26
  Als ik lees dat de zielen onder het altaar uit twee groepen bestaan, namelijk de heiligen en de profeten (Openb 16 vers 5) dan lees ik toch duidelijk dat de profeten groep OT martelaren zijn, te beginnen bij Abel en de heiligen zijn zielen uit het N T. Paulus zijn brieven zijn grotendeels gericht aan de heiligen te ..die en die …
  Het begint bij Stefanus. Vervolgens de onthoofding van Jacobus en zo gaat het de geschiedenis door.
  Verder kan ik mij wel voorstellen dat deze zielen vragen wanneer God hun vergoten bloed zal wreken.
  (volgens mij roepen zij niet om wraak, maar vragen. !! Wanneer!! Hun bloed gewroken wordt. Dat is een eerlijke vraag vind ik.)

  De zielen, ze leven en kunnen praten en zien de Here God van heel dicht nabij. Ze kennen Hem als de liefdevolle God, die vergeving schenkt aan hen die tot Hem komen, maar ze kennen Hem ook als de Rechtvaardige Here God. Die wraak zal nemen op de goddelozen.
  Openbaring is dan ook echt …openbaring…. Niets wordt in de hemel meer onder de dekmantel gehouden. Alles wordt openbaar. De liefde van De Here God maar ook Zijn Rechtvaardigheid.
  De zielen vragen wanneer hun vergoten bloed wordt gewroken. Niet omdat zij daar plezier aan zullen hebben, maar omdat Rechtvaardigheid zal geschieden ten aan zien van wat zij hebben moeten ondergaan.
  De goddelozen hebben het immers verdiend.
  Zeggen wij als gelovigen die nog leven op aarde ook niet, dat eenmaal Gods Rechtvaardig oordeel over de goddelozen zal komen.
  Verder laat ik dit onderwerp nu rusten.
  W/lelie

 28. Dini Rosa zegt:
  Geplaatst op maandag 18 augustus 2014 om 16:04

  Reactie op San 22 ,Waterlelie 25,
  Waarom zouden de zielen onder het altaar (vlg. velen in de hemel) nog om wraak roepen als zij bemerken dat het oordeel reeds begonnen is? Nee, m.i. duurt het hen in de lange genadetijd, te lang, zij zijn , gezien de lange witte klederen, wel in ZALIGE afwachting, maar nog niet bij Jezus, Joden kenden en kennen Jezus niet, of geloofden niet in Hem, nadat Hij ( N.T.)verschenen was. In het O.T. leefden zij als het goed was uit de belofte, en de wet, maar die kon hen niet zalig maken.
  Zij kunnen niet vergeten de wreedheden die hen eeuwenlang zijn aangedaan. De zaligen die bij Jezus zijn, denken niet meer aan ellenden die hen overkomen zijn.

  In de hemel is het gouden reukofferaltaar, met alle gebeden der heiligen. Openbaring 8 : 3 en 4.
  Ik kan het toch niet anders meer zien als in genoemde preek ( reactie 21)De zielen rusten onder het altaar in Jeruzalem, ( daar was Golgotha, de Olijfberg) in Israël, Daar verwachten zij de Messias.
  En als zij in de hemel onder het altaar zouden zijn, waarom roepen ze God niet aan met de Naam Heilige of Barmhartige VADER? Zij zeggen heilige en waarachtige HEERSER, in het Grieks schijnt er zelfs DESPOTAIRS te staan: DESPOOT.
  Welke gezaligde Christen, zal God de Vader, die hem/haar genade bewezen heeft, door het geloof, en het eeuwige leven gegeven heeft, zo aanroepen?
  Ja, Waterlelie ( 21)Johannes is opgetrokken geweest in de hemel, maar wat hij daar zag waren toch de dingen die op aarde stonden te gebeuren? Gezien ook de andere visioenen. In Openb. 16 is m.i. het oordeel al hevig gaande. En het bloed van profeten en martelaren is toch geen vergoten bloed tot vergeving van onze zonden? ik weet niet of je dat gelijk mag stellen met Jezus vergoten bloed aan het kruis.De zielen onder het altaar roepen om wraak over hun eigen bloed. Groeten, Dini Rosa

 29. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 18 augustus 2014 om 20:54

  Dini
  Even een tekst voor jou.
  Jesaja 26 vers 21.
  ” Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde te bezoeken; dan zal de aarde het op haar !! VERGOTEN!!! Bloed aan het licht brengen ”

  Wel degelijk wordt er bloed vergoten op aarde. We mogen gelukkig weten dat de zielen onder het HEMELS reukofferaltaar vertoeven. Aan de voeten… van de Here GOD
  Let ook op dat zij een antwoord terug ontvangen. Ze moeten wachten tot hun getal van hun broeders vol is. Die gedood worden op dezelfde wijze als zij. In hun wacht tijd mogen ze vertoeven in witte gewaden. Die elk hunner wordt gegeven.
  Ze zijn gedood en gestorven in Christus.
  Tot zover.
  W/lelie

 30. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 18 augustus 2014 om 22:38

  Opmerking Dirk van Genderen:

  Willen allen die reageren er rekening mee houden dat er maximaal twee reacties per persoon zijn toegestaan. Bij het volgende commentaar ga ik die regel weer strikter handhaven.

 31. San zegt:
  Geplaatst op maandag 18 augustus 2014 om 22:54

  Dinie 28,

  De zielen onder het altaar willen zelf geen wraak nemen ,maar zij vragen aan God hoeveel geduld Hij nog heeft. Openb 6:10,want het raakt hen niet onberoerd. Zie Jesaja 61:2. Je mag de wraak aan God overlaten. Omdat het een ware slachtpartij zal zijn, tijdens de grote Verdrukking.
  Net zoals het nu gebeurt door de ISIS maar dan op een veel grotere schaal over heel de wereld en alleen omdat zij in Jezus geloven. Ze zullen onthoofd worden. Dat is de prijs die je moet betalen voor het Christen-zijn in de
  grote Verdrukking. Maar er zal uit de grote Verdrukking een ontelbare schaar staan voor de troon van God. Zie Openbaring 7:14.

  Groeten,
  San

 32. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 augustus 2014 om 11:30

  Beste mensen,
  Wat een STELLIGE verschillen meningen en interpretaties over de bijbelse eindtijd-profetieën, terwijl wij Christenen niet moeten leven naar de LETTER van de bijbel maar naar de GEEST van de bijbel zoals Jezus het ons heeft VOORGELEEFD en als wij de GEEST van Jezus in ons hart gesloten hebben kunnen wij de eindtijd in vol vertrouwen tegemoet zien. Hub.

 33. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 augustus 2014 om 13:22

  ‘Hub Eussen’ Amen, ik kan uw mening volledig onderschrijven!

 34. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 augustus 2014 om 15:01

  Sjalom allen,

  De Bijbel is geen spoorboekje waarin alle stations keurig op een rij vermeldt worden. In de vijf boeken van Mosje staan al uitvoering beschreven hoe G’d zal handelen als de mens afwijkt van de geboden. Dat is niet om te straffen maar om de grenzen die G’d zelf heeft bepaald niet te overtreden. Gelukkig is daar niets mis mee. De mens echter wil altijd een stapje verder gaan, waardoor grenzen niet worden geëerbiedigd. In de loop van de eeuwen heet G’d Zijn boodschappers (de profeten) geroepen om te waarschuwen. Lang niet iedereen accepteerde de boodschap van G’d die werden uitgesproken door de profeten. Een deel van de profeten werd gedood. Men bepaalde zelf wel wat er moest gebeuren.

  En nu in deze tijd zijn de stemmen van de profeten stil geworden. Er hoeft niets meer geprofeteerd te worden. De mensheid moet het doen met de woorden die er in de Bijbel staan. Wat men niet moet doen is de meetlat van de tijd hanteren. Die is niet in mensenhanden maar uitsluitend in de hand van G’d. We hebben het profetische woord wat zeer betrouwbaar is. We hebben de Bijbel die eveneens zeer betrouwbaar is. We hebben een G’d op wie we volledig mogen vertrouwen.

  Alle gissingen over hoe de huidige wereld staat in de tijdlijn van G’d plaatst roept bij mij vragen op. Vele malen is de ondergang van de wereld al door deze en gene aangekondigd en er kwam niets van uit. Wat heeft men er mee bereikt? Helemaal niets en een grote ongeloofwaardigheid naar de rest van de mensheid. Een slecht getuigenis afgeven is het gissen naar het einde. Terwijl het einde echt wel komt als wijd openstaande poort naar het nieuwe begin.

  Laten we ons dus meer inspannen naar het nieuwe begin en bereid zijn om anderen te wijzen op die heerlijkheid die zeker komen zal. Tot die tijd geeft G’d de kracht om de geestelijke strijd die gaande is door te komen. We mogen én moeten uitzien naar de overwinning op al het kwaad.

 35. Lies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 augustus 2014 om 15:09

  Een tekst uit de Bijbel met betrekking in het dagelijks leven inzake de vergelding van de Here. In Hebreeën 10:30 Want wij weten die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden.
  In Romeinen 12 vanaf vers 17 t/m 19: Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor het zover het van u af hangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

 36. petervg zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 augustus 2014 om 12:19

  @10-channa: Amerika en illuminatie is niet hetzelfde. Kort gezegd (is een studie op zich) is het Ezau-Edom, de jalouzie/haat (eerstgeboorterecht verkocht) tegen Israel, Ezau-Edam die zich door (uit)huwelijken ‘verzwagerd’ heeft met Juda, zij die zeggen joden te zijn maar het niet zijn!
  Lees Protocollen van de wijzen van Sion (dat zijn dus niet joden, maar edomieten) én is een document geworden om echte joden te vervolgen.
  Deze intelligentia, aangestuurd door satan heeft allerlei instituties in het leven geroepen om grip te krijgen op de wereld m.n. het bankwezen en grote instituties als Council on Foreign Relations, VN, Round Table Conference, Rockefeller Insitute, Illuminatie, Free Macons, ECB, Skull-and bones/322, 18 cijferig banknr., WWW-vlg. ds.Poot van Chr.voorIsrael-666, Bilderbergers, Bahai, Theosophy, Goldman Sachs etc. etc. etc. om straks de New World Order uit te roepen.
  De manifestatie van de satanische wereldregering van peace love and understanding van de antichrist.
  Nu al moeten stichtingen met het bipsie bloot op het internet willen ze ANBI geregistreerd blijven en over twee jaar ook de kerken. Doe je dat niet, dan geen ANBI meer. Als je niet meedoet heb je zeker wat te verbergen en word je geduid: fout. Voel je de strop al zachtjes dichtgeknepen worden?!
  We weten dat dat slechts enkele jaren duurt omdat dan de Heere weerkomt in heerlijkheid, en Hij, de Vredevorst in Jeruzalem zijn regering van VREDE zal aanvangen. We zien er naar uit, het is heel nabij.

 37. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 augustus 2014 om 19:18

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.

  Hoe komt het toch dat er over het joodse volk nog steeds door vele christenen wordt gedacht en gezegd dat zij nog heel veel moeten lijden, omdat zij de christelijke Jezus nog niet hebben aanvaard???
  De gemeente wordt spoedig opgenomen, geen ellende dus, voor het joodse volk een nieuwe shoa??
  Bij diegenen die dit geloven en leren kan ik mij echt niet meer thuis voelen.
  Het is onbarmhartig en arrogant en liefdeloos zo te denken.
  Het is m.i. de grote zonde van de christelijke kerkleer.

  Met teksten uit elkaar trekken zijn die zgn. Bijbeluitleggers altijd bezig geweest.
  Maar echt als Daniel en Shaul op de bres staan, ho maar.
  Dit is Laodicea.
  Het is toch: UW G-D is Mijn G-D, Uw volk is Mijn volk.

  Ik ben nu bijna 80 jaar en voel mij steeds minder thuis bij degenen die zo denken,spreken en doen.
  Allen veel wijsheid en shalom toegebeden. Dit moet ik kwijt, het brandt op mijn hart.

  lou Sandifort.

 38. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 10:47

  Beste Lou,

  In Christus is noch Jood, noch Griek. Dus dit gaat in ieder geval niet over diegenen die de Heer Jezus ten tijde van de opname hebben aangenomen als hun Redder en Verlosser. Die zal Hij allen invoeren in het Vaderhuis. In Hosea 6 lees ik bijvoorbeeld over wie dit wel gaat. Het moet altijd de bijbel zijn die we laten spreken. En dan nog blijven we zwakke mensen die soms moeten erkennen dat hun inzicht tekort is geschoten. Ik hoop dat de Heer jou inzicht zal geven in Zijn plan en in Zijn rust en vrede verder zal laten gaan. Ik kan me je pijn voorstellen. Je hebt de tweede wereldoorlog meegemaakt, met al haar gruwelen. En zoiets laat littekens achter. Maar nogmaals, Lou, de Heer Jezus kan en wil inzicht geven als wij oprecht naar Zijn Waarheid zoeken. Ik wil er niet op uit zijn jou die te leren. Maar je in alles wel laten weten hoezeer de liefde brandt in mijn hart en dat van velen en huilt om wat velen tijdens die gruwelijke oorlog en ook nu nog werd/wordt aangedaan. In die zin wordt er met je meegeleden, wees daarvan overtuigd.

 39. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 18:07

  Beste voorbijganger.

  Hartelijk dank voor Uw bemoediging.
  Fijn dat U meeleeft, Yeshua Ha Massjiach is ook mijn Heer, maar soms wordt het weleens teveel.
  Fijn is het dan om te weten dat wij in Hem elkaars leden zijn.

  Nogmaals hartelijk dank, DE EEUWIGE ZEGENE U en Uw dierbaren.

  Todah rabbah.
  Shalom. Lou.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden