De strijd gaat door…

Laten we deze week in onze samenkomsten aandacht besteden aan en bidden voor onze broeders en zusters die zo verschrikkelijk worden vervolgd in Irak en Syrië en in nog tal van andere landen als Nigeria, Noord-Korea en Soedan.

Er wordt steeds meer bekend over de gruwelen die de christenen in Irak en Syrië moeten ondergaan. Honderden, duizenden zijn er al onthoofd door de IS (Islamitische Staat), onder wie veel kinderen. Velen zijn verkracht, levend begraven, worden gekruisigd. De satan gaat tekeer als een brullende leeuw om Gods gemeente op aarde te vernietigen, maar dat zal hem nooit lukken.

En wat doen wij? Het is zo ver weg! We vinden het wel erg, maar we voelen ons machteloos. Laten we meelijden met onze broeders en zusters. Voel hun pijn, hun verdriet, hun angst. Breng hen bij Gods troon!
Hebreeën 13:3 zegt: ‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.’

Grote spanning heerst er nog steeds aan de grens van Oekraïne met Rusland. Het lijkt wel een schaakwedstrijd tussen Oost en West, waarbij opvalt dat Rusland het spel slim speelt.
Waarom staan er zoveel Russische troepen aan de grens met Oekraïne en wat wil Rusland met die enorme kolonne hulpgoederen? En waarom keren Oekraïne en het Westen zich zo provocerend tegen Rusland? De laatste zet van Oekraïne is om ook een konvooi hulpgoederen richting het oosten te sturen.
Voor de agrarische sector in ons land is de situatie extra wrang, omdat de Russische boycot met name de mensen treft die in deze sector werkzaam zijn.

Wat een getuigenis!
Wat velen niet weten, is dat er aan boord van het neergeschoten Maleisische vliegtuig ook een Joodse man was. Een lezer van de Nieuwsbrief, evangelist Johan Schep, meldde mij hierover: ‘Van 1974 tot 1982 leefde ik in de Sinaï. Daar ontmoette ik Dov Avnon. Op wonderlijke wijze kwam hij tot wedergeboorte door het lezen van het geïnspireerde woord van God.’
Dov besloot een poosje uit Israel weg te gaan en verbleef toen bij Johans ouders. Op een dag kwam Johans zus thuis met haar vriendin Janet, op wie Dov straalverliefd raakte. Een poosje later trouwden ze en ze bleven in Nederland wonen. Ze kregen drie kinderen, die alle drie hun legertijd in Israel hebben vervuld. Hun jongste zoon, Ithamar, studeerde in Australië en was over in Nederland voor de bruiloft van zijn zus.
Een week eerder had hij een zeer waardevol gesprek met zijn vader. Hij zei: ‘Vader, ik ben u zo dankbaar dat ik Yeshua in mijn hart heb aangenomen. Hartelijk bedankt dat u mij met de Bijbel hebt opgevoed.’
In Israel werd gemeld dat er geen Israëli’s in het vliegtuig zaten. Zijn opa heeft toen de media gemeld dat zijn Joodse kleinzoon op stoel 30H zat. Daarom wapperde ook de vlag van Israel tussen de vlaggen.
Dov en Janet gingen elke dag samen naar het vliegveld in Eindhoven om bij de aankomst van de kisten te zijn. Iemand van de marechaussee kwam naar Dov toe en zei: ‘Wat zijn jullie toch rustig.’ Dov getuigde toen: ‘Zo zeker dat jullie weten dat er dode lichaamsdelen in die kisten zitten, zo zeker weten wij dat onze zoon leeft en thuis is bij de Here Jezus in de hemel.’ Wat een getuigenis!

Razendsnelle opmars IS
De razendsnelle opmars van de IS is zeer verontrustend. Het is niet beperkt tot Irak en Iran, IS wil zijn machtsgebied verder uitbreiden. Israel heeft ermee te maken in Gaza, maar ook wij in Den Haag. Gaf ik eerder burgemeester Van Aartsen nog een herkansing om daadkrachtig op te treden tegen IS-demonstranten en overige antisemitische demonstranten, inmiddels is het de afgelopen weken behoorlijk uit de hand gelopen. De toenemende onrust in de Schilderswijk vraagt om zeer snel en krachtig optreden. IS-vlaggen en antisemitische leuzen moeten per direct strafbaar worden gesteld, in Den Haag en in heel ons land.

De schade die is aangericht, is al te groot. Er is angst onder Joodse mensen in ons land. Ze weten dat ze gevaar lopen. Stenen worden door de ruiten gegooid, ze worden uitgescholden, ze worden bedreigd, leuzen klinken ‘Dood aan Israel’. En niet alleen in ons land, maar wereldwijd neemt de haat tegen Joodse mensen toe.

In door IS gecontroleerd gebied moeten christenen het zogenaamde ‘nasrani’-teken dragen. Het betreft de Arabische letter N, van Nazarener. Dat het ook in ons land niet ongevaarlijk is dit teken te dragen, ervoer priesterstudent Jaider Chantré Sánchez afgelopen zondag in Utrecht. Toen hij na afloop van de mis op straat liep met een T-shirt aan met het nasrani-teken, kwam hij twee moslimmannen in religieuze kleding tegen. Ze zagen het teken op zijn T-shirt, spuugden op de grond en schreeuwden: ‘We gaan jullie allemaal vermoorden, jullie zullen van de aarde verdwijnen’.

Zoals altijd krijgt ook nu Israel weer de schuld van de vele doden in Gaza. Volkomen onterecht, overigens. Zelfs de Amerikaanse president Obama weigerde tijdens de strijd in Gaza een zending raketten aan Israel om de wapenvoorraden aan te vullen.

Bizar trouwens dat een Haagse ambtenaar twitterde: ‘ISIS heeft niets met de islam te maken. Het is een vooropgezet plan van zionisten die bewust de islam zwart willen maken.’ Terecht heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie Yasmine Haifi, die lid is van de PvdA, geschorst. Hoewel ze het bericht heeft verwijderd, staat ze nog steeds achter wat ze heeft geschreven.

In Israel klinkt de vraag waarom Hamas niet definitief is uitgeschakeld in de recente strijd. Nu weet je zeker dat er na verloop van tijd weer nieuwe raketbeschietingen zullen komen. In Egypte wordt zelfs (indirect) overlegd met Hamas over hoe het nu verder moet. Kennelijk wil Israel Hamas als gesprekspartner houden, mogelijk uit angst voor de komst van IS naar Gaza. Of dit wijs is, betwijfel ik ten zeerste. Het is onmogelijk vrede te sluiten met een terreurgroep die uit is op jouw ondergang.
Israel houdt er trouwens zeer serieus rekening mee dat de afgelopen weken ook al door IS raketten vanuit Gaza zijn afgeschoten op Israel. Dat maakt de situatie voor Israel nog dreigender en gevaarlijker.

Het is veelzeggend dat tijdens de recente strijd tussen Hamas en Israel toch nieuwe Joodse immigranten het land binnenkwamen om er een nieuw bestaan op te bouwen. God brengt Zijn volk thuis. Dat kan niemand tegenhouden.

Genocide
De Yezidi’s boven op een berg in Irak hebben de aandacht van de wereld getrokken. Terecht. Velen van hen zijn al gedood. Ze zijn uitgehongerd. Telkens lukt het groepen Yezidi’s een veilig heenkomen te vinden in Koerdisch gebied. De wereld is langzaam wakker aan het worden en biedt hulp, zij het mondjesmaat.

Vreemd genoeg zitten de christenen in hetzelfde gebied nog steeds te wachten op hulp. Waarom zij niet? Zeker, ze zitten niet op berg, wat het verhaal spannender zou maken.
Nu wordt er in de politiek over gesproken of er sprake is van een genocide door IS. Er wordt gezegd dat er vermoedelijk sprake is van genocide. Ondertussen is er al maanden, jaren sprake van een genocide onder de christenen in diverse landen in het Midden-Oosten en Afrika. Laten we als Nederland, door de politiek, krachtiger daadwerkelijk steun aan hen verlenen.

De wereld heeft vaak geen oog voor christenen die vervolgd en vermoord worden, maar God in de hemel ziet het wel. Hij weet wat Zijn kinderen wordt aangedaan. En weet u, Hij opent de hemel voor hen als ze op aarde niet langer welkom zijn.
Wat een moment zal dat zijn, wanneer ze daar aankomen en bekleed zullen worden met lange witte klederen. Vanaf dat moment mogen ze delen in de heerlijkheid van de Here Jezus. In Zijn nabijheid. Voor eeuwig. Met Hem zijn ze meer dan overwinnaars. Dat is nu nog niet zichtbaar, maar dat zal zichtbaar worden bij de wederkomst van de Here Jezus, die aanstaande is.

Ter afsluiting Romeinen 8:35-39:
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.)
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here.

Dirk van Genderen