Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘We werden liever gedood dan dat we ons zouden bekeren tot de islam’ (15 reacties)

Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014, 11:32 door Dirk A A

Te midden van alle ellende in deze wereld is Gods werk zichtbaar. Daarom schrijf ik deze week niet over de weer opgelaaide strijd in Gaza, waar Hamas voor de zoveelste keer het bestand verbrak, waardoor de kans groeit dat Israel op korte termijn Hamas totaal zal willen uitschakelen. Ik schrijf ook niet over de gruwelen van IS en de toenemende dreiging die uitgaat van deze barbaarse terreurgroep.
Deze week wil ik u bemoedigen, door te laten zien dat Gods werk doorgaat, dwars door alle strijd en ellende heen. Ik moet denken aan de woorden van de Here Jezus in Johannes 16:33: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Onthoofde journalist een ‘man van geloof’
James Foley, de 40-jarige Amerikaanse journalist, die werd onthoofd door een strijder van IS, was een ‘man van geloof’, zoals zijn vrienden en zijn familie hem beschrijven, hoewel sommigen beweren dat hij juist naar Syrië vertrok om de gewapende terroristen te ondersteunen. In 2012 werd hij ontvoerd in Syrië, en eerder ook al in Libië. Enkele dagen geleden verscheen er een buitengewoon schokkend filmpje op internet, waarin te zien was hoe hij door een strijder van IS, wellicht afkomstig uit Engeland, werd onthoofd met een mes.
Foley’s moeder zegt: ‘We danken God voor het geschenk dat Hij ons gaf in Jim,’ zoals ze hem noemt. ‘We zijn trots op hem.’
Zijn vader voegt eraan toe: ‘Het is niet heel moeilijk voor ons om troost te vinden. We weten dat hij nu bij God is. We hebben wel uw bemoediging en uw gebed nodig om door te gaan zonder hem.’
Op de vraag of hij in staat is om de beul te vergeven voor zijn daad, antwoordt hij dat hij er vandaag nog niet toe in staat is. ‘Maar als christen zullen we dat wel ooit moeten doen.’

Toen Foley werd vastgehouden in Libië, schreef hij een brief aan de Universiteit van Marquette, waar hij had gestudeerd. Hij schreef daarin over zijn gebedsleven en over dat van zijn medegevangenen. We baden altijd samen hardop. Het hielp om onze zwakheden te delen. Het waren gesprekken met God, in een plaats van stilte en rust.’

Christenen present in Ferguson
De Amerikaanse stad Ferguson, in de staat Missouri, is vrijwel elke dag wel in het nieuws vanwege aanhoudende rassenrellen en demonstraties, nadat de 18-jarige Michael Brown door de politie werd doodgeschoten. Deze week was er bij één van deze gewelddadige protesten zelfs een spandoek zichtbaar met de tekst ‘IS is hier’.

‘De enige die hierom lacht, is satan,’ zegt Jack Hembree, voorganger van de Bethel Fellowship in Florissant, dichtbij de plaats waar de rellen uitbraken. Hembree roept zijn gemeente op geen stelling in te nemen in het conflict, maar om ‘Christus in de situatie te brengen.’
‘De verschillen die ons verdelen, zijn niet door God veroorzaakt, maar ontworpen door de vijand. Het is tijd om te strijden, niet met wapens, maar met het gebed en met Gods Woord. Wees de minste, stop met strijden en neem het kruis van Christus op u, dat vergeving, belijdenis van zonden, bekering, aanvaarding, liefde, vrijheid en leven brengt.’

Hembree: ‘Met christenen uit andere kerken lopen wij ook op straat. We delen voedselpakketjes uit aan de mensen en ’s nachts waken we bij diverse gebouwen om te voorkomen dat er wordt ingebroken. We maken de straten schoon en waken bij de opritten van de huizen, zodat de mensen veilig kunnen slapen, maar dat wordt niet gefilmd door de media. Nu het geweld de afgelopen dagen verder is toegenomen, is het soms te gevaarlijk om de straat op te gaan, en richten we ons meer op het gebed.’

Ook Brian Schmidgall, voorganger van de MiddleTree Church, die staat op de grens van Noord- en Zuid St. Louis, geeft aan dat Christus het antwoord is op de rellen. ‘Door wat ze zien op de sociale media komen allerlei mensen die willen rellen naar Ferguson toe, maar wij als kerk moeten ons richten op het hart van de mensen, anders is er geen heling of herstel mogelijk.’
Schmidgall hoopt en bidt dat de onrust in Ferguson een deur voor de kerken zal openen om door God gebruikt te worden tot zegen van de samenleving.’

Voorganger Aubery Kishna van het Jubilee Worship Centrum, vlakbij de plaats van de rellen, vertelt dat in zijn kerk afgelopen zondag is gebeden voor de stad en dat hij de gemeente heeft aangespoord dat te blijven doen. ‘We gaan ook door-de-week samenkomsten in onze kerk houden. Samen met andere kerken delen we voedsel uit aan mensen in nood in de omgeving waar de rellen plaatsvinden.’
Kishna geeft aan dat hij zich, hoe de uitslag van het onderzoek naar de oorzaak van Michael Brown ook zal zijn, zeer verbonden voelt met zijn ouders. ‘Wij hadden zelf een 26-jarige dochter, die we een paar maanden geleden moesten begraven. Ze was op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd en raakte betrokken in een vuurgevecht tussen twee gangs.’

Genezing in Irak
De situatie in Irak en Syrië is buitengewoon ernstig. IS zaait dood en verderf. En hoewel Amerikaanse bombardementen proberen de opmars van IS tot staan te brengen, toch krijgt de terreurorganisatie, die nauw verwant is aan Hamas, Al Qaida en de Moslim Broederschap, wereldwijd steeds meer aanhang.
De organisatie Christian Aid Mission (CAM) hoort hartverscheurende verhalen in Irak, maar ook zeer inspirerende getuigenissen.
‘Norya is een Syrische vluchteling die een veilig heenkomen vond in een kamp in het Koerdische gebied in Noord-Irak. Ze verloor vijf kinderen en haar man toen een raket op haar huis terechtkwam. Nu zingt ze de geestelijke liederen met ons mee in de samenkomsten van onze huiskerk,’ vertelt een lokale medewerker van CAM.
Medewerkers van de CAM nemen veel tijd om het Evangelie te delen met de vluchtelingen en de mensen in nood. Ze gaan van tent naar tent en praten met de mensen die moesten vluchten voor de terroristen van IS. Vrijwel alle christenen in de regio van Nineve zijn inmiddels verdreven of gedood

Meer dan 200.000 christenen zijn gevlucht naar de Koerdische stad Erbil. Hun huizen en kerken zijn met de grond gelijk gemaakt. Er wordt geschat dat meer dan twee miljoen mensen uit Syrië en Irak voor IS gevlucht zijn naar Erbil en directe omgeving. Ieder gebouw in de stad is overvol, duizenden mensen leven en slapen op de straten.
Voor de mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, organiseren de zendingswerkers zogenoemde slaapgroepen, waar een groot aantal families in één gebied veilig kan slapen. ‘De Here beschermt ons hier voor het kwaad,’ vertelt één van de zendingswerkers. ‘Ook al moeten velen zware beproevingen doorstaan, de Here schenkt ons Zijn kracht en Zijn genade.’

In de Koerdische stad Akra vinden veel vluchtelingen en veilig onderkomen in gebouwen waarin voorheen, tijdens het bewind van Saddam Hoessein, Iraanse gevangenen werden vastgehouden. Veel anderen bevinden zich in vluchtelingenkampen. Er is een groot tekort aan voedsel. De enige school had zelfs geen dak. De zendingswerkers hebben meegeholpen een nieuw dak op de school te maken. Nu bidden ze met de leraren en delen ze het Evangelie met de leerlingen.
De zendingswerkers ontmoetten in het Akra kamp Abu Mustafa, een 50-jarige man, met zijn drie kinderen, die geestelijk helemaal in de war waren door de verschrikkingen waar ze getuige van waren geweest. Zijn vrouw was door de terroristen gedood. Mustafa beschuldigde God voor zijn tragische situatie. Toch vond hij het goed dat de zendingswerkers de Bijbel met hem lazen en met hem zouden bidden.
‘Het is nu voor het eerst dat ik rust ervaar en me opgelucht voel, vertelde hij. ‘Drie jaar lang was er geen lach meer op m’n gezicht. Nooit voelde ik me meer veilig, maar nu is er vrede in mijn hart. Bid alstublieft ook voor mijn dochters. Ik geloof dat Jezus hen kan genezen, evenals mij.’

Praktische hulp
Wereldwijd ontstaan initiatieven om deze vervolgde Irakezen te helpen. Voorbeelden zijn de noodhulpactie die EO-Metterdaad coördineert en de actie die de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn gestart voor de vluchtelingen in Noord-Irak. De CGK willen in eerste instantie hulp bieden aan 300 gezinnen die in Suleimaniya in kerken worden opgevangen. Hulpverleners delen pakketten uit met daarin onder meer voedsel, luiers en medicijnen. Daarnaast zal bekeken worden in welke andere plaatsen vluchtelingen geholpen kunnen worden.
Ook stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is een actie gestart voor de vluchtelingen. De stichting had al contact met een christengemeente in het gebied waar de IS-strijders nu heer en meester zijn. De meeste gemeenteleden zijn gevlucht en ontkomen naar Turkije, maar enkelen zijn helaas door IS gedood. Door de eerdere contacten heeft HVC kanalen om hulp te bieden.

De deuren van de kerken in Erbil staan open
De kerken in Erbil openen hun deuren voor de vele christelijke vluchtelingen die een veilig heenkomen hebben gezocht voor de IS. De kerken zien het als hun christenplicht om de vluchtelingen te voorzien van de meest noodzakelijke levensbehoeften.

De Kurdsman Kerk veranderde in een schuilplaats voor mensen in nood. ‘Het gebouw is nu voor iedereen,’ aldus dominee Majeed Mohammed. Hij opende de deuren van zijn kerk voor christenen en niet-christenen. ‘We willen deze mensen laten zien dat het ons niet uitmaakt of ze christen zijn of niet. Het zijn mensen en ze zijn uit hun huizen verjaagd door IS en als christenen willen we de liefde van Jezus aan hen betonen en veiligheid en bescherming bieden.’

In de kerk van de Assemblies of God vertellen enkele vluchtelingen hun verhaal. ‘IS vertelde ons dat we ons moesten bekeren tot de islam. Als we dat niet zouden doen, moesten we vluchten of zouden we worden gedood. We zouden nog liever worden gedood dan dat we ons zouden bekeren tot de islam. Door Gods genade zijn we christen geworden, dan ga je toch niet naar de islam. God heeft ons beschermd en ook kracht gegeven om staande te blijven.’

Gaza
De onderhandelingen over een langduriger bestand tussen Hamas en Israel werden op een ruwe wijze door Hamas afgebroken met aanvallen op Israel met honderden raketten.

Anthony Simon van de ‘Voice in the Wilderness’ gemeente in Jeruzalem schrijft: ‘Ondanks de voortdurende raketbeschietingen door Hamas gaan wij door met het brengen van het Evangelie aan Joodse en Arabische mensen, ook aan toeristen. Het lijkt wel dat de mensen nu meer open staan voor vragen over leven en dood.
We waren juist met een groep in Tel Aviv toen daar het luchtalarm afging. We zagen hoe enkele raketten werden onderschept door de Iron Dome. Net als tijdens eerder luchtalarm in Jeruzalem ervaarden we de vrede van God.’

In de Nieuwsbrief van de HaMaayan gemeente in Kfar Saba wordt opgemerkt dat het nu meer dan ooit nodig is om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. ‘Hamas had gehoopt al tienduizenden slachtoffers te hebben gemaakt door de raketaanvallen op Israel. We ervaren Gods beschermende hand over ons land en over ons volk.’
Speciaal gebed wordt gevraagd voor alle onschuldige Palestijnen in Gaza. ‘De Hamas-terroristen gebruiken de bevolking als menselijk schild. We bidden dat Jeshua Zichzelf aan velen van hen zal openbaren, zodat ze Hem zullen leren kennen. Alleen Hij kan werkelijke vrede brengen.’

Ook meldt de Nieuwsbrief dat één van de Israëlische soldaten die in Gaza gesneuveld zijn, tot de Messiasbelijdende gemeenschap behoorde. Uit het hele land kwamen gelovigen naar zijn begrafenis. ‘Van over het hele land verloren soldaten het leven, ook één uit onze stad. Het is alsof God deze zaden gebruikt om onze natie te verenigen in gebed en rouw. De oogst is rijp voor Jeshua om deze natie te raken, dit volk dat zoveel pijn en verwoesting heeft ervaren. De mensen zijn op zoek naar God, naar antwoorden. Hij heeft ons, als Messiasbelijdende Joden, een strategische plaats gegeven in het lichaam van Jeshua, om uit te reiken naar deze verloren en stervende generatie.’

Er zou nog veel meer te schrijven zijn, maar zo is het goed. Het mag ons bemoedigen dat God regeert, dat Zijn hand zichtbaar is, zelfs in de diepste duisternis. Laten we blijven bidden voor de mensen die zich in de crisisgebieden bevinden. De christenen daar getuigen dat ze het ervaren dat er voor hen wordt gebeden, dat God hun kracht schenkt om vol te houden en door te gaan.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 13:07

  Dirk.
  Ik vind wat je schrijft zeer bemoedigend.
  Maar soms zoals hierboven over Foley, zet ik mijn vraagtekens (ik wil hierbij opmerken dat ik er niets aan toe of af wil doen.)
  Maar kijk eens op de website van BRABOSH op 22 aug wat daar over deze meneer staat te lezen.

  Verder wens ik iedereen een SHALOM KADDISH.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 16:05

  Voor de bejaarden onder ons is er weinig nieuws onder de zon.
  SS of IS, het gaat ten diepste om ‘zonde’, afwijkingen van Gods wil. Dus rijst de vraag: hebben wij in ons eigen leven orde op zaken gesteld?
  Naar de mens is deze tijd de laatste die ons nog rest op aarde, inwendig houden wij rekening met een Eeuwige dag in de genade die Jezus Christus ons heeft gegeven.

  Deze volmaaktheid staat onder zware druk. De meeste kinderen en gelovigen zijn nog ver verwijderd van hun plaatsje in het koninkrijk van God. Het is net alsof de zondagsschool, de Bijbelclubjes en Catechisatie niet zijn opgewassen tegen de betovering die uitgaat van al het zondige bloedvergieten, waar wij “dankzij” het internet met onze neuzen bovenop zitten.
  Het is dan ook de Heer Zelf die zijn gemeente bouwt. Zal Hij arbeiders vinden in de oogst?

  Wij laten ons niet gek maken, gaan onverstoorbaar verder in deze beproefde weg, engelen staan ons ten dienste, zij weten feilloos de weg in het donker.
  En dan werkt alles wel mee ten goede.
  Het is toch ook een rechtsgeding. Het scheiden van kaf en koren, hoe dan ook. Een hartelijke groet, Peter Schilperoord

 3. sander bulten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 16:24

  Ik ken de website van brabosh, maar de beheerder is wel pro-Israel, maar ook een atheïst. Ik weet niet of wat hij zegt wel of niet klopt, maar waarom zal de familie daar over liegen. Gelukkig hoeven wij de doden niet te oordelen.

 4. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 18:01

  Beste Broeder Dirk en ook namens mij Zuster Ank.
  Hartelijk dank voor jullie bemoedigingen en liefde die ik van jullie mag ervaren.
  Jullie en jullie dierbaren zijn in mijn hart en gebeden.
  Nogmaals hartelijk dank.
  Soms is het weleens net teveel (zo lijkt het) maar dan mag je toch ervaren dat wij elkaars leden zijn,
  zoals wij ook mogen ervaren dat Joodse broeders en zusters tezamen met alle Massjiach Yeshua belijdende gelovigen, bij elkaar horen.
  Geprezen zij DE EEUWIGE VADER in YESHUA’s NAAM.

  Dirk we blijven op de bres, voor Israel, voor onze vervolgde broeders en zusters en voor elkaar.

  HIJ ZEGENE jullie allen.

  Je Br Lou.

 5. Ds. A.J.Fraanje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 18:22

  Laat de Geest van Jezus Christus ons zo vol maken dat we daardoor instaat zullen zijn om lief te hebben en dit uit te dragen met ons leven.
  Zegen en Groet.

 6. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 21:17

  Sjalom allen,

  Het bewuste filmpje kreeg ik 14 dagen geleden al te zien. Ik ben blij dat je de link in je bericht van deze week hebt opgenomen. Het is goed om te laten zien hoe eenzijdige propaganda tot stand komt en de wereld ingaat als waarheid.

  Dan de stille beelden van mijn Joodse broertjes en zusjes die direct na hun bevrijding de wereld overgingen. Zij hebben er niet om gevraagd, al beweren christenen dat dit de schuld is van het niet aannemen van Yeshua als hun Messias. Hun uitgemergelde lichamen werden vastgelegd op foto en filmbeelden die ik niet kwijt raak. Velen van mijn volksgenoten hebben het leven gelaten omdat zij Joods bloed hadden.

  Beslist geen oordeel van G’d, maar een welbewuste keuze van mensen die ons ten diepste haten. Nu mijn volksgenoten terugkeren naar hum thuisland gunt de wereld hen geen plaats. Alles wordt ingezet om ons in diskrediet te brengen en menigeen gelooft wat de pers schrijft over ons. Eenzijdige en vertekende beelden lijken de waarheid te zijn.

  Ondanks dat weten we dat volgens het Toragebod onze vijanden niet mogen haten. Yeshua gaf ons al dat onderwijs. Er is dus een duidelijk verschil tussen enerzijds huis en haard beschermen en uiteraard ook het leven. Zij die er genoegen in hebben om ons te willen vernietigen schreeuwen het hardste dat door de verdediging hun het leven kost. Geen aanval, dan ook geen verdediging.

  Vandaag de dag zien we overal ter wereld de aanval: altijd vanuit een superieur gevoel om de kleine minderheid te treffen. In principe maakt de aanvaller het niet uit om welke groep het gaat. Dat zegt meer over het karakter van de aanvaller.

  Met dit gegeven moeten we het helaas in deze eeuw doen, alhoewel de geschiedenis leert ons dat in ieder tijdperk de zwakke werd aangevallen. Gematigde volken trekken minderheden aan die af en toe proberen de dienst uit te maken. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon.

  Hoe gaan wij om met vluchtelingen en minderheden? Gastvrij en ruimte biedend? Geef dan wel grenzen aan die gerespecteerd moeten worden.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 22:04

  Vanavond ging ik voor in een weeksluiting in het bejaardenhuis in mijn woonplaats. Ik houd mij altijd aan het leesrooster van de Raad van Kerken. Vanavond (eigenlijk de tekst voor morgen) ging het over Jesaja 51: 1- 6 en Matt. 21 – 27. Ik heb aan de toehoorders, de “waarom-vraag” gesteld! “Waarom vernietiging van Joden en christenen?” Is het niet het bewijs, dat het om God en zijn volgelingen, gaat? Wie stelt meer de vraag, of God bestaat! De tijd van Gods tegenstander is bijna afgelopen en het heil over de mensen moet koste wat het kost verhinderd worden!! Ik citeer het zesde vers van Jes. 51:
  “6 Kijk omhoog naar de hemel,
  kijk naar de aarde beneden:
  al vervliegt de hemel als rook,
  al valt de aarde uiteen als een oud gewaad
  en sterven haar bewoners als muggen,
  de redding die ik breng, zal voor altijd blijven
  en mijn recht zal geen einde hebben.”
  Inderdaad Paulus had het goed begrepen:
  Rom. 18 – 21
  “18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods zonen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.”

 8. petra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 augustus 2014 om 23:00

  Er wordt in de nieuwsbrief verwezen naar een filmpje waar zgn palestijnse doden te zien zouden zijn. Echter als je dit filmpje bekijkt op youtube wordt er in de reacties meerdere malen bevestigd dat het hier gaat om een protestfilmpje uit egypte uit 2013. Het zou gaan om een protest n.a.v. de ” rabaa massacre”. Er is helaas veel misleiding in de media…..

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 24 augustus 2014 om 14:00

  Reactie Dirk van Genderen:

  Inderdaad, ik zie die reacties ook. U lijkt gelijk te hebben. Ik probeer het verder uit te zoeken.

 10. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 24 augustus 2014 om 14:33

  Dirk:
  Het filmpje wat je aangeeft in deze nieuwsbrief krijg ik niet open, er wordt medegedeeld: deze video is niet langer beschikbaar vanwege een auteursrechtclaim.

 11. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 24 augustus 2014 om 15:01

  Reactie Dirk van Genderen:

  Bij mij lukt het nog wel. Probeer het later nog eens.

 12. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 24 augustus 2014 om 20:39

  Iemand die in het nauw komt gaat rare sprongen doen en gaat wild om zich heen slaan.
  Zo bemerkt satan, de vijand van de Here God, dat hij in het nauw wordt gedreven.
  Als wij als gelovigen en als Zijn Lichaam al zien aan de tekenen dat de Here spoedig komt om de ontmoeting te laten plaats vinden in de lucht, des te meer weet de satan dat ook.
  Hij manifesteert zich als een woesteling alom op de aarde en wil verslinden zoveel hij maar kan. Al de gebeurtenissen op dit moment laten zien dat de satan in het nauw komt. Zijn dagen zijn geteld…
  Ik geloof dat niemand de satan tot stilstand kan brengen.
  De Here God is Zijn meerdere en die zal het doen. De dagen worden reeds afgeteld…
  En naarmate zijn laatste dag nadert, zal de satan nog wilder worden. Hij weet … De deksel van de put wordt spoedig voor hem opengedaan om erin geworpen te worden.
  Hij heeft het verdiend.
  Tot zolang zal de mensheid moeten toezien en meemaken de woestheid van de satan. Hij krijgt zijn rechtmatige tijd…
  We weten dat het Lichaam van Christus Jezus de Opgestane Heer in deze wereld is, maar er niet van. We zijn met Christus verborgen in God.
  Dat geeft hoop, en kracht en moed om verder te wandelen. Ondertussen datgene doen wat onze hand vindt om te doen.
  W/lelie

 13. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 augustus 2014 om 10:35

  Beste Dirk

  Geert Wilders zei deze week ook dat de enige oplossing om aan het conflict een einde te maken is om Hamas totaal uit te schakelen. Deze man die jammer genoeg niet gelovig is (maar wat niet is kan nog komen) ziet ook dat er geen andere oplossing is.

 14. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 augustus 2014 om 2:30

  @Troost mijn volk. De oorlog is nu ook merkbaar in Nederland. Ons bestuur zetelt met goed betaalde banen in België, volkswijken maken zich los van ons land om te gaan deel uitmaken van de Arabisch islamitische wereld.
  Staan wij machteloos? Jazeker, de sleutel is gebroken, overweldigende propaganda maakt de dienst uit. Het volk kiest vrijwillig voor deze situatie.
  Is herstel mogelijk? Nee, priesterschap is er nooit geweest in de top van het Koninkrijk der Nederlanden. ZKH Prins Bernhard was geen priester, wel de oprichter van Bilderberg conferenties, waar het antichristelijke wereldrijk gedachten en ideeën uitwisselt en doorspeelt naar gehoorzame regeringsbeambten.

  Toch spreekt de Bijbel over herstel (om te beginnen in de verborgenheid). 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; Kolossenzen 1

  Israël zal gesteld worden aan het hoofd der natiën. Ook Nederland kan in de toekomst delen in die glorie. Amen

 15. mdjg markus-stoker zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 augustus 2014 om 16:17

  Ik dank mijn broeder in de Here, ik las in jacobus al de hoofdstukken, het komt letterlijk uit in deze tijd. Ik ben meelevend christen en wil graag op de hoogte blijven van wat u vertelt. Mijn dank, mevr. Markus-Stoker

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden