Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vóór het leven, tegen de dood! (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 augustus 2014, 19:51 door Dirk A A

Een geest van dood en verderf trekt een spoor van vernieling, lijden en ellende over deze aarde. Het is de geestelijke strijd van de duisternis tegen het Licht van God. Laten wij echter blijven wandelen in het Licht van de Here Jezus, en Zijn leven, vrede, liefde en genade verspreiden. Soms denk je dat de dood gaat winnen, maar de dood zal worden verslonden tot overwinning (1 Korinthe 15:54).

Al zo’n 6000 jaar heerst de dood op deze aarde. Genesis 3 vertelt over de zondeval. Eva werd in het paradijs verleid door de satan en at van de verboden vrucht, waardoor de dood zijn intrede deed. Ook Adam at. Vanaf dat moment moeten alle mensen eenmaal sterven. Alleen Elia ging levend naar de hemel en misschien Henoch. Ook de Here Jezus stierf aan het kruis toen Hij het oordeel over onze zonden op Zich nam. Hij stond echter op van tussen de doden uit en ging levend naar de hemel.

De dood is zichtbaar in Gaza. De terroristen van Hamas lijken de dood te verheerlijken. Ze willen het liefst zo snel mogelijk alle Joodse mensen doden en hun eigen bevolking gebruiken ze als menselijk schild.

ebolaformulier
Hulpverlening aan ebola-slachtoffers in kliniek in West-Afrika.

De dood is zichtbaar in de Ebola-epidemie. Het is vreselijk wat er in diverse Afrikaanse landen gebeurt. Vele honderden mensen zijn al overleden en een medicijn of een vaccin is er nog niet. Reken maar dat de satan juicht. Hij doet niet liever dan mensen de dood injagen. Hij wil de hel zo vol mogelijk maken, maar allen die de Here Jezus kennen, zullen de hemel binnengaan.

De dood is zichtbaar in de gebieden waar ISIS het voor het zeggen heeft. Duizenden niet-moslims, onder wie vele christenen, zijn op een gruwelijke wijze afgeslacht. Hetzelfde gebeurt in diverse Afrikaanse landen.

De dood is zichtbaar in Oekraïne. Vele mensen in het Oosten van het land komen om in de strijd tussen separatisten en militairen van het Oekraïense leger.

De dood is zichtbaar in Syrië. De burgeroorlog veroorzaakt dood en verderf op massaschaal. De helft van de bevolking is op de vlucht.

De dood is zichtbaar in de abortusklinieken wereldwijd. Tienduizenden ongeboren kinderen mogen het licht niet zien en worden op een gruwelijke wijze de dood ingejaagd.

De dood is zichtbaar is verwoestende natuurrampen, waarbij soms duizenden mensen in enkele ogenblikken de dood vinden.

De dood is misschien wel zichtbaar in ons eigen leven of in het leven van geliefden.
De dood doet pijn. De Bijbel spreekt over de dood als de laatste vijand die teniet gedaan moet worden (1 Korinthe 15:26).

Het leven
Tegenover de dood wil ik u wijzen op het leven! Christus is gekomen om leven te geven en overvloed (Johannes 10: 10).
Er zijn prachtige tekenen van hoop, die ons moed geven om door te gaan, terwijl we ons oog gericht houden op de Here Jezus.

Ik denk aan die Messiasbelijdende Joodse man en die Arabische christen, die samen één zijn in Christus. Zij kennen vrede en vergeving. De onderlinge vijandschap is verdwenen aan de voet van het kruis. Nu kennen ze allebei de Here Jezus. De Joodse man bidt voor Arabische mensen en de Arabische man voor Joodse mensen. Ze zien uit naar de vervulling van Jesaja 19:23:25, naar de grote geestelijke herleving die de Here gaat geven in Israel, Egypte en Assyrië. We lezen daar immers:

23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.
24 Op die dag zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.
25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië en Mijn eigendom Israel.

Ik denk aan al die mensen die wekelijks of maandelijks voor de diverse abortusklinieken staan, biddend, getuigend, niet veroordelend, bereid om vrouwen in nood hulp te verlenen. Met één verlangen: ongeboren kinderen redden van de dood.
Abortusklinieken in Nederland zijn te vinden in Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Den Haag, Goes, Groningen, Heemstede, Houten, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Bij de kliniek in Utrecht kon door de aanwezigheid van wakers en bidders een kindje van 9 weken oud worden gered. De aanstaande moeder koos ervoor af te zien van een abortus. Er worden wakers en bidders gezocht: info@schreeuwomleven.nl

Ik denk aan die dominee uit Nigeria, die ik ontmoette. Zeventig mensen uit zijn kerk waren gedood tijdens een kerkdienst door moslimstrijders van Boko Haran. Door Gods genade had hij de terreuraanslag overleefd. Enkele dagen was hij in Nederland.
‘Ik ga weer terug naar mijn land,’ zei hij. ‘Ik wil bij mijn gemeente zijn, met hen lijden en strijden, met hen bidden en God loven en prijzen. En ik wil bidden dat God strijders van Boko Haran tot geloof in de Here Jezus zal laten komen. Als ik word doodgeschoten, ga ik naar de hemel, maar als zij worden gedood, terwijl ze de Here Jezus nog niet kennen, gaan ze naar de hel.’

Ik denk aan de hulpverleners die zich tot het uiterste inzetten om de ebola-slachtoffers in diverse Afrikaanse landen bij te staan, met gevaar voor eigen gezondheid en leven.
Ik denk aan alle vrijwilligers die zich, waar dan ook ter wereld, inzetten voor hun medemensen in nood, of dat nu in vluchtelingenkampen of in sloppenwijken gebeurt.

Ik denk aan het pensioenfonds ABP, dat de druk om Israel te boycotten weerstaat en zijn beleggingen in Israëlische banken niet terugtrekt. Hulde aan dit pensioenfonds!

Ik denk aan allen die bij toerbeurt hulp verlenen aan en eten koken voor mensen en gezinnen die getroffen zijn door tegenslagen of ernstige ziekte.

Kies dan het leven!
Ik denk aan de woorden van Mozes in Deuteronomium 30:19 en 20:
19 Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
20 door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

Kies dan het leven… Het is een keuze die iedereen elke dag moet maken. Kies dan het leven, opdat u leeft… Bij ‘het leven’ denk ik aan de woorden van de Here Jezus: ‘Ik ben het Leven’ (Johannes 14:6).

…opdat u leeft… Hier zit ook de gedachte in van eeuwig leven, voor ieder die door genade de Here Jezus mag kennen. Laten wij in Gods kracht tekenen van geloof, hoop en liefde oprichten. Dichtbij en verder weg. Met de mogelijkheden die de Here ieder van ons gegeven heeft.

Doe niet mee met al het negatieve gepraat, dat het zo slecht gaat in de wereld. Wijs erop dat er hoop is, omdat de Here Jezus leeft. Wees dankbaar voor wat Hij nog geeft. Laat merken dat u zich geen zorgen maakt voor de toekomst, omdat u in alles uw vertrouwen op de Here Jezus stelt. Hij gaat mee, wat er ook gebeurt.

Al zou de aarde wankelen, het loopt de Here nooit uit handen!
Al zou er een grote oorlog losbarsten, ons leven is in Zijn hand.
Al zou ons aardse leven worden bedreigd, ons geestelijke leven is geborgen in Hem.
Al zou de economie ineen storten, Hij zal voor ons zorgen. Hij zorgt toch ook voor de musjes en het gras, zal Hij niet veel meer voor ons zorgen!

Meer dan ooit wil ik me op U richten, dierbare Here Jezus. Houd me vast, trek me meer en meer naar U toe. Schenk genade om in Uw Licht te wandelen, en voortdurend te kiezen vóór het Leven!

De dood mag nog even tekeer gaan, maar de afrekening volgt spoedig. Dan is er geen plaats meer voor de dood. Ja, ver weg, in het dodenrijk, in de hel.

Het Leven zal zegevieren. ‘God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn’(Openbaring 21:4). Naar die tijd zien we uit met groot verlangen. Een tijd, die wellicht spoedig zal aanbreken.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. N van Maastricht zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 augustus 2014 om 21:57

  Beste Dirk,
  Wat een geweldig stuk deze week. Satan gaat rond als een briesende leeuw maar Jezus heeft de dood overwonnen. Ben het met je eens dat we niet angstig om ons heen moeten zien want onze Vader in de Hemel zorgt voor een ieder die de Here Jezus aangenomen heeft als zijn redder en Zaligmaker. Hij gaat met ons mee op heel ons levenspad. Prijst Zijn naam daarvoor.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 9:12

  Ook ik voel haast dat de Derde Wereldoorlog op punt staat van uitbreken. Een oorlog tussen de E.U. en Rusland t.g.v. Oekraïne, tegelijkertijd een oorlog in het Midden-Oosten en dat moslimradicalen ook in Europa aanslagen zullen plegen. De Oekraïne wil militaire hulp vanuit de E.U. tegen de Russen. Als dat gebeurt, zijn de rapen echt goed gaar!

  Laten we bidden dat velen tot geloof zullen komen en de Heere Jezus ook als hun Redder en Zaligmaker zullen aannemen en dat zij daardoor ook gered zullen worden voordat de oordelen van de Grote Verdrukking over deze aardbol zullen gaan, want dan zullen er miljarden mensen in enkele ogenblikken omkomen!

 3. L. van der Meer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 9:25

  Beste Dirk

  Inderdaad de dood is er al 6000 jaar en ik vraag mij oprecht af waarom grijpt God niet in, hoe lang duurt het nog voordat Jezus weer terug komt? God heeft ons mensen geschapen met een heel beperkt geduld, maar hij vraagt een (bijna) onmenselijk geduld. Ook vraag ik me wel eens af waarom heeft God de mens ooit een vrije wil gegeven? Dan krijg je meestal als antwoord omdat de mens dan een vrije wil heeft en geen robot wordt. Ja inderdaad maar wat maken we er een puinhoop van dankzij de vrije wil, vertel mij wat is beter een vrij mens die er een puinhoop van maakt of een mens die geen vrije wil heeft maar (volgens mij) nog steeds in het paradijs zou leven. Het valt echt niet mee om door alle duisternis heen je blik op Jezus gericht te houden en te blijven wachten! Soms kan ik het echt niet meer.

 4. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 10:38

  Beste Dirk,

  Je schrijft aan het begin dat de satan juicht;
  Geef je hem niet teveel eer zo.
  satan is verslagen en er valt niets te juichen, hij slaat wat in het rond.
  Wij mogen juichen door de overwinning van de Here Jezus, wat er ook om ons heen gebeurt.
  Nu nog in gebrokenheid maar straks in alle heerlijkheid. Alles ter ere van Hem.
  Laten we allemaal blijven juichen. U zij de glorie

 5. Marie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 12:02

  Een prachtig stukje en diep doorleefd!

 6. Nico Weerheim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 16:20

  Wat een voorrecht als je je houvast mag vinden in het Woord. Ja meer nog, in de God van het Woord. Velen in de wereld begrijpen er niets meer van wat de mensen elkaar aan doen. Omdat ze uitgaan van het goede van de mens. Terecht wijs je op de diepe val in het paradijs. En daar hebben we allen deel aan. Ieder is daardoor geneigd om de naaste te haten en allerlei vreselijke dingen aan te doen. Een wonder als we ervoor bewaard worden. Wie God verlaat heeft immers smart op smart te vrezen. Laten we elkaar opdragen aan de troon der genade om vast gehouden te worden. We zijn in deze duistere en verwarde tijd meer en meer verlegen om mensen die de Schriften verstaan, die werkelijk verlicht zijn door de Heilige Geest om deze tijd te kunnen plaatsen. Er zijn zoveel ‘profeten’ die het denken te weten maar elkaar tegenspreken. Daarom, hou vast aan het Woord. Niet wanhopen. Vertrouw op Hem. Het loopt God echt niet uit de hand. Ook al begrijpen we er niets meer van. Hij volvoert Zijn plan met deze wereld. Dirk, bedankt voor jouw altijd weer evenwichtige boodschap!!

 7. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 17:26

  Ik geloof ook niet dat satan juicht in die zin van…blijdschap om de overwinning.
  Maar ik begrijp Dirk wel. Iedere oorlog tussen mensen is een (juich) kreet van satan. Ieder ongeboren kind dat door de mens uit de veilige moederschoot wordt gedood is een (juich) kreet van satan. Maar het zijn… (juich) kreten en geen …Overwinnings !! .. kreten!!
  .
  Nooit zal er een overwinningskreet uit de mond van de slang/satan komen. Never nooit niet.
  Want..
  De Overwinningskreet is eenmaal uitgeroepen op het vloekhout in de volheid de tijds, namelijk: HET IS VOLBRACHT.

  Het is ….eenmaal ….opgetekend in de bijbel en dat is voldoende. De satan heeft het gehoord en kan het lezen zolang Gods Woord door de wereld gaat en door het luchtruim gaat (er ruist langs de wolken een lieflijke…. NAAM!!!)
  Satan siddert.
  Wij mensen leven in de tijd. En aan het eind van de tijd zal zichtbaar worden wat het betekent wat de Overwinning op Golgotha en Opstanding van Christus Jezus voor hemel en aarde betekenen zal.

  En satan weet wat dat voor hem betekenen zal.
  Wij moeten in die Overwinning onze positie weten. Wie overwint daar liggen vele hemelse zegeningen voor klaar. (Open 2 en 3)
  W/lelie

 8. Grietje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 20:18

  Nadat ik de hele week veel zwarte en witte bruisende wolken en plensbuien voorbij had zien komen op mijn vakantieplekje met uitzicht over de weilanden kreeg ik `s avonds een prachtige dubbele regenboog te zien. Alleen viel mij op dat zowel aan het begin als aan het eind er een kerktoren in het midden stond en ik moest denken aan Matth.16:13-20 waar Petrus belijdt dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Waarop Jezus hem antwoordt dat op deze belijdende uitspraak/Petra Hijzelf zijn gemeente zal bouwen en…… dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen……. Het was voor mij zo`n bemoediging. Want net als al die zwarte buien rolt de ellende over de wereld waar Jezus vast om moet huilen. `t Is Zijn schepping en Zijn schepsels. Wij als gelovigen zijn geborgen in Hem. Dat nog velen de Here Jezus lief mogen krijgen.

 9. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 21:24

  Een gedichtje n.a.v. de nieuwbrief van deze week:

  De dood is zichtbaar in:
  Ebola => vaccin of niet, deze epidemie zorgt voor wereldwijd verdriet…
  IS(IS)=> wreedheid en haat voeden deze macht, we kunnen vrezen voor wat ons nog wacht…
  Oekraïne => donkere krachten vechten in de lucht, velen zijn voor hun leven weg-gevlucht…
  Syrië => dood en verderf op massa-schaal, de burgers zijn de dupe van dit schandaal…
  Ab-Ortus prakijken => de dood voor duizenden ongeboren kinderen, het duivelse werk lijkt niet te verhinderen…
  Natuurrampen => op wereldwijde schaal, duizenden zien een streep door hun levensverhaal…
  ons eigen leven…. => en wie kan er eigenlijk niet van getuigen? Op de één of andere manier valt op een moment je leven in duigen…

  Echter: het Leven zal zegevieren!
  God is er om de tranen af te wissen
  en de dood teniet te doen.
  Hij heeft de “oudste” en “krachtigste “papieren.
  Het kruis op Golgotha is niet te missen,
  Zijn offer kan héél de wereld voên…

 10. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 21:51

  Beste Dirk. Ik geniet van je brieven en ga a.u.b. zo door!! Dank je er voor.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 augustus 2014 om 23:41

  Jesaja 51
  “6 Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen, maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt niet verbroken.

  7 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. 8 Want als een kleed verteert hen de mot en als wol verteert hen de worm; maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig en mijn heil van geslacht tot geslacht.

 12. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 31 augustus 2014 om 8:12

  Overheidsmacht is voor een deel occult en demonisch, daar komt de invloed van het geld nog bij. Als eenvoudig christen politicus breek je zo’n macht niet met je blote handen en mag je hooguit wat “verontrust” tegensputteren voor de achterban als de microfoon weer open gaat.
  Als die (achterban) bestaat uit streng belijdende geloofsgenoten, dan weet je dat daar geen macht is. Het beetje (macht) dat wij hebben is NIETS in relatie tot occulte staatsmacht.
  De enige invloed die kan concurreren — en occulte macht breken — is de wet. 
Een vuurwet die de satanisten eenvoudig verbrandt. Zo’n vuurwet is een doel om na te streven. Wat door een vuurwet wordt in gang gezet is vergelijkbaar met de steen van Daniël die van een berg komt rollen en alles op zijn pad verwoest. 
Te mooi om waar te zijn? Nee, in onze machteloosheid is dit het plan van God in overeenstemming met de Schriften. Het wil zeggen dat alles in een stroomversnelling komt, onstuitbaar en vernietigend, in vuur.

 13. Petra zegt:
  Geplaatst op zondag 31 augustus 2014 om 13:42

  Beste Dirk, hartelijk dank voor het bemoedigende stukje onder het kopje : Kies dan het Leven.
  Heel fijn om er op gewezen te worden dat alles maar dan ook écht alles in Gods handen is!
  De satan heeft al verloren, het zijn de laatste stuiptrekkingen, ook al zijn die verschrikkelijk heftig, Jezus Christus heeft hem overwonnen, halleluja. Moge er velen tot Hem gaan in hun nood en ellende, om bij Hem troost en heil te vinden.

 14. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 31 augustus 2014 om 20:09

  In veel landen is de realiteit van alledag te gruwelijk voor woorden. Dood, verderf en miljoenen mensen op de vlucht. In Europa is er een enorme toename van antisemitisme, zelfs pogromachtige taferelen. Ook in ons land wordt de sfeer steeds grimmiger. Onze christelijke getuigenis wordt met de dag belangrijker om volmondig te laten horen. Ondanks dit alles geeft het Woord van God ons HOOP (Jes. 25:8 “Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft gesproken”. Voordat het koninkrijk definitief doorbreekt moet de wereld eerst van satan vernietigd worden. Er zal recht gedaan worden “Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here” (Rom. 12:19). Dank u Here Jezus dat ik tot mijn einde op u mag blijven vertrouwen.

 15. Dini Rosa zegt:
  Geplaatst op zondag 31 augustus 2014 om 21:35

  Beste Dirk,

  Confronterend, je “overzicht” van alle rampen die nu plaats vinden. En er zullen er nog wel meer zijn, wat minder opvallend. Toch goed om dit eens geheel te overzien en het je goed te realiseren. En de éne ramp volgt op de andere, het lijkt of het niet ophoudt. Het kwaad buitelt over elkaar heen. Ik ben er steeds mee bezig, volg het nieuws nauwgezet. De angst ligt wel op de loer.
  Maar je hebt ook een prachtig overzicht gegeven van wat daar tegenover staat. Daar werd ik heel blij van, met wat je schrijft onder “Leven” en ”Kies dan het leven”. Dat er nog zoveel mensen zijn die zich inzetten voor hun medemensen in nood. En wat wij kunnen doen: de goede keuze die iedereen iedere dag moet maken, kiezen voor het Leven. Dank je voor het gebed wat je aanreikt:”Meer dan ooit wil ik me op U richten, dierbare Here Jezus. Houd me vast, trek me meer en meer naar U toe. Schenk genade om in Uw Licht te wandelen, en voortdurend te kiezen vóór het Leven!”
  Dit gebed prent ik in mijn hoofd. De angst voor wat komen kan drijft wel uit naar de Heere Jezus. Vanwaar onze hulp zal komen!
  Dank voor je bemoedigende woorden en geweldige teksten die je aanhaalt, alleen zo in Gods Kracht kunnen we verder. Groet, Dini.

 16. Sjouke Procee zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 september 2014 om 17:56

  Beste broeder Dirk,
  heel goed dat je attendeert op de beloften uit Jesaja 19 voor “Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië en Mijn eigendom Israël”. Laten we eerbiedig in onze gebeden de HEERE ‘herinneren’ aan deze beloften voor die volkeren. Ik denk wel eens, veel christenen weten dit niet.
  Bedankt dat jij dit doorgaf.
  Sterkte en Gods genadige nabijheid toegebeden.
  Sjouke

 17. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 17:14

  Kiezen vóór het leven en tegen de dood betekent ook: kies Pro Life, wij kunnen nog in alle vrijheid kiezen tussen de reguliere zorgverzekeraars en die ene zorgverzekeraar die werkt op basis van Bijbels/christelijke principes; doe er je voordeel mee, nú kan het nog!Voor Pro Life kiezen is een keuze vóór Jahweh, de Heere God en dus tégen de dood!

  shalom

  Anne

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden