Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Smaakt en ziet dat de HEERE goed is (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 september 2014, 20:36 door Dirk A A

De afgelopen weken waren mijn commentaren gewijd aan de toestand in de wereld: Oekraïne, Gaza, ebola, de gruweldaden van ISIS, de verschrikkelijke vervolging van christenen en de groeiende haat tegen Joodse mensen.
Maar ook in ons eigen leven kan het een toestand zijn: zorgen, angsten, ziekte, spanningen, conflicten, eenzaamheid en vult u maar in. Soms door eigen schuld, soms ook niet. Iemand in de Bijbel die dit ook kende, was David.

We lezen in 1 Samuel 21 dat David op de vlucht was voor koning Saul en een veilig heenkomen zocht in Gath, bij koning Achis. Je leest nergens dat hij de Heere raadpleegde. Hij koos er voor naar de vijand, naar de Filistijnen, te vluchten. De knechten van de koning waarschuwen hem voor David. Wie weet wat David van plan is. David ontdekt dat en wordt dan zeer bang voor koning Achis. Hoe kan hij nog ontsnappen en zijn leven redden?

Psalm 56 geeft aan dat David in zijn nood tot God roept om bescherming en verlossing. David weet dat Hij de enige is Die Hem nog kan redden. Hij ontvangt wijsheid van de Heere om een vluchtplan te bedenken. Vers 19 zegt: ‘Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen.’

Toch is dit voor David een vreselijke vernedering. De tot koning gezalfde David ziet geen andere uitweg dan zich aan te stellen als een waanzinnige. Dat kan er gebeuren als je een weg gaat, zonder de Heere erbij te betrekken.
Toch ontfermt God Zich over David. Hij moet immers koning worden. Het is genade van Hem dat Davids plan slaagt. Koning Achis zegt tegen zijn dienaren dat ze deze krankzinnige man weg moeten jagen. Aan zo iemand heeft hij zeker geen behoefte.

Je leest er niets over, maar wat zal David zich achteraf geschaamd hebben voor zijn vlucht naar koning Achis en voor zijn wanhoopsactie. Hij zal ook de Heere gedankt hebben voor Zijn redding en Zijn bescherming.
Psalm 34 en Psalm 56 zeggen daar heel mooie dingen over. In Psalm 56 grijpt David terug op die zeer bedreigende uren, dat de Filistijnen hem gegrepen hadden in Gath.
‘Wees mijn genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken; de hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste’ (vers 2 en 3).

Tegelijk spreekt hij zijn vertrouwen uit in God: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn Woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?’ (vers 4 en 5).
Misschien herkent u zich wel in de situatie van David. U bevindt zich ook in een Gath-situatie. U weet niet meer hoe het verder moet. Dat kan een huwelijksconflict zijn, een dreigende echtscheiding, een ontslag, een ernstige ziekte, financiële tegenslag, een verslaving, het overlijden van een geliefde… vult u maar in.

Ik bid dat de Heere Jezus u genade geeft om de weg te gaan die David ging, de weg naar Hem toe. Je schaamt je misschien voor wat je hebt gedaan, maar bij Hem ben je altijd welkom.
‘Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit wat ik vrees,’ belijdt hij in Psalm 34:5.
David beseft dat hij zichzelf in de moeilijkheden heeft gebracht. Hij zal zijn zonden hebben beleden. ‘Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden’ (vers 6).
Gaat u voor uzelf beide psalmen maar eens lezen. En misschien moet je ze wel een aantal dagen elke dag weer opnieuw lezen, om de inhoud nog beter tot je door te laten dringen.

U vraagt zich misschien af waarom ik hierover schrijf. Wellicht leidt de Heere het zo door Zijn Geest. De afgelopen dagen kreeg ik telkens de woorden ‘Smaakt en ziet dat de HEERE goed is’ (Psalm 34:9a) in gedachten.
De HSV heeft hier: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is.’ David heeft ervaren, geproefd, gesmaakt dat de HEERE goed is. Hij heeft met zijn eigen ogen gezien dat de Heere hem bevrijdde uit de hand van de Filistijnen. De Heere heeft Hem gered, beschermd. Hij is goed voor Hem geweest.

Het is een aansporing van David: Mensen, ga ook deze weg! Vertrouw op de Heere, in welke omstandigheden je je ook bevindt. Dan zul je proeven, smaken en zien dat de Heere goed is.
Betekent dit dat dan alle problemen worden opgelost? Dat niet. In vers 20 van Psalm 34 klinkt het: ‘De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.’

In dit leven vloeien soms onze tranen. Tranen van verdriet, van rouw, van tegenslagen, van teleurstelling, van pijn, van angst… Maar de Heere ziet onze tranen. ‘U hebt mijn omzwervingen geteld, doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?’ (Psalm 56:9). Daar wist David ook van.

In Psalm 56:4 riep hij het nog uit: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.’
Maar in vers 12 zingt hij: ‘Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen.’

David had zijn les geleerd van wat hem was overkomen bij koning Achis in Gath. Eerst vreesde hij voor de Filistijnen, maar nu vertrouwt hij op de Heere. Nu kan hij getuigen: ‘Ik vertrouw op God, ik vrees niet.’
Dit wil de Heere ons ook leren. Om in alles ons vertrouwen op Hem te stellen. Ook al veranderen de omstandigheden misschien niet direct in uw leven. Je man of je vrouw komt niet opeens terug op het besluit om je verlaten. De ziekte is er nog. Je pijn is niet minder geworden. Maar met de Heere wordt toch alles anders. Ik weet het uit mijn eigen leven en vele anderen kunnen er ook van getuigen.

De Heere Jezus is bij machte wonderlijke dingen in ons leven te doen. Hij kan gebroken huwelijken herstellen, Hij kan ziekte genezen, Hij kan je een nieuwe baan geven…, Hij kan je zoon of je dochter, je kleinkind, dat niets meer van de Heere wil weten, weer terugbrengen bij Hem.

Maar ook al gaat de weg anders dan je had gehoopt of gedacht, Hij gaat mee. ‘De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren,’ zegt David in Psalm 34:23. ‘Allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.’
En eenmaal komt de dag dat alle tranen van onze ogen zullen worden afgewist, zegt Openbaring 21:4. Dan zal er geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht of moeite. ‘Hij Die op de troon zit, zegt: Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5).

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 september 2014 om 10:15

  Maar de Heere ziet onze tranen. ‘U hebt mijn omzwervingen geteld, doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?’ (Psalm 56:9). Daar wist David ook van.
  9 Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in Uw register? (SV)

  “In kannen en kruiken”… wil zeggen: okee, in orde, goed.

  Waarom is er dan toch zoveel ellende? Heeft iedereen zijn vat verworven?
  Zijn wij een gedrukte, geschudde volle maat in de wasdom van Christus? Drinken wij alleen maar uit ZIJN beker?

  Nee, helaas, de meeste harten zijn gebroken. Er verdwijnen tranen in “de graal”, het machtsblok van Gods tegenstander waarin wij enkele ogenblikken “volmaakt verlost” mogen staan in vuur, in satans macht in de dood. Voor een “christen” is zoiets de dood in de pot.

  En helaas, daarom is er zoveel ellende, ook in onze “eigen” levens.

 2. Thalita zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 september 2014 om 15:11

  Ik kan er met mijn verstand niet bij waarom God Zijn kinderen laat vermoorden door sisi boys.

 3. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 september 2014 om 16:37

  Thalita, toen ik je reactie las, dacht ik aan Hebreeën 12. De Heer Jezus heeft het kruis verdragen om de vreugde die vóór Hem lag. Ook Romeinen 8:18 spreekt van die geweldige heerlijkheid waarin God Zijn kinderen op zal nemen. Wat een verzachting van het lijden hier en nu mag zijn, hoe zwaar ook. Het oog op Hem gericht. Wetend dat Hij met innerlijke ontferming bewogen is.

 4. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 september 2014 om 20:19

  Wat is het goed, om in moeilijke omstandigheden je toevlucht bij God te zoeken! Hij is onze Vader, Hij heeft Zich met ons verzoend door het sterven van Zijn Zoon. En Hij heeft ons nieuw leven gegeven door Zijn opstanding!

  Waarom is er dan nog zoveel leed?
  Het Woord leert ons duidelijk dat dit de verantwoordelijkheid van de mens is. De mens heeft, door naar de duivel te luisteren, alle ellende in de wereld gebracht. Jezus zei: “De dief is gekomen om te stelen, te slachten en te verderven, maar IK ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben.”
  Dan hangt het af van onze keus, voor Jezus of tegen Hem, waar we in dit leven staan. Het Evangelie belooft ons dat in Christus AL Gods beloften Ja en Amen zijn, dus alle zegeningen die God in Zijn Woord belooft, daar mogen we aanspraak op maken. Dat neemt niet weg, dat wij verdrukt kunnen worden door mensen die zich door de satan laten beïnvloeden.
  Jezus heeft ons verlossing gebracht, maar Hij heeft ons ook vervolging toegezegd. Vijandschap tegen God, die zich gaat uiten in vervolging van christenen.

  Zie Marcus 10:29 En Jezus antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie,30 of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen(!), en in de wereld die komt, het eeuwige leven.”

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 september 2014 om 20:37

  Thalita, Zou jij dat ook in 1940/1945 gezegd hebben? Ik neem aan, dat je toen geboren was, maar het viel mij op dat nu zelfs in Israël de ISIS vergeleken wordt met de Nazi’s Ik herken ook al lange tijd eenzelfde bezetenheid!!Het heeft bovendien NIETS met de Islam of de Koran te maken. Maar ook bij de autoriteiten herken ik dezelfde naïviteit over gevaren die op ons afkomen… Nog tot vlak vóór 5 mei 1940 zeiden de autoriteiten: “gaat u maar gerust slapen, want er is “niets” aan de hand…… En toch,…… want ook in Psalm 34: 20 lees ik:
  “20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
  maar uit die alle redt hem de HERE;”

  Kort geleden ging ik voor in een weeksluiting in een bejaardenhuis. Die zondag stond o.a Jesaja 51 op het leesrooster. Wat een bemoediging kon ik daaruit doorgeven:
  “4 Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij. Want een wet zal van Mij uitgaan en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken. 5 Mijn zege is nabij, mijn heil treedt te voorschijn, en mijn armen zullen de volken richten; op Mij zullen de kustlanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen.

  6 Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen, maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt NIET verbroken.

  7 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. 8 Want als een kleed verteert hen de mot en als wol verteert hen de worm; maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig en mijn heil van geslacht tot geslacht.”

  DAN ook nog even te bedenken, dat OOK moslims in de profeet Jesaja geloven…….

 6. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 september 2014 om 21:13

  In de Moslim landen worden veel christenen opgeschrikt door het geweld dat hen overstroomt. Een stroom van ongerechtigheden. Deze aanval leidt tot veel vragen, zoals Thalita die heeft. Daar tegenover staat: Kom en zie, dat de Heere goed is. De Bijbel leert ons dat de Heere zijn Kerk loutert door beproevingen, zoals goud door vuur wordt gelouterd. Dat is een heilzaam werk, waarin de Kerk Zijn beloften kan beproeven en zelf ondervinden. Daar boven staat er nog grote beloning: een speciale plaats in het Koninkrijk, tesamen met alle vroegere martelaren die, op hen wachtend roepen, “Hoe lang nog Heere?” Velen van deze christenen hadden misschien nog geen geloofsverzekering in hun ziel, en leefden nog relatief oppervlakkig, in vormendienst, of rustend op hun goed gedrag en werk. Nu worden ze beproefd, en wel of niet te licht bevonden. Het grote moment in een ieders leven is: bent u voor of tegen, kiest u voor Jezus of moet er van u gezegd worden: Ik ken u niet, Ga weg van mij, want gij hebt niet gewild dat IK koning over u was. Het is de goedheid Gods dat wij tot klaarheid kunnen komen, tot deze belangrijkste levensbeslissing komen voordat de eeuwigheid aanvangt. De Heere staat klaar om u op te vangen, te verzekeren, te vertroosten, te ondersteunen of in uw leven te voorzien. Dat is de grote GOEDHEID GODS! Het is mijn bede dat allen die Hem belijden, tot zulke zekerheid moge komen. De Heere weet wat een ieder nodig heeft. We leven in een verwarrende wereld vol met “ruis”.

 7. erik zegt:
  Geplaatst op zondag 7 september 2014 om 9:53

  Ernst van Olffen: “Het heeft bovendien NIETS met de Islam of de Koran te maken”. Wat voor politiek-correcte opmerking is dat nu weer.
  Het is 100% islam wat daar in het Midden-Oosten gebeurt, -(“alle moslims zijn geen terroristen, maar alle terroristen zijn wel moslim”)- lees de geschiedenis maar van dat figuur dat de koran geschreven heeft onder invloed van een boze geest.
  En kijk naar de ‘prestaties’ van dit figuur, eerst vriendelijk doen maar als de mensen niet naar hem wilden luisteren dan ging de k… eraf.
  Deze -extremistische- moslims zijn inderdaad bezeten en worden bestuurd door de duivel die rondgaat als een briesende leeuw op zoek naar wie hij verslinden kan. En de z.g. ‘gematigde’ moslims dienen een god van diezelfde duivel. En inderdaad onze regering sluit de ogen voor het gevaar van de islam.
  Maar een even groot gevaar is de ‘wereld’, hoeveel christen-gelovigen haken af van het geloof in de enige ware God door de z.g. ‘welvaart’, dat is erg. Het maakt je erg verdrietig als je zondags de lege kerkbanken ziet. Bid voor onze regering, bid voor het Nederlandse volk, dat we weer terug keren naar God, de Schepper van hemel en aarde, door Jezus Christus.

 8. Attie zegt:
  Geplaatst op zondag 7 september 2014 om 15:18

  Ja zuster, zo is het Ja en Amen.

 9. hendrien zegt:
  Geplaatst op maandag 8 september 2014 om 11:35

  Beste Dirk.

  Woorden uit het hart gegrepen! Gisteravond ons 5e kindje mogen dopen.
  God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken…
  Dat is onze troost, Hij gaat door met Zijn werk, totdat de laatste zal zijn toegebracht.
  Zoveel tegenslagen, gemis om ons 2e dochtertje wat bij de Heere mag zijn. Als we eerlijk omgaan met onze ziel moeten we belijden: Heere ik heb gedaan wat kwaad was in Uw oog… dan is de nood persoonlijk en in wereld onze schuld. Ik wens de lezers en mijzelf toe om te mogen buigen voor de Heere, en dat we samen mogen uitzien naar Zijn leiding in dit leven.

 10. Dini Rosa zegt:
  Geplaatst op maandag 8 september 2014 om 11:51

  Naast Dirks woorden wil ik ook graag, met Atie, de reacties 6 en 7 be-“Amen”.
  Het komt er nu op aan een volgeling van de Heere Jezus te zijn en om heilig te leven in gehoorzaamheid aan Zijn wil. En dat is: God lief te hebben en de naaste als onszelf. Dat kan alleen door dicht bij Hem te leven, door Hem te zoeken in zijn Woord. Dan zal de Heilige Geest ons zeker zonder angst en vrees geleiden door dit leven. En we voor anderen een leesbare brief van Christus mogen zijn.

 11. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 8 september 2014 om 14:07

  Dit goed zijn van God de Allerhoogste mocht ik in mijn leven ook oneidig veel keren ervaren. Hij schrijft de zondige mens (als ik), zomaar niet af. Maar investeerde wel zoveel Liefde in mij, zodat dit mij achteraf bekeken zeer verbaasde; en denk dan zoals de apostel Petrus eerder ook deed, nadat hij gezien had wie, en hoe hij eigenlijk wel was geweest: ”gaat uit van mij, want ik ben een onrein mens.”
  Oh, welk een macht heeft Uwen Liefde, in Jezus aan mij geopenbaard. Die hoe snood men Hem soms ook grieven kan; toch weer wegen weet te ontsluiten, om ons weer tot Hem te trekken!
  Dat Zijn grote Naam nog uit veler mond verkondigd zal mogen worden, Hij alle eer en glorie en hulde van elke christen mag ontvangen.
  Hij kocht en betaalde ons, door de prijs van Zijn bloed.
  Dat nu nog meerderen zullen komen aan Jezus voet, want Hij alleen is de weg, de waarheid en Het Leven.

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 8 september 2014 om 17:16

  Beste Erik
  Ik kan je alleen maar 100% gelijk geven. Spijtig dat tot nog toe alleen SGP en PVV waarschuwden en soms (maar dan heel erg voorzichtig) de ChristenUnie. Op lokaal niveau was deze laatste partij toch wat minder voorzichtig om zich te uiten. Toen moslims in Deventer eisten dat ze de ‘gebedsoproep’ mochten laten horen was de CU de enige partij die hier vraagtekens bijzette. Alle andere partijen in de gemeenteraad van links tot rechts vonden het niet nodig om hier vragen over te stellen. Inmiddels lijken ook de andere politieke partijen (uitgezonderd d66 (die in christelijke kring al aangeduid wordt met d666, GL en de SP.) door te hebben dat er iets moet gebeuren aan de ongebreidelde opmars van de islam ideologie.
  De duivel gaat letterlijk rond als een briesende leeuw in Irak en Syrië en heeft in IS volgzame helpers. Hij werkt feitelijk door hun heen.

 13. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 september 2014 om 9:52

  Beste Dirk.
  Een zeer bemoedigend commentaar, wat jij samenvat met Davids getuigenis: Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat ik nog wil aanvullen met: Laten wij Christenen, nu wij in de eindtijd leven, daadwerkelijk in actie komen, en laten zien en horen dat wij Jezus volgelingen zijn en zeker in de POLITIEK, want daar worden de wetten en het beleid bepaald. Ik lees in sommige reacties (boven) hierover de LAUWHEID van diverse partijen, ook Christelijke partijen. Laten wij Christenen op een vredelievende manier onze medemensen OVERTUIGEN, dat het Christendom de WARE Godsdienst is. In het Midden-Oosten komen steeds meer berichten, dat moslims zich bekeren tot het Christendom. Maar de Christenen zullen eerst nog heftig vervolgd worden. Blijf dus vertrouwen op God, en vrees niet! Hub.

 14. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 september 2014 om 11:09

  Beste Dirk,

  In de diepste dalen van mijn leven was ik gedwongen het van de Here te verwachten. En omdat een dag in Zijn
  voorhoven beter is dan duizend elders, heb ik die momenten gekoesterd om de Here volledig te kunnen vertrouwen.
  Zie Psalm 84:11 NBG. De Heilige Geest geeft een onuitsprekelijke vreugde. De geestelijke zegeningen zijn talloos.
  Psalm 23 was voor mij een hele grote troost.De woorden hadden kracht om iedere keer weer moed te geven om door te gaan. Zeer zeker is het onze hoop als wij ervaren hebben, wat de Here voor ons heeft. Geen materiele zaken of de beperkte dingen van deze aarde, maar een voorproef of voorsmaak van de hemel. Dat houdt de koers recht vooruit naar het hemelse Vaderland. Muziek is ook een uitstekend medium om in de aanwezigheid van God te komen. Maar niet noodzakelijk.
  De mooiste momenten met God zijn vaak op de onverwachte momenten. Als je hebt geproefd dat de Here goed is, wil je niet anders meer. Zo zou het tenminste moeten zijn, vind ik.

 15. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 september 2014 om 13:16

  Ik denk dat ISIS een complot is vanuit de Vrijmetselarij en de satanskerk om chaos te scheppen, zodat daarna de Nieuwe Wereldorde van de antichrist kan worden ingevoerd, niet voor niets heeft de Vrijmetselarij de leus “Ordo ab Chao”. Het zal mij niet verbazen dat de Vrijmetselarij en de satanskerk ISIS geld geeft om maar zoveel mogelijk christenen te vermoorden!

 16. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 september 2014 om 14:22

  Psalm 28:7:
  De Heere is mijn kracht en mijn schild;
  op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen.
  Daarom springt mijn hart op van vreugde
  en zal ik Hem met mijn lied loven.

 17. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 september 2014 om 17:13

  Thalita no 2.

  —–

  De liefde van God
  Romeinen 8:35-39

  35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
  36 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.
  37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
  38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,
  39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

  Overigens ben ik van mening dat wij die lui de geestelijke strijd moeten aanbinden, tot er niet eentje nog over is.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden