Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ga de geestelijke strijd aan met ISIS (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 september 2014, 9:11 door Dirk A A

In een gezamenlijke noodkreet van alle protestantse gemeenschappen in Syrië en Libanon wordt gesproken over de totale vernietiging van het christendom in de regio. En deze noodsituatie geldt ook voor andere landen in de regio, zoals Irak, Iran, Afghanistan, Jemen en Pakistan, terwijl ook in de Palestijnse gebieden de christenen onder zware druk staan. Alleen Israel is een oase van rust en vrede voor christenen.

In de genoemde noodkreet wordt aan de christenen in het Westen gevraagd hun regeringen bewust te maken van de acute gevaren die dreigen in het Midden-Oosten. Ook wordt aan de overheden gevraagd iets te doen voor de diverse minderheden die op de vlucht zijn. Ten slotte vragen de christenen uit Syrië en Libanon een lange-termijn-strategie te ontwikkelen om de situatie onder controle te krijgen.

De situatie is buitengewoon ernstig. De dreiging van ISIS is ongekend ernstig voor de christenen en andere minderheidsgroepen in het Midden-Oosten. Amerika heeft juist deze week aangekondigd ISIS met kracht te gaan bestrijden.
Toch is het de vraag hoe effectief de aangekondigde luchtaanvallen zullen zijn. ISIS verspreidt zich razendsnel. In tal van landen vinden demonstraties plaats, waarin met vlaggen steun wordt betuigd aan ISIS.

ISIS-strijders zijn vermoedelijk al aanwezig in Israel en in de Palestijnse gebieden. Net als Hamas zegt ook ISIS Palestina – Israel noemen ze niet, dat zou een erkenning inhouden – te zullen vernietigen. En ook in Europa neemt de dreiging toe.
Amerika zegt ISIS keihard te gaan bestrijden in Syrië en Irak. Toch vermoed ik niet dat het zal lukken ISIS en aanverwante terroristengroepen, zoals Boko Haran in Afrika, Hezbollah, Hamas Al-Qaida en de Moslim Broederschap, uit te roeien.

Het is opmerkelijk dat de haat van deze extremistische moslimgroepen zich met name richt tegen christenen en Joodse mensen. Denk maar aan de woorden uit 1 Johannes 4:3: ‘Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’
In deze terroristengroepen is de geest van de antichrist werkzaam. Het is duivels, hoe ze alles kapot maken, hoe ze christenen, die de Heere Jezus van harte liefhebben, onthoofden en kruisigen. Het is de duivel die rondgaat als een brullende leeuw, die via ISIS zijn verwoestingen aanricht.

Ik denk ook aan Daniel 10, waar wordt gesproken over de vorst van het koninkrijk Perzië. In vers 13 lezen we: ‘De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.’
Met de vorst van het koninkrijk Perzië wordt hier een demonische engelmacht bedoeld, die in staat was de hemelse bode 21 dagen tegen te houden. Dan komt Michael, een van de voornaamste vorsten, om de hemelse bode te helpen (vers 13). En in vers 21 wordt Michael de vorst van Israel genoemd.
Judas:9 zegt dat Michael met de duivel vocht en Openbaring 12:7 openbaart dat hij en zijn engelen vochten tegen de draak.

Dit is best een moeilijk onderwerp, maar ik meen dat de Bijbel toch aangeeft dat er hemelwezens, engelenmachten verbonden zijn met de diverse volken. Dat kunnen goede machten zijn, zie Michael en Israel, maar ook kwade machten, zoals de al genoemde vorst van Perzië en de vorst van Griekenland (Daniël 10:20).
Het is voorstelbaar dat er ook kwade engelenmachten zijn die verbonden zijn met extremistische moslimgroepen als ISIS, Hamas en Boko Haran. Dat maakt ook hun haat tegen Joodse mensen en christenen goed verklaarbaar. Ze richten zich tegen alles wat met God, het geloof, de Bijbel en de Heere Jezus te maken heeft.

Als we dit weten, moeten we beseffen dat de strijd tegen dergelijke groepen een geestelijke strijd is. Daarom is het gebed geen tweederangse activiteit, maar het allerbelangrijkste wat we kunnen doen.
Efeze 6 roept ons op ons te bekleden met de hele wapenrusting van God. Vers 12 licht toe: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’

Alleen met Gods wapenrusting aan kunnen we staande blijven en weerstand bieden aan het kwaad, zegt vers 13. Laten wij, terwijl de bommen gegooid worden, de geestelijke strijd aangaan met ISIS en de aanverwante extremistisch-islamitische groeperingen. Het is immers geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Bid om de bescherming van onschuldige mensen, bid om bescherming van Joodse mensen, van christenen. Bid ook om de bekering van deze ISIS-terroristen en aanverwante strijders. En vergeet nooit dat we met de Heere Jezus meer dan overwinnaars zijn (Romeinen 8:37).

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 september 2014 om 10:49

  Het valt mij op dat er een 10-statencoalitie is gevormd en 10 Arabische landen willen meevechten tegen ISIS. Hé, is dat nu al de 10-statenfederatie van waaruit de antichrist aan de macht zal moeten komen?

  Laten we nu ook bidden voor onze vervolgde medechristenen in Syrië en Irak!

 2. Ron van Arkel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 september 2014 om 13:36

  De aarde is bezet gebied en onrechtmatig bezet door de Vorst dezer wereld. Dat is het grote probleem waar alle wereldleiders van nu zich op stuk lopen!

  Op dit moment lijkt het er inderdaad sterk op dat de mensenmoordenaar en leugenaar van de beginne ijverig bezig is om zijn koninkrijk en kalifaat te vestigen om als tegenstander van de Bijbelse Jezus de Messias, zijn Mahdi naar voren te brengen.

  Het is Jezus zelf die in het boek Openbaring wordt gezien als de enige die waardig is om het verzegelde boek open te doen en zijn zegels los te maken en het vervreemde eigendom terug te winnen, daar Hij alleen als Losser en Redder op kan treden, want Hij heeft als het Lam Gods de LOSPRIJS betaald met zijn Offerbloed (Openbaringen 5:1-14)!

 3. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 10:26

  Het is mij nog niet duidelijk hoe we de geestelijke strijd moeten voeren. In elk geval toch niet met menselijke wapens? De duivel is op zich niet bang voor een geweer. Daarmee kun je hem niet raken. Natuurlijk wel degenen die zich door de kwade machten laten gebruiken. Maar geestelijk strijden doe je met geestelijke wapens: Gods Woord, de kracht van het gebed: de gezamenlijke overeenstemming om kwade machten te binden, gebed om bescherming voor onze broeders en zusters die vervolgd worden, en waar mogelijk concrete hulp voor hen.
  Maar wat geweldig, nu blijkt hoe groot de kracht van het Woord van God is! Vele vluchtelingen die tot geloof komen, de vraag om meer Bijbels. Het verlossingswerk van Jezus is sterker dan iedere vijand! “Niet door kracht of door geweld, maar door MIJN GEEST zal het geschieden!”

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 11:25

  Beste Bert we zullen de vijand moeten bestrijden met geestelijke én menselijke wapens.

 5. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 12:25

  Vanmorgen las ik op de site van Xander nieuws dat in Pakistan 90% van de straatkinderen worden misbruikt, dit heeft niets met ISIS te maken, maar ik kan niet begrijpen waarom God niet ingrijpt in deze wereld waarin vooral vrouwen en kinderen zo moeten lijden, ik zou bijna gaan twijfelen of er wel een God bestaat !

 6. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 12:31

  @ Bert Loonstra. Ik ben jou erg dankbaar voor jouw bijdrage.

  Hoe? Precies, Dirk geeft het begin aan in zijn artikel: gebed. Hoe is jouw relatie tot God? Heb je een gebedsrelatie met Hem via de Hogepriester Jezus Christus?
  Ja, dan mag je proberen om onder Zijn leiding de geestelijke wapenrusting aan te trekken. Efeze 6. Dan komt de vijand vanzelf naar jou toe, daar hoef je niet voor naar het Midden-Oosten. Dat ‘aantrekken’, worstelen om in te gaan, kan veertig jaar duren.
  Maar dan volgt er overwinning en een vrijstelling in de Wetten van Christus.

  Dan ben je de rust ingegaan, kan God jou gebruiken en strijdt Hij zijn oorlogen des Heeren ook via jouw wapenrusting.

 7. N.Kerkhoff zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 13:46

  Beste Robbert, wij strijden met de wapenen Gods! Efeziërs 6:11-13. Ik kan mij heel goed voorstellen da. ook de Christenen naar de aardse wapens grijpen, maar dan doe je exact hetzelfde als iedere terrorist. Efeziërs 6 Dat is mijns inziens niet wat de Here Jezus ons opdraagt te doen. Is het niet zo dat Hij zegt: Matteüs 10:16 “Ik zend u als schapen tussen de wolven”. Een schaap heeft geen enkel wapen gekregen om zich te verdedigen. En: zij die de wapenen opneemt zal door diezelfde wapens vergaan. Voor mij is dit heel duidelijke taal, wij strijden de goede strijd door God te erkennen, te vertrouwen, te geloven dat Zijn woord waarheid is. Dus: gorden wij ons aan met de wapenen des “heils”. De Liefde in 1 Korinthiërs 13. En ook in 1 Korinthiërs 1:18 “De Goddelijke tegenover wereldse wijsheid.” In liefde verbonden, Nico Kerkhoff.

 8. Jean schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 14:35

  Bedankt Dirk,

  voor deze fijne boodschap van God’s genade en heilswerken in de schepping. Hallelu-Yah.
  YHWH GOD de HERE is de Allerhoogste en de ware Almachtige, en dit in en door en met Christus Jezus en Zijn Geest.. en met inzetting van Zijn hemelse heilige legermachten… en heiligen op aarde… en allen die HIJ daartoe opwekt om Zijn heilige doelstellingen te verwezenlijken tot heil van zeer velen uit pure liefde en genade en barmhartigheid en goedertierenheid. Amen. Hallelu-Yah. Amen.

  YHWH is GOD = El-i-YaH… en Jezus Christus is Here. Amen.

 9. Thalita zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 14:54

  Geestelijke wapens alleen zijn niet voldoende om de vijand te bestrijden. David gebruikte menselijke wapens om Goliath te verslaan. Een slinger en 5 gladde steentjes.

 10. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 18:53

  Israel verdient 100% onze steun. Toch schrok ik van onderstaand stukje, van NOS.nl, Israel is niet boven alle kritiek verheven. Laten we daar ook eerlijk in zijn.

  “43 Israëlische reserve-militairen weigeren om nog langer Palestijnen te bespioneren. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Netanyahu en de commandanten van de strijdkrachten. De grootste krant van Israël, Yedioth Ahronoth, heeft delen van de brief gepubliceerd.

  De anonieme officieren en soldaten zijn lid van Unit 8200, de inlichtingendienst van het leger. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor het onderscheppen van telefoongesprekken, e-mailverkeer en faxberichten. Daarmee zijn ze van groot belang bij bijvoorbeeld de strijd in de Gazastrook tegen Hamas.

  Geen toezicht

  “Het idee bestaat dat er aan militaire spionage geen morele dilemma’s vastzitten en dat spionage er alleen maar toe bijdraagt dat onschuldigen niet getroffen worden”, schrijven ze in de brief.

  Dat laatste klopt volgens hen niet. De door spionage verkregen inlichtingen worden gebruikt om Palestijnen te chanteren, te rekruteren en tegen elkaar op te zetten, of ze nu schuldig zijn of niet, stellen de briefschrijvers.

  Ook gebeurt het volgens hen dat deze inlichtingen bij rechtszaken tegen Palestijnen als bewijsmateriaal worden ingezet, zonder dat daaraan uit politieonderzoek verkregen bewijs wordt toegevoegd.”

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 21:44

  Bedankt voor de uiteenzetting, over “de vorst” van Perzië, Dirk! Ik wist het maar, had het wel weer vergeten. Was het niet kort voor de wereldoorlogen dat “de troon van Satan” (Pergamum), naar Berlijn werd gehaald? Het staat er nog steeds, in het Pergamum museum). Dat in Pergamum de troon van satan is, lezen we in Openbaring 2: 12. (” 13 Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend”). Hoe men overigens ISIS tegen wil houden, terwijl ze in massa’s onder ons wonen is mij nog niet duidelijk. Eén lichtpuntje is voor mij wel, dat in Duitsland als eerste Europese staat IS inclusie vlag en demonstraties) sinds twee dagen verboden is verklaard. Duitsland heeft gelukkig wel wat geleerd in de Nazi- tijd. Het massaal doden van christenen, doet mij eveneens veel parallellen trekken met de Nazi-tijd, waarvan ik mij nog veel kan herinneren.
  Eén positieve kant van alle gebeurtenissen is wel, dat de gebeurtenissen in het Midden Oosten bevestigen, dat het om God, Gods Woord (de profetieën) en om Gods bezit gaat!! Wie nu nog zegt, dat God “niet bestaat” moet volgens mij toch wel stekeblind zijn.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 september 2014 om 22:04

  Ik heb het via Internet nog even nagekeken. “De troon van Satan” werd in 1930 naar Berlijn gehaald…. “begin van het nazisme en de opkomst van Hitler……..”
  Dat de tijd wel bijzonder snel gaat is af te leiden aan het feit dat in juni dit jaar nog niemand van ISIS had gehoord en vandaag is het in ieders mond….

 13. petra zegt:
  Geplaatst op zondag 14 september 2014 om 7:42

  Beste Maria,

  Het is waar dat er vele mensen in deze wereld in nood zijn. God heeft een plan met deze wereld, Hij wil dat niemand verloren gaat. Maar daar wil Hij ons, Zijn kinderen voor gebruiken. Hij wil ons gebruiken om naar deze mensen toe te gaan om ze met Zijn hulp te redden, zowel lichamelijk als geestelijk. Er zijn verschillende organisaties in dergelijke landen werkzaam die vrouwen en meisjes van de straat en uit de prostitutie halen en ze over Jezus vertellen.

  Helaas zijn er veel christenen die, in plaats van zich door God te laten gebruiken, roepen “waarom Hij niet ingrijpt”. Ik geloof dat wij als christenen dit niet moeten roepen en aan het bestaan van God moeten gaan twijfelen, maar Hem bidden hoe Hij ons persoonlijk kan gebruiken om naar mensen in nood te gaan. Lucas 10:2 zegt: Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

  Met de oogst worden de mensen in nood bedoeld, en de arbeiders zijn wij, Gods kinderen!

 14. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zondag 14 september 2014 om 13:13

  Bedankt Dirk voor jouw steeds bemoedigende woorden. Woorden vooral, die ons wakker schudden en houden. Graag wil ik wijzen op een belangrijke uitspraak van de Here Jezus in het Boek Johannes en wel hoofdstuk 16: 1 t/m 3, waarin staat: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen; je, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.”
  Dit zie je de laatste tijd veelvuldig gebeuren.

 15. Petra zegt:
  Geplaatst op zondag 14 september 2014 om 14:29

  Maria, ik kan wel begrijpen dat je gaat twijfelen aan Gods bestaan maar dat is nu juist wat de duivel wil!
  Hij is de grote vernieler van alles wat God de Schepper zo volmaakt heeft geschapen.
  Maar omdat de mensheid in zonden is gevallen doen we elkaar al dit onrecht en al die vreselijke dingen aan.
  Daarom mogen we nooit God verantwoordelijk stellen voor al het kwaad wat ‘onschuldigen’ wordt aangedaan.
  We zijn allen in zonde ontvangen en geboren en derven de heerlijkheid Gods, maar, dan komt het…….. Hij gaf Zijn eigen geliefde Zoon, om die kapot gemaakte wereld met al die zondaren, de mogelijkheid te geven toch terug te keren tot Hem.
  Het zijn de ongelovige mensen niks met Jezus van doen willen hebben, die zich verderfelijk gedragen. En soms, dat is nog veel erger, ‘gelovigen’ die zich ook misdragen ten opzichte van de zwakkeren.
  Laten we veel bidden om wijsheid en kracht om zelf het goede voorbeeld te geven, ook al is zelfs dat moeilijk, en bidden of de Heer nog in wil grijpen daar waar zoveel onrecht is.
  Gods hulp hierin toegebeden.

 16. Wim zegt:
  Geplaatst op zondag 14 september 2014 om 15:50

  Als man schaam ik me dat vrouwen en meisjes zoveel aangedaan wordt. Door het niet nemen van verantwoordelijkheid is Adam (mede)schuldig. Maar, in Christus zijn er nieuwe kansen die redding kan betekenen voor misbruikte kinderen en vrouwen, tot een getuigenis in de wereld. Mannen Kom op!

 17. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 14 september 2014 om 16:03

  Wat ik vandaag dacht:
  ik hoorde dat er tegenwoordig vele joden tot de Messias Christus Jezus de opgestane Heer komen. Als dat zo is dan betekent dat, dat ze toegevoegd worden aan het Lichaam van Christus. Dat betekent vervolgens weer dat ze straks mee zullen gaan de Here tegemoet in de lucht en op die manier bewaard blijven voor de ure der verzoeking die over de gehele aarde zal komen (benauwdheid van Jacob).
  Wat we nu dus zien volgens mij, is reeds het voorprogramma van de ure der verzoeking. Tijdens dit voorprogramma komen vele joden (israelieten) tot het geloof.
  IK denk dan ook dat wij niets kunnen beginnen met aardse middelen tegen deze terreur.
  De inhoud van ons gebed zou moeten zijn: Dat er nog velen tot het geloof mogen komen. Zodat Gods Lichaam spoedig voltallig zal zijn en geheel compleet.
  Zodat het klaar is om haar Hoofd te kunnen ontmoeten in de lucht. Daar zal de vijand niet bij aanwezig kunnen zijn. Daar is de veilige plaats bereid.
  W/lelie

 18. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 14 september 2014 om 16:59

  Ad reactie nr 10. Israël is net zo onvolmaakt als alle andere volken. De wereld legt haar echter wel hogere standaards op. Temidden van het Gazaconflict en het commentaar wat daarop volgde, sloeg ik de Bijbel open en zag direct deze tekst: ‘Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion en ziedend van woede ben Ik op de zelfgenoegzame volken'(Zacharia 14b,15a).

 19. Francis zegt:
  Geplaatst op maandag 15 september 2014 om 13:11

  Beste Dirk,

  Dank je voor het er aan herinneren dat het een geestelijke strijd is, en hoe het van belang is om hiervoor te bidden.

 20. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 15 september 2014 om 21:06

  Beste Petra No.13
  Ik ben het volledig eens met jouw mening en uitspraak over dit thema :
  Wij moeten tot God blijven bidden en smeken : Hoe Hij ons persoonlijk kan gebruiken, om mensen in nood (vooral nu in het midden-oosten) met Zijn hulp te redden, zowel lichamelijk als geestelijk.
  Lichamelijk hun redden kan via de krijsmachten en/of diplomatiek overleg (V.N.). Dus via de politiek. Geestelijk kunnen wij Christenen, de hulpbehoevende en de anders denkenden in het Midden-Oosten helpen door morele en/of financiele steun aan alle hulporganisaties die daar werkzaam zijn maar vooral aan alle Christelijke missionairende organisaties die daar bezig zijn om zoveel mogelijk mensen te “redden” en die tot God te brengen. Vooral nu wij in de eind-tijd leven. Ik vind dit de belangrijkste taak voor ons Christenen, die zover van de “Vuurhaard” verwijderd zijn. Dit met Gods-zegen. Hub.

 21. Hanneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 september 2014 om 9:34

  aan nr.16,bedankt Wim, namens veel vrouwen en veel kinderen.

 22. L. van der Meer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 september 2014 om 15:31

  Beste Petra,

  Misschien hebben we zelf schuld aan alles wat er op de wereld gebeurt, maar God zei in zijn boek 2000 jaar geleden al dat hij zou terug komen om alles weer goed te maken. Hij vraagt van ons mensen wel heel veel geduld en doorzettingsvermogen. Ik kan me de reactie van Maria levendig voorstellen. Ondanks alle woorden die hier en op andere plekken worden gezegd, blijft het geweld maar doorgaan.

  Hoe lang nog????

  Is er iemand die daar iets zinnigs over wil/kan zeggen ???

 23. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 september 2014 om 20:40

  Wij moeten wel bedenken dat de satan nog steeds de god van deze eeuw is (2 Korinthe 4:4 HSV) en dat hij nog een bepaalde macht geniet. En dat wij dat kunnen zien aan hoe hij huishoudt in deze wereld. Hem is nog macht gegeven. Straks wordt hij op de aarde geworpen (Openbaring 12:9). Dan barst hier op aarde de boel werkelijk los. Dat zal gebeuren in de Grote Verdrukking van drieënhalf jaar. Dan zal gans Israel tot geloof komen. Zie Romeinen 11:26. Tussen het binnengaan van de volheid der heidenen, en de opname die dan plaats zal vinden, en de bekering van gans Israel is er een periode van drieënhalf jaar waar de Anti-Christ een schijnvrede bewerkstelligt en hij door Israel als de te verwachten messias wordt gezien. Deze periode gaat vooraf aan de totale bekering van het volk Israel omdat hij naar de werking van satan met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid zal zijn (2 Thessalonicenzen 2:9,10). Want de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Zie 1 Korinthe 1:22. (HSV).

 24. Eline zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 september 2014 om 8:29

  Pas dacht ik eens na over al de ellende in het Midden-Oosten (en ook hier in de Schilderswijk waar ik wekelijks kom). ‘Staak de strijd niet’ dacht ik. We moeten de strijd aangaan als politiek en als individu. Tot ik geheel toevallig die avond Psalm 46 las waarin staat: ‘Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’ Ik denk dat we dit in eerste plaats moeten doen. Veel vaker erkennen dat Hij God is en beseffen dat Hij verheven is boven de aarde. Misschien betekent het wel dat we de mensen in het Westen moeten vertellen en waarschuwen dat alleen God redding kan bieden wanneer er op grote schaal oorlogen (kunnen) ontstaan. Natuurlijk moeten we ook onze geestelijke wapenrusting dragen voor de vijand.

 25. lydia switters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 september 2014 om 12:25

  Lieve broers en zusters

  Zie niet angstig rond.
  Want zo zegt de God van Isra’el!
  Zie niet angstig rond, want
  Ik ben met U.
  wees alleen trouw aan Mijn woord
  Ook in uw gebeden, wijk niet af noch ter rechterhand
  Dan zal IK u geven, al wat u nodig hebt.
  In dit alles de SHALOM van J W H

 26. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 17:26

  Eline ik ben het daar volledig mee eens en het is ook heel hard nodig. Misschien heb je onze minister president Rutte gezien die ademloos naar een imam luisterde die de politieke beschouwingen opende met een koran recitatie.

 27. Ronald zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 september 2014 om 18:39

  Wat een spannende tijd!
  Het zal nu eindelijk tot een climax moeten komen.
  God kan niet wachten om satan de regie uit handen te nemen en hem voor 1000 jaar op te sluiten, en ons paradijs weer in orde te maken.
  Eindelijk is de strijdvraag die satan in de tuin van Eden opwierp beantwoord. Heeft heel wat lijden gekost hier op aarde maar God kon niet anders.
  Spreuken 27:11.

 28. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2015 om 12:19

  Beste lezers ik kan me goed voorstellen dat er veel vragen komen als je al die ellende ziet in deze maatschappij waar is die God nou waarom grijpt hij niet in , maar weet dat bij God 1 dag is als 1000 jaar en1000 jaar als 1 dag. We moeten ons suf rekenen over het aantal jaren maar ziet om hoog. De Heer wil niet dat de mens verloren gaat daarom geeft Hij nog zoveel genade, en heeft Hij ons een vrije wil gegeven we zijn geen poppetje dat aan een touwtje hangt van God. Wat de mens doet is zijn verantwoording, we kunnen het goede doen of het slechte, maar weet dit alles komt uit wat er beschreven staat al lacht de mens nog zo hard er is er 1 die het laatst lacht. Maar de mens wil eerst zien en dan geloven. Zo werkt dat niet bij de almachtige, ons wachten zal beloond worden, en mogen we door genade de eeuwigheid bij Hem door brengen, Amen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden