Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Kijk vaker omhoog (40 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014, 9:25 door Dirk A A

Ook onder christenen kom je veel doemdenkers tegen. Mensen die het alleen maar kunnen hebben over hoe slecht het gaat in de kerk en in de wereld. Leeglopende kerken, eindtijdrampen, samenzweringen en nog meer ellende. Daarom mijn appèl: laat meer zichtbaar worden van de hoop die we hebben als we de Heere Jezus kennen.

Er lijkt steeds meer angst en negativiteit in onze samenleving te sluipen. Het heeft er alle schijn van dat de media hier een niet onbelangrijke rol in spelen. Wonen we echt in een land waar leiderschap ontbreekt en anarchie kansen krijgt? Veel mensen maken zich zorgen over de dreiging van IS (Islamitische Staat) en vragen zich af of ebola misschien uitgroeit tot een wereldwijde epidemie? En ook de financiële crisis lijkt nog lang niet voorbij.

Ook veel christenen zingen mee in het koor van de doemdenkers. En zeker, wie de Bijbel kent heeft recht van spreken. Wanneer je het Bijbelboek Openbaring serieus neemt, en dat doen we toch – dan staat de wereld nog heel veel ellende te wachten.

Tegengeluiden lijken vooralsnog te ontbreken. Waar blijven de christelijke leiders die een krachtig tegengeluid laten horen? Die dwars tegen alle negativiteit en doemdenken in, vol hoop zijn. Evangelie betekent immers Blijde Boodschap. We beschikken over het beste nieuws. Een boodschap die waarachtig hoop geeft voor het leven vandaag en later.

Ik heb sterk de indruk dat velen zich nog steeds schamen voor deze boodschap. Gelukkig wordt er, hoewel nog heel aarzelend – hier en daar een kentering zichtbaar.
We zouden wel wat meer vertrouwen in God mogen hebben. Het is inderdaad waar dat er tal van rampen plaatsvinden en laten we er maar rekening mee houden dat er nog heel wat staat te gebeuren. En het is zeker zinvol om daar eindtijdhoofdstukken als Mattheüs 24, Lucas 21 en Marcus 13 nog eens bij op te slaan.
Maar laten we niet doen alsof we zijn overgeleverd aan de woeste elementen van de natuur of de wreedheid van de zondige mens. God heeft het hele wereldgebeuren in handen. Het loopt Hem zeker nooit uit handen. Hij regeert.

Wij weten hoe de toekomst eruit ziet. Niet dat we exact kunnen zeggen wanneer en hoe de gebeurtenissen die in de Bijbel worden voorzegd, zullen plaatsvinden, maar wij hebben een enorme voorsprong op mensen die de Bijbel niet kennen. Vergelijkbaar met Noach. Hij kende Gods plannen. En – wat ook belangrijk is – hij geloofde wat God hem had gezegd. Noach predikte tot een wereld die zijn boodschap maar onzin vond en zich niet wilde bekeren om met God in het reine te komen.

De Heere Jezus komt terug om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Nu leven we in de tijd van rampen, aardbevingen, orkanen, oorlogen en epidemieën. Maar het tijdperk staat voor de deur dat die rampen voorbij zullen zijn. Daarom is er geen reden om in angst en paniek te raken, maar om onze hoofden omhoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is (Lucas 21:28). Naar Zijn belofte verwachten we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13).

Wie slechts let op wat er in de wereld om ons heen gebeurt, raakt het zicht op Gods toekomst kwijt. Wie alleen krant, radio, tv en internet volgt, loopt het risico geïnfecteerd te worden door het paniekvirus. Lees liever vaker in de Bijbel. Dan leer je om omhoog te kijken. Laten we niet bekend staan als mensen die met gebogen hoofd lopen en altijd maar somber zijn, maar als mensen die hoop en verwachting hebben.
Wie is verankerd in de Rots, de Heere Jezus Zelf, heft zijn hoofd omhoog en weet dat alle ellende slechts tijdelijk is. Dat zal ons bewaren voor angst en paniek, ook al worden we getroffen door rampen. Dan zijn we niet als mensen die geen hoop hebben, omdat we onze hoop en verwachting op de Heere hebben gesteld. Voor het heden en voor de toekomst.

Laten we deze hoop niet voor onszelf houden. Bid om vrijmoedigheid om deze hoop zichtbaar te laten worden op de plaats waar de Heere u heeft gesteld.

Dirk van Genderen

40 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014 om 14:42

  Dirk
  Helemaal mee eens. Daarom nogmaals ook hier geplaatst:
  Laten wij, de gelovigen, de dingen !!BEDENKEN!! die…BOVEN ..zijn en niet die van de aarde zijn.

  Alleen naar de lucht /boven kijken is niet voldoende. Maar onze gedachten moeten de dingen bedenken die boven zijn. En boven= Ingaan in de hemelse sferen. Daar waar Jezus Christus de Opgestane Heer is.
  Zoals Johannes op Patmos in de Geest mocht komen in de hemel. Zo zullen wij, de gelovigen, in de Geest naast Johannes moeten gaan staan.
  En wat zien wij, de gelovigen, dan?
  1e Iemand OP de Troon
  2e Het Lam als geslacht IN het midden van de Troon.
  3e De zeven Geesten Gods (=de ogen van God) gedragen door het Lam In het midden van de Troon. Te midden van de oudsten.=gemeente/het Lichaam (Openb.4 vers 1-14)
  We zien daar de Heerlijkheid Gods. ( drie is één God/JHWH)
  Onze blik zou voortdurend Op HEM gericht moeten blijven.
  Stefanus zijn blik bleef ook op Jezus gericht. Te midden van zijn verdrukking en hij zag dat Jezus ging staan om Stefanus te kunnen begroeten toen hij gestenigd werd en de aarde ging verlaten toen hij stierf.

  Ja, dit zou gepredikt moeten worden alom…. In deze tijd. Het geeft bemoediging en vertroosting en ook blijdschap.

  W/lelie

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014 om 15:09

  Sjalom Dirk en anderen,

  Het is net zoals ons voorgeslacht die dezelfde ervaring had: het leven in de eindtijd. Net als zij was er een algemene onzekerheid van hoe de toekomst er uit zou zien. Tijden van opkomende industrialisatie maakten het velen gemakkelijk en boden enigszins houvast op een vast inkomen. Kerken waren in die tijd nog vaak tot de laatste plaats bezet en velen kregen een (donder)preek te horen. De nuchtere onder hen kregen een heldere visie dat er meer was en bleven zich inspannen om zo zuiver mogelijk met iedereen om te gaan. Zij hebben een toekomstvisie aan hun kinderen overgedragen die ik gelukkig regelmatig tegenkom. Met vreugde denk ik terug aan mijn grootouders die met hun geestelijk én maatschappelijk inzicht uitstekend zouden passen in deze tijd.

  Op een eenvoudige wijze wisten zij aan ons het evangelie uit te leggen. Dat was geen droge theorie maar kwam uit het hart wat verlangde naar de terugkeer van de Messias! Levend én getuigend vanuit die verwachting kregen wij dat als kinderen en kleinkinderen mee. Een wijsheid die G’d zelf in hun hart had gelegd en waarvan zij zich zeer bewust waren om als ouders de geestelijke bagage mee te geven aan de kinderen. Zij namen die verantwoordelijkheid op zich nog voor de 1e wereldoorlog uitbrak. Sprekend over de tijd die zij meemaakten vertroosten zij ons met de woorden: ook jullie zullen een slechte tijd meemaken. Dan kwam er en maar achteraan: het is noodzakelijk want niemand ontkomt aan beproevingen die een test zijn voor je geloof. Blijf in beproevingen op G’d vertrouwen want eens zal de dag aanbreken dat de Messias terug zal keren.

  Als kleinkind heeft dat heel veel indruk op mij gemaakt en de troostende woorden van ons voorgeslacht zijn als een geestelijke bagage bijgebleven. Niet de troost of bemoediging van het voorgeslacht brengt redding en een eeuwig leven, zij waren slechts een wegwijzer én gids ons wijzend op de toekomst die aanstaande is.

  Dankbaar ben ik voor G’ds gave om het evangelie te mogen verkondigen. G’ds werk blijft gelukkig altijd doorgaan.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014 om 15:30

  Wat we nu zien, is het begin der weeën die steeds erger worden en tijdens de Grote Verdrukking zullen uitlopen op oordelen die in het boek openbaringen staan beschreven. Wat we nu zien, zijn de voorproefjes van wat er komen gaat! Hoe dan ook, persoonlijk geloof ik dat wij zullen worden opgenomen voordat deze oordelen van Openbaringen over deze wereld zullen gaan. Wij zijn namelijk niet gesteld tot toorn en oordeel.

  De Heere Jezus zegt het volgende:

  “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, heft dan uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”

  Dat betekent dan ook dat de Opname van alle wedergeboren christenen nabij is.

 4. Frits Harkema zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014 om 16:14

  Ja, hier zijn we vreemdelingen op aarde (Psalm 119:19).
  We zijn hier in de ellende, dat betekent: “uit landers”.
  En worden we gelouterd terwijl we nog hier op aarde zijn en mogen we denken aan dit wat Boven voor ons gereed gemaakt wordt.
  In Joh. 17 bidt de Hogepriester voor de mensen die Hem van God gegeven zijn.
  Ja, ze zijn hier vreemdelingen, maar Zijn gebed is dat wij Zijn Heerlijkheid zullen aanschouwen!
  Dan is 70 of 80 jaar hier op aarde maar heel kort, maar daar Boven zijn we eeuwig samen met Hem in vrede met alle volken uit Israel, Noord-Korea, China, Nederland enz.
  Frits.

 5. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014 om 21:22

  Dat is inderdaad zo. Je wordt er niet vrolijk van als je naar de wereld kijkt. Maar God heeft in de Bijbel ook andere dingen gezegd over het gewone leven. Zo mogen wij genieten van de zegeningen die God ook geeft. Ik luister nu bijvoorbeeld naar de pianoconcerten van WA Mozart ter afwisseling van al het geestelijke waar ik mij de hele dag mij mee bezig houd en alle werkzaamheden die ik verricht. Het leven bestaat niet alleen uit een ding maar kent vele aspecten en we mogen leven. Natuurlijk de Here komt spoedig en daar zie ik ook naar uit, want bij de Here te zijn is vele malen beter dan hier op aarde. Maar hoe willen wij de mensen bereiken als wij alleen het over geestelijke zaken hebben? Een beetje kennis van kunst en cultuur of wetenschap en sport enz kan best interessant en nuttig zijn, als wij mensen tegenkomen waar wij een gesprekje mee willen aanknopen. En het Joodse denken is ook een denken waarin de volheid van het leven wordt benadrukt. Dat houdt het totale leven in en niet alleen de geestelijke zaken. Wij leven nu nog op deze aarde en ieder moet voor zich een goede manier zien te vinden om het evangelie op zijn/haar manier zichtbaar te maken. Dat moet helemaal verweven met het leven van alledag zijn.

  San

 6. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 11:09

  Amen!

 7. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 11:39

  Kijk vaker omhoog vind ik eigenlijk te mager.
  Kijk altijd omhoog zo moet het zijn.
  Onze focus moet altijd gericht zijn op Hem. Hij, Christus, is de enige die onze weg baant verder niemand. Hij heeft een plan voor ons leven en dat moeten we weten. Er is veel angst in de wereld maar ook in de kerken. Laten wij ons, als bruid van Christus zien aan de wereld of kruipen we in onze schulp.
  De Koning vraagt aan Zijn Bruid om haar aan de wereld te laten zien. Als overwinnaar, met vleugels als van een arend.
  Beschermd door het bloed van Jezus.

 8. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 11:42

  Hoi Dirk,

  Ik moest denken aan een verklaring over Openbaringen. Een groep studenten was in een grote sporthal aan het sporten, en de conciërge wachtte totdat hij de zaal kon afsluiten. Terwijl hij moest wachten las hij het boek Openbaringen. Toen de studenten daar achter kwamen dat hij uit Openbaringen las, vroegen ze hem in het kort of hij het boek Openbaringen kon uitleggen. Hij lachte en zei: “die uitleg is heel simpel, Jezus wint”!
  Wij moeten geen dubbeltjeszoekers zijn (die kijken altijd naar de grond), maar genieten van het goede dat God ons gegeven heeft, en Hem verwachten die op de wolken zal komen. Leer je vanzelf om naar boven te kijken en te verwachten. Wat ons trouwens niet ontslaat van de verplichting om te kijken waar je heen gaat, anders loop je in zeven sloten tegelijk, zoals we dat hier in Nieuw-Lekkerland altijd zeggen.

 9. corry heesen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 12:41

  Corry Heesen zegt:

  Als je op de aardse omstandigheden ziet word je daar inderdaad niet blij van, maar als Christen hebben we een geweldige toekomst, als ik de berichten lees van mijn nicht die iedere zondag de zangleiding heeft in de Hillsong kerk in Amsterdam waar meer dan 1000 jongeren komen en de megakerken waar het levende woord verkondigd wordt, dan is er nog steeds hoop voor de toekomst, God is getrouw en Hij regeert, dus hef je hoofd omhoog, want de Koning Jezus Christus is komende. Shalom

 10. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 14:06

  U heeft allen mooie woorden geschreven. Is het in het geloof niet vaak: “De theorie is anders dan de praktijk”. Een gelovig mens vertrouwt op God, echter heeft moeite met de beroerde omstandigheden in de wereld. Hij of zij vreest of schrikt ervan.

 11. tiny van schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 14:41

  Wat een heerlijke en ware bemoediging,dank je Dirk

 12. Willy van Ekkendonk-Amsing zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 15:14

  Dank u wel (br. Dirk) voor deze 1e nieuws brief, die ik vandaag (18 oktober), van u ontving.
  Ben daar blij mee en dank u wel, dat ik een reactie mag geven.
  Veel lees je over de terugkomst van Jezus (met Zijn heiligen) naar deze aarde, geweldig, maar
  weinig hoor en lees je, dat de Here Jezus eerst komt om Zijn bruid op te nemen (Zijn gemeente).
  Onze hemelse Bruidegom kijkt heel verlangend uit naar Zijn bruid en dat wij ook zo als Zijn bruid
  heel verlangend naar Hem uit zullen zien. Wel bid ik de Heer, dat Hij nog eerst velen zal toevoegen
  Willy van Ekkendonk

 13. Theo Wijbenga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 16:04

  Hoe donkerder om ons heen, hoe meer licht wij als christenen kunnen geven! Misschien zien we het zelf niet meer maar andere mensen hoop ik wel aan ons. We mogen ons ten alle tijden verblijden al is dat soms lastig, toch zegt de Heiland het.

 14. Irma van de Visch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 17:31

  Als we Openbaringen 6 lezen zien we dat we al in de beginperiode van de grote verdrukking zitten en 2015 zal een heel ander jaar zijn dan de voorgaande jaren. Belangrijk is dat we er alles aan doen om te zorgen dat onze houding en manier van leven niet is zoals de vijf wijze maagden en voorbereid te zijn. Alles wat ons van God afhoudt zullen we weg moeten doen uit ons leven….NU !
  Verder zullen wij die hoop hebben en eeuwig leven ons des te meer moeten richten op het binnenhalen van de oogst: het evangelie verkondigen aan onze buren, mensen op straat (Jezus was voortdurend op straat), aan vrienden, collega’s, ouders van onze kinderen, onderwijzers, kortom aan iedereen nu er ons nog een korte tijd rest.

  Wat betreft de in Nederland wonende Israeli waarover in deze laatste nieuwsbrief wordt geschreven Fabrice Schomberg raad ik aan: Kom terug naar huis, naar Israel voor het te laat is. Wanneer er weer een oorlog zal komen in het Midden-Oosten zal het anti-semitisme nog verder oplaaien in Europa. Joden, kom naar Israel, maak alyjah voor het te laat is. Wij zijn op tijd gegaan, met de les van voor 1940 zou ik zeggen…..wacht niet. Kent u Joden in uw omgeving doe dan alles wat in uw vermogen is om hen te helpen om alyjah te maken: steun hen geestelijk, emotioneel maar ook vooral financieel daar alyjah maken een opdracht van de Here God Zelf is voor de Joden.

  Irma van de Visch;Kfar Saba / Israel

 15. Ineke de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 18:04

  Geweldig stukje Dirk zo waar, ook in deze tijd, ik bid iedere week met 2 zusters en we kunnen beamen dat God ons iedere keer weer het vuur van de Geest geeft om voor ons dorp en Nederland te bidden.

 16. Gila Gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 18:19

  This is another big key to positioning ourselves to trust God with the issues of our life. It is very important to know how God sees us, what He thinks about us, and what His desires for us are. How can you trust somebody who you aren’t really sure is looking out for your best interest? How can you freely put your life in the hands of somebody who you perceive may use you and not be trustworthy? That is one of the fundamental reasons why Christians today have a hard time trusting God. They know little about Him and how He sees and has good things in mind for them! Therefore, studying up how God sees us, and getting it down into our spirits that He really does love us, desires good things for us, and cares for us, is vital to our ability to trust Him.

 17. Gila Gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 18:25

  Most of us have had disillusioning experiences with people who have promised more than they have been able to deliver, and we have a tendency to transfer our skepticism to God. Does He really care? Is He really in control? Does He really have the power to bring good Out of adversity? Our doubts do nothing but raise our anxiety level and cause us grief. Believe it, Christian, just as Abraham and Sarah finally believed it. God is able to do whatever needs to be done in your life. No other being is all-powerful. No problem is all-powerful. Only God is all-powerful, and He is on our side. !

 18. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 20:50

  Dank u wel Dirk voor dit bemoedigende en hoopvolle artikel! Daar kan ik alleen maar Halleluja en Amen op zeggen!
  Ik wens jou en al de lieve mensen die op dit artikel hebben gereageerd van ganser harte shalom toe!

 19. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 21:09

  Dank je wel Dirk
  Heel mooi geschreven
  Christus is onze hoop Hij alleen

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 19 oktober 2014 om 0:21

  KIJK OMHOOG!!!! Mooier kan je het niet zeggen, Dirk!! Het staat ook in Colossenzen 3:1 – 4:
  “1Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.2Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.3Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.4Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”
  Vergeet vooral niet om vers 4 je leven lang voor ogen te houden!!!
  “JIJ en IK zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid”, wat er ook komen gaat!!!! Zeker weten!!!

 21. San zegt:
  Geplaatst op zondag 19 oktober 2014 om 14:01

  Wij mensen hebben vaak ons leven verprutst maar God wil ons genadig zijn en ons tegemoet komen. Wij hebben geen recht op geluk in dit leven. Maar toch menen velen van wel. Desondanks zegent God ons met aardse en hemelse zegeningen.
  Het cadeau van het evangelie is Gods antwoord op deze situatie. Daarom zijn wij Hem meer verschuldigd dan wij beseffen.
  Jezus is voor ons gestorven en opgewekt als enige antwoord op onze vragen die wij mensen op dit leven hebben. Daarom als wij de Here kennen, zijn wij zeer bevoorrecht en hebben in Hem hemelse zegeningen ontvangen. Reeds op aarde mogen wij daar wat van proeven maar het wordt pas volmaakt als wij bij Hem zijn. Het volmaakte is op aarde niet te vinden. Maar wij mogen Jezus kennen die ons door dit leven leidt. En daarna zal Hij ons in heerlijkheid opnemen. Dat is de zaligheid waar wij mensen naar verlangen. Wij zien hoe de Christenen moeten lijden in dit leven en daarom moeten wij onze hoop vestigen op Hem die uit de hemel komt. De heerlijkheid zal het lijden doen vergeten. Dit kan je pas beseffen als je daar een stukje van heb ervaren. Het is niet tevergeefs om Hem uit de hemel te verwachten. Want Hij is getrouw en Zijn beloften komt Hij na.

  San

 22. Anke zegt:
  Geplaatst op zondag 19 oktober 2014 om 15:36

  Halleluja, een heerlijke toekomst heeft de Heer voor Zijn kinderen bereid!
  Oh, wat een vreugde Hem te kennen, wat een GENADE, die deze arme verloren zondaar trok uit alle wereldse duisternis en smerigheid .
  Dank U Jezus, bekleed ons meer en meer met Uw Liefde en Heiligheid, dat wij zijn als lichtende lichten en zoutend zout.
  Jezus alleen!

 23. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 20 oktober 2014 om 8:27

  Israëls’ volkslied heeft de benaming: Hatiqvah, ‘De Hoop’.

  Ogenschijnlijk is de wereld in/om ons heen, gefocust op visualisatie, zichtbaar makend, wat volgens eigen ‘normbesef’ nodig is ….

  Rom8 getuigt krachtig vanuit Hoop/Verwachting die niet gezien wordt: “Hoe zal men hopen [of verwachten] bij hetgeen men ziet?” [2Cor4:18]

  Wat veiligheid oplevert en productiviteit, moet ..zus en zo [ENZ.] zijn, DAT brengt toekomst[hoop].

  Wat ‘t mensenkind dit millennium ongekende grenzen zichtbaar maakte, bracht toekomst, maar deze Adam werd teruggeworpen op zichzelf, praktijk… in het licht van God, VAN diens Maker, werd eerder een redeloos beest, dan een heilige, geen sterveling uitgezonderd;Gen2:17; Ps37:22; 1Joh1:10.

  Godsdienstigheid heeft uit de kast gehaald en in praktijk gebracht… wat Gods Woorden krachteloos maakte: Mal3:13-18; Ps2:3 Laten wij Hun banden verscheuren, Hun touwen van ons werpen/geweld!

  Wie lijkt zichzelf niet gelukzalig te weten, bij ‘de wetenschap’, die van nature niets of weinig met eerbied voor Gods heilige Woorden heeft;Jer23:9?

  Deze ‘wetenschap der theologie’, was in slaap gesukkeld, door te menen, dat het veranderen van ‘wet en tijden[Dan7:25]’ geen gevolgen heeft voor het veranderen van de positie die ‘deze mens’ bepaalde, tegenover de soevereine en heilige, onzienlijke en rechtvaardige God, die onpartijdig ook daarover, gericht zal houden;Rom1:18-21.

  Gods barmhartigheid en goedheid, Zijn Naam boven alle naam, dreigt daarmee door ‘dit mensbeeld’ in een humanistisch kader geplaatst te worden, menend kennis te hebben van verloren eigen staat[Openb2:24], werd verkondigd, dat hun God, Zijn Woorden en beloften, mede door Zijn profeten gesproken, zou veranderen;[Ezech20:20; 2Petr 3:16].

  Een beeld, dat schijn van Godsvrucht, uitdraagt, maar tot identiteitscrises leidt, creëerde de consequenties van de vloek of minachting[Deut30:7] die uitgesproken en uitgewerkt werden vanwege ‘t concilie van Laodicea canonXXIX*], waarover Dan 7:25 ons op voorhand alarmeerde,
  vertroebelend ’t menselijk besef
  van verwachting[hoop]
  en
  wat komen zal[positief wat komen moest]
  eerder verduisterend dan
  volharding uitwerkend.

  Gods rechtvaardigheid laat zich niet meten, zoals die geestelijke machten dit pogen de doen[Efez6:12; Job1:9]

  *canonXXIX*: eendagvoorGod

 24. a3 alblas zegt:
  Geplaatst op maandag 20 oktober 2014 om 8:38

  Op onze vrouwenvereniging zijn we bezig met het Boek Openbaring: Het IS Het Troostboek van de kerk!!!!

  Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die Dag eens dagen zal!

 25. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 20 oktober 2014 om 11:23

  Broeder Dirk!

  Fijne column!!

 26. Oscar Lohuis zegt:
  Geplaatst op maandag 20 oktober 2014 om 12:09

  Mooi artikel, Dirk. Dank je wel hiervoor. Het beste komt nog! Hartelijke groet, Oscar

 27. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op maandag 20 oktober 2014 om 14:06

  Lieve broeders en zusters

  Broeder Dirk is bezig om de brief aan de Romeinen uit te leggen. Ik raad u aan om hoofdstuk 8 alvast eens goed door te lezen. Wanneer je dit leest zal het ons aansporen om het goede nieuws van onze Heer en Heiland Jezus Christus met kracht te verkondigen. Wat zullen we daar blij van worden!!!

 28. marina zegt:
  Geplaatst op maandag 20 oktober 2014 om 14:48

  Mijn man zegt altijd: Satan is bezig met het einde van de wereld, God met de voleinding.

 29. Teun zegt:
  Geplaatst op maandag 20 oktober 2014 om 18:57

  Broeder Dirk, dank je wel voor dit commentaar. Dergelijke bemoedigingen kunnen we niet vaak genoeg horen en doorgeven.

 30. Jannie . zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 oktober 2014 om 10:03

  Dirk, wat had ik deze woorden even nodig, wat een bemoediging spreekt hier uit!
  Ja, ik maak me zorgen om mijn familie, voor mijn buren, dorpsgenoten, gemeenteleden.
  Ik ben een alleengaande en kan mijn geloofsbeleving niet kwijt aan familie en ben erg ongerust voor de toekomst hier op aarde voor degenen die achterblijven.
  Steeds vaker blijft de radio uit en ook de tv. Mijn verslaving naar sport te kijken is voorbij, Goddank! Hij regeert en houdt me vast en door in de bijbel te blijven lezen en jouw nieuwsbrieven en ze uit te printen (voor mijn familie, wie weet) vind ik troost en bemoediging.
  Ik bid voor ze en voor de juiste woorden op het juiste moment.
  God’s Zegen toegewenst Dirk, voor jou en je gezin en dat je ons nog lang mag blijven bemoedigen op deze manier.
  hartelijke groeten
  Jannie

 31. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 oktober 2014 om 12:15

  De bruiloft van het Lam. Heeft ons dit iets te zeggen?

  Ik zou er uren over kunnen praten en schrijven, vanuit de Shekinah Gloriah is er immers alleen maar toekomst, met (voor wat betreft het heden) de heiliging.
  Voor wat betreft de wereld, daar ben ik klaar mee. Het Leger des Heils is geweest, de Deur ook, met de Evangelische Omroep en andere vormen van woordverkondiging.
  De Bruiloft is gaande, achter een ijzeren deur en zwaarden van vuur. Amen

  Een wonderlijke parallel met Genesis 3:24 En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.
  De mensen werden uit de Hof verjaagd en mochten niet meer terug. Dank zij Jezus ontstaan wij in de Hof en hoeven er niet meer uit. Romeinen 6:22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 23
  Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

 32. Frits Harkema zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 oktober 2014 om 17:09

  Sjalom Dirk en anderen,

  Heel voorzichtig en zachtjes wil ik naar een gebeuren verwijzen.
  Enkele jaren geleden ontmoette ik in de winkel een zwartman.
  Hij keerde mij voor en vroeg: Wat is het verschil tussen jullie en onze godsdienst?
  Toen sprak ik met hem en vroeg of hij Hooglied 1 kende. Daar wordt verwezen naar de bruidegom die de vrouw in de wijngaard lief heeft, maar zij is zwart!
  Toen verduidelijkte ik hem dat ik zwart ben vanwege mijn zonde en de Bruidegom, Jezus, heeft mij lief!
  En verwees ik naar zijn en mijn vingers: Jouw vingers zijn bruin en mijne zijn wit.
  Maar ik ben zwart van de zonde, en: Jezus heeft mij lief, en jou ook!
  Toen nam hij mijn handen en begon voor mij te bidden en ik ook voor hem.
  En later dacht ik aan de woorden van Jezus in Matth 11:28 “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”, dat zei hij met geopende armen!
  Want barmhartigheid betekent: Beide ARMen om het HART.
  Zo lief heeft Hij, de Bruidegom, ons gehad toen Hij op hier op aarde was.
  “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijkdie in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven ontvangt.
  Gegroet met de Liefde van Jezus,
  Frits

 33. Waterlerlie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 oktober 2014 om 20:49

  Een gebeurtenis uit de bijbel.
  Marcus 6 vers 45-52.
  Opmerkelijk is dat na de geweldige wonderbare spijziging de Here Jezus de discipelen ..!!DWONG! om in het schip te gaan en te gaan varen naar de…overkant. Terwijl Jezus Zelf de schare wegzond en scheiding maakte tussen de mensen en de discipelen = De Zijnen en na afscheid genomen te hebben van de Zijnen Hij Zelf de berg op ging om te bidden.
  We lezen in deze geschiedenis het vervolg daarvan en ontdekken dat deze reis niet gepland was door de discipelen, maar Christus dwong hen om deze reis te maken. Ze kwamen bij het vallen van de …avond… in de storm terecht en tobden zich af bij het varen om vooruit te komen, want…zij hadden de wind tegen.
  In de vierde nachtwake kwam Jezus tot hen gaande over de (woeste) zee. De discipelen schreeuwden luid want ze dachten een spook te zien.Maar Jezus sprak: Houd moed en wees niet bevreesd en Hij klom b ij hen in het schip en de wind ging liggen .
  Ik heb in dit gedeelte ontdekt dat onze levensreis niet de reis is die wij zelf gepland hebben. Het is de reis die Christus Jezus voor ons gepland heeft. En opvallend is dat de discipelen bleven door roeien bij het varen om vooruit te komen. Ik denk daarom ook dat wij door moeten gaan. Hij bidt op de berg en houdt ons in het oog. Hij komt in de vierde nachtwake, als de nacht bijna voorbij is en zal ons ontmoeten in onze situatie. En de storm/wind zal gaan liggen.
  Houd daarom moed en laten we niet bevreesd worden.
  We hebben vele geestelijke zegeningen ontvangen, zoals de discipelen bij de spijziging van de broden ook de zegeningen hebben gezien en hebben ontvangen. Maar ze waren niet tot inzicht gekomen en hun harten waren verhard.
  Laten wij dat voorbeeld niet volgen.
  W/lelie

 34. Wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 oktober 2014 om 9:01

  Broeder van Genderen
  Deze titel spreekt mij persoonlijk erg aan.

  Wie zou niet visueel aangelegd, zijn? Te meer die 4 Troonwezens in en rondom Gods troon, zichzelf geen rust gunnend en Gods heiligheid en heerlijkheid dag en nacht bezingend; Hebr 4:9;Openb4:6-9..

  Ik vraag mij af, hoe kwam het, dat ik de Bijbel anders leer lezen, sinds de dag, dat tot mij doordrong, dat er geen andere naam onder de hemelen gegeven is, door wie een mensenkind verlost moet worden, dan de Naam, die in het Hebreeuws luistert naar de klank Jesjoea? [verkorte vorm van Jehosjoea, de dienaar van Mozes, Hoséa de zoon van Noen door Mozes in Num13:16 genoemd.]

  Eens zei een voorganger ons, je hebt gelijk, wat jij in de Bijbel leest over bekering[tot inkeer komen] en doop; 1Petr3:21; Col2:11-15[SVV].
  Maar ik kan dit niet op de kansel onderwijzen:….

  Binnenskamers, werd een andere OVERTUIGING onderwezen, een macht boven ‘voorgaande’, namens het verheven instituut, dat regel op regel voorschreef, als ‘de wet’.

  Later ontdekte ik, dat het weinig zinvol is om allerlei moeite te doen, anders dan wat ik uit de Bijbel kan leren, ‘’om te visualiseren wat ik geloof’’, te weten, waarvan ik in mijn hart zeker mag zijn.

  Ik kan beter vragen stellen, dan mensen lastig vallen,
  alsof ik zo nodig me met hen wil bemoeien.

  Jaren later in een gemeenteblaadje mocht ik de volgende vragen plaatsen.
  WAT IS HET? Toets uw bijbelkennis:
  [nu moet ik 12vragen weglaten, omdat ik niet meer ruimte heb dan 350 woorden]

  2Je bent er veilig in.

  3Er staat geschreven, dat je erin behouden bent.

  5Er zijn velen die er een afbeelding van proberen te maken.

  6Als het leeft is het bepalend voor de toekomst.

  8Soms verdwijnt het en toch zal het eens voor altijd bevestigd worden.

  9Het werkwoord ervan houdt iedereen op de been.

  10Er lijken ongelooflijk veel soorten van te bestaan.

  11Velen zeggen er alles voor over te hebben.

  13Soms is ‘t gelijk aan het wapen dat de wereld zal overwinnen.

  14 Na beproeving brengt het iets voort dat niet..

  en kreeg geen antwoord

 35. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 oktober 2014 om 13:40

  Sjalom WimJ

  In de Joodse traditie is het gebruikelijk om vragen te stellen aan de spreker. De spreker is ervan overtuigd dat hij vragen kan verwachten en heeft zich volledig in zijn onderwerp verdiept. Elk onderwerp bevat een periferie en het is een goede zaak om eventuele verbindingen te gaan leggen. De belevingswereld van de spreker is anders als die van de hoorder. Je kan een wegwijzer zijn of een gids. De eerste wijst je de weg, de tweede gaat met je mee en vertelt alles wat je onderweg tegenkomt.

  Een uitbeeldende preek blijft gewoon langer bij. De mens is nu eenmaal visueel ingesteld. Yeshua geeft visuele beelden in de hoop dat de omstanders dat opnemen. In die dagen leefden mijn volksgenoten onder de Romeinse bezettingsmacht met een hard regime. Daarnaast legden onze leiders een zwaar juk op ons die niet in overeenstemming waren met het Toragebod.

  Het is tot een zegen van mijn volk dat Yeshua wonderen verricht. Velen herkennen de vervulling van de profetie en anderen doorzien de vervulling van de profetie niet en leven conform de profetie onder het deksel. Wonderen en genezingen spreken mensen aan en zij die het wonder ondergaan tonen hun dankbaarheid en geloof. Omstanders kijken én reageren anders en gedragen zich als wegwijzers.

  Het is voor elke spreker een uitdaging om een gids te zijn. Ook in het beantwoorden van de vragen die eigenlijk een op een gesteld moeten worden. Het persoonlijke contact laat de betrokkenheid zien. Natuurlijk moet je goed overkomen naar de ander en je boodschap (en je vragen) moeten helder zijn. Als gastspreker haal ik regelmatig aan: vandaag mocht ik een uur op uw levenspad meelopen om met u te genieten van bemoedigende woorden van G’d.

  De grote uitdaging is er om iedere keer de glans van de blijde boodschap over te brengen, een gave én een opgave!

  Het antwoord is aan de ander, hoe die reageert op de boodschap die gebracht is. Bijbelkennis is een zaak van het hoofd en hart. De kracht van de boodschap is een nestwarmte die aangeboden wordt. Yeshua geeft die gratis aan iedereen!

 36. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 oktober 2014 om 19:18

  Beste Troost Mijn Volk,
  Een wijze les van U. Vooral uw symbolisch verhaal, dat wij Christenen niet alleen “wegwijzers” (Bijbelkennis; de theorie) moeten zijn, maar vooral “gidsen”, door de bijbel daadwerkelijk in PRAKTIJK te brengen en voor te leven. Ieder op zijn plek in de maatschappij, naar gegeven capaciteiten en gaven Gods. Ik neem aan dat U een predikant, voorganger of theoloog bent.
  De grote uitdaging voor ons Christenen, om de kracht van de blijde boodschap over te brengen aan anderen, is een missionaire opgave, met de hulp van de gave Gods.
  Bijbelkennis is in mijn visie een zaak van het hoofd (hersenen). Maar de bijbel overbrengen aan anderen (niet gelovigen), doe je door de bijbel voor te leven met HART en Ziel en dit met Gods-zegen. Hub.

 37. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 oktober 2014 om 22:01

  Het is mijn overtuiging dat Jezus spoedig zal komen en dat de mensen die dan klaar zullen zijn om Hem te ontmoeten, opgenomen zullen worden.
  We zullen dan samen met Hem het bruiloftsmaal vieren, daarna zal Jezus met de heiligen (gelovigen) naar deze aarde terugkeren om het duizendjarig vrederijk te stichten, we zullen dan met Hem regeren op deze aarde.

  In Mattheus hoofdstuk 24: 36 tot 40 staat geschreven: doch van dien dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van den Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor den zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op den dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van den Zoon des mensen zijn.

  Het is nog niet allemaal bekend wat er precies aan Zijn komst in de lucht aan vooraf zal gaan, we leven momenteel nog steeds in een crisis die in 2008 is begonnen en die nog niet voorbij is. Geestelijke spanningen nemen toe, ik denk daarbij voornamelijk aan de islam, de economie in Europa, politiek: Rusland en Oekraïne, zal het ijzeren gordijn weer dicht gaan, oorlogen: veel conflicten in de wereld. Maar ook nu wil God dicht bij ons zijn en ons versterken door zijn Geest zodat we kunnen standhouden.

  Laten wij onze ogen richten (toewijden) op Jezus zodat u en ik klaar zullen zijn om Hem te ontmoeten in de lucht.

 38. Dini Rosa zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 oktober 2014 om 23:04

  Nog een late reactie, maar alsnog wil ik Dirk bedanken voor zijn bemoediging, heel fijn.
  De laatste zin van je schrijven bleef bij mij hangen: “Laten we deze hoop niet voor onszelf houden. Bid om vrijmoedigheid om deze hoop zichtbaar te laten worden op de plaats waar de Heere u heeft gesteld.”
  Dat is het nu juist, dat wil ik graag maar ik merk niet zoveel van doemdenken e.d., hoewel er zeker met elk naar nieuwsbericht angstige gevoelens weer gevoed zullen worden. Maar die worden weinig geuit, lijkt me. En dan is er (naar aanleiding daarvan) ook geen mogelijkheid om het GOEDE NIEUWS te vertellen.
  (reactie 30): Jannie, je reactie is bijna woordelijk zoals ik het zou kunnen zeggen, ik kan je heel goed begrijpen. Ik heb ook dingen opgezegd of afgeschaft en heel summier tv kijken, wel het nieuws volgen via de radio of internet. Het was ook mijn innerlijke drang om steeds meer met de dingen van God bezig te zijn en vooral met de komst van Zijn Koninkrijk en Zijn wederkomst. Mijn situatie is dezelfde als van jou, sinds 4 jaar ben ik alleengaand, je kunt niet over je geloofbeleving praten met degenen die je het naast staan (hoewel dat in een relatie ook niet altijd kan). Maar het geeft zo’n vrede om met je zonden en tekorten tot God te gaan en op Jezus te zien als Middelaar. Ja, voor je familie bidden en de juiste bewoordingen vinden waar dat nodig is, ik ken dat zo goed, het is een dagelijkse strijd, soms moeten we het maar los laten, aan Hem overgeven en leven in Zijn Licht, dat het maar uit mag stralen zonder woorden. Ik wens je veel Kracht en Licht van Boven.
  Ik hoop dat je nog even kan laten merken dat je dit gelezen hebt. Gr. van Dini.

 39. Jannie . zegt:
  Geplaatst op maandag 27 oktober 2014 om 9:56

  Dankje Dini Rosa voor je bemoedigende woorden.

  Jij ook en vele anderen met ons heel veel sterkte toegewenst en God’s Zegen op je verdere levensweg.

  hart.groeten en Shalom van
  Jannie

 40. elly kelder - van bijnen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 oktober 2014 om 15:36

  Goedendag, hartelijk dank Dirk van Genderen voor uw wekelijkse Column. De vele wijze reacties zijn er vaak een aanvulling op. Sterkend en bemoedigend, allen dank! Ik ben niet zo bedreven in het schrijven van zulke teksten, maar ieder heeft zijn gaven en wij zijn verbonden in de Heer.
  Graag wil ik een tip geven aan Dini (38) en Jannie (30 en 39). Ik kan het uit uw reacties niet concluderen, maar bent u aangesloten bij een Gebedsgroep? Zo niet: doen! Ik ga iedere maandag naar onze Gebedsgroep (Leger des Heils Korps Nieuwegein) en het is zo – fijn (ik bedoel, opbeurend, goed, begrijpt u?) en bijzonder, een avond zo in gesprek te zijn met onze Vader! Als u dat al wel doet: mooi! Ik noem altijd “Gebedsgroepen” als ik aan de beurt ben, nu ga ik Dini en Jannie erbij noemen.
  Hartelijke groet en Gods zegen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden