Kijk vaker omhoog

Ook onder christenen kom je veel doemdenkers tegen. Mensen die het alleen maar kunnen hebben over hoe slecht het gaat in de kerk en in de wereld. Leeglopende kerken, eindtijdrampen, samenzweringen en nog meer ellende. Daarom mijn appèl: laat meer zichtbaar worden van de hoop die we hebben als we de Heere Jezus kennen.

Er lijkt steeds meer angst en negativiteit in onze samenleving te sluipen. Het heeft er alle schijn van dat de media hier een niet onbelangrijke rol in spelen. Wonen we echt in een land waar leiderschap ontbreekt en anarchie kansen krijgt? Veel mensen maken zich zorgen over de dreiging van IS (Islamitische Staat) en vragen zich af of ebola misschien uitgroeit tot een wereldwijde epidemie? En ook de financiële crisis lijkt nog lang niet voorbij.

Ook veel christenen zingen mee in het koor van de doemdenkers. En zeker, wie de Bijbel kent heeft recht van spreken. Wanneer je het Bijbelboek Openbaring serieus neemt, en dat doen we toch – dan staat de wereld nog heel veel ellende te wachten.

Tegengeluiden lijken vooralsnog te ontbreken. Waar blijven de christelijke leiders die een krachtig tegengeluid laten horen? Die dwars tegen alle negativiteit en doemdenken in, vol hoop zijn. Evangelie betekent immers Blijde Boodschap. We beschikken over het beste nieuws. Een boodschap die waarachtig hoop geeft voor het leven vandaag en later.

Ik heb sterk de indruk dat velen zich nog steeds schamen voor deze boodschap. Gelukkig wordt er, hoewel nog heel aarzelend – hier en daar een kentering zichtbaar.
We zouden wel wat meer vertrouwen in God mogen hebben. Het is inderdaad waar dat er tal van rampen plaatsvinden en laten we er maar rekening mee houden dat er nog heel wat staat te gebeuren. En het is zeker zinvol om daar eindtijdhoofdstukken als Mattheüs 24, Lucas 21 en Marcus 13 nog eens bij op te slaan.
Maar laten we niet doen alsof we zijn overgeleverd aan de woeste elementen van de natuur of de wreedheid van de zondige mens. God heeft het hele wereldgebeuren in handen. Het loopt Hem zeker nooit uit handen. Hij regeert.

Wij weten hoe de toekomst eruit ziet. Niet dat we exact kunnen zeggen wanneer en hoe de gebeurtenissen die in de Bijbel worden voorzegd, zullen plaatsvinden, maar wij hebben een enorme voorsprong op mensen die de Bijbel niet kennen. Vergelijkbaar met Noach. Hij kende Gods plannen. En – wat ook belangrijk is – hij geloofde wat God hem had gezegd. Noach predikte tot een wereld die zijn boodschap maar onzin vond en zich niet wilde bekeren om met God in het reine te komen.

De Heere Jezus komt terug om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Nu leven we in de tijd van rampen, aardbevingen, orkanen, oorlogen en epidemieën. Maar het tijdperk staat voor de deur dat die rampen voorbij zullen zijn. Daarom is er geen reden om in angst en paniek te raken, maar om onze hoofden omhoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is (Lucas 21:28). Naar Zijn belofte verwachten we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13).

Wie slechts let op wat er in de wereld om ons heen gebeurt, raakt het zicht op Gods toekomst kwijt. Wie alleen krant, radio, tv en internet volgt, loopt het risico geïnfecteerd te worden door het paniekvirus. Lees liever vaker in de Bijbel. Dan leer je om omhoog te kijken. Laten we niet bekend staan als mensen die met gebogen hoofd lopen en altijd maar somber zijn, maar als mensen die hoop en verwachting hebben.
Wie is verankerd in de Rots, de Heere Jezus Zelf, heft zijn hoofd omhoog en weet dat alle ellende slechts tijdelijk is. Dat zal ons bewaren voor angst en paniek, ook al worden we getroffen door rampen. Dan zijn we niet als mensen die geen hoop hebben, omdat we onze hoop en verwachting op de Heere hebben gesteld. Voor het heden en voor de toekomst.

Laten we deze hoop niet voor onszelf houden. Bid om vrijmoedigheid om deze hoop zichtbaar te laten worden op de plaats waar de Heere u heeft gesteld.

Dirk van Genderen