Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De lucht in Israel is zwanger van dreiging (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 november 2014, 16:33 door Dirk A A

Vier biddende rabbi’s werden vermoord in een synagoge in Jeruzalem. Groot is de verslagenheid. Machteloos de woede. Intens het verdriet. Ontzettend diep de pijn. Aanhoudend het gebed. ‘Spaar Heere, Uw volk. Troost ze in deze dagen van diepe rouw, beangstigende dreiging, grote onzekerheid.’

Hoe is het toch mogelijk? Houdt het lijden van het Joodse volk dan nooit op? Wat gaat er nog meer gebeuren? De lucht in Israel is zwanger van dreiging. Volgt er op korte termijn een grote uitbarsting, ontploft kruitvat Jeruzalem? Nogmaals: ‘Spaar, Heere, Uw volk’.

Je zag het bijna aankomen. De spanningen om de Tempelberg liepen de afgelopen weken verder op. Palestijnse leiders wakkerden de onrust aan. Het begon met terreuracties van Palestijnse automobilisten die wachtende Israëliërs aanreden bij bushaltes.
Je zou het de Tempelberg-intifada kunnen noemen. De tactiek van de Palestijnse leiders is erop gericht alle historische banden tussen Israel en Jeruzalem, en dan met name de Tempelberg, te ontkennen. Ze noemen het bezet gebied, waar Israel zo snel mogelijk moet verdwijnen.

Er werd een rabbijn neergestoken, die even tevoren nog met Palestijnen op de Tempelberg had gesproken. Hij is inmiddels wonderlijk snel aan het herstellen van zijn verwondingen.

Begin deze week vond die verschrikkelijke aanslag plaats in een synagoge in Jeruzalem, in de wijk Har Nof, waarbij 4 biddende rabbijnen op gruwelijke wijze werden vermoord. Korte tijd later overleed nog een politieofficier aan zijn verwondingen, opgelopen bij deze moordaanslag. Terwijl beide terroristen kogels afvuurden en met hun messen zwaaiden en in de lichamen van hun slachtoffers staken, schreeuwden ze ‘Allahu Akbar’, aldus enkele ooggetuigen. De slachtoffers werden letterlijk afgeslacht. Het was een vreselijk bloedbad.

Waarom? Waarom? Waarom doen die Palestijnen dit? Dit is toch bizar? Dit is blinde haat, van terroristen die zijn gehersenspoeld, aan wie een glorieuze toekomst in de hemel is voorgesteld, met 70 maagden en nog maar, als ze hun leven offeren in de strijd tegen de zionistische vijand.

En natuurlijk, Israel heeft de daders gedood en hun huizen verwoest. Wat kunnen ze anders, als poging om nieuwe daders af te schrikken.
Maar het helpt niet. De ‘martelaren voor Palestina’, zoals ze worden genoemd, worden met grote feesten herdacht en geprezen. Een woordvoerder van Fatah, de partij van de Palestijnse leider Abbas, zei: ‘Jeruzalem heeft bloed nodig om zichzelf te zuiveren van Joden’. Gruwelijke woorden.
Wellicht zit ook Iran achter de geweldsexplosie. Het ooit populaire Front voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) zou met hulp van Iran nieuw leven kunnen worden ingeblazen.

Mahmoud Al-Habbash, de hoogste islamitische rechter en persoonlijk adviseur van de Palestijnse leider Abbas, zei onlangs op de officiële Palestijnse televisie: ‘Ik wil zeggen dat wij elk voorhoofd, elke hand en zelfs elke voet kussen die strijd voert voor de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem.’

Naar buiten toe veroordeelt de Palestijnse leider het geweld tegen Israel, maar naar zijn eigen toe steunt hij de terreuracties. Mahmoud Al-Habbash meldt zelfs dat Abbas oproept tot meer islamitische strijd.
De Palestijnen lijken zich daar wel degelijk op voor te bereiden. Gisteren werden in de haven van Ashdod containers voor Palestijnen in Oost-Jeruzalem onderschept, die afkomstig waren uit China en volgens de laadbrieven kerstattributen zouden bevatten. Maar volgens de politie zat er iets heel anders in de containers: 18.000 zware rotjes, 5.200 messen, 4300 speciale zaklampen, 5000 elektroshockapparaten en 1000 zwaarden.

Het risico op een verdere escalatie van het geweld is groot, van beide kanten. Vandaag werd ook nog bekend dat de Israëlische Geheime Dienst een aanslag op minister Avigdor Lieberman van Buitenlandse Zaken heeft voorkomen.

Sommigen zeggen: Dit betreft alleen de meest radicale moslims. Maar waarom keren de zogenaamde gematigde moslims zich niet in grote aantallen tegen deze gruweldaden? U kent vast wel het spreekwoord: ‘Wie zwijgt, stemt toe’.
Ook de wereldleiders zouden veel krachtiger hun stem mogen laten horen tegen de beestachtige moordpartijen van Palestijnse terroristen.

Maar nee, als ik de verslaggeefster van het NOS-Journaal verslag hoor doen van de brute moord op de vier rabbijnen in Jeruzalem, wordt aan het eind gesuggereerd dat het niet verwonderlijk is dat dit gebeurt, gelet op de bezitting door Israel.
Beste mensen, zulke berichtgeving is zo suggestief. Kijkers worden gemanipuleerd en gaan denken dat het Israëls eigen schuld is dat dit gebeurt. Dit is beslist niet de waarheid.

Er woedt een geestelijke strijd om Israel, om het Joodse volk. De satan zet al eeuwenlang alles op alles om Israel, het Joodse volk te vernietigen. Maar dat zal hem nooit lukken, want de God van Abraham, Izaäk en Jakob zal voor Zijn volk strijden.

Het lijden voor het volk is zwaar, onbeschrijflijk zwaar. De strijd zal doorgaan tot de wederkomst van de Heere Jezus, de Messias, Jesjoea, naar Jeruzalem, waar Hij Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Dan zal Israel het belangrijkste land worden en het Joodse volk het belangrijkste volk. En wij, als gelovigen uit de heidenvolken, zullen door Gods genade in die heerlijkheid mogen delen.
Maar nog is het niet zover. Daarom: laten we Israel zegenen, het Joodse volk troosten en bidden om de vrede van Jeruzalem.

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 november 2014 om 18:10

  Tja, strijd, oorlog.
  In het Arabisch ‘jihad’. Israël zal ook deze oorlog moeten winnen. De God van Israël heeft dat volk uitverkoren voor een grote taak. Ooit zal Gods Woord uitgaan van Jeruzalem over de gehele aarde.
  Reinheid
  In de Openbaring treffen wij een verslag aan van grote legermanoeuvres.
  De geestelijke strijd wordt niet gewonnen door één enkele gelovige, of door een kerkje of synagoge. Op.19:14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. Het zijn ‘heirlegers’, grote legers, legermachten, onder het bevel van de Getrouwe en Waarachtige. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.
  Bloed. Op de ark des verbonds werd bloed aangebracht. Zonder bloed geschiedt er geen vergeving. Ook Jezus vergoot Zijn bloed. Dit bloed is van levensbelang, God had aanvankelijk in het paradijs gemeenschap met Zijn kinderen in een bloedverbond.
  Na de zondeval kwam dit bloedverbond in de macht van satan en sloot God dit af onder een doodstraf.
  Wij kennen deze doodstraf als ‘seks’. Iedere twintig minuten, dag en nacht, vindt er in the US Army een verkrachting plaats. De RK Kerk is berucht om pedofilie. Wij in NL groeien op met NVSH, COC, de pil, de Wallen, enz. Maar over seks zullen wij het verder niet hebben.
  Wie volgen Hem “Wiens kleed met bloed geverfd was” in rein fijn lijnwaad? Op. 14:4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. 5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.
  Zij kunnen zingen (vers 3), regeren (onberispelijk in de troonzaal) en vechten, als uit de kluiten gewassen kerels op paarden.
  En zij zijn maagden (Eng. ‘virgins’). Zij beleven het bloedverbond met God zonder te sterven.
  Zij zijn vrijgekocht door Jezus en rein en heilig door Zijn bloed.
  Zonde.
  Het bloedvergieten zoals dit in de islam plaatsvindt, is daarom demonisch, zondig en verwerpelijk.

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 november 2014 om 18:21

  Ik moet denken aan de Olijfberg.
  Christus Jezus de Opgestane Heer is vanaf de Olijfberg naar de hemel gegaan. In de hemel opgenomen.
  Ik ben er dan ook zeker van dat vanaf de Olijfberg naar Boven, naar de Hemel de “ONZICHTBARE” Weg is, waar de satan niet op kan komen.

  Deze onzichtbare Weg, die dwars door alle hemelse machten en krachten heen gaat, wordt bewaakt door Gods Engelen leger. Christus kon veilig en omringd door de engelen naar boven gaan zonder dat de satan Hem kon tegenhouden.

  Voor mij is het niet verwonderlijk dat in de buurt van de Olijfberg het gaat escaleren. Satan weet wat er op korte termijn gaat gebeuren… Namelijk: Christus Lichaam=de gemeente, zal deze Weg ook gaan. Het zal toegevoegd worden ergens in het veld (lucht) aan haar Hoofd. Bruid en Bruidegom zijn op Weg naar elkaar toe. En de Weg er naar toe die is er.. Boven de Olijfberg. Daar komen ze samen.. .Daar komen ze elkaar tegemoet. Als je op de Olijfberg staat, dan ..VOEL…. je het. Er hangt “IETS” Boven…

  Satan weet het…. Vandaar …

  W/lelie

 3. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 14:02

  Opwekking 367 kwam in mij op na het lezen van deze nieuwsbrief. Als God zijn stem laat horen in israel dan zien wij al Zijn luister en macht, kom naar de heilige berg van God zing dit feestlied in de nacht, Hij is de machtige van Israel, Zijn stem wordt gehoord in de sterkte van Zijn woord de Machtige van Israel.
  En dan de laatste regels van het derde couplet raakten mij: spreek tot het hart van wie moe is en bang: wees sterk! De Heer vernieuwt uw kracht, en dit bid bid ik Gods volk toe en ook voor de gematigde moslims bid ik dat ze zich deze gruwelijke daden daadkrachtig zullen laten horen, want ik denk dat zij ook bang zijn wat hun kan overkomen.
  De bijbel spreekt ook van dat de menen radeloos van angst zullen zijn.
  Maar als we ons vertrouwen stellen op onze hemelse vader, weten we wat ons ook overkomt we veilig zijn in Zijn hand.

 4. corry heesen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 14:56

  Corry Heesen zegt:
  We mogen elkaar vermanen met de woorden die staan in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18 waarin de komst van onze Heer staat, ook de satan weet dit, daarom gaat hij ook rond als een briesende leeuw. we zien de gruwelen om ons heen en ons hart huilt, maar… ook mogen we ons verheugen op de spoedige komst van Koning Jezus, want HIJ heeft alle macht en daarom weest krachtig in de Here, in Hem zijn wij meer dan Overwinnaars en laat je niet ontmoedigen door de gebeurtenissen om ons heen.
  De woorden van Jezus: Zie Ik ben met je. alle dagen van je leven, Ik zal je niet begeven en je niet verlaten.
  Shalom
  Corry Heesen

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 15:04

  Beste Peter

  Dat het bloedvergieten zoals dit in de islam plaatsvindt demonisch, zondig en verwerpelijk is, weerhield Andries Knevel niet om aan het einde van het donderdag gehouden symposium getiteld I love moslims? in het gebed ook allah te noemen. allah de afgod waardoor moslims doen zoals ze doen.

 6. petrus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 15:51

  Even een reactie op deze nieuwsbrief:
  Elk jaar doneren we geld voor het laten overkomen van een Jood (uit Oekraine, Ethiopie enz,) naar Israel. Als iedereen dat zou doen, zou dat geweldig zijn. God roept Zijn kinderen terug en wij mogen daarbij een middel zijn. Wie Israel zegent, zal gezegend worden!
  Tijdens een discussie bij Pauw tussen Christenen, Joden, Moslims e.a. vertelde een Jodin dat ze uitgescholden werd om haar sieraad: een Davidsster. Een ander moest een basketbalpet dragen over zijn keppeltje als hij naar de synagoge ging. Een moslima vertelde overtuigend dat zij Turkse was en moslima en zich daarvoor niet schaamde. Zij droeg een hoofddoek, zoals zovele moslima’s. Maar zei ze:”Ik laat me niet opleggen als moslima dat ik partij moet kiezen tegen de ISIS.” Dat schokte mij. Volgens mij moet iedereen partij kiezen tegen de ISIS, omdat deze afschuwelijke dingen doet. Sommigen zeggen dan: “Waar is God?” Hij ziet “uit de hoge” toe en heeft verdriet met deze wereld, maar geeft iedereen nog de kans te kiezen voor Hem en de Heer Jezus, die Zich ook vaak vertoont aan moslims. Wij mogen bidden voor allen die de Heer niet kennen, ook voor moslims en vele anderen; ook voor familieleden enz. opdat God alle eer krijgt en er toegevoegd mogen worden aan de Gemeente, die wacht op de komst van de Heer.

 7. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 16:59

  Broeder Dirk! Je column is me weer uit het hart gegrepen!!!! Fijn, je nieuwsbrief iedere week. Zelf word ik er meestal door gezegend en van anderen heb ik dit ook al gehoord.
  Het verslag gisteravond over Israel tijdens het NOS-journaal is walgelijk! Deze mevrouw met haar suggestieve praatjes zou het zwijgen opgelegd moeten worden. Het is als gif strooien…..!

 8. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 18:57

  Hoe moeten wij naar deze situatie kijken? De Here heeft ons opgeroepen om te getuigen van ons geloof. Ook naar de moslims toe (in Nederland). Kwaad met goed te vergelden en geen wraak te nemen. We hebben allen de neiging om alles over één kam te scheren. Maar die enkele moslim die bereikt kan worden met het evangelie, is de moeite waard dat wij in de liefde van Jezus blijven en niet naar het vlees handelen en reageren. De Bijbel zegt duidelijk dat God de zonde haat maar de zondaar liefheeft. Wij zijn zelf geen haar beter geweest dan diegenen die de afgrijselijke daden plegen, al denken wij stiekem van wel. Wij weten niet hoe het komt dat iemand tot zulke wrede handelingen komt. Wij behoren voor de moslims te bidden die gevangen zitten in de macht van de demon van de Islam. Die demon voedt de moslims met gevoelens van haat en lust tot moord. Dat is de natuur van de satan. Hij is een mensenmoorder en leugenaar van den beginne (Johannes 8:44).De moslims leven in de leugen. Van jongsaf opgevoed met de misleiding en leugens van de Koran, is het niet verwonderlijk dat ze dan ook zo worden. Dit is psychologisch te begrijpen. Zij kennen niets anders. Daarom is het goed om de haat met liefde te beantwoorden. Wij hebben deze macht, omdat wij ruimte van God daarvoor hebben ontvangen. Alleen aan God komt uiteindelijk het oordeel toe.

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 18:59

  @ Petrus

  Ik heb de uitzending ook gezien. Dat die moslima weinig hinder ondervond van het dragen van die hoofddoek maar die Joodse man des te meer geeft al aan dat we in een verschrikkelijke tijd leven. Het antisemitisme viert hoogtij. Partijen als d’66-pvda-groen links en sp zijn faliekant tegen Israël.

  @ ad

  Het NOS Journaal (maar ook Pauw) wordt, net als alle media bespeeld door degenen die eind jaren zestig aan de wieg stonden van vernieuwing en verandering. Het moest gedaan zijn met al die muffe, stoffige en achterhaalde ouderwetse ideeën. Vreemd is wel dat de al genoemde politiek partijen tegen religie/godsdienst zijn maar………. kom niet aan de gebruiken en tradities van hun kiezers. Aan het Kerstfeest mag ‘geknabbeld’ worden maar waag het niet om enige kritiek te hebben op het offer- of suiker’feest’ want dan vind je hen op je weg.

 10. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 20:05

  San je hebt gelijk en ik heb pas gebeden voor degenen van die terreurbeweging, omdat het voor mij ook enkel genade is. Als je voor individuele moslims bidt, merk je dat de satan zich meteen gaat roeren. Zo heb ik eens in het Openbaar vervoer een moslima gezegend in stilte. Eerst was ze heel rustig maar toen ik haar zegende in de naam van Jezus, pakte ze demonstratief een koran en begon er zogenaamd in te lezen.

 11. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 21:51

  Ja Robert,
  Ik bid ook voor de moslims die ik tegenkom en waar ik een zakelijke relatie mee heb. Bijvoorbeeld worden veel wasserettes gerund door moslims. En de afgelopen jaren bracht ik mijn was naar een wasserette en heb ik traktaten meegenomen maar hij reageert daar helemaal niet op. Nu ga ik elders (ik ben verhuisd) naar een wasserette maar deze moslim is veel radicaler dan de vorige. En ik denk dat ik alles in mijn eigen wasmachine ga doen. Die radicale moslims kunnen een deel van hun geld voor de “Heilige Oorlog” (de “Jihad”) bestemmen. Dat heb ik in een boek over de Islam gelezen. Alhoewel ik moslims wil bereiken, is dat niet hetzelfde als hun manier van met geld omgaan, gedogen. Ik heb hem gesproken gisteren en onderhandeld over de prijs maar ik ervoer een andere geest, die mij misselijk maakte en mij hoofdpijn gaf. Daarom getuigen is goed, maar dan op Gods manier.
  Groeten, San

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 november 2014 om 22:17

  De vorige keer had ik het over Psalm 83. Israël rouwt!! Het blijkt dat ze momenteel troost vinden in Psalm 83 de verzen 4 – 7! 26 kinderen werden bij de aanslag in één klap halfwees!! De vorige keer schreef ik vooral over het “ZIEN”!! In Genesis 16 noemt Hagar het zelf!!
  “Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. 12 Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ 13 Toen riep zij de HEER, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent EEN GOD VAN HET ZIEN. Want,’ zei ze, ‘heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ 14 Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam, Lachai-Roï;  hij ligt tussen Kades en Bered.”
  We hebben een God van het Z I E N !! De meeste Christenen kijken het liefste weg!! Het is ver weg, denken ze. Drie kwart van de jongeren onder de moslims in NEDERLAND, sympathiseren met de ISIS!! Ver van ons bed?? Of zitten we er midden tussenin? “Zien” we het nog niet of doen we als de struisvogels? Vele christenen zijn helaas alleen bezorgd over hun eigen zieleheil…. De wereld staat in brand en de christenen hebben, naar mijn bescheiden mening, “het water”!!!!! DOE ER WAT MEE!!! Wat dacht je wat er gebeurde, als slechts de helft van alle Christenen in Nederland op de knieën zouden gaan….. Het is allemaal zo dichtbij maar we “zien” het niet…..Ja ALLE tien, dus OOK de wijze maagden waren in slaap gevallen!! DAT IS NU!! Ezechiël 22: “Wie staat op de bres om het onheil af te wenden?”

 13. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 23 november 2014 om 0:56

  Lieve broeders en zusters. San heeft gelijk. We mogen gruweldaden veroordelen maar Jezus Christus onze Heer roept ons op om voor onze vijanden te bidden en hen zelfs te zegenen, Luc.6:27,28/Rom.12:14. We moeten uitkijken dat we met onze reacties op al deze dingen niet in dezelfde kuil vallen en haat verspreiden in plaats van liefde. Ook wij waren vijanden van God maar zijn gerechtvaardigd door het offer en het bloed van Jezus Christus.

  Maggie

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 23 november 2014 om 10:43

  Sjalom allen,

  Ik lees over bidden, dat is een goede zaak. Maar onze G’d geeft ons huiswerk. De gezaaide haat onder de Arabieren en iedereen die zich daaraan verwant voelt en zich daarbij palestijn noemt staat te lezen in hun schoolboekjes. In het kader van “de ontwikkelingshulp” worden deze schoolboekjes gesubsidieerd door de EU. Niemand deed daar moeilijk over en de EU heeft inhoudelijk ook niet gekeken naar wat zij “subsidieerden”. Een enkele kritische EU onderdaan stelde deze misstand aan de kaak. De grote meerderheid zweeg. Hetzelfde grote zwijgen en wegkijken zoals het voor de Sjoa was.

  Het is mij te kort door de bocht om te wijzen naar de “palestijn” die dan maar de schuldige is. Vanuit Israël is vele malen gewezen op deze haatzaaiende schoolboekjes. In het westen bleef het stil onder het mom: het valt wel mee, de weldenkende volwassene kijk daar iets anders tegen aan. Als de kinderen volwassen zijn dan handelen ze wat anders. Het tegendeel is gebleken. Het kinderlijk opgedrongen gif heeft zijn doel bereikt. De gehele samenleving is doordrenkt van haat tegen mijn volk! Het is slechts een fractie van de wereldbevolking die voor Israël is.

  Velen proberen een neutraal standpunt in te nemen en onthouden zich van een oordeel(wegkijken?). Nee, er wordt ook in een democratie duidelijke standpunten ingenomen die langzamerhand vergiftigd worden door de aanhoudende leugen. Het zal wel meevallen. Als Israël nu maar eens meewerkt en gebied opgeeft, ja dán wordt het beslist beter.

  Israël was open en verzocht dringend de Arabier om niet het land te verlaten in 1948. Ieder gesprek wat gevoerd wordt waarin verregaande concesssies door Israël worden gedaan werd door de andere partij afgewezen en met haat en aanslagen beloond.

  Het terugtrekken uit de Gazastrip heeft geresulteerd in meer dan 100.000 raketten met het doel: vernietiging. De palestijnse propagandamachine heeft het meeste voedingsbodem gevonden bij christenen. Het resultaat: veroordeling van Israël.

  U moet het in de juiste context plaatsen: ten diepste gaat het om de verhindering van de terugkeer van de Messias in Israël.

 15. mdjg markus-stoker zegt:
  Geplaatst op zondag 23 november 2014 om 11:13

  Ik ben zeer bedroefd dat het moet gebeuren, het staat in de bijbel.
  Openbaring 13 en 22, nog is het einde niet.
  Maar Jezus is geboren, moest vluchten met zijn ouders, toen later gekruisigd, later ten hemel gegaan.
  Maar zijn volk wacht wanneer als Hij terugkomt op de Olijfberg. Jeruzalem is zijn stad en dat geloof ik, veel bidden voor de vrede, ik hoop als de kerken saamhorigheid doen.
  mms

 16. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 23 november 2014 om 12:33

  Aan 5. Robbert. In hetzelfde programma gaf Ben Kok een prachtige, Bijbelse getuigenis. Het kan dus wel. Niemand kan ons verplichten om het Woord van God zodanig te verminken dat het “gaat passen” in een sociologische denkwijze, waardoor je macht uitoefent over iedereen, leden werft voor jouw organisatie en op koers ligt voor wat betreft een in aanbouw zijnde algemene, oecomenische (economische?) wereldorde.…
  Wereldsgezindheid gaat ten koste van jonge mensen.
  Die vinden in deze slappe praatjes geen anker voor hun ziel, maar worden meegesleurd in drijfzand.

 17. Heidi Lagerweij zegt:
  Geplaatst op zondag 23 november 2014 om 12:49

  Lieve broers en zussen, kijken jullie eens op http://www.israel-palestina.info . Daar kunnen jullie heel veel goede info lezen over hoe wij, met name door onze eigen NOS, op het verkeerde been worden gezet betreft de situatie in onrustig Israël. Echt een aanrader!

  In Hem verbonden en een gezegende zondag gewenst,

  Heidi Lagerweij

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 23 november 2014 om 23:41

  “De wereld begrijpt niet wat de “geestelijke mens zegt” (1 Kor 2: 15) (NBG51 vertaling)
  “14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.”

 19. jantje zegt:
  Geplaatst op maandag 24 november 2014 om 13:59

  Ja Dirk , de wereld is in barensnood daaraan kunnen we zien dat de komst van onze Heer steeds dichterbij komt. Maar ik blijf bidden voor het Joodse Volk, maar ook voor de islam dat ze een ontmoeting
  met onze Here Jezus mogen hebben. DANK Dirk voor je geweldige nieuwsbrief, ik geef je de Zegen mee
  voor je gezin, dat hebben jullie denk ik heel erg nodig *** liefs Shalom

 20. loes van es zegt:
  Geplaatst op maandag 24 november 2014 om 14:37

  Als wij horen dat via programma’s van de EO en de NOS moslims de ruimte krijgen om te getuigen van hun verheerlijken van de IS, is dat een waarschuwing tegelijk voor zoveel ingedutte christenen, die naar deze programma’s kijken, laat ons daar ook voor bidden het is weer een middel om hen en de EO wakker te schudden.
  Maar ook is er altijd een reactie mogelijkheid om via deze programma’s te spreken over de misstanden hierin, maar ook aan de NOS programma’s kun je gehoor geven, dat heb ik van de zomer voor de Gaza oorlog gedaan, en kreeg reactie. Stel dat er massaal gereageerd wordt zoals met handtekeningenlijsten, dan zullen er gaan spreken, gebed opent ook ongelovige harten dat zij zien ook waar we naar toe op weg gaan.
  Die twee Turkse Kamerleden die uit hun partij zijn gezet zegt ook iets, plus dat we nu door hun fraaie buitenkant heen kunnen kijken, er zijn zeer veel hoog opgeleide moslims die ook betaald en getraind worden voor een groter doel.
  Bart Repko hield daar een uitgebreid betoog over, hij is nu even over uit Jerusalem, om hier 2 weken te spreken, ik schrok van zijn duidelijke uitleg. Als deze twee Turkse moslims een eigen moslimpartij oprichten dan zijn ze gelijk de grootste partij in Nederland, dan hebben wij gelovigen niets meer te zeggen en worden onze kerken gesloten.
  Wat een helder beeld, zijn we al wakker, en nemen we alles te baat om te reageren en te getuigen, het gaat samen, geloof en werken hierin, niet roepen het is al te laat, de geschiedenis laat zien hoe het er echt voor kan gaan staan dan.
  Nu is de tijd, maak handtekeningen petitielijsten, kom tezamen voor Israel, maak tegenbetogingen, en maak bidstonden tot leven door te getuigen over dit alles, en vraag Gods onmisbare wijsheid en zegen over dit al, onvoorstelbaar veel Joodse mensen zullen u dankbaar zijn en een verwarmd hart krijgen, ook in Israel.
  Het minste wat we mogen en kunnen doen.

 21. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 24 november 2014 om 19:06

  Als gelovige heb ik op dit moment opeens heel gemengde gevoelens. En ik geloof dat die er niet voor niets zijn.
  Ik bedoel dit: Bij de islam worden veel kinderen geboren. Ook deze kinderen zijn geschapen en geweven in de moederschoot door de Schepper.
  Bij ons vinden veel abortussen plaats. Veel verwekte kinderen worden dus niet geboren. Vroegtijdig gedood.!! En Christenen zwijgen daarover. Maar…ik heb ook gelezen dat in Israel duizenden abortussen plaats vinden per jaar.

  Bij de islam worden de kinderen geboren.
  Bij Christenen en joden vinden abortussen plaats.

  En nu heb ik moeite daar mee. Hoe kunnen wij bidden voor mensen die een andere god dienen als wij, de gelovigen, maar waar wel hun kinderen geboren worden, terwijl wij, Christenen, hebben ingestemd door abortus toe te laten….

  Ik denk dat wij, Christenen en joden eens goed tot bezinning moeten komen…..
  Ik vraag mij nu af: waar ligt het aan dat het nu in de wereld zo slecht gaat…
  Komt dat door de ongelovigen? Of zijn wij Christenen afgedwaald…
  Hoe kunnen wij bidden voor anderen terwijl wij zelf fout zitten…?

  Moeten wij niet de kromme weg eerst weer Recht maken?

  W/lelie

 22. Wim J zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 november 2014 om 8:27

  Wat lezen wij in Jer30:10-21; Zach1:15-16 over die andere natiën, waar onder het huis van Jakob verstrooid is geworden?

  Lees de context en kom tot de ontdekking, dat wanneer christenen zeggen Christus in zich te hebben[christen-zijn], terwijl de eigen geest vreemd is aan wat Gods heilige profeten beloofd hebben, die ook waarschuwden hoe Israëls God zal handelen, OOK met hen die eigen wegen verkiezen boven de Enige Weg, Gods trouw , die gekend kan worden uit Zijn genade, goedertierenheid maar ook zijn gestrengheid [Rom11:22; 2Cor4] Lees over die dagen, Laodicea en deze naam, die zelfs geschiedenis gemaakt heeft met een concilie waarop valse profeten zich kunnen beroepen.

  Ten slotte:
  Israël in de ‘woestijn van de volkeren’; Ezech20:34-42

  Onderzoek volgende les:
  Exod17:13 Zo overwon Jozua, Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard.
  14 Toen zei Adonaj tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.
  15 En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam:
  Adonaj is mijn Banier! [ יְהוָה נִסִּי =JHWH nissie]
  16 Hij zei: Voorzeker, de hand op de TROON van Adonaj!
  De strijd van Adonaj zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie*!!

  *D.w.z. de geslachten die genoemd worden in Deut7:9; Ps105:8; .

  Jes59:19 (HSV) Dan zullen zij de Naam van Adonaj vrezen
  vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt.
  Als de vijand[en de veelkoppige oude aanklager zie Dan7] zal komen als een rivier, zal de Geest VAN Adonaj de banier tegen hem oprichten. [correctvertaald]

  Dan9 Er zijn veel theorieën onder hen, die kennis hebben vermeerderd, terwijl alléén zekerheid is te vinden, vanwege Gods verlossing, Jeshua, die door Zijn liefde en geduld als geen ander HET antwoord vermag te brengen.

  Rom11:22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij ….

 23. Wim J zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 november 2014 om 8:48

  10 U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,
  spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israël,
  want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen,
  uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap,
  zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is,
  en niemand hem schrik aanjaagt.
  11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen,
  want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken
  waarheen Ik u verspreid heb,
  maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken.
  Ik zal u bestraffen met mate,
  maar u beslist niet voor onschuldig houden.
  12 Want zo zegt de HEERE:
  Ongeneeslijk is uw breuk,
  pijnlijk uw wond.
  13 Er is niemand die uw zaak behartigt;
  voor een gezwel zijn er medicijnen, maar voor u is er geen herstel.
  14 Al uw minnaars zijn u vergeten,
  zij vragen niet naar u,
  want Ik heb u getroffen met een wond als door een vijand,
  met een bestraffing als door een meedogenloze,
  vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid,
  omdat uw zonden machtig veel zijn.
  15 Wat schreeuwt u het dan uit vanwege uw breuk,
  omdat uw leed ongeneeslijk is?
  Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn,
  heb Ik u deze dingen aangedaan.
  16 Evenwel zullen allen die u verslinden, zelf verslonden worden,
  al uw tegenstanders – zij allen zullen in gevangenschap gaan.
  Wie u plunderen, zullen tot buit worden,
  allen die u uitplunderen zal Ik als buit geven.
  17 Ja, Ik zal uw herstel bevorderen,
  u van uw wonden genezen,
  spreekt de HEERE,
  al noemen ze u: Verdrevene,
  het is Sion,
  niemand vraagt naar haar.

  .. alles lezen..

  …. zal u tot een God zijn.
  23 Zie, een storm van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan,
  een aanhoudende storm,
  op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven.
  24 De brandende toorn van de HEERE zal zich niet afwenden,
  tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft
  de gedachten van Zijn hart.
  In later tijd
  zult u dat begrijpen.

 24. Ries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 november 2014 om 14:18

  Troost Mijn Volk:
  AMEN!!
  Daar gaat het ten diepste om de terugkeer van de Messias naar Jeruzalem.
  Daar is satan al vanaf het begin mee bezig::: het verhinderen van GODS GROTE HEILSPLAN.
  Wat we hier zien is een afspiegeling van de verzoeking in de woestijn. Jezus hield stand.
  Jezus hield ook stand in de hof van Getsemanee hij heeft het grote zoenoffer volledig volbracht tot heil van de mensheid zoals God aan Abraham had beloofd volbracht.
  Nu de periode van herstel voor Israel is aangebroken en Jezus op het punt staat temidden van ZIJN BROEDEREN TE VERSCHIJNEN OP DE OLIJFBERG nu probeert satan uit allen macht om dit te verhinderen.
  Satan kan God zelf niet raken maar wel zijn geheiligd volk daar is hij volop mee bezig.
  Satan heeft geprobeerd om zelfs door de christenen in West Europa het joodse volk uit te roeien, (Shoa) het is niet gelukt.
  Nu probeert satan door de islam , de spits van de islam zijn de Palestijnen om het Joodse volk uit te roeien.
  Hamas zegt het openlijk en Iran ook het gaat om de totale uitroeing en het lijkt wel alsof niemand dit hoort.
  Christenen wees waakzaam satan klopt ook aan onze deur.
  Hoe is uw houding ten aanzien van uw oudste broeder.
  Zijn wij standvastig? Of zijn wijn bang zoals iedereen in Nederland bang is van de Moslims…
  Er wordt in de Bijbel gesproken over een grote afval waar staan wij?
  Bid voor Israel en blijf bidden en voor hen in de bres staan.
  Ik wens Nethajahu en zijn regering en zijn parlement veel kracht en wijsheid en de zegen van God toe om met deze uiterst moeilijke situatie om te gaan.

 25. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op maandag 1 december 2014 om 11:15

  Waterlelie #21, je weet toch (ook?) wel dat als de moslim kinderen jongvolwassen zijn, dat zij als een soort “menselijke bom” worden gebruikt en/of gehersenspoeld… dus wat is het verschil hier ? Het verbaast mij totaal niet, dat lang geleden… de islam gesticht zou zijn door de rooms katholieke kerk ! Zij hebben heel veel overeenkomsten !! OPENBARING 17 : 5 !?! Take A Closer Look, if you will ?!? Walter Veith – The Islamic Connection to Rome Catholicism : https:\/\/www.youtube.com/watch?v=gTL0PM9CdNE

 26. Lies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 december 2014 om 15:11

  Ik denk dat we in spannende tijden leven en dat het misschien snel gaat gebeuren dat de Tempel herbouwd gaat worden in Jeruzalem op de Tempelberg waar de eerste en tweede Tempel hebben gestaan. Alles wijst er op gezien de ontwikkelingen in Jeruzalem om de Tempelberg en de vreselijke aanslagen tegen het Joodse volk. De duistere machten stellen alles in het werk om Gods plan tegen te gaan.

  De voorbereidingen voor de Tempelbouw zijn al jaren in volle gang, onder andere dat al meer dan twee jaar een kleine groep joodse vrouwen probeert om opnieuw het gordijn te vervaardigen, dat in de Tempel in Jeruzalem het heilige afscheidde van het Heilige der Heiligen. Bron: manna-vandaag.
  God gaat door met Zijn plan met het Joodse volk en zal door alles heen tot zijn doel komen zoals geschreven staat in Daniël 9: 27a.
  In Dan. 9: 19 roept Daniël tot God uit: O Heere, hoor! O Heere, vergeef! O Heere, merk op! Treed handelend op; toef niet om uwenszelf wil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk.
  Het gebed is heel belangrijk en behoort tot de geestelijke wapenrusting voor Gods kinderen en God kijkt of er mensen zijn die op de bres willen gaan staan voor zijn volk Israël waardoor Hij wonderen tot stand kan brengen en ook kan zegenen degene die voorbede wil doen.

 27. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 december 2014 om 20:33

  Dirk Steen(25) Ik lees nu je schrijven aan mij pas. Antw. van mij:
  Ja dat weet ik.
  Maar het gaat mij erom dat wij als gelovigen in de Bijbel= Gods Woord, het toelaten om onze kinderen te doden in de !!veilige!!! moederschoot. Wij weten toch wat er in de bijbel staat.

  Wij laten de boze toe om zo te …zondigen…

  En dan zijn wij niets beter als wat jij zegt: de moslims… die hun kinderen als menselijke bom gebruiken.

  Ik vraag dan ook en dan ook aan mij zelf: moeten wij , die geloven in Christus Jezus de Opgestane Heer de kromme weg niet eerst weer recht maken, zodat we de Zegen van God weer kunnen ontvangen en ervaren? En dat die zegen dan ook tot zegen gaat worden voor onze omgeving en verder….
  W/lelie

 28. Rob Verbeek zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 januari 2015 om 13:15

  Lees eens Jes.2:6-22; Dan 7:8 en daarna Dan. 7:21-25 en dan zien we dat we nog niet klaar zijn. We gaan dan verder met Ezech. 23:4 en Ezech. 23:29 tot einde. Maar eerst Ezech. 16:45-63, verder lezen we dan ook Hos. 8:8 en Jeremia 31 en daarna Ef. 2:11-22; en tot slot Mattheus 7:8. Amen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden