De lucht in Israel is zwanger van dreiging

Vier biddende rabbi’s werden vermoord in een synagoge in Jeruzalem. Groot is de verslagenheid. Machteloos de woede. Intens het verdriet. Ontzettend diep de pijn. Aanhoudend het gebed. ‘Spaar Heere, Uw volk. Troost ze in deze dagen van diepe rouw, beangstigende dreiging, grote onzekerheid.’

Hoe is het toch mogelijk? Houdt het lijden van het Joodse volk dan nooit op? Wat gaat er nog meer gebeuren? De lucht in Israel is zwanger van dreiging. Volgt er op korte termijn een grote uitbarsting, ontploft kruitvat Jeruzalem? Nogmaals: ‘Spaar, Heere, Uw volk’.

Je zag het bijna aankomen. De spanningen om de Tempelberg liepen de afgelopen weken verder op. Palestijnse leiders wakkerden de onrust aan. Het begon met terreuracties van Palestijnse automobilisten die wachtende Israëliërs aanreden bij bushaltes.
Je zou het de Tempelberg-intifada kunnen noemen. De tactiek van de Palestijnse leiders is erop gericht alle historische banden tussen Israel en Jeruzalem, en dan met name de Tempelberg, te ontkennen. Ze noemen het bezet gebied, waar Israel zo snel mogelijk moet verdwijnen.

Er werd een rabbijn neergestoken, die even tevoren nog met Palestijnen op de Tempelberg had gesproken. Hij is inmiddels wonderlijk snel aan het herstellen van zijn verwondingen.

Begin deze week vond die verschrikkelijke aanslag plaats in een synagoge in Jeruzalem, in de wijk Har Nof, waarbij 4 biddende rabbijnen op gruwelijke wijze werden vermoord. Korte tijd later overleed nog een politieofficier aan zijn verwondingen, opgelopen bij deze moordaanslag. Terwijl beide terroristen kogels afvuurden en met hun messen zwaaiden en in de lichamen van hun slachtoffers staken, schreeuwden ze ‘Allahu Akbar’, aldus enkele ooggetuigen. De slachtoffers werden letterlijk afgeslacht. Het was een vreselijk bloedbad.

Waarom? Waarom? Waarom doen die Palestijnen dit? Dit is toch bizar? Dit is blinde haat, van terroristen die zijn gehersenspoeld, aan wie een glorieuze toekomst in de hemel is voorgesteld, met 70 maagden en nog maar, als ze hun leven offeren in de strijd tegen de zionistische vijand.

En natuurlijk, Israel heeft de daders gedood en hun huizen verwoest. Wat kunnen ze anders, als poging om nieuwe daders af te schrikken.
Maar het helpt niet. De ‘martelaren voor Palestina’, zoals ze worden genoemd, worden met grote feesten herdacht en geprezen. Een woordvoerder van Fatah, de partij van de Palestijnse leider Abbas, zei: ‘Jeruzalem heeft bloed nodig om zichzelf te zuiveren van Joden’. Gruwelijke woorden.
Wellicht zit ook Iran achter de geweldsexplosie. Het ooit populaire Front voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) zou met hulp van Iran nieuw leven kunnen worden ingeblazen.

Mahmoud Al-Habbash, de hoogste islamitische rechter en persoonlijk adviseur van de Palestijnse leider Abbas, zei onlangs op de officiële Palestijnse televisie: ‘Ik wil zeggen dat wij elk voorhoofd, elke hand en zelfs elke voet kussen die strijd voert voor de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem.’

Naar buiten toe veroordeelt de Palestijnse leider het geweld tegen Israel, maar naar zijn eigen toe steunt hij de terreuracties. Mahmoud Al-Habbash meldt zelfs dat Abbas oproept tot meer islamitische strijd.
De Palestijnen lijken zich daar wel degelijk op voor te bereiden. Gisteren werden in de haven van Ashdod containers voor Palestijnen in Oost-Jeruzalem onderschept, die afkomstig waren uit China en volgens de laadbrieven kerstattributen zouden bevatten. Maar volgens de politie zat er iets heel anders in de containers: 18.000 zware rotjes, 5.200 messen, 4300 speciale zaklampen, 5000 elektroshockapparaten en 1000 zwaarden.

Het risico op een verdere escalatie van het geweld is groot, van beide kanten. Vandaag werd ook nog bekend dat de Israëlische Geheime Dienst een aanslag op minister Avigdor Lieberman van Buitenlandse Zaken heeft voorkomen.

Sommigen zeggen: Dit betreft alleen de meest radicale moslims. Maar waarom keren de zogenaamde gematigde moslims zich niet in grote aantallen tegen deze gruweldaden? U kent vast wel het spreekwoord: ‘Wie zwijgt, stemt toe’.
Ook de wereldleiders zouden veel krachtiger hun stem mogen laten horen tegen de beestachtige moordpartijen van Palestijnse terroristen.

Maar nee, als ik de verslaggeefster van het NOS-Journaal verslag hoor doen van de brute moord op de vier rabbijnen in Jeruzalem, wordt aan het eind gesuggereerd dat het niet verwonderlijk is dat dit gebeurt, gelet op de bezitting door Israel.
Beste mensen, zulke berichtgeving is zo suggestief. Kijkers worden gemanipuleerd en gaan denken dat het Israëls eigen schuld is dat dit gebeurt. Dit is beslist niet de waarheid.

Er woedt een geestelijke strijd om Israel, om het Joodse volk. De satan zet al eeuwenlang alles op alles om Israel, het Joodse volk te vernietigen. Maar dat zal hem nooit lukken, want de God van Abraham, Izaäk en Jakob zal voor Zijn volk strijden.

Het lijden voor het volk is zwaar, onbeschrijflijk zwaar. De strijd zal doorgaan tot de wederkomst van de Heere Jezus, de Messias, Jesjoea, naar Jeruzalem, waar Hij Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Dan zal Israel het belangrijkste land worden en het Joodse volk het belangrijkste volk. En wij, als gelovigen uit de heidenvolken, zullen door Gods genade in die heerlijkheid mogen delen.
Maar nog is het niet zover. Daarom: laten we Israel zegenen, het Joodse volk troosten en bidden om de vrede van Jeruzalem.

Dirk van Genderen