Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het leven is geen spelletje (39 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 december 2014, 15:23 door Dirk A A

Ik durf de stelling aan dat we veel meer worden beïnvloed door de tijdgeest dan we zelf denken. Vergeet niet dat de tijdgeest de geest van de wereld is. Efeze 6 spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht.

Misschien denk je: ‘Ik ben christen, en ik word echt niet beïnvloed door wat anderen denken en vinden. Ik sta stevig in m’n schoenen.’ Heel misschien heb je wel een beetje gelijk, maar toch is de kans groot dat je wel degelijk wordt beïnvloed door de geest van deze tijd.
Ik vermoed dat we wel eens te gemakkelijk spreken over de tijdgeest. En daar bedoelen we dan meestal het ‘boze en zondige’ denken in de niet-christelijke wereld mee. Alsof het een vies woord is dat ver van ons afstaat.

Over de tijdgeest wordt wel gezegd: ‘Het zit in de lucht’. En die lucht ademen we in. We leven in deze wereld en we worden met de geest van deze tijd geconfronteerd, of we willen of niet. En dan denk ik niet eens direct aan specifieke uitingen daarvan, zoals in programma’s op tv of aan allerlei beelden op internet en in tal van bladen en kranten.

Maar dan bedoel ik veel meer het denken van de mensen. Een denken waar voor de God van de Bijbel meestal geen plaats is. Waar het gaat over carrière maken, doen waar je zin in hebt. Waar je tolerant moet zijn en alles maar goed moet vinden, van het praktiseren van homoseksualteit tot aan een door God in gang gezette evolutie, om twee uitersten te noemen. En de weg van de islam is net zo goed een weg tot God als de weg van het christendom of de weg van de heks of de glaasjes-draaier bij jou in de klas, misschien. En praat vooral niet over de geboden van God, maar over de liefde van Jezus. Hij houdt immers van alle mensen. Geniet van het leven, leef niet al te bekrompen en laat ieder in zijn waarde. En als je christen wil zijn, prima, maar houd het voor jezelf en val anderen er niet mee lastig.

Kun je ontkomen aan de invloed van dit denken, van deze tijdgeest? Zolang we hier op aarde zijn, niet. Toch kunnen we ons er wel tegen wapenen. Het allerbelangrijkste wapen is het kennen van de Heere Jezus. Dat je weet dat Hij je zonden vergeven heeft en dat je Gods Geest, de Heilige Geest ontvangen hebt. Laat dat het allerbelangrijkste zijn in je leven.
En als je Hem nog niet persoonlijk kent, rust niet voordat je het zeker weet dat Hij Zijn leven ook voor jou aan het kruis heeft gegeven, is gestorven, is begraven en ook weer is opgestaan.
Lees vooral ook Efeze 6, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. En bid de Heere of Hij jou genade wil geven om die wapenrusting aan te trekken, opdat je ‘stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel’ (Efeze 6:11).

Daar kan bij horen dat je vlucht bij de zonde vandaan. Zoals eens Jozef deed toen de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden tot seksuele zonden. Wees radicaal, in Gods kracht. Het leven is geen spelletje. Je leeft maar één keer. En de satan zal telkens proberen je in zijn val te lokken, bij de Heere vandaan. Vergeet niet dat hij al duizenden jaren ervaring heeft in het verleiden van mensen, ook van kerkmensen. Hij gebruikt daar zeker ook de tijdgeest voor.

Ik wijs op nog een punt. De tijdgeest laat ook zien in welke tijd we leven. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Er zullen valse profeten opstaan, zegt de Bijbel. De ongerechtigheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. ‘Maar,’ staat er ook in Mattheus 24:13, ‘Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’

Tegenover de tijdgeest staat de volharding, het blijven volgen van de Heere Jezus. En ook: tegenover de tijdgeest staat de Heilige Geest.
2 Petrus 3:11 zegt het zo treffend: ‘Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht’. Laat je voor alles leiden door het Woord van God en door de Heilige Geest. En blijf dicht bij de Heere Jezus. Dat is de beste bescherming tegen de geest van de tijd.

Dirk van Genderen

39 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 december 2014 om 17:48

  Tijdens het lezen van Dirks commentaar moest ik denken aan de gelijkenis van de Here Jezus “De schat in de akker”. Mattheüs 13:44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
  Gelukkig staat erbij dat die ‘akker’ de wereld is. Maar wat is die ‘schat’?

  De eerste liefde? Jouw hart in relatie met God?
  Jouw gezin? En ten slotte een heel koninkrijk
  in conflict met ‘de wereld’? Het kost je echt werkelijk
  alles om die schat te bemachtigen.

  Op het internet kun je lezen dat die schat ‘Israël’ is. En ja, waarom ook niet?
  Ons probleem is echter de zonde die het zo moeilijk maakt om “de schat in de akker” te bemachtigen.
  In de zonde heeft iedereen een eigen programma. Daarom is het zo moeilijk om de schat te grijpen.
  Alleen maar ziende op Jezus Christus, verlost in Zijn bloed, is het mogelijk. Amen

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 december 2014 om 17:54

  Beste dirk.
  Wij leven in een tijd die vergelijkende is als….sodom en gemora.
  De duivel is druk bezig om de zonde onder de mensen te vergroten.
  Er zijn geen normen en waarden meer. Alles mag en velen vinden dat normaal.
  Ook voor ons christenen is het moeilijk om je staande te houden in deze maatschappij.
  Je voelt en ziet de tijdgeest. Ook wij worden meegezogen als wij niet oppassen. Bidden voor kracht die de Heilige Geest geeft is de enige remedie.
  Toch moeten wij net zoals apostel Paulus ons blijven inzetten om de waarheid te verkondigen. De eenheid onder christenen zal meer vorm gaan krijgen en zal meer als een gemeente gaan functioneren.
  Het is aan ons, wij christenen die de waarheid bezitten om onze vleugels uit te slaan en zo het evangelie, zoals het beschreven staat in de bijbel te gaan verkondigen.
  De liefde van de Here Jezus die voor onze zonden aan het kruis gestorven is en weer levend is geworden, geeft ons de kracht om niet falen maar te overwinnen.
  Wij vliegen mee onder de vleugels van de Here Jezus .
  Here Jezus, geef ons de kracht om de zonde te overwinnen en in uw voetsporen te lopen en dat wij de eenheid mogen vinden

  Vr gr rene postma.

 3. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 december 2014 om 10:52

  Beste Rene, (toevallig heet mijn petekind ook Rene)

  Wij zijn het vaak met elkaars mening eens over Dirks-commentaren.
  Ook nu weer. Net als Dirk, benoem jij ook, niet alleen de “mistoestanden” in eigen land en de wereld, maar ook doen jullie een oproep aan alle Christenen, om in actie te komen, nu de geestelijke eindstrijd op zijn hevigs wordt.
  Voor mij is altijd actiepunt No1: De éénheid onder de Christenen bewaren, niet alleen binnen de kerk-gebouwen maar vooral buiten de kerkmuren, in de gemeenschappen, in het Open-Veld. Dan denk ik vooral aan de: missionairende organisaties, gemeenschappen, etc. maar ook individueel kunnen (moeten) wij ons Christen-zijn meer laten zien en horen in de maatschappij en zeker in de Christelijke politiek, door de bijbel voor te leven, ieder op zijn plek met gegeven talenten, capaciteiten en gaven Gods.
  Rene, jij begint de eerste regel met: Wij leven in een tijd die vergelijkende is als…… Sodom en Gomorra. In mijn jeugdjaren (1960-70er jaren), in de Provo’s tijd en de alles moet kunnen maatschappij, deed mijn moeder ook vaak deze uitspraak: Het wordt hier Sodom en Gomorra ! Nu, na 50 jaar begrijp ik wat ze toen bedoelde. Haar gevoel van toen heb ik nu ook.
  Rene, ik wil dan ook afsluiten met jouw krachtig gebed in de laatste regel:
  Here Jezus, geef ons de KRACHT om de zonde te overwinnen en in Uw voetsporen te lopen en dat wij de EENHEID mogen vinden. Hub.

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 december 2014 om 21:15

  Beste Hub,
  Ik probeer te begrijpen wat je bedoelt met ‘eenheid’, vooral omdat je spreekt over maatschappelijke organisaties.
  Als jij ons – en dus ook mij – oproept om in actie te komen, dan denk ik man je moest eens weten wat voor een bergen werk ik verzet. Toch ben ik nergens lid van.
  Ik geloof namelijk dat het koninkrijk van God niet van deze wereld is, het is een verborgenheid waarin er maar Eén de schepter zwaait.
  Nu volgen Woorden van Jezus: 34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
  35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
  36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
  37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.
  38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
  Mattheüs 10. Ongemakkelijke woorden. ‘Tweedracht’ (vers 35) = ruzie, tweespalt, disharmonie, onenigheid, strijd, twist, verdeeldheid.

 5. t v d have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 10:06

  Beste Dirk ,
  Ook ik moet bekennen meegezogen te worden door de tijdgeest mijn ogen zijn er voor open gegaan zo mocht ik weer terug keren naar HEERE.
  Bedankt voor al de nieuwsbrieven en van harte Gods zegen toegewenst

 6. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 11:58

  Beste Dirk

  Ik ben het meestal eens met de stukjes die je schrijft en lees ze ook graag. Vandaag las ik in je stukje over de wapenrusting en schreef je dat wij om genade moeten vragen om de wapenrusting aan te kunnen trekken. Als ik naga wat er werkelijk staat dan is hier sprake van een gebiedende wijs. Wij moeten zelf deze wapenrusting aantrekken en standhouden. De wapenrusting is aan ons gegeven en wij moeten deze aandoen. Het is de zwakte van ons christenen dat wij altijd blijven vragen aan God om dingen die wij al hebben ontvangen. Onze God heeft in Christus alles gegeven wat wij nodig hebben. We moeten alleen in geloof deze zaken aanvaarden en ermee aan de slag gaan. Dan zullen wij door de kracht van de Heilige Geest stand houden en overwinnen.

 7. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 12:12

  Beste Dirk,
  Helemaal mee eens. Je noemt in je artikel ook evolutie op als onderdeel van de tijdgeest. Ik zou nog erbij willen vermelden de abortuspraktijk in ons land en in deze wereld. Het lijkt wel of we daar met ons allen aan gewend zijn. Zaterdag een week geleden was er een mars voor het leven in Den Haag. Gelukkig waren er nog zo’n 2.000 christenen die daar meeliepen. Is het ook niet de tijdgeest dat hier geen 20.000 christenen liepen? Ik weet dat het niet altijd lukt om ergens naar toe te gaan, maar 2.000 is toch wel wat minnetjes. De seculiere media besteedt hier bewust geen aandacht aan, maar als er 20.000 personen meelopen, kunnen ze er niet meer omheen. Ik heb haast de neiging om nu al een oproep voor volgend jaar D.V. te doen: kom allemaal meelopen met deze stille mars voor het leven. Het is voor jezelf een goede en gepaste protestuiting in het openbaar, naast gebed en financiële bijdrage. Ook de toeschouwers van de mars kunnen niet om de eerbiedige en waardige mars heen. Het is en blijft indrukwekkend.
  Voor de rest wens ik je veel zegen Dirk.

 8. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 12:33

  Beste Dirk,
  Wat de tijdgeest betreft, gelooft men steeds minder in hemel en hel en in God en de duivel. Dat is een gang die begonnen is met de tijd van “de Verlichting”, een paar eeuwen geleden, die alles wetenschappelijk ging bestuderen en heel veel geloofszaken werden gerationaliseerd. Het had goede en slechte kanten. Het is goed om niet alles aan de duivel toe te schrijven maar dat men dan de duivel ging wegdenken, is een leugen van de satan zelf geweest. Ik dacht dat het de intellectueel CS Lewis was die dit opmerkte, dat de grootste leugen van de duivel is dat hij niet bestaat. De tijdgeest van nu laat steeds meer zien dat hij wel degelijk bestaat. Maar in plaats daarvan schuiven zij God de schuld in de schoenen waar zijzelf niet eens in willen geloven of volgen. De Bijbel wordt steeds meer een cultureel erfgoed dan het Woord van God waar de Here nog doorheen wil spreken. En er wordt veel aan toegevoegd of weggelaten zoals in sommige vertalingen omdat in de grondteksten is geknoeid met de tekst zelf. De enige betrouwbare grondtekst is de Textus Receptus waaruit de King James Version en de Staten Vertaling zijn uitgekomen. En al die moderne vertalingen gaan steeds meer met de tijdgeest mee om de mensen het evangelie toch maar te kunnen laten begrijpen! Neen, een professor begrijpt de Bijbel niet, als hij niet als een kind het kan ontvangen! Dat is de sleutel van het hele probleem en het ligt niet aan de Bijbel maar aan de mens zelf. Het is nu erger dan Sodom en Gomorra staat er in de Bijbel. Want wij leven ver in de eindtijd en de wetteloosheid is ver gevorderd wat te zien is aan het buitengewoon zondig gedrag van de mensen. Niet alleen ver weg in de oorlogen in het Midden-Oosten maar ook in het eigen Nederland. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij en de Here komt spoedig!

 9. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 14:27

  Beste Peter,

  Als je nadere uitleg wilt hebben over wat ik bedoel met: Meer éénheid onder de Christenen, dan moet je nog eens in het archief kijken van: DirksVisie Commentaar: Onze eigen ik is vaak nog zo springlevend. Van 22 Juni 2011 Reactie No.4

  Dan Peter, je moest eens weten wat ik allemaal in het verborgene moet doen om mijn Christen-zijn in praktijk te brengen. En Jezus woorden in Mattheüs 10:34 t/m 38 herken ik ook in mijn geestelijk leven. Maar ik heb een geweldige Gids die mij op mijn geestelijke levensweg leidt naar God toe, Jezus! Hub.

 10. Frans de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 15:00

  Beste Dirk. Wij horen van velen, o.a. jou, als ik je goed begrijp: “Dit mag niet, dat mag niet, dit MOET je echt doen”. Als iemand zijn hart al tig jaren aan de Heer heeft gegeven en in Zijn Koninkrijk functioneert, althans dat denk ik … wanneer doe je voldoende? Wanneer passeer je een grens die je beslist niet mag passeren? Wanneer doe je genoeg … nooit? Gods kinderen zijn gerechtvaardigd door Jezus’ offer en bloed en zijn op weg van voortgaande heiliging. Geef ik genoeg? Werk ik voldoende in Zijn Koninkrijk? Besteed ik genoeg tijd aan vrouw, (klein-) kinderen, buren, broeders en zusters, de gemeente en niet-gelovigen? Wat is de ideale tijdsindeling?
  Allemaal moeilijke vragen. Leef ik niet TE relaxed in de wetenschap dat ik een kind van God ben?
  Dit is geen kacht, maar gewoon een nieuwsgierige neus.
  God zegene jou in je werk, Frans.

 11. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 19:39

  Beste Dirk,

  Het leven is inderdaad geen spelletje en we worden beïnvloed door de tijdgeest. Maar toch als wij in Hem zijn, is Zijn aanwezigheid om ons te beschermen tegen wereldgelijkvormigheid voldoende. Zijn wil en Zijn leiding zoeken is belangrijk als wij ernst maken met de zaken aangaande het Koninkrijk Gods. We zijn niet allemaal geroepen om hetzelfde werk te doen als een ander en daarom is het moeilijk om een algemeen oordeel te vellen wat de juiste levenshouding is. De een kan het zich veroorloven om ontspannen te zijn en een ander gaat door hele diepe dalen. Het beste deel is de Here Zelf. Iedereen die zoekt naar zingeving komt altijd bij de Here Jezus uit, omdat het leven zelf die richting uitgaat. De waarheid staat in de Bijbel hoe het leven in elkaar steekt. En in welke tijdgeest wij ook leven, God heeft in Zijn Woord (de Bijbel) voorzegd hoe de tijden zullen zijn. Sommige gebeurtenissen zullen elkaar opvolgen en daar kan verder niemand iets tegen doen. Het lijden is een gegeven evenals de vreugde maar alles heeft een bepaalde tijd (Prediker 3). De boog kan echter niet altijd gespannen blijven en enige ontspanning is ook juist. Daarom kan het leven op die punten weleens op een spel lijken waarin de tijd verdwenen is. In een spel is vaak het tijdselement afwezig. Zie Spreuken 8:30,31. Maar de heerlijkheid wacht Gods kinderen. Het leven is dan bij de Here Jezus in der eeuwigheid een en al blijdschap. Door de hoop die wij mogen hebben, is dat onze ankerpunt. Daar mogen wij naar uitzien.

  San

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 19:48

  “Geef het kind te drinken” zegt God tegen Hagar in Gen. 21! Inmiddels heb ik de “ingang” gevonden onder moslims in mijn stad. De kerk voert al jaren een zogenaamde dialoog met moslims (hier vrijwel alleen Turken) maar nooit is men tot “de kern” doorgedrongen, omdat de meeste christenen kernzaken angstvallig mijden, of misschien weet de overgrote meerderheid van christenen het zelf niet wat ze als christen onderscheidt van moslims….. Een tijdje geleden zei ik het tegen de voorzitter van de moskee hier en hij omarmde me!! Van de week zei ik hetzelfde tegen een moslima…… Ze omarmde me uiteraard niet maar was wel stomverbaasd, omdat wat ik zei, ze nog nooit uit de mond van een christen had gehoord…… Wat zei ik? Ik zei, ik ben een MOSLIM!! Direct er achteraan: “in de ware betekenis van het woord! Moslim betekent namelijk “overgegevene” (iets sympathieker dan het woord “onderworpene”…..) In beide gevallen beaamden de moslims, dat moslim “overgevene” betekent! Grote verbazing en vreugde in beide gevallen!! Want IK heb mij “overgeven aan Jezus Christus”!! Wat veel christenen ook niet weten is, dat moslims geloven in de wederkomst van Jezus Christus, omdat het letterlijk in de Koran staat!
  Ik moet nu denken aan wat Anne van der Bijl zei op de laatste Open-Doorsdag in Utrecht!! Christenen reageren met het gooien van bommen…… Anne gaat naar ze toe, tot in het hart van de Islam en brengt ze Bijbels….. Bommen hebben nog NOOIT een oplossing gebracht…… Moslims blijken goed te willen luisteren naar “moslims”! Helaas zijn er heel weinig christenen die het “echte” gesprek aandurven omdat ze zelf niet “overgegeven” zijn! Wie niet “overgegeven” is, wordt door angst geleid……. Geweld is de vrucht van de angst……..

 13. Lida van Rijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 21:24

  “t ja….ook in de tijd van Noach stond Noach er (met zijn gezin) alleen voor, evenals Lot. Hoezo samenwerken met organisaties en politieke partijen. Ik ben actief in christelijke organisaties en in de christelijke politiek, maar ik weet dat er splijtzwammen (vooral Israël en het homobeleid) zijn, die echt openstaan voor elkaar onmogelijk maakt.
  Kennis van het Woord is heel belangrijk, ons grote voorbeeld de Here Jezus weerstond de satan, toen Hij in verzoeking werd gebracht in de woestijn, door hem met Bijbelteksten om de oren te slaan… en de satan daarom geen vat op Hem kreeg. Dus lees je bijbel, onderzoek alle dingen en bid om wijsheid.
  Sjalom allemaal

 14. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 21:27

  Beste Dirk bedankt
  Ik denk dat we ook waakzaam mogen zijn voor de valse profeet
  We leven denk toch in een ernstige tijd

 15. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 22:11

  Ik ben er van overtuigd dat iedere gelovige beïnvloed wordt door de geest van de tijd waarin de gelovige geplaatst is. Er is niets nieuws onder de zon. Als we denken: dit is nieuw, dan is het er al geweest.
  Maar….
  Gelukkig mag iedere gelovige weten dat hij/zij bedekt is door het Bloed van het Lam. Christus Jezus de Opgestane Heer staat nog steeds als …HOGEPRIESTER… voor de Troon van de Here God en bidt en pleit voortdurend (zonder ophouden) voor de Zijnen.
  Hij weet dat we beïnvloed worden. Vandaar dat bidden en …PLEITEN!! En Zijn bidden en pleiten zorgt er voor dat we gereinigd en geheiligd zijn. Dat betekent: de gelovige is wel in deze wereld maar er niet meer …van!! En dat door het werk dat de Hogepriester nog voor de Zijnen doet in de Hemel voor Gods Troon!!
  En…. de Here God = de Vader verhoort de Hogepriester = Zijn Zoon/= Het Lam!

  Wat een geweldige troost.
  W/lelie

 16. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 december 2014 om 23:47

  Beste Dirk.

  Jammer dat er zo gereageerd wordt op Hub.
  Vaak worden reacties niet meer gericht aan Dirk, maar meer op reacties die gereageerd hebben.
  Als het nu opbouwend is… wellicht zou het zo kunnen zijn, of ik zie het toch iets anders…
  De vriendelijkheid zie je er niet in terug.
  En dat lijkt mij toch het eerste wat wij moeten doen. Wij kunnen verschillen van mening, maar laten wij toch een beetje vriendelijk voor elkaar zijn. Jezus zei: wie in mij gelooft is mijn broer of zuster. Wij geloven toch allemaal in Jezus en zijn waarheid. Dan zouden wij elkaar toch moeten helpen en barmhartig zijn. Jezus zegt toch ook niet dat hij overtuigd is van de waarheid en dat een ander dat ook moet zijn. Nee, Jezus zou daar verdrietig om zijn, omdat er weer iemand verloren gaat. Jezus kon in zijn eigen omgeving niemand overtuigen…. in hun ogen was hij nog steeds de timmerman. Hij ging verder met evangeliseren en veegde de stof van zijn schoenen. Paulus kon zijn joodse broeders ook niet overtuigen en uiteindelijk kwam hij gelukkig bij ons heidenen om het goede nieuws te brengen. Laten wij toch onder elkaar vriendelijk zijn en barmhartig. Nederigheid kenmerkt ons.
  Niet iedereen was overtuigd van de waarheid die Jezus verkondigt. En zo zal het ook bij ons zijn, broeders en zusters. Dan komt het zwaard ter sprake waar Jezus het over heeft. Je kiest voor Jezus de waarheid. Of je kiest een leven in zonde. Wat ik bedoelde met de eenheid, zoals de eerste gemeentes die zijn ontstaan door apostel Paulus, die ook in Openbaringen worden genoemd. De tijdgeest geeft aan dat wij een eenheid gaan vormen, want er komt veel op ons af. En wij hebben elkaar nodig. Niet op een manier om elkaar te overtuigen van ons eigen gelijk…. wat vaak een ego kwestie is. Een menselijke eigenschap, maar geen goddelijke. Wij geloven met ons allen in de waarheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij moeten elkaar bemoedigen, ondanks al onze eigenaardigheden. Wij hebben elkaar nodig. Vriendelijkheid, een luisterend oor… elkaar bemoedigen.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 14 december 2014 om 0:28

  Lida, ik vind “om de oren slaan met Bijbelteksten” helemaal niet leuk!! Omdat “om de oren slaan” een onsympathieke wijze is om je gelijk te halen!! Het bijzondere was, dat Satan juist probeerde Jezus “om de oren te slaan”……. Wat Satan zei klopte helemaal volgens de letter van de Bijbel, maar uit de totale context gehaald! Jezus antwoordde daarop: “er staat ook geschreven”!!! Zo gaat het vaak, wanneer je de Bijbel “misbruikt”, maar er is wel “kennis” van het Woord vereist!!

 18. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 14 december 2014 om 13:14

  ‘Ernst van Olffen’ in uw reactie kan ik me niet helemaal vinden. Naar mijn idee is het onterecht om zich zelf als Christen: Moslim te noemen. U wilt zich kennelijk op dezelfde voet als hun begeven door u zelf als Moslim te benoemen. Onterecht en misleidend naar mijn idee. Wat het woord ook letterlijk betekenen moge, u bent een Christen, zeg dat dan ook! Ik begrijp dat u waarschijnlijk in een dergelijke omgeving vertoeft om de Moslims op andere gedachten te brengen. Echter Islam staat haaks op het Christendom. Islam ontkent het bestaan van Jezus als Gods Zoon. Immers Jezus Zelf zegt: IK ben de weg, de waarheid en het leven, NIEMAND komt tot de Vader dan door MIJ! Allah is niet onze God! Allah heeft geen zoon,Islam heeft Mohammed en dit maakt Islam tot een afgodsdienst! In de Koran zou iets staan over de wederkomst van Christus? Het zou kunnen, ze schijnen in de Koran inderdaad dingen uit onze Bijbel overgenomen te hebben. In de Islam is Jezus een profeet. Overigens Islam kent GEEN drieëenheid, een cruciaal gegeven.

 19. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 14 december 2014 om 14:17

  Broeder Dirk! Prima column! Van harte mee eens ! Dank!

 20. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 14 december 2014 om 15:17

  De laatste tijd wordt ons toch op het hart gedrukt dat we “licht zijn voor de wereld” !!Dat zei Jezus
  zelf. (Matteüs 5 : 14) Gewoon ZIJN, zoals Hij is, want dat staat er, dat is een feit. Deze morgen
  in de zangdienst gehoord: “Verkondig, gelegen of ongelegen, want het is een kwestie van (eeuwig)leven of (eeuwige) dood!!” Ik geloof dat we dat moeten doen, hoe onvolkomen ook: getuigen van wat staat in Jesaja 64:4 en Paulus herhaalt dat in 1 Korintiërs 2:9 “wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben”. Wij zijn IN de wereld maar niet VAN de wereld… laat ons het allemaal meer vanuit Vaders oogpunt bekijken, dan staan we boven de wereld en kunnen we met meer Liefde al dat rusteloze en hopeloze hier omarmen. Ik wens alle lezers en Dirk en zijn gezin een door de Heer zeer gezegende kersttijd toe en veel inzicht voor allen die onder leiding van Gods Geest trouw Zijn woord onderzoeken.

 21. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 14 december 2014 om 15:47

  Beste Ernst van Olffen. Wat vonden de imam en de moslima van de prachtige boodschap van het evangelie, dat Jezus om onze zonden is gekruisigd? Dat Hij onze straf heeft gedragen.

 22. San zegt:
  Geplaatst op zondag 14 december 2014 om 16:25

  Beste Dirk,

  Mijn mening is dat ons leven in dienst van het evangelie moet staan of je nu fulltime voor de Here werkt of een gewone baan hebt. Want het eeuwige leven begint nu reeds op aarde. Het leven dat door deze tijdgeest wordt aangegeven is meer tijdvulling dan echt leven. Het wil ons bezighouden en de aandacht van het leven met God afleiden.Op deze manier bezien is het leven inderdaad geen spelletje. Het draait niet om al die dingen waar de wereld zich druk om maakt, maar om de redding van zielen en om de geestelijke groei van de gelovigen naar het beeld van Jezus wat Gods werk is. Zie Romeinen 8:29. Dus voeding van de Gemeente des Heren zodat de gelovigen geestelijk sterker worden en groeien, is net zo belangrijk als het verkondigen van het evangelie. Wat wij ook nodig hebben zijn de gezonde woorden van de Here Jezus te horen en toe te passen in ons eigen leven. De tijd die ons ter beschikking staat, verspillen in allerlei triviale zaken, is niet naar Gods wil. Wij behoren naar heiliging te streven en het is een gebod van de Here dat te doen. Dat betekent in ons eigen leven alles tot Zijn eer te doen, wat Hem wel-gevallig is. Dat is het Woord liefhebben, trouwe gebedsleven te onderhouden, Zijn geboden in praktijk brengen door de broederschap lief te hebben en de gemeente te bezoeken, en een getuige te zijn in deze liefdeloze wereld van Gods liefde. En zo kan ieder uit het Woord datgene halen waartoe hij of zij geroepen is. Deze tijd is het de tijd van de informatie en kennis op allerlei gebieden. Wij echter horen het Woord lief te hebben en te kennen en ons niet mee te laten slepen door deze tijdgeest.
  Ook de formidabele technologische ontwikkelingen hebben de neiging ons mee te slepen. Ook daar moeten wij op bedacht zijn. Zo zijn er allerlei valkuilen waar wij in kunnen tuinen om ook niet te spreken van de wetteloze moraal. Laten wij ons reinigen en heiligen en de Here verwachten!

  San

 23. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 14 december 2014 om 18:42

  Natuurlijk staat er in de koran dat Jezus weer komt..
  Want: de duivel gelooft ook dat Hij weerkomt. Sterker nog: hij weet dat Christus Jezus de opgestane Heer weer komt.
  Hij heeft immers gezien dat Jezus naar de hemel is gevaren. Christus Jezus moest immers dwars door satans domein heen .
  Maar wat niet gelooft wordt en wat niet in de koran staat is: dat Christus Jezus de Zoon van de Here God../JHWH is en dat de Zoon Het volmaakte Offer Lam is, wiens Bloed reinigt van alle zonden. De koran is een bloedloze (na) geschreven boek.
  Satan heeft niet voor niets het getal 666. Bijna goddelijk, maar totaal misleidend.
  W/lelie

 24. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 15 december 2014 om 0:42

  Interessant te lezen hoe christenen hun oordelen over de Koran klaar hebben, zonder deze zelfs maar gedeeltelijk gelezen te hebben. Dat doet mij denken aan heel veel mensen, die hun oordeel over de Bijbel klaar hebben liggen, zonder er ooit in gelezen te hebben. Hoeveel christenen die hier reageren hebben zichzelf daadwerkelijk aan Jezus Christus “overgegeven”?? Welke poging heeft u ondernomen om met moslims in gesprek te komen? Hoe zou Jezus op moslims gereageerd hebben?? Zou Hij ze ook niet opgezocht hebben? Voor wat betreft de vraag hoe een imam of een moslima op de “blijde boodschap” reageren zou ik zeggen: Probeer het zelf!! Anne van der Bijl (86 jaar!!) zoekt de Taliban zelfs op in Pakistan en brengt ze Bijbels…… Of het helpt weet ik niet, maar “bommen” helpen zeer zeker niet.
  Waar het mij in eerste instantie om gaat is hun belangstelling voor Jezus Christus te winnen!! Dan pas kan je van Jezus Christus getuigen en “vrucht” verwachten…… Hoe kan een christen überhaupt over “liefde” spreken, als ze hun vijanden haten? Ik zie helaas weinig liefde in sommige commentaren.

 25. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 15 december 2014 om 9:35

  Broeder van Genderen
  Sinds kerkvaders [reeds een Schriftvreemde zie Matt23:9] met de vinger wijzen naar hun Joodse medegetrouwen[Rom11:22-25] – speelde reeds in de dagen van de apostelen-, kreeg een andere Jezus, geest en evangelie steeds meer invloed[2Cor11:4, tot openlijke schande van de Naam waarover al de heilige Schriften getuigden.

  In Gods Openbaring van die dagen, wordt gewaarschuwd, hoe het verlaten/verzaken van de eerste liefde, de kandelaar zou doen verdwijnen [G2795 of verontrust worden of lett/ gedoofd].

  Wie de kerkgeschiedenis onderzocht, moet vaststellen, dat het bergafwaarts gegaan is met de laatste gemeente, waar de HERE zich bekend maakt met de titels, die aantonen, hoe de lamp totaal gedoofd is.
  Door streng optreden wil Hij hun nog bereiken.

  Dwalingen zijn direct gevolg van verzaken van eerste liefde, die verzakelijkte door een verbondsluiting, een soort huwelijk tussen ‘overheden van deze eeuw’ EN wat zichzelf benoemde met allerlei namen, de Openbaring spreekt over Laodicea[gerechtigheid van het volk.]

  Er blijkt steeds duidelijker geen andere Bron te zijn, Gods Woord alléén, zoals het oorspronkelijk ervaren en opgeschreven stond;Mark9:8; 2Petr1:18-19
  Eigenmachtige uitleg spreekt over eigen duisternis.

  In de geschiedenisanalen, zal deze karakterduiding en eigen inzichten in rechtvaardigheid[volgens Laodicea] model blijken te worden, voor de geest die spreekt wat de kleine hoorn in Dan 7:24-26 aan het licht zal brengen.

  …. En het zal woorden spreken* tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen[bedoelen] de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
  * in plaats van Gods woorden [Stefanus: Hand 7:38] zal deze in de geest van de vijfde Augustus of Sebastos[lett.verhevende] regeren en handelen, zoals we uit de dagen van de apostelen kunnen opmaken.

  Vergelijk met de vloek van het concilie van Laodicea, canon XXIX

  Positiever echt nieuws vinden we in de Schriften waar het woordje notsriem en christen tegenkomen in de Bijbel: Jer31:6; Jer4:16; Hand 11:26;26:2; 2Petr 4:16

 26. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 15 december 2014 om 22:05

  Beste Dirk.
  Mag ik nog een 3e reactie schrijven? Omdat ik een verkeerde voornaam heb geschreven in Reactie No.9
  In de laatste zin schrijf ik: Dan RENE……… Moet natuurlijk zijn: Dan PETER……. (is inmiddels gecorrigeerd, dvg.)
  Dan wil ik nog even uitleggen waarom ik: De éénheid onder de Christenen zo belangrijk vind.
  In Johannes 17: 1t/m5 bidt Jezus voor zichzelf; in 6t/19 bidt Jezus voor zijn leerlingen en in 20tm26 bidt Jezus voor ALLE gelovigen: Niet voor hen (zijn leerlingen) alleen bid IK, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij alle ÉÉN mogen zijn zoals GIJ, Vader, in Mij en Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt ……..enz..

  Dan nog een symbolisch verhaal over de eenheid onder de Christenen.
  In de Dom van Trier wordt de “H.Rok” van Jezus? bewaard en om de zoveel jaar getoond aan het volk. Volgens zeer oude overleveringen zou deze door bemiddeling van keizer Constantijn in de Dom van Trier zijn gekomen.
  In Joh.19:23 en 24 lezen wij: De Lijfrok van Jezus, die zonder naad was en van bovenaf uit één stuk geweven. De soldaten bij de kruisiging hadden gezegd: Laten we die niet scheuren, maar er om loten wie hem krijgt.
  Naar deze H.Rok bedevaarten in Trier komen vele Kerkvaders van div. Christelijke Kerken bijeen en deze Kerkvaders zien in het uit ÉÉN geweven kleed van Christus een SYMBOOL van de Christelijke kerken en brengen het in verband met de indringende vermaningen van Jezus, om deze ÉÉNHEID onder de Zijnen te bewaren en te bidden voor: Verzoening, Eerbied en Vrede. Hub.

 27. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 december 2014 om 13:32

  ‘Ernst van Offen’ , inderdaad kunnen we een oordeel vellen over de Koran zonder hem te hebben gelezen. De Koran is een verfoeilijk boek, hoe weet ik dat? Islam is een afgodsdienst. Islam ontkent het bestaan van Jezus als Gods Zoon. Jezus Zelf zegt immers: IK ben de weg, de waarheid en het leven, NIEMAND komt tot de Vader dan door MIJ! Het gaat niet om de Moslims, het gaat om het gedachtegoed wat zij aanhangen. U trekt de conclusie dat wij onze vijanden haten. Echter ik weet dat Jezus ons heeft geleerd: hebt uw naaste lief gelijk u zelve…..Natuurlijk zou Jezus de Moslims hebben opgezocht! Hij verkeerde destijds immers in gezelschap van o.a. hoeren en tollenaars. Nogmaals het gaat niet om de Moslims, ik heb zelf een vriend gehad die Moslim was. Moslims zijn ook schepselen van God, het gaat om de ‘religie’ die zij aanhangen die niet deugd…..

 28. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 december 2014 om 17:32

  Sjalom Dirk,

  Uit de reacties blijkt dat we het onderling niet altijd met elkaar eens zijn. In de Joodse traditie is het gebruikelijk om het heel hartelijk met elkaar oneens te zijn. Stel dat de ander toch gelijk heeft dan respecteer je hem door je hartelijkheid naar de ander. Met die houding is er altijd ruimte én genegenheid om met elkaar in gesprek te komen. Voor velen onder u klinkt dat wellicht vreemd in de oren. Mag je dan geen mening meer naar voren brengen? Jazeker, maar dan wel op een gepaste wijze. Stel dat je mening achteraf bezien fout is hoe groot is dan de te nemen hindernis, ik moet een en ander herroepen. Je brengt je mening ongenuanceerd naar voren die overgaat in een spagaathouding. Dat doet pijn en de correctie naar de ander komt zeer krampachtig over.

  Ook ik zie veel meningen langs komen en daarin proef ik de oprechtheid van die mening. We zouden het meer met een knipoog moeten schrijven en dat tussen de regels ook moeten laten zien. Ik ben mij ervan bewust dat velen die schrijven en reageren dat doen vanuit hun eigen cultuur en opvoeding. Daar past een kanttekening bij naast die opvoeding en cultuur snuffelt men aan andere culturen die in onze samenleving zichtbaar zijn geworden. Min of meer geholpen door het internet is de samenleving mondiger geworden. Internetreacties gaan gelukkig over kerkmuren heen en vele christenen herkennen elkaar in velerlei opzichten. Dat neemt het feit niet weg dat er een cultuurverschil is waar te nemen.

  Mijn reacties komen uit de Joodse hoek en belichten op een andere manier de Bijbel. Het is goed om maatschappelijke vraagstukken -we leven immers nu- niet uit de weg te gaan. Het stigmatiseren lijkt mij niet juist omdat dat een persoonlijke mening is. Waar ik echt blij mee ben is dat velen onder u zich bezig houden met onze medelanders met een andere religie. Zij verdienen het niet om gestigmatiseerd te worden. Wat zij wel verdienen is de blijde boodschap van het Evangelie. Treedt hen dan met open armen tegemoet en verkondig onze Messias.

 29. Lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 december 2014 om 20:33

  Beste Dirk
  Allereerst hartelijk dank voor je prachtige leerzame bijlagen in de nieuwsbrief. Wat ik vaak jammer en ook niet goed vind dat mede Broeders en Zusters elkaar voortdurend in de haren vallen. Ik ben het dan ook volledig eens met Hub zijn reactie wat betreft de kritiek over andere Christenen. Zo krijg je discussie”s
  over de waarheid en hoe het bedoeld is door de Here God. Met Familie en Vrienden kan dit vaak ook al niet meer zo anders als ze denken, terwijl ze toch gelovig zijn moet heel veel toch kunnen in deze wereld.
  En zo is er geen hechte eenheid meer en dat proef ik ook sterk in deze reacties op je brief. Laten wij als Gods kinderen toch respect voor elkaar hebben als we iets uit de Bijbel anders interpreteren als de waarheid maar blijft bestaan! Het gaat niet om wat wij vinden maar dat de Liefde van Christus als een welriekend offer te zien is in ons leven naar gelovigen en ongelovigen toe. De enige persoon die juist veel discussie wil is de Boze, de Duivel, de dooreenwerper, vergeet dat niet, hij weet dat zijn tijd kort is!! Daarom hebt elkander lief en laten we op Dirk reageren maar niet op elkaar wat kritiek betreft.

 30. Willy zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 december 2014 om 10:18

  Sorry Dirk, mag ik nog 1 keer? ‘Lida’ , naar mijn idee ziet u dat niet helemaal goed dat we elkaar hier in de haren vliegen in de reacties, dat is totaal de intentie niet. Mijn opdracht zal altijd zijn om voor Jezus op te komen. Bovendien had Jezus in vroegere tijden voor de tempel ook discussies met de mensen! Mij lijkt daar niets mis mee zolang we respect voor elkaar houden! Verder schrijft u over de duivel. Het is juist mijn bedoeling daar tegen te ageren, daar deze nu juist nauw in de Islam verweven zit. Kijk maar wat er over de hele wereld gebeurd. Natuurlijk is de Liefde het belangrijkste in het leven. Echter we kunnen de ogen nu eenmaal niet overal voor sluiten, we mogen elkaar ook op zaken attent maken. Onderzoekt alle dingen en behoud het goede……

 31. Wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 december 2014 om 10:23

  Waarde ‘Troost mijn volk’
  Schriftwoorden citeren, vanuit de context m.b.t. Degene Die in die dagen gesproken heeft en nog steeds spreekt, is meestal meer verhelderend, dan accentueren wat de mens graag wil en wat deze leuk[leuk] vindt, zelfs beter acht, dan wat de heilige Schriften aanreiken.

  Met eigen invulling, zo veel mogelijk bij anderen bijval op te roepen, is nog steeds populair[?]

  Zelfs TEGENOVER een geest, die in die dagen reeds duidelijk benoemd[herkend] werd[1*], vooral in de dagen die aan de horizon van onze zogenoemde ‘beschaafde’ wereld steeds duidelijker zichtbaar worden; 2Tim3:1-5: beseffend, dat die laatste dagen[reeds 2 millennia], reeds in Hebr1:1; 1Joh2:18-21 aangekondigd zijn, met geloofsogen op de afloop gericht, is de positie van geloofsgetuigen niet rooskleuriger geworden, zelfs verleidingen zijn vele malen invloedrijker geworden, zoals voorzegd.
  1* Filip3:18-19; 2Tim2:6-19; 3Joh1:7-11; Judas1:1-25.

  Is DAT niet het spel, dat het horen naar diverse opvattingen, meer aantrekkelijk kon worden vanwege een hart dat ongevoeligheid als beschermende waarheid verkiest, boven de waarheid die recht doet aan de tijdgeest, de god van deze wereldperiode; 2Cor4:4-7?

  Mensen kunnen zeggen en door hun opvattingen verduidelijken:
  God dienen is nutteloos!
  Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen
  en dat wij in het zwart gaan
  voor het aangezicht van de HERE van de legermachten?
  Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig:
  niet alleen worden zij die goddeloosheid doen, opgebouwd,
  zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij.
  Dan spreken zij die de HERE vrezen,
  ieder tot zijn naaste:
  De HERE slaat er acht op en luistert.
  Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht,
  voor wie de HERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.
  En zij zullen voor Mij, zegt de HERE van de legermachten,
  op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn.
  Ik zal hen sparen, zoals een man
  zijn zoon spaart die hem dient.
  Want zie, die dag komt,
  brandend als een oven.
  Dan zullen alle hoogmoedigen
  en allen…

  Hij Die onze harten toetst is onpartijdig!

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 december 2014 om 12:06

  Ik ben van mening dat ook wij christenen alert zullen moeten blijven. Uit onszelf zijn wij maar zwak en daarom is die volledige wapenrusting zo belangrijk.

 33. Berend zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 december 2014 om 16:44

  Een kennis van mij, samen met zijn vrouw, heeft een andere opvatting over Israel dan ik.
  Hij zegt: Je moet elkaar niet verketteren.
  Verder zijn het heel aardige mensen.

 34. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 december 2014 om 17:20

  Sjalom Dirk,

  Reacties laten zien wie je bent en waar je voor staat en gaat. De Bijbel ons familieboek toont ons al te vaak waar de zwakke schakel zit. Het vertrouwen op G’d wordt omgezet naar het vertrouwen op mensen die echt geen hulp kunnen bieden. Met veel struikelen wordt onze geschiedenis beschreven ter lering en niet tot vermaak. Al lijkt het hard te gaan in bepaalde situaties merk je toch dat er (tere) woorden worden gebruikt om ons te waarschuwen niet die kant op te gaan die beschreven staat. Geen scherpe tong om iemand onderuit te halen. Wel een scherpe tong om iemand te behoeden voor gevaar en kwaad. Gesprekken die Yeshua had met de leiders van mijn volk waren scherp en duidelijk. Iedereen kan lezen wat de intentie was van de vraagstellers. Zij zochten rechtvaardiging in zichzelf. Ook nu kan men met een bepaalde mening rechtvaardiging zoeken van het ingenomen standpunt. Geheel en al vanuit een eigen ontwikkelde visie. De Bijbel is geschreven in een bepaalde tijd en gebeurtenissen kunnen niet een-op-een worden geplaatst in deze tijd. Maar de waarde van de gebeurtenis en de impact kan hetzelfde effect hebben in deze tijd. Het is de kunst om de lessen, die opgetekend staan in de Bijbel, ter harte te nemen. Ze blijven in de context staan en hebben een zeggingskracht als een voorbeeld. We verkopen bijvoorbeeld niet een akker meer om de opbrengst aan te wenden voor een goed doel. Hiermee laat je zien dat je goed handelt al geef je niet de volle opbrengst. Het is het zoeken van eer van de mensen. Analoog daaraan: ik zal voor je bidden maar je doet het niet.

  Het is beslist niet soft om ernstig te waarschuwen als er misstanden zijn. Een scherpe reactie moet er op gericht zijn om een ander te waarschuwen voor gevaar. Geestelijke machten strijden om de mens en zullen er alles aan dien om die te vernietigen. Ze komen heel aaibaar over en daar zit het gevaar in.

  Wachters op de muren van Jeruzalem, de plaats waar de wet uitging blijven noodzakelijk.

 35. Marco zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 december 2014 om 10:37

  Sjalom volgers van Yeshua ,

  Het leven is geen spel.
  Bescherm u tegen de wereldgeest , ken G’ds Woord en kies:

  Deuteronomium 11

  26 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. 27 Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. 28 Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt ………………

 36. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 december 2014 om 14:21

  God is getrouw aan allen die Hem liefhebben met een oprecht hart.

  Jezus, zegt tegen zijn discipelen in Lucas 22:31: Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken(NBG Vertaling).

  Dat zelfde gebed dat Jezus bad voor zijn discipelen toen Hij hier op aarde was dat hun geloof bestand zou zijn tegen de tijdgeest in die dagen.

  Jezus bidt ook nu dat het geloof van zijn kinderen in deze eeuw bestand zal zijn en ons zijn genade wil geven. Hij is de Hogepriester bij God de Vader in de hemel wat onder andere staat geschreven in de Hebreeën brief hoofdstuk 2:17, 4:14, 15, en 16.

  God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst, Aller Heer, ik vertrouw op U. (Opwekking 542).

 37. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 december 2014 om 22:24

  Het leven is geen spel..
  Maar. De satan speelt wel zijn spel. Dat spel is begonnen in het hof in Eden. Waat het Leven echt en goed was.
  God had gesproken tegen Adam: ‘van de boom van kennis van goed en kwaad zult gij geenszins eten. Ten dage dat gij daarvan eet zult gij de dood sterven.’
  Een zeer ernstige boodschap en geen spel!
  Toen kwam de engel des lichts erop af. In de vermomming van een slang. Iemand die zich vermomt speelt een spel.
  Helaas is het eerste mensenpaar meegesleept in zijn verderfelijke spel. Met als gevolg dat het echte Leven, zoals de Here God het had bedoeld, niet meer geleefd werd.
  In plaats van Leven in het Licht, was er leven in de duisternis. De mens moest en ging mee spelen met het spel van satan.
  Maar zijn spel werd door de eeuwen heen gedwarsboomd door de Heere God, JHWH. Dat ging zo door tot aan “IN de Volheid des tijds”.
  In de Volheid des tijd kwam de Here God in het vlees in Christus Jezus op de aarde. Geboren uit de maagd Maria. De hemel werd daarbij geopend en de mensen, in de personen van de herders, mochten weer zien wat het echte/werkelijke Leven inhield.
  Zij gingen heen en vonden het echte Leven. Jezus Christus.
  Ze wisten: dit Kind zou de mensheid Redden uit de handen van de satan. Zijn spel is uitgespeeld.
  Ook de wijzen uit het verre oosten mochten dat ontdekken. En zo ontdekten zij: Het Leven met Christus Jezus de opgestane Heer is geen spelletje.
  Vraag:
  Speel je mee met het spel van satan die reeds is uitgespeeld en zich in allerlei bochten wringt om toch nog te winnen wat hij denkt te kunnen winnen, maar het ook zal verliezen…
  Of ga je op zoek naar het Echte Leven, en ga je mee op reis met de herders en de wijzen uit het verre oosten om te knielen bij…. Christus Jezus. Het Lam Gods. Die het Echte Leven is en Het Licht der wereld.
  W/ lelie

 38. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 18:22

  Wel ín de wereld, maar niet ván deze wereld; kort en krachtig, een onmogelijke taak? Nee hoor Jahweh, de Heere God heeft ons alles meegegeven om staande te blijven in deze wereld, door Zijn Woord en Geest leer je Zijn Stem verstaan en Zijn wil voor jouw leven. Niets ‘slaaf’ maar juist door de vrijheid in Christus, niet de wetten, geboden en regeltjes van de mensen, van menselijke tradities, ook niet van de’kerk’, maar het zuivere Woord. Jeshua zegt: Mijn schapen horen Mijn stem! Eén kudde, één Herder en niets anders dan Jeshua alleen, Hij die deze wereld al overwonnen heeft!

  shalom

  Anne

 39. Anne zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 januari 2015 om 9:08

  Tjonge jonge… als ik al deze reacties zou lezen als níet-christen, zou ik daar dan vrolijk van worden? Het klopt dat er vaak wordt gereageerd uit eigen cultuur=kerk en opvoeding, zie reactie 28.

  En met cultuur bedoel ik dan met name de kerkelijke cultuur, ik proef het in taalgebruik en ik weet ook precies – ook in mijn eigen omgeving – wie naar welke kerk/gemeente gaat. Velen hangen de kerkelijke tradities aan en wee je gebeente dat je van elders komt (een andere gemeente) in deze moderne tijd – dit is al heel lang gaande- moeten de kerkmensen over ‘elkaars kerkmuren heenkijken’ om tot eenheid te komen.
  Hoezo eenheid? Bedoelt men dan eenheid in verdeeldheid?

  shalom

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden