Het leven is geen spelletje

Ik durf de stelling aan dat we veel meer worden beïnvloed door de tijdgeest dan we zelf denken. Vergeet niet dat de tijdgeest de geest van de wereld is. Efeze 6 spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht.

Misschien denk je: ‘Ik ben christen, en ik word echt niet beïnvloed door wat anderen denken en vinden. Ik sta stevig in m’n schoenen.’ Heel misschien heb je wel een beetje gelijk, maar toch is de kans groot dat je wel degelijk wordt beïnvloed door de geest van deze tijd.
Ik vermoed dat we wel eens te gemakkelijk spreken over de tijdgeest. En daar bedoelen we dan meestal het ‘boze en zondige’ denken in de niet-christelijke wereld mee. Alsof het een vies woord is dat ver van ons afstaat.

Over de tijdgeest wordt wel gezegd: ‘Het zit in de lucht’. En die lucht ademen we in. We leven in deze wereld en we worden met de geest van deze tijd geconfronteerd, of we willen of niet. En dan denk ik niet eens direct aan specifieke uitingen daarvan, zoals in programma’s op tv of aan allerlei beelden op internet en in tal van bladen en kranten.

Maar dan bedoel ik veel meer het denken van de mensen. Een denken waar voor de God van de Bijbel meestal geen plaats is. Waar het gaat over carrière maken, doen waar je zin in hebt. Waar je tolerant moet zijn en alles maar goed moet vinden, van het praktiseren van homoseksualteit tot aan een door God in gang gezette evolutie, om twee uitersten te noemen. En de weg van de islam is net zo goed een weg tot God als de weg van het christendom of de weg van de heks of de glaasjes-draaier bij jou in de klas, misschien. En praat vooral niet over de geboden van God, maar over de liefde van Jezus. Hij houdt immers van alle mensen. Geniet van het leven, leef niet al te bekrompen en laat ieder in zijn waarde. En als je christen wil zijn, prima, maar houd het voor jezelf en val anderen er niet mee lastig.

Kun je ontkomen aan de invloed van dit denken, van deze tijdgeest? Zolang we hier op aarde zijn, niet. Toch kunnen we ons er wel tegen wapenen. Het allerbelangrijkste wapen is het kennen van de Heere Jezus. Dat je weet dat Hij je zonden vergeven heeft en dat je Gods Geest, de Heilige Geest ontvangen hebt. Laat dat het allerbelangrijkste zijn in je leven.
En als je Hem nog niet persoonlijk kent, rust niet voordat je het zeker weet dat Hij Zijn leven ook voor jou aan het kruis heeft gegeven, is gestorven, is begraven en ook weer is opgestaan.
Lees vooral ook Efeze 6, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. En bid de Heere of Hij jou genade wil geven om die wapenrusting aan te trekken, opdat je ‘stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel’ (Efeze 6:11).

Daar kan bij horen dat je vlucht bij de zonde vandaan. Zoals eens Jozef deed toen de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden tot seksuele zonden. Wees radicaal, in Gods kracht. Het leven is geen spelletje. Je leeft maar één keer. En de satan zal telkens proberen je in zijn val te lokken, bij de Heere vandaan. Vergeet niet dat hij al duizenden jaren ervaring heeft in het verleiden van mensen, ook van kerkmensen. Hij gebruikt daar zeker ook de tijdgeest voor.

Ik wijs op nog een punt. De tijdgeest laat ook zien in welke tijd we leven. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Er zullen valse profeten opstaan, zegt de Bijbel. De ongerechtigheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. ‘Maar,’ staat er ook in Mattheus 24:13, ‘Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’

Tegenover de tijdgeest staat de volharding, het blijven volgen van de Heere Jezus. En ook: tegenover de tijdgeest staat de Heilige Geest.
2 Petrus 3:11 zegt het zo treffend: ‘Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht’. Laat je voor alles leiden door het Woord van God en door de Heilige Geest. En blijf dicht bij de Heere Jezus. Dat is de beste bescherming tegen de geest van de tijd.

Dirk van Genderen