Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

2015… (41 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 december 2014, 12:49 door Dirk A A

Toen ik nadacht over mijn wensen en verlangens voor 2015, kwam telkens Romeinen 12:1 en 2 mij in gedachten. Het zijn woorden die mij raken. Woorden van God Zelf, om ons volkomen toe te wijden aan Hem. ‘Heere, mijn leven, het is voor U, ook in 2015…’

In de genoemde Bijbelverzen lezen we:
1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke eredienst.
2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, heeft dat consequenties voor het leven van elke dag. In deze beide verzen klinkt een dringend advies. Geef niet alleen je hart aan de Heere Jezus, wat je nogal eens hoort, maar wijd je hele lichaam aan God toe, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk.

Als een offer… geef het aan de Heere, je bent niet meer van jezelf, maar van Hem…
Heilig… omdat je afgezonderd bent voor Hem.
Welbehaaglijk… de offerdieren in het Oude Testament moesten volmaakt zijn, welbehaaglijk. Zo mag het ook ons verlangen zijn dat ons leven voor Hem welbehaaglijk is, zodat de Heere een welbehagen in ons kan hebben.

Zoals in de tempel elke dag aan God werd geofferd, zo mogen wij ons leven dagelijks offeren, toewijden aan Hem. ‘Heere, hier is mijn leven, het is voor u, heel 2015.’

In onze toewijding aan de Heere is het belangrijk alert te zijn. Vandaar dat vers 2 ons oproept niet gelijkvormig te worden aan deze wereld, letterlijk: …niet gelijkvormig aan het leven, denken en doen van deze eeuw.
…maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid… voortdurend, gewerkt door de Heere zelf.

Alleen dan kunnen we onderscheiden (beproeven) wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is… Het gaat erom dat we, geleid door Gods Woord en door de Heilige Geest, proeven, weten en ondervinden wat de wil van God is.
Voor het woord ‘volmaakt’ wordt het woord ‘teleios’ gebruikt. Dat betekent niet zozeer ‘zonder zonde’, maar gericht op het doel, gericht op God.

Beste mensen, ik hoop en bid dat dit ook uw verlangen is voor 2015, om zo voor de Heere te leven. Dan zal ons leven ook tot zegen zijn voor anderen.

Als ergens behoefte aan is, aan het begin van een nieuw jaar, is het wel aan mensen, gelovigen, die voor alles gericht zijn op de Heere Jezus, die het verlangen hebben in Zijn nabijheid te verkeren, Zijn stem te horen en voortdurend vervuld te zijn met Zijn Geest.

Is het vaak niet zo dat we zeggen wel van God te houden, maar dat we niet voor 100 procent op Hem gericht zijn? Wat we nodig hebben, is het vuur van de Heilige Geest. Kijk eens naar iemand als Daniël. Van hem lezen we dat hij zijn aangezicht tot de Heere God richtte om te bidden en te smeken, in vasten, in zak en as. Ook nu hebben we behoefte aan mensen die zo hun aangezicht tot God richten en pas Zijn Woord doorgeven als ze echt een boodschap van Hem hebben ontvangen. Ook al klinkt die boodschap in de oren van sommigen niet prettig. Weet dat God ook in 2015 dwars door alles heen uit is op redding en verlossing!

We leven in spannende tijden. De wereld kreunt en kraakt. De toekomst is ongewis. De terreurdreiging is groot en groeiend, ook bij ons in het Westen, de economie is wankel. Israel wordt van alle kanten bedreigd. Joodse mensen worden geconfronteerd met haat. Christenen worden vervolgd.
We mogen tegen elkaar zeggen: De Heere regeert, Hij zit op de troon. Zijn komst is aanstaande. En Hij roept het ons toe, aan het begin van het nieuwe jaar: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’ (Mattheus 28:20). Wat een troost, wat een bemoediging, in onzekere tijden.

Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen toe in het nieuwe jaar.

Dirk van Genderen

41 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 december 2014 om 22:02

  Dat betekent Dirk, zoals je het beschrijf: Als wij er als een levend offer voor gaan. Er vol voor gaan. Met onze hele ziel en zaligheid.
  Zie het voor je. Overal waar je bent, vertegenwoordig jij of ik de waarheid. Jouw of mijn angst voor het menselijke uitgesloten. Op je werk. In al je dagelijkse bezigheden. Sport, kerk, vereniging….
  Vol van de Heilige Geest, en vervuld van de waarheid.
  Wat zou dat betekenen voor mijn eigen leven. Ik kom bij 1200 klanten in het jaar over de vloer. In alle gezindten en culturen en geloven. Bij hele rijke of arme. Alle milieus. Moslims, christenen of andere spirituele aanhangers. Ik denkt dat ik mijn werk niet meer lang heb als ik mij daar als een levend offer ga gedragen. Toch voel ik mij vaak gedragen in mijn werk door de Here Jezus en kom soms in wonderlijke situaties.
  Nu de thuis situatie, ik ben omgeven door ongelovigen waarvan de meesten weten dat ik gelovig ben en velen van hen vertoeven graag in onze omgeving. En ook zoeken wij hen vaak op, en proberen ons te behoeden voor wereldgelijkvormigheid.
  En dan nog te bedenken tegenwoordig, in deze maatschappij waar je mening gelijk je kop kan kosten.
  Op dit moment probeer ik mij als een christen te gedragen in de maatschappij, maar nog niet als een levend offer zo als u dat omschrijft.
  Net zoals apostel Paulus. Wellicht maken de omstandigheden in de toekomst het anders.
  Maar de vraag is dan nog of er meer mensen hierdoor tot geloof komen door een levend offer te zijn. Ik denk dat dit pas werkt als wij volledig onderdrukt worden, zoals je nu ziet in landen waar geen democratie heerst.

  Vr gr rene postma.

 2. Peter Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 12:46

  2015…hoe dan ook een jaar des HEREN!
  Shalom van de Allerhoogste toegewenst.

 3. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 17:42

  Geachte broeder Dirk, Wederkerig wens ik jou voor je persoonlijke leven, met vrouw en kinderen en zo God het wil in het komende jaar jullie kleinkind, Gods zegenende nabijheid toe. Ook voor je bediening bid ik of de Heer je wil steunen en leiden in het werk dat Hij je op het hart heeft gelegd. Je hebt al veel mensen mogen bemoedigen, je mag wantoestanden aanwijzen, de ernst van de tijd op onze harten binden, oproepen tot voortdurend en nimmer aflatend gebed, enz. Wat hebben we een rijke God en Vader, in de Heere Jezus Christus, die door de werking van de Heilige Geest levens drastisch wil veranderen. Halleluja, geprezen zij Zijn Heilige Naam, nu en tot in eeuwigheid. Gretha

 4. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 18:49

  Dirk. Ik ontvang nog niet zolang je nieuwsbrief. Wist ik het maar eerder. Bedankt voor je helder en begrijpende uitleg van de dingen die in deze tijd allemaal gebeuren. Het zijn de voetstappen van de Heere Jezus die wederkomt naar de aarde. En wat heerlijk dat er weer zoveel Joden naar Israël mochten komen. Ik wil jou en je gezin een door God gezegend 2015 toewensen. Hoop ook nog vele nieuwsbrieven te mogen lezen. Ook daarbij Gods hulp toegewenst. En ook gefeliciteerd met jullie 1e kleinkind. Dat is een heel bijzondere gave van God.

  Met vriendelijke groeten

  Florianne.

 5. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 19:02

  Bedankt Dirk voor dit commentaar. Het geldt voor iedere christen om een levend offer te willen zijn. Dat is de wil van God, Die het allerbeste met ons voor heeft. Er staat immers ook dat Zijn wil goed en welgevallig en volkomen is.
  Onze Hemelse Vader geeft alleen het beste! Zo liefdevol en goed is Hij!
  Wat betekent dit voor ons persoonlijk?
  Laat ieder zelf dit invullen. Door het Woord en Gods Geest geleid leer je goede keuzes maken. Behalve dat God erdoor geëerd wordt, word je er zelf ook alleen maar beter van. Leven uit genade is een gezegend leven!

 6. Sjouke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 19:43

  Graag wil ik met Gretha Stolker instemmen. Haar woorden leven zo ook in mijn hart!
  Ik heb er niets aan toe te voegen.
  Sjouke

 7. piet en ria verhaag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 19:44

  Dirk, wij wensen jou en je gezin, Gods zegen voor het komende jaar. Shalom!

 8. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 20:09

  2015– Hoe dan ook een jaar des Heeren Jezus Christus.
  En wat de presbyterians betreft, daar in Amerika, is niks nieuws hoor.
  Weet u hoeveel kerken in ons Christelijk Nederland net zo diep gezonken
  zijn, al zeggen ze het nog niet openlijk.
  En toch denk ik dat ook hier Gods Hand in is, evenals indertijd bij
  Farao ten einde zijn Volk volledig te verlossen en Egypte in de Schelfzee
  te doen ondergaan.
  Zo wordt Israel vandaag thuis gebracht en die kerk die dit niet wil erkennen
  op zijn minst ter zijde gesteld.

 9. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 20:14

  “Geef niet alleen je hart aan de Heere Jezus, wat je nogal eens hoort, maar wijd je hele lichaam aan God toe, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk.”

  Een levend offer, is dit nu het geloven in de praktijk brengen (zorgen voor de sociaal-zwakkeren en zieken) zoals Jacobus daar over schrijft?

 10. Maria en Rien Molenaar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 20:14

  Hartelijk dank Dirk voor je Bijbelse doorlichting van de tijd. Wekelijks zien we uit naar je commentaar. Zelf afkomstig uit de Alblasserwaard woon ik nu ruim 6.5 jaar in Rouveen. Ook een prachtige omgeving. Ook hier kunnen we nog op onder de prediking van het Woord. Nodig is dat de Geest krachtig doorwerkt in de kerken, de gezinnen en de families.

  Wij gaan dinsdag 30 december onze overleden (schoon)moeder begraven. Zij leefde in alle eenvoud met de Heere. De streepjes in de Bijbel bij de psalmen en andere Schriftgedeelten geven aan waar haar hart naar uitging. Zij zal ook zeker veel geworsteld hebben voor haar kinderen en kleinkinderen. Zulke bidders hebben we meer dan ooit nodig. De laatste jaren konden we helaas niet meer met haar communiceren. Maar de Heere, zo geloven we, heeft haar thuisgehaald. Nu mag ze eeuwig zingen – dat ze zo graag deed – tot lof van haar Heere en Heiland.
  We wensen allen die dit lezen, maar vooral ook jou, Dirk, Gods rijke zegen toe.

  Maria en Rien Molenaar

 11. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 20:31

  1 Johannes 4 vers 17:
  Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want…gelijk Hij is, zijn ook wij ..!IN!..deze wereld.

  Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.
  De wereld kreunt en kraakt, en wij zijn geplaatst in deze krakende en kreunende wereld.
  Wie in de Zoon van de Here God gelooft heeft het getuigenis in zich;
  En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit !!Leven!! is ..IN..Zijn Zoon.
  Wie de Zoon heeft, heeft eeuwig Leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het Leven niet.
  Beste gelovigen in de Zoon van God: de wereld mag kraken en kreunen. Maar we hebben eeuwig Leven In de Zoon.
  En ja, wij weten dat wij die geloven, uit God geboren zijn (1 Johannes 5 vers 1) en de !!GEHELE!! wereld, die kraakt en kreunt in de boze ligt. (1 Johannes 5 vers 19-20.)
  Ik wens een ieder de Vrede toe in het nieuwe jaar. Niet de vrede van mensen. Maar Gods Vrede.
  W-lelie

 12. Teun zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 20:44

  Broeder Dirk, van harte bid ik jou en je gezin de zegen van de Heere toe voor 2015. Dat het goed mag gaan met je gezondheid. Ook het belangrijke werk van Lieke en Magno wil ik bij de Heere brengen. En dat Lieke, op Gods tijd, een gezond kindje ter wereld mag brengen.
  Teun.

 13. Wessel dekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 20:44

  Bedankt Dirk voor al de bemoedigende nieuwsbrieven van het afgelopende jaar en voor de heldere uitleg van wat er allemaal gaande is in deze wereld en vooral datgene waar het Israël aangaat.
  We blijven je graag volgen in 2015 en bidden jou en allen die je lief zijn Gods rijke zegen toe.

  Wessel Dekker

 14. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 21:28

  Ook namens mij de beste wensen voor 2015.

 15. Thomas Bank zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 0:18

  Dirk, een gezegend nieuwjaar gewenst.
  De Heer komt spoedig, en Zijn
  Shalom. ( vanuit zonnig
  Curacao).

 16. Marco zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 3:21

  Sjalom volgers van Yeshua ,

  Dirk meldt in zijn brief :
  Opmerkelijk is dat veel Messiasbelijdende Joden het kerstfeest niet vieren. Ze hebben daar verschillende redenen voor, zoals: Nergens in het Nieuwe Testament zie je dat gelovigen de geboorte van Jezus jaarlijks vierden en: De Heere Jezus is niet op 25 december geboren, maar wellicht in september, tijdens de viering van het Loofhuttenfeest.

  Ik vind dat juist NIET opmerkelijk, ze gaan terug naar de bron, onze Joodse Messias Yeshua die de Tora gehoorzaamde en niet de heidense leerstellingen.
  We dienen in de 1e plaats de Feesten / Moadiem van de G’d van Israel te vieren, zie Leviticus 23. Ze zijn een jaarlijkse herinnering aan Zijn herstelplan met Zijn schepping. De geboorte van Yeshua lijkt daar niet bij te staan. Wil iemand dat toch herdenken, [geboorte in najaar Bazuinenfeest/loofhuttenfeest?], dan toch niet op een heidense feestdag met heidense gebruiken. Heidense vereerders van Mithras vierden de dies natalis Solis Invictie (de geboortedag van de onoverwinnelijke zon) vierden op 25 december.
  Rome heeft het feest met een christelijk sausje overgoten! Onderzoek/ google en ontdek zelf “het ware kerstverhaal”

 17. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 9:57

  AFDRUK

  Had jij ook wel van die momenten.
  Waarin je terugkeek en dacht.
  Heb ik het nou in heel dit leven.
  Wel ver genoeg en zo gebracht.
  Bereikte ik ooit wat ik wilde.
  En steeg mijn ster echt wel genoeg.
  Dat is wat je stiekem in stilte.
  Toch soms aan jezelf wel eens vroeg?

  Zijn sporen die ‘k in de tijd drukte.
  Zoals in de sneeuw of de klei.
  Van waarde, zal iemand ooit kijken.
  Naar één stap die bleef liggen van mij?

  Heb jij ook wel van die momenten.
  Waarin je ‘t niet zeker meer weet?
  Wat ben ik nou echt opgeschoten.
  Met wat ik wel of juist niet deed.
  Wat kwam er terecht van mijn dromen.
  Als je eerlijk bent: niet zoveel.
  Je hebt steeds een voorschot genomen.
  Op wat maar niet kwam ‘t luchtkasteel.

  Van toekomst in heldere tinten.
  Die is gehaald door de tijd.
  Wat overbleef is het gevoel, ja.
  Zoiets tussen berusten en spijt.

  Soms heb ik wel van die momenten.
  Dan zie ‘k in gedachten het spoor.
  Van jaren die kwamen en gingen.
  Waarin ik illusies verloor.
  Een keten van duizenden dagen.
  Waarvan ik er voor mijn gevoel.
  Teveel vruchteloos liet passeren.
  Voorbij is voorbij, ik bedoel.

  De vloed bleef voetafdrukken wissen.
  Die ik had gezet bij laagtij.
  En toch, als ik omkijk: één bleef er.
  Maar de Heer zei: die is van Mij.

  TEKST: JOHAN TH. BOS

 18. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 11:54

  Dirk, ik sluit mij volledig aan bij jouw wensen, verlangens en jouw uitleg over de bijbehorende bijbel-citaten in Romeinen 12:1en2.

  Mijn wensen en verlangens voor 2015 wil ik nog wat aanvullen:
  Heere, gebruik mij, om UW WIL te blijven verkondigen en geef mij de kracht om deze te laten zien en horen, op welke plek U mij ook plaatst.

  Dan nog een paar lijfspreuken voor het nieuwe jaar:

  Geliefden kussen elkaar op de wangen, maar God kust jou in het Hart!
  Grote gedachten spreken vaak het duidelijkst in eenvoudige Daden!
  Kleine Daden overtuigen vaak meer als vele Woorden.
  Bid tot de Heere en “Werk” voor de Heere in het Open-Veld.
  God Eren en de medemens Respecteren.
  Wie achterom blijft kijken, komt geen stap vooruit.

  Jezus preekte vaak in symbolische verhalen, die voor iedereen te begrijpen zijn. Zo ook met sommige spreekwoorden. Daarom wil ook eindigen met het spreek-woordelijk lied van Feyenoord:
  Geen Woorden maar Daden! Dat geldt dus ook voor ons Christenen, vooral nu wij in de eindtijd leven.
  Voor U allen, een gezegend en zinvol 2015 toegewenst, met vele kussen van de Heere in Uw Hart. Hub.

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 13:16

  Sjalom Dirk,

  Met de jaarwisseling zien we verschillen naar voren komen. De christelijke wereld heeft haar jaarovergang losgekoppeld van de Bijbelse jaarovergang 1 Tisri (14-09-2015). Daarmee worden de Bijbelse cycli losgelaten en naar eigen belang ingevuld. Men geeft aan de wereld een zwak statement af. Tegenwoordig kan je via het internet vanuit de Joodse bronnen meer lezen van de Bijbelse feesten die G’d heeft ingesteld. De kerk komt vaak met zwak tegenargument: het is een traditie van 2000 jaar.

  Ik merk dat velen het niet eens iets uitmaakt. Als je er maar “iets aan doet” dan is het al goed in de ogen van de christen. Ik vraag me echt af: is dat een getuigenis? Moeten we ons er niet meer van bewust worden wat er werkelijk staat en wat de intentie is van een Bijbels feest. O ja, dat is alleen maar voor de Joden en niet voor de christenen. Wie dat roept en verkondigt kent zijn bron niet eens.

  Ik besef dat ik hierbij een steen in de vijver gooi en er diepe rimpels op het water zichtbaar worden. De rimpeling is snel voorbij en slechts een enkeling valt het op dat er een rimpeling, een beweging heeft plaats gevonden. Waar het om gaat is om te onderzoeken waarom er een afwijking is ontstaan. Is dat een verzet tegen G’d die zegt: dit zijn Mijn feesten! Dan wordt dat gezegd tegen de kinderen van Israël en allen die zich daarbij hebben aangesloten. Aan de lezers de taak om serieus om te gaan met de woorden die er in de Bijbel staan. Yeshua heeft alle feesten zeer nauwkeurig gehouden en gevierd. Geen enkele afwijking stond Hij toe. Dan is het zeer merkwaardig dat christenen zo massaal bezweken zijn voor het gebod van de keizer in Rome. Zijn rijk bestaat niet meer en toch is zijn invloed zichtbaar gebleven.

  Ongelovigen kijken heel raar op van de inconsistentie door de eeuwen heen. Zo gaan we heel gezapig door het nieuwe Romeinse kalenderjaar 2015 binnen. We kijken terug wat verloren is gegaan. Ondanks dat, Yeshua gaat voorop!

 20. Carla zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 13:22

  @Moi, nr 9

  Moi; ik denk dat het betekent dat je volkomen bereid bent om voor Hem te leven en de dingen te doen die Hij op je pad plaatst. Wij mogen de werken doen die Hij voor ons heeft voorbereid. Dat kan zijn voor de armen zorgen, maar dat kunnen ook hele andere zaken zijn. Je moet op Hem gericht zijn zodat je Zijn stem kunt horen en Zijn plan voor jouw leven, of gewoon; Zijn plan voor jou op deze dag, kunt verstaan. Het helpt als je iedere dag met Hem begint.

  Ik vind dat Dirk het hier mooi samenvat:
  “Zoals in de tempel elke dag aan God werd geofferd, zo mogen wij ons leven dagelijks offeren, toewijden aan Hem. ‘Heere, hier is mijn leven, het is voor u, heel 2015.”

 21. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 15:09

  Is aan de Heere god toewijden van onze lichamen als een levend offer een voorwaarde om behouden te worden, of is het aannemen van de Heere Jezus als persoonlijke Redder en Heer daarvoor al genoeg?

 22. Anne zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 15:17

  …en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, lees ik in bovenstaande brief… en daar zit nu juist de angel!

  Ik hoorde vanmorgen een preek, ja, op de eerste dag der week, waarin ik woorden hoorde die waarheid zijn en waar ook de Psalmen van oudsher worden gezongen, maar daarover in een volgende reactie meer.
  Ik houd vast aan het profetisch Woord; gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten waarvan Jeshua, de Heere Jezus de uiterste Hoeksteen is en blijft! Jeshua ís en blijft het Fundament, een andere weg is er niet, er leiden vele wegen naar Rome, naar Babel er is slechts één weg die naar de Waarheid leidt; Zijn Woord, als een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119).
  Jeshua is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand anders dan Hij alleen!

  shalom,
  Anne

 23. Chaantje zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 15:17

  Beste Dirk,
  Ook ik ontvang de nieuwsbrief nog niet zo lang maar verheug mij altijd zeer om deze te lezen. Ik haal veel uit je uitleg en vind het zeer interessant om de actualiteiten rondom het Midden-Oosten te lezen, deze hoor je namelijk niet altijd in de media en het journaal.
  Ook wil ik mij volledig aansluiten bij Marco, het is niet opmerkelijk dat Messiaans belijdende Joden het kerstfeest niet op heidense feestdagen vieren, maar juist volgens de oude Bijbelse wet en dus God’s wil. We moeten goed met z’n allen bedenken wat we aan het doen zijn. Je blijft de verjaardag van je ex toch ook niet vieren terwijl je een nieuwe vrouw hebt? Stel je voor, hoe je nieuwe vrouw zich zou voelen. Hoe denk je dat God zich voelt terwijl wij hier jaar in jaar uit dit heidense feest met z’n allen blijven vieren, om nog maar te zwijgen over de kerstboom met kerstballen, de (Amerikaanse)kerstman die met zijn 8 rendieren door de lucht zweeft, en roept: “Ho-ho-ho” ja, ook Sinterklaas en zwarte Piet heeft hier mee te maken.
  Nee, nu we beter weten, laten we zuiver en heilig blijven en ons niet mengen in deze heidense rituelen.
  Beste Dirk, ook ik wens jou, je familie en ieder die dit leest God’s rijke zegen toe voor het nieuwe jaar en ik zie uit naar wat ons dit jaar allemaal te wachten staat.
  “Maranatha: Kom, Heere Jezus, kom spoedig’!

 24. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 18:01

  Op Oudejaarsavond wordt in de kerken uit Jesaja 51 gelezen.. De teksten uit Jesaja spreken boekdelen en passen perfect in deze tijd. Ik citeer er een paar: “In een oogwenk breng ik de zege nabij,
  (uit de verzen 4-5)
  “de hulp die ik bied is al onderweg;
  ik zal krachtig rechtspreken over de volken.
  De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd,
  ze zien uit naar mijn krachtig optreden.”
  (en tot slot vers 6)
  “6 Kijk omhoog naar de hemel,
  kijk naar de aarde beneden:
  al vervliegt de hemel als rook,
  al valt de aarde uiteen als een oud gewaad
  en sterven haar bewoners als muggen,
  de redding die ik breng, zal voor altijd blijven
  en mijn recht zal geen einde hebben.”
  Ik raad iedereen aan om het hele stuk (verzen 1-6 en de rest mag ook) te lezen. Ik verwacht dat we woorden als deze het komende jaar en de jaren die daarop volgen HEEL HARD nodig zullen hebben!!

  En wat betreft Israël zou ik niet graag in de schoenen staan van hen wie Israël afwijzen…. De media hebben ook bij veel christenen het duivelse doel bereikt! Vervloekt wie op de media (=mensen) vertrouwt!! (Jer.17: 5). Zacharia 2 is Gods antwoord aan hen:
  “Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel! 13 Ik zal mijn hand dreigend naar hen uitstrekken, zodat zij op hun beurt geplunderd worden door degenen die zij hadden geknecht.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten Mij gezonden heeft.” Als al die mensen Gods Woord eens zouden “LEZEN” (!!!)…..

 25. Lydie Kleefman zegt:
  Geplaatst op zondag 28 december 2014 om 19:48

  Broeder Dirk
  Bedankt voor alle nieuwsbrieven van het afgelopen jaar.
  Ik heb ze allemaal gelezen.
  En af en toe gebruik ik een artikel van jouw nieuwsbrieven voor ons kerkblad, waar we tekst voor mogen doorgeven.
  Ik bid jou toe: Gods hulp en leiding voor je dienst aan de Heer in het komende jaar!

 26. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 8:10

  Zowel in de media als bij de mensen vind ik nog betrouwbare bronnen, namelijk diegene die putten uit de Levensbron, het levende Woord! Wees nuchter en waakzaam, onderzoek alle dingen en behoud het goede.

  Over zegen en vloek gesproken: ik leef in het nieuwe verbond en dan zegen ik wie mij vervloeken/verwensen en bid voor mijn vijanden.

  Wat oud+nieuw betreft, voor mij betekent dat niets anders dan dan we overgaan van de ene op de andere dag en van het ene op het andere jaar ,met wel heel veel ellende voor wat er weer aan miljoenen de lucht in gaat, een zeer stressvolle periode voor de mensen met huisdieren, maar goed, de wereld draait toch wel door.

  shalom,
  Anne

 27. San zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 8:26

  Beste Dirk,

  Ik verwacht voor 2015 (nog) moeilijker tijden dan in 2014 maar wel een steeds grotere hoop op de komst van de Here Jezus op de wolken. Het afgelopen jaar was weer een moeilijk jaar voor veel Christenen. Maar de Here weet hoe Christenen worden vervolgd en gemarteld. Het zal steeds moeilijker worden om ons geloof te beleven. Maar des te helderder schijnt de belofte van Zijn komst voor allen die Hem verwachten.
  Dankjewel voor je raad en geestelijke bijstand aan mij persoonlijk. Het is vaak moeilijk om de juiste kijk op geestelijke zaken te hebben, maar ik verlang naar de rust die de Here Jezus wil geven (Mattheüs 11:28-30). Om niet als de wereld op en neder te gaan op de golven van elk slecht nieuws dat via de media wordt verkondigd. Zie Jesaja 57:20,21. Die dingen moeten gebeuren maar omdat Gods woord ons verkondigt de afloop van het begin der dingen, mogen wij weten dat Gods woord betrouwbaar is en een gids op onze levensweg. Wij weten wat gaat komen en de belofte van Zijn komst mag ons in 2015 weer kracht en hoop geven.

  San

 28. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 8:37

  Dat de tijdgeest, en dreigingen die daarvan uitgaat invloed hebben op ons stervelingen [Ps44:22; 2Cor4:10-11] en ons mede d.m.v. leringen van mensen [Ps82:1-8], in de greep kunnen houden, is duidelijker dan ooit.

  Romantiek/commercie en vermenging met afgoderij zijn niet vreemd onder de beïnvloeding van de vervangingslering[en] 2Petr2:1-9, wat blijkt uit hoe onder het mom van religie, mensen elkaar en anderen kunnen aandoen of hebben aangedaan [bijv. in WOII en daarna]
  of
  gezien hoe onderwerpen een plaats krijgen, alsof God, Jezus Christus, Jeshua, de God van Israël, welbehagen zou hebben in populariteit en macht, verbandhoudend met ongerechtigheid [lett. wetteloosheid].

  Jes 51, gelezen vanuit de grondtekst en geplaatst in eigen context, brengt naderbij, wat in Maleachi 3 in de verzen 2 en 5 aan de orde is:

  51:1 Luister naar Mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de HERE zoekt.
  Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent, de holte van de put waaruit u gegraven bent.
  2 Aanschouw Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft.
  Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem, Ik zegende hem en maakte hem talrijk.

  3 Want de HERE zal Tsion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten.
  Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HERE.
  Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang.

  4 Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie [vergadering], hoor Mij aan, want een wet [Onderwijzing] zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken.
  5 Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil [Verlossende, Hebr. jesh-i-j] treedt tevoorschijn en Mijn armen zullen de volken oordelen, de kustlanden zullen op Mij wachten en op Mijn arm zullen ze hopen.
  6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven.
  Maar Mijn heil [verlossing, Hebr. jeshu-a-ti] zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet ….

 29. Petra zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 10:56

  „Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet meer.” Jes.43:25

  Lezen: Jesaja 43:1-8 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Wie denkt dat God de Joden heeft verlaten, die moet maar aandachtig het laatste stukje van het vorige hoofdstuk lezen. Alle rampen die over de Joden zijn uitgestort in voorgaande eeuwen en tot vandaag toe, zijn tuchtigingen van God: „Daarom stortte Hij de grimmigheid van Zijn toorn over hen uit”(42:25). Door alle eeuwen heen zijn er Joden geweest die hieronder hun hoofden gebogen hebben en de tuchtigingen lijdelijk ondergingen, wat hen in de ogen van velen tot lafaards bestempelde! Het militante Israël van vandaag kent geen verootmoediging. Al mogen we in het herstel van de staat Israël een vingerwijzing van God zien, het volle heil wordt niet gebracht door de soldaat, maar door de verootmoediging, in de erkenning dat God Zelf hen terugbrengt in hun land. God Zelf brengt een keer in het lot van Zijn volk. Hij is hun HERE en Schepper. Ook al namen zij Zijn tuchtigingen niet ter harte, waardoor de weg die zij gingen zo vreselijk zwaar werd, Hij zal hen verlossen. Niet omdat zíj zo trouw Zijn Naam hebben aangeroepen, maar omdat Híj hen bij hun naam geroepen heeft!
  Grote wonderen gaan er nog gebeuren, groter dan die vaak nu al gebeuren in hun strijd tegen de Arabieren!
  Ondanks alle gevaren in het land Israël zal God hen terugroepen naar Zijn land, allen die naar Zijn Naam genoemd zijn: Israël! Zo zien we ze komen, als blinden en doven, als mensen die beweren niet te geloven, maar niet op kunnen tegen het indringende werk van Gods Geest, die iets nieuws in hen zal doen uitspruiten (43:19).
  Dan zal de wereld zien hoe Israël, Gods volk, de lof en eer van God zal verkondigen, rijker dan de kerk het door de loop der eeuwen heeft gedaan (43:21)!
  Precies dit stukje las ik na het lezen van Dirks stukje!

 30. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 12:02

  Dirk; heel hartelijk bedankt voor alle nieuwsbrieven van het jaar 2014 waardoor ik veel zegen heb
  ontvangen. Ik wens jou en je gezin een heel goed uiteinde en een gezegend 2015 toe en ook allen hier op dit forum.
  Ik weet niet wat het jaar 2015 gaat brengen maar van één ding mogen we zeker zijn dat de Heere Jezus met ons het nieuwe jaar in wil gaan als we dit in Zijn hand willen leggen.

  Hij is de goede Herder die ons wil brengen naar grazige weiden en aan rustige wateren zoals in Psalm 23 staat geschreven. Hij wil Zijn kinderen voorgaan en Zijn bewaring geven. Bij Hem zijn alle dingen mogelijk, Hij is de Alpha en de Oméga, het begin en het einde Openbaring 21:6, de Almachtige die deze aarde in Zijn hand heeft en alles is onder zijn controle.

  Vriendelijke groet,
  Lies

 31. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 12:23

  Als dat alles in vervulling zal gaan, zal voor hen ook duidelijk zijn dat Jes 44:6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God, Niemand anders is dan Opb.1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. 11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, namelijk naar Eféze, en naar Smyrna, en naar Pérgamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicéa. Zacharia 12:10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

 32. Petra zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 13:27

  Beste Dirk,
  Wat was het fijn om elk weekend van 2014 weer een nieuwsbrief te lezen, door jou met veel zorg en liefde geschreven!
  Hartelijk Bedankt daarvoor! Je liefde voor Gods volk en Zijn kinderen is voelbaar in je commentaren en je christelijke benadering van het nieuws is een verademing! Ik hoop dat je er ook volgend jaar de gezondheid en inspiratie weer voor zal ontvangen van onze goede God.
  Ik wens je samen met je vrouw en kinderen en alle lezers van deze site, GODS RIJKE ZEGEN TOE IN 2015!

 33. basvan duijn zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 16:27

  Beste Broeder Dirk,
  Allereerst hartelijk dank voor je wekelijkse toezending van je column en de nieuwsbrief, hartverwarmend, en bemoedigend, zeker als het gaat over Israel en de tekenen der tijden, dat zijn dingen waar we in de zondagse prediking veel te weinig over horen!!
  Fijne jaarwisseling, en een gezegend begin, voor velen tot zegen in het nieuwe jaar !!
  bas van duijn

 34. M. de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 17:52

  Beste Dirk en lezers
  Tot en met half september 2015 leven wij in het Sabbathsjaar, een jaar van het richten op God en Zijn Woord. Hartelijk dank voor de woorden uit Rom. 12 voor het komende jaar. Heel toepasselijk, want als ik om mij heen zie en lees, staat er toch veel te gebeuren. Maar God heeft alles onder controle.
  m.v.g. Marinus

 35. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2014 om 20:13

  Wat ben ik blij met al mijn broers en zussen in Christus/Jeshua, dichtbij en elders in de wereld, wat ben ik blij, of zij nu shabbat vieren en gedenken, of de eerste dag der week samenkomen, of allebei! Wat ben ik blij met iedere broer en zus in Christus/Jeshua die oprecht en rechtvaardig is, wat ben ik blij met Jahweh’s Woord dat hier in ons land nog vrij mag klinken, wat een zégen en wat een genáde, beseffen we dat?!

  shalom

 36. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 december 2014 om 6:36

  Misschien is het goed om tussen de feestelijke woorden door er op te wijzen dat Jezus STIERF voor onze zonden en dat Zijn opstanding geschiedde in een eeuwige opstandingskracht in volmaakt vervulde wetten.
  Zo is Hij, Jezus, nog altijd! Levend in kracht en Heerlijkheid…
  Bekwaam om te verlossen wier harten oprecht naar Hem uitgaan!
  Juist in deze tijd van sluimerend gevaar, met berichten over gruwelen die ons doodsbenauwd en angstig maken, soms, is het goed om te bedenken dat Zijn bloedverbond, onze relatie met God in het Bloed van Jezus, ook overwinningsleven is. In dit Bloed is de boze uitgeroeid, met wortel en tak.
  In het bloedverbond met God komen wij tot eeuwig leven, ook in een eeuwige opstandingskracht en volmaakt vervulde wetten.

  Prettige jaarwisseling, iedereen!

 37. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 december 2014 om 11:38

  Sjalom Dirk,

  Heel frappant dat is het dat Israël als een militante natie wordt geprojecteerd. Mijn vraag is waarom altijd die negatieve houding wordt overgenomen. Een analyse van de geschiedenis laat zien dat we beslist geen oorlogszuchtig volk zijn.
  Men keek ons weg toen de overlevenden van de Shoah terugkeerden naar hun woningen die door vreemden werden bewoond. In 1948 werd ons thuisland Israël door vreemden bewoond en bestuurd. Het was geen welkom thuis, eerder wachtte ons een bloedbad die voorkomen had kunnen worden door het Engelse leger. Zij waren toeschouwer van het bloedbad en scharen zich bij de rest die door de eeuwen heen toekeken en niets deden.

  Iedereen vindt het normaal om de deur op slot te doen om inbrekers te weren. Dat slot is er om ongestoord te blijven wonen. Een inbreker is maar al te vaak bereid om geweld te gebruiken. Hoe velen worden er niet dagelijks binnen/buitenshuis beroofd. Zij krijgen spaarzaam hun geleden schade vergoed. Israël heeft, nationaal gezien, vele volken die hen willen vernietigen. Niemand protesteert daar tegen. Geen wonder is het dat er een verdedigingsleger moet worden gevormd om de landsgrenzen te verdedigen. Als sloten op deuren niet meer voldoende zijn moet je hoge hekken plaatsen om hen die je willen doden te weren. Vijandelijke aanvallen moet je afweren om doden te voorkomen. Wie dat militant vindt heeft een probleem met zichzelf. Soldaten hebben de functie om de orde te bewaren en de veiligheid te garanderen. Bij twijfel of intuïtie: aanhouden altijd ondervragen. Vele zelfmoordterroristen zijn ontmaskerd door de soldaten. Zij zijn de ogen die waken over ons volk. Ik ben dankbaar dat er zoveel ogen waken over onze veiligheid.

  De soldaten van Israël staan tegenover een moordlustige vijand. Velen beseffen dat niet en eisen van Israël vrede, waarbij ze niet begrijpen dat de moordlustige vijand nimmer vrede wenst.

  Hoezo verootmoediging uit Israël? Dat is goedkoop eenrichtingsverkeer! De verootmoediging zou moeten komen uit het christendom naar Israël.

  De Shoah is voor ons een teer onderwerp,iedere ongelukkige opmerking daarover maakt de wonden weer open.

 38. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 december 2014 om 11:52

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.
  Ben pas weer aan het opkrabbelen, heb ongeveer twee maanden ziek gelegen (dubbele longontsteking) en probeer nu weer beter te worden.
  Heb dus weer veel na kunnen denken en van DE Vader kunnen leren.
  Wat troost hier op deze site zegt, is helaas nog steeds al te waar.
  Inmiddels is bij mij de overtuiging gegroeid, dat zolang de christenen niet terug gaan naar de wortel van wat YESHUA leerde er nog steeds geen goed zicht is op wat geschreven staat in de schriften. Zolang blijft en wordt het steeds erger met de scheuringen en verkeerde leringen.
  Die scheiden van wat echt belangrijk is in ZIJN OGEN.
  Laten wij dus nog intenser vragen of HIJ DE EEUWIGE ons hart en ogen verlicht, ook naar onze broeders en zusters in Israel. U allen ZIJN shalom toegebeden, jij ook Dirk voor je gezin.
  Lou.

 39. Anne zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 december 2014 om 22:28

  Jerusalem of Gold; https://www.youtube.com/watch?v=UHGoGQDgqQw

  shalom,

  Anne

 40. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 januari 2015 om 12:37

  Evenals de Heer heb ik het volk Israël lief om der vaderen wil. De terugkeer van het huis Juda naar het land geschiedt in ongeloof. De orthodoxen erkennen ook de staat Israël niet, zij menen overeenkomstig Gods Woord dat de Messias hen terug zal verzamelen in de woestijn en vandaaruit naar het land zal brengen. Dat zal slechts een overblijfsel zijn. Tweederde zal nog uitgeroeid worden. Dan zal het volk in alle rust en zegen wonen in hun land en hun Koning zittend op de troon van David. Dat alles zal geschieden als in de grote verdrukking de Naam des Heren aangeroepen zal worden. Nu vergadert de Heer een volk voor Zijn Naam uit Jood en Heiden, dat is de Gemeente, waarvan Hij het Hoofd en de Gemeente Zijn Lichaam is. Zondaren geroepen met een hemelse roeping evenals Abram de bedorven Syriër. Genesis 17:5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.
  Romeinen 3:29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;

 41. Anne zegt:
  Geplaatst op zondag 4 januari 2015 om 16:14

  Sandifort Lou, wat ben ik blij dat u weer aan het opkrabbelen bent, ik hoop dat u weer volledig mag herstellen! Ik ben het volledig met u eens, zolang door de leugen aan te nemen, de verwarring welig tiert, zal het zicht op wat geschreven staat in de Schriften, christenen niet terug gaan naar de Wortel wat JESHUA leerde en gelukkig geldt dit niet voor alle christenen, velen zijn al tot inzicht gekomen en zijn hun de ogen geopend voor waar het werkelijk om gaat en dat is het werk van Jahweh’s Geest.

  Efeze 2: zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer maar medeburgers en heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl JESHUA Zelf de uiterste Hoeksteen is, ín Hém wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods.
  Christus/JESHUA is het Fundament, daarom staat er geschreven: Zie,Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare Hoeksteen en wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uit komen, u dan die gelooft, geldt dit kostbare maar voor de ongelovige geldt: de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoesteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen die zich in ongehoorzaamheid aan het Woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.

  shalom
  Anne

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden