Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wees radicaal! (45 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 januari 2015, 11:07 door Dirk A A

2015 staat inmiddels op de kalender. Velen hadden tien, twintig jaar geleden niet gedacht dat de gelovigen, de gemeente van de Heere Jezus, nu nog op aarde zouden zijn. Ze zouden spoedig worden opgenomen, waarna de grote verdrukking los zou barsten. Met grote verdrukking worden christenen in vele landen inmiddels wel geconfronteerd, maar ook zij zijn niet opgenomen. Ze moeten er dwars doorheen en velen van hen worden gedood, vaak op gruwelijke wijze.

Wij leven in vrijheid, zeggen we vaak tegen elkaar. Maar is dat wel zo? In onze vrijheid ervaren we vaak geestelijke verdrukking. Of u niet?
De verleidingen zijn immens. De zonden vliegen vanaf het beeldscherm zomaar naar binnen. Uit onze mobiel, tv, computer, laptop, ipad, tablet.
Onwillekeurig moet ik denken aan Ezechiël 8. De Heere laat daar aan de profeet zien welke gruwelijke dingen er in de tempel gebeuren. In de duisternis zijn daar kamers met afbeeldingen (denk aan onze beeldschermen), waar 70 mannen uit de oudsten van Israel zondigen en de Heere vertoornen.

Meer dan ooit zijn de woorden uit Job 31:1 actueel: ‘Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?’ Voor de ene zal seks/porno de verleiding vormen, waarmee satan hem of haar ten val probeert te brengen. Voor een ander geld, eer, muziek… vul maar in. Sluit een verbond met je ogen, doe ze dicht, kijk er niet naar… kijk omhoog, naar de Heere Jezus. Vul je met Hem.

Hoe dankbaar we ook mogen zijn voor wat de Heere nog geeft, we leven wel middenin Sodom en Gomorra, of, zo u wilt, Babylon. In Sodom en Gomorra draaide het om genot, om seks. De grote zonde van Sodom en Gomorra zal het praktiseren van homoseksualiteit zijn geweest. We lezen immers in Genesis 19:5 dat de mannen van Sodom tegen Lot zeiden: ‘Waar zijn die mannen die vannacht bij u zijn gekomen? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben’. Die beide mannen waren engelen, die Lot en zijn gezin kwamen redden, maar dan moesten ze wel Sodom en Gomorra verlaten.

De zonde van Babylon is de geldzucht, het gericht zijn op het vergaren van geld en goed, zonder God. Openbaring 18 spreekt over de grote rijkdom van de stad die in één uur zal worden verwoest (vers 16). Zorg ervoor dat u niet in Babylon woont. Dan ga je ten onder. Ga onderweg naar de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is (Hebreeën 11:10), het hemelse Jeruzalem.

Beste mensen, we leven in ernstige tijden. De Bijbel zegt dat de dag zal komen dat de aarde zal waggelen en heen en weer zal slingeren vanwege de zonden en de overtredingen (Jesaja 24: 20). De Heere Jezus komt. Spoedig, zegt Gods Woord.
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? De wereldsituatie is onzeker, maar als de Heere met ons meegaat, is het altijd goed. Dat mag ons troosten en bemoedigen.
En Hij gaat mee. Luister maar, Mattheus 28:20: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Met Hem gaan we 2015 binnen, vol vertrouwen.

We zijn zo rijk als we de Heere Jezus mogen kennen. We mogen nu al delen in Zijn heerlijkheid en straks volkomen. Laten de woorden uit Efeze 1 u bemoedigen:

3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4. Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6. Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
7. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade…

Wat een heerlijke woorden. Wat een rijkdom! Als we mogen weten het eigendom van de Heere Jezus te zijn, zijn we gezegend in Hem!
Zo mogen we het nieuwe jaar ingaan. Als frontsoldaten van de Heere Jezus. Geen geheime soldaten, ondergronds, maar zichtbaar voor iedereen. In het open veld. Wees radicaal! Breek met zonde, richt u op de Heere Jezus, voor 100 procent!

‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand,’ zingt een mooi lied. Zo zijn we onderweg naar Gods grote toekomst. Een toekomst die de wereld totaal zal veranderen. De Heere Jezus zal komen als de Vredevorst en heel Israel zal zalig worden.

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,’ zegt Openbaring 21:1. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw,’ (vers 5).

Dirk van Genderen

45 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 januari 2015 om 11:58

  Dirk:
  Wat geweldige woorden heb je hierboven uit gesproken. Uit mijn hart gegrepen.
  Het is nu meer dan ooit zaak om de dingen te !!BEDENKEN!! die…”BOVEN” zijn. En niet die van de aarde/babylon zijn.

  Ogen=voorhoofd zullen we moeten afwenden van dit aardse. Handen en met name de !rechterhand! zullen de Woorden Gods moeten schrijven.

  We zijn immers met Christus geborgen ..IN.. de Here God. We zijn met Hem=Christus Jezus de Opgestane Heer opgewekt en met Hem en In Hem geplaatst ..IN.. de hemelse gewesten.

  Corrie ten Boom zei ooit eens: “fantaseer maar zo veel je wilt over de Hemel en over de Here God/Christus Jezus en hoe het daar Boven zal zijn. Het is toch duizenden keren mooier en groter en machtiger en geweldiger en wonderlijker dan je kunt bedenken.”

  We kunnen er met onze verstand toch niet bij.

  Dus… laten we vanaf nu als gelovigen de dingen gaan bedenken die Boven zijn.
  We zijn er op Weg naar toe.
  En de mensen “wijzen” op die Ene weg naar Boven. En als de mens door de smalle Deur is binnengegaan en gaat op de smalle weg, dan is:
  hij/zij nog in deze wereld, maar er niet meer ..van!

  W/lelie

 2. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 januari 2015 om 13:00

  Een prima artikel, Dirk! Het leest alsof het eindigt in een lofzang, een lof-offer aan God!
  Dat dan tegen de verdrukking in; want de tijden (de volheid der tijden) zijn inderdaad boos. Onze broeders en zusters in het Midden-Oosten worden vervolgd en wreed vermoord.
  Wij huiveren bij het zien van dat bloedvergieten, wat ook de bedoeling is van terreur: ons angst aanjagen en rijp maken voor de overgave, de nederlaag, de onderwerping aan islam.
  Ik lees dan dat het de bedoeling is van de Here God om ons te vergaderen in Christus (Ef. 1:10). In vers 7 lezen wij dat dit geschiedt – en alleen maar kan geschieden – gereinigd en geheiligd in het bloed van Jezus.

  Dit had al eeuwen gewoon in orde moeten zijn in de kerk. Er was woordverkondiging, maar er was geen praktijk. Men was niet radikaal!
  Ef. 1:8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;
  9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.
  10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;
  De islam zal het ons nu leren… Moslims zijn radikaal. De kerk zal ter verantwoording worden geroepen. “Jongens”, zo zal het denk ik gaan, “jullie hebben mijn NAAM gepredikt in grote gebouwen, met toga en bef, maar jullie hebben het verbond met Mij – zo spreekt de HEER – veronachtzaamd.
  Kinderen konden niet tot Mij komen… Huwelijken leden schipbreuk op ongeloof en zonde. Gescheiden afval verzameling en duurzame sokken brachten geen Bloedverbond.”

  Oh, wat ben ik verdrietig om de woorden van ‘Troost Mijn Volk’ (vorige week).
  Hoe was ons gedrag t.a.v. de Nederlandse Joden?
  In zak en as.

 3. Cor van der Vegt zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 januari 2015 om 16:36

  De Heer regeert. (ook in 2015)

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 januari 2015 om 17:40

  Sjalom Dirk,

  Vreugdeolie voor treurigheid wordt ons door de profeet Jesaja voorgehouden. We mogen genieten in een vrij en democratisch Israël. Een grote verscheidenheid wordt zichtbaar door de emigratiegolven. Voor velen is het wennen aan de westerse jaarovergang. Er is gelukkig begrip voor en langzamerhand zal het er op uitlopen dat het Bijbelse nieuwjaar wordt overgenomen.

  Ook in dit kalenderjaar komen gasten naar Israël die op zoek zijn naar de christelijke bakermat. Voor de geïnteresseerde bezoekers is het een uitdaging om zich te verdiepen in de Joodse cultuur en Bijbelkennis. Het oog ziet de omgeving waarin diverse Bijbelse gebeurtenissen zijn geschied. Als het hart opengaat zal ook de diepgang én de ware betekenis een vreugde zijn. Het is maar een stap over een heel diepe kloof. Velen uit de Joodse mispoche hebben ontdekt wie Yeshua is. Met vreugde getuigen en verkondigen zij hun Messias. Aan het reguliere deel is dat niet zo gemakkelijk. Velen onder hen hebben over Yeshua gehoord maar hebben Hem nog niet aanvaard. Wel erkennen zij Hem als hun volksgenoot.

  Hoe anders is het in het westen waarin de kerkverlating blijkbaar niet stopt. Bij elk overlijden wordt er gesproken: weer een gemeentelid minder. Het aantal leden blijft maar achteruit hollen. Wie zo kijkt krijgt geen gelijk. Wat is de taak van de kerk? De mensen een gids zijn op hun levenspad op weg naar het Paradijs. We moeten anders leren tellen: wie zijn er Thuis gekomen in al die eeuwen. Met dat tellen van deze zegen die het voorgeslacht ten deel is gevallen verdwijnt treurigheid en komt er vreugde voor in de plaats.

  Dat geeft ook de nodige spanning: ben ik een goede gids geweest voor een ander? Van iedereen vraagt G’d aan ons wat heb je gedaan om de ander de blijde boodschap door te geven? Blijft het dan stil omdat je er te verlegen voor was? Blijft het stil omdat je het aan een ander hebt overgelaten? Waar het hart vol van is loopt het ook van over.

  Een goed voornemen is om het niet morgen maar vandaag beter te doen.

 5. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 12:18

  Immer vrome woorden op dit forum. Echter het gaat ook om het hier en nu. Het leven in de realiteit. Ik ben nu na een scheiding, u zult wel denken: dat is zondig. Nou neemt u van mij aan dat God het zondiger vindt om in een negatief huwelijk te blijven! Ik ben nu bijna twintig jaar verder en ik kan u zeggen, ik heb dit alleen met God kunnen overleven! Elke dag was en is een worsteling. Ben nu bijna twintig jaar alleen, nauwelijks mensen om me heen, zonder werk, met een chronische ziekte, zonder partner, een kind dat niet veel van me wil weten, en zonder geld door deze regering, zo ongeveer in armoede. Ik kan u zeggen: er is slechts een enkeling die zich om je bekommert. De meeste mensen hebben er geen oog voor. Hoewel ze misschien wel braaf in de kerk zitten. Ik heb geleerd wat het belangrijkste in het leven is: dat is mijn Geloof, dat pakken ze mij nooit meer af! En een stel fijne mensen om je heen en dat kunnen dan nog eens net zo goed mensen zijn die niet gelovig zijn. Zij hebben zelfs meer oog voor iemand in moeilijke omstandigheden dan iemand die wel gelooft, is mijn ervaring. Zelf bezoek ik eenzame ouderen, omdat ik als geen ander weet hoe dat voelt.

 6. Geralda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 16:46

  Ik ben het met Willy eens, we zijn nu nog geen volmaakte mensen, een ieder heeft zijn eigen strijd te voeren, de een tegen geld of hebzucht, de ander tegen andere verleidingen. Zolang je hier op deze aarde leeft ben je nog geen heilige. De allerheiligsten hebben zelf een klein begin van het doen van de wil van God. Natuurlijk als je de Here Jezus liefhebt ga je je leven anders inrichten en proberen zijn wil te zoeken in de alledaagse praktijk. Het allergrootste gebod is heb de Here u God lief en u naaste als uzelf. Vind het ook erg triest dat zoveel mensen niet omzien naar hun naaste in nood, ook ” kerkmensen”, gaan hier niet aan voorbij. Ik ben zelf ook kerkelijk en probeer wel eenzame mensen op te zoeken, maar dat lukt mij ook niet altijd met een druk gezin. Voor Willy, ik veroordeel je zeker niet, ik hoop het beter met je zal gaan in 2015, verwacht het bovenal van de Here.

 7. gerrit zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 17:03

  Dank je Dirk voor deze boodschap, dat de gemeente van de Here Jezus in Nederland in vuur en vlam mag staan voor het Lam van God.

 8. Martine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 17:04

  Wat mooi Willy, dat je eenzame ouderen opzoekt omdat je zelf weet hoe het voelt. Op die en andere manieren kunnen we vanuit de ontferming van Christus uitreiken naar anderen en Jezus zichtbaar maken. Dat is mijn wens voor de Kerk voor 2015.

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 17:14

  Een heel goed stuk Dirk zoals eigenlijk al jouw stukjes. Je wordt bijzonder gebruikt door de Heere 🙂

  Ik dacht aan twee liederen toen ik het las: opwekking 371: 1 HEER, U GAF AAN MIJ UW VREUGDEOLIE (371)C

  Refrein:
  Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
  Een lofgewaad in plaats van rouw.
  Een gouden kroon in plaats van as.
  Overwinning in plaats van verdriet.

  Ik verblijd mij zeer in U,
  mijn ziel verheugt zich en zingt.
  Want U nam mijn lege leven
  en legde uw liefde erin.

  Refrein:
  Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
  Een lofgewaad in plaats van rouw.
  Een gouden kroon in plaats van as.
  Overwinning in plaats van verdriet.

  Toen mijn leven doelloos en leeg was
  kwam U en gaf het weer zin.
  Nu ‘s mijn hart vol lof en aanbidding,
  want U maakte mij rijk binnenin.

  Refrein:
  Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
  Een lofgewaad in plaats van rouw.
  Een gouden kroon in plaats van as.
  Overwinning in plaats van verdriet.

  (c) 1983 Servants of the Lord,
  assigned to People of Praise
  Tekst & muziek: Patricia Wolesky
  Ned. tekst: Mireille Schaart

  en:

  opwekking 273: 1 LOFOFFERS BRENGEN WIJ AAN U (273)ES

  Lofoffers brengen wij aan U
  in uw huis, o Heer.
  Lofoffers brengen wij aan U
  in uw huis, o Heer.
  En wij brengen aan U
  een offer van dankzegging.
  En wij brengen aan U
  een offer van vreugd’!

  (c) John T. Benson / Universal Songs
  Tekst & muziek: Kirk Dearman
  Ned. tekst: Bep Donatz

 10. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 18:01

  “2015 staat inmiddels op de kalender. Velen hadden tien, twintig jaar geleden niet gedacht dat de gelovigen, de gemeente van de Heere Jezus, nu nog op aarde zouden zijn. Ze zouden spoedig worden opgenomen, waarna de grote verdrukking los zou barsten. Met grote verdrukking worden christenen in vele landen inmiddels wel geconfronteerd, maar ook zij zijn niet opgenomen. Ze moeten er dwars doorheen en velen van hen worden gedood, vaak op gruwelijke wijze.”

  De Grote Verdrukking zal pas een feit zijn wanneer de antichrist regeert en Gods rechtvaardige oordelen over deze wereld zullen gaan. Nu is de antichrist nog niet aan de macht gekomen en is het noch Genadetijd die afgelopen zal zijn wanneer de Gemeente wordt opgenomen.

 11. Jacob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 18:49

  amen.

 12. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 20:24

  Wees radicaal en heb Jahweh lief bóven alles en je naaste als jezelf. Jeshua volgen betekent je kruis opnemen en jezelf verloochenen. Jeshua volgen betekent: wandelen in het Licht. Jeshua volgen betekent doen wat Hij heeft gedaan, Hij is het Fundament en de uiterste Hoeksteen

  De kerken mogen hier leeglopen, elders in de wereld stromen ze vol. Jahweh die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken Zijner handen, zal Zijn werk voleinden, Hij waakt over de Zijnen. Jeshua waakt over Zijn gemeente en zegt: Zie Ik ben met u tot de voleinding van deze wereld. In deze wereld zul je verdrukking lijden, hebt goede moed want Ik heb de wereld overwonnen. Hij heeft de overwinning al behaald en wij mogen meer dan overwinnaars zijn in Hem. Wie Jeshua in alles volgt zal ook hier in Nederland lijden onder verdrukking, hoon, spot, vernedering en uitsluiting, je bent immers niet meer van deze wereld!

  Hartelijke groet en shalom
  Anne

 13. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 21:27

  Voor een ieder gezegend 2015
  Dirk dank voor deze woorden

 14. Paul van der Sluis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 22:26

  Wat een heerlijke boodschap in bovenstaand artikel. Wat een zegen dat de Heere Jezus met ons mee gaat. Daaraan wil ik beslist niets af doen. Wel herinner ik mij een waarschuwing die ik eens hoorde, die in lijn is met het artikel en die ik graag wil doorgeven: We kunnen er alleen op rekenen dat Hij met ons is, als we Hem volgen. Aan de belofte ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ gaat dan ook een voorwaarde vooraf. Maar als ik Hem ongehoorzaam ben en plaatsen bezoek waar ik niet hoor te komen, dan kan het zo maar zijn dat ik mij aan Zijn nabijheid onttrek. Sommigen vragen zich af “hoe ver ze kunnen gaan”. Beter is het om bezig te zijn met “hoe dichtbij je kunt komen”.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 22:31

  “Radicaal zijn” mis ik in alle commentaren. “Radicaal” is een vies woord geworden! Het was mijn Bijbelleraar (Sidney Wilson) in de zestiger jaren, die het bijzonder scherp zei: “Wie niet RADICAAL kiest voor Jezus Christus is op de kortste weg naar de hel”……… Altijd heb ik dat sterk overdreven gevonden….Nu kijk ik bijna 50 jaar terug en moet toegeven: “Hij had gelijk”!! Wat is er nog over van mijn vele broeders en zusters uit die tijd……. Zonder “radicaal” te zijn kan niemand “volharden” waarvan Jacobus en Openbaring 2: 10, spreekt!!
  Ook Jezus windt er geen doekjes om: Mattheus 10:
  “14 En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af. 15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad.”
  God zoekt desondanks nog steeds naar “iemand, die op de bres wil staan” (Ezechiël 22):
  “29 Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegt roof; het onderdrukt de arme en behoeftige, en de vreemdeling doet het tegen alle recht geweld aan. 30 Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. 31 Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun hoofd doen neerkomen – luidt het woord van de Here Here.”
  De ellende en de verdrukking die over ons komt WIL GOD NIET!! Toen ik het op op facebook publiceerde had ik binnen enkele minuten 3 medestanders en binnen een uur vonden ze eigen verschillen in opvattingen belangrijker dan het “gaan voor Heer”…… Wie is geschikt om op de bres te staan?? In en in triest als je gelooft, dat het onheil afwendbaar is…. Er blijkt niemand thuis te zijn.

 16. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 23:01

  Hartelijk dank Dirk voor deze woorden! EEN GEZEGEND 2015 TOEGEWENST Dirk!
  En Willy, ik heb geleerd uit de bijbel een ander niet te veroordelen,,(dus dat ga ik ook niet doen,,sterkte en verwacht het alleen van en door HEM) ik heb genoeg aan mijn eigen zonden. groeten.

 17. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 januari 2015 om 23:09

  Ja Dirk… wat een geweldige boodschap, dit is waar wij naar mogen uitzien.
  Wie weet hoe spoedig, als wij naar de tekenen der tijd kijken.
  Tot dat moment is er voor ons nog veel werk aan de winkel,nog is het genadetijd,
  en nog kunnen wij in vrijheid over Jezus vertellen.Laten we er met z’n allen geleid
  door Gods Geest de schouders eronder zetten, zodat wij nog velen gered mogen zien.
  SHALOM.

 18. Anne zegt:
  Geplaatst op zondag 4 januari 2015 om 8:17

  Nog goede voornemens, radicaal en ook nog gelukkig willen zijn? Dat kán: en toen Hij de mensenmassa zag ging Hij de berg op en ging zitten met Zijn leerlingen en toehoorders om hen heen, Hij nam het Woord en onderrichte hen.

  Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk der hemelen.
  Gelukkig wie treuren, want zij zullen vertroost worden.
  Gelukkig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten.
  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  Gelukkig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
  Gelukkig wie zuiver van hart zijn want zij zullen God zien.
  Gelukkig de vredestichters want zij zullen kinderen van Jahweh, de Heere God genoemd worden.
  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden want voor hen is het Koninkrijk der hemelen.
  Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
  Verheug je en júich want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

  jullie zijn het zout der aarde, maar als het zout aan smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
  Jullie zijn het licht in de wereld; een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen blijven! Lees Mattheus 5:1-12.

  Nóg meer geluk uit Psalm 1: gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt bij de wet van de Heer en zich verdiept in Zijn wet dag en nacht, hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water, op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet komt tot bloei.

  Over geluk gesproken…

  Shalom
  Anne

 19. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 4 januari 2015 om 12:42

  Ook in het jaar onzes Heeren 2015 mogen wij nu reeds als Zijn kinderen leven uit de rijkdom Zijner genade en uitzien naar het moment waarop wij aangesteld worden als zonen. In Ef.1:5 staat abusievelijk “aanneming tot kinderen” Volgens 1 Joh.3:2 zijn wij nu reeds Zijn kinderen. Teknon= kinderen, huios=zonen. Wij zullen tot zonen “gesteld” (thesia) worden bij de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8:23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Zonen erven, kinderen niet. Het is ook duidelijk uit het verschil tussen wet en genade. Romeinen 4:14 Want indien degenen, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, en de beloftenis te niet gedaan.Galaten 3:29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
  Titus 3:7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

 20. Tonny zegt:
  Geplaatst op zondag 4 januari 2015 om 14:48

  Als de Wereld (de mensen) de Bijbel niet leest, zouden ze hem in mijzelf moeten kunnen lezen!
  Om daar ook maar een klein beetje van te kunnen laten zien wie de regie in mijn leven heeft.
  Ik hoop dat dat kleine beetje groter en groter mag worden in 2015, dat kan alleen maar gebeuren door in HEM te blijven en HIJ in mij. Van mijzelf kan ik niets, maar IN HEM ZIJN we meer dan OVERWINNAARS! YESHUA is voor de één een geur ten LEVEN en voor de ander een geur van de dood.
  Ik wens ieder de geur van het LEVEN toe. Kies dan HEDEN wie je dienen wil!
  Yeshua zegt zelf wie MIJ liefheeft doet Mijn geboden.

 21. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 4 januari 2015 om 15:06

  Ernst van Offeren.
  Persoonlijk ken ik vele gelovigen die “radicaal” voor Christus Jezus de Opgestane Heer hebben gekozen. En…ze komen er ronduit voor uit!!
  Dat wordt niet altijd door iedereen in dank afgenomen.

  Maar deze “radicalen” wandelen allen op de smalle weg naar Boven. En of die Weg kort is of lang, is niet aan ons.
  Nee, radicaal zijn is geen vies woord.
  Wat Ezechiel 22 aangaat: dat gaat dan wel over de zonden van het aardse Jeruzalem en over het land/volk Israëls.

  Het “Lichaam van Christus Jezus de Opgestane Heer” wordt door Jezus/Yeshua Zelf bewaard en wel door Zijn Hogepriesterlijk gebed. Dat Hij voortdurend uitspreekt voor de Genade Troon van Zijn Vader.

  Ik zou daar Ezechiel 22 niet zo maar op toepassen!!

  W/lelie

 22. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 4 januari 2015 om 16:17

  Even nog een kort vervolg van hierboven
  De weg naar de hel is voor iedereen even lang of kort. En het zal voor iedereen dezelfde weg zijn!!
  Het is ook de “enige” weg naar de hel.

  Namelijk: voor de witte Troon wordt bepaald wie naar de poel van vuur en zwavel (zeg maar hel) wordt gestuurd. Namelijk: Zij die niet geschreven staan in het Boek des levens.
  En die weg gaat…vanaf… !!de witte troon! (moet je nagaan, de grote witte troon die staat in de hemel en waar HIJ!! op zit ) .. naar de hel.
  Dus de weg naar de hel gaat ..vanuit.. (vanaf de witte troon) naar de hel.

  Wat direct ook het definitieve eindpunt is voor allen die niet staan geschreven in het Boek des Levens. Een terug weg naar de witte troon/naar de hemel is er niet.

  W/lelie

 23. Anne zegt:
  Geplaatst op zondag 4 januari 2015 om 18:50

  Tonny, mooi verwoord; een leesbare brief zijn, een brief van Jeshua, de Heere Jezus, heel mooi, een krachtig getuigenis door de inwoning van JAHWEH’S Geest, te lezen in 2 Korinthe 3:2-3; de Geur van JESHUA, een Geur ten leven, een zeer aangename zoete en lieflijke Geur! te lezen in 2 Korinthe 2:14-16.

  Allen een hartelijke groet
  shalom
  Anne

 24. San zegt:
  Geplaatst op zondag 4 januari 2015 om 20:42

  Beste Dirk,

  Wat is radicaal-zijn? Mijn definitie van radicaal-zijn is de Here te gehoorzamen. Hij vraagt van ons maar één ding en dat is gehoorzaamheid. Dat wij in Zijn plan komen en Zijn wil doen. Dat wij niet met onszelf bezig zijn maar met Hem, Jezus!
  Gehoorzaamheid weegt zeer zwaar bij God. Nog meer zelfs dan de gaven van de Geest. Zie Mattheüs 7:21-23. Wij zijn niet radicaal als wij opvallen. Wij zijn niet radicaal als wij die dingen doen, die niemand anders doet in het geloof. Neen om Jezus te willen volgen, moet je gehoorzaam zijn. Zie ook Johannes 14:15,15:14. De Vader gehoorzaam te zijn is een voorwaarde om de Here Jezus te volgen. De Here Jezus zegt zelfs dat Hij ons vrienden pas kan noemen, als wij doen wat Hij ons gebiedt.
  Maar hoevelen willen de Here volgen? De afval is groot. Deze wereld heeft heel veel mensen misleid. De satan is nog steeds de overste dezer wereld. Zie Efeze 2:2. De leugen in de media is heel gewoon in deze wereld. Ze vinden het dwaas en overdreven als je de waarheid spreekt en in de waarheid wil wandelen. In hoeverre doen wij voorbede voor deze wereld in deze tijd en voor de redding van zielen? Die vorm van radicaliteit in de binnenkamer, is niet populair maar wel een kenmerk van echte radicaliteit. Hoe meer wij tegen het vlees, de wereld en de duivel ingaan, des temeer zullen wij met lijden geconfronteerd worden. En daar zitten de meeste “Christenen” niet op te wachten. Neen het evangelie moet “sugarcoated” zijn, wat ik gelezen heb ergens wat bovendien levensgevaarlijk voor je ziel is. Een evangelie van lijden en ontzag voor God wil niemand horen. Neen dat God mensen liefheeft is aanvaardbaar. Maar dat het Zijn wil kan zijn dat wij lijden omwille van de eeuwige dingen, daar krijg je de mensen niet meer voor het Evangelie. Maar dat is wel de waarheid. Er is maar één weg door dit leven en dat is achter Jezus aan.

  San

 25. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 5 januari 2015 om 5:20

  De profeten -denk aan Jeremia- deden en konden niets anders dan lijden omwille van de eeuwige dingen, lijden om hun eigen volk,lijden om hun eigen land, lijden aan zichzelf,de beproevingen, uitsluiting, smaad, lijden om….
  ontzag voor JAHWEH is het begin van wijsheid

  Radicaal of fundamenteel, woorden waar men -ook tegenwoordig- niet zoveel mee kan, op een enkeling na, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren, nochtans zal het een schare, menigte van mensen zijn die niemand tellen kan, uit alle naties, geslachten, volken en talen

  Hij die u roept is getrouw, Die het ook zal doen.

  Dank voor uw bijdrage San, zeer bemoedigend.

  shalom

 26. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 5 januari 2015 om 9:50

  Wanneer Paulus spreekt over de laatste bazuin in 1Cor15:52, gaat dit niet over wegrukking van gelovigen, maar allereerst over het gericht ten leven, doden die [als] onverderfelijk[e mensen] opgewekt zullen worden. [de vervulling van AANSCHOUWEN in heerlijkheid].

  Het geloof verwacht geen bevestiging, d.m.v. troost die gefundeerd wordt op wat mensen roepen, wat men… zo stellig meent te kennen en te weten[eigen filosofie;Col2:8], maar leert zich uitstrekken naar Gods willen en werken.

  Openbaringskennis, reikt veel verder dan onze menselijk horizon, zoals ook de vrienden van Job verkeerd spraken over God, zo riep God Zelf Job weer bij de les, waarna de aanklager en de schuld van Jobs vrienden aan het licht kwamen.

  Mensen kunnen zeggen te beschikken over de Geest van God, elkaar napratend of bidden om vuur, daarmee verwijzend naar wat Johannes daarover getuigde [Matt3:11;Luk3:16], maar verstonden niet, dat hier gedoeld wordt op het vuur van Gods gericht. [zij lijken vreemd van berouw]

  Johannes getuigde, hoe de 7de engel die van Godswege deze bazuin zal blazen, ook zwoer bij Degene Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemelen heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd [chronos; G5550] meer zal zijn.
  Hoe in de DAGEN van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, ook het geheimenis [inclusief de gelegenheden; kairous H2540] van God volbracht zal worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Openb10:6-7;Openb11

  Toch beweren naamloos velen, stellig, hoe er een nog groter geheimenis is, dan waar de apostelen naar verwezen, dat wordt dan volgens deze leer… daarna openbaar wanneer de aanklager vrij spel zal krijgen.

  Valse profetie betekent verwarring tot voorbij de gewoonte, wijzer te zijn dan Gods levende woorden, dat de Wet [Gods recht] en de Profeten nu buitenwerking gesteld zijn, waarmee andere wetten, zowel regel op regel ingevoerd werden, inclusief sacramenten zielen verleidend, hoe je je eigen ziel kunt behouden door DAAR AAN gehoor en hart te geven?

  Luk9:24

 27. Monique zegt:
  Geplaatst op maandag 5 januari 2015 om 11:37

  Prachtige woorden Dirk, ik geniet van je brieven. Ik wens jou en de jouwen een jaar vol met mooie verdiepingen en openbaringen van onze Heer en Vader!

 28. Jannie . zegt:
  Geplaatst op maandag 5 januari 2015 om 12:09

  Dag Dirk,
  Ik wil je langs deze weg bedanken voor alle nieuwsbrieven van 2014, dat de Here jou mag Zegenen en inspireren voor 2015. God’s onmisbare Zegen toegewenst voor jou en je gezin en voor alle lezers van deze site.
  We leven inderdaad in een duivelse wereld. Ik maak het soms ook mee tijdens bijéénkomsten, vergaderingen, familiebezoeken etc. Zomaar gebeurt er iets duivels, de duivel is heel listig en gemeen, ik word er soms gewoon ziek van.
  Maar ik word bemoedigt ook door degenen die reageren op de thema’s van deze brieven, wat een mooie liederen en teksten en reacties heb ik weer meegekregen deze keer.
  Ook word ik zeer bemoedigd door de volgende teksten die ik graag doorgeef nl: Psalm 28: 7 en uit 2 Samuel 22: 31. Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. Hij is rondom ons/jou onder alle omstandigheden.
  Radicaal zijn is (volgens mij) achter de Here Jezus aan blijven gaan en leven zoals Hij dat van ons verlangt, wat het ons ook moet kosten. En er eerlijk voor uitkomen dat Hij de enige Weg is en de Waarheid en het Leven. Zoals San ook al vermelde.

  Hartelijke groeten en Shalom,
  Jannie B.

 29. Annie bhl zegt:
  Geplaatst op maandag 5 januari 2015 om 13:41

  Sjalom Dirk,
  Ik ben blij met mensen zo als jij. Ik ben zelf erg gelukkig dat ik Yeshua heb leren kennen. Ik zeg zelf wel eens dat ik een fan ben van Yeshua. Door een zwaar verkeersongeluk kan ik moeilijk onthouden. Maar door G’ds genade beleef ik dat HIJ mij woorden geeft als ik die nodig heb, en kan ik getuigen van mijn zeer lieve Pappa in de hemel. Ik hoop en geloof dat Hij velen als mij gebruiken zal in Zijn plan. Laten wij allen die de Messias belijden en Zijn Wetten doen ook radicaal zijn in 2015
  G’ds rijke zegen toegewenst
  Annie

 30. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 5 januari 2015 om 15:22

  Een poosje terug schreef ‘Troost Mijn Volk’ over het omzien naar weduwen en wezen in hun druk. Jes. 1:17
  Dat gebeurde als antwoord op mijn stelling dat er een soort politiebescherming zou moeten zijn, met het oog op geweld en terreur.
  Hoe het ook zij, als je omziet naar het lichaam van Christus op aarde, dan krijg je als vanzelf de zorg voor je zusters in de schoot geworpen. Priesterwerk noem ik dit.
  En wees maar gerust betrouwbaar! De Heer ziet er op toe dat alles volgens Zijn plan verloopt. Hij geeft leiding aan het werk met goede raad. Daarom kunnen wij Zijn stem horen. En dat is nodig, vooral wanneer er helemaal geen wegen zijn om te gaan en je met lof-offers door machtsblokken heen moet wurmen, terwijl “ze” op de stoep tegen je staan te schreeuwen.
  Niet veel mensen zien om naar weduwen en wezen. De gemeente is geestelijk als een grote vuilnishoop. Zodat je de kerstdagen alleen mag doorbrengen, in het donker, piekerend hoe je het werk dat anderen laten liggen, alsnog kunt opknappen. Ook voor jongens is er niet altijd een weg om te gaan. Boze geesten hebben een vaste positie in het lichaam van Christus op aarde.
  Het betekent dat je ook een goede soldaat moet zijn om te kunnen “priesteren”.
  Dit is het beginsel van ‘koninklijk priesterschap’… je dient de Heer en Zijn gemeente door een betrouwbare machtsvoorziening te zijn voor anderen, maar je moet als een strijder wel zelf de weg banen, omdat anderen dat niet doen.

 31. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 5 januari 2015 om 21:00

  Al JESHUA’s discipelen/leerlingen hebben de volmacht om in Zijn autoriteit te spreken en te handelen.

  Ook reactie(30) is mij uit het hart gegrepen. Ik heb het op m’n hart en ook de oproep om samen te bidden voor de mensen hier – gezien de reacties – die lijden om JESHUA’s wil, ik proef de nood en het spat van m’n beeldscherm af.

  Er bevinden zich wolven in schaapsklederen in het lichaam van JESHUA, ik zeg maar zo: voor wie lauw zijn of koud voor JAHWEH’s roepstem daar heeft de leugenaar vanaf het begin geen werk aan….

  Dirk, ik doe een oproep tot gebed voor allen die een lijdensweg hebben te gaan om Jezus wil.
  Ik denk aan de apostel Paulus/Sha’ul die zei: ziende op mijn broeders vatte ik weer moed! uit Handelingen 28:15

  Willy (reactie nr 5) als u dit leest, ik weet waar u doorheen gaat en ik breng u in gebed tot de Vader, tot de troon der genade, Hij ziet wél om, want Zijn ogen gaan over de ganse wereld naar hen die Hem ernstig/serieus zoeken.

  En waarom er geen kip naar naar je omkijkt – even in het algemeen gesproken – de maatschappij is aangetast door onverschilligheid, lauwheid en liefdeloosheid en daar betaalt deze maatschappij een hoge prijs voor… er is niets nieuws onder de zon, hoe actueel JAHWEH’s Woord is kunnen we lezen in de profeten – Jeremia en Micha – en onder andere in openbaringen.

  2 Kronieken 16:9 zegt: want Gods ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wiens hart volkomen naar Hem uitgaan.

  JAHWEH is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken (Hebreeen 11:6 en uit ervaring weet ik dat ik dan – vaak – veel geduld moet hebben, zelfs járenlang geduld door jarenlange gebeden en smeking en menigmaal dacht ik dat ik zou bezwijken en door al die ervaringen heeft JAHWEH mij geleerd dat Hij één en al wijsheid is en Hij de dingen doet in mijn leven op Zíjn tijd en als ik dan bijna lijk te bezwijken zing ik Psalm 138 berijmd: Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet schenkt Gij mij leven, is dat mijns vijands gramschap brandt Uw Rechterhand zal redding geven, en zo zing ik dag en nacht de Psalmen.

  shalom
  Anne

 32. San zegt:
  Geplaatst op maandag 5 januari 2015 om 23:12

  De meest radicale Mens is Jezus geweest. Hij is God die in het vlees is gekomen. Zijn voorbeeld doet ons navolgen. Bestudeer Zijn leven en Zijn woorden en let op alles zoals Hij het gedaan heeft. Zie erachter te komen, via het aandachtig lezen van de Bijbel Wie Hij eigenlijk is. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij verandert niet. Zoals Hij vroeger was, zo is Hij nu nog steeds. Verwacht een openbaring en bid erom! Dat zal je leven verrijken met kostbare kennis dat met geld niet te koop is. De armen naar de wereld, zijn meestal de rijken in het geloof. Want in het verhaal van de rijke jongeling, zegt Jezus dat het makkelijker voor een kameel te gaan door het oog van een naald dan voor een rijke het Koninkrijk Gods in te gaan, als zij op geld vertrouwen. In Marcus 10:24 HSV zegt Jezus: …Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen ver- trouwen, het Koninkrijk van God binnengaan!”… Maar de Here Jezus en Zijn discipelen op Judas na, hadden geen last van teveel aardse rijkdommen te bezitten. En de wereld vindt dat bespottelijk en belachelijk als je geld niet serieus wil nemen, zoals Judas dat was. Jezus liet zelfs een vis geld brengen omdat zij geld nodig hadden. Mattheüs 17:27 HSV om de belasting te kunnen betalen. Als wij dit niet kunnen geloven dan is het zaak een andere houding op na te houden. Want zelfs kleine kinderen kunnen het hart van Jezus kennen. Als wij dit verloren hebben, moeten wij weer terug naar de eerste liefde. Zie Openbaring 2:4,5 Het leven van Jezus was radicaal, de wonderen en tekenen die Hij deed was het niet, maar Zijn karakter is heel uniek. Dat Hij nederig en zachtmoedig was terwijl Hij God zelf is, is niet te bevatten. Dat Jezus zich zo heeft willen vernederen. Dit kan alleen het plan van God zijn voor een mensheid dat verloren is in zonde en schuld.

  San

 33. Marco zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 januari 2015 om 3:23

  Sjalom Iedereen !

  Dirk schrijft TERECHT : Wees radicaal! Breek met zonde, richt u op de Heere Jezus, voor 100 procent.

  Wat is eigenlijk zondigen ?
  1 Joh 3: 4 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.

  OPROEP : Gehoorzaam G’ds leefregels zoals die in de wet / Torah staan vermeld en volg Yeshua en wellicht NIET de Christelijke / Roomse Jezus die verkondigt dat de wet is afgeschaft .

  Dus wees RADICAAL en vier/gedenk de Sjabbat / zaterdag 7e dag der week , G’ds feesten LEV23 eet geen varkensvlees / gelantine , paling ,garnalen enz , bloed [ e120 luizenbloed ]LEV11 , kortom bestudeer Zijn wil en gehoorzaam zijn leefregels . voor de Israelliet en ieder die zich bij hen aansluit / ent ROM 11

  Volg Yeshua ,
  Hij die zegt dat de wet zeker NIET is afgeschaft MAT 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen……. Zoek/google een gemeente die dit belijdt en doet.

  Of blijft u liever zondigen ?

 34. Tonny zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 januari 2015 om 14:44

  Bovenstaande reactie van Marco wil ik hiermee onderschrijven.
  Wel wil ik benadrukken dat de Wet/Torah vaak wordt gezien als een stok om mee te slaan.
  Zo is het gelukkig niet, zelf heb ik mogen ondervinden dat de Torah de beste leermeester is en een weg om te gaan! Zo samen met Yeshua mag ik mijn behoudenis uitwerken tot ZIJN WEDERKOMST,wanneer ZIJN voeten zullen staan op de olijfberg zoals HIJ zelf heeft gezegd.
  Sjalom,
  Tonny

 35. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 januari 2015 om 16:21

  Beste Marco

  Ik heb respect voor dát waar je je aan wil houden. De apostel Petrus zelf zegt dat de een vlees denkt te kunnen eten en de ander vindt dat dat juist niet kan (Hand. 10)

 36. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 januari 2015 om 20:26

  Laten wij als christenen uit de heidenen oppassen voor het Joodse Wetticisme. Wij moeten niet denken dat wij door ons aan de Thora te houden dat we dan behouden worden, we worden behouden enkel en alleen door het Zoenbloed dat de Heere Jezus voor onze zonden uitstortte aan het Kruis van Golgotha. Aan allen die zich aan de Thora proberen te houden, lees de Brief aan de Galaten maar.

 37. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 januari 2015 om 11:53

  Beste Dirk,
  Wat een KRACHTIGE woorden en een RADICALE boodschap voor het nieuwe jaar 2015 . Deze kunnen wij ons zeer ter harte nemen en proberen in PRAKTIJK te brengen in 2015, want de wederkomst van de Vredevorst: Jezus, die de wereld zal veranderen, komt steeds dichter bij,
  Misschien mag ik het (weer) nog aanvullen met :
  Laat je Christen-zijn in 2015 nog meer RADICALER : Zien, Horen en in Praktijk brengen, op welke plek, met gegeven capaciteiten en gaven Gods en dit met Gods-zegen. Maar de verleidingen van, en de strijd tegen de satan zullen nog heftiger worden. Laten wij Christenen ons daartegen wapenen, in ÉÉNHEID buiten de kerkmuren, in de wereldwijde missionairende Christelijke org., bijbel-verspreidende org. hulpverlenende org. etc. Maar ook in de politiek. Hoe moeilijk dit momenteel ook is in de politiek als je RADICALE Christelijke meningen hebt. (zelf ondervonden)
  Ik wil dan ook afsluiten met een toepasselijk spreekwoord:

  Het “WERKEN” voor de Heere zal ZWAAR zijn, maar de “OOGST” zal “GROOT” zijn! Hub.

 38. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 januari 2015 om 17:03

  Sjalom Dirk,

  Wat jammer dat mensen ten onrechte wijzen naar wettische Joden. Daarmee scheppen zij een karikatuur die ons onrecht doet. Als men dat zo scherp stelt geeft men een vals getuigenis af.

  De Thora legt bepaalde functies vast die tijd én plaatsgebonden zijn. In diezelfde Thora worden functies benoemd die rechtsgeldig blijven tot de laatste dag hier op aarde. Het staat er vanwege het feit dat het gebod een functie had én om de historische gebeurtenissen in het juiste licht te verklaren. De heilzame wetten zijn gelukkig geen uitvinding van de kinderen van Israël, zij zijn ingegeven door de Eeuwige als een richtsnoer. Wat een zegen dat deze ook aan de volkeren is gegeven.

  Men bagatelliseert de Thora vanwege het feit dat er zaken in de Thora genoemd worden die uitsluitend voor de kinderen van Israël van toepassing is. Kritische opmerkingen richting de Thora is een aanklacht naar de Eeuwige. Men bedoelt het goed en denkt daarmee sympathie te winnen. Het onthouden aan de Thoraprincipes was zichtbaar in de dagen van Yeshua.

  Wie de Thora terzijde schuift, omdat men van mening is dat deze alleen op de Joden van toepassing is, erkent de Thora niet. Wie zegt dat de wet vervuld is spreekt het onderwijs van Yeshua tegen. Thora én evangelie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden! Willens en wetens maakt men de kloof groter door karikaturen neer te zetten. De pijlers worden onder de bruggen uitgehaald. Men heeft geen boodschap meer aan elkaar.

  Een heidens karwei verrichte Paulus om de eenvoudige basale geboden over te brengen aan de volken. Hij verkondigde het evangelie van Yeshua en hield zich aan de Ceremoniële wetten. Paulus bediende zich van paradoxen volgens de gangbare traditie in die dagen. Trouwens alle evangelieschrijvers en apostelen volgden Yeshua in Zijn onderwijs.

  Gelukkig zijn er onder u die de Thora erkennen en er naar willen leven. Het doet Messiasbelijdende Joden pijn om de opdrachten en voorschriften in de Thora te lezen en deze niet te kunnen uitvoeren. Schrijnend is de vaak geuite en ondoordachte uitspraak om toch maar niet terug te gaan onder de geboden.

 39. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 januari 2015 om 22:21

  Hoewel Dirk heeft gevraagd niet op elkaar te reageren moet mij in het kader van de steeds maar weer terugkerende opmerkingen over de wet nu toch ook van het hart dat ook ik de Galatenbrief erg duidelijk vind hierover. Ik ben gestorven en dus kan er vanuit de wet geen aanspraak meer op mij worden gemaakt. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ook Romeinen 7 leert mij dat de dood vrijmaakt van de wet. Daarnaast zou ik 1 Timotheus 1 hier nog willen noemen.
  En wat betreft het artikel van Dirk, denk ook ik dat hoe een verdrukking broeders en zusters nu ook al lijden en hoe verdrietig dit is, hoezeer dit om gebed vraagt, de werkelijke grote verdrukking nog plaats moet gaan vinden, na de opname van de gemeente.

 40. Wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 januari 2015 om 10:01

  Wat men zegt en denkt over toeval, heeft mij nooit overtuigd. 1Tim1:5-11

  Ook wat ik denk of anderen zeggen kan dienen om van te leren, maar overtuigen kan alléén Gods Geest, medegetuigend hoe groot, hoe overweldigend de breedte en lengte de diepte en de hoogte was en nog steeds is van Gods Liefde, voor ons toen wij nog zondaren waren – in onwetendheid zelf bepaalden wat goed en kwaad is – heeft Hij Jeshua hoewel Hij de Zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit het geen Hij heeft geleden. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Rom8:26;Efez3:18-19;Rom5:8-11;Hebr5:8;12:2

  Alléén door Zijn hand zal het welbehagen van de HERE voorspoedig zijn, alléén door de wetmatigheid[G3551] van het geloof dat van Zijn hand komt, versta ik dat de Wet[Lett. ook Onderwijzing] van God geestelijk en heilig is en ook het gebod heilig en rechtvaardig en goed; Jes53:10-12;Rom3:31;Efez2:8-10;Rom7:1,12-14

  Dit blijkt alles ook uit de waarschuwingen over die dagen: Matt7:22-23 (HSV) Velen zullen op die dag tegen Hem zeggen: HERE HERE, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid[G458] werkt!

 41. Wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 januari 2015 om 10:03

  Tenslotte wil ik nog terugkomen [zie nr26] op wat we kunnen verstaan uit Openb10:6-7;Openb11
  HSV 5 En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn hand op naar de hemel, 6 en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd[G5550] meer zou zijn.
  7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.
  Uit het voorgaande blijkt, dat de vervulling van al Gods beloften, maar ook de vergelding .. ja en amen zullen blijken. Er bestaat geen twijfel meer over zelfs, dat er geen tijd [kaïros, wat staat tegenover gelegenheid =chronos, Hebr. mo-ed] meer zal zijn.

  Kun je je een periode of dagen of een dag voorstellen, die meer verschrikkelijk zal zijn, voor hen en het wereldje dat hen zo lief was, die afval of ongerechtigheid gepredikt hebben, die de Naam gebruikten maar niet gekend werden door hun Verlosser?
  En met vreemd vuur bezig geweest waren. Dat herken ik als de grote verdrukking. Ontmaskering van wat naamloos velen als DE waarheid hadden uitgeroepen, waarmee velen hun innerlijke ongeloof probeerden te verhullen. Met de vinger wijzen naar hen die wettisch zijn, maar ongerechtigheid prediken.

  2Petr3:13-18; Jes58:9 Lees vooral de context.

 42. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 januari 2015 om 13:42

  Hoewel ik al 3 reacties heb geplaatst ,wil ik me bij Troost Mijn Volk aansluiten.
  Heb ik het toch op mijn hart dit te delen:
  Psalm 121; een lied Hamaäloth: ik sla mijn ogen op naar de bergen.

  Shir La’ma’alot; https://www.youtube.com/watch?v=9fNpErJ_C5k

  Psalm 121 – in het Hebreeuws gaat mij door merg en been, het raakt mij diep in mijn ziel, ik ervaar een diepe verbonden met de Joodse wortels van mijn geloof, hoe kan het ook anders, ik zing dezelfde Psalmen!

  Shabbat shalom!

  Anne

 43. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 januari 2015 om 19:05

  Shalom Dirk en alle brs en zrs,
  Troost heeft volkomen gelijk in wat hij schrijft; wat ik als oudere boeder, na het eerst op mijzelf heeft moeten toepassen eerder al moest doorgeven ter oproeping aan ons allen.
  Dit is nog steeds van kracht en bewijst zichzelf.
  De christenen – sorry ik generaliseer (net als de profeten deden) – mezelf insluitend.
  Wij moeten ons verootmoedigen tegenover G-Ds oogappel. Het zijn de drie grote zonden die nog steeds overheersen onder de goym: ARROGANTIE, liefdeloosheid en tenslotte onverschilligheid.
  Jawel lieve brs en zrs, hier zouden wij van wakker moeten liggen.

  Zo ook de liefdeloze opmerkingen dat zij (de joden) moeten nog twee derde verliezen in een nog erger shoa. Ik weiger dat te geloven; het is genoeg geweest.
  Nog een shoa, ook over mijn geliefden… Als je dat echt gelooft, dan moet je dag en nacht huilend DE EEUWIGE AANROEPEN ZONDER RUST TE HEBBEN.
  WIE HEEFT ZO’N ZONDIGE EXEGESE BEDACHT??
  U allen Zijn WIJSHEID toegebeden, shalom in YESHUA HA MASSJIACH.
  Lou.

 44. Wim J zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 januari 2015 om 9:29

  De naam Israël betekent: God, Zijn God JHWH[Jes63:9] zal strijden.
  Zoals geschreven in de Torah, Deut30, zie vooral verzen 6-7, Hij, [Heilige Israëls, Die noch sluimert, noch slaapt], zal hun hart besnijden, en het hart van hun zaad, om Adonaj, hun God, lief te hebben met hun ganse hart en met hun ganse ziel, opdat zij zullen leven.
  En Adoaj hun God, zal al die vloeken* leggen op hun vijanden en op hun haters, die hen vervolgd hebben.

  Heel opmerkelijk is, dat er in de grondtekst de woordjes [‘kol-ha-alot’] vertaald zijn met ‘al-deze-vloeken’, dit woordje* ALoTh lijkt bij het eerste gezicht op het Hebreeuwse woordje, enkelvoud ALLaH, vertaald met eik of terebint. [Jozua24:26]
  Gezien het verband, is dit een werkwoordsvorm* wat verstaan wordt als ‘een eed zweren of vervloeken’ H422 >> https:\/\/bit.ly/1IMJZB5

  In Hosea 10:4 komt dit zelfde begrip uitgesproken letterlijk ook weer voor.
  De staten vertaling blijft het dichtst bij de oorspronkelijke tekst: vers4: Zij hebben woorden gesproken, valselijk zwerende[alot] in het verbond maken; daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen, op de voren der velden.

  In deze bewoording, blijkt het begrip ALOTh een werkwoordsvorm, [zoals Gods Naam dit ook is; in dit geval 3ste persoon meervoud van het w.w. ALaH], waarmee tegelijk duidelijker wordt, dat de eed zweren bij lege, zinloze woorden, [het bedenken en ‘verzinnen’ van een eigen verbond, tegen God; zoals in Pergamum] dit zich tegen stervelingen keert, vooral wanneer dit zaken betreft, die Gods Woord als heilig aangeeft, zoals Gods Onderwijzing[Torah], die vanwege menselijk denken [onwetendheid als wel spreken tegen Gods bedoeling in] weggeredeneerd wordt. Met gevolg: Gebod op gebod. Regel op regel. Enz.

  Dit wijst naar de achterliggende armoede, van Sardis en Laodicea [Openb3], zoals wij in ‘het claimen van de naam’ en het ‘verrijkt zijn… aan niets gebrek hebbend’ herkennen, zoals blijkt uit hun leer[Thyatire], maar ook voorbereidend, naar de grote afval zal leiden, van waaruit de kleine hoorn [Dan7;23-26;Openb13:14] deze totale verduistering als voedingsbron zal vinden.
  Openb3:3,14

 45. Wim J zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 januari 2015 om 8:57

  Er bleek een foutje in mijn vorige toelichting.

  Deut30:7
  En Adoaj hun God, zal al die vloeken*[ אָלוֹת ]* leggen op hun vijanden en op hun haters, die hen vervolgd hebben.
  * uitspraak alot. Dit blijkt toch meervoudsvorm van het woordje אָלָה ala, zonder punt[dagesh] in de middelste letter [=eed of vloek], afgeleid van het werkwoord vloeken of zweren en heeft dezelfde tekens. De context blijft bepalend, wat bedoeld wordt.

  Mijn digitale woordenboek Bijbels Hebreeuws bevatte een drukfoutje, verwarrend voor mij.
  אַלָּה moest אֵלָה zijn, wat uitgesproken wordt als élla en niet als alla wat volgens een ander woordenboek pistach-boom of godin betekent.
  אַלָּה uitspraak, alla betekende daarin knots, knuppel.

  Het moge duidelijk worden, dat zij die zich verbonden met [een] ala [vloek], om ‘anders denkenden’ te haten of verachtenswaardig te maken, oordeel te wachten staat Luk6:38b …. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.

  Openb18:6 Babylon wacht zelfs dubbele vergelding.

  Wat Hebr4:12,10-16 onderwijst, is méér hoopgevend, dan wat [waar] als in de geest van [leidraad] Bileam en Balak onderwezen werd [Pergamum, Openb2:14] en wat men als godsdienstigheid ging promoten, waardoor
  Mensen[tallozen] ook blind werden voor geestelijke zegen en de vloek,
  die van Godswege, in Gen 12:3 door de HERE uitgesproken wordt . “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt[lett. verachtenswaardig maakt*] zal Ik vervloeken**; en in [door/met] u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”
  * H7043 https:\/\/www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H7043&t=KJV
  Hier wordt de Piel vorm(C) van het werkwerkwoord QaLaL gebruikt
  ** H779 https:\/\/www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H779&t=KJV
  ARaR vervloeken zoals alléén God dit vermag te doen, door de schuldigen zelfs tot een vloek te maken.

  Meten met dubbele maten in politiek, ‘recht’ en godsdienstgheid is dodelijk, het hart van de natuurlijke mens blijkt ongeneeslijk; Jer17:9.
  Jer17vers10: Slechts bij de God van Israël, Zijn Woord, is verlossing. Hij blijkt de verwachting, de Hoop en wortel van David, de Leeuw uit de stam van Juda als geen ander!! Openb5

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden