Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een Godsman voor Israel… (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015, 12:05 door Dirk A A

Het gaat er heftig aan toe richting de verkiezingen op 17 maart aanstaande in Israel. Een topmedewerker uit het campagneteam van de Amerikaanse president Obama is sinds kort in Israel actief om de herverkiezing van premier Netanyahu te voorkomen. Het betreft Jeremy Bird. In Israel werkt hij samen met de beweging V15 (Victory 2015), die fel anti-Netanyahu is en financieel gesteund wordt door de linkse Amerikaanse organisatie ‘One Voice’. Er woedt een geestelijke strijd om de leiding van Israel. God is echter veel machtiger dan Jeremy Bird, of wie dan ook.

Bird, die de campagne tegen Netanyahu leidt, wil een team van duizend vrijwilligers op de been brengen, om zoveel mogelijk mensen op iemand anders dan Netanyahu te laten stemmen.
Dit bericht verscheen de afgelopen week in diverse media. Betekent de inzet van Bird dat Obama achter zijn poging staat om Netanyahu ten val te brengen? Dat is niet helemaal duidelijk, hoewel het nauwelijks voorstelbaar is dat Bird dit zou doen terwijl Obama het er niet mee eens is.

Dit past in het plaatje dat Obama zich buitengewoon irriteert aan Netanyahu. Obama is het totaal oneens met Netanyahu’s visie op de dreiging van Iran en zal hem ook beschouwen als een sta-in-de-weg naar een overeenkomst met de Palestijnen.
Onvermoeibaar blijft Netanyahu de wereld waarschuwen tegen de groeiende dreiging vanuit Iran, zeer tegen de zin van Obama in. Zeer recent liet Obama al weten absoluut niet gecharmeerd te zijn van de toespraak die Netanyahu in maart voor het Amerikaanse congres zal houden over Iran, op uitnodiging van het Congres zelf, overigens. Obama heeft al laten weten Netanyahu dan niet te willen ontmoeten.

U vraagt zich misschien af waarom ik me hier druk over maak. Dat komt omdat ik me zozeer met Israel en met het Joodse volk verbonden voel. Israel is Gods land, het volk is Gods volk, Jeruzalem is Gods stad. Dan kun je niet onverschillig toekijken naar wat er gebeurt.
Dan voel je je betrokken. Dan huil je over de zonden van het volk en smeek je de Heere om genade, om ontferming. Dan voel je de benauwdheid van het volk, in alle dreiging, nu in het bijzonder groeiend vanuit Hezbollah, en dan smeek je de Heere om bescherming. Dan voel je de strijd om de macht, nu met de naderende verkiezingen en dan weet je dat het een geestelijke strijd is.

Of Netanyahu de man is die God wil blijven gebruiken om Zijn volk te leiden in deze cruciale jaren in de wereldgeschiedenis, weet ik ook niet. Waar ik niet aan twijfel, is dat we nu voor Netanyahu moeten bidden. Nu de dreiging vanuit Hezbollah, gesteund door Iran, vanuit Libanon en Syrië snel toeneemt. Nu het antisemitisme wereldwijd escaleert.

Bid om wijsheid voor Netanyahu, om daadkracht, om vertrouwen op de God van Israel. En ik voeg er in mijn gebeden aan toe: ‘Heere, open Zijn ogen voor de Messias, Jezus, Jesjoea.’

Het is verre van gemakkelijk om nu Israel te leiden in deze laatste dagen voor de komst van de Heere Jezus. Er woedt een geestelijke strijd om Israel, om het Joodse volk. Er is veel armoede in Israel, wat onrust veroorzaakt. De toestroom van Joodse mensen die overal vandaan – momenteel vooral vanuit Frankrijk en Oekraïne – Israel binnenkomen, vergt grote inspanningen van het land. Dan is er de groeiende dreiging van Hezbollah vanuit Zuid-Libanon en Syrië. Bij een raketbeschieting door Hezbollah afgelopen week kwamen twee Israëlische militairen om het leven. Hezbollah, dat actief wordt gesteund door Iran, zegt niet uit te zijn op een militaire confrontatie. Ondertussen staat Israel paraat en houdt rekening met een verdere escalatie.

Te lang hebben we gezwegen! Te lang hebben velen hun ogen en oren gesloten voor Israel. Beste mensen, sta op! Zwijg niet langer! Iets wat we allemaal kunnen doen, is om vanaf nu tot de verkiezingen elke dag God aan te roepen in gebed voor Israel.
Ik geloof dat Hij Zijn hand heeft in de verkiezingen. ‘Heere, laat diegene gekozen worden, door wie U Israel de komende tijd wil laten leiden.’
En weet: God is veel machtiger dan Jeremy Bird, die als enig doel heeft Benjamin Netanyahu ten val te brengen. Luister Jeremy: ‘Je bent geen partij voor God. Zijn wil zal geschieden.’

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015 om 14:01

  Erg jammer dat er veel armoede is in Israël. Via Christenen voor Israël weet ik dat daar geen goede sociale voorzieningen en fatsoenlijke uitkeringen zijn om daar van goed te kunnen leven. Particulier initiatieven om daar de armen te helpen, zijn dan ook van groot belang. In feite zijn wij hier in Nederland verwend met al onze uitkeringen en voorzieningen en is het ook niet vanzelfsprekend dat wij dat hier allemaal hebben.

 2. Peter Dijkstra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015 om 14:47

  Amen!
  Ik bid tijdens de 100 dagen gebed voor Israël en de volken (GPC) ook voor NL.
  Laten we achter Israël blijven staan.

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015 om 19:28

  Sjalom Dirk,

  Ik ben blij dat je zo met mijn volk meeleeft. Ons land heeft een krachtige leider in Bibi Netanyahu, die een stevig statement afgeeft daar waar dat nodig is. Ik begrijp maar al tegoed dat velen hem weg willen hebben. Onbegrijpelijk is het dat de VS tegen onze Bibi Netanyahu is. De laatste vrienden van Israël zijn bezig om zich van ons los te maken. Ik zie dat als een opmaat naar “het alleen komen te staan” in deze wereld.

  De geschiedenis heeft ons geleerd dat wie Israël zegent gezegend zal zijn door G’d. Vele Joden brachten voorspoed en welvaart in zeer veel landen. We kregen ook een opdracht mee: vanuit Jeremia 29:7. Deze dienende taak bracht welvaart voor de gaststad en gastland.
  Jaloerse blikken ontstonden door een wederzijdse welvaart die ertoe leidde dat ons bezit werd afgenomen. En nog was dat niet genoeg, zonder bezit en naakt zijn we de Spaanse grens overgezet naar Portugal. De kerk had naar ons een grote bekeringsdwang. Joden die zich niet “bekeerden” tot de kerk kwam op de brandstapel terecht. Ook dat speelde zich decennia later af in Portugal. Er is een causaal verband: de “opkomst van een wereldmacht” en “de ondergang van een wereldmacht”.

  Waar de Joden welkom waren nam de welvaart toe. Hoe zal het gaan met de VS die zich steeds meer van ons gaat vervreemden?

  En nu? We hebben een thuisland die alle potentie in zich heeft: democratisch, maatschappelijk betrokken met de bewoners, goede landbouw en beheer van water. Zo zijn er nog veel meer zaken te noemen. O ja, we kregen al meteen vijanden, die jaloers waren op onze democratie en het in cultuur brengen van ons land. Vele oorlogen zijn er gevoerd en zagen we dat de Eeuwige ons beschermde. Alle tegenstand heeft uiteindelijk geleid dat we haast geen geld meer over hebben voor sociale voorzieningen. We weten heel goed dat het omzien naar de naaste een Bijbels gebod is.

  Er rest mijn volk nog een ding: het luide roepen om de terugkeer van de Messias.

  Dan zal er vrede zijn.

 4. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015 om 20:00

  Beste Dirk,

  Op internet was te lezen dat B Obama toegegeven heeft dat hij moslim is. Daarom dat deze hele actie van J Bird te begrijpen is en dat B Obama zich ergert aan het anti-Iranbeleid van premier Netanyahu. Dus diegenen die nog in de waan werden gelaten dat Amerike het beste voor heeft met Israël kunnen dat vergeten. Amerika zal Israël in deze dagen spoedig afvallen en dan komt Israël alleen te staan. Maar zij vergeten dat er een God is die Israël zal helpen en zich als de Almachtige zal betonen.
  Ik zou willen aanraden om wat er op het nieuws komt, niet te geloven omdat de hele wereld in de leugen leeft van de satan. Zie 1 Johannes 5:19. Maar de Bijbel wel te geloven (althans de nauwkeuriger vertalingen). Dan zie je gebeuren wat God reeds tweeduizend jaar geleden voorzegd heeft in de Bijbel. Het is een uniek Boek. Het maakt waarlijk wijs en het beschermt tegen dwalingen op het geestelijk vlak. Daarom lees en ken de Bijbel. Het voorkomt veel leed door Zijn geboden na te volgen.

  Groeten,
  San

 5. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 januari 2015 om 11:08

  Beste Dirk,
  Wij Christenen moeten juist nu ook meer Radicaliseren, door Jezus belangrijkste gebod : Hebt u naaste lief gelijk u zelf, daadwerkelijk meer in praktijk te brengen.
  In mijn getuigenisverhaal heb ik het verwoord als het 11e gebod :
  Heb elkander lief, DEEL lief en leed, GOED maar vooral OVERVLOED met elkander en VERGEEF elkander 70X7 keer.
  Delen, Geven, en Vergeven zijn de belangrijkste werkwoorden van het Christelijk geloof.
  Zoals Jezus de schakel was tussen God en de mens, zo moeten wij Christus-volgelingen de schakel zijn tussen Jezus en de mens.
  Voor Israel kunnen wij bidden tot de Heere. Voor politieke hulp, denk ik is hier al geen meerderheid meer. Hub.

 6. Wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2015 om 7:57

  https:\/\/bit.ly/15XFGpW De mens wikt, God beschikt!!

  De 1ste van de 10 woorden* van God kunnen we niet zomaar een gebod noemen, omdat de voorstelling, de naam die mensen, zich voor God bedacht hebben, bij en in de praktijk van hun leven, hun cultuur/beschaving, weinig, of zelfs helemaal niets met datgene te maken heeft wat God geboden heeft.

  Ook Zijn Naam en woorden [levende] zijn één, ’s mensen maaksels en daden bleken zelfs het tegenovergestelde van en naar Gods bedoeling[en].

  Wij denken, dan niet alléén aan discipelen die honger hadden en schriftgeleerden, die een oordeel vellen, [Matt12:7-8] maar ook aan het systeem en de gedachtewereld[bij hun daden] van hen die zichzelf christen noemden, zich rijk en verrijkt met hun godsbesef wisten[1Cor15:34], vele beloften en gemaakte WOORDEN zichzelf toe-eigenend en met oordeel en verraderlijk gedrag klaar stonden hen Joodse medegenoten aan hun lot over te laten [na de shoa, sinds 70 jaren lijken groten en kleinen, geletterden en ongeschoolden nog weinig geleerd te zijn].

  Israëls rest was geen leven en rust gegund onder de leer[haar territorium] van hen die zichzelf verrijkt hadden met geloof in goden, die zij zichzelf gemaakt hadden, hun schijnbaar glitterende overtreksel getuigde tegen hen. ONZE WIJSHEID is tot grote dwaasheid geworden, wanneer wij stervelingen bedenken, dat Gods wijsheid, vele malen groter en heerlijker blijkt, vergelijkbaar met die van Israëls Verlosser[Jes11], tegenover onze inzichten, die gebonden zijn aan onze lichamelijke/zielse ervaringen, die we geen wijsheid meer kunnen noemen, die we van ons weg moeten doen om met vrees en eerbied te overdenken met wie wij van doen hebben: Exod3:14-15; 34:10; Deut10:16-17; Ps89:7; Hebr4:12-16 met voorkeur voor st.vert. https:\/\/bijbel.coas.nl/bijbel/
  en hsv https:\/\/herzienestatenvertaling.nl/bijbel.php?boek=ROM&hoofdstuk=7

 7. Wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2015 om 8:15

  Rest mij nog te wijzen op de 1ste liefde, waar Jeshua, Simon Bar Jona in bijzijn van de anderen op appelleerde; Joh21:15-19.
  Het is niet verwonderlijk dat Jeshua hem dan ook duidelijk antwoord gaf, wanneer hij Hem bevroeg over de andere discipel: “HERE, maar wat zal deze?”
  Hij krijgt een nog duidelijker antwoord terug, eigenlijk meer dan één! “Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan?” Joh21:20-25

  Het vervolg staat uitermate gedetailleerd geschreven in Jeshua’s Openbaring. Deze is zo overweldigend, maar ook verbijsterend voor een mensenkind, dat Johannes in tranen uitbarst, wanneer hij geconfronteerd wordt met de situatie, dat Zijn God te weten Zijn Verlosser op het punt staat het toegezegde koningschap te openbaren, terwijl er niemand in de hemelen, noch op aarde noch onder de aarde het boek als een lossersrol kon openen, noch hetzelve in zien. Openb5:1-4

  Dit zou betekenen, naar de vergankelijke sterfelijke mens gezien, dat alles, zelfs Jeshua’s daden in Zijn vlees en lichaam voor niets zouden zijn geweest !!!!

  Maar Zijn grote Naam zij geprezen, Schepper en Verlosser, de heilige Israëls stond ook toen zoals van oorsprong gereed en het is wonderlijk in onze ogen; maar ook met ’s mensen eigen geest niet te bevatten, dat hiermee ook het begin van de 2de helft van de laatste 7 jaar die getoond werd aan Daniël , aan Johannes geopenbaard werd. Openb5; Dan 7:26-27 st.v. en h.s.v.

  In ‘de theologie’ wordt te veel gegist en verondersteld en nagepraat, zonder dat besef, waarover en waartoe het nog dient
  1Cor15:34 Paulus “ Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. “

  Gebed, Gods ontfermingen en goedheid voor Israëls overheden, diens president en premier is meer nodig , noodzakelijker dan ooit!

 8. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2015 om 15:27

  ALLEEN Bidden ?!? IS meestal NIET voldoende, Dirk van GENDEREN !!! LEES de BIJBEL !?! Ontelbare schriften geven het VOORBEELD ! Ik noem er een paar : DEUTERONOMIUM 9:9 Toen ik de berg was opgegaan om de stenen tafelen te ontvangen, de tafelen van het verbond, dat de Here met u gesloten had, vertoefde ik veertig dagen en veertig nachten op de berg; brood at ik niet en water dronk ik niet. EXODUS 34:28, 2 KRONIEKEN 20:3, EZRA 8:23, NEHEMIA 1:4 en 9:1, ESTHER 4:16 Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod; kom ik om, dan kom ik om. PSALM 35:13 13 Maar mij aangaande, toen zij ziek waren, was een rouwgewaad mijn kleed, ik verootmoedigde mij met vasten, en mijn gebed keerde in mijn boezem weder;. JESAJA 58:3-6 Waarom vasten wij, als Gij er toch niet op let : verootmoedigen wij ons, als Gij er toch geen acht op slaat? Zie, op uw vastendag doet gij zaken en drijft gij al uw arbeiders aan. 4 Zie, tot twist en tot strijd vast gij en om te slaan met snode vuist; gij vast heden niet om uw stem in den hoge te doen horen. 5 Zou dit het vasten zijn, dat Ik verkies, een dag, waarop de mens zichzelf verootmoedigt: dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat een vasten, dat een dag die de Here welgevallig is ? 6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? JOEL 1:14 Heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen; vergadert, gij oudsten, alle inwoners des lands, tot het huis van de Here, uw God, en roept luide tot de Here.

 9. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2015 om 15:30

  Zijn vrienden wel echte vrienden als zij je willen verlaten?! Zoals we nu zien aangaande Israëls vrienden?! Psalm 146 leert mij niet op prinsen, op mensenkinderen te vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Deze Psalm leert mij dat niets is wat het lijkt en schijn bedrieglijk is… uit ervaring weet ik dat mensen je loslaten/verlaten als je in alles trouw bent aan je Schepper.

  …als ik zo om me heen kijk, het wereldgebeuren aanschouw ver weg en dichtbij dan ben ik ontzet en denk ik: Trouwe Vader in de hemel, waar gaat dit heen?…… naar het Nieuwe Jeruzalem!!!

  Allen een hartelijk shalom

  Anne

 10. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2015 om 18:22

  En……….. blijven bidden voor Israel, voor het Joodse volk, immers vanuit hun midden kwam onze Heiland en Heer Jezus. Bidden voor de vrede van Jeruzalem.

 11. Carla zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2015 om 20:42

  EN zoveel mogelijk komen op de demonstratie voor Israël en tegen een economische boycot en onjuiste berichtgeving in de media.

  1 maart as op de Dam in Amsterdam.
  Vanaf 14.00 uur. Iedereen is welkom.

  Opgeven kan evt op Facebook: ENOUGH IS ENOUGH!

 12. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2015 om 20:46

  Shalom Dirk! Wederom een column die ik met heel veel instemming heb gelezen! Wat een zegen, het geluid van deze column te midden van allerlei antisemitische / halfzachte en leugenachtige verhalen over Israel!

 13. Wilma zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2015 om 21:58

  Beste Dirk,

  Je commentaar is mij uit het hart gegrepen. Het is inderdaad de hoogste tijd dat wij, de gelovigen uit de heidenen, achter Gods oogappel Israel gaan staan, voor Gods volk bidden en het te steunen waar we kunnen. Graag wijs ik een ieder die dit leest op Intercessors for Israel; een ‘gebedsleger’ in Israel onder leiding van Messiaanse Joden. Deze organisatie stuurt ons iedere week nieuwe gebedspunten die ons helpen heel specifiek voor Israel te bidden en op de bres te staan. Ik ben het helemaal met je eens dat we voor Benjamin Netanyahu en de komende verkiezingen in Israel moeten blijven bidden, maar laten we ook niet vergeten Gods aangezicht te zoeken voor onze eigen verkiezingen in maart. Wat zou het geweldig zijn als er door christenen massaal gestemd wordt op partijen die opkomen voor de belangen van Israel.
  Hartelijk dank voor je nieuwsbrief en Gods zegen toegewenst!

  Groet,
  Wilma

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2015 om 22:29

  Jammer, dat ik hier geen enkel citaat lees uit het boek Zacharia. Jeruzalem is nu al een steen, die de volken denken te kunnen heffen. (Zach. 12: 3)
  Zacharia 2
  “10 Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren, 11 en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten, dat de Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft. 12 En de Here zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heren, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning.”
  Zacharia 12
  “4 Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid. 5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God.”
  Zacharia 14
  Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

  Vervolg van Zach. 14
  “……de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. 6 En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; 7 ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen.”

 15. Shoshanah zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2015 om 22:53

  Dank je wel Dirk voor jouw krachtige uiteenzetting. De wijze woorden hebben diep indruk op mij gemaakt. Geweldig hoe de situatie verwoord is. Hierbij wil ik wel aangeven dat het onmogelijk is alle bijbelteksten te citeren. Het enige wat wij kunnen doen is bidden, bidden en bidden en kracht bijzetten door Israel ook financieel te steunen voor bijvoorbeeld de opvang voor terugkerende Joden en slachtoffers van de Shoa. Ik heb, gezien God zo duidelijk aan het werk is, alle vertrouwen dat Hij de leider zal houden of geven die Israel in de huidige situatie nodig heeft.

 16. Johanna zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2015 om 23:34

  Ja Dirk, zo is het. Te lang blind geweest, te lang gezwegen, teveel vonden gezocht, teveel op eigen leven gericht etc….. De Joden hadden de volle steun van de kerken moeten hebben, althans, van de Kerk binnen de kerken. Maar het zaad dat satan eeuwen geleden al heeft gestrooid, komt in onze dagen zijn volle vrucht geven; er zijn steeds tegenheden binnen de kerken geweest. Zijn vergif werd gestrooid in RK kerk met Augustinus en het A-millleniunisme en dit is helaas niet door de Reformatoren voorzien, omdat de eindtijd-vervulling nog veraf was. De Reformatie liet dwalingen liggen. ALle mensen die de letterlijk/historische methode van Bijbel uitleg wilden volgen (zoals het in de eerste 3 eeuwen van ons Christendom werd geloofd) werden steeds belachelijk gemaakt en afgesneden. De hoogmoed van de theologen/leiderschap in de kerken was/is groot. Alle boeken die ik hierop heb nageslagen laten een denegrerende houding zien van onze theologen t.o.v andere visies, m.a.w. ze hoeven hier niet, want dit was door oudvaders en andere vereerde figuren al afgedaan. Een grote fout! Ik schaamde me diep. Ook ik vond steeds gesloten deuren toen ik in onnozelheid hier vragen over ging stellen
  Dit is oorzaak dat de mensen blind zijn gebleven in alle kerken uit de Reformatie, de RK kerk, de Anglicaanse, Presbiteriaanse, Lutherse, United Church etc. etc… Men wordt gemakkelijk bedrogen vanwege de onkunde. Zo gebeurt het dat deze kerken nu de vijand steunen/boycotten, de Palestijnen/de Moslims hiermee in de hand spelen. Hartverscheurend!
  Het heeft mij de laatste jaren zeer veel verdriet gedaan, maar het is nu te laat. HIER LIGT GROTE SCHULD/NALATIGHEID. De Heere VOLVOERT zijn Plan, en ZAL AL zijn beloften vervullen. Israel komt alleen te staan, de Heere ZAL hen uithelpen, en zij zullen allen zien dat de God van Abraham, Izak en Jacob leeft en regeert over zijn schepping en over alle koningen van de ganse aarde. Dit alles om Zijns Naams wil, wanneer een onvoorwaardelijke, onafhankelijke belofte wordt vervult in de tijd aanstaande. Hij komt Hij komt om te richten! Halleluja

 17. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2015 om 11:51

  Dat is het belangrijkste gebed dat Gods wil geschiede, dat Zijn plannen uitgevoerd mogen worden.

 18. Marijke dirix zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2015 om 18:13

  Obama is christen, maar niet van huis uit. Hij is gedoopt in de United Church of Christ in 1988.[4][5]
  Dag Dirk
  In één van de reacties staat dat Obama moslim is, maar op Wikipedia vond ik het volgende:
  Barack Obama is een rechtstreekse afstammeling van de protestantse ‘Pilgrim Fathers’, te weten de familie Blossom, die begin 17e eeuw vanwege religieuze vervolgingen vanuit Engeland naar Leiden was uitgeweken en van daaruit in 1629 naar Amerika voer voor een leven in godsdienstvrijheid. Het meeste opmerkelijke aan deze vondst, die op 5 december 2008 door de gemeente Leiden werd bekendgemaakt en door de New England Historic Genealogical Society in Boston werd bevestigd, is dat Obama afstamt van Elizabeth Blossom, wier broer Peter een verre voorouder is van Obama’s ambtsvoorganger George W. Bush.[6]

  Ook de vicepresident van de VS tijdens Bush’ regering, Dick Cheney, is verre familie van Obama.[7] Halfbroer Malik Obama deed in Kenia mee aan de gouverneursverkiezing voor het district Siaya, en werd derde.[8]

 19. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2015 om 19:12

  Beste Dirk,

  Ik denk dat als gelovigen niet van zins zijn de wil van God te doen maar datgene wat zij denken beter te weten en dit een structureel iets is, dergelijke “gelovigen” niet behouden zijn. Zie Mattheüs 7:21-23. Dit is geen bekrompen of nauwe levensvisie, dit is wat de Bijbel duidelijk leert. Hierin ging bijvoorbeeld Saul uit het OT ook de mist in. Die dacht het beter te weten dan Samuel, die hem had opgedragen wat de Here had gezegd. Maar we kunnen nog zulke mooie gedachten, ideeën en projecten hebben, maar als het niet de wil des Heren is, is het ZONDE. Daarom moeten wij in alles, ook in de binnenkamer, dat bidden en doen zoals de Here het precies heeft opgedragen. Dit is iets wat ik steeds beter leer, door de Here in alles te kennen. Dan geeft Hij antwoord en leiding. Op een andere manier wil de Here het niet! En op dit punt kunnen gelovigen misleid worden. Dat zij meer naar mensen luisteren dan naar God.

  Groeten,
  San

 20. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2015 om 21:29

  Anne,
  Ja, het gaat !!opwaarts!! naar het Nieuwe Jeruzalem. Persoonlijk heb ik tegenwoordig moeite met het feit dat er zo tegen de christenen/gemeenten aangeschopt wordt. Net als de Here God niet meer Zijn werk doet.
  Ik moet steeds denken aan mijn verre voor ouders. De Hugenoten. (Gaspard de Coligny was mijn verre voorvader en leider van de Hugenoten!) Ze hebben gestreden voor hun protestantse geloof in Christus Jezus de Opgestane Heer en zijn nagenoeg uitgeroeid. (1572 tijdens de Bartholomeusnacht. De Bloed bruidloft) Zo ook de de Waldenzen en Hernhutters.
  Maar nog verder in het verleden, te beginnen bij Stefanus zijn ook de Christenen al vervolgd en velen gedood. Ze lazen de bijbel of hoorden Gods Woord en zij geloofden. Eenvoudig. Toch hebben ze gestreden voor hun geloof. In die tijd en op hun wijze met de middelen die zij moesten hanteren om staande te blijven.
  En ook nu strijden de gelovigen om hun geloof. Nee niet met wapens. Maar de strijd is er. Ik vind het erg dat de Christenen zo aangevallen worden alsof ze het allemaal fout doen.
  Laten we nu ook eens oog hebben voor datgene wat Christenen doen naar de wil van de Here God. Ze zijn er. En daar gaat de Here God verder mee. En dan gebeurt er heel veel goeds. God Laat niet varen het werk wat Hij is begonnen.
  Ja het gaat “Opwaarts” naar het Nieuwe Jeruzalem.
  Shalom.
  W/lelie

 21. rene postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2015 om 22:36

  Onze steun voor het joodse volk en voor Israël.
  Dirk, laten wij gezamenlijk onze steun en bemoediging laten horen.
  Ze zeggen weleens, je hebt doeners en bidders….mij lijkt het om beide te doen.
  Wat betekent dit voor ons…vernedering, vervolging…wellicht nog erger, maar weest getroost, het zal een zegen voor God en de Here Jezus zijn, een zegen voor het joodse volk en een zegen voor Israël.
  Jezus zal het kaf van het koren scheiden, zijn wij bereid zoals u zegt een levend offer te zijn.
  Blijven wij zwijgen of gaan wij ons in eenheid hervinden, of gaan wij rustig afwachten en houden het bij woorden.
  Gaan wij ons uitspreken, en drijven in de kracht van de Heilige Geest, die ons zal uitrusten met geestelijke wapens.
  Wij hoeven niet bang te zijn, maar net zoals apostel Paulus ook wel eens bang was, en de kracht niet meer had… zat te trillen van angst, werd hij geestelijk gevoed met woorden die hem waren ingegeven door de Here Jezus. Vol vertrouwen ging hij zijn weg om het evangelie te verkondigen. Wetend, dat genade van de Here, voor hem genoeg is.
  Ook ik zie hier tegenop, ben ik wel zo daadkrachtig…als ik nu al lees, hoe het joodse volk, nu weer vervolgt worden. Jaloerse volken die Gods oogappel bedreigen. Maar toch weet ik het diep in mijn hart, dat dit mijn strijd is. Jezus streed voor ons, wij strijden voor Jezus. Ook de strijd om eenheid onder de christenen te bewerkstelligen ligt in mijn hart. Om samen, in deze laatste dagen stellig te nemen, …in dienst van Gods oogappel, het joodse volk.

  Vr gr rene postma.

 22. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2015 om 10:52

  Opmerking Dirk van Genderen:

  U kent de regel: maximaal twee reacties per persoon per commentaar.
  Een paar mensen hebben een derde reactie geschreven.
  Helaas kan ik die niet plaatsen.

 23. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2015 om 14:00

  Wij moeten wel bedenken dat het de tijd is van Hosea 3:4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Het moet uiteindelijk leiden tot het aanroepen van de Naam des Heeren in de grote verdrukking. Nu verbergt God Zich nog, en volgens Jeremia hoort Hij niet naar gebeden voor hen. Neen, ik ben geen antisemiet. Evenals God heb ik hen lief om der vaderen wil. Maar men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Wij moeten Israël tot jaloersheid wekken om enigen uit hen te behouden. Dat doen wij niet door ons aan hen te conformeren zoals het dragen van een kippa op hun bijeenkomsten. Als zij ons vragen waarom wij geen kippa opdoen moeten wij antwoorden: 1 Corinthiërs 11:7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is.

 24. lydiaswitters zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2015 om 15:41

  Lieve vrienden.
  Wat een gebedslast krijgen wij door.
  In Gods woord staat: Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld, Mattheus 28 vers 20.
  En daar vertrouwen wij op.
  shalom
  Lydia

 25. hanna zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2015 om 18:36

  Dank je wel Dirk
  voor je krachtige getuigenis!!!
  Ook voor je gebed en al het werk wat je verzet.
  Gods rijke zegen voor jou en je gezin toegewenst!!

  SHALOM
  Hanna

 26. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2015 om 22:12

  Ik zie hier nog altijd takken van de olijfboom, die tegen de wortel zeggen: “Ik ken u niet”…..

 27. Tiny zegt zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2015 om 0:48

  Ik bid ook mee tijdens de 100 dagen gebed voor Israel en de volken ( Global Prayer call ,GPC)
  ook voor Nederland.

 28. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2015 om 11:00

  Sjalom Dirk,

  Wat is de inbreng van christenen naar de kinderen van Israël? Ik zie dat men vele profetieën over ons aanhaalt en ons die ook in deze dagen toedicht. Is dat de inbreng om ons tot jaloersheid te brengen? Ik ben van mening dat er eerder wrevel ontstaat vanwege het ongenuanceerd toepassen van uitspraken zoals over “ons hoofd bedekken”. Ook nu blijkt dat men niets begrijpt waarom wij dat juist wél toepassen.

  Door de verwoesting van de tempel ontstond een grote verlegenheid om de oude voorschriften voor de priesters voort te zetten. Onze wijze Rabbijnen gaven ons de juiste oplossing: De man trad op als priester en diende daartoe zijn hoofd te bedekken.

  Een terloopse opmerking: velen onder u zijn onbekend dat ook de apostel Paulus een offer in de tempel brengt. Zeg dus niet dat de offerdienst door Yeshua is afgeschaft.

  Het zijn de “goede bedoelingen” van christenen die onze cultuur niet kennen en -wellicht óók- niet willen erkennen en daar ongenuanceerd tegen in gaan. Het zijn ook de christenen geweest die ons in de vroege middeleeuwen verplichten om herkenbaar over straat te gaan door gele lappen te dragen en een uitdossing om ons te kunnen bespotten.

  Na de Shoah zien we dat vele christenen ons willen doodknuffelen. Het komt zeer belerend over als christenen naar de Joden ons vertellen hoe we de Bijbel nota-bene ons eigen familieboek moeten lezen én interpreteren. Men meent ons met een Bijbeltekst te corrigeren en dit geheel buiten de context te plaatsen. De Bijbelse principes zijn wél van alle eeuwen. Dat is niet in tegenstelling van Bijbelse gegevens uit alle eeuwen.

  Aan de andere kant begrijp ik dat vele oprechte christenen zich zorgen maken om wat er in Israël gebeurt. Dat is een goede ontwikkeling. Blijf daarom altijd voorzichtig met opmerkingen naar ons. Heel veel zaken staan nog steeds tussen ons in. Nog steeds is het christendom ontstaan vanuit Israël. Twintig eeuwen hebben voor meer verwijdering gezorgd dan toenadering.

  Wij Joden sluiten geen deuren voor christenen én hen die ons wél begrijpen en waarderen.

 29. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 16:13

  Dag Dirk en allen die meelezen; Een Godsman voor Israël…
  Wie zijn dat Godsmannen?! Ik denk aan Mozes en Elia, Jesaja, Jeremia, Daniël, Jozef, allemaal mannen de de Eeuwige afzonderde om Zijn volk te leiden, maar net zo goed ook Godsvrouwen die een cruciale rol speelden in het reddingsplan van de Eeuwige/Jahweh zoals Rachab, Ruth, Esther( Hadassah).

  Premier Netanjahu is een verstandig en capabel man en leider, hij zal soms inschattingsfouten maken, als het gaat om de verdediging van Israël, maar wat wil je als er constant raketten op Israël afgevuurd worden?! Ook voor Netanjahu moeten we vurig bidden.
  Zwijgen: Te lang hebben we gezwegen lees ik in bovenstaande nieuwsbrief; wat zegt de Bijbel/Jahweh’s Woord hierover?! Jesaja 62:1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voorkome als een glans en haar heil als een fakkel! Dit gedeelte gaat over de heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem, meer lezen; https:\/\/www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Jesaja/62/

  Bidden; bidt zonder ophouden!
  Verblijden; verblijd u ten alle tijde, ook als er niets te lachen valt, als uw hart aan flarden ligt door rouw en verdriet.
  100 dagen bidden voor Israël? Bidt onophoudelijk voor Israël, want er worden dag en nacht vervloekingen uitgesproken over Israël en het Joodse volk, wij hebben een veel krachtiger wapen: Gebed tot Jahweh, de God van Abraham, Izaäk en Jacob.
  Eén Israël zondag? Laten we ons aansluiten bij de Messiasbelijdende Joden in ons land zoals Jeshua, de Heere Jezus dit bedoeld heeft. Joodse mensen herkennen zich niet in de zondagse erediensten, dus hoe kunnen zij zich bij ons aansluiten? Er is een enorme kloof ontstaan tussen het Joodse volk en christenen, als Israël en het Joods/Messiasbelijdende volk niet de plaats krijgt die het toekomt, dan zal hier ook geen zegen op rusten, zolang de vervangingsleer in stand gehouden wordt.

  allen een hartelijk shalom
  Anne

 30. J.Stoffers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 19:28

  Wij vinden jouw schrijven heel goed.

  Met de vr.gr. en veel zegen toegewenst. J.Stoffers

 31. ali van boven zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2015 om 20:32

  Hallo Dirk, Ik ben niet iemand die de dingen zo goed kan verwoorden als de meesten hier bovenstaande. Toch wil ik uitspreken dat ik Pro-Israel ben en regelmatig bid voor vrede en en wijsheid voor de joden/ISRAEL en dat God hen mag zegenen.
  Met vriendelijke groet Ali van Boven

 32. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2015 om 12:46

  Troost Mijn Volk. Stelt u het woord van rabbijnen boven het Woord van God: 1 Corinthiërs 11:7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is.
  Als de rabbijnen wijs waren hadden zij de Heere Jezus Christus de opgestane Heer moeten aanvaarden als hun persoonlijke Verlosser. Als men dat niet doet is men een ongelovige en is en blijft men voor eeuwig verloren. Evenals Paulus tracht ik enigen te behouden door hen tot jaloersheid te verwekken door het evangelie der genade Gods te verkondigen. Want Joden moeten op dezelfde wijze behouden worden als de heidenen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden