Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Apocalyptische beelden (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015, 10:47 door Dirk A A

De moordpartijen van ISIS worden steeds gruwelijker. Enkele dagen geleden verscheen een professionele filmopname op internet van de onthoofding van 21 Egyptische Koptische christenen in buurland Libië, ergens aan de kust. ‘Dit is een boodschap getekend met bloed voor de landen van het kruis,’ klinkt het. De gruwelijke moorden van ISIS en andere extremistische islamitische terreurgroepen beginnen apocalyptische vormen aan te nemen.

We zijn onderweg richting Rome, klink het verder in de boodschap van ISIS, waaraan wordt toegevoegd dat de kruistochten zullen worden gewroken. Het bloed van de onthoofde christenen mengt zich met het zeewater. ‘We zullen tegen jullie allen vechten. De zee, waar jullie het lichaam van sjeik Osama Bin Laden in hebben gedumpt… in de naam van Allah zweren we, dat we jullie bloed zullen mengen met het zeewater.’

De terroristen claimen dat ze de wil van Allah uitvoeren en citeren een passage uit de Koran, 47:4, om hun brutaliteit te rechtvaardigen: ‘Wanneer u ongelovigen (in de strijd) ontmoet, sla in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien.’
Ik vind het schokkend dat er vanuit de moslimwereld niet veel krachtiger stelling is genomen tegen deze gruwelijke daad. Twee Arabische landen die wel in actie komen tegen ISIS, zijn Egypte en Jordanië.
Waar stopt ISIS? Vooralsnog nergens. Er is een krachtiger optreden noodzakelijk om de ISIS-opmars te stoppen?
Na Irak en Syrië duikt de terreurgroep nu op in Libië en wordt aangekondigd dat ook de Jordaanse koning Abdullah zal worden gedood, omdat hij strijd voert tegen ISIS. Eerder werd Israel ook al door ISIS bedreigd met dood en verderf.

De onvoorstelbaar wrede slachtpartijen van ISIS roepen apocalyptische beelden op. Openbaring 6:9 spreekt over de zielen onder het altaar, in de hemel, die geslacht zijn omwille van het Woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden.
De terreur van ISIS is een godsdienstoorlog, uit naam van de islam tegen christenen en tegen Joden. Het is een enorm gevaarlijke antichristelijke macht. Als gelovigen zijn wij geroepen te strijden tegen de geestelijke machten achter deze terreurgroep. In deze strijd ben je alleen veilig wanneer je de geestelijke wapenrusting aan hebt (Efeze 6).

Het is onbegrijpelijk dat de Amerikaanse president Obama koste wat kost wil vermijden ISIS te koppelen aan de islam. Hij spreekt ook niet over de moord op Egyptische christenen, maar over de moord op Egyptische gastarbeiders.
Tijdens een recent gebedsontbijt vergeleek hij de strijd van het huidige extremistische terrorisme met de strijd die de kruisvaarders voerden tegen de islam. Dat is een bizarre vergelijking. De Heere Jezus droeg Zijn volgelingen nooit op de ander te doden, maar hun vijanden lief te hebben.

Ik verbaas mij erover dat wij zo rustig doorleven, alsof er niets aan de hand is. Waar is onze verbondenheid, met al onze broeders en zusters die constant moeten leven met de dreiging van ISIS, Boko Haram, al Qaida, Hamas, Hezbollah en andere extremistische islamitische terreurgroepen?
Voelen wij iets van hun pijn, hun angst? Elke dag kan hun laatste zijn. Gewapende terroristen kunnen hen totaal onverwacht oppakken en vervolgens onthoofden.

Het zijn niet alleen de christenen die onder vuur liggen. Beseffen wij iets van de spanning, de angst in de Joodse gemeenschap in Europa over de dingen die gaan komen? De onzekerheid is nog verder toegenomen na de aanslag afgelopen weekend in Denemarken op een Joodse synagoge, waarbij een Joodse bewaker om het leven kwam.
Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er nog ruim 9 miljoen Joodse mensen in Europa, na de Tweede Wereldoorlog waren dat er nog ruim 3 miljoen en nu nog maar ruim 1 miljoen. Velen zijn de laatste tientallen jaren vertrokken naar Israel of naar elders. De Israëlische premier Netanyahu riep enkele dagen geleden Europese Joden op om naar Israel te komen. Zijn we onderweg naar het moment dat er geen Joodse mensen meer in Europa wonen?

Het is wachten op het moment dat ISIS ook in Europa actief wordt. Daar moeten we ons op voorbereiden. Ik schrijf dit niet om u bang te maken, maar dit is toch de realiteit?
Zijn wij, ben ik bereid mijn leven te geven voor de Heere Jezus? Stel dat wij daar op het strand van Libië hadden gestaan in oranje kleding en hadden moeten knielen voor de ISIS-terroristen, gewapend met messen… Dat je daar staat, op het randje van de eeuwigheid, We kunnen ons niet voorstellen hoe dat zal zijn. Maar ik geloof zeker dat we, als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zullen ervaren dat Zijn woorden waar zijn: ‘Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20), ook, en misschien juist, tijdens zulke momenten.

Terwijl de wereld in brand staat en er steeds meer dreiging uitgaat van ISIS, willen we ons op de Heere Jezus richten. Het gaat niet hopeloos fout. Laten we geen doemdenkers zijn, maar volle kracht, met Gods hulp, het Evangelie doorgeven aan een wereld in nood en mensen in nood bijstaan en ondersteunen. Als we de Heere Jezus mogen kennen, horen we niet bij de verliezers in deze wereld, maar bij de overwinnaars – en zelfs meer dan dat – door Hem Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37). Daarom mogen we juichen over het heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God (Psalm 20:6).

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015 om 14:02

  Het evangelie doorgeven wordt ook in Europa steeds moeilijker. Olaf Latzel, een Duitse predikant uit Bremen, is van de week veroordeeld door het stadsparlement van Bremen vanwege ‘haatprediking’. Hij had 18 januari in een preek gezegd dat de god van de Islam en Boeddhisme niet dezelfde is als de God van de Bijbel. Ook heeft hij zich gekeerd tegen het samen bidden met moslims. Hij heeft wel gezegd dat we de moslimmens moeten liefhebben. In Duitsland, vooral in Evangelische Kirche, is hier veel controverse over ontstaan. Zelfs 30 van zijn collega’s uit Bremen en omgeving hebben hem veroordeeld. Zover is daar dus al gekomen, het ware evangelie wil niet meer horen. ‘Vervolging’, op wat voor manier dan ook, staat ook hier voor de deur.

 2. Stella zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015 om 14:46

  Doodeng vind ik het!
  Het maakt me niet bang maar wel erg voorzichtig.
  Op een station bijvoorbeeld, ik check continue de roltrappen en in/uitgangen op verdachte zaken. Ik wil niet dat het onder mijn huid gaat zitten want zo ken ik Jezus liefde niet. Zijn liefde is juist bevrijdend.

  Het enige wapen wat we in werk kunnen stellen is gebed. Bekering onder ISIS, zodat hun leger steeds kleiner wordt en Zijn leger steeds groter.

 3. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015 om 16:09

  LIEFDE VERDRIJFT ANGST !!!
  Lieve mensen, broers en zussen in JESHUA, de HEERE JEZUS en allen die’per ongeluk’ hier lezen, naar deze site geleid worden, Moslims, Christenen, Messiasbelijdende Joden… wie dan ook.

  LIEFDE
  De Volmaakte Liefde van JESHUA, de HEERE JEZUS DRIJFT ALLE ANGST UIT!!!
  In 1 Johannes 14:18 staat geschreven: DE LIEFDE LAAT GÉÉN RUIMTE VOOR ANGST, VOLMAAKTE LIEFDE SLUIT ANGST UIT, een christen mag angst kennen, echter…. de VOLMAAKTE LIEFDE VAN JESHUA, DE HEERE JEZUS IS HET BESTE TEGENGIF VOOR ANGST !!!

  LES uit Jesaja 8:12-13: Toen greep JAHWEH, de HEERE GOD mij bij de hand en hield me voor dat ik me ánders moest gedragen dan dít volk. Hij zei: NOEM NIET ALLES EEN SAMENZWERING WAT ZIJ SAMENZWERING NOEMEN.
  WEES NIET BANG VOOR WAT HUN ANGST AANJAAGT. HEB ER GÉÉN ONTZAG VOOR, ALLEEN JAHWEH, de HEERE van de HEMELSE LEGERMACHTEN IS HEILIG, voor HÉM ZIJN ANGST EN VREES OP HUN PLAATS.

  Bedenk dat JHWH, de HEERE GOD, DE GOD VAN DE SLAGORDEN VAN ISRAÉl; HIJ LAAT NÍET MET ZICH SPOTTEN, HIJ IS EEN GEDUCHTE GOD/JAHWEH.

  LEES 1 SAMUËl 17:1-85 over DAVID en GOLIATH….
  https:\/\/www.online-bijbel.nl/bijbelboek/1Samuel/17/
  OVER DE SLAGORDEN:
  https:\/\/www.statenvertaling.net/concordantie/s/46-1.html

  Vóór alles geldt: heb je medemens lief ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of wat dan ook en BIDT!!!
  Allemaal een hartelijke groet en SHALOM.

  Anne

 4. Simon van Groningen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015 om 18:28

  Het is onbegrijpelijk dat Obama de daden van Is niet wil koppelen aan de Islam? Ik begrijp wel dat een president van een land met veel moslims ook te maken heeft met interne orde. De kerk kan een vals geloof veroordelen. Een overheid moet met meer partijen rekening houden. Toch?

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015 om 20:15

  Sjalom Dirk,

  Door de eeuwen heen werd mijn volk opgejaagd. Men profiteerde van de welvaart en de ingebrachte kennis. Al snel ontstond er onder de bevolking een stukje jaloersheid. Ons dienende karakter, waarbij we recht-door-zee handelden werd nagedaan. Al snel kregen we het etiket opgespeld: jullie zijn bedriegers en bestelen ons. De omgekeerde wereld. In een andere vorm komt dat weer naar voren. Van allerlei zaken krijgen de Joden weer de schuld. Och ja, dat kan er ook nog wel bij. Waar hebben we nou niet de schuld van gekregen door alle eeuwen heen.

  De mensenmassa die geen kennis van zaken heeft gelooft en accepteert alle vooronderstellingen tegen Israël. Voor ons is de cirkel weer rond en gaan we gewoon schouderophalend verder. Terecht roept Israël op om naar ons thuisland terug te keren. Dat is de plaats die G’d ons heeft gegeven. Wat zal er van de wereld worden als wij Joden massaal terugkeren en hun leidinggevende posten verlaten.

  Waar je tegenwoordig ook komt zegt de moslim meteen: het is de schuld van Israël. Zij hebben de chaos veroorzaakt in deze wereld. Met ons vernietigend zwaard en onze leugengeest zullen wij de wereld wel eens zuiveren. Iedereen die ons in de weg staat, al is het je eigen familie moet omgebracht worden. Waarom is het in hum kamp zo verschrikkelijk stil? Zij zijn angstig geworden voor elkaar. Een verkeerd woord en je wordt gedood zonder enig vonnis. Rechtstaat? Iedereen is zijn/haar eigen rechter geworden. Met veel wapengekletter werft men de jeugd die het toch wel heel erg heldhaftig vindt.

  Moet ik dan zeggen de religie is fout? Dat zeggen ze dan ook van ons. Moeten we dan niet protesteren en handelend optreden? Roeien we dan niet in gedachten een bevolkingsgroep uit met ons vernietigend oordeel? Het geheel zit dan toch complexer in elkaar. Klakkeloos iets roepen en een mening neerzetten brengt ook indirect schade aan, die zich tegen je kan keren.

  Maar er is een oplossing: luid roepen en vurig bidden om de komst van de Vredevorst onze Yeshua.

  Daar gaat het om.

 6. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015 om 20:22

  Wat een ophef eigenlijk over al deze dingen die te gebeuren staan en daadwerkelijk ook gebeuren, alsof deze terreur, alsof het gevaar alleen daarin schuilt? Het kwaad heeft vele gezichten!
  JAHWEH’s gerichten gaan over deze wereld, ook over ons land, als we ons niet verootmoedigen voor het aangezicht van JHWH, de HEERE GOD.
  We kunnen veel leren van het Joodse volk, hoe juist zíj zich steeds staande weten te houden, door eeuwenlange vervolging….
  Weet u beste mensen, mijn Joodse landgenoten voelen zich niet meer echt welkom in ons land die ooit een Christelijk/Joodse natie was, de laatste tijd, denk ik.
  Wanneer doet de laatste Jood ‘het licht’uit en vertrekt uit ons land?! En als de laatste Jood uit ons land vertrokken is en daadwerkelijk ‘het licht’ uit doet,zal het dan pas écht donker en duister worden?! Wat wordt het Joodse volk al eeuwenlang aangedaan?!

  Weet u, ik zou me veel veiliger voelen in Israël gezien het feit wat ons de komende tijd te wachten staat en zou wel meteen mijn koffers willen pakken en naar Israël gaan, ‘t is dat er nog veel te doen is voor JAHWEH, de Heere God in dit land, ieder op zijn/haar post. We moeten werken zolang het dag is en niet verslappen!

  shabbat shalom
  Anne

 7. DJ Steen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 0:08

  Als we wisten, dat we de Heer morgen zouden ontmoeten — door onze voortijdige dood of door Zijn onverwachte komst — wat zouden we dan vandaag doen? Welke bekentenissen zouden we doen? Met welke gewoonten zouden we ophouden? Welke oneffenheden zouden we gladstrijken? Wie zouden we vergiffenis schenken? Wat voor getuigenis zouden we geven? Als we dat dan zouden doen, waarom dan niet nu? Het kwaad, eens gelokaliseerd en als een blaar afgeplakt, wordt nu gelegaliseerd en als een banier opgepakt. De belangrijkste wortels en bolwerken (verdedigingswerken) van de beschaving worden in twijfel getrokken en onder vuur genomen. Naties verloochenen hun religieuze erfgoed. De huwelijks- en gezinsplichten worden overboord gezet, omdat ze de persoonlijke vrijheid zouden beperken. Films, tijdschriften en televisieprogramma’s, die onze opvattingen mede bepalen, worden gevuld met verhalen en beelden, waarin de kinderen van God worden voorgesteld als roofdieren of, in het gunstigste geval, als onbeduidende creaturen die niet meer doen dan genot najagen. Te veel mensen accepteren dit als amusement.

  Wat goed, juist en mooi is, wordt vervangen door het waardeloze, het “wat maakt het uit”, en door eigenzinnige bevliegingen. Géén wonder, dat veel jongeren en volwassenen zich inlaten met pornografie, heidense bodypiercings, zelfzuchtige pretmakerij, oneerlijkheid, onthullende kleding, grove taal, etc…

  Hoe staat het met onze voorbereiding op het eeuwige leven? Gods volk is altijd een verbondsvolk geweest, met inbegrip van de heilige beloften die we hebben gedaan in de wateren van de doop. Zijn wij belovers die niet nakomen en gelovers die niet handelen? Geven wij gehoor aan het gebod van de Heer: ‘Staat op heilige plaatsen en wordt niet aan het wankelen gebracht, totdat de dag des Heren komt; want zie, die komt spoedig’? Uit alle richtingen komen er problemen (zie 2 Korintiërs 4:8–9). Maar met geloof in God vertrouwen we op de zegeningen die Hij beloofd heeft aan wie zijn geboden gehoorzamen. We hebben geloof in de toekomst, en we bereiden ons voor op die toekomst. Bidt altijd, hebt uw lamp in orde en brandende, en hebt olie bij u, zodat u gereed zult zijn bij de komst van de Bruidegom.

 8. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 0:30

  Beste Dirk,

  Obama komt er openlijk voor uit dat hij een moslim is. Dat verbergt hij niet. Op internet is dat allemaal te vinden, hoe hij de Islam verdedigt. Hij is als moslim opgevoed en hij is moslim gebleven. Waarschijnlijk heeft hij dat een tijdje verborgen om de verkiezingen om het presidentschap te kunnen winnen, maar hij is alleen nominaal een christen, zoals zovelen.
  Wie echt voor zijn/haar geloof uitkomt, kan veel problemen verwachten. En daarom moeten wij voor Nederland en België bidden dat de Islam gestopt wordt.
  De dood van de 21 christenen, mannen van God en helden in het geloof, aan het strand en de met bloed gekleurde zee, deed mij de tranen in de ogen doen komen. Wat is hun dood kostbaar geweest, want het is allemaal door velen op internet te vinden en zij getuigen van wat een ECHTE Christen is. Hun dood geeft mij moed om hun voorbeeld eventueel te kunnen volgen. Volgens Openbaring 12:11 is onze dood de manier om de duivel te kunnen overwinnen. Want wij hebben tegen een geestelijke tegenstander te strijden. En door onze dood kunnen onbekeerden tot geloof komen. Dat geeft een krachtiger getuigenis dan wat de Islam aan het doen is. Het is allemaal door God toegelaten maar het doel is om zielen te winnen voor de eeuwigheid. En alleen op deze manier kan het plan van God doorgang vinden. God is het Die het zal rechtvaardigen. Want wij hebben onvergankelijk leven. De anderen sterven een Tweede Dood. Openbaring 20:14. Daarom op dit moment krijgt de duivel nog een korte tijd maar zal daarna in de poel des vuurs geworpen worden met een oneindige straf in duur en in intensiteit.
  De Bijbel zegt dat op aarde een korte tijd van lijden is en daarna de heerlijkheid voor de kinderen Gods. Het lijden weegt daar niet tegenop, zegt de Bijbel in Romeinen 8.Dat zal zeker heel anders zijn voor de moslims die gestraft zullen worden tot in alle eeuwigheden. In die wetenschap kunnen wij de moslims met de liefde van Jezus tegemoet treden.

 9. Tonny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 0:34

  Sjalom Dirk en aan allen die dit lezen.

  Toen ik zojuist dit schrijven van Dirk las, kwam er spontaan een psalm in mijn gedachten.
  Het is Psalm 42 berijmd.
  Vers 5 wil ik hier graag citeren.

  Maar de HEER zal uitkomst geven.
  HIJ die elke dag zijn gunst gebiedt.
  ‘k zal in dit VERTROUWEN leven, en dat melden in mijn lied.
  ‘k zal ZIJN lof zelfs in de nacht, zingen daar ik HEM VERWACHT.
  En mijn hart wat mij moog treffen, tot de G’D mijns levens heffen!

  Ook moest ik denken aan Handelingen 16 waar Paulus en Silas in de gevangenis voor G’D lofgezangen zongen.
  Er worden de laatste tijd veel speculaties gedaan over de eindtijd en de wederkomst.
  In veel boeken en tijdschriften geven de schrijvers hun mening.
  Maar het allerbeste boek is toch de BIJBEL waar G’Ds woord tot ons spreekt.
  Dat we elkaar mogen troosten, bemoedigen, en ook waarschuwen met een biddend hart.

  Voor een ieder wens ik G’Ds onmisbare ZEGEN en Sjabbat Sjalom.
  Tonny.

 10. Wim J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 8:22

  Filip1:1 Als er dan enige bemoediging is IN Christus [MessiasGezalfde], als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn,
  2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
  3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
  4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
  5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus [MashiachJeshua] was,
  6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, [Jer30:21; Openb19:12]
  7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
  8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
  9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
  10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
  11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de HERE* is, tot heerlijkheid van God de Vader. *Exod3:15bHSV/SVV
  12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid[verlossing] met vrees en beven,
  13 want het is God,
  Die in u werkt,
  zowel het willen als het werken,
  naar Zijn welbehagen.
  14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen,
  15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,
  16 door vast te houden aan het Woord van het leven, ….
  Shabat shalom, Jes41:14

 11. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 13:13

  Ik weet niet of het zin heeft om als christen naar Israël te vluchten, omdat Israël zelf ook de rampspoed van de Grote Verdrukking zal ondergaan. Het Joodse Volk zal zelfs naar de woestijn moeten vluchten wanneer de antichrist in de herbouwde tempel zijn beeld onthult.

  Johannes 16:1-4:
  1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. 2 Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. 3 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.

  Is dit nu wat radicale Moslims denken door christenen te vermoorden, dat zij de Heere God een dienst menen te bewijzen?

 12. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 16:57

  Weer geen prettige column Dirk. Apocalypische beelden. Maar helaas wel de realiteit. Gelukkig zijn we binnen twee jaar van Obama af. Het kan alleen maar beter worden. Zelfs al wordt de democrate Hillary Clinton de eerste vrouwelijke president. Van haar is bekend, dat ze het op veel punten oneens is met haar partijgenoot Obama. Overigens is Aboutaleb ook een moslim. Volgens mij spreekt hij toch duidelijker taal. Vind het daarom wel gevaarlijk en goedkoop om te generaliseren. Als het over moslims gaat. Het standpunt van Gertjan Segers is m.i. wat evenwichtiger. Verschil tussen moslims en de islam als godsdienst. En of Netanayu nu echt zo’n geweldige prime minister is. Valt ook te betwijfelen. Er bestaat nogal wat kritiek over zijn handel en wandel. En dat van zijn echtgenote. Wellicht zou het goed zijn. Ook voor de verhouding Israel vs. de rest van de wereld, als er een andere minister president in Israel aan het roer zou komen. Al met al, leven we in spannende tijden. Maar het is toch; God De Heer regeert, beeft gij volken eert. Laat dat ons tot troost zijn. Uiteindelijk zal God het laatste woord hebben. En recht doen over het onrecht in deze wereld. Wee hen dan, die menen hier geen rekening mee te moeten houden.

 13. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 17:50

  Wij zijn door Christus met elkaar verbonden, maar in eenheid laten wij het afweten.
  De zonde kan daardoor tussen ons in staan, en wij laten dat toe.
  Ook nu is het nog zo dat ons aardse bestaan en aards denken de boventoon voert, in plaats van hemels bestaan en goddelijk denken.
  In plaats dat wij elkaar tegemoet treden als broeders en zusters en onze vooroordelen over elkaar laten varen, daarnaast een dienende rol gaan vervullen voor onze joodse broeders en zusters, Gods oogappel.
  De Schrift leert ons dat, en in Handelingen is het beschreven.
  Nederigheid kenmerkt ons, en het lijden is het kruis die wij gaan en zullen dragen. Verdriet en vreugde zouden wij moeten delen.
  Velen van ons staan er alleen voor en voelen zich niet gehoord, anderen zijn vol van zichzelf en uiten dat overmoedig.
  Wij leven in wereld waar onze getuigenis niet gehoord wordt, een enkeling uitgesloten. Het kan ook niet anders, want wij houden vast aan het aardse gelijkvormigheid van ons bestaan. Ze zien en horen ons niet, in de massa vallen wij niet op.
  Dirk zie ik als leraar, ook hij heeft vaak over, waar zijn ze, wie steekt zijn nek uit, waar zijn de christenen die het verschil maken…Een bindende factor zijn tussen christenen en een uitstraling geven naar ongelovigen. Bidders en doeners die elkaar versterken om een krachtige getuigenis te zijn in deze wereld.
  En dan komen we nu terug waar dirk over schreef, de 21 Egyptische christenen die bloedig zijn afgeslacht, wat zou het toch een krachtige getuigenis zijn als de christenen daar horen hoe wij als gemeente in eenheid reageren in diepe verbondenheid tot onze geloof broeders.
  Wat zouden zij zich gesteund voelen door ons als zij zagen, horen hoe wij met hun mee leven en wat een troost dat zal zijn.
  Zijn wij daadkrachtig genoeg, of zitten wij vast aan ons aardse bestaan en vermijden wij bewust de Heilige Geest.

  In eenheid met u verbonden Vr gr rene postma

 14. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 17:52

  ISIS moet bestreden worden, maar ik denk dat het moderne levensgevoel en alles wat daarbij hoort gevaarlijker is dan ISIS. De kerken lopen leeg en dat komt niet door ISIS.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 19:49

  Er ligt een grote toekomst voor Israël!! We vergeten nogal eens, dat Israël bestaat uit ALLE TWAALF STAMMEN! Zacharia gaat in het bijzonder om Juda! En dan……., want ook het volgende is geschreven: Zacharia 8
  “1 Het woord van de Here der heerscharen geschiedde aldus: 2 Zo zegt de Here der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand.
  3 Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden.
  4 Zo zegt de Here der heerscharen: Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. 5 Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen.
  6 Zo zegt de Here der heerscharen: Al zal dit in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn? luidt het woord van de Here der heerscharen.
  7 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon; 8 Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen.
  En dan hetzelfde hoofdstuk het slot:
  “22 Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken.
  23 Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”
  Verleden, heden en toekomst (geschiedenis, strijd en wederkomst) zullen zich uiteindelijk afspelen te Jeruzalem!!

 16. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 23:24

  Helemaal met jou eens Dirk, ze doen net of er niets aan de hand is. Maar ik vind het verschrikkelijk, maar onze hoop is op de HEERE! En we bidden of de terroristen en extremisten Jezus nog mogen leren kennen in hun hart. Laten we bidden, niks is krachtiger dan gebed!

 17. Lucy vd W zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2015 om 12:15

  Heere Jezus kom toch gauw, maar op Uw tijd.

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2015 om 15:09

  11 Moi

  Waarom zou een christen naar Israël moeten vluchten? Wat zoekt die christen daar in Israël? Wat is zijn beweegreden? Zou hij/zij zich willen schikken naar onze eigenheid of blijft hij voor altijd een buitenstaander. U maakt van uzelf een buitenstaander vanwege het toedichten van de rampspoed over mijn volk. Als wij, Israëli naar ons thuisland gaan is dat geen vlucht maar een thuiskomen.

  De grote verdrukking waarover Yeshua spreekt speelt zich af ten tijde van de vervolging van de Messiasbelijdende Joden in de dagen van de verwoesting van de tweede tempel. Een groot deel is inderdaad buiten onze eigen synagogen geplaatst en om het leven gekomen. Verwissel niet de synagoge voor de kerk.

  Dat is de context en uitleg die tijdens de dynastie van Rome mijn volk zo zwaar trof. Door de eeuwen heen hebben de slagen vanuit Rome ons zwaar getroffen. Onze eigen Joodse Paulus bestreed ons eerst. Door het ingrijpen van Yeshua kwam daar een radicale ommekeer in. Ook daaruit kunt u opmaken dat de woorden die Yeshua tot mijn volksgenoten sprak letterlijk zijn uitgekomen.

  Wat betekent dat voor u persoonlijk? Wees ervan overtuigd dat uw vrede en geborgenheid geldt op het plekje dat G’d u geeft in deze wereld. Het is altijd het plan van G’d geweest om de mens rentmeester te laten zijn over heel de wereld. Niet geconcentreerd zoals het was bij Babel.

  Moslims denken niet vanuit de Bijbel. Zij hebben hun eigen maangod Astarte. Slechts een fractie heeft enige verbinding met onze voorvader Abraham. De rest is allemaal toegevoegd vanwege de onderdrukking met het zwaard. Zij kennen geen liefhebbende god. Zij zijn niet vrij maar zitten in een keurslijf en kunnen op straffe van de dood daar met grote moeite aan ontsnappen.

  Het is dan ook ongehoord om de opmerking te plaatsen dat moslims de G’d van Israël een dienst te bewijzen. Hun god is Astarte die zij zelf hebben gekozen. Hun god is nimmer te vergelijken met de G’d van Israël en de Schepper van het heelal.

 19. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2015 om 16:21

  Ik lees ergens hierboven dat we luid moeten bidden om de komst van Jezus de Messias. Als je een gelovige in Christus Jezus de Opgestane Heer bent, dan is dat zo en dan wel om de (weder) komst in de Lucht. Maar, de Messias !!Is!! gekomen, 2000 jaar geleden, en we moeten luid bidden of degenen die nu met een krom zwaard voor de Christenen staan, hun krom zwaarden neerleggen en gaan knielen bij het Kruis van Christus Jezus de Opgestane Heer en Hem aanvaarden als de Messias, en andere die Hem (nog) niet aanvaarden als De Redder en Zaligmaker ook tot het geloof komen in Hem en ontdekken dat Hij als Messias gekomen is!. De Voortschrijdende Gods geschiedenis gaat door. Dat kunnen we niet tegen houden. De wereld ontloopt de toorn Gods niet. Daarom is het zaak dat er zielen worden gered voor de eeuwigheid. En Het Lichaam volgroeid wordt en tot volwassenheid komt. Christenen /Het Lichaam waar jood noch in griek is, worden reeds vanaf Stefanus vervolgd en gedood. Ja ook joden zijn massaal vervolgd, en velen gedood, maar de Here God waakt over hen als volk en zij zijn niet uitgeroeid. Maar bedenk dat groepen van Christenen totaal zijn uitgeroeid. Denk aan de Hernhutters, Waldenzen en Hugenoten. Zij hebben hun rug recht gehouden en zijn er niet meer. Maar wel voor eeuwig behouden aangekomen in een plaats voor hen toebereid. Daar wachten ze op de bazuin die zal schallen om samen met de levende gelovigen in een oogwenk de ontmoeting met haar Hoofd te beleven in de Lucht. Late we bidden voor behoud van de zielen die nu nog in handen zijn van de tegenstander!!

 20. Petrus zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2015 om 16:34

  Hebben de moslims niet voor Poiters (midden Frankrijk) gestaan en zijn daar verslagen door Karel Martel? (732 n.Chr). Hebben ze ook niet voor de poorten gestaan van Wenen? Roepen ze nu niet dat ze naar Rome gaan? Is een aantal IS-strijders al niet met een bootje overgestoken naar Lampadusa, Malta of Italie? Natuurlijk zegt de Heer: “Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn”, maar laten we onze ogen open houden, met ons hart bidden voor de moslims, wetende dat de Here alles in Zijn Hand heeft. Maar laten we niet onze ogen sluiten en net doen of het wel “over” zal gaan. Het is een strijd tussen de Satan en God. En wij weten dat Hij overwinnaar is. Maranatha!

 21. Marijke dirix zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2015 om 18:29

  Dag Dirk.
  De Heere God zegent u en een ieder die de Heere heeft aangenomen als zijn Redder.
  Ik zag die gruwelijke foto van de christenen op een rij aan de zee en achter hen zij die de satan volgen, maar er was er één niet in het zwart gekleed, wat zou dat kunnen betekenen?
  Hartelijke groet,
  Marijke

 22. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2015 om 22:03

  Beste Dirk,

  Ik ben erg geschrokken toen ik de nieuwsbrief opende en gelijk geconfronteerd werd met de foto die u daar geplaatst heeft. Het kwam erg hard binnen toen ik de Egyptenaren op de afdruk zag in hun oranje outfit en de mannen achter hen in het zwart met messen in hun hand.

  Ik weet dat dit de realiteit is, maar moet dit ook zo getoond worden?

  Als christen bid ik voor de wereldsituatie onder andere ook voor de situatie in landen waar de strijders van de Islamitische Kalifaat deze terreur uitoefent en zie ik uit dat de Boze in deze landen wordt overwonnen door het gebed van alle Christenen in de wereld.
  Het ligt voor mij en denk ik ook voor andere christenen niet in ons vermogen om iets anders te doen. Verschillende overheden onder andere van Nederland strijden tegen deze terreur.

  Degene die deze terreur uit voeren zijn door satan misleid en hebben de keuze gemaakt om christenen, joden en ongelovigen om te brengen om een islamitisch kalifaat te willen stichten.
  Daarin zijn zij onze vijanden, maar Jezus zegt: je vijanden lief te hebben. De wil van God is om voor hen te bidden voor bevrijding en bekering van deze mensen tot de waarachtige God en Vader van Jezus Christus.

  Voor wat betreft de dreiging die IS heeft geuit tegenover Europa, alleen God weet of dit gaat gebeuren. God heeft alles onder controle, de vijand kan geen dingen doen buiten Gods wil.
  Jezus, heeft gezegd in Mattheus 28 vers: 18 Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

  Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig, Amen, kom, Heere Jezus!

 23. jantje zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2015 om 22:26

  Hoi Dirk
  Dank voor je nieuwsbrief , dit versterkt mij telkens weer.
  De verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren , dat de satan zo tekeer gaat .
  Omdat hij weet dat hij nog een korte tijd heeft zet hij alles op alles om de
  mens Kapot te maken.
  Maar onze Here Jezus is meer dan overwinnaar! Hij komt alle lof eer en aanbidding toe …
  Hij is mijn alles, in Hem vind ik blijdschap,vrede .
  En ik blijf bidden voor de mannen en vrouwen van IS, dat ze Christus mogen leren kennen .
  En natuurlijk voor al het wereld gebeuren …
  Dirk Gods Zegen voor jouw gezin , en voor je werk SHALOM

 24. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2015 om 13:37

  https://www.youtube.com/watch?v=llCttY6UDeA “Nachamu Ami” by Safam
  …………………………………………..
  Ps 79:9 Help ons, o God van ons heil[onze verlossing], omwille van de EER [glorie] van Uw Naam;
  Red[Verlos] ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van Uw Naam.
  10 Waarom zouden de heidenvolken zeggen: Waar is hun God?
  Laat de wraak voor het vergoten bloed van Uw dienaren bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken.
  11 Laat het gekerm van de gevangenen voor Uw aangezicht komen, laat wie ten dode zijn opgeschreven, overeenkomstig de grootheid van Uw arm het leven behouden.
  Jes 26: 21 Want zie, de HERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.

  De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

  Voor wie staat dit niet vast waar Troostmijnvolk [16] voor waarschuwde!

  Het Joodse volk is niet schuldig, zoals ‘chr.’ antisemitisme of tewel anti-christelijk vervangingsgeloof suggereerde [onderwijst], dat Matteüs27:25 het bewijs levert, dat Degene die ‘christenen’ zeggen te verwachten, het volk nog steeds aanrekent, wat zij toen niet verstonden, “Vader vergeef het hun [die Romeinen en degenen, die verantwoordelijkheid aangerekend moeten worden], want ze weten niet wat zij doen.’’

  Lees anders: Luk11:50 “opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is, wat daarna “daarna plaats vond, zoals voorzegd is in Dan9:27a En Hij[God]zal velen het verbond versterken[lett. oprichten; Hand2:36-37] een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden[Luk1335;Matt27:51,Hebr9:11…
  Dan927b, De 2de 3 ½ jaar zal aan breken, wanneer er geen twijfel meer mogelijk blijkt, zoals Zijn heilige profeten mochten voorzeggen, lees hierover Openb11 en onderzoek vele andere Schriftplaatsen,
  ;1Petr1 ;Openb3:14-22.

  Efez2:13 slechts voor één uitleg vatbaar, medegericht aan de anderen, die nog van verre kwamen;Efez2.
  Zonder verzoening is er ook geen zicht op mede-deelgenoot zijn, waarover Efez3 getuigt.

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2015 om 14:14

  Beste Dirk

  Helaas is wat jij schetst de werkelijkheid waarin wij leven. Ik loop er niet mee te koop en er zijn ook dagen dat ik het vergeet, maar deze moedige Broeders en Zusters zijn in mijn gedachten en in mijn gebeden. Ik bid voor moed, volharding en troost, en besef dat de dreiging steeds dichterbij komt. Enerzijds die terreurbeweging die al aan de overkant van Italië staat en anderzijds Poetin die net als hij Oekraïne heeft ingenomen, nu ook de voormalige Sovjet staten, Estland, Letland en Litouwen wil innemen. Ik begon mijn reactie al dat dit de werkelijkheid is waarin we vandaag de dag (moeten) leven. Makkelijk(er) zal het niet worden en ook aan ons de (nu nog) vrije belijders van Gods Woord zullen offers gevraagd worden.

 26. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2015 om 15:57

  Beste Dirk. Ik zou van alles willen doen om Israël te laten weten dat er mensen achter hen staan. Maar hoe doe je dat als eenling? Het enige dat ik kan doen is elke dag voor Israël te bidden. Giften te geven aan “Christenen voor Israël” Helpen om Joden uit de Oekraïne naar Israël te laten gaan. Allerlei projecten te steunen in Israël. Ik raad jullie ook allemaal aan je te abonneren op de krant “Israël actueel” ( kost niets, maar mag je natuurlijk wel doneren) Daarin vind je de waarheid van wat er daar werkelijk gebeurt. En wat betreft de IS die naar Europa wil. Zou dat ook geen straf kunnen zijn van God omdat wij het onchristelijkste land van de wereld zijn? Vanwege: abortus, euthanasie, zondagsontheiliging, homohuwelijken, zedelijk verval enz, enz. Alles mag. En eens waren we het Kanaän van het Westen. Laten we ook veel bidden voor ons eigen land. Om bekering. Net als in Nineve.
  Misschien wil God dan net als in Nineve het oordeel over ons land afwenden. Gods zegen voor allen.

 27. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2015 om 20:33

  Beste mensen,

  Vandaag stond in Het Limburgs Dagblad een bladzijde vol, artikel over:
  Dominee Carel ter Linden heeft afscheid genomen van persoonlijke God en het hiernamaals.
  Met veel aandacht heb ik natuurlijk dit artikel gelezen. Het verbaasde mij, dat één op de zes dominees in ons land, dezelfde opvatting is toegedaan. Hij heeft hierover een boek uitgebracht: Wat doe ik hier in Godsnaam ?
  Een paar citaten van het artikel spraken mij wel aan o.a.:
  Toch blijft hij “geloven in een God”, al heeft dat nu een andere betekenis. God is volgens hem een Geestelijke werkelijkheid van liefde, trouw, recht barmhartigheid, woede over onrecht, vergeving en verzoening. Een werkelijkheid die alleen door de mensen gestalte kan krijgen.
  Daarmee benadrukt hij, is de bijbel geenszins passé. Integendeel: De bijbel, die je vooral als een verzameling “beeldende” (symbolische) verhalen moet zien, is een rijke bron waaruit je kunt putten om al die Werkelijkheden (hierboven genoemd) tussen mensen te ondersteunen.
  Dan nog een citaat uit het kranten-artikel, welke mij het meeste aansprak.
  Tijdens een lezing over het boek, vroeg een vrouw uit het publiek aan Dominee ter Linden: Als God geen persoon is, hoe kan ik dan nog bidden? Hij antwoordde: Bidden is een gesprek hebben met jouzelf, in verbinding met de Geestelijke Werkelijkheid wat in de Bijbel staat.
  In veel reacties lees ik wel eens: Wij moeten bidden; bidden; bidden….. tot de Heere. Waarop ik meerdere keren heb gezegd: Bid tot de Heere, maar “werk” ook voor de Heere, door de Bijbel daadwerkelijk voor te leven en in praktijk te brengen. En ik denk dat Carel ter Linden dit ook zo bedoelt. Dat wil niet zeggen dat ik het met de rest van zijn verhaal eens ben, maar met dit laatste citaat wel. Hub

 28. angela zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2015 om 12:26

  Om stil van te worden of om mee te juichen.

  https://www.youtube.com/watch?v=-yCmnyzYeW8

  https:\/\/conservativepost.com/egyptian-christians-honor-and-celebrate-the-lives-of-the-21-martyrs-in-this-wonderful-way/

 29. duinsnip zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2015 om 19:06

  Het door God beschermde westen, dat lang de christelijke belijdenis heeft gererespecteerd, heeft de laatste honderd jaar dit Evangelie gehaat en bespot en twee wereldoorlogen gekend. Nu is dit westen zo verblind, dat zij niet meer opgewassen zijn tegen een nietsontziende vijand, de antichristelijke Islam. Het oordeel begint bij Gods huis, zegt Petrus, en dat zien we in het Midden-Oosten op grote schaal gebeuren, waar met name de Maria-aanbiddende kerken worden uitgeroeid. Maar ongelovigen die in de kerk van het westen mogen preken en daar gehoor vinden is ook niets anders dan de geest van de antichrist. In Openbaring 6 beginnen ook de oordelen in het westen, en velen moeten dat met de marteldood bekopen. Als christenen zien we uit naar de opname, maar het kan nog wel eens zijn dat de Heer hier ook eerst het onkruid van de tarwe gaat scheiden. Er gebeurt, ook in het M.O. niets zonder zijn wil. En als dat voor de gelovigen inhoudt dat zij hun leven moeten geven, dan is dat wellicht het enige getuigenis wat in die situatie nog aan de vervolgers laat zien, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar de Heer van de opstanding. Het zal hen wat te zeggen hebben dat gelovigen hun Heer niet verloochenen, ook niet in het aangezicht van de lichamelijke dood. De werkelijk doden blijven achter met het mes in de hand.

 30. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 februari 2015 om 13:11

  Wat is er toch veel dwaling, die ook serieus vanaf de kansel wordt verkondigd. Zelf ben ik erdoor uit de kerk weggerend toen ik tot bekering kwam. Het raakt zo vaak ook aan het new-agedenken, waarbij de mens centraal wordt gesteld en niet God. En zulke denkbeelden moeten helemaal geen ruimte krijgen in mijn ogen, omdat het ingaat tegen wat God zelf zegt en belooft. Ik ben juist zo blij te hebben ontdekt dat ik het niet in mijzelf hoef te zoeken, maar dat de Waarheid hoger, mooier en groter is. Dat ik veilig kan schuilen bij Hem en Hij het in mij wil werken! Wat een rust geeft dat!

 31. Roelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2015 om 11:56

  De theologie van Carel ter Linden doet mij denken aan het sprookje over ‘de nieuwe kleren van de keizer’, zie site hieronder!
  Hierin vertelt een kind de waarheid. Daardoor moest ik denken aan Mattheüs 11:25 waar de Here Jezus zelf zegt/bidt:‘Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt doch aan kinderkens geopenbaard’.

  https:\/\/nl.wikipedia.org/wiki/De_nieuwe_kleren_van_de_keizer

 32. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2015 om 11:10

  Dag beste broeders en zusters en andere lezers,

  De gebeurtenissen in de wereld zouden volgens mij tot – in ieder geval – 2 dingen moeten leiden:
  1. De (gedwongen) terugkeer van Joden naar Israël (Jeremia 16:16)
  2. Het omzien van christenen naar niet-christenen > het brengen van het evangelie.

  De komst van Yeshua is aanstaande en met dat voor ogen weten wij dat wat gebeurt, moet gebeuren.

  Shalom, Roelof

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden