Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Licht en duisternis (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 maart 2015, 10:03 door Dirk A A

Hoe zou het er in de onzichtbare wereld voorstaan? Weet de satan dat zijn dagen geteld zijn en wat is hij nog van plan? En wat gaat God doen om alle profetieën die de Bijbel ons voorhoudt, werkelijkheid te laten worden?
Eerst stel ik mij voor hoe het er in de wereld van de duisternis aan toegaat. En daarna – oneindig veel heerlijker – wat er in de wereld van het Licht gebeurt. Vanzelfsprekend is dit een fictieve weergave.

De leiders van de wereld van de duisternis komen voor een spoedzitting bijeen in een uiterst benauwende atmosfeer. Een verstikkende rook uit de afgrond maakt het extra beklemmend. De bijeenkomst wordt geopend met een vervloeking van de wereld van het Licht, van de christenen en van Israël.

Daarna vereren ze hun leider, de satan. Eerst worden de resultaten van de afgelopen tijd gemeld: de hel wordt voller, steeds meer mensen breken met het christelijk geloof, huwelijken vallen uiteen, miljoenen ongeboren kinderen worden gedood, christenen worden onthoofd. Door tv, internet en social media worden steeds meer gelovigen van God afgehouden.

‘Maar niet alles op de aarde verloopt volgens plan,’ wordt gemeld. ‘Er komen teveel mensen tot geloof in Jezus Christus.’ Op de vraag hoe dit kan worden gestopt, worden allerlei ideeën geopperd. ‘Laten we ervoor zorgen dat alle godsdiensten samengaan.’ ‘Zorg ervoor dat de christelijke leiders worden uitgeschakeld. Verleid ze met geld, mooie vrouwen en macht.’

Ook komt de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Niet alles verloopt volgens plan. De vijanden van Israel vechten elkaar de tent uit, terwijl ze gezamenlijk tegen Israel zouden moeten strijden. ‘Toch gaan we winnen,’ klinkt het zelfverzekerd. ‘Nog even, dan vegen we Israël definitief van de wereldkaart.’ Een bizar gelach klinkt.
‘We gaan ook de gelovigen harder aanpakken. Er moeten wetten komen die hun vrijheden inperken en we gaan hen belachelijk maken omdat ze nog in dat oude boek geloven, dat allang achterhaald is. We zetten vol in op het aanpakken van christenen die tegen het praktiseren van homoseksualiteit zijn.’

In de wereld van het Licht is de situatie totaal anders. Er is rust, vrede, blijdschap. God en het Lam worden aanbeden. En voortdurend klinkt het ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was en Die is en Die komt’.
Duizenden, miljoenen engelen komen ‘af en aan’. Ze worden uitgezonden om de gelovigen op aarde bij te staan en hun zielen na hun overlijden naar de wereld van het Licht te brengen. En hoewel de gelovigen zich er niet altijd van bewust zijn, wordt er vanuit de hemel intens met hen meegeleefd.

Ook in de wereld van het Licht is er een soort spanning voelbaar. Het plan van de grote Schepper nadert de voltooiing. Zoals lange tijd geleden na de schepping een gedeelte van de engelenwereld in opstand kwam tegen Hem, en zoals dat ook gebeurde toen de Heere Jezus werd gekruisigd, zo maakt de wereld van de duisternis zich weer op voor een alles of niets-aanval op de wereld van het Licht. De vorige keren heeft de duisternis al het onderspit moeten delven. Daarom is er geen paniek. God heeft telkens opnieuw getoond machtiger te zijn dan de duisternis.

De climax is aanstaande. In de wereld van het Licht worden voorbereidingen getroffen om de gelovigen en het volk Israël speciaal bij te staan, omdat zij met name het mikpunt van de wereld van de duisternis zullen zijn in de eindstrijd. Het is echter niet nodig om te vrezen, omdat de eindoverwinning aanstaande is. Als de grote Overwinnaar zal Jezus Christus op het wereldtoneel verschijnen en Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid oprichten.

De satan zal dan voor duizend jaar gebonden worden aan een grote ketting en in de afgrond worden geworpen (Openbaring 20:1-3). Daarna zal hij nog een allerlaatste aanval doen op de wereld van het Licht, maar dat zal zijn definitieve ondergang worden. Dan breekt de eeuwige heerlijkheid aan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, met het nieuwe Jeruzalem.

‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben’ (Johannes 8:12).
Laten we voortdurend in Zijn Licht wandelen. Dat is de beste bescherming tegen de duisternis.

Dirk van Genderen

(De tekst van dit commentaar verscheen eerder, maar is enigszins aangepast.)

30 Reacties

 1. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2015 om 10:56

  Waar ik in Zijn Licht wandel heb ik geen enkele behoefte me ook maar iets voor te stellen bij vergaderingen van de duisternis. Waarbij ik overigens niet denk dat het eraan toe zal gaan als hierboven beschreven, maar dat terzijde.

 2. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2015 om 10:59

  Ik wandel in het Licht met Jezus,
  het donkre dal ligt achter mij,
  En ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen,
  Welk een liefdevolle vriend is Hij.

  Refrein:

  Ik wandel in het licht met Jezus,
  En ‘k luister naar Zijn dier’bre stem,
  En niets kan m’ooit van Jezus scheiden,
  Sinds ik wandel in het licht met Hem

 3. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2015 om 12:18

  Dirk, we moeten zoeken de dingen die Boven zijn en hoe het er aan toegaat in de hemelse gewesten, de ‘onzichtbare wereld’? Nou… daar zien we nu slechts een’glimp’ van, aan wat er gaande is in deze wereld… ik houd me liever bezig met wat voor mij ligt: het Nieuwe Jeruzalem: JHWH’s Stad! Daar waar gerechtigheid en vrede zal wonen, want de Koning der Joden zal daar regeren; want er zal een Scepter uit Yisraël opkomen (uit Numeri 24), een profetie die voorzegd is en vervuld zal worden! Want uit Sion zal de WET uitgaan.

  Alle beloften voor Israël zijn teveel om op te sommen. Het Joods/Messiasbelijdende volk, dat overal ter wereld nog verspreid is, zal bijeenvergaderd worden, ongeacht de verdrukking en vervolging die dit volk moet ondergaan, het zal tot loutering leiden en dan zal gans Israël gered worden en tot zijn bestemming komen!

  Het heil komt door Israël tot de volken (Jesaja 27:6). Christenen hebben Israël te dienen, want: Zij hebben het immers goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen deel hebben gekregen aan hun geestelijke goederen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen, uit Romeinen 15:27 (voor ‘sommigen’ niet leuk om te lezen, maar ‘t staat er wel!

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2015 om 13:22

  Dik: ik kan met je mee gaan wat de voorstelling van het bewegen in de duisternis betreft. Ooit eens een boek gelezen van Peretti, die in roman vorm daar over gaat en uitkomt bij de Overwinning van het Licht. Er is niets mis mee om je eens af te vragen hoe het bewegen in de duisternis zou kunnen zijn. We hebben tenslotte alle dagen met de misleider ( de duistere figuur die zich nooit laat zien) te doen. Hij legt struikelblokken voor je voeten en als je niet weet wat de duisternis is, dan ontdek je de struikelblokken ook niet en je valt in zijn vangnet. Wat de bedoeling van de duisternis is. De duisternis weg denken is jezelf wat wijs maken. De duisternis wil dat je niets van hem wil weten. Hij wil zelfs dat je denkt dat hij niet bestaat. Gelukkig heeft iedere gelovige een WOLK van getuigen om zich heen. Deze getuigen wisten deksels goed hoe de duisternis te werk gaat. Dank voor je aandacht hieraan.

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2015 om 16:12

  Anne, Romeinen 15:25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen.
  26 Want het heeft dien van Macedonië en Achaje goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn.
  27 Want het heeft hun zo goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen.
  Het betreft de “armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn”. Hun broeders in de Heere Jezus Christus.

 6. Miriam zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2015 om 17:24

  Er is een grote strijd gaande tussen de werelden van het Licht en de duisternis en voor mensen die slechts geloven in alleen onze aardse zichtbare wereld is dit stuk hierboven hopelijk iets om over na te denken:). Bedankt voor het delen van dit mooie commentaar!

 7. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2015 om 21:59

  De nieuwe hemel en de nieuwe aarde Openbaring 21:1-2 e.v.
  Het is juist nu belangrijk, naar mijn mening, met al die spanningen in het Midden-Oosten speciaal te bidden voor de vrede in Jeruzalem.

  Er is inderdaad heel veel gaande in deze wereld.

 8. Klaas v.d. Heide zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2015 om 11:05

  Een paar weken geleden kreeg ik een visioen in de kerk. Ik zag dat het rondom onze kerk aardedonker was. Maar in de kerk was het helder verlicht. Mijn oog werd daarna getrokken naar een helder verlicht pad en aan het einde van het pad zag ik de horizon, verlicht door de opkomende zon. De Heer zei tegen mij, dat er in Hem totaal geen duisternis is. Hij heeft alles onder controle, we hoeven niet bang te zijn. We mogen wandelen in het licht met Jezus,ik vind dit ook een geweldig lied Baruch.Gods zegen voor jullie allen.

 9. Engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2015 om 16:25

  Wij hebben alleen te bidden om de spoedige wederkomst van onze Heer, en alles zal goed komen.

 10. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2015 om 16:55

  SHALOM.

  Zolang wij op aarde leven is er strijd.
  Maar de HERE Jezus heeft het overwonnen, Hallelua.!!
  Wij weten niet half hoe erg het is om in die duisternis te zijn.
  Want het licht kan de duisternis niet verdragen
  Daarom moeten wij het beslechten in GODS naam dan wijkt het kwaad.
  Meer en meer in de Overwinning staan.
  Hij heeft het voor ons betaald en uitgeroepen HET IS VOLBRACHT!!
  Let op uw uitspraken. Zuivert u van stenen wees rein door het BLOED van DE HERE JEZUS!! AMEN.

 11. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2015 om 18:28

  Beste Dirk. Ik heb je al eens geschreven dat ik niet geloof dat de Here Jezus, als de satan 1000 jaar gebonden in de hel ligt, op aarde zal regeren. Volgens mij regeert Hij vanuit de Hemel met de Heiligen die bij Hem zijn. Als Hij op aarde zou regeren ziet iedereen Hem toch. Dan zou iedereen zich bekeren en dat is toch geen geloven. Geloven is toch als je NIET ziet? Ik kan er uit Openbaringen 20 niet uithalen dat de Here Jezus naar de aarde komt. Volgens mij openbaart Hij zich pas aan de mensheid als het de dag des oordeels is. En dan is het te laat om je te bekeren als je nog leeft. Laten we verder elke dag voor Israël bidden. Niet alleen voor vrede, maar ook om bekering. En we moeten hen inderdaad ook dienen met onze goederen wat we van de God van Israël hebben ontvangen. Want door Gods volk hebben we van de God van Israël en Zijn Zoon Jezus Christus mogen horen. En van die heerlijke genade die je mag ontvangen als je een kind van God en een zuster/broeder van Zijn Zoon mag zijn. Een gezegende zondag voor iedereen.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2015 om 21:01

  Zacharia 14
  “1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg……
  En vanaf vers 6
  “6 En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; 7 ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. 8 Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. 9 En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.” (NBG51 vertaling)

  De “verstijving” van vers 6 heb ik nagezocht in andere vertalingen. De HSL zegt “geen dikke duisternis”. Verder las ik in de HSV-studiebijbel, dat er “licht” zal zijn, zoals op de eerste scheppingsdag….. dus geen dag en nacht en dus ook geen avond meer.

 13. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2015 om 21:18

  Bedankt Dirk.
  Heel goed stukje en goed om je daar van bewust te zijn.
  En te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem.

 14. jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2015 om 21:30

  Daar boven is een heerlijk oord, O ZO SCHOON,O ZO SCHOON !!!
  Lieve Dirk, hier gaat mijn hart naar uit, eens zal ik onze Here Jezus daar zien !!!
  Maar er is nog veel werk , om mensen van Jezus te vertellen dat Hij van ieder mens houdt.
  We moeten blijven bidden voor alles wat er in de wereld gebeurd .
  Ook voor de mannen en vrouwen van ‘IS’.
  Geweldig hoe God aan het werk is, dank voor je nieuwsbrief wat een getuigenis van de broeder.
  Dirk ik wens jou en je gezin Gods onmisbare zegen toe, ook in je werk !!!
  Lieve groeten ***

 15. Robber zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2015 om 0:08

  Beste Dirk,
  Het is waar, er wordt in de duisternis op dit moment een hevige strijd gevoerd tussen licht en duisternis en God roept de gelovigen op te strijden in gebed en een leger op te richten om mee te strijden met zijn engelen! Wees waakzaam en alert.
  Bid mee voor heel de wereld en vooral voor Israël, het heilige volk van de Heer. We moeten samen de handen in elkaar slaan en gebedsoproepen ( legers ) vormen met het zwaard van de Heilige Geest en de vlaggen met gebed.

 16. ceesjean zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2015 om 7:36

  Lieve Broer in Yeshua, dank voor je wekelijkse brieven ze zijn puur zo als de werkelijkheid op dat moment ook is. Ondanks je lichamelijke beperkingen van je whiplash ga je door als Paulus met strijden , waarschuwen en sta je klaar met bemoedigingen om je mede gelovigen aan te moedigen waarvan je velen niet kent door de kracht van Gods liefde dank je wel.
  Groet van ons en de vrede van God gewenst Zijn Shaloom
  cees en jeanette

 17. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2015 om 11:06

  Beste Mensen.
  Als je Jezus in je hart gesloten hebt en Zijn leer en lessen daadwerkelijk in PRAKTIJK brengt, dan heb je de Hemel op aarde al, ondanks de nu steeds heftiger tegenwerking en de grote verdrukking van de satan. Laat de toekomst, ook na onze dood, aan de Heere over. Met een GERUST hart, zien wij dat dan wel, in vol VERTROUWEN in de Heere. Hub.

 18. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2015 om 16:13

  Hub, er staat ook geschreven hoe belangrijk het is aan Zijn voeten te zitten, Zijn lessen werkelijk te leren verstaan. Een valkuil voor velen, ook voor mij persoonlijk, is in mijn ogen juist dat men ook te snel aan de slag kan willen gaan. Denk maar aan Martha en Maria.
  Bij dat zitten aan Zijn voeten hoort ook dat Hij in de Openbaring laat weten dat hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en in acht nemen wat daarin geschreven staat zalig zijn. De Here God wil bepaalde zaken ook eenvoudig openbaren. De grote verdrukking noemen in relatie tot de tijd waarin wij leven vind ik verwarring geven. Hoewel er veel verdrukking is en voor sommigen wel zeer zwaar, is dit voor mij duidelijk niet de grote verdrukking die nog zal gaan komen, wanneer Gods gemeente van de aarde zal zijn weggenomen. Het doet Hem tekort in mijn ogen, te beweren dat hij Zijn gemeente door die verdrukking heen zou laten gaan. Hij belooft dat Hij haar daaruit zal bewaren. Die zalige hoop laat ik mij niet ontnemen en gun ik al mijn broeders en zusters.Het is erg genoeg dat zovelen en ook steeds meer aan deze heerlijke belofte gaan tornen.
  Onderzoek het Woord, laat het in je hart komen. Geleid door de Heilige Geest alleen. Een raad die ik ook mijzelf voor wil blijven houden. Hem steeds beter leren kennen, steeds meer met Hem vergroeid te raken. Om Zijn liefde dan zo uiteindelijk ook werkelijk in de praktijk te kunnen laten zien, zoals jij zo vaak aangeeft graag te willen.

 19. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2015 om 17:09

  Naar aanleiding van uw bijbelstudie, Rom 11:18.
  Wat is het in droevig dat onze kerken blijven leren
  dat we in de plaats van Israel zijn gekomen en nog
  steeds niet in de gaten hebben dat de Heer Jezus spoedig
  een punt gaat zetten achter deze genadetijd voor de heiden-
  wereld en op zijn wijze verdergaat met Zijn Eigen Uitverkoren-
  volk in Zijn, het aan hen geschonken land.

 20. Cor den Boon zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2015 om 17:52

  Beste Dirk
  Ik ben het niet helemaal met je eens, in de zin waar allemaal mensen staan die naar de hel gaan worden in een adem genoemd christenen die onthoofd zijn en miljoenen ongeboren kinderen.
  Waar kan ik in de Bijbel vinden dat deze kinderen naar de hel gaan?

  vr gr Cor den Boon

 21. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2015 om 18:31

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Cor, dan heb je het verkeerd begrepen of ik heb het niet duidelijk genoeg geschreven. Ik heb zeker niet willen zeggen dat ongeboren kinderen, die worden geaborteerd, naar de hel gaan, en zeker ook de onthoofde christenen niet. De hemel zal voor hen opengaan.

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2015 om 19:35

  Beste dirk, je geeft hier een fictieve weergave.
  Vaak gebeurt het heel anders dan wij ons voorstellen.
  Of je moet over profetische gaven beschikken die ingegeven zijn door Gods Geest.
  Maar er is niks mis mee om ons te waarschuwen over de komende tijd.
  Ik denk dat wij nog vaak verrast worden door Gods handelen.

  Vr gr rene postma

 23. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2015 om 20:44

  Dag Dirk, het nieuwe commentaar leest aanvankelijk als een spannend jongensboek, een ‘fictief’ jongensboek, vol spanning, actie en sensatie, echter zó fictief is dat niet, het is realiteit, hoe je het ook verwoordt…

  Licht en duisternis; het Woord van JHWH, de Heere God, laat hier geen misverstanden over bestaan, het is klip en klaar dat deze 2 Koninkrijken bestaan; het Koninkrijk van het Licht en het koninkrijk van de duisternis en beide Koninkrijken hebben hun eigen grondpersoneel. Laten we daar maar geen doekjes om winden, we herkennen aan iemands vruchten welk koninkrijk hij/zij dient: JHWH, de Heere God, het LICHT, of de leugenaar vanaf het begin; dat andere koninkrijk is het rijk der duisternis.

  Er woedt een geestelijke strijd in de hemelse gewesten, die ook hier op aarde wordt uitgevoerd, deze strijd neemt steeds grimmiger vormen aan, aan de kant van de duisternis, want er is nog maar weinig tijd…

  Wij echter behoren tot de kinderen van het licht, iedere wedergeboren christen/Messiasbelijdende wandelt in het Licht van JESHUA.
  Wij zijn kinderen des lichts en kinderen des daags, wij zijn niet des nachts nóch des duisternis, zo laat ons dan niet slapen zoals anderen doen, maar nuchter en waakzaam zijn (lees 1 Tessalonicensen 5:1-11).

  Wat heeft Israël nu te maken met Licht en duisternis (zie reactie 3) het Licht der wereld; JESHUA is geboren in Israël, het Licht der wereld zal ook weer terugkomen in Israël, op de Olijfberg!
  En waarom ik luid mee roep en vurig mee bid om de komst van JESHUA, de VREDEVORST?! Omdat er dan wéér een profetie vervuld wordt en ik – en velen met mij – weer mogen ervaren dat JHWH’S WOORD WAARHEID is!

  Dankjewel Dirk voor deze nieuwsbrief, met zoveel bemoedigende getuigenissen, mooi dat er ook aandacht is besteed aan Poerim, wat vorige week gevierd is, het feest van de overwinning op de duisternis! Een zeer actuele geschiedenis, want het verhaal van Poerim vertelt ons dat JHWH, de God van Israël, Zijn volk niet vergeet en redt!

  Allen een hartelijk shalom
  Anne

 24. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2015 om 21:00

  Beste voorbijganger,
  In mijn jeugdjaren mochten wij binnen de R.K.Kerk niet de bijbel lezen. Op mijn 50 ste ben ik pas zelf de bijbel gaan lezen en daarna 8 jaar bij een bijbelstudie-groep geweest bij de paters van Wittem.
  8 Jaar lang heb ik dus symbolisch: Aan Zijn voeten gezeten! En nu probeer ik de theorie in de praktijk te brengen en ik laat mij leiden door de Heilige Geest. U schrijft verder, dat HIJ in de openbaring laat weten: Dat hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en “In acht nemen” wat daar geschreven staat, zalig zijn. Volgens het woordenboek is de definitie van in acht nemen: naleven en nakomen. En dit is nu net wat ik altijd bedoel met: Wij moeten de bijbel naleven en Jezus’ lessen (denk vooral aan de bergrede) daadwerkelijk in praktijk brengen. Ieder naar gegeven talenten en gave Gods. Hub.

 25. Paul zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2015 om 0:03

  Wow, wat een mooie reacties.

 26. Wim J zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2015 om 7:54

  Broeder Dirk

  Toch kunnen we met z’n allen ondanks de vele goed bedoelde raadgevingen en bijvallen, voorbijgaan aan Gods bedoeling.. vanwege Zijn Woord en Zijn woorden die Hij doormiddel van Zijn heilige profeten in voorgaande tijden heeft gesproken, zoals in Hebr2 en daarna op indringende wijzen wordt bevestigd.

  Ik vrees, dat weinigen hierbij en bij het volgende stil zullen staan.
  Voor wie staat niet vast, dat de GEEST VAN DEZE TIJD, zoveel invloed heeft, dat de bedoeling van Gods Woord, altijd d.m.v. fictief getuigenis versluierd wordt, zodat de schijn, MEER SPREEKT, dan wat in de Bijbel herkend wordt als van/de Geest van de waarheid.

  FICTIEF: https:\/\/www.encyclo.nl/begrip/fictief

  Nauwkeurig lezen, d.w.z. of deze woorden ons overtuigen!!: Hebr 2. Of onze wil instemt met Gods wil en de eigen geest met wat ook Zijn Woord ons, ieder persoonlijk te binnen brengt
  [vers10 …….Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid[verlossing] door lijden zou heiligen…….vers18, 3:1.……]
  Maar nog meer, onderscheiden we de tijd hoe Gods Woord daarover getuigt en dat is ook op vele wijzen en of ook dat ons overtuigt, hoe ver dit alles reikt. 1Petr1 …
  vers6
  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus voor Hebreeën Jeshua HaMashiach.

  Idem 2Tim4 …
  verzen3t/m5
  Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.

  Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot…

  Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe…. Mal3:14-18;4….

 27. Chaantje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2015 om 17:37

  Beste Dirk,
  Goede text, ik ben het helemaal met je eens, dit moet ook gezegd worden.
  Als we spreken over het brengen van het Koninkrijk van God bij mensen, dan gaat het erom dat deze mensen een besluit gaan nemen om de Here Jezus Christus te erkennen als hun Redder en Verlosser. Dat is een besluit dat vaak gepaard gaat met enorme strijd. Allerlei argumenten en gedachtes kunnen daarbij een rol spelen. Er vindt een strijd plaats in hun denken van menselijke redeneringen. Maar er vindt ook een strijd plaats in, wat we noemen, de ‘hemelse gewesten’. Hier wordt gevochten om de zielen van mensen door de duivel en zijn demonen. De ‘hemelse gewesten’ is de bovennatuurlijk onzichtbare (maar soms wel waarneembare) dimensie.
  Al sinds de eerste opstand van satan tegen God is er een strijd in de hemelse gewesten aan de gang tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van satan. En veel van deze strijd wordt uitgespeeld in ons. Het hoofdkwartier van het laatste koninkrijk is gevestigd in de hemelse gewesten en mag niet onderschat worden. Het is een zeer georganiseerd koninkrijk, waarin verschillende niveaus van gezag en autoriteit onderscheiden kunnen worden.
  De Bijbel is er heel duidelijk over: als christenen hebben ook wij een strijd te leveren tegen satan en zijn werkers. We zijn in een gevecht verwikkeld, die we niet met ons menselijke verstand kunnen bevatten.

 28. Chaantje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2015 om 17:38

  Dat het niet alleen gaat om een strijd tussen goede en kwade machten, maar dat wij er absoluut mee te maken hebben, lezen we bijvoorbeeld in Efeziërs 6:11-13. Hierin roept Paulus ons om de gehele wapenuitrusting Gods aan te trekken. Er staat geschreven:“Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
  Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht” (Statenvertaling).
  Omdat satan weet dat zijn einde nadert zal hij steeds meer strijd leveren en het lijkt er dan ook op dat het universele conflict in onze dagen steeds grotere en meer wanhopige vormen gaat aannemen.
  Ook in 2 Korinthiërs 10:4 staat geschreven over de wapenuitrusting: ‘De wapens waarmee wij strijden, zijn niet van aardse makelaardij, maar in de ogen van God machtig genoeg om bolwerken af te breken.
  Wees waakzaam: Wie hoort, hoort en wie ziet, ziet
  Maranatha Heere kom haastig

 29. Monique zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2015 om 11:23

  Hallo Dirk, wat prachtig fictief bijbelgetrouw geschreven. Halleluja en Amen. Here Jezus kom spoedig! Genieten altijd weer van je mooie woorden. We zegenen jou en je gezin vanaf deze plaats.

 30. Sjaan van Elzakker zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2015 om 14:45

  De liefde van JHWH onze God is de aller grootste liefde, JEZUS leert ons dat, door Zijn Woord!!
  Wij moeten Hem leren kennen, hoe Jezus in alles werkt, en Jezus laat ons leren het ook te doen…
  Want wij lopen namelijk in Jezus Voetsporen, en wij stralen het licht van Jezus uit.
  Zeker als we onze naaste over Jezus vertellen zoals Jezus Het in Zijn Woord schrijft om ook Onze Vader te leren kennen.
  En de boze moeten we geen aandacht geven en hem bestrijden met woorden uit Gods Woord, en onze wapenuitrusting aan doen anders komen we er niet!
  We moeten allemaal samen met onze naaste strijden om het licht aan alle mensen te laten zien op de gehele aarde.
  Dan zal ieder zien dat we volgelingen zijn van Jezus, en het Heilige heldere licht uitstralen.
  We moeten ‘Het Woord”, eten en drinken elke dag weer, want dat brengt ons dichter naar Jezus en Onze Vader,
  Laat onze linker hand niet zien wat de rechter doet en vertel als een kind over Jezus Onze HERE., En ONZE God zal de rest doen.

  Een mooie en warme nieuwsbrief met warme reacties, leuk het te hebben gevonden op internet, ga zo door Dirk met Gods zegen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden