Licht en duisternis

Hoe zou het er in de onzichtbare wereld voorstaan? Weet de satan dat zijn dagen geteld zijn en wat is hij nog van plan? En wat gaat God doen om alle profetieën die de Bijbel ons voorhoudt, werkelijkheid te laten worden?
Eerst stel ik mij voor hoe het er in de wereld van de duisternis aan toegaat. En daarna – oneindig veel heerlijker – wat er in de wereld van het Licht gebeurt. Vanzelfsprekend is dit een fictieve weergave.

De leiders van de wereld van de duisternis komen voor een spoedzitting bijeen in een uiterst benauwende atmosfeer. Een verstikkende rook uit de afgrond maakt het extra beklemmend. De bijeenkomst wordt geopend met een vervloeking van de wereld van het Licht, van de christenen en van Israël.

Daarna vereren ze hun leider, de satan. Eerst worden de resultaten van de afgelopen tijd gemeld: de hel wordt voller, steeds meer mensen breken met het christelijk geloof, huwelijken vallen uiteen, miljoenen ongeboren kinderen worden gedood, christenen worden onthoofd. Door tv, internet en social media worden steeds meer gelovigen van God afgehouden.

‘Maar niet alles op de aarde verloopt volgens plan,’ wordt gemeld. ‘Er komen teveel mensen tot geloof in Jezus Christus.’ Op de vraag hoe dit kan worden gestopt, worden allerlei ideeën geopperd. ‘Laten we ervoor zorgen dat alle godsdiensten samengaan.’ ‘Zorg ervoor dat de christelijke leiders worden uitgeschakeld. Verleid ze met geld, mooie vrouwen en macht.’

Ook komt de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Niet alles verloopt volgens plan. De vijanden van Israel vechten elkaar de tent uit, terwijl ze gezamenlijk tegen Israel zouden moeten strijden. ‘Toch gaan we winnen,’ klinkt het zelfverzekerd. ‘Nog even, dan vegen we Israël definitief van de wereldkaart.’ Een bizar gelach klinkt.
‘We gaan ook de gelovigen harder aanpakken. Er moeten wetten komen die hun vrijheden inperken en we gaan hen belachelijk maken omdat ze nog in dat oude boek geloven, dat allang achterhaald is. We zetten vol in op het aanpakken van christenen die tegen het praktiseren van homoseksualiteit zijn.’

In de wereld van het Licht is de situatie totaal anders. Er is rust, vrede, blijdschap. God en het Lam worden aanbeden. En voortdurend klinkt het ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was en Die is en Die komt’.
Duizenden, miljoenen engelen komen ‘af en aan’. Ze worden uitgezonden om de gelovigen op aarde bij te staan en hun zielen na hun overlijden naar de wereld van het Licht te brengen. En hoewel de gelovigen zich er niet altijd van bewust zijn, wordt er vanuit de hemel intens met hen meegeleefd.

Ook in de wereld van het Licht is er een soort spanning voelbaar. Het plan van de grote Schepper nadert de voltooiing. Zoals lange tijd geleden na de schepping een gedeelte van de engelenwereld in opstand kwam tegen Hem, en zoals dat ook gebeurde toen de Heere Jezus werd gekruisigd, zo maakt de wereld van de duisternis zich weer op voor een alles of niets-aanval op de wereld van het Licht. De vorige keren heeft de duisternis al het onderspit moeten delven. Daarom is er geen paniek. God heeft telkens opnieuw getoond machtiger te zijn dan de duisternis.

De climax is aanstaande. In de wereld van het Licht worden voorbereidingen getroffen om de gelovigen en het volk Israël speciaal bij te staan, omdat zij met name het mikpunt van de wereld van de duisternis zullen zijn in de eindstrijd. Het is echter niet nodig om te vrezen, omdat de eindoverwinning aanstaande is. Als de grote Overwinnaar zal Jezus Christus op het wereldtoneel verschijnen en Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid oprichten.

De satan zal dan voor duizend jaar gebonden worden aan een grote ketting en in de afgrond worden geworpen (Openbaring 20:1-3). Daarna zal hij nog een allerlaatste aanval doen op de wereld van het Licht, maar dat zal zijn definitieve ondergang worden. Dan breekt de eeuwige heerlijkheid aan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, met het nieuwe Jeruzalem.

‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben’ (Johannes 8:12).
Laten we voortdurend in Zijn Licht wandelen. Dat is de beste bescherming tegen de duisternis.

Dirk van Genderen

(De tekst van dit commentaar verscheen eerder, maar is enigszins aangepast.)