Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laat Mijn baby’s leven… (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 maart 2015, 10:49 door Dirk A A

Elk ongeboren kind wordt wonderbaar door God geweven in de moederschoot, lezen we in Psalm 139. Het is een prachtig kunstwerk, van de grote Schepper, gemaakt op het veiligste plekje op aarde… Ooit, maar nu allang niet meer. De massamoord op dit ongeboren babyvolk moet stoppen. Zoals God ooit door Mozes tot de Farao zei: ‘Laat Mijn volk gaan…’ zo zegt Hij nu – zo stel ik me voor -: ‘Laat Mijn baby’s leven…’

Hoe zal er vanuit de hemel worden gekeken naar wat er in abortusklinieken gebeurt, in ‘de duistere oorden van het land’ (Psalm 74:20)? Mijn hart huilt, als ik hieraan denk. Is er op deze aarde een groter kwaad dan de vernietiging van – wereldwijd – meer dan 50 miljoen ongeboren kinderen, elk jaar weer? Nee, toch… De baarmoeder is verworden tot de meest gevaarlijke plaats op aarde. Nergens vallen zoveel slachtoffers. In ons land alleen al meer dan 30.000 per jaar.

Deze kinderen mogen niet geboren worden. Het levenslicht is hun niet gegund. Massamoord. Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Lees Psalm 139 maar eens, hoe mooi daar geschreven wordt over nieuw leven dat God in de moederschoot wonderlijk weeft. Ons leven is Zijn kunstwerk.

Het is walgelijk wat er in de abortusklinieken gebeurt, die verhullend gezondheidscentra worden genoemd. Wat moet zo’n ongeboren kindje een vreselijk lijden ondergaan als het wordt verbrijzeld. We zouden veel krachtiger op de bres moeten staan voor het ongeboren leven! Of hebben we ons er al bij neergelegd dat de strijd verloren is?

Nu er aanstaande week verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten en de Waterschappen en indirect ook voor de Eerste Kamer, spoor ik politici aan pal te staan vóór het leven! Een dringend beroep doe ik met name op de CU en de SGP, die het huidige kabinet overeind houden, om hun steun aan dit kabinet veel directer te koppelen aan de bescherming van het ongeboren leven. In de zin dat er stappen gezet moeten worden om het aantal abortussen te verminderen.

Ik heb buitengewoon veel bewondering voor mensen die geregeld bij abortusklinieken waken en bidden, in het verlangen ongeboren kinderen te redden. Dat zouden meer mensen moeten doen, als een getuigenis dat het leven heilig is.
Het bloed van alle geaborteerde kinderen roept vanaf de aardbodem tot God in de hemel. Laat we hier niet lichtvaardig over denken. We roepen Gods oordelen over ons heen door onze ongeboren kinderen op te offeren aan de goden van vrijheid, welvaart, gezondheid en luxe. Het zijn de hedendaagse mensenoffers! Wat kunnen we anders doen dan tot de Heere naderen en Hem vragen of Hij Zich over ons land wil ontfermen en onze zonden wil vergeven?

Enorm groot zal de schare zijn van alle kinderen die nooit geboren mocht worden. Geschat wordt dat er sinds 1970 zo’n 1,5 miljard ongeboren kinderen zijn geaborteerd, gedood, ruim 20 procent van de huidige wereldbevolking.
Ooit zullen de aborteurs alle kinderen weer terugzien die ze gedood hebben wanneer ze voor Gods rechterstoel zullen staan. Wat zullen ze dan een spijt hebben. Nu is er voor abortusartsen echter nog bekering mogelijk.
En ik weet het: veel vaders en moeders worstelen ermee dat ze ooit hun kindje hebben laten aborteren. Wat een wroeging, wat een spijt. Maar ook voor hen is er vergeving als ze door genade hun vertrouwen op de Heere Jezus leren stellen.

Wat een goed werk doen hulpverleners die deze mensen bij de hand nemen, met hen praten, hen begeleiden en hun laten zien dat er ook voor hen vergeving en hoop is.
Zal er in de hemel wel een plaatsje zijn voor deze kinderen die op de aarde niet welkom waren? Dat geloof ik zeker. De Heere Jezus zei immers: ‘Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’ (Lucas 18:16).

Dirk van Genderen

36 Reacties

 1. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 om 15:12

  Verschrikkelijk is het! Gisteren las ik van iemand van de ‘Mars voor Leven’ die een medewerker had gesproken van de ‘late’ abortus kliniek in Bloemendaal, deze medewerker vertelde dat om te voorkomen dat de kindjes levend ter wereld komen, in de baarmoeder het hoofdje in de romp gedrukt wordt en de armpjes en beentjes gebroken. Wat een droefenis. Het mag allemaal in dit land: legale moord.

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 om 15:36

  Dirk: uit mijn hart gegrepen. En ja al deze kinderen hebben een plaatsje in de hemel. In het OT kwam abortus al voor. Alleen daar heeft het niet zo’n mooi woord als wij er voor bedacht hebben. Amos 1 vers 13: Zo zegt de Here: om drie overtredingen der Ammonieten, ja om vier zal IK het niet herroepen. Omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben !!opengereten!!, teneneinde hun gebied uit te breiden zal ik vuur ontsteken binnen de muur van Rabba, zodat het zijn burchten verteert, onder krijgsgeschreeuw ten dage van de strijd.
  Omdat kinderen ruimte innemen werden in die tijd de zwangere vrouwen ook geaborteerd. De bijbel noemt het: Openrijten. En dat is het gewoon. En niet alleen worden dan de vrouwen opengereten maar de kinderen worden weggereten. Verpulverd. Vreselijk, vreselijk. Ja één van de grootste verschrikkelijkste zonden ook in onze tijd. Ik geloof dat God ook nu nog zal komen met …vuur… dat onze burchten zal verteren.
  W/lelie

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 om 19:48

  Abortus is verschrikkelijk, ik vrees dat bij nieuwe bezuinigingsrondes euthanasie op zorgbehoevende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten verplicht wordt en dat andere uitkeringsgerechtigden naar werkkampen gestuurd zullen worden waar zij als slaaf tewerkgesteld zullen worden.

  Voorkom dit horrorscenario en stem geen VVD, PvdA of D66!

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 12:23

  Zou dit politiek op te lossen zijn, of wellicht een vermindering van abortussen.
  Wellicht ligt het aan ons… christenen, die het laten liggen en ons geluid niet laten horen.
  Ook wij hebben een verantwoordelijkheid, laten wij ons zien, horen in de samenleving.
  Wij laten het toch massaal afweten, waar wij voor staan. Bidden is niet genoeg.
  Gaan wij de straat op, of gaan wij naar Den Haag, al die christenen die zich niet laten horen en zien.
  De burger kent ons niet en ziet ons niet, ach van die christenen hebben wij geen last van. Is niet meer van deze tijd, zij roeren zich niet, blijven netjes in hun kerk of gemeente zitten, steunen wat goede doelen en zijn eo lid, israel reizen en gaan naar een open doors dag.
  Met een appel en een ei worden wij tevreden gehouden in de politiek, voor gedoogsteun, en steunen zo indirect de zondige praktijken in deze maatschappij.
  Sgp is voor de doodstraf en christen unie is voor een twee staten oplossing.
  Wij zijn geen eenheid en kunnen daardoor ook niks veranderen, wij laten het massaal afweten en wij zijn opgenomen in wereld gelijkvormigheid. Wij onderscheiden ons niet en laten het evangelie niet horen, bang voor het lijden, bang om het kruis te dragen.
  Apostel paulus wist precies waar hij voor stond, en verkondigde het evangelie vol overgave gesteund door de heilige geest, hij was een bidder en een doener.
  wij moeten ons ook verantwoorden. Heeft u het evangelie verkondigd. Gestreden voor de ongerechtigheden in deze wereld, en kunt u dat over u zelf verantwoorden. Kunt u dat tegen over de Here Jezus verantwoorden.
  De zonde zal alleen maar meer toenemen, zoals in de dagen van sodom en gomora.

  Zij die de Here Jezus niet kennen en zich niet bewust zijn van de zonde, zij weten niet beter. Wij zijn bewust, en moeten het beter weten. Wij kunnen wel afgeven op de ongelovige mens, die praktijken van duisternis uitvoert,…maar als wij daar niet tegen strijden met onze geestelijk wapens en daar lauw in blijven, zal er niks veranderen en zullen wij niet gehoord worden.

 5. Kees van Helden zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 15:44

  Dank Dirk voor de bemoediging!
  Afgelopen week hebben we twee emails gekregen van vrouwen die naar aanleiding van gesprekken met een van ons hebben besloten hun kindje te houden. De ene vrouw mailde de dag voordat ze naar de abortuskliniek ging dat ze de abortus had afgezegd. Ze was christen. Dankbaarheid overspoelt je dan!
  De andere vrouw mailde n.a.v. het bijwonen van een spreekbeurt waar ze op wonderlijke wijze “toevallig” bij aanwezig was en haar “eigen” verhaal hoorde. Ze hebben ook besloten hun kindje te houden hoe moeilijk het misschien ook kan zijn. (ook zij zijn christenen). De Heere geeft kracht naar hetgeen nodig is.
  Wat een bemoediging om ook deze berichten te mogen horen.

  Hem zij alle eer!
  Kees

 6. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 15:55

  Netanyahu op verlies in de peilingen. Benieuwd of hij nog terugkomt. Zo niet dan mag links Israel vrede proberen te sluiten met de Palestijnen. En gaan werken aan een betere relatie met de USA. En dat is hard nodig. Israel dat zich steeds meer isoleert. Mede dankzij de opstelling van Netanyahu, is niet goed voor het land. Te simpel om te zeggen, dat het alleen maar de schuld is van het boze buitenland. En al helemaal, om te stellen dat alleen een winst voor Netanyahu goed is voor Israel. Israel verdient altijd onze steun. Maar helaas is het wel een ontzettend geseculariseerd land. En doet het daarbij niet onder voor menig Europees land. Daarbij blijven de beloften, zoals deze in de Bijbel staan. Onverkort van kracht. Gelukkig hoeven wij niet in te vullen. Hoe het zal gaan. God weet wat goed is voor Israel. En dat hoeven wij niet in te vullen Ook niet door het geven van een stemadvies.

 7. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 16:45

  @ Ad. Als je de bijbel leest weet je dat Israel een volk is dat alleen gaat in deze wereld. En er zal waarschijnlijk een regering komen waardoor God zich kan verhogen. Dat Nethanyahu zo besmeurd wordt zou christenen te denken moeten geven. Al het werk wat God doet of door iemand doet wordt door satan in diskrediet gebracht. Israel wil vrede, maar de Palestijnse regering niet.

 8. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 17:53

  Soms kan ik niet begrijpen dat God die alles ziet, abortussen en alle andere vreselijke zonden kan verdragen en nog steeds niet ingrijpt

  Ik hoop wel dat de kinderen die vermoord zijn/worden in de hemel komen

 9. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 18:05

  Heeft iemand hier wel eens gehoord van abortus-overlevenden? Het is ongelooflijk. Zo is er een Gianna Jessen, die haar getuigenis geeft. Ik vond het heel bijzonder, temeer, daar zij in een toespraak het goede ook in mannen naar boven weet te halen. En ondanks haar handicap, die zij er van over heeft gehouden, is zij zo dankbaar voor het leven, wat God haar geschonken heeft.
  Zij is echter niet de enige die een abortus overleefd heeft. Er zijn inmiddels meer verhalen bekend. Zij weten hun moeder te vergeven, omdat zij weten dat zij vaak gedwongen werd of in een moeilijke situatie zat. Een en ander is te vinden op You Tube. Google en toets in: Gianna Jessen.

 10. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 18:52

  @Ad, Met de zgn. Palestijnen is geen vrede te sluiten, zij willen geen vrede zij willen de vernietiging van Israel, alle geldelijke steun wordt omgezet in wapens en tunnels.
  Israel wordt altijd veracht, dat was 70 jaar geleden en is nog steeds het geval, met het binnen halen en in de watten leggen van moslims groeit het antisemitisme wereldwijd.

 11. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 18:54

  Ik heb me verbaasd over de reactie van Kees van Helden. Het is heerlijk dat 2 vrouwen niet tot abortus zijn overgegaan, maar er staat ook bij dat zij christen zijn. Als je dat werkelijk bent komt het toch niet in je hoofd op om zelfs maar te overwegen om een abortus te ondergaan? Ik vind het een moeilijke vraag of al die kinderen in de Hemel komen. Er staat ergens dat alleen kinderen van GELOVIGE ouders in de hemel komen als ze nog niet tot hun verstand zijn gekomen. En onder gelovig wordt verstaan, ouders die echt bekeerd zijn. Ik steun en bid al jaren voor “Schreeuw om Leven”. Ik roep jullie allemaal op om dat ook te doen. Zij hebben onze gebeden en geld hard nodig. En laten we ook allemaal vurig bidden voor beide verkiezingen. God zal de juiste man op zijn plek zetten in Israël. Ook al zouden wij dat de verkeerde man vinden. God heeft overal een doel mee. Gezegende zondag Dirk en alle lezers van deze Nieuwsbrief.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 19:09

  Soms begrijp ik niet, dat wij niet “zien” wat er in de wereld aan de hand is. Onze God en Vader is nog altijd de “Schepper”…. Gods tegenstander is zolang de mensheid bestaat de “vernietiger”!! De ene mens luistert naar zijn Schepper en de andere mens luistert naar zijn vernietiger…… Mozes maakte al in Deut. 30 duidelijk dat geheel en al ONZE eigen KEUZE is!! De “vernietiger” bracht in Duitsland een heel volk op de been! Niet alleen werden 7 miljoen Joden vernietigd, maar uiteindelijk werd het hele land vernietigd….. Poetin is op dezelfde toer bezig en ISIS doet niet anders dan alles vernietigen wat aan aan de Schepper toebehoort. Iran doet hetzelfde en als ik 2 Petrus 3 vanaf vers 11 les, dan weet ik dan die bom komt en dat heeft weinig met de “deal” te maken!!!! Het is nog slechts een kwestie van tijd. Als Jezus’ laatste woorden zijn: “wee de zwangeren en de zogenden in die dagen” dan wijst het allemaal naar een nucleaire oorlog en niet alleen naar abortus….. Alle onrecht in deze wereld doen mensen, die persoonlijk naar de “vernietiger” luisteren… Eigenlijk vinden we dat in de hele Bijbel terug. De dag dat Jezus’ zegt “nu is het genoeg” en zijn voeten op de Olijfberg zullen staan, komt elke 24 uur een dag dichterbij!! Toen de Israëlieten 40 jaar in de woestijn waren, zorgde God goed voor hen, ondanks dat het voor hen in die woestijn beslist geen lolletje was!! Maar….. de Israëlieten hadden als die 40 jaar Gods doel: “het Beloofde Land” voor ogen!! Zo hebben WIJ, als christenen, onze hele reis op aarde “Gods Koninkrijk” voor ogen, want het is wel zoals Paulus schrijft in Rom. 8: 18 “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.” Geloven is vertrouwen! Voor mij zelfs geen twijfel…..

 13. Hendrik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 20:02

  Mw. Vogels, in Nederland wordt abortus als een oplossing gezien voor een ongewenste zwangerschap. Ook christenen zijn kinderen van deze tijd.
  Het is mijn ervaring dat er in de zondagse kerkdiensten niet vaak tegen abortus en voor zwangere vrouwen gebeden wordt. Hierdoor ontstaat ook bij veel christenen het idee dat het wel meevalt met abortus.
  Doordat er niet bij nagedacht wordt komt men er vaak ook niet achter dat de abortusartsen methode’s net als ISIS in Irak hanteren om de kinderen te doden.
  Als er in uw gemeente ook niet voor het leven gebeden wordt, wilt u dit dan aan uw voorganger vragen om dit regelmatig wel te doen?

 14. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 20:13

  @ Moi, Uw partij heeft niets meer met het christelijk geloof te maken, het is net zo’n wegkijkpartij als pvda, vvd, gl sp, d666, cu,sgp.
  Het woord van de HERE GOD wordt niet eens meer genoemd, wel de paus, die helemaal niets met het geloof op heeft en alle geloven op een hoop probeert te krijgen, die zich plaatsvervanger van de HERE JEZUS noemt, welke god heeft hij????
  En de islam is ook een juweeltje bij het cda.

 15. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 20:17

  Israël is het enige democratisch land in het Midden-Oosten.
  Israël is JHWH’s oogappel.
  Israël is JHWH’s land en beminden om der vaderen wil.

  De genadegaven en de roeping van JHWH, de Heere God zijn onberouwelijk.
  JHWH had het volk Israël niet op het oog omdat het zo’n ‘geweldig’ volk was, wat dat betreft komt geen enkel land/volk in aanmerking, Israël is JHWH’s uitverkoren volk.
  Men zou er goed aan doen om meer respect te tonen voor JHWH’s handelen ten aanzien van Zijn volk en land, wij als gelovigen uit de volkeren hebben nota bene ons heil te danken aan het volk Israël!

  ik bidt en ik smeek dat premier Netanyahu aanblijft,mocht dit niet het geval zijn; JHWH’s plannen falen niet en sluit ik me verder aan bij reactie 7

  Allen een hartelijk shalom,
  Anne

 16. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 20:25

  Beste Ad,

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je zelf ook een stemadvies geeft.

  Groet,

  Henk

 17. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 20:38

  @F. Vogels-Voskamp (uw reactie 11).
  Geachte heer/mevrouw Vogels-Voskamp.
  Ook voor christenen, en zeker jongeren is dit een zware tijd. Dus zelfs christenen kunnen onder druk staan van de boze om een abortus te overwegen en dan is het in hen te prijzen dat zij de moed hebben hun kindje te laten komen, christen of niet. M.vr.gr., Marian

 18. Bert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 21:31

  Bedankt Dirk

 19. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 21:34

  Ter wille van de eenvoud sluit ik me
  gaarne aan bij reactie 15

 20. Uw naamPlony zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 22:06

  Even een reactie op de mail van Maria: Jij zei: ik begrijpniet dat God die alles ziet zulke vreselijke dingen als o.a. abortus kan verdragen en niet ingrijpt. Ik begrijpt dit ook niet: maar als ik dan in 2 Petrus 3 vers 9 leest: de Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dit als traagheid beschouwen) maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, dan kan ik Hem alleen maar aanbidden voor zoveel geduld. De ander kant is dat wij als gemeente mogen en zelf behoren te bidden: Maranatha, kom Heere Jezus. Dit om Zijn Gemeente thuis te halen. En wat jij schreef over dat jij hoopte dat die geaborteerde kinderen in de hemel zijn: Ik geloof dat ze nu nog in het paradijs zijn bij Hem en straks in de hemel. Ons tweede zoontje is tijdens de geboorte overleden en bij al ons verdriet was het ergste nog: is hij bij de Heere Jezus? Na veel strijd en gebed ben ik er vast van overtuigd. In Johannes 1 vers 29 staat: de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! En ik geloof dat een ongeboren kind en een klein kind dat nog niet geweigerd heeft het verlossingswerk van de Heere Jezus aan te nemen en daardoor vergeving van zonden ontvangt als louter genade ook genade ontvangt. Groetjes van Plony.

 21. Jeanne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 22:18

  Het komt mij voor dat deze site bedoeld is om nieuws te brengen en daarop te reageren. Nu wordt het de laatste tijd vaak gebruikt om op elkaar af te geven. Dat was bij mijn weten niet de bedoeling.
  Het geeft ook geen goed getuigenis af van onze Heiland.

 22. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 22:21

  Reactie Dirk van Genderen:

  Dank je Jeanne, voor je opmerkingen. Laten we ons hieraan houden.

 23. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 22:24

  Laat de kinderen tot MIj komen. WANT: HUNNER…!!Is!! het Koninkrijk Gods.
  Dit is een oproep aan alle ouders. Gelovig of ongelovig. Het Koninkrijk Gods is ..!!HUNNER!! Er staat niet: van de kinderen van gelovig ouders is het Koninkrijk Gods.
  Ieder kind die nog niet tot besef der dingen is, is behouden. En aan de ouders wordt de oproep gedaan: laat ze tot Mij = Christus Jezus de Opgestane Heer komen.
  W/lelie

 24. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 23:08

  Beste Dirk,

  Naarmate je dichter bij God bent, des te beter kan je beseffen wat een gruwel dat is in de ogen van God om ongeboren kinderen in de moederschoot te aborteren. En toch wacht en wacht en wacht God met ingrijpen. Wat een geduld heeft de Here! Terwijl Hij ziet hoe ieder ongeboren kind wordt vermoord laat Hij het gebeuren. Waarom kan je afvragen dan? Ik denk dat Hij enigen tot bezinning wil laten komen wat ze aan het doen zijn en tot geloof zullen komen. Voor een enkele ziel heeft de Here heel veel over. Dat kunnen wij niet begrijpen maar als wij niet zo’n God zouden hebben, was niemand in aanmerking gekomen voor Zijn genade. De blijdschap in de hemel om een geredde ziel zegt heel veel over hoe God denkt. Ook de martelaars van de Lijdende Kerk werpen licht op de gedachtes van God. Ook wacht Hij totdat de maat vol is van de zonden die mensen begaan. Dan grijpt Hij in.

  San

 25. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2015 om 23:57

  Zou geen stemadvies durven te geven. Maar enige nuance in de reacties, als het over Israel gaat. Zou wellicht niet verkeerd zijn.

 26. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2015 om 9:38

  Mevrouw F. Vogel, u schrijft dat ergens in de Bijbel staat dat alleen kinderen van gelovige ouders in de hemel komen

  Kunt u aangeven waar in de Bijbel dit staat i.p.v. ” ergens “

 27. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2015 om 9:44

  Beste mensen,

  Ik kan hier geen mening over geven omdat wij (gelukkig) nooit voor deze keuze hebben gestaan. God dank. Ik vind het dan ook een persoonlijke afweging en keuze van ieder echtpaar, wat wij moeten respecteren, want ik weet zeker dat dit een hele moeilijke keuze is voor iedere moeder.
  Laten wij daar dus geen harde mening over ventileren maar er alles aan doen, tenminste als het in de familie of kennissen kring is, om hen op andere gedachten te helpen. Deze morele (Christelijke) steun is eigenlijk het enigste wat wij Christenen kunnen doen hier in Nederland.
  Wel wil ik, uit eigen ervaring een tegenover gesteld verhaal vertellen:
  Wij hebben maar 1 dochter en die kon, naar 5 jaar medische behandelingen geen kinderen krijgen. Nu heeft ze inmiddels 3 adoptie kinderen uit China ( 10, 8 en 6 jaar) de jongste is er een met een beperking, hij is een Albino. Wij als Opa en Oma schrokken toch wel even, want wij wisten hier niets van, dat zij nog een derde kindje wilden. Nu is hij het liefste manneke en de oogappel van Opa. Hub.

 28. Chaantje zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2015 om 14:30

  Beste mensen,
  Dirk, dank je wel voor de wekelijkse nieuwsbrief, het is een verademing om te lezen. Ik hoop en bid het beste voor Netanyahu en de vrede voor Israël, en stemmen, heeft dat zin? Op wie of wat we ook stemmen, God regeert! God heeft een plan met de wereld, en de politiek speelt bewust of onbewust, in binnen en buitenland, een rol in God’s plan. Kijk om je heen! Stukje voor stukje vallen de puzzelstukjes op zijn plaats. De profetiëen vervullen zich sneller dan ooit. Wat de geaborteerde, lees, op gruwelijke wijze vermoorde baby’tjes betreft: Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen.Mattheüs 19:14 De Heere Jezus zei immers: ‘Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’(Lucas 18:16) Alle kinderen komen in de hemel, gelovige ouders of niet.”Want de belofte is voor u en uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.”(Hand. 2:39). Maar voor de ongelovige ouders geldt:”Wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.”(Matt. 18:3-4). In veel gevallen is het makkelijker voor een kind om geestelijke waarheden te begrijpen en te aanvaarden dan voor volwassenen.

  God speaks to us, but we hear Him not
  We must first regain the child-state,
  Which we have lost before His Voice
  May be audible to our ears!
  Blessed are the childlike souls,
  For they shall communicate with God

  Voor Dirk en een ieder die dit leest wens ik u een gezegende zondag en een goede week toe,
  Groetjes, Chaantje

 29. s.knaap zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2015 om 16:52

  Het is goed dat er tegen abortus gereageerd wordt, maar waarom hoor ik niets over kinderen.
  En volwassenen die misbruikt en mishandeld worden, soms zo erg dat ze eigenlijk levend dood
  zijn. In het nieuws zien we dat de omgeving het wist, maar niets deed. Tot weer een bericht
  dat een kind dood is door mishandeling.
  Op een brief van mij daarover aan Schreeuw om leven kreeg ik geen reactie. Makkelijk!
  En dan al die kinderen en vrouwen in de Derde Wereld. Hoe protesteren wij hier?
  Eens een keer een mars hiervoor en voor vervolgde christenen??

  Groeten Sietske Knaap

 30. Anne-Mieke zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2015 om 10:10

  @F.Vogels-Voskamp Ik heb 1 van beide vrouwen gesproken op een beurs en heb dit als besturende hand van onze God gezien.
  Vrouwen die aan abortus gaan denken worden meestal geregeerd door angst. Geen andere uitweg zien door de grote problemen die op dat moment alles overheersend zijn. Dan is je zicht op God soms vertroebeld. En hoe goed hebben wij, christenen, onze jeugd voorgelicht over het ontstaan van het leven? Weten onze kinderen dat zij ALTIJD bij ons terecht kunnen om hulp/steun? Of zien zij ons als veroordelende mensen? Omdat zij ons wel eens hebben oordelen over een ander?
  In het afgelopen jaar zijn er 2 christelijke (!) jonge vrouwen bij de kliniek opgevangen door wakers. Zij zouden naar binnen gaan om de abortus te ondergaan. Wat een wonder dat dit door een gesprek voorkomen is! Wij, als christenen, zouden toch dagelijks bij de klinieken aanwezig moeten zijn om, misschien wel uw dochter, aan te spreken! En haar te behoeden voor een daad die nooit meer terug te draaien is. Wie van alle bovenstaande reagerenden DOET ook daadwerkelijk iets?

  @ Sietske Knaap. Ik moet toegeven dat het jammer is dat men niet gereageerd heeft op uw brief. Maar verder vind ik het wel makkelijk om verantwoordelijkheden bij een ander neer te leggen. Een Stichting als Schreeuw om Leven heeft zich toegespitst op abortus. Voor kindermishandeling, vrouwen in 3e wereldlanden en vervolgde christenen zijn andere stichtingen opgericht. Helaas zijn wij als mensen beperkt in onze mogelijkheden, middelen en tijd, waardoor men zich niet overal voor in kan zetten.

  Ik wil u de vraag stellen: Wat doet u aan het onrecht in deze wereld?

  Geldt deze vraag ons niet allemaal?!

  m.vr.gr
  Anne-Mieke

 31. Johanna zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2015 om 10:20

  Ik vind het wel een mooi discussiepunt: Of alle geaborteerde kinderen in de hemel komen…..

  Dan zou je soms kunnen gaan denken: ach laat het gauw aborteren het kindje komt toch bij God? (want er zijn echt wel situaties waarbij je denkt: hoe moet dit nu? Verslaving ouders, mishandeling, daklozen enz. enz.)
  Toch kan dit volgens mij nooit de bedoeling zijn.

  Laat ik duidelijk zijn: ook ik zit niet op de rechterstoel van God! Maar vind deze gedachtegang wel heel goedkoop. En volgens mij zijn wij niet goedkoop gekocht door het bloed van onze Heere Jezus Christus.

 32. Monique zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2015 om 13:08

  Vreselijk om abortus te plegen, in wat voor situatie dan ook. Gij zult niet doden!!! Gelukkig weten we uit de bijbel dat ALLE kinderen welkom zijn in de hemel! Maar wat voor een vreselijk gevolg voor de moeder zelf, zij laat de dood binnen in haarzelf en alleen het bloed van Jezus kan je daarvan reinigen. En we zien ook uit de bijbel dat het een gruwel is in de ogen van onze Heer en Heiland. Wat een verdriet, wat een pijn. En dan zijn er de getrouwden die zo graag kinderen willen en het lukt niet… is er dan geen mogelijkheid om deze groepen dichter bij elkaar te brengen???

 33. Anne zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2015 om 20:57

  Anne-Mieke, ja ik doe wel degelijk iets en ben daar actief mee bezig en wil nog veel meer doen, want er is veel nood!
  De vraag uit reactie 33, daar had ik ook al aan gedacht; hoe kunnen we vrouwen en vaak ook jonge meiden met echtparen in contact brengen. Vrouwen en meisjes die onbedoeld zwanger zijn zouden in een christelijk pleeggezin opgenomen kunnen worden, er zijn zoveel mogelijkheden, er is zoveel nood!
  Siriz in Houten heeft een hulppost, ook een heel goed initiatief om na te volgen, want er is heel veel hulp/gebed nodig op dit gebied, dus christenen sta op! Het is altijd gemakkelijker om te veroordelen dan daadwerkelijk te helpen.
  Wat ben ik blij dat we in een democratisch land leven, waar je stemrecht hebt. Het is een voorrecht, dus stem ik Christen Unie of SGP, want zij staan op de bres voor het leven, staan voor Bijbelse principe’s! Wat ben ik blij dat er christelijk/reformatorisch onderwijs is en christelijke/reformatorische hulpverlening en daarom stem ik, ook voor ons nageslacht!
  We leven niet in een regime of een kalifaat, want dan valt er niets meer te stemmen, nou zeker weten dat je dan terugverlangt naar je stemrecht!
  Denk aan de toekomst – ook die van je kinderen/kleinkinderen en geef je geloof een stem!

  shalom
  Anne

 34. Ivon zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2015 om 14:51

  “Abortus is verschrikkelijk, ik vrees dat bij nieuwe bezuinigingsrondes euthanasie op zorgbehoevende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten verplicht wordt en dat andere uitkeringsgerechtigden naar werkkampen gestuurd zullen worden waar zij als slaaf tewerkgesteld zullen worden.” -Moi Geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 om 19:48-

  @Moi,

  Het is helaas niet nieuw, we hebben dit scenario reeds in een vrij recent verleden gezien,
  de geschiedenis dreigt zich, ook nu weer, te herhalen.

 35. Ivon zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2015 om 15:08

  M’n dochter is nu 20 weken zwanger en op de foto’s kan je de al heel goed een volmaakt mini-mensje onderscheiden, perfect geschapen in de moederschoot, even ontroerend als mooi om zien.

  Aborteren: mooi woord voor in koelen bloede vermoorden van een weerloos leven! Een kennis van m’n dochter werd door haar eigen moeder zodanig onder druk gezet, dat zij koos voor abortus,
  (tweede kindje!)

 36. DJ Steen zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2015 om 12:32

  Drieënvijftig jaar nadat een katholieke instelling voor de opvang van zwangere meisjes in het West-Ierse Tuam werd gesloten, zijn er op het terrein van de instelling ongeveer 800 babylichaampjes gevonden. De lijkjes – uit de periode van 1925 tot 1961 – werden aangetroffen in een grote septische put van het tehuis. Dat zegt de Ierse historica Catherine Corless in The Washington Post. Zij deed onderzoek naar het massagraf, dat al in 1975 bij toeval was ontdekt. Het tehuis was tussen 1925 en 1961 in handen van katholieke nonnen. Normaal kwamen zwangere Ierse meisjes in het opvangtehuis van de nonnen van Bon Secours hun onwettige baby’s baren om de kinderen er dan veilig te laten opgroeien. In het streng katholieke Ierland was het krijgen van kinderen door niet getrouwde vrouwen een grote schande. De zwangere tienermeisjes waren de zwarte schapen van de familie en werden verbannen naar dit soort instellingen. ‘Het was het ergste misdrijf dat een vrouw kon begaan, ook al was de zwangerschap vaak het gevolg van een verkrachting’, zegt Corless in The Washington Post. Het was de bedoeling dat de meisjes na de bevalling elders in Ierland hun heil zochten, en dat de kinderen dan opgroeiden in de instelling. https:\/\/www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3666249/2014/06/03/800-babylijkjes-gevonden-in-put-van-Iers-nonnenklooster.dhtml

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden