Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘God zet koningen af en stelt koningen aan’ (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2015, 8:28 door Dirk A A

Doordat de verkiezingen in ons land een dag na de verkiezingen in Israel plaatsvonden, hebben we weinig meegekregen van de spectaculaire uitslag in Israel. Ik zie het als een ingrijpen van God dat Benjamin Netanyahu – in absolute tegenstelling tot de verwachtingen – een grote overwinning behaalde. In zijn dankwoord citeerde hij Joel 3:20: ‘Juda zal eeuwig blijven en Jeruzalem van generatie op generatie.’

Nadat God aan Daniël de droom van Nebukadnezar heeft geopenbaard, looft Daniël God en spreekt onder meer de woorden ‘God zet koningen af en stelt koningen aan’ (Daniël 2:21). In dit licht zie ik ook de overwinning van Netanyahu.
Zo hadden we de afgelopen weken ook gebeden, duizenden, tienduizenden christenen die zich verbonden weten met Israel, het volk van God. Dat degene gekozen zou worden die Hij voor deze plaats in deze tijd bestemd heeft. De Heere zij geprezen.

Aan het begin van de verkiezingsdag zei Netanyahu tegen een aantal van zijn partijleden, terwijl de peilingen een groot verlies voor hem voorspelden: ‘Met jullie hulp en met de hulp van God, zullen we een regering vormen die de staat Israel zal beschermen.’
De dag na de verkiezingen ging hij naar de Kotel (Klaagmuur), om er te danken en te bidden. De camera’s legden vast dat Netanyahu iets op een briefje schreef en dat vervolgens in de Muur stopte.

In de Joodse traditie zegt een naam iets over het karakter van iemand. Volgens Aliza Abrahamovitz, een Hebreeuwse naamexpert van Israel365, heeft Netanyahu’s dubbele Hebreeuwse naam een diepe betekenis.
‘Benjamin was de jongste zoon van Jakob,’ aldus Abrahamovitz. ‘Terwijl de overige elf zoons van Jakob hun namen van hun moeders kregen, kreeg Benjamin zijn naam van zijn vader. De naam Benjamin betekent: ‘Zoon van mijn rechterzijde’ en houdt verband met kracht en steun. Het is dus niet zo moeilijk te begrijpen dat de premier een zoon is van de rechterkant van het politieke spectrum en dat hij krachtige steun ontving van het volk van Israel.

In het boek Genesis lezen we over de zegen die Benjamin ontvangt, die toch ook relevant is voor de zege van de Netanyahu. In Deuteronomium 33:12 lezen we: ‘Over Benjamin zei hij: De door de HEERE beminde, hij zal onbezorgd bij Hem wonen. Hij zal hem heel de dag beschermen, en tussen zijn schouders zal hij wonen’ (Deuteronomium 33:12).

Er zijn belangrijke leiders voortgekomen uit de stam van Benjamin. Saul, de eerste koning van Israel, kwam uit de stam van Benjamin en ook Mordechai, één van de helden in het boek Esther,’ gaat Abrahamovitz verder.
‘In de rol van Esther wordt naar Mordechai verwezen, een ‘man van Benjamin’. Het is interessant om vast te stellen dat duizenden jaren geleden Mordechai opstond tegen Haman, een Perzische leider, die het hele Joodse volk wilde uitroeien. Vandaag neemt Benjamin Netanyahu een krachtig standpunt in tegen Iran, het hedendaagse Perzië, in zijn poging Israel te verdedigen en het hele Joodse volk te beschermen tegen nucleaire vernietiging.

Ook de naam Netanyahu heeft een speciale, Bijbelse betekenis. De familie van deze huidige leider is afkomstig uit Polen, waar hun achternaam Mileikowsky was. Rabbi Nathan Mileikowsky vertrok in 1920 naar Israel, waar de gepassioneerde zionistische rabbi soms als pseudoniem de naam Netanyahu gebruikte. Zijn zoons kozen later dit pseudoniem als hun achternaam.
Volgens Abrahamovitz is de Hebreeuwse betekenis van Netanyahu afgeleid van het woord Natan, wat ‘geven’ betekent. Het achtervoegsel ‘yahu’ is één van de namen van God. De volledige betekenis van Netanyahu is dan ook ‘God geeft’.

De oude wortels van zijn achternaam zijn niet verloren bij de premier. In zijn speech op de AIPAC-conferentie in 2010 verbaasde Netanyahu de aanwezigen met een bijna ongelooflijke mededeling: ‘In mijn kantoor heb ik een zegel, die ik kreeg van het Departement van Oudheden. De zegel was gevonden bij de Klaagmuur, maar is wellicht 2800 jaar oud, tweehonderd jaar nadat koning David Jeruzalem tot onze hoofdstad maakte. Het was de tijd van de eerste tempel.
De ring is een zegel van een Joodse beambte, met een inscriptie van zijn naam in het Hebreeuws: Netanyahu Ben-Yeash. Dat is mijn achternaam.’

netanyahu-seal

Deze 2800 jaar oude zegel met de opdruk Netanyahu Ben-Yeash werd gevonden bij de Kotel (Klaagmuur).

Ik roep u op te blijven bidden voor Benjamin Netanyahu. Zoals iedereen is ook hij een zondig mens, die de genade van de Messias nodig heeft. Laten we hem voortdurend voor Gods troon brengen en de Heere smeken hem die genade te schenken, evenals wijsheid bij de vorming van een nieuwe regering en vastberadenheid om volk en land te leiden in deze spannende tijd.

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2015 om 11:01

  Mooi, dank u wel.

 2. Henk Vermeule zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2015 om 11:50

  Benjamin kreeg een vijfvoudige portie Dirk.
  En een zilveren beker en geld in zijn graan.
  Uit Jodenhaat werd de naam van Jesjoea veranderd in Jezus.
  Zoals ook door haat de naam van Jozef werd veranderd in Safanad paneach.
  De namen van redders worden wel vaker veranderd om Gods volk tot redding te brengen.
  Hadassa werd Esther en Daniel werd Beltesar..
  Gelukkig bestudeert Netanyahu de profeten wel.
  Ik hoop met jou dat de christenheid zich bekeert van de vervangingsleer dwalingen.

 3. DJ Shalom zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2015 om 14:30

  Ik zal vasten en bidden voor de wederkomst van onze Broeder en Koning Jezus de Christus

 4. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2015 om 22:33

  AVINU-OUR FATHER (THE LORDS PRAYER) het ONZE VADER/Hebreeuws

  https://www.youtube.com/watch?v=KfYRXpDKuTo

  hartelijke groet,
  shabbat shalom

  Anne

 5. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 13:06

  Shalom allemaal, Israel blijft Gods volk ondanks dat ik het niet met alles eens ben wat ze doen. We weten dat de ogen nog gesloten zijn, geestelijk gezien, van Israël, maar God zal zijn belofte nakomen wat Hij voorzegd heeft aan zijn volk. Het is een wonder dat het kleine landje nog bestaat, ingesloten rondom door de vijand. Wie Israël zegent, zal zelf gezegend worden. We moeten Israël maar volgen in het nieuws en de schrift er naast leggen, zo zien we op Gods geestelijke klok hoe laat het is, want er staat nog een hoop te gebeuren met Israël voordat de Heere terug komt. Amen.

 6. gerda breeman. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 14:27

  Onze dominee zei een keer in zijn preek over Esther: Haman…. Hamas. Bedankt Dirk.

 7. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 15:38

  N.a.v. de Nieuwsbrief: Kan er iemand zijn visie geven over Handelingen vers 2 vers 17 t/m 19 ?
  Ik denk zelf dat dit op de tijd slaat waarin wij nu leven.
  God heeft in de geschiedenis altijd gebruik gemaakt van de hemellichamen om bepaalde zaken aan te kondigen
  Zouden tekenen aan de hemel voor deze ” moderne ” tijd niet meer gelden ?
  Het valt mij op dat juist traditionele kerkmensen deze tekenen wegwuiven en vanuit hun comfort zone met de mededeling komen dat het nog wel 100 jaar of langer kan duren voordat de Here Jezus terugkomt
  Ik denk dat de vervolgde christenen in de wereld daar heel anders over denken

 8. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 17:42

  Shalom aan een ieder,
  Het Avinu-Our Father (zie reactie van Anne nr.4) heb ik uitgeprint, veel eerder al.
  Mag ik u ook wijzen op Micha’el Ben David, die voornamelijk liederen zingt vanuit de Psalmen. Enkele jaren geleden heeft hij een opname gemaakt van het Eerste Gebod Deut. 6:4-7,[8-9]. En het is opgenomen op Ameland. Bijna altijd vraagt hij om te bidden voor de Vrede voor Jeruzalem.
  Ook ik ben blij dat Netanyahu gekozen is. Hij is een sterke leider en die hebben ze op dit moment zeker nodig in Israël.

 9. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 17:53

  @Maria (reactie 7).
  Persoonlijk denk ik dat het nog staat te gebeuren, maar we kennen dag noch uur. En de zonsverduistering van gisteren was niet zo heel erg donker bij ons, ik heb er weinig van gemerkt. De maan heb ik wel eens vrij oranje gezien, maar niet bloedrood. Ik geloof dat als dit staat te gebeuren dat dan best beangstigend kan zijn. Maar voor wie zich weet toe te vertrouwen aan God en de Naam des Heren JHWH Yahweh, Jahwe(h) of Jehovah aanroept, zal gered worden (Handelingen 2:21).
  In vers 18 staat dat in die dagen Gods Geest zal worden uitgestort over zijn dienaars en dienaressen en dat ze zullen profeteren. Maar in Matteüs 24 worden we gewaarschuwd voor valse profetieën.

 10. Lenie van Schuijlenburgenie reactie op anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 19:02

  Beste Dirk, steeds als de voorspellingen voor de verkiezingen in Israel gegeven werden, kreeg ik het lied: Dan zal Ik alles maken, dat gij u verwonderen moet. Dus ik was geweldig blij met de uitslag, maar het verbaasde me niet.

 11. Engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 19:43

  De wederkomst van onze Heiland is zeer nabij, dat is ook datgene waar ik elke dag om bid, dat de Heer de tijd wil verhaasten, en ons spoedig tot zich wil nemen, zoals beloofd.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 20:40

  Er valt eigenlijk weinig tot niets toe te voegen aan Gods Woord over de dingen die staan te gebeuren. Je hoeft geen profeet te zijn om Lucas 21 te kunnen begrijpen. Ook is er een “totdat”: Lukas 21: 24 “….en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, TOTDAT de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.
  Vanaf vers 25 “En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.” Ik schud mijn hoofd over de mensen, die het allemaal zo precies weten. Voor mij is Gods Woord heel duidelijk in die dingen en daarbij houd ik mij vast aan dat: “totdat”, wat heel dichtbij is: (verder in Lucas 21:) “28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”……. Wie “het Woord” kent en aanneemt behoeft GEEN ANGST te hebben! Wees in elk geval voorbereid! “36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.” Als de Zoon in heerlijkheid verschijnt zal de hele wereld zeggen: “Jezus is Heer”. Ik denk dat wij zullen zeggen: “Jezus, MIJN Heer”
  Openbaring 1: 7 en Zacharia 12:10
  “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.” Voor mij allemaal zo duidelijk als wat….

 13. Annabel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 22:16

  Bid voor Israël maar ook voor alle mensen hier op aarde voordat de dag des Heren komt, want er staat in de bijbel dat God niemand verloren wil laten gaan doch dat alle mensen behouden worden!

 14. DJ Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 22:53

  Bibi Netanyahu : “HAMAS IS ISIS AND ISIS IS HAMAS. THEY ACT IN THE SAME WAY. THEY ARE BRANCHES OF THE SAME POISONOUS TREE. THEY ARE TWO EXTREMIST ISLAMIC TERRORIST MOVEMENTS THAT ABDUCT AND MURDER INNOCENTS, THAT EXECUTE THEIR OWN PEOPLE, THAT SHRINK AT NOTHING, INCLUDING THE WILLFUL MURDER OF CHILDREN.”

 15. Chaantje zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2015 om 14:12

  Op de reactie van Erst van Olffen kan ik alleen maar Amen zeggen.

 16. Margreet Paap-van der Meij zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2015 om 11:55

  Heel dankbaar was ik met de uitslag van de verkiezingen in Israel. Maar we weten “DAT DE HERE GOD REGEERT”. Vanmorgen las ik Jesaja 43 vanaf vers 5 waarin staat: “Ik zal mijn zonen en dochters van de uithoeken van de aarde terugbrengen naar Israel. En verderop: Ik alleen ben God. Er bestaat geen andere God, die is er nooit geweest en zal er nooit zijn”!!!
  We zien het gebeuren dat Gods kinderen terug keren naar het beloofde land. De HERE REGEERT!!!!!!

 17. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2015 om 18:15

  Ik ben het niet eens met de zin dat alle mensen behouden zullen worden. God wil inderdaad niet dat mensen verloren gaan. Maar als we verloren gaan is dat onze eigen schuld, omdat we niet naar God hebben geluisterd en onze eigen weg zijn blijven gaan. Dan hebben we niet gewild. De Here Jezus zal ook tegen diegenen zeggen die aan de linkerkant van Hem zullen staan: “ik heb u geroepen, maar gij hebt niet geluisterd, Ga weg van mij, Ik heb u nooit gekend”. Maar we moeten wel dagelijks bidden voor Israël en voor de hele mensheid. Ook voor IS, HAMAS, HEZBOLLA enz. Het mocht nog eens tot bekering leiden. God is machtig. En ik ben ook heel dankbaar dat Netanyahu weer gekozen is. Er is heel veel gebeden daarvoor en God heeft al die gebeden verhoord.

 18. HenkJan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2015 om 9:08

  Bedankt voor je uitleg, ook wij bidden elke dag voor Gods volk ook zij worden beschermd onder Zijn vleugels, Psalm 91. De liefde voor Israël hebben we meegekregen van onze ouders bij ons thuis waren in de oorlog joden onder gedoken. Hier zijn we hen nog dankbaar voor!

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2015 om 11:24

  God is een verhoorder van gebeden dat blijkt ook nu maar weer.

 20. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2015 om 13:31

  Inderdaad Ernst van Olffen, er valt nog weinig toe te voegen aan Gods Woord, wat er nog te gebeuren staat, want wie “Het Woord” kent en daadwerkelijk in praktijk brengt , behoeft geen angst te hebben en is dan altijd voorbereid op Zijn wederkomst. Daarom zeg ik ook altijd:
  Beleef je Christen-zijn daadwerkelijk in het HEDEN en laat de toekomst over aan de Heere. Hub.

 21. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2015 om 21:26

  Ik ben ook blij dat de premier van Israël opnieuw met een ruime meerderheid is gekozen en dank God hiervoor.

 22. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2015 om 23:06

  Aanvulling Reactie No.20
  Leer van het Verleden, door bijbelstudie en praktijk-ervaring.
  Leef in het Heden, door je Christen-zijn daadwerkelijk in praktijk te brengen.
  En Laat de toekomst, dan zonder angst, over aan de Heere.
  De belangrijkste Werkwoorden van de Christelijke leer zijn:
  Delen – Geven – Vergeven.
  Symbolisch worden deze weergegeven in het laatste avondmaal:
  Jezus Brak (Delen) het brood en gaf (Geven) het aan zijn leerlingen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Daarna nam Hij de beker, en sprak: Dit is Mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt ter Vergeving van de zonden van velen.
  Het belangrijkste gebod van Jezus wat in de bijbel staat is:
  Heb u naaste lief gelijk u zelf.
  Dus beste mensen: DEEL lief en leed met uw naasten; GEEF goed maar vooral overvloed aan uw naasten en VERGEEF uw naaste, vriend of vijand. Dit is een zeer moeilijke opgave maar je krijgt er wel de hulp en zegen van Boven erbij. (Uit eigen ervaring!) Hub.

 23. jantje zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 maart 2015 om 14:04

  Dank Dirk , Jezus zij let op de Vijgenboom Amen !!!
  Gods zegen ook voor je gezin ***

 24. Anne zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 maart 2015 om 14:33

  Shalom allemaal, wat een bemoedigende dingen lees ik weer, dank daarvoor!

  Alle Koninkrijken der aarde gaan op, blinken en verzinken, echter één Koninkrijk blijft en dat is het Koninkrijk der hemelen, daarom ook bovenstaand gebed, zie reactie 4: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede in de hemel en op aarde.
  Dagelijks wordt het Onze Vader gebeden door miljoenen Messias belijdenden, die Hém verwachten! Laat dit gebed geen gewoonte zijn, een’traditie’ die er nu eenmaal bij hoort… Bidt vúrig zonder ophouden, want wat kunnen wij anders bidden dan om de spoedige wederkomst van JESHUA, de HEERE JEZUS.

  Er mag niets toegevoegd noch afgedaan worden aan het WOORD van de EEUWIGE/JHWH, geen jota of tittel en tóch gebeurt dit…
  Wij, Messiasbelijdende christenen uit Jood en Griek, zijn er om elkaar aan te sporen, op te bouwen, in liefde te vermanen, elkaar lief te hebben, de eenheid te bewaren, de ander uitnemender achten dan onszelf, onderwijs de ander in liefde, diegenen die een ‘zwak’geloof hebben. We moeten we allemaal van genade leven, niemand uitgezonderd.

  Tot slot: ik mis de zeer waardevolle bijdragen van Sandifort Lou en Troost Mijn Volk.

  shalom,
  Anne

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden