‘God zet koningen af en stelt koningen aan’

Doordat de verkiezingen in ons land een dag na de verkiezingen in Israel plaatsvonden, hebben we weinig meegekregen van de spectaculaire uitslag in Israel. Ik zie het als een ingrijpen van God dat Benjamin Netanyahu – in absolute tegenstelling tot de verwachtingen – een grote overwinning behaalde. In zijn dankwoord citeerde hij Joel 3:20: ‘Juda zal eeuwig blijven en Jeruzalem van generatie op generatie.’

Nadat God aan Daniël de droom van Nebukadnezar heeft geopenbaard, looft Daniël God en spreekt onder meer de woorden ‘God zet koningen af en stelt koningen aan’ (Daniël 2:21). In dit licht zie ik ook de overwinning van Netanyahu.
Zo hadden we de afgelopen weken ook gebeden, duizenden, tienduizenden christenen die zich verbonden weten met Israel, het volk van God. Dat degene gekozen zou worden die Hij voor deze plaats in deze tijd bestemd heeft. De Heere zij geprezen.

Aan het begin van de verkiezingsdag zei Netanyahu tegen een aantal van zijn partijleden, terwijl de peilingen een groot verlies voor hem voorspelden: ‘Met jullie hulp en met de hulp van God, zullen we een regering vormen die de staat Israel zal beschermen.’
De dag na de verkiezingen ging hij naar de Kotel (Klaagmuur), om er te danken en te bidden. De camera’s legden vast dat Netanyahu iets op een briefje schreef en dat vervolgens in de Muur stopte.

In de Joodse traditie zegt een naam iets over het karakter van iemand. Volgens Aliza Abrahamovitz, een Hebreeuwse naamexpert van Israel365, heeft Netanyahu’s dubbele Hebreeuwse naam een diepe betekenis.
‘Benjamin was de jongste zoon van Jakob,’ aldus Abrahamovitz. ‘Terwijl de overige elf zoons van Jakob hun namen van hun moeders kregen, kreeg Benjamin zijn naam van zijn vader. De naam Benjamin betekent: ‘Zoon van mijn rechterzijde’ en houdt verband met kracht en steun. Het is dus niet zo moeilijk te begrijpen dat de premier een zoon is van de rechterkant van het politieke spectrum en dat hij krachtige steun ontving van het volk van Israel.

In het boek Genesis lezen we over de zegen die Benjamin ontvangt, die toch ook relevant is voor de zege van de Netanyahu. In Deuteronomium 33:12 lezen we: ‘Over Benjamin zei hij: De door de HEERE beminde, hij zal onbezorgd bij Hem wonen. Hij zal hem heel de dag beschermen, en tussen zijn schouders zal hij wonen’ (Deuteronomium 33:12).

Er zijn belangrijke leiders voortgekomen uit de stam van Benjamin. Saul, de eerste koning van Israel, kwam uit de stam van Benjamin en ook Mordechai, één van de helden in het boek Esther,’ gaat Abrahamovitz verder.
‘In de rol van Esther wordt naar Mordechai verwezen, een ‘man van Benjamin’. Het is interessant om vast te stellen dat duizenden jaren geleden Mordechai opstond tegen Haman, een Perzische leider, die het hele Joodse volk wilde uitroeien. Vandaag neemt Benjamin Netanyahu een krachtig standpunt in tegen Iran, het hedendaagse Perzië, in zijn poging Israel te verdedigen en het hele Joodse volk te beschermen tegen nucleaire vernietiging.

Ook de naam Netanyahu heeft een speciale, Bijbelse betekenis. De familie van deze huidige leider is afkomstig uit Polen, waar hun achternaam Mileikowsky was. Rabbi Nathan Mileikowsky vertrok in 1920 naar Israel, waar de gepassioneerde zionistische rabbi soms als pseudoniem de naam Netanyahu gebruikte. Zijn zoons kozen later dit pseudoniem als hun achternaam.
Volgens Abrahamovitz is de Hebreeuwse betekenis van Netanyahu afgeleid van het woord Natan, wat ‘geven’ betekent. Het achtervoegsel ‘yahu’ is één van de namen van God. De volledige betekenis van Netanyahu is dan ook ‘God geeft’.

De oude wortels van zijn achternaam zijn niet verloren bij de premier. In zijn speech op de AIPAC-conferentie in 2010 verbaasde Netanyahu de aanwezigen met een bijna ongelooflijke mededeling: ‘In mijn kantoor heb ik een zegel, die ik kreeg van het Departement van Oudheden. De zegel was gevonden bij de Klaagmuur, maar is wellicht 2800 jaar oud, tweehonderd jaar nadat koning David Jeruzalem tot onze hoofdstad maakte. Het was de tijd van de eerste tempel.
De ring is een zegel van een Joodse beambte, met een inscriptie van zijn naam in het Hebreeuws: Netanyahu Ben-Yeash. Dat is mijn achternaam.’

netanyahu-seal[1]

Deze 2800 jaar oude zegel met de opdruk Netanyahu Ben-Yeash werd gevonden bij de Kotel (Klaagmuur).

Ik roep u op te blijven bidden voor Benjamin Netanyahu. Zoals iedereen is ook hij een zondig mens, die de genade van de Messias nodig heeft. Laten we hem voortdurend voor Gods troon brengen en de Heere smeken hem die genade te schenken, evenals wijsheid bij de vorming van een nieuwe regering en vastberadenheid om volk en land te leiden in deze spannende tijd.

Dirk van Genderen

Endnotes:
  1. [Image]: https://www.dirkvangenderen.nl/wp-content/uploads/2015/03/netanyahu-seal.jpg