Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Schandalige antisemitische spreekkoren in Utrecht (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 april 2015, 11:55 door Dirk A A

Afgelopen zondagmiddag vond in Utrecht de voetbalwedstrijd Utrecht-Ajax plaats. Tijdens de wedstrijd klonken spreekkoren, van Utrecht-supporters tegen Ajax. Als ik de coach van Ajax was geweest en de teksten had verstaan, zou ik de spelers onmiddellijk de opdracht hebben gegeven te stoppen met voetballen. De teksten zijn bijna te walgelijk om te herhalen: haat tegen de Joden.

Voor nogal wat Ajax-supporters is de benaming Jood een geuzennaam. In de jaren dertig van de vorige eeuw had Ajax al een Joods imago. Dat kwam vooral omdat er voor de Tweede Wereldoorlog veel Joden in Amsterdam woonden. Velen van hen waren Ajax-supporter. Bekende (voormalige) bestuurders en spelers van de club hebben Joods bloed, zoals Michael en Jaap, Uri Coronel en de spelers Daniel de Ridder en Sjaak Swart. Supporters noemen zich niet zelden ‘Superjood’ en zwaaien met Israëlische vlaggen.

Dit roept haat op van tegenstanders. Het is een uiting van onvervalst antisemitisme. Spreekkoren zoals die afgelopen zondag in Utrecht klonken, zijn verwerpelijk en ontoelaatbaar. Alleen keiharde maatregelen zullen effect sorteren. Als de voetbalwereld die zelf niet neemt, zal de politiek in moeten grijpen. Dit mag nooit meer gebeuren. Leg dan direct de wedstrijd stil, bestraf de supporters, die hieraan meededen en geef hun een stadionverbod.

Wilt u de tekst van de spreekkoren weten? Ik heb geaarzeld of ik dit wel moest plaatsen, omdat zulke teksten te gruwelijk zijn. Toch vermeld ik hier wel de tekst, omdat we moeten weten hoever duizenden landgenoten gezonken zijn. Ze riepen deze weerzinwekkende woorden immers onbeschaamd mee.

Het gaat om de tekst: ‘Me vader zat bij de commando’s, me moeder zat bij de SS, en samen verbrandden zij Joden, want Joden die branden het best.’

Het antisemitisme lijkt een onuitroeibaar kwaad. Het is een uiting van haat tegen alles wat met het Joodse volk en met Israel te maken heeft. Ten diepste is het de haat tegen de God van Israel.

Omdat Nederland het eerste halfjaar van 2016 het voorzitterschap van de EU bekleedt, kan ons land zich in Europees verband sterk maken voor de bestrijding van het antisemitisme. De Tweede Kamer heeft namelijk deze week een motie van de SGP’er Roelof Bisschop aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen de aanpak van antisemitisme het komende halfjaar speerpunt te maken van het EU-voorzitterschap van Nederland.

De volledige tekst van de motie, die ook werd ondertekend door de Kamerleden Segers (CU), Omtzigt (CDA), Van Klaveren (PVV) en Maij (PvdA), luidt:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat antisemitisme ook in de lidstaten van de Europese Unie een hardnekkig probleem is en leidt tot gevoelens van ernstige onveiligheid en vervreemding bij veel Joden;

Voorts constaterende, dat Nederland in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap vervult van de Raad van de Europese Unie en als één van de prioriteiten hiervoor heeft aangewezen ‘een Unie die verbindt’;

Verzoekt de regering om tijdens het Nederlandse voorzitterschap de aanpak van antisemitisme in Europa expliciet onderdeel te laten zijn van de gestelde prioriteit ‘een Unie die verbindt’
En gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop
Segers
Van Klaveren
Omtzigt
Maij

Ik ben verheugd dat deze motie is aangenomen. Laten we hopen en bidden dat de regering krachtig zal inzetten op de bestrijding van het antisemitisme.
Terwijl ik dit schrijf, weet ik dat dit kwaad niet zal worden uitgeroeid tot op het moment dat de Messias terug zal komen naar deze aarde, om de vijanden van Israel te verslaan. Alleen Hij, de Vredevorst Jezus Christus, is in staat het antisemitisme te doen ophouden.

Dit ontslaat ons niet van de plicht ons in te zetten voor de bestrijding van de haat tegen Israel en tegen het Joodse volk. Laten we blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Laten we Israel blijven zegen, blijven troosten. En daden van liefde stellen tegenover de haat van velen. ‘Ik zal zegenen wie u zegent’ (Genesis 12:3).

Dirk van Genderen

39 Reacties

 1. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 10:24

  Dag Dirk en allen die meelezen,
  Och, is er iets nieuws onder de zon? Het enige wat de mensen van de geschiedenis leren is dat men er niet van wil leren… ik draai al een tijdje mee in dit leven en het is beter om deze dingen totaal te negeren, je vijanden – in dit geval antisemitisme – te zegenen en voor hen te bidden, hen de andere wang toe te keren en te zegenen wie jou vervloeken. Terwijl ik dit schrijf denk ik aan het feit dat als er íemand geleden heeft onder haat, spreekkoren (kruisig Hem) en antisemitisme, dit JESHUA zelf is, want HIJ is JOODS, volbloed Joods, uit een JOODSE moeder. De kerken vanuit Keizer Constantijn ontstaan, verwerpen Hem nog steeds, omdat Hij Jood is… ga ik nu te ver? Vanuit het nieuwe verbond door JESHUA’s kostbare bloed mogen wij onze vijanden zegenen en bidden voor wie ons vervloeken!

  wij gelovigen uit de volkeren blijven Israël ondersteunen, in WOORD en DAAD en GEBED, wij blijven bidden voor het Joodse volk, onze Joodse medemensen en geloofsgenoten, wij geloven immers in dezelfde God, de God van Abraham, Izaäk en Jacob! Wij blijven bidden voor Israël, blijven bidden voor de shalom van Jeruzalem, ik blijf ook bidden voor mijn Messiasbelijdende Joodse broers en zussen en voor allen die door hun geloof in JESHUA, de HEERE JEZUS vervolgd worden en onder verdrukking lijden.
  Verwacht NIETS van de overheid, want die zet zich krachtig in voor BRUSSEL en het BEEST en de antichrist én de valse religieuze eenheid waar ‘toevallige voorbijganger over schreef in het vorige commentaar, de oecomene, heel scherp gezien!

  Als je toch ziet hoe ver men afgedwaald is van de eerste Messiasbelijdende gemeente in Handelingen 2, hoe ver de gemeenten (kerken) afgedwaald zijn van deze eerste gemeente, is verbíjsterend, ‘t is erger dan de IS en trawanten.
  Vanuit het nieuwe verbond door JESHUA’s kostbare bloed mogen wij zegenen wie ons vervloeken en bidden voor onze vijanden, daarom vervloeken wij niet meer, dat doet de vijand al! Want wij strijden niet met de wapens van deze wereld.

  shalom in JESHUA verbonden
  Anne-Alijah

 2. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 13:22

  Een rabbi sprak eens: Je moet niet kijken naar de stok die je slaat, maar naar Diegene die de stok hanteert.
  Menselijk gezien begrijp ik bovenstaande motie best en ben er blij mee.
  Maar in het Onze Vader zeggen wij toch: Uw wil geschiede. In Jeremia leert God dat eerst de vissers komen en daarna de jagers. Na de tweede wereldoorlog kreeg het Joodse volk hun land weer in bezit.
  Niet elke Jood is naar “huis” gegaan. Velen konden niet naar huis en zijn “opgevist” en zo thuis gekomen. Nog steeds is er een zoeken naar de verloren stammen en wordt gewerkt om de gevonden stammen thuis te brengen. Nog steeds wordt gevist o.a. in de Oekraine en worden zij thuis gebracht.
  Dit is echt een vraag van mij: Wat als het huidige antisemitisme een jager is die God toestaat om Zijn volk thuis te krijgen? Schep je dan niet met bovenstaande motie een schijnveiligheid voor de Joden in Europa? Moet de vraag niet zijn: Heer wij zien dit gebeuren wat verwacht u van ons in deze situatie?
  Misschien zijn er die Jerry Golden kennen die al jaren geleden door God geroepen is om een weg te maken voor als de Joden weer moeten vluchten uit Europa.
  Begrijp me goed, van mij mag iedere Jood hier blijven en het liefst in vrede.
  Maar laten we als christen niet weer de fout maken door verkeerd te handelen. In de oorlog hebben we niet voorkomen dat ze op de trein gingen. Misschien moeten we de Joden nu wel helpen met onze rijkdom om in Israel te komen.
  Dat we ons in moeten zetten om haat tegen Israel te bestrijden onderschrijf ik van harte.

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 16:08

  Wat de linkerhand doet, hoeft de rechterhand niet te weten.
  Zo is het ook met de Here God.
  De Here heeft zijn eigen wegen.
  Hij stuurde zijn Zoon om voor ons een voorbeeld te zijn en in zijn voetsporen te lopen.
  Apostel Paulus geeft in Handelingen aan hoe de gemeente eruit moet zien.
  In die hoedanigheid moeten wij in volle afhankelijkheid van de Here Jezus zijn.
  Menselijk gezien willen wij de Here helpen om het joodse volk thuis te brengen, omdat het zo geschreven staat.
  Maar dat hoeven wij helemaal niet te doen, want de Here voorziet in alles.
  Het enigste wat wij hoeven te doen, is Jezus te volgen en daar naar te handelen
  Omzien naar onze naaste, en onze vijand lief hebben. Barmhartigheid tonen en zijn woord verkondigen. In eenheid gemeente zijn, en zijn kruis dragen.
  Gods oogappel het joodse volk, …hierin hebben wij christenen een dienende functie.
  Alles valt of staat, …de zegen die wij krijgen in ons handelen ten aanzien van het joodse volk.

  Vr gr rene postma

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 16:56

  Heel hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van Pérola. Heel fijn dat uw vrouw er een paar dagen heen mag gaan en de nieuwe parel mag bewonderen en verzorgen.
  De spreekkoren van de Ajax supporters zijn net zo erg als de Holocaust.
  De daders zouden verplicht moeten worden de verschrikkingen van de Holocaust te horen en te zien via overlevenden en bestaande films. En daarna een flinke straf opgelegd krijgen.

 5. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 17:25

  Gefeliciteerd Dirk met de geboorte van je prachtige kleindochter. Mag je dankbaar en gelukkig om zijn. Wat betreft het M.O. Leon de Winter heeft in de Telegraaf vorige week ook een column gewijd aan de zogeheten deal met Iran. Niets meer en niets minder dan gebakken lucht, zo omschrijft hij de deal. Interessant om te lezen. Verder las ik ook in De krant van wakker Nederland een commentaar n.a.v. de moord op 148 christenstudenten in Kenia. Terecht werd in dat bericht de vraag gesteld. Waarom de reacties uit Europa zo achterbleven. In vergelijk tot de reacties op de moord op de journalisten in Parijs, in januari jl. Selectieve verontwaardiging. Geen massale demonstraties enz. Heb onze minister Koenders ook niet gehoord, met een scherpe afkeuring. En Aboutaleb ook niet. Men vroeg zich af, hoe dit kon. Gelukkig dat in de krant van wakker Nederland noch zulke commentaren te vinden zijn. En het nivo van voetbalsupporters, behoeft geen commentaar. Een club met zulke supporters. Ook al is het maar een deel van. Zou uit de competitie gegooid moeten worden. Maar antisemitisme roept blijkbaar tegenwoordig minder afkeer op in Nederland, dan spotten met een andere religie. Ook hier wordt met twee maten gemeten. Al met al wordt je er moedeloos van. En schaam je je af en toe burger te zijn van Nederland. Gelukkig hebben we Het Woord nog.

 6. Grietje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 18:16

  Van harte gefeliciteerd trotse opa en oma met jullie kleinkind Perola. Dat ze mag opgroeien tot eer van de Heere en tot zegen van Lieke en Magno. Wat zal de foto van de baby die in de handen klapt jullie geweldig aangesproken hebben. `t Is uniek! Diep triest dat sommige supporters zulke afschuwelijke woorden gilden. Ik zat erbij te huilen. Jezus zou vast gebeden hebben Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat ze op het rechte pad mogen komen.
  Lieve Anna, waarom haal je de gemeenten en de kerk erbij? Hoe lang weet jij dat de tijden veranderd zijn? Ook in kerken en gemeenten zitten kinderen van God en niet alleen in de Messias Belijdende Gemeenten. Alle lezers van harte Shalom.

 7. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 18:24

  Ook namens mij Opa Dirk van harte gefeliciteerd met je mooie kleindochter. Je vrouw ook natuurlijk. Ja het is verschrikkelijk dat zulke dingen ook weer in Nederland gebeuren. En hadden ze inderdaad moeten stoppen met de wedstrijd. Degene die maatregelen hadden moeten en kunnen nemen en het niet gedaan hebben zijn net zo erg als degenen die het geroepen hebben. Het is haat tegen de God van Israël ingegeven door de duivel. Ik ben het niet eens met Rene dat we de joden niet moeten helpen om naar Israël te gaan. Wij gaan ze toch niet dwingen om te gaan? Maar het zijn Joden die in angst leven en graag naar Israël willen, maar geen geld hebben. Wat is er dan mooier dan van je eigen rijkdom een Jood uit de Oekraine te helpen om naar huis te gaan. Dit vind ik niet de Heere helpen. God heeft mij de middelen gegeven om dat te kunnen doen. En ik vind het ook een groot schandaal dat het Westen niet reageert op al die moorden op christenen. Hieraan kan je m.i. zien hoe het Westen de God van Israël de rug heeft toegekeerd. Als dit zo door blijft gaan zal Gods toorn ook over het Westen en ons land komen. Gezegende zondag iedereen.

 8. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 19:30

  Ja Dirk, ook van mijn kant van harte ook je vrouw met dit geweldige wonder een kleindochter dat jullie er nog lang van mogen genieten. Nu weer terug naar de realiteit van alle dag antisemitisme, je hoort het overal, zelfs in de bus waar ik chauffeur van ben op stap met een schoolklas, allemaal pubers. Toen begonnen ze ineens te zingen over Ajax en Joden en de docent zei er niks van of durfde niet. Toen ben ik naar ze toe gelopen en heb ze toch even verteld dat ik dat niet tolereer in mijn bus en dat Joden mijn vrienden zijn en dat het niks met Ajax te maken heb. Ik heb ze niet meer gehoord, ik bedoel maar, als niemand er wat van zegt, zijn zij de baas. Gods zegen allemaal en weet dit dat niet de mens het laatste woord heeft maar de Almachtige, amen.

 9. R.v.Dijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 19:34

  Lieve broeder en zuster,

  Van harte gefeliciteerd met jullie kleinkind, altijd weer bijzonder een geboorte van een kind, het is allemaal niet valzelfsprekend een kindje te ontvangen!

  Verder is het heel erg dat er zulke vreselijke dingen ook in Nederland gebeuren, de wedstrijd had inderdaad moeten stoppen, maar helaas!

  groeten R. van Dijk

 10. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 19:51

  Laat ik nu niet verbaasd zijn, ik een oorlogskind, de mens zonder God is tot vreselijke dingen in staat.
  Op de Joodse mens is men altijd jaloers geweest, de moppen getuigen daarvan.
  De markt, het Waterlooplein in Amsterdam, de hele buurt daar, was altijd gezellig, ik hou veel van ze, ben na de oorlog 4 jaar bij ze in huis geweest als kindermeisje, de jongen heeft zich later van het leven beroofd, zo werkt het in het nageslacht door.
  Deze mensen met die laatste uitlating, is zo erg, mijn God, als ze zich niet bekeren, wat staan deze mensen in het laatste oordeel te wachten, verschrikkelijk in de handen te vallen van de wrekende God.

  Ik zou zeggen: kijk niet meer naar voetbalwedstrijden, er is wel wat belangrijkers dan achter een balletje te rennen.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 20:35

  Er is inderdaad niets nieuws onder de zon. Aan het eind van de oorlog was ik 9 jaar en ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik heb de razzia’s, de huiszoekingen en de persoonsbewijs controles bij elke Amsterdamse brug (er waren er in die tijd 600) meegemaakt.Het waren Nederlandse politieagenten die voor een perfecte uitvoering van de deportatie van Joden zorgdroegen…. Daarentegen zorgde de koning van Denemarken er voor, dat GEEN Deense Jood het land verliet…. Bij de Hollandse Schouwburg was het Nederlandse bereden politie, die de Joden bijeendreven…. Nederland heeft vele miljoenen aan de Palestijnen gegeven, die op Zwitserse banken landden…. Dat alle steun aan Palestina alleen berust op antisemitisme bewijst het feit dat geen enkele Europeaan zich druk maakt voor de nood van de Palestijnse vluchtelingen in het kamp bij Damascus… Ook de PA laat hun eigen volk vrolijk afmaken in dat kamp…. Het verbaast mij, dat Israël nog niet de schuld voor de verovering van dat kamp heeft gekregen, maar ook dat zal wel niet lang duren…..Op 4 mei zullen we het wel weer uit veel Nederlandse monden horen: “nooit meer……”. Het zijn dezelfde mensen, die weer prachtige toespraken houden en kransen leggen, maar zich NU, na het incident in Utrecht, niet verroeren en hun mond houden…… Maar, zo was ik in Amsterdam al direct na de oorlog stomverbaasd, want iedereen liep ineens in blauwe overalls en een helm op, met een band BS (Binnenlandse Strijdkrachten) op hun arm…… Ik woon nu in een stad, waar geen enkele Jood de holocaust overleefde, want de bevolking beijverde zich vlijtig om elke ondergedoken Jood te verraden…. Soms ben ik heel blij, dat niemand aan het Laatste Oordeel ontkomt en we binnenkort een periode hebben te verwachten, waarin alleen gerechtigheid heerst. Dit keer gelukkig geen “gerechtigheid” door mensen bedacht…..

 12. nelly jacobi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 20:38

  Van harte gefeliciteerd met jullie kleindochter. Als je kunt, moet je gauw kennis gaan maken met Pérola. Ik woon in Brazilië en heb een kleindochter van 10 maanden in Rotterdam. De afstand is hetzelfde, maar omgekeerd.

  Wij lezen je nieuwsbrieven met aandacht. Ze zijn de achtergrondinformatie, voor wat niet in de media verschijnt.
  Ga zo door.
  Groet,
  Nelly

 13. A van Gremberghe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 20:40

  Beste Dirk en echtgenote,
  Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kleindochter Pérola,
  ze is zeker een parel in Gods hand.

 14. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 20:50

  Beste Dirk en je vrouw Cobi, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Pérola. Ik hoop dat jullie veel vreugde aan dit kindje mogen beleven; bovenal dat ze jong mag leren de Heere lief te hebben en te vrezen. Goede reis voor Cobi en een gezegende tijd daar. Op dezelfde dag is in ons gezin het 12e achterkleinkind geboren.
  We leven in een hoogsternstige tijd; gelukkig mogen we elkaar opscherpen en bemoedigen en wijzen op Gods beleid. Daar mag jij, Dirk, ook dienstbaar in zijn! We zouden als christenen misschien eens een mars kunnen lopen en dan luidkeels onze Schepper en Verlosser prijzen. Als er voor mij een rolstoel is hoop ik mee te gaan. Gods zegen toegewenst Gretha Stolker-van Waveren

 15. ria verhaag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 20:53

  Heel hartelijk gefeliciteerd met jullie kleindochter.
  Het is altijd weer een wonder, als je een kindje mag ontvangen.
  Ik wil voorbede vragen voor mijn zoon en schoondochter, die het al heel wat jaren heel graag willen.
  Zij zitten in de medische molen, maar verwachten het grote wonder van God.

 16. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 21:23

  Proficiat voor de mama, de papa, de oma en de opa voor schattige Pérola!
  Dirk, doe zo verder met je nieuwsbrief! Ik kijk er iedere week weer naar uit!
  G’ds zegen toegewenst aan iedereen op deze site!
  P.S.: Ria Verhaag, voorbede is genoteerd!

 17. Uw naamPlony zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 21:32

  Van harte gefeliciteerd met jullie kleindochter, wat een mooi meisje! Het blijft iedere keer weer een wonder! Ook namens mijn man gefeliciteerd. Vreselijke dingen wat ze allemaal over de Israëlieten durven zeggen. Maar de haat is eigenlijk gericht tegen de God van Israël. Het is heel erg dat dit allemaal in ons land ongestraft kan. Dirk, veel zegen op je werk gewenst.

 18. Wessel dekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 22:00

  Beste Dirk. Mijn hartelijke felicitaties met de geboorte van Perola. Ook oma gefeliciteerd. Geniet er van.
  Wat betreft de gebeurtenis bij het voetbal: toen ik het hoorde, je mag het best weten sprongen de tranen in mijn ogen . Hoe is het mogelijk…..Om dan de woorden van Jezus na te spreken: “Vergeef het hun zij weten niet wat zij doen ” valt mij dan heel moeilijk, mijn boosheid overwint. Toch zijn die woorden van Jezus herhalen wat wij zouden moeten doen. God helpe ons daarbij!! Laten wij blijven bidden voor onze broeders en zusters hier en in Israël. Gods zegen

  Wessel.

 19. Christina Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 22:02

  Fam.van Genderen van harte gefeliciteerd met jullie prachtige kleindochter!!

 20. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 23:06

  Beste familie D. van Genderen, gefeliciteerd met jullie kleinkind, een parel van waarde in Gods hand.
  Ook fijn te lezen in al jouw nieuwsbrieven de verbondenheid met het Joodse (Gods) verbondsvolk.
  Ja de spreekkoren tijdens de voetbalwedstrijd in Utrecht werd na die tijd weer betreurd. Het komt op de duur niet goed, wanneer dit zo al maar weer doorgaat.

 21. A.J.Horstman van Ommen zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 0:51

  Beste familie D.van Genderen,

  Van harte gefeliciteerd met jullie mooie kleindochter Pérola,dat jullie er nog lang van mogen genieten.

  Dirk hartelijk dank voor je nieuwsbrieven, ik kijk er iedere week naar uit!

  Gods zegen toegewenst.

  Met vriendelijke groet, Annetje Horstman.

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 1:01

  Wellicht heeft f vogels_voskamp mij verkeerd begrepen, natuurlijk moet je joden helpen, die in angst leven en geen geld hebben voor de reis naar israel.
  Er staat geschreven dat het joodse volk op een gegeven moment thuis zal komen, de Here zal hierin voorzien. Of wij daarvoor gebruikt worden, of anders, …dat is niet aan ons.
  Naar mijn inziens moeten wij in dienst staan van het joodse volk. Dat betekent dat wij een dienende functie hebben, voor Gods oogappel het joodse volk, dat kan een joodse buurman zijn, of een jood in israel.
  Ook zijn er vele joden die helemaal niet geloven, die wij ook ten dienste moeten zijn. Wij mogen geen enkele jood in de steek laten als zij onze hulp nodig hebben. Als zij aangeven dat zij naar israel terug willen en daar onze hulp voor nodig hebben dan moeten wij ze helpen, als zij onze hulp hier nodig hebben dan moeten wij daar ook in voorzien.

  Vr gr rene postma.

 23. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 7:14

  Dirk,
  Van harte gefeliciteerd met jullie kleindochter. Een geschenk van God.
  God is goed!

  Wat we als christenen kunnen doen voor de omstandigheden rondom het volk van God en andere wereldzaken is: “Volharden in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging! (Col.4 vs.2)
  Verwacht alles van onze Hemelse Vader, hij laat nooit los… Zie op Hem en niet op de omstandigheden.
  Gezegende zondag!

 24. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 8:07

  Beste Dirk, Cobi en familie. Van harte gefeliciteerd met jullie eerste kleinkind. Wat een leuke foto van Pérola en bedankt voor het doorsturen hiervan naar alle lezers. Trotse Opa! Nu behoor je ook bij de “Wijze mannen club”. Maar daar behoorde je al jaren bij , met jouw missionairende web-site: DirksVisie.
  Wat betreft de spreekkoren tijdens de voetbal-wedstrijd: Utrecht – Ajax. Daar kan ik alleen maar mijn afschuw hierover uitspreken en als Christen-zijnde alleen maar zeggen, wat Jezus ook zei in de Bijbel: Zij weten niet wat zij doen!
  Mag ik nog even terug komen op mijn oecumenische gedachte?
  Deze is voor mij niet een valse theoretische-religieuze éénheid om te bewerken en te handelen, maar de ÉÉNHEID van alle Christenen, van welke Christelijke kerken dan ook, in de daadwerkelijke PRAKTIJK-uitvoering van ons Christen-zijn. Zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voorgeleefd. Denk aan de bergrede, Zijn heel goed te begrijpen vergelijkenis-verhalen, Zijn belangrijkste gebod: Heb U naaste lief, gelijk U zelf, maar deze zijn o zo moeilijk om in PRAKTIJK te brengen. Ieder Christen heeft een roeping, naar gegeven capaciteiten, talenten en gaven Gods. Ik ben geen R.K. Christen meer, maar een oecumenisch denkend en handelende Christen.
  Mijn roeping is dan ook: Meer ÉÉNHEID onder allé Christenen, buiten de kerkmuren, in de daadwerkelijke PRAKTIJK-uitvoering van ons Christen-zijn in de maatschappij. Daar moeten wij laten zien en horen, ongeacht van welke christelijke kerk afkomstig, dat wij volgelingen en frontsoldaten van Jezus zijn in het Open-Veld. En dat bedoel ik met mijn oecumenische stelling: Verscheidenheid in de Theorie maar Éénheid in de Praktijk!
  Aan U de vraag of dit een valse profetie is? Hub.

 25. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 12:35

  Hallo broeder Dirk! Ook ditmaal je column met instemming gelezen! Fijn dat dit geluid in Nederland nog mogelijk is! Overigens hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie kleindochter!!

 26. Chaantje zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 16:38

  Beste Dirk en familie van Genderen,
  Mijn hartelijke felicitaties met de geboorte van Perola. Bij het lezen van haar naam moest ook ik direct aan het lied van Elly & Rikkert denken:”Een parel in God’s hand”, wat een schattige meisje.

  Wat betreft de spreekkoren tijdens de voetbal-wedstrijd:Utrecht – Ajax. Ten eerste veracht ik voetbal en alles wat er mee te maken heeft. Ik vind het elke keer weer schokkend zulke teksten te moeten aanhoren. Het is trouwens niet voor het eerst hoor, dat zulke teksten gezongen worden. Heil Hitler wordt ook vaak, met opgeheven rechterarm, gescandeerd. En niet alleen bij voetbalwedstrijden in stadions. Zie een fragment uit uitzending Jinek 12 februari 2015 met Yoeri Kievits, over die arts die een wond van een “Jood”(Ajax hooligan) expres gehecht zou hebben zodat deze zou gaan etteren.jinek.kro-ncrv.nl/…/afleveringen/…/voormalig-feyenoord-hooligan-je-bloed- gaat-er-sneller–van-stromen
  Ik voer hierover altijd felle discussies met mijn zoon (Feyenoord fan). Volgens hem heeft het niets met de “echte joden” en Israël te maken maar heeft Ajax dit over zichzelf afgeroepen doordat zij zelf trots zijn op hun zogenaamd “Joods zijn” en met Israëlische vlaggen gingen zwaaien. Ik vind het werkelijk, zowel van de tegenpartij van Ajax, als ook van Ajax zelf, onbegrijpelijk en met betraande ogen en een bevende stem, eindig ik het gesprek altijd met Jezus’ woorden:”Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen”.Trouwens ook een mooi lied van Elly & Rikkert.

 27. Chaantje zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 16:39

  Overigens ben ik voort eerst naar een herdenking van 70 jaar na de Holocaust geweest van de organisatie Christenen voor Israël, daar sprak een Joodse man, een overlevende van Terésiënstadt, ik heb hem na afloop de hand geschud en de tranen liepen over mijn wangen toen ik buiten stond. Ook neem ik mijn zoon mee naar Terésiënstadt als wij van de zomer op vakantie naar ‘t Saksisch-Schweiz gaan.

  Beste Dirk, hartelijk dank voor weer een opmerkelijke nieuwsbrief, deze informatie zie/hoor je niet in de media of wordt heel even benoemd, maar dan snel verdraaid of weinig aandacht aan gegeven.
  Ik wens jou en een ieder die dit leest een gezegende zondag toe.

  Met vriendelijke groet,
  Chaantje

 28. Ellie den Hartog zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 16:48

  onze hartelijke gelukwensen met dit pareltje van grote waarde. Gods zegen over haar leven!

 29. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 18:19

  Beste Dirk en ook je vrouw hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van je kleindochter Pérola
  Het is inderdaad ….. een mooi meisje.

  Vreselijk die spreekkoren van de Utrecht-supporters tegen Ajax in het voetbalstadion in Utrecht.

  Ik ben blij met het voornemen van verschillende politieke partijen die het voornemen hebben, wanneer Nederland het 1e halfjaar van 2016 het voorzitterschap heeft in de EU, hier een punt van te maken om het antisemitisme te bestrijden.
  Het is nu 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen en toch steekt het antisemitisme weer de kop op, onbegrijpelijk!
  In Exodus 17:16b staat geschreven: De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.

  Toch zal er nog een periode van vrede aanbreken voor het Joodse volk zoals geschreven staat in Ezechiël 38 vers 8 en 11: Een land dat zich van de krijg hersteld heeft.
  Maar het blijft een trieste zaak dat een volk zo moet lijden als het Joodse volk!

  Maar eens zal de strijd definitief voorbij zijn wanneer Jezus terugkeert als Koning in Israël op de Olijfberg.

  Shalom,

  Lies

 30. Geralda zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 21:11

  Beste Dirk,

  Van harte gefeliciteerd met jullie kleindochter. Wat een prachtig meisje, een parel in Gods hand.
  Geniet ervan van dat kleine wonder. Ook voor de ouders de hartelijke felecitaties en Gods zegen voor de opvoeding.

  Hartelijke groeten,

  Geralda

 31. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2015 om 21:23

  Prachtig nieuw leven! Wat fijn! Wat veel reden tot dankbaarheid!

  En Hub., er zit eenvoudig verschil tussen het samengaan van (ware) christenen waarbij men uit wil gaan van de gezonde leer en het samengaan van mensen uit allerhande kerken waarbij de leer wordt ondergeschoven. De leer doet er wel degelijk toe; daar kun en mag je niet omheen.

 32. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 13 april 2015 om 18:21

  Ik ben het volkomen eens met toevallige voorbijganger. En rene mijn excuses dat ik het verkeerd heb begrepen. Ik ben blij dat jij het toch ook zo ziet als ik. We moeten voor het Joodse volk elke dag blijven bidden en blijven helpen met het goed dat wij van de Heere hebben gekregen. Ook daar moeten wij rekenschap voor afleggen wat wij met ons geld hebben gedaan. Gods zegen voor iedereen die de nieuwsbrief leest.

 33. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op maandag 13 april 2015 om 19:04

  Shalom lieve Cobi en Dirk, van harte opa en oma met jullie pareltje en natuurlijk ook Lieke en haar man, de hele mispoge (familie) van harte. En beste Dirk, bedankt voor al je collums en dat je nog steeds op de bres staat voor je joodse broeders en zusters. DE EEUWIGE ZEGENE jullie allen.
  Shalom Lou.

 34. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 13 april 2015 om 21:38

  t.voorbijganger. In welke Christelijke kerk zijn de ware Christenen en wordt de gezonde (theoretische) christelijke leer verkondigd?
  Het belangrijkste gebod voor ons Christenen is: zie Mattheus 22-36: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart enz. …….enz.
  Het hart van de Christelijke leer en Jezus 2e belangrijkste gebod is:
  Heb uw naaste lief, gelijk uzelf, of Matteüs 22.36-40: Wat ik niet wil wat mij geschiedt, doe dat ook bij een ander niet. En deze 2 geboden zijn voor alle Christenen, van welke christelijke kerken dan ook, hetzelfde in de praktijk-uitvoering. Hub.

 35. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2015 om 9:25

  Hub., voor nu een laatste reactie van mijn kant:”Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). Het gaat om Hem, om leiding door Zijn Geest.
  Het onderscheid tussen theorie en praktijk, waar jij steeds zo de nadruk op legt (in mijn beleving tenminste), zou ik zelf helemaal niet zo maken. De Heer Jezus leeft.Hebreeën 4: 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart”.

 36. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 april 2015 om 10:54

  Voorbijganger, nu een laatste reactie van mijn kant. Op 50 jarige leeftijd ben ik naar een bijbelstudie-groep gegaan, voorheen mochten wij binnen de R.K.Kerk de bijbel niet lezen. Na 8 jaar bijbelstudie heb ik de liefde van Jezus in mijn hart gesloten en zijn belangrijkste gebod : Heb u naaste lief, gelijk u zelf, probeer ik nu in praktijk te brengen. De belangrijkste bijbel verhalen ken ik uit mijn hoofd na 8 jaar bijbelstudie. Nu word ik geleid door de Heilige Geest in de praktijkuitvoering van mijn Christen-zijn. Ik ben dus geen schriftgeleerde maar ervaar wel de ziel en geest van Jezus boodschap aan de mensheid. Wij moeten niet de theorie BLIJVEN bestuderen maar zeker ook in actie komen, vooral nu wij in de eindtijd leven. Hub.

 37. Joke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2015 om 7:43

  Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van uw kleindochter!
  Wat heeft zij een mooie naam : Perola.
  Dank u ook voor de nieuwsbrief, die mij trouw elke week wordt toegezonden.
  Ik lees hierin veel informatie met achtergronden, waar ik op andere manieren niet van op de hoogte wordt gebracht.
  Gods zegen gewenst voor u en op uw werk.
  Met vriendelijke groet

 38. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2015 om 21:36

  Dag allemaal! Dirk, van harte – ook uw vrouw – met jullie kleinkind, wat een Parel, ja het werk van de EEUWIGE gaat door! Een wonder zo bijzonder, dat zij als nieuwe wereldburger zal groeien en bloeien; een lichtje te zijn voor haar Schepper en een krachtige getuige voor Hem! Ook de felicitaties voor de rest van de familie en bekenden.

  shalom!
  Anne

 39. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juni 2015 om 12:52

  Ik denk/vrees dat de mens weinig is veranderd sinds WOII, er wordt wel geroepen: “Nooit meer!”
  Maar als je dit soort dingen leest, besef je dat het antisemitisme nog steeds héél diep geworteld zit en bij de minste aanwakkering naar boven komt.
  We weten wat achter die haat schuilt. Maar heeft een christen niet de plicht om zich uit te spreken tegen dergelijke?
  Laten gebeuren is deel hebben aan, ik denk niet dat God het licht opvat wanneer wij als stom staan kijken, hoewel ik begrijp dat iemand als met verstomming kan zijn geslagen, bij het horen van zulke slogans.
  Maar wat begint met slogans kan snel ontaarden, wanneer deze niet meteen in de kiem worden gesmoord.

  Als wij niet opkomen voor onze Joodse medemens (broeders en zusters) zal onze Hemelse Vader,
  onze Heer Jezus Christus, hiermee niet de grootste moeite hebben?

  “Voor alles wat gij voor(aan) het minste van deze, Mijn broeders doet, zal Ik aan u doen”

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden