Schandalige antisemitische spreekkoren in Utrecht

Afgelopen zondagmiddag vond in Utrecht de voetbalwedstrijd Utrecht-Ajax plaats. Tijdens de wedstrijd klonken spreekkoren, van Utrecht-supporters tegen Ajax. Als ik de coach van Ajax was geweest en de teksten had verstaan, zou ik de spelers onmiddellijk de opdracht hebben gegeven te stoppen met voetballen. De teksten zijn bijna te walgelijk om te herhalen: haat tegen de Joden.

Voor nogal wat Ajax-supporters is de benaming Jood een geuzennaam. In de jaren dertig van de vorige eeuw had Ajax al een Joods imago. Dat kwam vooral omdat er voor de Tweede Wereldoorlog veel Joden in Amsterdam woonden. Velen van hen waren Ajax-supporter. Bekende (voormalige) bestuurders en spelers van de club hebben Joods bloed, zoals Michael en Jaap, Uri Coronel en de spelers Daniel de Ridder en Sjaak Swart. Supporters noemen zich niet zelden ‘Superjood’ en zwaaien met Israëlische vlaggen.

Dit roept haat op van tegenstanders. Het is een uiting van onvervalst antisemitisme. Spreekkoren zoals die afgelopen zondag in Utrecht klonken, zijn verwerpelijk en ontoelaatbaar. Alleen keiharde maatregelen zullen effect sorteren. Als de voetbalwereld die zelf niet neemt, zal de politiek in moeten grijpen. Dit mag nooit meer gebeuren. Leg dan direct de wedstrijd stil, bestraf de supporters, die hieraan meededen en geef hun een stadionverbod.

Wilt u de tekst van de spreekkoren weten? Ik heb geaarzeld of ik dit wel moest plaatsen, omdat zulke teksten te gruwelijk zijn. Toch vermeld ik hier wel de tekst, omdat we moeten weten hoever duizenden landgenoten gezonken zijn. Ze riepen deze weerzinwekkende woorden immers onbeschaamd mee.

Het gaat om de tekst: ‘Me vader zat bij de commando’s, me moeder zat bij de SS, en samen verbrandden zij Joden, want Joden die branden het best.’

Het antisemitisme lijkt een onuitroeibaar kwaad. Het is een uiting van haat tegen alles wat met het Joodse volk en met Israel te maken heeft. Ten diepste is het de haat tegen de God van Israel.

Omdat Nederland het eerste halfjaar van 2016 het voorzitterschap van de EU bekleedt, kan ons land zich in Europees verband sterk maken voor de bestrijding van het antisemitisme. De Tweede Kamer heeft namelijk deze week een motie van de SGP’er Roelof Bisschop aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen de aanpak van antisemitisme het komende halfjaar speerpunt te maken van het EU-voorzitterschap van Nederland.

De volledige tekst van de motie, die ook werd ondertekend door de Kamerleden Segers (CU), Omtzigt (CDA), Van Klaveren (PVV) en Maij (PvdA), luidt:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat antisemitisme ook in de lidstaten van de Europese Unie een hardnekkig probleem is en leidt tot gevoelens van ernstige onveiligheid en vervreemding bij veel Joden;

Voorts constaterende, dat Nederland in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap vervult van de Raad van de Europese Unie en als één van de prioriteiten hiervoor heeft aangewezen ‘een Unie die verbindt’;

Verzoekt de regering om tijdens het Nederlandse voorzitterschap de aanpak van antisemitisme in Europa expliciet onderdeel te laten zijn van de gestelde prioriteit ‘een Unie die verbindt’
En gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop
Segers
Van Klaveren
Omtzigt
Maij

Ik ben verheugd dat deze motie is aangenomen. Laten we hopen en bidden dat de regering krachtig zal inzetten op de bestrijding van het antisemitisme.
Terwijl ik dit schrijf, weet ik dat dit kwaad niet zal worden uitgeroeid tot op het moment dat de Messias terug zal komen naar deze aarde, om de vijanden van Israel te verslaan. Alleen Hij, de Vredevorst Jezus Christus, is in staat het antisemitisme te doen ophouden.

Dit ontslaat ons niet van de plicht ons in te zetten voor de bestrijding van de haat tegen Israel en tegen het Joodse volk. Laten we blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Laten we Israel blijven zegen, blijven troosten. En daden van liefde stellen tegenover de haat van velen. ‘Ik zal zegenen wie u zegent’ (Genesis 12:3).

Dirk van Genderen