Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het getto van Warschau en Jezus (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 april 2015, 13:50 door Dirk A A

Het was voor mij een verrassing om te ontdekken dat er ten tijde van de genocide van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog zoveel Joodse mensen waren die in de Messias, de Heere Jezus, geloofden. Een aantal van hen heeft de Holocaust overleefd, als getuigen voor het nageslacht. Nu we de Holocaust herdenken, 70 jaar later, laat ik hier twee van hen aan het woord, die vertellen over het getto van Warschau, waar zich veel Joodse mensen bevonden die in Jesjoea – zoals zij Jezus liever noemen – geloofden.

Dr. Mitch Glaser schreef er een boek over: ‘Heroes of the Holocaust: Poland, the Warsaw Ghetto en Yeshua’. In dit aangrijpende boek onthult hij diverse ontroerende geloofsgetuigenissen vanuit het getto.

Terwijl wereldwijd de Holocaust elk jaar in januari wordt herdacht, gebeurt het in Israel en door de Joodse volk wereldwijd in april – op Yom HaShoah, afgelopen donderdag – verbonden aan de opstand in het getto van Warschau van 19 april tot 16 mei 1943. Na 28 dagen van bittere gevechten tussen Joodse mensen en nazi’s, werd het getto ingenomen, maar de heldenmoed van deze gebeurtenis is nog altijd een heel belangrijk deel van de Joodse geschiedenis.

Er is echter maar weinig aandacht in de Joodse geschiedenis voor de verhalen van de duizenden Joden die in die tijd in Jezus geloofden. Wel wordt verteld over Corrie ten Boom en over de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer, maar niet over de gelovige Joodse helden uit die vreselijke Holocaust.

Wist u dat er ten tijde van de Holocaust ongeveer 250.000 Joodse mensen waren die in Jeshoea geloofden? Duizenden van hen zijn omgekomen in het getto van Warschau.

Rachmiel Frydland
Een van de overlevenden van het getto was Rachmiel Frydland. Hij studeerde om rabbi te worden en werd een Messiaanse leraar. Twee jaar voordat de oorlog uitbrak, wat hij tot geloof in Jesjoea gekomen. Hij woonde in Warschau. De stad zuchtte onder de bombardementen. Voedsel werd schaars en water en elektriciteit was er bijna niet meer. Met verscheidene andere Joodse gelovigen in de Messias zette Rachmiel zich in voor de verdediging van de stad. Omdat hij geen wapen wilde gebruiken, deed hij handwerk. Binnen een maand was de weerstand van de stad gebroken en trokken de Duitsers er binnen.

Rachmiel besloot de stad te verlaten en werk te zoeken op een boerderij. Met een certificaat op zak, ontvangen van zijn predikant, liet hij de brandende stad achter zich. Tot hij werd aangehouden door een Duitse soldaat. ‘Ben je een Jood?’
‘Ik overhandigde hem mijn certificaat. Hij keek ernaar en riep: Je bent een Jood. Ik kreeg een schep, hij sloeg mij in mijn maag en ik moest samen met andere Joden kuilen graven voor de dode paarden. Het was mijn eerste aanraking met de brutaliteit van de nazi’s, maar het was nog mild in vergelijking met wat later zou volgen. Die nacht ontsnapte ik in de duisternis. Mijn vrienden ontvingen me met open armen en gaven me voedsel, maar al snel werden meer wetten tegen de Joden uitgevaardigd, zodat ik moest vertrekken.’

‘Toen ik terugkwam in Warschau ontdekte ik dat één van mijn zussen was gestorven aan tyfus en dat er inmiddels een hele muur was gebouwd om de Joodse wijk van de stad. Vanaf november 1940 werden zo’n 500.000 mensen opgesloten in dat Joodse getto, met weinig voedsel en nauwelijks sanitaire voorzieningen. In het volgende jaar stierven ongeveer 45.000 Joodse mensen als gevolg van overbevolking, zware arbeid, uithongering en ziekten.’

Het was onmenselijk, wreed en duivels wat de nazi’s de Joden aandeden. In 1942 werden de meeste Joodse mensen die nog in het kamp over waren, naar de vernietigingskampen getransporteerd. In het getto bleven nog zo’n 60.000 mensen achter.

Volgens Charles G. Roland was er per dag in het getto per persoon slechts 184 calorieën beschikbaar. Hoewel het vrijwel onmogelijk is met zo weinig voedsel te overleven, hield de Joodse bevolking het toch twee jaar vol, door onder andere hulp van buiten en smokkel van voedsel naar binnen.

Rachmiel Frydland vertelt verder dat er aan het eind van 1944 nog 5000 Joden in het getto waren, van de oorspronkelijke 500.000. Hij bevond zich buiten het getto en wist zich te verbergen in verwoeste kerken, op kerkhoven en bij bange vrienden. Door Gods genade wist hij het getto weer binnen te komen en de paar Joodse gelovigen die er nog waren te bemoedigen. Andere Joden die bij die gesprekken waren, kwamen tot geloof in Messias Jezus.

‘Mijn vrienden in het getto drongen er bij op aan weer te vertrekken. Ze waren ervan overtuigd dat God mij tot nog toe had bewaard om later te kunnen getuigen van hun vreselijke lijden in het getto. Ik was één van de laatsten die het getto verliet, voordat de Duitsers kwamen om alles te vernietigen.’

Dr. Ludwig Hirszfeld
Een tweede overlevende was dr. Ludwig Hirszfeld. Ook hij geloofde in de Messias Jezus. In zijn boek ‘The Story of a Life’ vertelt hij dat er in het Joodse deel van Warschau veel mensen werden gedoopt, ouderen en jongeren, zelfs hele families. ‘Ze werden aangetrokken door deze religie van liefde, die voortkwam uit hun eigen volk. Ze werden er ook toe aangetrokken omdat deze religie geen ruimte biedt aan haat.’

Gewoon op straat kwamen de gelovigen samen. Hij schrijft: ‘Gloria in Excelsis Deo. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde, in mensen van het welbehagen. Grzybowski Square en Twarda Street verdwijnen. De opgewonden menigte van armen verdwijnt ook. We worden ondergedompeld in de kou en in de sfeer van aanbidding. We concentreren ons op onze gebeden. Niet langer zien we de haters en de moordenaars. We ervaren geestelijke eenheid.

Hoe zou ik van deze monsterlijke mannen hier kunnen houden? Een reden is er niet. Het komt aan op liefde. Liefde is een geschenk van de Geest. Hemelse muziek wordt gehoord. We buigen ons, snikken. Het verschrikkelijke verdwijnt, alles resoneert met Grote Harmonie.’

Hirszfeld beseft dat mensen zich erover zouden kunnen verbazen dat er zoveel Joodse gelovigen in Jesjoea waren in die tijd. Hij wijst erop dat er in de voorgaande eeuwen met name in Oost-Europa een grote inzet was om Joodse mensen te bereiken met het Evangelie. Warschau was aan het begin van de oorlog het geestelijke middelpunt van Messiaanse activiteiten, geeft hij aan.

Het historische boek ‘Sefer Milhamot ha-Getaot’ (Boek van de Getto Oorlogen) van Yitzhak Zuckerman en Mosē Basōq bevestigt dat er in het getto van Warschau inderdaad veel gelovigen leefden.
Hanna Krall, die zelf niet gelovig was, schreef in haar korte Poolse verhaal ‘Salvation’: ‘Toen de Duitsers de kerk wilden ‘reinigen’ van alle christelijke Joden, bleef er slechts één Jood achter: de gekruisigde Jezus. Op een schilderij.’

Tot slot nog enkele opmerkingen van Rachmiel Frydland: ‘Vanuit mijn schokkende ervaringen weet ik dat mensen die de Messias verwerpen in staat zijn de hel op aarde te brengen. Maar God heeft de mensheid zeker niet verlaten. Hij heeft een plan voor iedereen die Hem vertrouwt.
De Bijbel, die mij heeft geleid en gesteund, belooft dat vrede en gerechtigheid de aarde zal vullen wanneer de Vredevorst terugkomt. Hij is de enige hoop voor de mensheid. Ik weet dat Hij zal komen, omdat Hij Zijn grote liefde en Zijn wonderbaarlijke macht aan mij heeft bewezen.’ (Met dank aan ‘One for Israel’ voor deze informatie.)

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Wim J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 8:00

  Johannes1:29 De volgende dag zag Johannes Jeshua naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Openb5;Jes11

  Gal3:16 [Paulus] Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn zaad[4690] [ongeborennageslacht] gedaan. Hij zegt niet: En aan de zaden, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van ÉÉN: En aan uw Zaad; dat is Messias [GodsGezalfde].
  17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Messias, wordt door de Thorah, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.
  18 Want als de erfenis uit de Thorah is, is zij niet meer uit de belofte; maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. [Hebr2]

  Exod12:40 Lett. Nu*![Let op: na Gods belofte] was de woning van de kinderen Israëls, dat zij woonden in Egypte, vierhonderddertig jaren. [in Egypte verbleven zij 210 jaar]
  41 En het gebeurde na* verloop van vierhonderddertig jaar, op deze zelfde dag*! gebeurde het: alle legers van JHWH zijn uit het land Egypte vertrokken.[15de Niesan]
  42 Een nacht van waken was dit voor JHWH om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van JHWH: een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door. Opmerking: die nacht van waken kwam na de nacht, dat Jeshua werd veroordeeld!!!!!!!

  Lev23:5
  In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is Pascha van JHWH.

  Jeshua vierde Zijn Pascha [afgeleid van H6452] zong de lofzang* met Zijn 12 discipelen tussen de avonden na de 13de en werd die nacht verraden, in de vroegte veroordeeld en die dag veroordeeld en gekruisigd, na de wisseling van de dienstdoende levieten, die het avondoffer zouden bereiden

  *lofzang o.a. Ps118:8 Het is beter tot JHWH de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen.

  Wonderlijk: Dit is de middelste tekst in de Bijbel

  O.a. Concilies Nicea en Laodicea leerden een andere

  Ps127:2
  chronology-b.nl

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 12:17

  Wonderlijk, om dit te lezen. Beste Dirk, ik wist dit ook niet, dat er zovele joden in Jezus geloofden.
  Niet te bevatten, de ellende die hèt joodse heeft meegemaakt.
  Gods oogappel, het geliefde volk van de Here.
  Het antisemitisme viert weer hoogtij, en wij christenen zullen ook niet gespaard blijven. Christenvervolgingen zijn aan de orde van de dag.
  Dirk het beangstigt mij op dit moment, ik kijk naar buiten, de zon schijnt… wij zijn met onze dagelijkse bezigheden bezig, en alles lijkt zo vredig,… en het kan zo maar ineens anders zijn.
  Als mens wil je zo graag alles in je eigen hand houden, je wilt zo graag de regie over je eigen leven houden en van je dierbaren.
  Onmacht overvalt mij, want ik weet dat wij in volle afhankelijkheid van de Here Jezus moeten leven.
  Wij moeten eerst heel klein worden, minder worden, lijdend het kruis dragen… om te beseffen, in de wonderlijke liefde die de Here Jezus voor ons heeft.
  Als ongelovige heb ik vaak gedacht aan de zingeving van dit aardse bestaan. Ik vond het in mijn ogen maar een onzinnig bestaan. Op het punt gekomen van diepe crisis in mijn leven, raakte de Here mij aan.
  Hij gaf het leven weer zin en rust. Rust in deze hectische, zondige, verschrikkelijke gemene wereld.
  Even een weemoedig moment van dit schrijven naar het lezen van uw artikel, beste Dirk.

  Rene postma

 3. Carla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 16:52

  “Mila 18” een boek van Leon Uris verhaalt over de verschrikking van het ghetto in Warschau. Ik kan het iedereen aanbevelen die meer weer weten en begrijpen van de achtergronden van deze historische gebeurtenissen. Zeer aangrijpend.

  Onbegrijpelijk ook dat de Poolse inwoners van Warschau zich niet druk maakten (althans de meesten van hen) om wat er zich in het ghetto afspeelde. Onbegrijpelijk, maar niet uniek helaas; we zien het vandaag nog en weer gebeuren.

 4. Sjouke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 17:11

  Beste broeder Dirk,
  Vorige week heb ik je nieuwsbrief niet gelezen. Ook van mij van harte gefeliciteerd met je kleinkind. Marcus 10 vs 13-16!
  Ook ik heb nooit eerder gehoord over Messiasbelijdende Joden in het getto in Warschauw.
  Wat een wonder!

 5. Martin van Dalen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 17:28

  Wow! Dank je wel, Dirk, voor deze informatie. Ik heb al het één en ander over het ghetto van Warshaw gelezen en gezien (o.a. het bijzondere verhaal van Irena Sendler en de film ‘Uprising’), maar nooit geweten dat er zoveel Joodse volgeningen van Yeshua in het ghetto aanwezig waren. Ik ga eens op zoek naar een exemplaar van de boeken die je noemt.

 6. Martin van Dalen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 17:33

  Hier is een link naar een korte recensie van Mitch Glaser’s boek (in PDF): https:\/\/www.chosenpeople.ca/files/JaniceB/Festivals-Judaica/Heroes%20of%20the%20Holocaust_Poland_The%20Warsaw%20Ghetto%20and%20Yeshua.pdf

 7. jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 21:19

  Voor de dankbare en blijde opa & oma van Pérola

  Alsnog van harte gefeliciteerd met jullie kleindochter. Dat zij mag opgroeien tot vreugde van haar ouders en grootouders en vele anderen maar bóvenal tot vreugde van haar Schepper.

 8. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 21:21

  Ja, wat een wonder. Dirk, goed van je dat je dit nieuws doorgeeft. Bedankt. We weten nog niet half wat God allemaal heeft gedaan. En wat Hij doet. En nog gaat doen. Zijn Koninkrijk komt!!! Christus Jezus is gisteren en heden Dezelfde; en tot in eeuwigheid!!!

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 22:09

  De christenen hebben 2000 jaar lang de grote fout gemaakt, dat Joden, die christen wilden worden, hun Joodse geloof moesten afzweren. Een bekend voorbeeld uit onze geschiedenis was Philip da Costa. Blijkbaar hebben de christenen er heel weinig van begrepen, door het “christen worden” zo te stellen. De tegenwoordige Messias belijdende Joden willen heel beslist geen “christenen” worden genoemd!! Niet alleen vanwege hetgeen juist “christenen” de Joden hebben aangedaan, maar het is de ontdekking, dat het Messias belijden “de kroon is op het Jood zijn”!! Een Jood, die de Messias (Yeshua) belijdt is daarmee pas “compleet Jood” geworden!! Een Jood blijft immers te allen tijde en in de eerste plaats Jood! Petrus in Hand. 2: 28: “Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij ‘vervullen’ met verheuging voor uw aangezicht.” ‘Vervullen’ betekent hier “tot volheid brengen”!! Een Jood komt juist tot “volheid” als hij Yeshua als “zijn Messias” heeft aangenomen. Uiteindelijk zullen allen “zien” wie zij doorstoken hebben. Zacharia 12: 10 “Zacharia 12:10
  10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.” (Zie ook Openbaring 2: 7).

 10. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2015 om 23:30

  De laatste opmerking van Rachmiel Frydland, is mij uit het hart gegrepen, en kan ik uit eigen geloofs-ervaring bevestigen. Na 8 jaar bijbelstudie en het wekelijks lezen van de vele bijbelse thema’s van DirksVisie, kan ik nu ook getuigen, dat de bijbel mij heeft geleid, gesteund en beloofd dat Vrede en gerechtigheid de aarde zal vullen, wanneer de Vredesvorst terug komt. Hij is de Énige hoop voor de mensheid. Door wonderbaarlijke voorvallen en toevallen die ik ervaren heb, weet ik ook zeker dat zijn wederkomst nabij is. Daarom wil ik nogmaals mijn ingegeven boodschap nu wel UITSCHREEUWEN:
  Wij Christenen moeten ons christen-zijn meer laten horen, zien en daadwerkelijk in praktijk brengen, buiten de kerkmuren in het open-veld en ook in de politiek. Denk aan Jezus belangrijkste gebod: Heb uw naaste lief, gelijk u zelf. Deel, geef en vergeef uw naaste. Hub.

 11. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2015 om 0:38

  Ze zeggen wel eens, de tijd zal het leren.
  250 duizend joden, die in de tweede wereldoorlog in Jezus geloofden.
  6 miljoen joden, die op een gruwelijke wijze zijn omgekomen.
  Het mocht voor velen, nog geen tijd zijn.
  Kunnen wij de tijd inhalen zodat wij kunnen leren.
  Zodat de tijd, niet met ons aan de haal kan gaan.
  Bidders en doeners hebben wij nodig, die het verschil maken.

  Vr gr rene postma

 12. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2015 om 11:13

  “Wist u dat er ten tijde van de Holocaust ongeveer 250.000 Joodse mensen waren die in Jeshoea geloofden? Duizenden van hen zijn omgekomen in het getto van Warschau.”
  Zij mochten ingaan in de vreugde des Heeren. Maar de rest van de 6000000 miljoen is ook omgekomen en de Schrift leert dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor wij behouden moeten worden. Hij is de Deur een andere deur is er niet. Johannes 10:9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
  Ik kan me het wenen van de Heer over Jeruzalem zo goed indenken toen Hij sprak: Luk. 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
  42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.
  43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;
  44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt. De Holocaust heeft duidelijk gemaakt dat God Zich inderdaad verbergende verbergt. Deuteronomium 31:17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is?
  Hoe nodig is het, hen tot jaloersheid te verwekken door de verkondiging van het Evangelie der genade Gods.

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2015 om 15:33

  Sjalom Baruch, mag ik het heel hartelijk niet met je eens zijn. Als Messiasbelijdende Jood voel ik mij geen christen, zij hebben ons teveel aangedaan en 2000 jaar foute beslissingen poets je niet zomaar uit. Tot aan de kruisvaarders geloofden alle Joden in de opstanding van Yeshua. Polen was een land waar heel veel van mijn volksgenoten zijn omgekomen. Het grote aantal Messiasbelijdende Joden onder hen is een zegen geweest voor het Poolse volk. En het nog onder het deksel gebleven deel, zou G’d die afgeschreven hebben? Het past niet om een waardeoordeel uit te spreken over hen die zijn omgekomen. Besef één ding dat G’d zelf hen onder de bedekking heeft gebracht. Ook ik heb mijn vragen en waarom moesten wij die zware slagen dragen? Zij waren niet door G’d voorzegd al lezen we letterlijk in Psalm 102 de hele Shoah. Buitenstaanders moeten niet lopen googelen met teksten. Overigens het woord wat Yeshua aanhaalt in Lucas 19:41 heeft een heel andere uitleg: Als er gesproken wordt over tijden, dan haalt Yeshua Daniël aan: tijd-tijden-en een halve tijd zijn exact 1345 jaar na de uittocht uit Egypte. Vele theologen begrijpen het niet. Israël gaat uit de duisternis naar het beloofde land. Op de vervulling van de woorden van Daniël gaat Yeshua de duisternis in om die teniet te doen. De dood, de duisternis heeft geen macht over Hem.

  U Baruch, zal door uw woorden nimmer mijn volksgenoten tot jaloersheid wekken. U bereikt het tegendeel vanuit een zeer arrogante christelijke houding.
  Beste Baruch, schuldbekentenis en vergeving is hier meer op zijn plaats. U leest uit de Bijbel, wij Joden lezen uit ons familieboek. Het zijn de Messiasbelijdende Joden die de sleutel zijn om het orthodoxe deel van ons te bereiken.

  Hoe vaal worden we als Joden doodgeknuffeld en moeten me precies doen zoals de christen dat wil en ziet. Natuurlijk ken ik de woorden die in Deuteronomium staan, daar doe ik niets vanaf. Besef wel dat de oordelen zijn aangekondigd door de Profeten met de oproep tot bekering van mijn volk.

 14. DJ Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2015 om 20:07

  @Adriaan #8 : “Christus Jezus is gisteren en heden Dezelfde; en tot in eeuwigheid!!!”

  Bedankt en Goed “geschreven”, Broeder Adriaan, Shalom Aleichem !

  DAN moet toch ook Zijn Kerk hetzelfde zijn MET een levende profeet en apostelen !?!

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2015 om 10:03

  Troost Mijn Volk,

  Rom. 2:28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;
  29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.
  Romeinen 10:12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.
  Galaten 3:28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.Romeinen 9:27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.Romeinen 3:29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;

  Joden hebben echt geen streepje voor hoor.

 16. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2015 om 10:06

  Ik ben het van harte eens met Baruch. Dat alle Joden tot de Kruisvaarders in de Heere Jezus geloofden is niet waar. Doordat vele vele Joden niet in de Heere Jezus geloofden is Paulus uitgezonden om de heidenvolken het Evangelie te verkondigen. Ik meen ook dat de kruistochten uit het Katholieke geloof zijn voortgekomen. Troost mijn volk zegt dat zij zich geen christen voelt. Maar als je in Christus gelooft ben je een christen. De naam zegt het toch al? Troost mijn volk zegt ook dat er vergeving hier meer op zijn plaats is. Waarom kunt U dan 2000 jaar niet wegpoetsen. Dan moet U dat dan toch ook vergeven? En niet alle chistenen moeten niet over 1 kam geschoren worden. Ik vind het n.l. verschrikkelijk wat er in de 2e wereldoorlog is gebeurd. En ik verheug me dat er zoveel Joden in Warschau waren die de Here Jezus liefhadden. Zij mogen voor eeuwig Hem zien en loven en prijzen en zich verwonderen dat Hij ook voor hen gestorven is aan het kruis en hen verzoend heeft met Zijn Vader. Net zoals wij dat zullen doen als we bij Hem mogen zijn.

 17. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2015 om 12:44

  dag allemaal! Als ik me niet vergis komt JESHUA juist terug voor Zijn volk! Voor alle Joden die Hem nog niet aanvaard hebben als hun eigen Joodse Messias! Ik lees soms van Joden die hun Messias/JESHUA hebben aangenomen, Hem belijden als hun Redder en Verlosser, zich juist dán pas volledig Joods voelen in heel hun wezen! Ja, je weet pas écht wie je bent in JESHUA, of je nu messiasbelijdend Jood bent of een gelovige uit de volkeren, ik belijd dezélfde Messias/JESHUA.

  Mijn identiteit ligt in Hem, door Zijn volmaakte Offer aan het kruis van Golgotha, mag ik Hem mijn Broer noemen, want wij hebben dezelfde Vader, door wie wij mogen bidden:
  Onze Vader die in de hemelen zijt
  Uw Naam worde geheiligd
  Uw wil geschiede
  in de hemel en op aarde
  geef ons heden ons dagelijks brood
  en vergeef ons onze schulden
  gelijk ook wij vergeven, wie bij ons in de schuld staan
  lijdt ons niet in verzoeking
  maar verlos ons van het kwaad
  want van U is het Koninkrijk
  de kracht en de heerlijkheid
  tot in eeuwigheid
  Amen

  Dit gebed heeft JESHUA Zijn discipelen/leerlingen geleerd of je nu Messiasbelijdend Jood bent, of een gelovige uit de volkeren, het is uit genade dat wij getrokken zijn uit de duisternis naar Zijn wonderbaar Licht. Wat is dit toch dat er bij Hem geen aanzien des persoons is, Hij heeft Zijn kostbare bloed vergoten voor een ieder die vanuit dit Offer, uit deze genade wil leven en Hem wil aannemen en belijden als Redder en Verlosser!

  shalom
  Anne

 18. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2015 om 15:37

  laat hier geen oorlog gevoerd worden,want dat komt er van als aan het Onfeilbaar en ongetwijfeld Woord van de EEUWIGE,de God van Abraham,Izaäk en Jacob getwijfeld,toegevoegd of afgedaan wordt,aan wat de profeten voorzegd hebben en wat de apostelen gedaan hebben,Paulus/Sha’ul vervolgde de eerste Messiasbelijdende Joden,die ‘mensen van de weg’ werden genoemd,dat waren Joden die de Messias aangenomen hadden ( zie Handelingen 9:2 ) * christenen is- voor zover ik het begrepen heb- een ander woord voor ‘mensen van de weg’,ja de Weg,de Waarheid en het Leven en dan komen we vanzelf op JESHUA<de Heere Jezus uit

  de 'eerste christenen 'waren dus Messias belijdende Joden en zo kan ik mezelf ook noemen want ik belijd diezélfde Messias
  omdat ik een gelovige uit de volkeren ben,mag ik me aansluiten bij de Messias belijdende Joden,echter ik wordt christen genoemd omdat ik niet van Joodse komaf ben,maar daarom ben ik niet minder belijdend,of anders belijdend!er is één Herder,één kudde!

  als we niet willen verstaan dat het Evangelie eerst voor de Jood en dan voor de Griek is- zie Romeinen 1:16-17-begrijpen we ook niet wat JESHUA zegt in Mattheëus 22;37-40; Gij zult de Heere Uw God liefhebben,met geheel uw hart,geheel uw ziel en met geheel uw verstand,dit is het eerste en het grote gebod,het tweede daaraan gelijk is; gij zult uw naaste liefhebben als uzelf,aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten

  Hem de Heere Uw God liefhebben is ook Hem in alles gehoorzamen

  ik volg de weg van Christus/JESHUA want ik heb Hem als mijn Redder en Verlosser aanvaard,ik blijf in Hem gegrondvest en geworteld en houdt vast aan het geloof wat mij geleerd is en ik ben vervuld van dankbaarheid ( uit Kolossenzen 2:6-7 )

  en daarom is JESHUA de Overste Leidsman en Voleinder van mijn geloof,zónder Hem kan ik niet en zónder Hem wil ik niet,hoe hoog de prijs ook is….

  shalom
  Anne

 19. Thea zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2015 om 17:45

  @Baruch. De joden zijn voor hun ongehoorzaamheid wel ontzettend gestraft. Wij kunnen beter onze mond houden, want aan de handen van de ‘Kerk’ kleeft ook joods bloed. Zij zijn toch Gods oogappel.

 20. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2015 om 19:25

  Shalom Baruch adonai Troost.

  Ben het volkomen eens met Troost. Verdrietig dat er nog steeds een enorme arrogantie heerst onder gelovigen uit de goym.
  Verdoe je tijd en energie er niet aan beste broer. Wees gezegend in YESHUA.
  Sterkte deze dagen, we denken aan elkaar todah rabbah voor je hartverwarmende woorden.

  lou Sandifort.

 21. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2015 om 23:53

  Sjalom F.Vogels-Voskamp, Baruch, Lou,

  Tot aan de Kruisvaarders geloofden alle Joden in de opstanding van Yeshua schrijf ik, dat is heel wat anders dan het geloven in Yeshua wat u daarin leest. Alleen op grond van de 500 ooggetuigen die Yeshua ná Zijn opstanding hebben gezien!
  Ik geloof in de Joodse Yeshua die tevens ook mijn Messias is, daarin blijf ik een Jood zoals G’d die heeft bedoeld. Alle apostelen waren Joden en geen christenen. Het is goed om het in het juiste perspectief te blijven zien. Het was ook een kardinale blunder toen een predikant vertelde dat Abraham de eerste christen was.

  2000 jaar zijn niet weg te poetsen, de schuld van de kerk is zeer groot. Het is een gotspe om dan maar te vergeten en te vergeven alsof er niets is gebeurd. Om vergeving te krijgen moet de schuld benoemd en beleden worden.

  En natuurlijk hebben wij Joden geen enkel streepje voor bij G’d maar we zijn wel Zijn oogappel. U, christenen, kregen onderwijs van Messiasbelijdende Joden. Een groot deel van mijn volksgenoten bleven onder de bedekking nog steeds G’ds oogappel. Daar heeft de kerk zich aan vergrepen, het was onkunde van hun leiders die niet meer zuiver waren in de leer van de Messiasbelijdende Apostelen! Leg de pijn niet bij ons Joden neer als onze groep een minderheid is geworden. Regelmatig schudden wij als Messiasbelijdende Joden onze hoofden als het Bijbel in de kerken wordt uitgelegd. Men kent onze cultuur en taal niet, de diepte gaat aan velen voorbij.

  Maar er is hoop! Als de Messias terugkeert zijn er voldoende Joden om het Evangelie te verkondigen: rebus 10 mannen uit de volken zullen de slip van een Joods man beetpakken en zeggen: leer ons, dat zijn dan 2.800 mensen voor 1 Jood. Precies genoeg voor alle miljarden aardbewoners.

  Beste Lou, dit moet toch ook even gezegd worden in de hoop dat Dirk hier zijn goedkeuring aan geeft.

 22. Wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2015 om 9:23

  Shalom Troost
  Los van het waardeOORDEEL waarover Baruch repte, heb ik een vraag over uw opmerking betreffende Lucas19:41.
  U verwijst naar Daniëls profetie betr. tijd, tijden en een halve tijd en betreffen exact 1345 jaar na de uittocht uit Egypte. Dit heeft toelichting nodig.
  Dan7:25 en 12:7 spreken over e.e.a..

  Het exacte aantal, zal te kort blijken.

  SVV Dan9:26-27a spreekt over Messias en verwoestingen.
  “26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem Zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal*, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
  27 En Hij zal velen het verbond versterken/aangaan [lett. aangaan ; Hebr 8:13**] een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden,” [Luk 13:35; Matt 27:51]
  * in het jaar 70, zoals ook eerder de Babyloniërs gebruikt werden als tuchtiging.
  ** https:\/\/bit.ly/1DAb9rB Nabij verdwijning, duidt op de tempeldienst, die verouderd verklaard is en in die dagen nog een plaats had. Maar volgens een soort christendom dat zichzelf verlicht noemt, zijn de ‘wet’ en de profeten, na de verwoestingen terzijde geplaatst of te wel ontbonden [Matt5], sinds er overheden van zich lieten spreken, die ZICHZELF christelijk of katholiek benoemden.

  Het begin van de 2de helft van de laatste 7 jaar[Dan9:27b] verwijst naar het in de tijd openbaar komen van Jeshua’s koningschap, waar Johannes getuige van wordt in Openb5:1-8.

  De waarde bepaling, die spreekt over EIGEN rechtvaardigmaking van christendom, dat de vervulling is van datgene waarover Hebr11 spreekt, IS WIJZER, dan wat het laatste vers aangeeft.
  Dat handelde reeds in EIGEN aanschouwen.

  Paulus waarschuwde in 1Tim1:20;2Tim2:17-18 voor Hymenéüs en Filétus.
  2Petr3:15-18 maakt alert voorzichtig/geduldig te worden.

  Het oordeel blijft in handen van God, de Heilige Israëls, Hij zal rechtspreken!
  Matt25:40-46!

 23. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2015 om 13:35

  Troost m volk:@Alle apostelen waren Joden en geen christenen.
  Is dat zo? Christenen betekent: gezalfden. Genoemd naar de Ene Gezalfde: Christus Jezus de Gekruisigde en opgestane Heer. Mijn man was joods familie maar noemde zich altijd Christen. Kwam hij openlijk voor uit. Ook de familie noemden zich Christenen. Zo voelde hij zich ook. Gelovigen zijn toch ..geheiligden.. (apart gezetten) IN Christus de Gezalfde (1 Kor. 1:2). Gelovigen zijn immers “”geroepenen”” van Christus (de Gezalfde) Jezus. (Rom. 1:7)
  De apostelen waren dienstknechten van Christus!! Het is toch heel bijbels gewoon dat dienstknechten zich noemen naar hun Meester. Die is de Christus.

 24. Patrick zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2015 om 17:01

  @Troost Mijn Volk

  In Johannes 4:22 zegt Jezus: ‘Het heil is uit de Joden’. Deze uitspraak stelt alleen een objectief, historisch feit vast: zonder het Joodse volk geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, geen Bijbel; en bovenal: geen Verlosser. (alhoewel God uit elk volk indien gewenst een verlosser had kunnen doen komen !)

  Is de Kerk soms trouwer en gehoorzamer dan Israël, of zijn Messias belijdende Joden beter dan christenen ?
  De Joden zijn niet het uitverkoren volk omdat het zo’n bijzonder volk zou zijn; God heeft dit op zichzelf onbetekenende volkje uitgekozen, om zo zijn trouw te tonen (aan de wereld). En wij zijn geen christenen omdat wij voor God gekozen hebben, maar omdat Hij voor ons koos! Onze behoudenis is niet gebaseerd op een beslissing van ons, maar op de beslissing die God al eerder genomen heeft. En Gods uitverkiezing staat vast.

  Echter helaas sluipen er enkele arrogante stellingname’s in waar een volgeling van de Messias zich beter van onthouden zou.

  Hoop en genaden zijn uit God, door Jezus Christus (of zo u wilt, Yeshua). Hoop is zeker niet uit de Jood, gezien op uw uit de context genomen opmerking van “de slip van een mantel v/e Jood, het gaat hier trouwens ook namelijk niet om zijn slip (!)”

  Het evangelie(van het koninkrijk !) zal in de verdrukking door de 140.000 (Joden ?) en de 2 getuigen worden gepredikt….En dat zal zowel aan de Jood als niet-Jood zijn. Dus waakt u voor arrogantie aub !

  Uw opmerking dat (alle !) Joden tot aan de Kruisvaarders geloofden in de opstanding is onjuist en een falsifieerbaar gegeven. Mocht u over (nieuwe en onbekende) bronnen beschikken die uw stelling bewijzen, graag zou ik van u horen (en de rest van de wereld ook naar mijn idee)

  En wat u schuldverhaal betreft, mijn advies is : …..en vergeef ons onze schulden
  gelijk ook wij vergeven, wie bij ons in de schuld staan….. Dan kun je verder en zal de wrok jegens uw medemens (als niet jood, wel christen) verdwijnen.

  Groeten,

  Patrick

 25. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2015 om 19:07

  Inderdaad Waterlelie, hier ben ik het van harte mee eens. Dat heb ik ook geschreven (nr.16). Als je in Jezus Christus gelooft ben je een christen. De naam zegt het al. Maar ik ben ook een Nederlandse. Een Nederlandse christen dus. En joden die in Christus geloven zijn Joodse christenen. Of zie ik dat verkeerd.

 26. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2015 om 21:55

  Galaten 3:28.

 27. Thea zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2015 om 8:47

  Citaat van de katholieke geleerde Edward Flanery: “De meeste christenen hebben geen flauwe notie wat er allemaal in de loop van de geschiedenis met de joden gebeurd is en wat voor schuld de ‘Kerk’ daaraan heeft. Het is niet overdreven te stellen, dat juist die bladzijden uit de geschiedenis die de joden blijvend gedenken, door de christenen uit hun geschiedenisboeken zijn gescheurd.”

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2015 om 14:11

  Beste mensen,
  Wat blijven wij toch de bijbel theoretisch verschillend interpreteren, terwijl de wereld in brand staat. Ik heb het gevoel dat zich een 2e Holocaust aan het voltrekken is. Toen via de gaskamers en nu via de IS en de verdrinkings-bootjes. Het (christelijke?) westen, staat er bij en kijkt er naar. De politiek weet niet hoe ze het moeten aanpakken. Ik ben erg teleurgesteld in het CDA, volgens mij zijn daar geen praktijk-christenen, om in actie te komen. Gisteren zag ik ook nog op T.V., dat Bram Moskovitz een nieuwe partij opricht, met als eerste programma-punt: De financiele ontwikkelingshulp afschaffen, behalve noodhulp.
  Mijn noodkreet is dan ook: Laten wij Christenen nu gezamenlijk in actie komen en zeker in de politiek, want hier wordt het beleid bepaald. Hub.

 29. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2015 om 15:00

  @Troost Mijn Volk:
  In Handelingen 11:26b staat geschreven dat de discipelen het eerst te Antiochië christenen genoemd werden.
  Deze discipelen waren Barnabas en Saulus zoals in dit hoofdstuk geschreven staat. Het waren Joodse mannen die het Evangelie daar in Antiochië brachten en dat velen (Grieken) tot het geloof kwamen in die stad.
  Het is voor mij en ik meen ook voor andere christenen niet mogelijk om schuld te dragen voor dingen die door mij (ons) niet zijn begaan tegenover het Joodse volk.
  In de Bijbel staat geschreven dat ieder mens zelf verantwoordelijk is.
  Het is wel mogelijk om achter en naast Israël te gaan staan door gebed, financieel en in praktisch opzicht steun te geven.
  De tussenmuur tussen het Joodse volk (messiaans belijdende joden) en christenen uit de volken is verdwenen door Jezus Christus toen Hij uitriep aan het kruis van Golgotha: Het is volbracht!
  Epheze 2:14.
  Ik wens u Gods zegen toe en misschien tot weder schrijven.

  Groet van
  Lies

 30. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 19:38

  Wat is het enerzijds mooi om te lezen dat er zoveel Messiaans belijdende Joden in Warschau hebben gewoond en anderzijds droevig dat er zovelen vermoord zijn. Bedankt Dirk dat je dit met ons hebt willen delen. Ons past diep respect en liefde voor Gods volk.
  Ik geloof, als christen uit de volkeren, dat Israël Gods volk is en altijd zal zijn. Tijdens de Handelingen werd er alles aan gedaan om Israël te bereiken met het evangelie van het komende Koninkrijk. Zelfs heidenen kwamen tot geloof en mochten het volk Israël jaloers maken, zo lees ik in Roemenen 10: 19 en 11: 11. Als Israël dat evangelie aannam zou hun Messias teruggekomen zijn en zou het Koninkrijk opgericht zijn, Hand. 3: 19-21. Maar helaas lees ik in Handelingen 28: 26-28 dat het volk niet als eenheid zijn Messias aannam. Er werd een oordeel over hen uitgesproken. Dat was wat Christus had voorspeld in Mattheüs 24: 2. En in 70 na Christus werd de tempel vernietigd en werden de Joden verstrooid. Zij werden tijdelijk LO-AMMI. In plaats van het Koninkrijk mocht Paulus een geheimenis brengen aan de volkeren. Daarvan lees ik o.a. in Efeze 3. Gelovigen die Christus aanvaarden in hun leven, Joden als ook heidenen, vormen nu samen het Lichaam van Christus waarvan Christus zelf het Hoofd is. Dit totdat het volk Israël, helaas opnieuw door verdrukking heen, wel tot geloof en bekering zal komen. En dan zullen zij alsnog het evangelie van het Koninkrijk aan de wereld brengen. God blijft getrouw aan zijn oogappel Israël. Laten wij in eenvoud onze plaats innemen in het Lichaam van Christus en Jeruzalem vrede toewensen. Dit is, naar mijn mening, het plan van God met Joden en de volkeren.

 31. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2015 om 20:14

  Ik wil nog heel graag kwijt, wat ik het ontroerendste stukje Bijbel vind! Het is de complete fase waarin de broers van Jozef hem ontmoetten…… Hoe Jozef zijn verlangen naar zijn vader (Israel of Jacob) het niet langer uithoudt en in huilen uitbarst….. en zich dan in al zijn verdriet bekend maakt aan zijn broers. Het is voor mij de voorafspiegeling van het moment, dat Yeshua Zich aan zijn broers bekend zal maken, zoals we ook in Zacharia 12 lezen….. Het zijn van die prachtige en ontroerende Bijbelse momenten, waarin geen plaats is voor enige discussie……

 32. Eileen Naftali zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2015 om 18:00

  Er is veel verwarring en foute interpretatie geweest in 2000 jaren van de kerkgeschiedenis. En dan zeker tegenover Gods eerstgeboren zoon: Israël. In een discussie als deze komen zeker niet alle dingen aan bod. Zelf ben ik tot de conclusie gekomen dat we als Europese christenen ons eens moeten bezinnen op onze eigen geschiedenis en de daarmee gepaard gaande verdoezeling van Gods kalender. Zeker na het lezen van het boek “Wake Up” De uitleg van de Bijbel ivm met Hebreeuwse feesten, kan de bedekking die op christenen ligt weggenomen worden. Ja ook bedekking. Eerst de Jood en dan de Griek

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden