Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hoe is het mogelijk dat de tranen niet over onze wangen stromen? (45 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 april 2015, 10:59 door Dirk A A

Hoe is het mogelijk dat wij uit volle borst onze lofliederen zingen en ons ‘gewone leventje’ leiden, alsof er niets aan de hand is? Waarom stromen de tranen niet over onze wangen tijdens onze samenkomsten? Waarom liggen we niet met z’n allen voor Gods troon, om onze smeekbeden naar de Heere op te zenden voor onze vervolgde en gemartelde broers en zussen? Dat zijn ze toch, al die christenen die door ISIS worden gemarteld en op gruwelijke wijze worden gedood?

Over de gruweldaden van ISIS, gepleegd in steeds meer landen, mag niet gezwegen worden. We kijken de satan in z’n gezicht wanneer christenen worden onthoofd of doodgeschoten. En wat doen wij? We bidden in onze samenkomst misschien nog wel voor onze vervolgde broeders en zusters, we pakken ons kopje koffie of thee, met een koekje erbij en zijn hen weer totaal vergeten.

Mensen, wordt wakker! We staan erbij en kijken ernaar. Toen Petrus gevangen was genomen en de kans groot was dat hij gedood zou worden – de apostel Jakobus was immers ook al onthoofd – was de gemeente in Jeruzalem voortdurend in gebed bijeen (Handelingen 12).
Is de afstand voor ons het probleem? Nigeria, Syrië, Libië, het gebeurt inderdaad nog niet in Nederland. Maar het zijn wel onze broers en zussen… Samen zijn we toch de gemeente van onze Heere Jezus Christus. Als we zingen: ‘Samen in de Naam van Jezus’, dan horen zij erbij.

ISIS rukt op en wij kijken toe. En zeggen: ‘O, wat erg!’ ISIS begon in het Midden-Oosten, zaait nu ook dood en verderf in Afrika en zal naar Europa, naar Amerika komen. Houdt daar maar rekening mee. Zijn we daarop voorbereid? Terreur tegen ons, tegen de christenen? Hoe zullen we dan reageren? Weten we het nu al geborgen te zijn in en bij de Heere Jezus?

‘Wat ben je weer een zwartkijker,’ reageert iemand misschien. ‘Het valt toch wel mee. We hebben toch onze veiligheidsdiensten.’
Inderdaad, gelukkig hebben we deze diensten, die al het nodige onheil hebben voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat aanslagen van een terreurgroep tegen Franse kerken zijn voorkomen. Zo dichtbij komt het al.

Velen zeggen: ‘Vrede, vrede, geen gevaar’. Dat zijn de valse profeten die dat verkondigen. Laten we alert zijn. Voel u verbonden met uw vervolgde broers en zussen. Voel hun pijn, hun lijden, hun angst. Huil met hen mee. ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee,’ 1Korinthe 12:26. ‘Dek aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent…,’ Hebreeën 13:3.

Vul het wekelijkse samenkomen van uw gemeente eens anders in. Wanneer wereldwijd Gods kinderen voor hun vervolgde broers en zussen op de bres zouden staan, zou Gods heerlijkheid zichtbaar worden in onze gemeenten.

Begrijp me goed, ik zeg dit net zo goed ook tegen mezelf. We kunnen toch niet doen alsof er niets aan de hand is. De gemeente van de Heere Jezus Christus wordt op een verschrikkelijke wijze aangevallen door de vijand uit de duisternis, de satan. Als een brullende leeuw gaat hij tekeer (1 Petrus 5:8). We moeten hem weerstaan, vaststaande in het geloof.

Hoe? Door te bidden, onze stem te verheffen, ook richting de politiek en door ons voor te bereiden op de mogelijkheid dat het geloven in de Heere Jezus ook ons pijn kan gaan doen.
Nogmaals: ik schrijf dit niet om u bang te maken, maar ik voel me gedrongen dit te schrijven. Leef elke dag met de Heere Jezus, in het besef dat we bij Hem veilig en geborgen zijn, wat er ook gebeurt. Zelfs al zou het betekenen dat er een einde komt aan ons leven hier op aarde.

Dan mogen we weten dat er voor ons een gebouw van God is, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen (2 Korinthe 5:1). Wat een heerlijk vooruitzicht! Is er iets heerlijkers te bedenken dan voor altijd bij de Heere Jezus te zijn, bij Hem Die we zo liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad?

Vergeet niet voor de terroristen te bidden, dat ook zij de Heere Jezus zullen leren kennen!

De zielen van de door ISIS en andere terreurgroepen vermoorde christenen zijn al in de hemel. Ze hebben daar een ereplaats, onder het altaar, in de onmiddellijke nabijheid van de Heere. Zij hebben daar een lang wit gewaad ontvangen en zullen bij de wederkomst van de Heere Jezus opstaan een totaal nieuw en verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen. Dan zullen ze met Christus mogen regeren, duizend jaar lang (Openbaring 20:4).
Zij zullen aan Christus gelijk zijn. Hun en ook ons wacht de eeuwige heerlijkheid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Nooit zal er aan die heerlijkheid een einde komen.

Vrees niet! Wat een heerlijke toekomst wacht ons. Tot slot de troostrijke woorden van de Heere Jezus: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20).

Dirk van Genderen

45 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2015 om 17:07

  Na de HOLOCAUST dachten wij ‘nooit meer’… zoiets willen wij niet nog weer eens meemaken. Maar zie, onschuldige mensen worden voor onze ogen op filmpjes op sadistische wijze afgeslacht, in de naam van een verwerpelijke ideologie, zoals altijd. Er is altijd wel een god of een idee waardoor deze misdaden worden “gelegaliseerd”, of zelfs verplicht gesteld.
  Er is niets nieuws onder de zon.
  Helaas haalt dit ook het vertrouwen in de genoemde veiligheidsdiensten onderuit. Het bestuur van die diensten kan worden overgenomen door het misdadige gespuis.

  Is er dan geen toekomst voor onze (klein)kinderen?
  Nee, in chaos en geweld is er voor onze geliefden geen toekomst en het is bitter dat Gods Woord dergelijke wanorde wel aankondigt. In Matth. 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

  Hebben wij allemaal de wapenrusting aan? En plaats genomen in de troon? Dan kunnen de oorlogen des Heeren gaan branden. Deze oorlogen komen in de vorm van een rechtsgeding, een rechtszaak. Het kaf van verbrande misdadigers creëert de ruimte voor onze kinderen om te groeien in het geloof. Maranatha, Heer Jezus. Kom!

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2015 om 18:25

  “ISIS rukt op en wij kijken toe. En zeggen: ‘O, wat erg!’ ISIS begon in het Midden-Oosten, zaait nu ook dood en verderf in Afrika en zal naar Europa, naar Amerika komen. Houdt daar maar rekening mee. Zijn we daarop voorbereid? Terreur tegen ons, tegen de christenen?”

  Hou maar alvast rekening mee dat zeker in de achterstandswijken waar veel radicaliserende moslims wonen, het bloed van onze medechristenen zal stromen, of dat IS stad voor stad zal binnentrekken om christenen te vermoorden!

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2015 om 19:47

  Dirk. IK ben het met je eens. Maar je vraagt waarom we niet met z’n allen liggen voor de Troon van God met smeekgebeden voor onze broeders en zusters. Wat ik tegenwoordig denk is het volgende: de misleider heeft er voor gezorgd dat we met z’n allen met heel andere geloofsdingen bezig zijn. Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer staat niet meer centraal maar bijvoorbeeld de zevende dag/sabbat of Amerika en Europa… en ook het volk israël. Het is allemaal: TE.
  Ons denken wil precies weten hoe het gaat en volgens ons moet gaan in de nabije toekomst met de wereld en Israël en de mens en de kerk, en we zijn aan het rekenen en berekenen. Daar zit de christenheid vol van. Daarbij komt dat we ook ons zelf als Christenen bevuilen om steeds maar weer te zeggen dat Christenen het zo fout hebben gedaan in het verleden. En we denken dat we er goed aan doen om daar mee bezig te zijn. De liederen hebben we er zelfs op aangepast. De misleider wil dat wel. En ondertussen kan hij zijn gang gaan. Hij heeft zijn instrumenten commando’s gegeven en die worden alom uitgevoerd. En wij, Christenen zien het niet want we zijn bezig met andere dingen die we belangrijker vinden. Als Christus Jezus de Opgestane Heer een onbelangrijker plaats heeft gekregen in ons denken dan is het gevolg daarvan dat wij niet meer de noden zien van onze !Christen! broeders en zusters.

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2015 om 19:54

  We moeten eerst weer komen op de plaats waar de Christenen behoren te staan. We zij Zijn Lichaam en dat moet weer tot besef komen bij ons. We moeten weten wat het betekent dat we Zijn Lichaam zijn. Niet kijken wat de priester en leviet doet, namelijk aan de overkant voorbij gaan en hoofd omdraaien, maar kijken naar de Barmhartige Samaritaan en Hem daarin volgen. Kijken naar Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer. Hij reisde met Olie en de Wijn. Niet voor zich zelf maar voor degene die hij onderweg tegen komt. EN dan brengen naar de herberg om te worden verzorgd. IK wil er wel bij zeggen: dan moeten er wel goede herbergen aanwezig zijn… Dus eigenlijk moeten w we (Christenen) eerst zorgen dat er goede HERBERGEN alom aanwezig zijn. Niet alleen in Nederland maar ook in eigen land!!

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 0:50

  Beste dirk, wij zijn in wereldgelijkvormigheid verweven, en angst regeert in ons. Net zoals bij Petrus, Jezus niet kende en drie keer gewaarschuwd werd.
  Een handjevol christenen staan op de barricades, maar kunnen nu nog niet zoveel uitrichten. Zoals Waterlelie al aangaf zijn christenen onderling verdeeld, en bestrijden elkaar met leerstellingen, omschreven in de Schrift. De eenvoud die de Here Jezus en apostel Pauluss de leer omschrijven, omarmen wij niet. Wij bestrijden elkaar naar menselijke maatstaven, en onthouden ons van de heiligheid van het goddelijke almachtige die alwetend is. In alle eenvoud geloven zoals de leerlingen dat deden, zij lieten alles achter en waren niet hoog geschoold. Zij waren van eenvoudige komaf, en met vallen en opstaan. Als ik dat zo eenvoudig mag omschrijven, volgden zij de Here Jezus.
  Maar in alles komt een keer een keerpunt, een kruising in je leven. Opstaan, bidden en doen. U kijkt in de spiegel van uw leven. Heb ik gedaan wat de Heer van mij vroeg. Ook Dirk geeft dat aan, de machteloosheid die hij naar zichzelf verwijst… en naar ons.
  Laten wij toch de verdeeldheid varen, over de leer die wij allemaal van begin tot eind omarmen, zoals die in de bijbel omschreven staat. Maar die naar menselijke maatstaven ieder voor zich interpreteren. Wij pakken onze geestelijke wapenuitrusting op en wij gaan net zoals de leerlingen in eensgezindheid onze stem laten horen. En de stem die wij laten horen is die van de Here Jezus. De Here Jezus wil dat wij zijn kruis gaan dragen. In eensgezindheid, en anders blijven wij een roepende in de woestijn.
  Laten wij Dirk toch volgen, leraren die zijn aangesteld door de Here.

  Vr gr rene postma

 6. Comsol zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 11:44

  In deze tijd krijgen we een enorme vloed van nieuws over ons heen, en nieuws is bijna altijd ellende van over de hele wereld en dat iedere dag weer. Deze vloed van ellende heeft ons afgestompt, en dat is onvermijdelijk, maar niet minder erg. Daarom is het dat we er niet meer van opkijken als we horen dat er weer christen worden uitgemoord door de antichrist aan de andere kant van de wereld, maar het komt wel steeds dichterbij, totdat het bij ons is gekomen.
  En je vraagt je af, als het zo door gaat, zijn er nog christenen over om opgenomen te worden als de opname gaat geschieden? Dat wil ook zeggen dat de opname heel dichtbij is gekomen!
  Openbaringen 22 vers 20: Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

 7. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 15:49

  Dirk, ik voel helemaal met jouw verontwaardiging mee: Hoe is het mogelijk dat onze tranen niet over onze wangen lopen? Zelf wil ik er nog aan toevoegen: En dat wij christenen niet daadwerkelijk in actie komen en maar de bijbel verschillend blijven interpreteren. Nu moeten wij toch, in éénheid, als frontsoldaten de eindstrijd tegen de satan aan gaan.
  Terecht stel jij de vraag: Hoe kunnen wij de satan, de brullende leeuw, weerstaan? Met als boodschap van jou: Door te bidden, onze stem te laten horen en te verheffen in het open-veld, vooral in de politiek, want daar wordt het moralistisch (christelijk?) beleid bepaald.
  Laten wij nu vooral in actie (in de praktijk) komen, zodat wij niet na de eindtijd-STRIJD kunnen zeggen: “Wir haben es nicht gewusst!
  Dus, laten wij ons voorbereiden op deze eindstrijd en ons geloof in de Heere Jezus niet verloochenen, hoe zwaar deze strijd ook zal zijn. Hub.

 8. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 19:37

  Dirk, ik geloof ook dat er inderdaad nog moeilijker tijden gaan aanbreken. Maar wij hebben Gods beloften dat Hij ons kracht zal geven in het lijden. Ook dat wij het aankunnen. Echter velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren. Dan zal blijken wie de beproevingen kan doorstaan. Dan zal blijken wie zich “Christenen” noemen en wie “Christenen” zijn. Nu is dat een algemene term wat eigenlijk hier in het Westen niet zoveel zegt. Ook omdat er een andere theologie veelal heerst. Namelijk van de voorspoed en het lijkt alsof zij hun ogen geblinddoekt hebben voor de werkelijkheid die gaande is als je een dergelijke welvaartstheologie kan geloven en zelfs aanhangen. Misschien moeten wij ons scheiden van hen maar velen zien het gevaar niet dat de wetteloosheid ook in dit opzicht ook gaande is. Zie Mattheüs 7:21-23. Het is niet alleen het niet houden aan de geboden maar ook het vasthouden aan een verkeerde leer als gevolg van de prediking van een andere evangelie, het ontvangen van een andere geest en het geloven in een andere Jezus. 2 Korinthe 11:4. Velen mogen zeggen dat de leer er niet toe doet, maar toch kan dat een hele gevaarlijke misleiding zijn. De theologie van lijden om de Naam van Jezus is de gezonde leer. Dat is altijd al zo geweest, sinds er geprobeerd is allerlei ketterijen ingang te doen vinden in de Gemeente van de Here Jezus. En nu in de laatste dagen komen ze er rond voor uit dat ze het lijden niet passend vinden voor een god van liefde. Dat god niet zo is en dat hij ons wil zegenen met rijkdom, voorspoed, genezing en al het goede wat de wereld ons te bieden heeft. Hoevelen zitten niet in die valstrik gevangen? Daarom moeten wij terug naar de gezonde leer. Naar de gezonde woorden van de Here Jezus. 2 Timotheüs 3:12.

 9. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 20:43

  Dirk, ik lees in de nieuwsbrief: wat worden wij toch vaak afgeleid van de Heere Jezus, veel mensen maken zich zo druk om ‘bijzaken’ als shabbat en doop, de eindtijd en Israël, de opname en de precieze invulling van de profetieën, dat ze daar meer op gericht zijn dan op de Heere Jezus, maar… wijzen al deze dingen niet juist op de Heere Jezus?! Heel gericht, zonder bijzaken, want het gaat steeds om Hem: de Redder en Verlosser, vanaf Genesis t/m Openbaringen, de Bijbel JAHWEH’s Woord richt zich juist heel duidelijk op alle genoemde bovenstaande feiten, van shabbat t/m invulling van de profetieën, we moeten juist daarom nuchter en waakzaam zijn op dwaalleer, misleiding, valse profeten en valse messiassen (daar kom ik nog op terug) is dát niet juist misleiding, dat we ons daar niet zo druk over moeten maken als ware het ‘bijzaken’, de leugenaar gaat rond als een briesende leeuw om te misleiden en misleiden en komt om niets anders dan te moorden en te stelen, van een halve waarheid een hele waarheid maken.
  Er staat niet voor niets: veracht de profetieën niet, dooft de Geest niet uit.

  2 Petrus 1:19 – en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daar acht op slaat als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
  Nu leven wij in Nederland nog in betrekkelijke veiligheid, mogen het Woord, de psalmen en de lofzangen nog vrijuit klinken, hoe lang nog?!

  shalom
  Anne

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 20:47

  Gelukkig kan ik ook nog vrolijk en gelukkig zijn in deze dagen, omdat ik “zie wat er achter zit”! Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden! (Rom.8: 18). Tegen deze achtergrond kan ik leven met het lijden, ook als het hier komt. Het is een illusie, dat het hier niet zou komen, want de jihadisten, of wie er mee sympathiseren, wonen al om ons heen. De wederkomst zal te allen tijde een onverwachte gebeurtenis blijven. Woorden van Jezus in Matth. 24: “37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”
  Paulus zegt hierover in 1 Tess. 5: “4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.” Ik denk dat deze vermaning en tevens bemoediging helemaal past is de tijd waarin wij nu leven.

 11. svan Hoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 21:20

  Er zal een tijd komen zoals er nog nooit geweest is
  en er daarna ook nooit meer zal zijn.
  Zou dit kunnen zijn?
  Donkerheid en duisternis zal de aarde en kerken
  bedekken. Maar over U Mijn volk-Israel zal mijn
  licht opgaan
  En kunnen we hier al iets van zien?

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 21:52

  Een reactie van Dirk van Genderen op de reactie van Anne:

  In mijn Nieuwsbrief heb ik willen aangeven dat velen strijden over de genoemde zaken: zal er wel of geen opname plaatsvinden, moeten we wel of niet de sabbat houden, vragen over de doop, over Israel, over de eindtijd. Niet zelden geeft dit hete hoofden en koude harten. Ik heb er in de Nieuwsbrief bewust aan toegevoegd dat de zaken die worden genoemd, wel degelijk heel belangrijk zijn. De kern van wat ik schreef was: laat je door discussies over zulke onderwerpen niet afleiden van de Heere Jezus, zorg er voor alles voor dat je op de Heere Jezus gericht blijft.

 13. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 21:59

  We hebben het allemaal weer gelezen en / of geschreven: en nu….. de binnenkamer in.

 14. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 22:01

  Beste Dirk,

  Ik ben het helemaal met je eens en ervaar ook een dagelijkse gebedslast voor de vervolgde christenen.
  Heel goed dat je tot gebed oproept.
  Groeten van Hanneke

 15. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 22:42

  Onze weg en gang door dit leven zal een volledige overgave en gehoorzaamheid aan onze Heer moeten inhouden. Nuttig en bruikbaar zijn voor onze naaste rondom ons heen ook.
  Laten wij als christenen ook de onderlinge Liefde tonen, dit is van groot belang.
  Fijn dat San, reactie 9) er ook weer bij is.
  En een gebed voor meer innerlijke bewogenheid is wel op z’n plaats in een snel veranderde wereld, in barensnood.

 16. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 8:45

  Ik heb gehuild over de reacties van vorige week. De hardheid naar het Joodse volk. Als wij als christenen zo verdeeld zijn, verliezen we de strijd.
  Ik heb me afgevraagd of het niet beter is om deze nieuwsbrief rond te zenden zonder reactie mogelijkheid, dan kan iedereen na ontvangst zijn werk doen in gebed.

 17. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 10:28

  Het is confronterend maar goed om dit stuk te lezen. Het is nodig om op wat voor manier dan ook te bidden voor deze tijd en dat Gods plan Zijn doel mag bereiken. Dat gaat mogelijk op een wijze die voor ons moeilijk en onbegrijpelijk is. Maar we mogen alles in Gods handen leggen. Ook ik heb een bepaalde visie over veel Bijbelse onderwerpen. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet met andere gelovigen één kan zijn in Christus en in Zijn verlossingswerk.

 18. Marco zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 12:15

  Dirk schrijft:
  Beste mensen,
  Wat worden wij christenen toch vaak afgeleid van de Heere Jezus. Veel mensen maken zich zo druk over ‘bijzaken’ als de sabbat en de doop, de eindtijd en Israel, de opname en de precieze invulling van de profetieën, dat ze daar meer op gericht zijn dan op de Heere Jezus. En zeker, ik zeg niet dat deze dingen niet belangrijk zijn, integendeel, maar pas op dat ze niet al uw aandacht opeisen. Wees alert, waak over uw geestelijk welzijn, over uw relatie met de Heere Jezus. Zorg ervoor dat Hij op nummer 1 in uw leven blijft staan

  De erkenning wat G’d in Yeshua voor ons heeft gedaan , het ultime offer , gaan samen met het gehoorzamen van Zijn leefregels zoals beschreven in de Torah zijn niet los te zien en geen bijzaken.

  Matitjahoe 7 Wie wordt door Yeshua gekend ?
  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil [ de Torah ] van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen:

  “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, Torah[ wet ] verkrachters!”

  Jochanan 14 Hoe laat je zien dat je Yeshua lief hebt?
  21 Wie mijn geboden [ de Torah ] kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.

  Iemand die Yeshua op nummer 1 in zijn/haar leven wil laten staan , wil niets liever dan Hem / Zijn wet gehoorzamen [ Mat 5:17 en verder ]

  Is de Jezus die volgens de kerk de wet heeft afgeschaft dezelfde als Yeshua die in Mat 5:17 en verder zegt dat de wet nog steeds van kracht is ?

  Wie zet je op nummer 1 als je Zijn geboden / Torah niet gehoorzaamt ? Denk aan Beresjiet/Genesis en de eerste voedselwet!

  Nog een verboden vrucht / karbonaadje ?

 19. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 12:25

  Eventjes kort: “al die zaken wijzen op de Heere Jezus” (10) Klopt, maar als we dan naar Hem toe zijn gegaan en bij Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer terecht zijn gekomen en met Hem zijn Opgestaan dan moeten we ook bij en IN Hem Hem blijven. Niets anders dan Hem alleen die wil dat wij Gerechtigheid en Barmhartigheid betonen.

 20. Samaritaanse zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 12:29

  Die onverschilligheid ten opzichte van ( het lijden van ) anderen zie je toch ook heel vaak al in de eigen gemeente?
  Als je hart koud is ten opzichte van je broeders en / of zusters die je ziet in de kerkdienst of samenkomst, hoe kan het dan branden voor broeders en zusters ver weg?
  Het zou heel goed zijn, als de onderlinge verschillen weg zouden vallen, en er ‘en masse’ geprotesteerd zou worden tegen alle agressie tegen onze broeders en zusters ver weg. Maar het blijft verschrikkelijk stil.
  Onder gelovigen van een andere religie zie je juist gebeuren wat bij ons ontbreekt: het massaal de stem laten horen.
  Waarom het er bij ons niet is?
  Vul maar in, maar vooral ook onze welvaart heeft ons vet en lui gemaakt; we zijn geen moeite, gebrek, en lijden gewend, en willen er ook niet aan. Door materialisme en onze vrijheid zijn we verwend en lauw geworden.
  We zitten met onze mooie dure kleding in het kerkgebouw, en wat we over houden kan dan nog wel in het collectezakje.
  We willen wel aanzitten aan het avondmaal met de Heere, maar niet lijden met Hem.
  Wel de kroon dragen maar niet het kruis.
  Welvaart en vrijheid zijn een groot goed, maar tevens ook zo’n gevaar voor ons geestelijk leven.
  ‘En masse ‘ de straat op, zal niet snel gebeuren, maar gelukkig zijn er altijd, die wel bidden, die wel strijden in de binnenkamers, en met jouw ogen, Dirk, en mijn ogen zien wij die niet. Maar de Heere ziet het wel, en zal het belonen.
  Door de hele Bijbel heen werkt Hij vaak door de enkeling, en Hij kan werken middels een roepende in de woestijn.
  En ons ‘ gewone leventje ‘, zoals jij het omschrijft?
  Met mijn ‘gewone leventje’ ophouden, kan ik niet hoor Dirk.
  Ik moet ‘gewoon’ blijven werken, en mijn kopjes koffie blijven drinken, en mijn boodschappen doen en voor mijn
  gezin zorgen; als ik daar mee stop, zijn mijn broeders en zusters die vervolgd worden, daar niet mee geholpen.

 21. samaritaanse zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 12:30

  Vervolgje:
  Maar wat Rene Postma schrijft, (reaktie 5), hoor ik bij degenen die niet hoog geschoold zijn, en ben van eenvoudige komaf, en struikel dagelijks, maar probeer in mijn alledaagse onopvallende leventje een klein vlammetje te zijn in een steeds donkerder wordende wereld. In mijn gewone hoekje.
  Ik kan geen grootse dingen organiseren. Ik kan niet opstaan, en een hele meute met mij meenemen, de barricaden op. Ik zou niet weten hoe ik dat doen moest. Maar ik kan wel bidden, ook al moet ik mij dat als een tweede natuur stug aanleren. En proberen goed te doen voor de enkele mensen om mij heen die ik heb.
  Want ik ben en heb geen bling bling, en geen grote vrienden- en familie- en kennissenkring omgeeft mij.
  Maar Hij is bij mij, en ik ben nooit alleen. Hartelijke groeten en Gods Zegen voor jou, en ieder die dit leest.

 22. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 15:24

  Beste Dirk,

  Wat de samaritaanse (nr.20+21) schrijft, is mij uit het hart gegrepen. Zo zie ik het ook en beleef ik het ook. Amen! Amen! Amen!
  Kom, Heer Jezus Kom!! Ik heb zo’n verdriet over alles wat er in de wereld gebeurt. Ik heb zo’n verdriet over wat er gebeurt met mijn medebroeders en zusters dichtbij en ver weg. Dagelijks beklemt mij het lijden en de verdrukking in mijn eigen situatie maar ook van mijn familie in Christus. Eens zal daar het einde zijn en zullen wij, met Hem, in heerlijkheid worden opgenomen. Oh, God hoe lang nog……. ?

  Groeten van Elisabeth

 23. Chaantje zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 16:10

  Beste Dirk,
  Ook ik ben het met je eens over het stilzwijgen van de christenen. Ik denk dat heel veel christenen wel iets willen doen maar niet weten hoe, waaronder ook ik. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen: “Als ik in de tweede wereldoorlog geleefd zou hebben zou ik ook joden in mijn huis aan een onderduikadres hebben geholpen”.Ik denk dat, wanneer de overheid met IS in zee gaat, en het er voor de christenen in ons land op aan komt, we wel meer van ons zelf gaan laten zien/horen. Het is nu waarschijnlijk nog een “te ver van mijn bed show”.

  Ook begint de nieuwsbrief met “Wat worden wij christenen toch vaak afgeleid van de Heere Jezus. Veel mensen maken zich zo druk over ‘bijzaken’ als de sabbat en de doop, de eindtijd en Israel, de opname en de precieze invulling van de profetieën, dat ze daar meer op gericht zijn dan op de Heere Jezus. En zeker, ik zeg niet dat deze dingen niet belangrijk zijn, integendeel, maar pas op dat ze niet al uw aandacht opeisen. Wees alert, waak over uw geestelijk welzijn, over uw relatie met de Heere Jezus. Zorg ervoor dat Hij op nummer 1 in uw leven blijft staan”.

  En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zou er nog aan toe willen voegen Joh. 5:39
  “Onderzoek de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het, die van Mij getuigen”.
  God nodigt ons uit om Zijn Woord te bestuderen. Ja, door de Bijbel alleen maar te lezen word je er vaak niet veel wijzer van. Je moet de Bijbel juist onderzoeken en de verschillende Schriftplaatsen met elkaar vergelijken. In de Bijbel zelf wordt deze werkwijze bevestigd. In Handelingen staat o.a.: “Als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”. Hand 17:11.
  Meer tekstverwijzingen : 1 Petr. 1:8-10, Jozua 1:8.

  En voor beide onderwerpen geldt: GOD REGEERT!

  Ik wens ieder die dit leest een gezegende zondag toe,
  Chaantje

 24. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 17:03

  We moeten als christenen wel nuchter blijven, zou het helpen als wij de hele dag huilend rondlopen, worden er dan geen mensen meer vermoord?
  Er wordt onnoemelijk geleden in deze wereld.
  Praktische hulp bieden waar het kan en bidden voor de vervolgde christenen.
  Wij leven in de (bijna) eindtijd en daar kunnen ook christenen niets aan veranderen!!
  Deze tijd is voorzegd in o.a. de Openbaringen.
  Ik kijk uit naar het Duizend Jarig Vrederijk, waarin Christus zal regeren.

 25. DJ Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 17:41

  De geboden die wij hebben gekregen bereiden ons in elk opzicht voor op ons leven in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader. Hij heeft ons een manier aangereikt waarop we Hem kunnen danken voor onze zegeningen. Door bereidwillig onze tiende en andere offergaven af te dragen kunnen we Hem onze dank tonen. Door die offergaven af te dragen, tonen we Hem dat we Hem liefhebben en zijn raad zullen opvolgen. Vanouds waren Abraham en Jakob gehoorzaam aan het gebod om tiende ofwel een tiende van hun opbrengst af te dragen (zie Hebreeën 7:1–10; Genesis 14:19–20; 28:20–22).

  Het is belangrijk om bereidwillig te geven. Als iemand zijn tiende zonder vreugde afdraagt, berooft hij zichzelf van een deel van de zegening. Hij moet leren blijmoedig, bereidwillig en vreugdevol te geven, dan zal er zegen rusten op zijn offergave. De apostel Paulus was van mening dat hoe we geven net zo belangrijk is als wat we geven. Hij schreef: ‘En ieder [geve], niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief’ (2 Korintiërs 9:7).

  De Heer heeft gezegd: ‘Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede… of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten’ (Maleachi 3:10).

 26. Hans Keijzer zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 17:52

  Dag Dirk,
  In je inleiding zeg je dat je druk maken over de eindtijd en Israël bijzaken zijn. Terecht zeg je dat we met Jezus bezig moeten zijn. Wel Dirk, ik maak me druk over de eindtijd en Israël, omdat ik in alles met Jezus bezig ben. Het zijn geen bijzaken. De gemeente moet in deze eindtijd prioriteit geven aan het afmaken van ons huiswerk: wereldevangelisatie. En om deze tijd te verstaan is het zaak om te verstaan dat alle geweld en afgoderij van onze tijd te maken heeft met de bedoeling van satan, namelijk dat hij voorkomen wil dat Jezus terugkeert naar de Olijfberg.
  Overigens: alle waardering voor je werk. Shalom!
  Hans Keijzer

 27. Herman zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 18:12

  Wat een zelfbeschuldigingen allemaal, klinkt wel vroom, maar ik vraag me af of dat zoden aan de dijk zet. Want volgens Gods Woord hebben we de opdracht om een getuige van Jezus te zijn.
  Paulus hield wel degelijk rekening met de verdrukking in Zijn tijd door anderen op te wekken net zo als hij die manmoedig en geduldig te doorstaan. Als ik het lees word ik koud over mijn rug, bij hem was dat bloed van de vorige geseling. Wat wel aan de hand is, dat is dat we met z’n allen enorm verwereldlijkt zijn geworden en ons gewoon niet kunnen voorstellen, onze vrijheid en erger te verliezen.
  Dat is in de Arabische en andere landen niet het geval, de meeste kinderen daar worden in die sfeer opgevoed.
  Daar zullen wij ons geestelijk meer op moeten voorbereiden en intussen bidden voor onze broers en zussen, de nabestaanden van hen die om Jezus Naam vermoord zijn geworden.En laten we er toch rekening mee houden (hoe?) het is vandaag zij en morgen wij??????????

 28. coby zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 21:16

  wat de bedoelingen van isis zijn wordt hier duidelijk uitgelegd!!

  https:\/\/janvanbarneveld.nl/actueel/midden-oosten/284-de-snelheid-van-jesaja-60-isis-de-dubbelrol-van-turijke-do-nothing-obama-rusland-verwarring-

 29. Liesbeth van der Hoop zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2015 om 22:56

  Het is helemaal waar dat we niet meer weten wat vervolging en dus lijden is! Ik merk ook bij mezelf dat ik het ‘voor me uitschuif’ omdat het niet te bevatten is. Ik ben blij dat Dirk er terecht op wijst om betrokken te blijven bij onze verdrukte broers en zusters ver weg, maar ook dichterbij(?) Laten we goed om ons heen blijven kijken en open staan voor mensen die God niet kennen en door onze houding laten zien wie God is. Liefde is de enige houding naar God en elkaar om alle druk en onrecht aan te kunnen. Ik bid dat we sterk zullen blijven en nooit Jezus zullen verloochenen. Er wordt terecht veel voor Israël gebeden, want daar is de verlossing begonnen in Jezus Christus en daar zal Hij terugkomen om Zijn Koninkrijk te vestigen voor eeuwig. We hebben de Bijbel het Zwaard van de Geest en niets kan ons scheiden van de liefde van Christus!

 30. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2015 om 9:12

  Hoe zullen wij reageren wanneer christenen in ons land door radicaliserende moslims en satanisten onthoofd zullen worden? Laten we ook gaan bidden tijdens de komende Walpurgisnacht op de nacht van 30 april op 1 mei wanneer satanisten en heksen samenkomen om christenen, kerken en overheden te vervloeken!

 31. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2015 om 12:55

  Dirk (reactie 12) ja ik begrijp dit, we leven echter in een tijd waarin de profetieën en het oude verbond als afgedaan worden gezien en dat is op zich niets nieuws, alles moet zijn beloop hebben…

  Verdrukking – Jeshua zegt: in deze wereld zult gij verdrukking lijden, heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Dit betekent dat wie Jeshua, de Heere Jezus volgt, zonder meer onder verdrukking lijdt, ook hier in Nederland, tenzij je als christen wereld gelijkvormig wordt of bent, dan ben je geen zoutend zout meer en een lichtend licht…

  Tot slot – ik heb ook de beelden gezien in Dordrecht van de Ark van Noach, wat een lef van deze man om te volharden in een natie die aan goddeloosheid ten onder dreigt te gaan en net als in de dagen van Noach voor gek verklaard wordt; zien we dit teken te midden van het aards gedruis?

  Laten we blijven bidden voor Koning Willen Alexander, hij is Koning om ons land te dienen, dat zijn geloofsleven geen privébezit is maar net als zijn overgrootmoeder Koning Wilhelmina getuigy van de Levende God. Zij schaamde zich nooit om uit te komen voor haar geloof, zij was tot zegen voor onze natie, een voorbeeld van liefde zelfopoffering, grote toewijding, waardigheid, wijsheid, trouw, als een ‘Moeder des Vaderlands’ is zij heengegaan, we hebben nu een ‘Vader des Vaderlands’ nodig, dit bid ik Koning Willlem Alexander toe.

  En naar aanleiding van reactie 20… het lijkt dan wel verschrikkelijk stil onder christenen, vergeet niet wat OPEN DOORS voor hen doet, ik kreeg onlangs weer de Open Doors magazine en de gebedslijst van landen waar de meest vervolgde christenen wonen en wordt dan rechtstreeks geconfronteerd, want het is niet ver weg wat er gebeurt, ik kan dan niets anders doen bidden, dat is het werk van JAHWEH’s Geest in mij, die grenzen overschrijdt. De wereld is tegenwoordig één groot dorp, alles komt rechtstreeks binnen via de media of je wilt of niet…

  shalom

 32. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2015 om 14:57

  Het is duidelijk dat niet God regeert maar satan de overste is van de wereld, van hem zijn de koninkrijken. God verbergt Zich voor de wereld, Hij openbaart Zich in de Schriftuur en creatuur. De weder geboren christenen die vermoord worden maken deel uit van het Lichaam van Christus, de Gemeente van eerstgeborenen, en komen niet onder het altaar. Onder het altaar zijn degenen die tijdens de grote verdrukking vermoord worden omdat zij Gods Woord bewaard en niet voor het beest gebogen hebben. Vrede, vrede en geen gevaar zal worden gezegd in de eerste helft van de 70 ste week van Dan. 9, om dat nu te zeggen is grote onzin. Dagelijks worden wij op allerlei manier bedreigt met de dood, het kan zo maar met ons afgelopen zijn. Daarom is het van levensbelang het eigendom des Heeren te zijn. Laten wij IS niet vrezen dat ons lichaam kan doden maar Hem Die in de hel kan werpen. Laten wij in deze satanische tijd niet zelf leven maar Christus in ons. Want wie zal ons scheiden van Zijn liefde? Verblijdt u in de Heer.

 33. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2015 om 15:08

  Beste dirk, vaak dichten wij ons bezwaren toe. Jezus gaf aan dat wij hem volkomen in afhankelijkheid moeten volgen. Ook de leerlingen dachten vaak in bezwaren, die het ware geloof in de weg stond. Bezwaren zijn vaak een beletsel die je jezelf voorhoudt. Je geeft jezelf een gegronde reden om je eigen geloofsleer en uiting te verdedigen. Je leeft je geloof uit in menselijk besef.Jezus dacht niet in bezwaren. Jezus gaf juist aan de mogelijkheden die je hebt, als je hem volgt, een geloof belijdt die bergen kan verzetten. Ik denk dat velen zich hierin herkennen als ze zich een spiegel voorhouden. Elke dag is een nieuwe dag voor zelfreflectie. In bezwaren denken omtrent je geloofsleven, lijkt mij een zonde. Kijken naar mogelijkheden en naar je talent die de Here je gegeven heeft. Voor een ieder kan dat helemaal anders zijn, en zoals apostel Paulus zei…Een ieder heeft een goddelijk taak in dienst van de Here Jezus. Het is aan een ieder van ons, je talent ten volle te gebruiken om in dienst… in volledige afhankelijkheid van de Here te zijn. Pak uw taak op en laat uw bezwaren vallen, en draag uw…persoonlijke kruis.

  Vr gr rene postma

 34. San zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2015 om 18:08

  Jacobus 2:13 SV
  Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene, die geen barmhartigheid gedaan heeft; en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel.

  Beste Dirk, Ik denk dat hier de sleutel zit waarom wij niet meeleven met de Lijdende Kerk. Namelijk dat ons hart gevuld is met andere dingen dan het leed van de Lijdende Kerk. Wij hebben onze prioriteiten verkeerd gelegd. Wij denken nog teveel aan onszelf en aan onze zaken in deze wereld die wij binnenkort gaan verlaten. Als wij bij de Here zijn dan hebben wij geen behoefte aan alles wat ons op dit moment bindt aan deze wereld. Als wij zouden denken in immateriële zaken, zouden wij de nadruk hebben gelegd op het woord van God en de liefde van God. Wat God ten diepste van ons vraagt, is barmhartigheid.
  En niet al ons eigen streven om nog wat te willen zijn of van betekenis te zijn. Want wat zijn wij? Wij zijn niets! Een dode vlo!
  Als wij ons vergelijken met de Here Jezus, stellen wij niets voor. Hij is zoveel meer dan wij en toch menen wij dat wij toch nog wat te zijn! Als wij menen iets te zijn en wij zijn het niet, dan vergissen wij ons zeer. Laten wij als de kinderen worden en in alle nederigheid de ander willen dienen. Dat is het meest probate middel tegen de geest van deze tijd om onszelf te willen verhogen en te vergoddelijken. Zie maar wat de wereld doet. Tegenwoordig kan je bij elke opleiding haast vanaf HBO-niveau een titel krijgen. Alsof dat ons meer waarde geeft. De waarde die je hebt, kan je alleen van God krijgen. Ons gebrek aan nederigheid, doet ons het leed van onze broeders en zusters vergeten en in onszelf opgaan. Dat is het probleem van deze tijd. Het ik-tijdperk. Wat is nu meer waard dan een ziel? Laten wij vurige getuigen wezen van de Here en omzien naar elkaar en anderen.

 35. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2015 om 19:47

  De Heer Jezus voltooit een ‘programma’, op liefdevolle wijze.
  Het is uiteraard van het grootste belang dat wij begrijpen waar Hij mee bezig is, zodat er eenheid des Geestes is met Hem, wij Hem niet in de weg lopen, maar als door vleugels gedragen, weten wat er van ons wordt verlangd en voor die bijzondere, persoonlijke weg dan ook de kracht ontvangen om die weg te kunnen gaan.
  De wereld ligt in het boze. De navolging van Christus is niet “makkelijk”.
  Een ernstige hindernis kan ook in onszelf voorkomen: zonden! Die beletten de Heer dan om verder met ons te gaan. Die zonden moeten dan eerst worden opgeruimd.
  Daarom is gebed ook zo belangrijk. In de beschaving van de gebedsgemeenschap met God, in Jezus Christus, ontvangen wij licht in bestaande duisternis. En een begrip, of visie, van Zijn programma, het Plan Gods, voor onze levens.

 36. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2015 om 9:44

  Aan San,

  ‘k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
  en ‘k zal wonen in ‘s Konings paleis.
  In die stad nooit aanschouwd, met de straten van goud,
  glorievol als een schoon paradijs.

  Refrein:

  ‘k Ben een koninklijk kind door de vader bemind
  en Zijn oog rust zo teder op mij!
  Als de daag’-raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord,
  roept Hij mij om te staan aan Zijn zij.

  ‘k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind,
  ‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
  En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht,
  ‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.

  Refrein:

  ‘k Ben een koninklijk kind dat zijn vreugd daar in vindt,
  God te loven met juub’lende stem
  tot ik sta voor de poort, van het hemelse oord
  waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem

  Refrein:

  Zie meer op hetgeen u bent in de Heere Jezus Christus dan op u zelf San.
  Filippenzen 4:4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.

 37. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2015 om 9:59

  Beste Dirk,

  Ik wil Amen zeggen op wat San(nr. 34) zegt.
  De Bijbel roept ons op tot het zoeken van de dingen die boven zijn.

  Kol. 3:1,2 “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn”.
  Vers 5: ” Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst”.

  Vers 12 en 13: ” Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
  Verdragende elkander, en vergevende de één den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo”.

  Christus zegt in Matth. 11:29: ” Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen”.
  Dit is de gestalte van Christus. Die volgen wij na. Hij is ons grote voorbeeld.
  En dan leven wij mee met de Lijdende Kerk. Omdat wij een levende relatie met de Heere Jezus hebben en Hij deze dingen( die van boven zijn) in ons werkt door Zijn Heilige Geest. Amen.

  Groeten van Elisabeth

 38. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2015 om 18:02

  Sjalom Dirk,

  Als ik de wijze raad van Lou van de afgelopen week ter harte had genomen was er niet zoveel commotie geweest. Als je spreekt over de Messiasbelijdende Joden, dan ben ik daar helemaal bij betrokken. Ik heb mijn waardeoordeel gegeven. Om een goed beeld neer te zetten zijn 350 woorden te kort en weinig mensen kunnen tussen de regels door lezen. Joodse Messiasbelijdenden zijn wars van arrogantie. Helaas kunnen we het wel scherp neerzetten en doen dat uitsluitend vanuit de context van de Bijbel, die nota bene een onderdeel is van onze geschiedenis en volk. Jammer dat christenen daar niet tegen kunnen. Op deze wijze zal de Bijbel voor hen een ondoorgrondelijk boek zijn en blijven. Ook onder christenen zijn er die wel serieus de Bijbel onderzoeken en dankbaar gebruik maken van de aanvullende informatie van het Joodse volk. Iedere reactie moet ik wegen op een goudschaaltje wat kan ik wel, wat kan ik niet zeggen. Op geen enkele wijze probeer ik te kwatsen. Wat een feit is dat Joden beslist geen christenen zijn, zij zijn Joods zoals al onze voorvaderen. In de Bijbel staat dat de gelovigen die onderwijs kregen van Joodse Apostelen door anderen volgelingen van Yeshua waren geworden. Ook hier komt de Griekse benaming naar voren. Wat de reden daarvan is? Misschien de aanduiding om onderscheid te maken tussen de Messiasbelijdende Joden en de Orthodoxe Joden en de heidenen die zich bij de Messiasbelijdende Joden aansloten. Het is een feit dat Paulus waarschuwt voor stellingname in de jonge gemeentes die niets anders te horen kregen dan het Joodse Thora onderwijs. Velen hebben daar geen boodschap aan in die tijd en nu lijkt er niets nieuws meer onder de zon te zijn. De oppositie van toen is voortgewoekerd tot op deze dag. Wat een gemiste kans voor velen! Het heeft het Joodse volk heel veel doen lijden. Ik ben niet boos daarom, wel heel erg verdrietig.

  De woorden Troost mijn volk was om ons Joodse volk te bemoedigen in verdrukking. Hoe waar zijn deze woorden nu in deze tijd.

 39. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 april 2015 om 15:09

  Troost Mijn Volk:
  Ik respecteer uw overtuiging!
  Romeinen 15:7 Daarom aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

  Lies
  Shalom.

 40. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 april 2015 om 18:30

  Er wordt telkens gesproken dat de christenen niet meeleven met de Joden en de Lijdende Kerk. Zo worden alle christenen over 1 kam geschoren. Ik leef wel degelijk mee met de Joden en de vervolgde Kerk. Maar hoe kan ik dat laten zien in mijn eentje? Ik kan alleen bidden en mijn gaven geven. Ik steun Friedensstimme, SDOK, Mercy Ships, Stichting China, MAF, Christenen voor Israël enz. Maar dat hoef ik niet aan de grote klok te hangen. En zo zullen er nog veel meer zijn.

 41. Juan zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 april 2015 om 10:22

  De invloed van IS in Europa is er al. Zie de berichten over bedreigingen aan het adres van familieleden van Nederlandse soldaten die actief zijn in IS-gebied. Verder zit IS zelf maar 700km onder Rome en kunnen ze in een mum van tijd ook 14km onder Spanje zitten zodat ze een van hun idealen ¨de verovering van Al-Ansalus (Spanje zonder Cantabrië)¨ kunnen realiseren en wellicht meteen doorstomen tot het hart van Europa. Europa is zwakker dan we met zijn allen denken. Die lui van IS komen niet voor dialoog.

  Er is misschien ook goed nieuws: de aanwezigheid van IS in Europa zal ons christenen scherper maken en dichterbij God brengen.

 42. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 april 2015 om 19:08

  Beste F.Vogels-Voskamp,

  Ik voel helemaal met uw verontwaardiging mee, omdat telkens gesproken wordt dat wij christenen niet meeleven met de Joden en de lijdende Kerk. Terecht uw vraag: Maar hoe kunnen wij, dat laten zien en horen? Uw antwoord is: Bidden, Moreel steunen en financieel steunen. Waar ik nog aan wil toevoegen: Zo ver onze mogelijkheden. (denk aan de weduwe met het penninkje uit de bijbel). Laten wij ook niet vergeten dat de realiteit nu is, dat ontzettend veel mede-christenen worden vermoord in het Midden-Oosten. Voor mij nogmaals de ingegeven oproep: Wij christenen, van welke christelijke kerkgemeenschap dan ook en ook de Joden moeten nu daadwerkelijk meer samenwerken in de praktijk-uitvoering van ons geloof. Want wij zijn allen, Christenen en Joden, geestverwante broeders en zusters van dezelfde Heere, hebben dezelfde grondwet, (de 10 geboden) en Jezus is de Messias die voor ons allen komende is.
  Laten wij nu onze bijbel-kennis en christen-zijn in praktijk brengen, want het is 2 voor 12. Hub.

 43. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 11:32

  Samaritaanse (20) Ja ik herken wel wat je schrijft. We hébben het ook heel gemakkelijk en kunnen zelf er voor kiezen om wel of niet naar de kerk te gaan. We hoeven geen kilometers te lopen en hoeven ook (nog) niet bang te zijn voor vervolging. Ik hou wel in mijn achterhoofd dat tijdens de dienst woedende moslims zomaar naar binnen zouden kunnen stormen om iedereen aan te vallen.

 44. M Veldman zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 2:20

  David Pawson, heeft al jaren geleden (10 jaar geleden??) een profetie ontvangen voor Engeland, maar ook voor ander landen van Europa, dat de sharia zal komen in Engeland. Toen hij zei, “O God, Nee, dat kan niet, wij gedoopte christenen onder de Sharia van de Islam,” maakte GOd hem duidelijk, dat het was tot loutering van het Christendom. Het geestelijk vacuum dat er is, zou worden opgevuld voor de Islam. Als de kerk krachtig is, en de gaven van de Geest gebruikt, kan ze het aan. Maar dan moet de kerk wakker worden, en niet de tijd verdoen met druk maken om dingen die er niet toe doen als christenen schouder aan schouder gaan staan. Een sterke kerk heeft geestelijke wapens. Dan kan het ook zijn dat het geestelijk vacuum zal worden gevuld door het christelijke geloof, doordat het zo aantrekkingskracht heeft.
  M.V.

 45. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 15:23

  M Veldman ik heb een artikel geschreven getiteld: waar God verdwijnt, allah verschijnt. De consequentie is inderdaad dat waar mensen denken God niet meer nodig te hebben dit helaas pure waarheid is: https:\/\/afrikanervolksparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5599%3Awaar-islam-verskyn-sondags-rus-verdwyn&catid=160%3Aartikels&Itemid=284&lang=af

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden