Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Verkeerd begrepen… (42 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 mei 2015, 9:34 door Dirk A A

Mijn woorden in de Nieuwsbrief van vorige week zijn helaas niet door iedereen goed begrepen. Dat komt door het woordje bijzaken wat ik gebruikte, terwijl ik het nog bewust tussen hoge komma’s had gezet. Daarmee gaf ik aan dat wat ik noemde – verschillen van inzicht over zaken als de eindtijd, Israel, de doop, de sabbat en de opname van de gemeente – wel degelijk belangrijk zijn. Maar nog belangrijker, zo gaf ik aan, is het kennen, dienen en liefhebben van de Heere Jezus.

Verschillen van inzicht over Israel, de eindtijd, de doop, de sabbat en de opname, om een paar thema’s te noemen, kunnen leiden tot hete hoofden en koude harten, tot verdeeldheid, tot scheidingen tussen gelovigen die voorheen één van hart en één van geest waren. Dat doet pijn, dat doet heel veel pijn.

Dit was de achtergrond van mijn oproep vorige week in de Nieuwsbrief. Vandaar ook mijn appèl om helemaal gericht te zijn op de Heere Jezus, met Hem te leven, te wandelen en Hem te verwachten. Wie zo in innige verbondenheid met de Heere Jezus leeft en vervuld is van de Heilige Geest, zal toch zeker zeer mild zijn in contacten met broeders en zusters die iets anders aankijken tegen zaken als de doop, de sabbat, de opname, Israel en de eindtijd.

Het allerbelangrijkste is dat we de Heere Jezus kennen. In deze tijd, nu er in de Westerse Kerk zoveel geestelijke lauwheid is, is er zeer grote behoefte aan gelovigen die in vuur en vlam staan voor de Heere Jezus.
We zitten op zondag – anderen op sabbat of nog een andere dag – in onze samenkomst, maar worden we nog wel geraakt door de boodschap die wordt gebracht? Hebben we werkelijk een ontmoeting met de Heere Jezus? Dat betekent niet dat het altijd fijn hoeft te zijn in de dienst. We kunnen zo door Gods Woord, door de Heilige Geest geraakt worden, dat we het zeker weten: de Heere is hier, we zijn hier in Zijn tegenwoordigheid.

Het grote drama in de christelijke wereld is de onderlinge verdeeldheid. Doet deze verdeeldheid ons nog pijn? Voelen we iets van de pijn van de Heere Jezus hierover? Of zijn we de verdeeldheid gewoon gaan vinden? Ik las Johannes 17 opnieuw en het gebed van de Heere Jezus tot Zijn Vader raakte mij.

Vers 11b: ‘Heilige Vader, bewaar hen die U mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. (…)
26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen.’

Wat een woorden! Woorden die ons toch niet onbewogen kunnen laten. Woorden van de Heere Jezus Zelf, gericht aan Zijn Vader.
Dit was Zijn verlangen, dit was Zijn gebed, kort voor Zijn hemelvaart. En wat is er van dit gebed geworden? Wat hebben wij er toch een puinhoop van gemaakt.

Gods gemeente is verdeeld, tot op het bot. We vechten elkaar soms de tent uit. Gezinnen, echtparen scheuren soms uit elkaar. Mensen, broeders en zusters, in dezelfde gemeente, kijken elkaar niet meer aan.
Hoe zou de Heere Jezus hiernaar kijken? Denk maar niet dat Hij dit gebed uit Johannes 17 is vergeten. En wij kennen dit gebed, maar we doen alles om de verhoring van dit gebed te verhinderen.
En we beroepen ons op de Schrijft. We willen de leer zuiver houden en stichting weer een nieuwe kerk of gemeente. Maar realiseren we ons wel de reikwijdte van dit gebed van de Heere Jezus.

Wat er nodig is? Verootmoediging, schuldbelijdenis naar de Heere en naar elkaar. Bekering. Het accepteren van elkaar als broeder en zuster in Christus. Ook al zit je in een andere kerk of gemeente. Ook al denk je niet helemaal hetzelfde over de doop, de eindtijd, de zondag/sabbat, de opname van de gemeente of Israel.

Dan is er liefde voor elkaar, de liefde van de Vader Zelf en de liefde van Christus, omdat Hij in je woont. Hoe kun je dan die ander, voor wie de Heere Jezus ook Zijn leven gegeven heeft, kil en koud veroordelen en afwijzen?
Zeker, er zijn grenzen, de grenzen die de Bijbel zelf stelt, maar laten wij geen eigen grenzen stellen aan onze liefde voor en eenheid met de ander.

Dirk van Genderen

42 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2015 om 11:28

  Het angst aanjagende van zgn. “eenheid” is, moeten functioneren in het gareel van iemand, alsof je in een te klein confectiejasje wordt gehesen. De goede man is meestal alleen aan het woord, heeft daar succes mee – en wordt dan al gauw de maat aller dingen.
  Zo lang als je in vrede kunt luisteren en meedenken, is daar niets mis mee, maar als de verschillen van inzicht dwingend worden voorgeschreven, komt persoonlijke vrijheid onder druk.
  Er ontstaat dan een machtsstrijd.
  Straks in de eindtijd, in de wereldkerk, is iedereen slaaf. Fijne eenheid zal dat zijn? (sarcasme)

  In Johannes 17 heeft de Heer Jezus een gesprek met Zijn Vader.
  Zijn relatie tot God, de Vader, is niet in het geding. Die relatie is zuiver geregeld in de macht en in de wet en ligt vast.
  Ook al moet Jezus als een dienstknecht door de hel van Golgotha heen, Zijn zoonschap ligt vast in de liefde, in een structuur, zo je wilt.
  In een heel goed huwelijk zou een dergelijke eenheid moeten kunnen opbloeien… als een liefde geworteld in Christus.

  Dat kan niet kapot en de structuur (de machtsverhouding) ligt dan vast, in echte eenheid.

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2015 om 11:36

  Dirk,
  Je hebt gelijk om de eenheid te bewaren door de band van liefde en vrede, maar bij mij zijn er wel grenzen. Hoe moeten wij tegen gelovigen aankijken die fundamenteel leerstellig fout zitten, zoals de alverzoeningsleer, ontkennen van een opstanding enz. ? Zelf heb ik erg veel moeite mee om dezulken te accepteren als een wederomgeboren gelovige, terwijl zij misschien dat wel kunnen zijn. Dat weet ik niet. Waarom? Om mijn eigen relatie met de Here niet te laten vertroebelen ga ik hen uit de weg.
  Ik mocht eens meegetrokken worden tot een verkeerde leer! Maar als je gelijk hebt, en daarom ben ik benieuwd naar de reacties die komen, zal ik mijn instelling moeten wijzigen.

 3. Peter Dijkstra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2015 om 14:37

  Amen! Zo is het.
  Er zijn veel meer zaken die ons verbinden dan ons scheiden!

 4. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2015 om 15:00

  Beste mede-broeder Dirk,
  Dit getuigenis, om de éénheid onder de christenen te verkondigen en te bewaren, via de bijbelcitaten Johannes 17 vers 11b; 21;22; 23 en 26 is mij uit het hart gegrepen en mijn oecumenische ingegeven boodschap. Maar dat weet je inmiddels wel, vanuit mijn vele reacties hierover.
  Op een bijzondere manier heb ik deze boodschap: de éénheid onder de christenen verkondigen, ontvangen in Trier (D) waar de H.Rok van Jezus(?) wordt bewaard. De Naadloze Rok van Jezus staat voor vele kerkvaders, als Symbool, om de eenheid onder de christenen te bewaren Joh. 19 vers 23.
  Dirk ik vond het terecht dat je al die zaken, verschillend van inzicht over de: eindtijd; de doop; Israel; sabbat; opname etc. bijzaken zijn, omdat het belangrijkste gebod voor ons Christenen en ook voor de Joden is: De 2 eerste geboden van de 10 geboden en Jezus belangrijkste gebod is: Heb u naaste lief gelijk u zelf. En ik begrijp maar niet dat er zoveel verschillende Christelijke kerken zijn en die zijn alleen maar ontstaan door de verschillende meningen over BIJZAKEN. Laten wij wel, de Belangrijkste Geboden, in ÉÉNHEID in Praktijk brengen. Hub.

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2015 om 22:23

  De waarheid is geschreven in de Schrift. Jezus is de waarheid. Wie zijn kruis niet draagt, dwaalt van de waarheid af.
  Toch moet het gezegd worden, dat velen door bijzaken van de waarheid afdwalen.
  Vele kerken en gemeenten zitten op een dwaalspoor. Door cultuur en eigen symbolieken, opgelegde dwalende leer en menselijke interpretaties. Na mijn mening, zijn wij al 2000 jaar verkeerd en zondig bezig. Apostel Paulus, samen met de andere leerlingen, stichtten de eerste gemeentes. Het nieuwe testament is voor ons de leidraad. Alles wat de laatste 2000 jaar menselijk is toegevoegd, vertroebelt de waarheid, wij verloochenen de Here Jezus, en niemand komt tot de Vader dan door de Here Jezus.
  Dirk heeft ook helemaal gelijk dat de Here Jezus voor ons op de eerste plaats komt. Wij christenen moeten terug naar de basis.
  Terug naar het stichten van de eerste gemeentes, in volledige afhankelijkheid van de Here. Ontdoe u van alles wat van de eerste gemeente afwijkt en reinig uw geest van zondige bijzaken, die door mensen zijn toegevoegd.
  Kijk naar uw geloof, in uw gemeente, en neem de bijbel ter hand en lees over de eerste gemeentes, en ontdoe uw van bijzaken die hier niet in voorkomen.
  Dit geld voor een ieder van ons, zowel jood of griek.
  Samen gemeente zijn, in volledige afhankelijkheid van de Here Jezus.
  Ons talent aanwenden om zijn taken uit te voeren, ten dienste van de gemeente.
  Zoals Jezus diende, zouden wij moeten dienen.
  Apostel Paulus schreef brieven aan zijn broeders en zusters. Zo schrijft Dirk aan ons. Om te bemoedigen, te waarschuwen, te vermanen, maar vooral om ons te wijzen op het kruis, op de Here Jezus.

  Vr gr rene postma.

 6. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 10:46

  Dit wat je nu beschrijft Dirk, is precies de reden waarom er zoveel verschil van inzicht is. We begrijpen elkaar verkeerd. We begrijpen het Woord van God mogelijk verkeerd, interpreteren het anders, of vertalen de grondtekst verschillend. De verschillen kunnen te maken hebben met onze groei en persoonlijkheid. Natuurlijk is het allerbelangrijkste het kennen, dienen en liefhebben van de Heere Jezus. Maar het is lastig om die ‘andere’ zaken daar buiten te houden. En ook in de reacties denk ik te merken dat het blijft wringen.
  Het kost heel wat om elkaar te accepteren. Te luisteren naar die ander en niet eerst ons eigen zegje te willen doen. In een reactie worden de ‘alverzoeners’ genoemd. Ik ben dat niet maar ik heb me er wel in verdiept. En ik heb respect gekregen voor hun degelijke studies. Ik ben het niet in alles met hen eens, maar zie hen wel als gelovigen die Christus liefhebben.
  Wat is de drijfveer om anderen te veroordelen? Als ik naar mezelf kijk kan dat angst zijn en zeker ook hoogmoed. Wie ben ik om anderen de les te lezen? Of wat maakt mij zo ‘bang’ voor andere inzichten? Ik heb een ‘overtuiging’ en daar kan toch niemand aankomen? God ziet ons vertrouwen in Christus en Hij ziet ons IN Christus aan. Voor God zijn wij IN Christus allen één in het Lichaam van Christus. Waar we ons ook bevinden. Die eenheid is er in Christus dus al, alleen ervaren wij dit niet en het is ook niet te zien. Ik kan mij daar alleen maar over verootmoedigen, zoals je terecht zegt.
  Mijn overtuiging draag ik graag uit omdat ik daar zelf rust en kracht in heb gevonden en het mij, zo zie ik dat, dichter bij Christus heeft gebracht. Als anderen mij niet kunnen volgen dan blijft alleen loslaten over, het bij God neerleggen. Rusten en bidden. Wel heb ik een blog waarin ik deel. Mensen kunnen dit lezen en verder hoeft er niets. Voor opdringerigheid en dominantie ben ik ‘allergisch’ geworden. Ik hoop dat ik niet opdringerig overkom.

 7. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 12:04

  De reacties van Peter en San ( 1 en 2) zijn mij (grotendeels) uit het hart gegrepen. Ik ben niet zeker of ik alles wat Peter schrijft goed begrijp, daarom zeg ik grotendeels. Zeker het eerste deel. Wel kan die confectiejas volgens mij juist ook veel te ruim aanvoelen.
  De Heer wil eenheid in Zijn Waarheid. Daar kan ik gewoonweg nog steeds niet omheen.Wel realiseer ik me dat wetticisme de liefde maar al te makkelijk verdringt. Dat is een punt om voor te waken. Aan de andere kant wordt opkomen voor de Waarheid te vaak te makkelijk getypeerd als liefdeloos, wat het juist niet is.Paulus riep toch ook: “o onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd?” Ik ben zeker dat hij dit vanuit liefde deed.De dingen moeten ook nog wel gezegd kunnen worden. Dwaling is en blijft dwaling. Maar de toon waarop en het geduld waarmee zijn daarin zeker punten van aandacht. Wat alleen tot een goed einde kan worden gebracht als de leiding van de Heilige Geest werkelijk wordt verstaan. Want wat Hij doet, hoe Hij het leidt is het goed (en nee, dat lijkt misschien niet altijd aangenaam voor mensen).

 8. Peter Vandenberg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 13:08

  Uw opmerking heeft me niet verontrust omdat het uiteindelijk alleen om Jezus gaat. Wie de zoon heeft heeft leven, wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Al die andere zaken, hoe belangrijk ze mogen zijn, zijn niet de hoofdzaken en menigmaal hebben zulk soort zaken de plaats gekregen als “hoofdzaken”. Helaas. Php 3:14 Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.
  Php 3:15 Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Keep up your great work.

 9. Antoon koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 13:44

  Beste br. Dirk en mede lezers, wanneer wij ons richten op de Eenheid, dan ontkomen we er niet aan om ons te verdiepen in de verdeeldheid. Ik wil dan beginnen bij Hand.2: 37.38, waar we lezen: Wat moeten wij doen mannen broeders ? En Petrus antwoordde hun: bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de heilige Geest ontvangen. Juist hierin dwalen zeer vele kerken, in zeer vele kerken worden de aanwezigen niet opgeroepen om zich te bekeren, noch om zich te laten dopen op een persoonlijk geloof. Een niet minder belangrijk punt is de manier er wordt gedoopt, Jezus en de kamerling uit Morenland en 3000 gingen ons voor, zij allen werden gedoopt door onderdompeling ! Wanneer we Hem willen volgen, dan moeten we Jezus navolgen en gehoorzamen. Er wordt hierop afgeweken, en wie vraagt zich nog af of God zijn Zegen hierover wel kan geven ? Het luistert nauw, in Rom.8:9 schrijft de apostel Paulus: Zij die in het vlees zijn,(onbekeerd)kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, indien de Heilige Geest in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, DIE BEHOORT HEN NIET TOE ! Terug keer naar het fundament is het enige middel om de verdeeldheid een halt toe te roepen. Voor mij vormen al deze gelovigen de Universele Gemeente van Jezus Christus op aarde ! Terugkeer tot de Bron is het enige antwoord ! Beste lezers, waar u ook Kerkt, God zegene ons allen.

 10. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 14:58

  Dag Dirk, helemaal mee eens; helemaal gericht op de Heere Jezus!
  Laten we toch asjeblieft ook van elkaar leren, vooral ook van onze Messiasbelijdende broers en zussen, waar we echt veel van kunnen leren! Trouwens ook van onze Joodse geloofsgenoten,we geloven in dezelfde God=JHWH.
  Een ieder die de ander ook maar íets opdringt om te doen, shabbat of wat dan ook, doet dat al niet uit LIEFDE, dus daar gaat het al mis!

  Je weet van mij dat ik zo verlang naar die eerste gemeente in Handelingen 2 zoals JAHWEH, de Heere God dit bedoeld heeft, ik ‘vrees’ dat we dan moeten wachten tot JESHUA de Heere Jezus terugkomt…
  Het gebed van JESHUA, in Johannes 17, is hartverscheurend… beschamend ook voor ons, want kennelijk willen velen niet het eenvoudige geloof aannemen zoals dit in de Schriften omschreven staat…. dat doet mij veel verdriet en daarom is er denk ik zoveel gekrakeel en twist, want stel je voor: JESHUA, de Heere Jezus volgen kost véél, dus dan maar alles overschreeuwen en de ene menselijke gewoonte na de andere lanceren, het gaat om menselijke wetten en regeltjes, daarom is er zoveel mis… een gemeente geboren uit JAHWEH’s Geest is een ware gemeente en zo’n gemeente is er al waar 2 of 3 in Zijn Naam bijeen zijn, dáár gaat KRACHT van uit!

  shalom allemaal
  Anne

 11. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 15:43

  Wat zou u doen, als wachter op de muren, als u de vijand zag naderen? U zou alarm slaan. En het risiko lopen dat men u niet begrijpt. Het is toch vrede, overvalt ons nu een plotseling verderf? (1 Thess. 5:3-4).
  Welnu, voor de vijand hoef ik (Peter) u (de lezer) niet te waarschuwen. Die vijand heeft zich comfortabel gevestigd in wereldkerken en heeft alle macht! Gedragen door een koude demon zal hij (de vijand) minzaam glimlachend u bestoken met teksten uit de Bijbel. En dat was het dan. Ik sla dan ook geen alarm (die fase zijn wij voorbij). Ik vestig de aandacht op de komst des Heeren. Houdt rekening met het komende koninkrijk van God. Daarvoor ontbreekt in de Gemeente nog voldoende toerusting.
  a wij houden geen rekening met een door God in Gen. 3 ingestelde doodstraf in vuur
  b wij begrijpen niet dat onze Heer Jezus een weg heeft gebaand juist door deze doodstraf heen
  c dit hele conflict wordt in het algemeen niet begrepen. Wat is macht? De duivel heeft alle macht op aarde en weet listig om deze door God ingestelde doodstraf heen te manoeuvreren, omdat de Gemeente er geen paal en perk aan stelt en is verslagen. Nou ja, zie eventueel Daniël 7:19-22. Als Gemeente zijn wij een bouwwerk in de Heilige Geest.

 12. Hadassa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 18:23

  Jezus zei aan Zijn volgelingen: “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander” (Johannes 13:34, 35).

 13. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 18:25

  Ik denk dat er hier op aarde nooit een eenheid zal zijn. Daar zal de duivel wel voor zorgen. Want door hem is er geen eenheid meer tussen christenen. Er zal pas eenheid zijn als de grote schare, die niemand tellen kan, voor de Heere Jezus staan en hun lofliederen zullen zingen. Ik kan ook niet een zijn met een kerk die uitdraagt dat als je gedoopt bent behouden bent. Of met een kerk die expres ‘s avonds kerk houdt. Want dan kan iedereen ‘s middags naar het strand of andere dingen doen. En ook niet met een kerk die algehele verzoening preekt. Enz. Maar ik zal nooit hoogmoedig op die mensen neerkijken. We Zijn allemaal zondaren. Er is maar 1 Persoon die het belangrijkste moet zijn/worden in je leven. Je moet Hem persoonlijk leren kennen. Dan zal je, zoals Dirk zegt, alleen gericht zijn op de Heere Jezus. Allemaal een gezegende zondag.

 14. A3 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 19:31

  Dag dag Pelgrimsreizigers:

  IK BEN DIE BEN GAAT TOCH MET ONS MEE?
  En als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn?

  We zijn sterk in Hem, dat we een stille tijd met Hem hebben, elke dag elk moment, dat is Geloof, in Hem en voor Hem.

  Dag dag shalom
  A3.

 15. Bert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 21:30

  Beste Dirk
  Wat mogen we verlangen naar die eenheid in Christus.
  Dank je voor dit stuk.

 16. Uw naamPlony zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 21:42

  Beste broeder Dirk, de eenheid tussen kinderen van de Vader is heel erg belangrijk en onze HEER en Heiland heeft daar Zelf ook voor gebeden en die eenheid proef je ook bij hen die Hem echt liefhebben. Toch moeten wij ons willen laten leren wat de Bijbel ons leert, want dat is Zijn leer en en zoals Paulus in Handelingen 2vers42 schrijft over de eerste Gemeente: en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Wij moeten ons wel afvragen of de Heere Jezus Zelf het in onze samenkomsten voor het zeggen mag hebben! Wij zijn daarom jaren geleden ook naar een andere gemeente gegaan waar Hij echt centraal staat en we Zijn aanwezigheid mogen ervaren. Peter, wat jij schreef over mensen die in alverzoening geloven, daar is de Bijbel erg duidelijk in: Joh. 3vers17 t/m vers18: Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Waarschuw hen! Plony

 17. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2015 om 21:51

  Hem lief hebben boven alles en de naaste als ons zelf is voor mij het allerbelangrijkste. Al het andere zal hier uit voort vloeien. Heb je Mij waarlijk lief vroeg Jezus aan Petrus. Maar wie zijn het dan die Hem lief hebben? Ik kan alleen de Bijbel naspreken:
  ‘Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren’. Jh14:21
  Hoofdzaken en bijzaken, waar liggen de grenzen?…blijft toch lastig!

  Shalom!
  Jan

 18. Jacob zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 5:30

  In mijn gemeente wordt in principe vast gehouden aan de vervangingstheologie. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Door het ter sprake te brengen, ontmoet ik mensen die vast houden aan wat altijd verkondigd is. Ik werd daar vooral boos om, en voelde geen liefde voor die broeders. De liefde in mijn hart was weg. Nog denk ik dat er een verandering in het denken van die broeders moet komen. Ook denk ik dat mijn liefde voor Israel in overeenstemming is met de Bijbel. Ook denk ik dat er ruimte is voor ‘heilige boosheid’: Jezus was ook boos toen Hij de temple reinigde. Mijn boosheid maakte dat ik vaak voelde alsof ik niet een zegen voor de kerk was; ik bracht de verdeeldheid. Ik heb er nog steeds moeite mee dat ik niet mijn liefde voor Israel kan delen met mijn kerk familie. Toch begin ik ook te begrijpen dat de Here God mijn broeders, die zeggen in het offer van de Here Jezus te geloven -dit is toch de kern van ons Christelijk geloof!- net zo lief heeft als Hij mij lief heeft: ook ik ben niet volmaakt tenslotte. Sinds kort bid ik er om liefde in mijn hart te krijgen voor mijn kerk familie. Want zonder liefde ben ik slechts wat 1 Corinthe 13 zegt: een dreunende gong.
  Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schetterende cimbaal.Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid.

 19. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 11:29

  Het evangelie is ons anker. Een anker moet solide, sterk en in een goede staat van onderhoud zijn om gereed te zijn voor gebruik wanneer dat nodig is. Bovendien moet het aan een fundering bevestigd worden die het gewicht van tegengestelde krachten kan verdragen. Het evangelie van Jezus Christus is zo’n anker. Het is met een goddelijk oogmerk door de Schepper van het heelal bereid en biedt veiligheid en leiding aan zijn kinderen. Wat is het evangelie, per slot van rekening, anders dan Gods plan om zijn kinderen te redden en in Zijn tegenwoordigheid terug te brengen?

  In het besef dat alle dingen geneigd zijn om af te drijven, moeten we stevig in het vaste fundament van evangeliewaarheid verankerd zijn. We moeten ons anker niet oppervlakkig op het zand van hoogmoed laten rusten of losjes aan het randje van onze overtuiging haken.

  Op dit moment put ik troost uit de kennis dat het anker van het evangelie en de rots van onze Verlosser ons veilig op de plaats houden. Een dergelijk anker voorkomt dat we gevaar en ongeluk tegemoet drijven. Het laat ons heerlijk genieten van de ongekende schoonheid van de steeds wisselende en sublieme facetten van het leven. Het leven is prachtig en de moeite waard. Wind, storm en stromingen kunnen ons ertoe bewegen tot zichtbare en onzichtbare gevaren af te drijven, maar de evangelieboodschap en de goddelijke kracht ervan zullen ons op onze koers terug naar de veilige haven van onze hemelse Vader houden.

  Wij zijn de handen van de Heer. Oog hebben voor de armen en omzien naar wie lijden zijn onmisbare kenmerken van een discipel van Jezus Christus. De wijze van de Heer is niet om naast het stroompje te gaan zitten wachten tot het water voorbij is gegaan alvorens we oversteken. Het is bij elkaar komen, de mouwen opstropen, aan de slag gaan en een brug of een boot bouwen om de wateren van onze moeilijkheden over te steken…

 20. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 11:40

  Volgens mijn bescheiden mening is er een oplossing voor de échte eenheid in Christus, waardoor we ook meer met Jezus bezig zijn. Ik zeg dit vanuit een bewogen hart en is zeker niet veroordelend bedoeld. Gelovigen zouden zich mogen afvragen of ze wel écht wederom geboren zijn, en daardoor een nieuwe schepping in Christus zijn geworden. (2 Kor.5:17) Wedergeboorte is de basis van elke christen, maar wordt helaas lang niet overal gepredikt. Het grootste gemis in onze kerken is momenteel dat het Vuur van Pinksteren teveel gedoofd is, waardoor velen de Doop en de Vervulling met de Heilige Geest missen, of niet kennen. (vandaar die verdeeldheid) – Ook is er gebrek aan kennis van Gods woord – (Hosea) o.a voor Gods plan met Israël. Soms is er ook teveel rumoer in de kerk en te weing ruimte voor stille aanbidding. Er is een groot gebrek aan biddende mensen die zich in stilte afzonderen. Druk – druk – druk – is funest voor een kind van God. Alleen het Heilig Vuur van Pinksteren kan daar verandering in brengen! Pas dán zal ook de échte eenheid in Christus geopenbaard worden!

 21. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 12:00

  Dient elkander door de liefde, dat is Yeshua leven, is een en al gericht zijn op HEM, in HEM en vanuit HEM, 1 Joh. 4 vs 7
  veel Shalom voor degenen die ‘t daaraan ontbreekt.

 22. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 17:12

  Jacob, ik zit met het zelfde als jij, ook in onze gemeente is nog een mate van vervangingstheologie aanwezig. Ook denk ik dat mijn liefde voor Israel in overeenstemming is met de Bijbel. Ik lees veel op internet en van jan van barneveld, zeer leerzaam (https:\/\/janvanbarneveld.nl). Er wordt te weinig over het Israel van de toekomst gepredikt (duizendjarig rijk), maar het belangrijkste is toch dat we de prediking over de opgestaande christus mogen horen en over geloof en bekering.
  Er is veel leer wat vrijzinnig is in deze tijd van afval en dat mag bij ons gelukkig niet zo zijn.
  Hoofdzaken en bijzaken, waar liggen de grenzen …blijft toch lastig!
  sjalom!

 23. Roelof zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 17:25

  Ikzelf ben een poosje geleden diep geraakt door de door Dirk genoemde verzen uit het Bijbelboek Johannes. Een thans opnieuw. Jammer, dat Dirk niet dieper ingaat op de gevolgen van het feit, dat wij als christenen niet één zijn. Daardoor verliezen we onze opdracht uit Mattheüs 28: gaat heen en maakt alle volken tot Mijn discipelen. Dat lukt niet, want we zijn niet één. Daardoor kan de wereld niet erkennen dat de Here Jezus door de Vader is gezonden, volgens het Hogepriesterlijk Gebed. Gelukkig werkt op dit moment de Geest door toedoen van de Vader krachtig. Dat er op dit moment veel kerken/kerkgenootschappen/gemeentes zijn, is voor ons als christenen niet zo erg. Daardoor hebben wij de weelde er eentje te kiezen, waar wij ons het best thuis voelen. Maar voor de wereld is het natuurlijk een anti-getuigenis. Er ligt nog veel werk op ons te wachten en daarbij moeten we de handen ineen slaan en elkaar niet de tent uitvechten.

 24. San zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 17:37

  Dirk,
  Na het lezen van diverse reacties en nagedacht te hebben over jouw standpunt, geef ik jou gelijk. Het gaat erom of de ander Jezus echt kent en van Jezus is en niet zozeer wat zijn leerstellingen betreft, alhoewel dat laatste wel heel erg veel te maken heeft met de echtheid van zijn/haar geloof.
  Dat betekent dat ik met veel minder veroordeling in de gemeente nu zit. Anders ben ik geneigd om kritisch en wantrouwend te zijn. Ook kan het zo zijn dat iemand alle juiste geloof heeft in de rechte leer en de juiste leerstellingen aanhangt maar niet een kind van God is, omdat hij/zij geen liefde en barmhartigheid jegens zijn naaste heeft en ik predik hier niet: behoud door goede werken, maar geen goede werken door geen wedergeboorte. Ik geloof in behoud als gevolg van de wedergeboorte en dat je niet meer verloren kan gaan dan. Maar dat het wel blijkt uit je werken of je wedergeboren bent. Dus de werken vind ikzelf heel belangrijk maar geen voorwaarde voor behoud. Alleen word je gerechtvaardigd uit geloof. Het is pure genade en onverdiende gunst.

 25. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 18:37

  Shalom Dirk en broeders en zusters,
  Toen de engel Gabriel verkondigde dat DE Massjiach zou geboren worden, werd gezegd: MIRJAM JE ZULT Hem DE naam YESHUA GEVEN, DAAR ZIT AL HET MISGAAN LATER, MEN GING VANUIT DE GOYM met zijn DOOR JHWH gegeven NAAM KNOEIEN: yhehosjua zegt al JHWH VERLOST.
  Daarna IN DE TIJD NA DAT DE WEDERGEBOREN GELOVIGEN UIT DE GOYM ERBIJ KWAMEN – LEES EFEZE BRIEF – WERDEN DE BRS EN ZRS MEDEBURGERS EN MEDE ERFGENAMEN GENOEMD.
  WIJ HOORDEN VOORTAAN BIJ ISRAEL, zeker bij de mensen van de HADDERRECH.
  DE KERKVADERS hebben veel verduisterd, TOEN AL.
  YESHUA ZEGT IN HET BOEK VAN OPENBARING: BEDENK HOE JE HET HEBT ONTVANGEN EN VAN WIE, KEER TERUG.
  DAT IS EXACT WAT MOET GEBEUREN, GA TERUG NAAR DE BRON YESHUA ZELF.

  ONS ALLEN VEEL WIJSHEID EN STERKTE TOE GEBEDEN, HET IS KORT DAG.

  SHALOM IN HEM, LOU.

 26. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 21:07

  Beste Dirk… oen ik gelovig werd …eigenlijk is het allemaal heel raar gegaan. In mijn jeugd verloor ik mijn broer aan leukemie, hij was 11 jaar oud, mijn vader was een binnenvetter en uitte zijn gevoelens niet. Hij was boos op God en de kerk, en wou er niks meer mee te maken hebben. Kort na mijn broertje, overleed mijn vader aan een hartaanval. Als 12 jarige zag ik het voor mijn ogen gebeuren… ook mijn broer heb ik zien overlijden, niet wetende dat hij leukemie had en stervende was. Mijn andere broers en zusters waren al snel het huis uit en ik bleef alleen achter met mijn moeder. Een lange tijd had zij veel verdriet en huilde veel, ik zorgde voor haar. Mijn eigen verdriet kon ik niet delen, en kreeg valium. Nachtenlang heb ik gehuild, en heb de naarste dingen God toegewenst. Op mijn veertiende leerde ik een meisje kennen wat later mijn vrouw werd. Zij is mijn redding geweest. Zij was gelovig, en in al haar eenvoud geloofde zij in Jezus. Latere discussies volgden over God. Maar wat ik ook aandroeg, zij geloofde in Jezus. Graag wilde zij haar zegen tijdens de trouwerij, ik geloofde niet, ik hield van haar. We werden ingezegend door een vrouwelijke dominee. Wij kregen twee dochters. Tussendoor, op 44 jaar, overleed mijn broer aan schizofrenie. Ik was helemaal stuk. Ook nog problemen met mijn toenmalige werkgever. Op een vakantie, stacaravan op een bouwplaats, die helemaal misliep. En ik was zo boos, dat ik mij zelf niet meer herkende. Kregen wij een andere vakantie aangeboden. Aardig op leeftijd echtpaar, zorgde daar voor de gasten. Ik zat er doorheen en las een boek, Left Behind. Op dat moment waren er eigenlijk maar twee keuzes. Of het leven is niet meer zinvol… of bidden. Ik bad in de nacht: God wilt U mij helpen. Ik ervaarde een rust, een brandend hart, dat duurde zo’n drie maanden. Ik bad nog niet tot Jezus. Bijbel drie keer achter elkaar uitgelezen. En ik bad ook tot Jezus. Soms loopt het anders, broeders en zusters.

 27. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2015 om 23:17

  Sjalom Dirk,

  Verkeerd begrepen is het centrale thema van je nieuwsbrief. Hoe moeilijk is het om zaken goed onder woorden te brengen. Alle woorden die wij mensen gebruiken dienen tot opbouw te zijn van elkaar. Woorden die niet begrepen worden zijn als een draaikolk en zijn verstikkend. De spraakverwarring is nog steeds een diepe draaikolk in de mensheid. Verdeeldheid doet heel veel pijn en drijft mensen uiteen en doet hen wankelen en afhaken van hun geloof. Het gebeurt ongemerkt dat een warm hart opeens een koud hart wordt. Hoe is het toch mogelijk dat we dat niet eens meer zien. Iedereen heeft vanuit zijn/haar visie gelijk, dat mag gerust gezegd worden. En tegelijkertijd de vraag wat is dan het ijkpunt van het gelijk? Voordat er iets geschreven wordt is het raadzaam waarom schrijf ik dit op? Wat voegt het toe en wat is het effect als een ander daarop reageert.

  Iedereen weet heel goed dat er fouten gemaakt zijn in het verleden. Ook toen al begreep men elkaar verkeerd. Wat is de les van die wetenschap? Gaan we door op het ingeslagen pad en negeren we de gemaakte fouten dan zal er ook tot mijn verdriet geen eenheid komen, hoe graag we het ook willen. Maar hoe dan, wie is die wijze man of vrouw die een streep gaat trekken? Natuurlijk is er slechts Een die dat doen kan dat is Yeshua. Hoe teer klonk het gebed van Yeshua die Johannes opgeschreven heeft: Vader Ik bid U dat zij allen een zijn. Zou G’d dit gebed niet hebben gehoord? Of ligt het toch aan onze antenne waar heel veel ruis op zit. Als iedereen vanuit zijn/haar cultuur zou roepen: maar dit is het en niets anders want …. en dan volgt er een waslijst die de hele aarde bestrijkt.

  De reactie van Rene Postma raakt mij: een gelovige vrouw die hem bijstaat. Ieder leven is zinvol voor G’d. Als wij ons aan Hem overgeven met alles wat aan ons levenshuis loopt te schudden en te trekken zal Hij ons niet verkeerd begrijpen. Hier wordt ik warm van!

 28. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2015 om 7:05

  Broeder van Genderen
  Sommige bovenstaande reacties zijn herkenbaar en getuigen over de eeuwige Hoop waar het Evangelie uit put.
  Toch blijft het verbijsterend, hoe bijzaken, –ik doel op de toepassingen–, kunnen doen [af]dwalen.

  Uit de Openbaring van Yeshua mogen wij verstaan, dat de waarschuwing, die de gemeente van Efeze kreeg [2:4], het verzaken van de eerste liefde[Joh21:15-22] betreft, hoe dit de oorzaak werd, dat Hij de kandelaar van zijn plaats moest verwijderen.

  Evenals kort na de zondeval [Gen3:10-14] werd het duister. [lees 10-14 nauwkeurig]
  In de eeuwen die volgden werden ook allerlei vreemde leiderschappen en vervalsingen van Gods Woord actueler dan de betekenis, zoals God eertijds gesproken heeft [Ps119:129-130], zoals Yeshua in de verdediging vooraan stond met de woorden: ‘Er staat geschreven’ [Luk4:4-8] en hoe Hij antwoordde op verdraaiing van de waarheid [4:10].

  Pas op!! Tot inkeer komen en terugkeer, zijn in het Bijbels getuigenis geen bijzaken.

  Alternatiefchristelijk antisemitisme, wetteloosheid[ongerechtigheid], dweperij, blijken onmiskenbaar duidelijk zichzelf in deze dagen te ontwikkelen, maar hebben ook een geheel andere kant, schijnbaar vriendelijk en niet opdringerig, zelfs ‘godsdienstig’, zoals de tijdgeest [2Cor4:3-4] ook vele gezichten heeft.

  Het zichtbare wereldje van onze ‘digitale werkelijkheid’, is te vergelijken met een toren, die bij de eerste de beste aardschok de vergankelijkheid van de mens zal aantonen.
  De God van Israël is niet te vergelijken met wat een mensheid van Hem gemaakt heeft, vanwege hun toepassingen; Jes46:5.

  Velen onder ons volgden een christendom anno2015, dat zichzelf verwende met eigen inzichten, waarvan de praktijk en de vervalsingen vanwege de toepassingen, toonbeelden zijn geworden , waarbij velen in slaap gesust zullen worden;
  2Tim4:3-4.

 29. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2015 om 11:55

  Efeziërs 4:3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. De verschillen die Dirk noemt maken duidelijk dat de eenheid des Geestes losgelaten is. 2 Timotheüs 2:15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. De broeders die in het verleden en heden het Woord der waarheid hebben losgelaten en daarmee de eenheid des Geestes, zijn niet beschaamd maar volharden daarin door op hetzelfde pad door te gaan. Eerder wees ik al eens op hypocriete van de dag van gebed om eenheid der kerken. Wel bidden maar gewoon doorgaan met verdeeldheid.
  Ook de opstelling van de Messias belijdende Joden is een aanvulling op die verdeeldheid. Het oproepen tot het onderhouden van de sabbat en Hoogtijden des Heeren is een nieuw facet in die verdeeldheid. Het is een ontkenning van het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus Die: Efeziërs 2:14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. Door een Geest. En niet door onze verschillende geesten.

  Voor Troost Mijn Volk nog dit: Rom. 2:28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;
  29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.Romeinen 10:12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.
  Galaten 3:28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. Romeinen 9:27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Romeinen 3:29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;
  Joden hebben echt geen streepje voor hoor.

 30. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2015 om 14:33

  Broeder Dirk! Ik ben het met je column eens! Toch kunnen de opmerkingen van een echte broeder of zuster wel eens wrijving of een beetje verwijdering geven. Helaas. Israel ligt mij bijvoorbeeld heel na aan het hart. Mijn motto is: Wie van de Here Jezus houdt, houdt ook van Gods volk. Dat wil niet zeggen dat Israel voor 100% volmaakt is. Maar toch…. Onlangs sprak ik met een broeder, ja ik zie hem nog steeds zo, die toch wel heel venijnige opmerkingen lanceerde over Gods volk. Dat doet pijn! En als je niet oppast ontstaat er in zo’n geval verwijdering!

 31. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2015 om 19:57

  Sjalom Dirk,

  Een ding begrijp ik niet dat men zo verschrikkelijk halsstarrig is om de inzettingen die G’d ons heeft geboden te onderhouden. De mensen van Het Boek, dat zijn alle Joden houden zich stipt aan de Bijbelse feesten. Er zijn slechts twee feesten door Joden toegevoegd: Poerim en het Chanoekafeest. De oorsprong was heel erg eenvoudig, de gelovigen uit de heidenen vierden met de Joden ook de feestdagen die door G’d zijn ingesteld. Hoe gemakkelijker kan je het niet maken. Christenen kregen dit basisonderwijs en men vierde gewoon de Sjabbat. Maar ja, er kwam een oppositie die vertelde dat de Joden het “verkeerd hadden begrepen”. De stem van de minderheid werd niet meer gehoord en verstomde.

  De eerste “kerkscheuring” vond daar plaats. De christenheid groeide gestadig door tot aan het begin van de 4e eeuw. Concilies werden belegd, want ja er moest wel iets zijn waarop men een eenheid kon formuleren. Niet meer de Tien Woorden van G’d maar een credo was de samenbindende factor geworden. Onmiddellijk was de breuk tossen de Joden en de kerken een feit geworden. Ik wil daar ook geen oordeel over uitspreken. Ik begrijp ook niet waarom ik, door mijn Joods zijn, als een karikatuur wordt neergezet en bestookt wordt met teksten uit nota bene onze eigen Bijbel.

  Tot het uitverkoren volk te behoren is geen lust maar een last, zeker in deze tijd. Zegt Yeshua niet tegen zijn opposanten: er staat geschreven. Met andere woorden het is nog steeds van toepassing. Als onze eigen Joodse apostel Paulus spreekt Romeinen 2, dan richt hij zich voor 100% naar onze eigen Joodse gemeenschap die met andere woorden “de besnijdenis” wordt genoemd. Velen denken direct aan de mannen die besneden zijn, en de vrouwen dan? Ook zij worden door Paulus daarin meegerekend.

  Beste buitenstaanders waarom zijn de Bijbelse feesten niet meer nodig op de door G’d vastgestelde tijden? Waarom werden wij gehaat door de eeuwen heen? Wat doet u er aan om het te stoppen? Wat is er op tegen dat heel Israël behouden zal worden? Joden worden altijd verkeerd begrepen.

 32. Joop zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 mei 2015 om 8:29

  @Troost Mijn Volk
  Met alle respect voor jouw opvattingen en leefregels,
  het doet de discussies en dialogen geen goed door diegenen die andere opvattingen hebben dan jij, “verschrikkelijk halsstarrig” toe noemen.
  “Joden worden altijd verkeerd begrepen”. Werkelijk? Maar draai het nou eens om: probeer ook eens diegenen te begrijpen die andere opvattingen hebben over de zgn. “inzettingen van G’d”
  Aanvaard elkander in liefde. Dirk heeft met zijn schrijven een punt.

 33. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 mei 2015 om 13:59

  “Beste buitenstaanders waarom zijn de Bijbelse feesten niet meer nodig op de door G’d vastgestelde tijden? Waarom werden wij gehaat door de eeuwen heen? Wat doet u er aan om het te stoppen? Wat is er op tegen dat heel Israël behouden zal worden? Joden worden altijd verkeerd begrepen.” Uit Hebr. 8:4,5 en 10:1,2,11 blijkt dat nog steeds de offers werden gebracht in de tempel, dat was 64 na Chr., 31 jaar na de dood van de Heere Jezus. Zes jaar later werd de tempel verwoest en moest het offer van het Paaslam wel ophouden, onder de wet was de tempel de enige plaats, waar geofferd mocht worden. Paasfeest wordt nu gevierd door de Joden zonder lam. De profetie Hosea 3:4 wordt duidelijk letterlijk vervuld. Ook de grote verzoendag kan niet gehouden worden omdat er geen hogepriester onder Juda is. De schaduwbeelden hebben in Christus hun vervulling. Het Loofhutten feest, of feest der inzameling zal waarschijnlijk weer gehouden worden na Israëls herstel. “Wat doet u er aan om het te stoppen?” Geloven in de Heere Jezus Christus, de opgestane Heer, Die de inhoud is van de feesten, “een schaduw der toekomstige goederen”Hebr.10:1. De Hoogtijden des HEEREN zijn stuk voor stuk voorafschaduwingen van Zijn weergaloze Persoon en van Zijn machtig, kostbaar werk, dat oprechte gelovigen zo graag overdenken. “Waarom werden wij gehaat door de eeuwen heen?” Vanwege uw uitverkiezing en het niet beantwoorden aan die uitverkiezing waartoe u uitverkoren bent” Deuteronomium 28:20 De HEERE zal onder u zenden den vloek, de verstoring en het verderf, in alles, waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult; totdat gij verdelgd wordt, en totdat gij haastelijk omkomt, vanwege de boosheid uwer werken, waarmede gij Mij verlaten hebt. “Wat is er op tegen dat heel Israël behouden zal worden? “ “ Heel Israel” is niet het gehele volk Israel maar het overblijfsel: Romeinen 9:27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.

 34. Samaritaanse zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 mei 2015 om 19:12

  Deze week gaat het in het stuk van Dirk over eenheid, en over de Heer Jezus in alle dingen de eerste plaats geven.
  Het woord ‘ buitenstaanders ‘ dan tegenkomen, ( in reaktie 31 ) trof mij onaangenaam.
  Maar Een Persoon kan beoordelen of ik buiten sta of binnen mag komen, en dat is de geliefde Heere Jezus.
  En dankzij Hem en Zijn plaatsvervangend lijden voor mij, en Zijn bloed waarachter ik dagelijks mag schuilen,
  mag ik weten dat ik geen buitenstaander ben.
  Wie naar Boven kijkt, en de dingen zoekt die Boven zijn, doet vanzelf minder naar de naaste kijken.
  Als al God’s kinderen het van Boven verwachten en opzien naar Hem, kijken ze niet meer neer op broeders en zusters.

 35. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 mei 2015 om 23:55

  Over de verschillende meningen en verdeeldheid over het thema: De éénheid onder de Christenen, wil ik graag nog eens uitleggen, hoe ik dit voel vanuit mijn hart:
  Dirk begint het commentaar, met duidelijk uit te leggen, wat hoofdzaken zijn en “bijzaken” uit de bijbel. Over de “bijzaken” die zijn ontstaan, door de diverse meningen en verschillen, van de vele verschillende christelijke kerken. Maar de Hoofdzaken van de Bijbel, die zijn toch voor allen christenen hetzelfde, uit welke christelijke kerk dan ook. De “bijzaken” uit de bijbel is theorie, waar meningsverschillen over kunnen bestaan, maar de Hoofdzaken van de bijbel, is het in praktijk brengen van Jezus leer en die is voor alle christen hetzelfde, uit welke christelijke kerk dan ook. En dit is vanuit mijn visie: De éénheid onder de Christenen.
  Nog eens samengevat: Verscheidenheid binnen de kerkmuren over de “bijzaken” van de bijbel, maar ÉÉNHEID buiten de kerkmuren in de praktijkuitvoering.
  Rene Postma, uw aangrijpend getuigenisverhaal heb ik met veel aandacht gelezen en veel herkenning gelezen en gevoeld, in mijn eigen getuigenisverhaal: 31 okt. 1999, mijn bevrijdingsdag. Ik hoop dat dit voor jou ook jouw geestelijke bevrijdingdag mag zijn, met Gods-zegen. Hub.

 36. angela zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 mei 2015 om 0:30

  Ik dacht dat wij hier niet op elkaar mochten reageren, slechts alleen op de nieuwsbrief.
  Ik hoop dat je reacties gaat modereren Dirk.

 37. Wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 mei 2015 om 8:07

  Shalom Samaritaanse
  Alternatiefchristelijk antisemitisme bestaat sinds het begin, dat mensen elkaar daarop beoordeelden, sinds woorden…. in hun straatjes bruikbaar werden, daarvoor is het niet nodig naar de buren te gaan, die onze taal ook verstaan, we herkennen dit reeds in ons eigen dwaze hart; Jer17:9-10

  Maar toch en ook: Het wijzen met het vingertje, zelfs 70 jaren na de shoa [Jes…58:9…] zal tot het einde der tijden doorgaan[Dan12:7], totdat mensen in hun eigen geest herkennen, dat de oude aanklager, zowel in henzelf… als in de geschiedenis van de mensheid een tactiek volgde, die begon, met het in twijfel trekken of verdraaien, van Gods Woorden. [Gen3:1; Openb2en3]

  Dit werd het meest overtuigend geïllustreerd in de wijze waarop de oude aanklager Yeshua in diens greep wilde krijgen en hoe Hij de geniepige verleider steeds duidelijk antwoordde.
  Luk4:1-13; Jes63:…7-9; Efez2:…13….

  7
  Ik zal de goedertierenheden des HEREN vermelden, den veelvoudigen lof des HEREN, naar alles, wat de HERE ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israel, die Hij hun bewezen heeft, naar Zijn barmhartigheden, en naar de veelheid Zijner goedertierenheden.
  8
  Want Hij zeide: Zij zijn immers Mijn volk, kinderen, die niet liegen zullen? Alzo is Hij hun geworden tot een Heiland[Verlosser].
  9
  In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden[verlost]; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost;[losgekocht ; H1350] en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds.

 38. jannie van zeland zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 mei 2015 om 12:58

  Beste mensen,
  Wanneer ik het woord goed lees, ga ik naar Romeinen 11, de edele olijf, waar er wilde olijftakken tussen de edele olijftakken zijn geënt. Dan zijn er toch geen buitenstaanders?? Wij mogen er bij horen!!

 39. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 mei 2015 om 11:18

  De verdeeldheid is er alleen in de bijzaken. Dirk heeft gelijk. Mijn ervaring is dat als je met mede gelovigen praat over Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer dan is er geen verdeeldheid. Hij is de As/spil waar Alles om draait. Haal je de Opgestane Heer er uit dan is er wanorde en chaos (verdeeldheid). Maak je van een bijzaak de Hoofdzaak, dan draait alles in de soep en loopt het vast.
  Men verstaat elkaar niet meer en het wordt Babylonische spraakverwarring. Wat is de oproep? ga uit van haar (uit babylon)
  Dus de oproep is: uit de spraakverwarring gaan en dus de bijzaken laten zoals ze zijn en Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer weer Centraal stellen. Het gaat om Hem. Hij is de As waar alle bijzaken aan vast moeten zitten om ALLES goed te laten kunnen functioneren.
  Maak de bijzaken niet los van HEM of haal Hem, de Centrale Persoon niet uit de bijzaken!

 40. Wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 mei 2015 om 9:20

  Verbijsterend [waarschuwing?], hoe bijzaken, –ik doel op de toepassingen daarvan–, kunnen doen [af]dwalen.

  Eens vroeg ik mij af, wat er mis geweest moet zijn met de leer van Hymenéüs en Filétus, die van de waarheid afgeweken waren, bewerend [filosoferend?], dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en daarmee het geloof van sommigen afbraken. 2Tim2:…18….

  Ik veronderstel, dat zij er ook aan gedacht hebben, dat degenen, die zij achter zich aan zouden kunnen krijgen, zich bij hun zullen voegen vanwege de hun verworven wijsheid, om de wet [en de profeten], zo aan te passen, d.m.v. allerlei geschriften, of de bestaande af te schaffen als [slechts] een schaduw, wat uiteindelijk toch als cultureel erfgoed bewaard zou kunnen worden.

  Paulus vergeleek hun leer niet voor niets met een kwaadaardig gezwel.
  Had ook met deze leer geworsteld? Efez3:1

  EN dat een massa van volgelingen, zal gaan veronderstellen en gaan geloven, dat de macht en het te vormen koninkrijk!!, iets reëels zouden lijken te kunnen gaan worden in de verre toekomst, ook in de ogen van DE overheden, die in de ogen van het tweetal oppermachtig ,bleken’ te kunnen blijven.

  Ik twijfel er geen moment aan, dat zij er absoluut van overtuigd waren dat Yeshua, waarover zij ook gehoord hadden en waarover zij als de gekruisigde gedacht hebben, opgetreden was met het doel, om de Wet en de Profeten buiten werking te stellen.

  EN dat er voor hen een rol weggelegd zou kunnen zijn, om hun gedachtegoed ‘werkelijkheid’ te kunnen maken.

  Wat is het verschil tussen bijzaak en toepassing?

  Wordt dat niet duidelijk waar Yeshua in Luk 6:46-49 duidelijk aangeeft wie Hem serieus neemt en wie dat niet doen?

  Van Paulus kunnen wij ‘niet-Joden’ leren, hoe hij Yeshua wel serieus genomen heeft, niet uit wijsgerige overwegingen, maar als voorbeeld, Hand26:22; 1Cor4:6; 13:22; 2Cor12:9.

  Het verschil tussen bijzaak en hoofdzaak, kun je vergelijken met ‘het afslaan’ op een zijweg.
  Wat Gods Geest toen onderwees, is nog steeds niet veranderd : [Er staat geschreven…. en “Er is gezegd….” ]Luk 4:1-13; Matt13:52.

 41. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 mei 2015 om 13:11

  JESHUA, lieve Heere Jezus, U heeft de hoogste prijs voor ons betaald… zouden wij niet in Uw wegen wandelen?!
  Shalom allemaal, geniet van de uitbundige zon, de warme zonnestralen ongeacht de omstandigheden want Hij, JESHUA zorgt voor ons.
  Ik wil graag Psalm 19 met jullie delen: https:\/\/www.online-bijbel.nl/psalm/19/
  en in het Hebreeuws/Engels https:\/\/www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2619.htm
  Voor onze Messiasbelijdende Joodse broers en zussen in JESHUA en onze Joodse geloofsgenoten (ik wil niemand overslaan, wij behoren Hem, de EEUWIGE allemaal toe, Hij heeft een plan met ons leven en met de volkeren)

  Anne-Alijah

 42. Gila gorodenchiekm zegt:
  Geplaatst op maandag 11 mei 2015 om 16:29

  Jesus calls us to remember that we are all God’s children. Just as He loves all His people and is willing to forgive their sins, we must be willing to forgive others who have done wrong to us:
  For if you forgive others when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. (TNIV, Matthew 6:14-15)

  Anger can consume us with hatred and block out the love of God. Whether between parent and child, spouses, friends, or nations, expressions of anger divide us and drive us toward open hostility. More often than not, our angry feelings are based on a misinterpretation of what someone said or did. A grudge clouds our judgment and may lead us to an act of revenge that can never be undone.

  The Old Testament law specified equal revenge for equal wrong: “an eye for an eye, a tooth for a tooth” (Exodus 21:23-25, Leviticus 24:19-20.) But this rule was to be more deep in the love of Christ our lord than simply(!!) revenge, the kingdom of God. In His Sermon on the Mount, Jesus said the right thing to do is to take no revenge at all.

  “You have heard that it was said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’ “But I say to you, do not resist him who is evil; but whoever slaps you on your right cheek, turn to him the other also. (NAS, Matthew 5:38-39)

  The need to forgive is not some ideal that we cannot hope to attain. Forgiveness is necessary to free us from the dark cloud of anger and resentment that can literally destroy our own lives. We cannot afford to wait for the other person to repent and apologize. Unless we let go of our anger and the desire to punish or get even, the love of God cannot enter our lives.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden