Veel meer dan 7000…

Sommigen beweren dat God Nederland verlaten heeft of bezig is te verlaten. Ons land is zo zondig geworden, dat wij ieder moment Gods oordeel kunnen verwachten. Door zo te denken en zo te spreken, doen wij de Heere enorm tekort.

Zijn zegen zal niet rusten op ons negatieve spreken over wat Hij doet in ons land en wereldwijd. Er zijn vele duizenden prachtige verhalen te vertellen van mensen die de Heere Jezus hebben leren kennen. God verandert mensen. In mijn Nieuwsbrief geef ik u ook elke week zo’n positief verhaal of getuigenis door. Daar wil ik graag mee blijven doorgaan, ter bemoediging.

Te weinig horen we God loven en prijzen voor Zijn werk in mensen. Het is toch werkelijk wonderbaar wat Hij doet in levens van mannen en vrouwen, jongeren en kinderen.
En natuurlijk, we verlangen ernaar en bidden erom dat daar meer zichtbaar van zal worden, maar laten we niet doen alsof het werk van God een aflopende zaak is.

Regelmatig word ik bemoedigd door kostbare kinderen van God, mensen die ik niet eens ken, die reageren op artikelen of spreekbeurten. Ik hoor over bidstonden en Bijbelstudies, soms ‘gewoon’ bij mensen thuis. Over mensen die hun hele leven al in de kerk komen en op een dag een ontmoeting hebben met de Heere Jezus en werkelijk tot persoonlijk geloof in Hem komen. Over mensen die gaan zien in welke tijd we leven, dat de wederkomst van de Heere Jezus aanstaande is. Over mensen die opeens liefde krijgen voor Israel, Gods volk, waarmee Hij nog grootse plannen heeft.

Er is zoveel goed en mooi nieuws. We hebben een levende God. Hij spreekt. In het Journaal en in de meeste kranten lees je hier helaas zelden iets over. Het beste nieuws wordt verzwegen!
Juist dit moeten de mensen weten. Zo was het ook in de tijd van het Bijbelboek Handelingen, na de uitstorting van de Heilige Geest. Alle aanwezigen in Jeruzalem hoorden de volgelingen van de Heere Jezus spreken over de grote werken van God. Wat een getuigenis!

Duizenden kwamen er tot geloof. Een echte opwekking. ‘En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’ (Handelingen 2:47).
God leeft en Hij spreekt. In de Bijbel kom je dat zo vaak tegen, bijvoorbeeld in Psalm 85. Daar klinkt het: ‘Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken’ (vers 9a).

Soms ontmoet je mensen die zo vol zijn van de Heere Jezus, dat hun mond ‘overloopt’ van Hem. Dat is zo heerlijk. Ze kunnen niet zwijgen. Ze leven met Hem en spreken met en over Hem. En Hij spreekt tot hen. Als je erop gaat letten, ontdek je dat ook gelovigen in de Bijbel zo met Hem leefden. ‘Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig,’ lezen we van Paulus in 1 Korinthe 9:16b. En dan niet alleen in de kerk, maar ook in de samenleving, in het open veld. In Handelingen 17 bijvoorbeeld lezen we dat Paulus zijn boodschap ook bracht aan de wijze mensen op de Areopagus, in Athene.

Dat wij soms te klein denken van Gods werk in de tijd waarin we leven, vinden we ook in de Bijbel terug. ‘Grote’ Godsmannen dachten soms dat Hij Zich had teruggetrokken en dat zij de enigen waren die Hem nog dienden. Zo iemand was Elia. Hij kreeg van de Heere te horen dat er in Israel nog 7000 mannen waren die de knieën niet gebogen hadden voor Baäl.

We doen het werk van God ernstig tekort als we alleen maar spreken over kerkverlating en de afval van het geloof. Dat is ernstig, zonder meer. Maar er is méér: God leeft en Hij spreekt. Wij kennen de aantallen niet, dat weet de Heere alleen, maar ik ben er vast van overtuigd dat er in ons land nog heel veel meer dan 7000 mensen zijn die de knieën niet buigen voor afgoden van onze tijd.

Dirk van Genderen