Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Waarzeggerij via Charlie Charlie? (24 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 juni 2015, 16:24 door Dirk A A

Wereldwijd is er een nieuwe rage gaande onder de jeugd: de Charlie Charlie Challenge. Het is minder onschuldig dan op het eerste gezicht lijkt.
Twee potloden worden kruislings op een papier gelegd, dat in vieren is gedeeld, met twee ja-vakken en twee nee-vakken. Dan wordt de geest Charlie opgeroepen, die met behulp van de potloden antwoord geeft op de vragen die worden gesteld.

De Charlie Charlie Challenge lijkt verdacht veel op het zogenaamde glaasje-draaien en het gebruik van het Ouijabord, duidelijk occulte activiteiten.
Op veel scholen is de Charlie Charlie Challenge al verboden. Sommigen beweren dat het ‘spel’ nep is en dat de potloden bewegen doordat ertegen geblazen wordt of omdat de tafel waarom ze liggen, scheef staat. Dat zal vaak zo zijn. Toch is een duidelijke waarschuwing noodzakelijk, met het oog op de geestelijke gezondheid van allen die zich ermee inlaten of overwegen dat te doen. Doe er niet aan mee of stop ermee!

De Bijbel leert ons duidelijk dat de geestenwereld zeker bestaat en dat we ons er niet mee mogen inlaten. We hebben zelfs strijd te voeren tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6:12).
Voor deze geestelijke machten hoeven we niet bang te zijn, omdat we, als we bekleed zijn met de geestelijke wapenrusting (Efeze 6:11, 13), beschermd zijn tegen de listige verleidingen van de duivel.

De Charlie Charlie Challenge wordt door jongeren gebruikt om antwoorden van de geest Charlie te krijgen, een soort waarzeggende geest, van wie sommigen zeggen dat het de geest van een overleden jongen uit Mexico is. Vandaar de twee ja’s en nee’s op het vel papier. Wanneer dan een vraag wordt gesteld, wordt gehoopt dat een potlood gaat bewegen en ja of nee zal antwoorden.
Hiermee zeg ik niet dat iedereen die meedoet aan Charlie Charlie Challenge in contact komt met geesten, maar de kans is wel aanwezig wanneer iemand zich ervoor openstelt. Er is bekend dat er soms rare dingen gebeuren wanneer jongeren hiermee bezig waren. Er zouden vage schaduwen zijn verschenen en sommigen zegen het geluid van een lachend kind te hebben gehoord.

In de Bijbel verbiedt de Heere radicaal om je met zulke dingen in te laten. Met dit verbod wil Hij ons beschermen.
In Leviticus 19:31 staat: ‘U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.’
En in Deuteronomium 18:10-13 klinkt het: ‘Onder u mag niemand gevonden worden (…) die waarzeggerij pleegt (…) die een waarzegger raadpleegt (…). Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE.’

Beter dan op de geest Charlie, kunnen we ons richten op de Heere Jezus. We mogen wandelen in Zijn licht. Hij geeft ons Zijn vrede. We zich begeeft in de geestenwereld komt in geestelijke duisternis terecht, wat zich kan uiten in onvrede en angst.

Tegen jongeren wil ik zeggen: doe niet mee met de Charlie Charlie Challenge. En als je toch mee hebt gedaan aan het oproepen van geesten, vertel dat maar aan de Heere Jezus, belijd je zonden en vraag Hem om vergeving. In de Naam van de Heere Jezus mag die macht verbroken worden en zal Hij je Zijn vrede schenken.
Je hoeft niet bang te zijn. De Heere Jezus is sterker en machtiger dan alle boze geesten bij elkaar. Stel je vertrouwen maar op Hem.

Zeg maar tegen je vrienden en vriendinnen, als ze vragen of je meedoet, dat je niet van dit spel houdt, dat je niet mee wilt doen. En als ze willen weten waarom niet, dan kun je vertellen dat je in de Heere Jezus gelooft en dat Hij in de Bijbel zegt dat je hier niet aan mee moet doen, omdat je er angstig en depressief door kunt worden.

Ouders, grootouders, als er ooit een tijd is geweest dat het noodzakelijk was voor uw (klein)kinderen te bidden, dan nu wel. De duivel gaat rond als een brullende leeuw om ook onze kinderen te verslinden (1 Petrus 5:8). Spreek met hen over deze dingen en wijs ze op de Heere Jezus en op de bescherming die Hij schenkt.

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juni 2015 om 17:57

  Beste Dirk,

  Heel mooi dat je waarschuwt voor de geestenwereld! Dat is wel degelijk een reëel gevaar. Ik heb een tijdje voor mijn bekering
  aan Zen-meditatie gedaan waarbij ik mij open moest stellen terwijl ik mijn concentratie op een stip of vlam moest richten. Bij één van die gelegenheden zag ik een zwarte demonische kattenkop en veel angst. Ik ben ermee direct gestopt en kort daarna tot geloof gekomen. Deze wereld moeten wij beslist niet onderschatten. Kijk maar naar koning Saul in het OT wat er van hem geworden is door ongehoorzaamheid aan God. Op het laatst heeft hij zelfmoord gepleegd. De duivel belooft veel, geeft een weinig en neemt alles.

 2. Rie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juni 2015 om 12:13

  Beste Dirk en San,

  Ik ben ook ongehoorzaam geweest aan God. En daarbij komt: ik hoopte antwoord /richting te vinden door de bijbel open te slaan en een tekst te vragen. Is dit ook fout?
  Ik heb mijn ongehoorzaamheid beleden (4mnd geleden), maar de onrust en onvrede blijven, ben zelfs bang voor depressie. Kan dit hiermee te maken hebben?

 3. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juni 2015 om 17:12

  Kinderen die dit niet begrijpen en boze geesten raadplegen, vind ik achterlijk of zielig – en zo is het voor mij als strijdkracht.
  Als een kind echter kan bidden en zijn lof-offers voltooit, zal de Heilige Geest het toestaan om met lof een zwaardmacht te worden.
  Het zal dan nog beter in staat zijn om wijs te houden en om te spreken in het openbaar en om eventueel vriendinnetjes mee te slepen (in lof tot wat een verloving wordt genoemd, een genade des Heeren).
  Dit is praktisch christendom! De vrucht van dit geloof is dat de Heer zo’n kind leert hoe je de geestelijke zwaardmacht gebruikt om rond te komen.

  Dàn gaat zo’n gemeenschap door de dood heen, komt er overwinning over het kwaad en verleent de Heer kracht aan de oefening in Zijn wetten!
  Die wetten maken het hele verschil met Satans macht, die wetteloos is.
  De wet is dan ook heerlijk, rein en kostbaar. Al heeft de tegenstander veel macht, hij heeft niet de wet.
  “De vloek der wet” zegt niets over de wet, maar zegt alles over wat ons verhindert om de wet te worden.

  In de eeuwigheid zullen wij allemaal een wet zijn en zal de Heer Jezus ook Zijn Koningschap overdragen aan God de Vader in de wetten van het koninkrijk van God.

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juni 2015 om 17:57

  Heel goed dat er tegen occulte rages gewaarschuwd wordt. Van het doen aan occultisme kun je psychische problemen en verwardheid krijgen. Tja, en dan moet je naar de GGZ om van je problemen t.g.v. het occulte gedoe af te komen en de belastingbetaler kan dat weer betalen via zorgpremies!

  Occultisme verbieden, zal een flinke bezuiniging op de zorgkosten betekenen.

 5. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juni 2015 om 21:54

  Beste Rie,

  Ik zou je willen aanraden om pastorale hulp dan te gaan zoeken waar ze hier verstand van hebben. Aan een psycholoog heb je in dit soort situaties niets. Je moet iemand hebben, die met de Bijbel vertrouwd is en kennis van zaken heeft. Ik wil geen reclame maken maar zelf heb ik veel vertrouwen in het Centrum voor Pastorale Counseling in Dordrecht. In hun opleiding zit ook een stukje hoe je met dit soort situaties moet omgaan. En anders kunnen zij je verder doorverwijzen. In geen geval naar iemand toestappen, die gelijk de handen gaat opleggen en de demonen bestraffen. In sommige gemeentes is dat de gewoonte maar het maakt meer kapot dan dat het geneest. Eerst de diagnose vaststellen en daarna pas tot actie overgaan. Kennis is in deze zaken nodig.

  Groeten,
  San

 6. N van Maastricht zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juni 2015 om 22:52

  Beste Dirk,
  Afgelopen Zondag was ik in de Evangelische kerk, en daar werd gewaarschuwd voor charlie charlie callenge. Er was veel jeugd in de kerk en voordat de dienst begon bad de voorganger en zei: in de naam van Jezus, satan verlaat deze kerkdienst, want er waren jonge mensen die daar ook aan meegedaan hadden. Wij als ouders en grootouders moeten de kinderen in gebed voor Zijn troon brengen opdat de Heere God hen wilt beschermen tegen de duivel. En Hij is overwinnaar over het kwade want God is meer dan de boze. Ik dank de Heere dat ik door genade mag weten dat Hij mijn Heer is. Prijst de Naam van Jezus.

 7. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2015 om 14:38

  It is at this point that the danger of real wrongdoing exists. A person who has realized that the laws of nature unto themselves are insufficient to explain the world, has tapped into this more spiritual world and come upon a melange of all sorts of “spiritual beings.” If he understands they are agents of God, this becomes a true spiritual experience. But if he mistakenly understands them to be independent of God, then he engages in idol-worship! These forces then become a source for evil when they are viewed as an alternative power to God.
  Perhaps the best illustration for this dual approach is inherent in the story of the “copper snake”:
  And the people spoke ill of God and Moses … and God sent against them the burning serpents and they bit the people, and many people died … and God told Moses: “Shape a snake [out of copper] and place it on a stick, and whoever was bitten will look at it and live.” Moses then made a snake of copper and put it on a stick, and if a person was bitten by a snake, he would look at the copper snake and live. (Numbers 21:4-9)
  Did the serpent heal or kill? Rather, when Israel looked up heavenward, and dedicated their hearts to their Heavenly Father [they would be healed], and when not, they would waste away. Diciple, we even more ! ” The Lord is our keeper” For every weakness, every temptation , learn to deposit it with Him we can depend on it, we can shout joyfully! ” the LORD shall keep you from all evil “!!!

 8. Ben zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2015 om 14:49

  Kortgeleden sprak ik een groepje jongeren aan, ze stonden buiten de supermarkt met een cola’tje en een sigaretje; ik vroeg hun wàt zij nou belangrijk vonden in hun leven; uitgaan, leuke meiden, lachen; ik vroeg hun of ze idee hebben wáár ze heengaan als dit leven ophoudt; dat lijkt ver weg maar kan ook morgen zijn, door een ongeluk of zo. Dan is het toch wel goed om je nu te realiseren dat er maar twee mogelijkheden zijn: óf eeuwig dood óf eeuwig leven bij God.
  Ze luisterden wel; toen ik hen groette zei er één: ‘Dank u wél meneer…’ Ik vroeg: waarom zeg je dank u wel; hun antwoord: ‘Oudere mensen praten nooit met ons . . . .’
  Dit raakte me diep. Met z’n allen hebben we zoveel te vertellen; maar we hebben de opdracht om te ‘zaaien’.

 9. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2015 om 17:08

  Beste Moi, onze fijne overheid en de EU zouden ook verboden moeten worden, daar worden tegenwoordig ook heel veel mensen ziek van en het kost miljarden.
  Ik wil occultisme ook helemaal laten verbieden net zoals de islam, al deze deze dingen die door mensen buiten de bijbel om in het leven geroepen zijn.

 10. tiny van schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2015 om 18:17

  Ik vind dat er in iedere dienst Satan en demonen weggestuurd zou moeten worden. Er zijn veel christenen aan het inslapen, terwijl er zoveel om ons heen gebeurt. Wij als christenen hebben de gave gekregen om machten te verbreken. We zitten half slapend naar een dienst te luisteren, gaan weer naar huis en doen weer lekker ons eigen ding. Zo wil God ons niet zien. En super Ben, wij moeten veel meer naar buiten gaan en met mensen praten over Gods belofte, dat is ook onze opdracht.

 11. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2015 om 21:06

  Indien je te maken hebt met spookverschijnselen (klopgeesten) in een huis, zeg in het huis het volgende hardop en op een gebiedende toon:

  “Satan, in de Naam van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon die voor mij naar deze wereld kwam, voor mij stierf aan het Kruis van Golgotha en opstond uit de dood, beveel ik jou om dit huis te verlaten en om niet meer terug te komen.” Vervolgens pleit je het vergoten Bloed van de Heere Jezus over je huis en breng je dus je huis onder Zijn Bloed. Je kunt dan ondertussen het huis dan ook zalven met olie waarin je alle deuren en ramen aanraakt met olie, zo claim je het huis dan voor de Heere.

  En verder is het van heel groot belang om geen occulte zaken in huis te hebben.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2015 om 21:30

  Op CIP stond van de week een artikel van een dominee, Wim de Bruin, die al die angst voor demonen maar overdreven vond. Hij heeft gelijk als hij dat zou zeggen tegen mensen die achter elke struik een demon vermoeden, die hen wil bespringen. Uiteraard hoeven we geen angst voor demonen te hebben. We zijn beschermd, bekleed met Jezus Christus. Jezus heeft Satan overwonnen dus geen enkele reden voor angst. Deze “dominee” voegde er echter aan toe, dat hij “Charlie, Charlie” maar een onschuldig spelletje” vond en geen enkele reden voor angst. Aldus de woorden van deze dominee… Voor mij een “huurling” voor wat zijn herderschap betreft. Ik ga er van uit, dat elke “beetje christen” het “Onze Vader” kent. Wanneer wij het “Onze Vader” bidden, dan bidden wij: “Leid ons niet verzoeking” en “Verlos ons van de boze”……. Maar, wanneer wij “de boze” gaan opzoeken, zijn wij dan nog wel beschermd? Zeg niet bij jezelf: “ik ben toch beschermd?” Ik denk het niet, want dan “verzoeken” wij de Heer!! Zo zei Jezus tegen Satan tijdens de verzoeking in de woestijn: “Er staat ook geschreven, gij zult de Here uw God niet verzoeken”!
  Jezus staat aan de deur van je hart en klopt!! Zo ben ik ook opgevoed. Zijn tegenstander zal helaas niet kloppen, maar “sluipt” naar binnen. Jezus noemt hen “dieven, die inbreken”!! Je merkt hem pas als “de dief” al binnen is…..

 13. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2015 om 21:58

  ‘Rie’ naar mijn idee hoeft u zich geen enkele zorg te maken. Wat kan er verkeerd zijn aan het gebruik van de Bijbel? Dit heeft mijns inziens niets met occultisme te maken. Wat u bedoelt heb ik ook wel eens gedaan in een moeilijke situatie, en ja dan kwam er ineens een tekst naar voren die heel toepasselijk was en mij juist bemoedigde. Ik zie dat eerder als ‘een knipoog van God’. Ik denk dat God andere dingen te doen heeft dan Zich op een dergelijke manier met een ieder van ons bezig te houden. Immers God houdt van ons!

 14. Cock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2015 om 22:06

  Beste Ria,
  Geloof je wat er in de bijbel staat? Ja, ik denk dat je erin gelooft.
  Geloof je alles wat erin staat? Lees dan 1 Johannes 1 vers 9 en dit is ook voor jou als je weet dat je hebt gezondigd.
  Ga staan op Zijn belofte en ook hier geldt: Door Zijn striemen ben jij genezen.

 15. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juni 2015 om 9:56

  Heel goed Dirk om deze occulte activiteiten onder de jeugd, eens toe te lichten wat voor kwaad dit kan veroorzaken. Mijn eerste vraag is dan altijd : Wat kan ik hier zelf aan doen ? De reactie No.8 van Ben, is ook voor mij het missionairende antwoord: Praten met die jeugd, want deze jeugd is zoekende naar een religie en houvast. Een van de steeds groter wordende oorzaak van deze “zoekende” jongeren is : De steeds meer gebroken huwelijken waaruit zij komen en wat kunnen wij daar aan doen ? Hub.

 16. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juni 2015 om 12:08

  I Johannes 1:9:
  Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

 17. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juni 2015 om 18:38

  Ik geloof totaal niet in spoken en klopgeesten. En geesten uitdrijven is ook occultisme. Er is een hemel en een hel en daar kan niemand uitkomen. Lees de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus er maar eens op na. Daar zegt Abraham tegen de rijke man dat niemand uit de hel en de hemel kan uitgaan. En niet iedereen is beschermd door de Here Jezus. Dat zijn alleen diegene die wedergeboren zijn. Niet een ieder die Here Here zegt wordt behouden. Je kan ook met een ingebeelde Hemel naar de hel gaan. Maar volgens mij is de enige remedie veel in Gods woord lezen en veel Gods aangezicht zoeken om Hem te vragen om hulp in het strijden tegen de zonde en de duivel.

 18. Ben zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juni 2015 om 20:18

  Aan Dirk wil ik vriendelijk maar met nadruk vragen deze plaats geen plaats van discussie tussen inzenders te laten zijn. Beterweters brengen geen eer aan God; zij willen slechts eer voor zichzelf (als betweters).

 19. Peter zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 juni 2015 om 16:54

  Titus 3:9 Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.

  Beste Dirk,
  Zeker onder een artikel over occultisme is het belangrijk om goed bij de les te blijven.
  Straks komt er een wereldreligie waarin het naamwoord “Jezus” verboden zal zijn. En iedereen (?) zal dat “begrijpen” en er mee instemmen.
  Alleen een ‘pietje precies’ zal dan nog wat tegensputteren, tot hij niet meer wordt gehoord!

  In deze preciese zin begrijp ik het gebruik van het woordje ‘wet’ niet helemaal.
  Er is een begripsverwarring, volgens mij. Een wet is toch een wet, zoals de zwaartekracht dat is, en zoals de komst van het Koninkrijk ook wordt voorgesteld als een steen die van een berg komt rollen? (Dan. 2:45)
  De wet, Torah, als voorschrift of gebod, is volgens mij iets heel anders. Een bevel is en blijft een bevel. En zal misschien, als onuitvoerbaar, ook nooit een wet worden.
  Dit is belangrijk, omdat vóór de zondeval de verhoudingen nog niet verstoord waren en God omgang had met de mens. Juist die gemeenschap, die ook een opleiding was om te gaan regeren, was de Heerlijkheid der wet.

  En fin, ik zoek het wel uit en zal het niet aan ‘Charlie’ vragen.… (haha)

 20. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 juni 2015 om 19:03

  Wat Ben zegt zal wel op mij slaan. Ik ben helemaal geen beterweter/betweter. En wil al helemaalgeen eer voor mezelf. Ik kom uit een kerk waar ik deze dingen heb horen verkondigen en nog verkondigen. Gode zij dank. Maar ik bied mijn excuus aan als het zo overkomt en zal me voortaan van commentaar onthouden.

 21. Jos zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juni 2015 om 6:47

  Beste Ben,
  U vertelt over uw eigen goede werken.
  Mag iemand niet gecorrigeerd of vermaand worden zoals ook in de Bijbel staat?
  Is het dan ook beterweten/betweteren?
  Vriendelijke groet, Jos

 22. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juni 2015 om 9:23

  Het werk en doel van satan met z’n legermachten is,stelen, moorden, liegen en verderven, dit is nu eenmaal zijn aard, hij kan niets anders! Naast het komen op kousenvoeten, en als een engel des lichts, in z.g.n. ‘onschuldige spelletjes’ VERDERFT hij onwetende en nog onbevangen jongeren.
  Vrijheid spiegelt hij de mens voor, maar velen zijn met die z.g.n. vrijheid wel reeds gestrikt en gevallen, door die onzichtbare mis,-verleider, met honingzoete woorden.
  Ook een bekende truc uit z’n al eeuwenoude trukendoos is,om een gelovige het zwijgen op te leggen, en zaken waar het ECHT om gaat te verdraaien,verdoezelen, dus in een verkeerd daglicht te stellen.
  Bidden en het lezen van de Bijbel, en zeggen dat er ook wel eens mensen die later(de Here, Here roepers) ook wel eens met een ingebeelde Hemel naar de hel kunnen gaan, wil de leugenaar v/d beginne niet horen, en dus het zwijgen opleggen.
  Weet dit wel geliefden in de Here Jezus Christus, laat ons van Zijn liefde nimmer zwijgen, spreek a.u.b. Waarheid onder elkander, verdraagt en vergeef elkander, wanneer de een tegen de ander een grief heeft, gelijkerwijs Jezus ook onze schuld heeft vergeven(dank U Heer Jezus!).

 23. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juni 2015 om 10:01

  Ook ik ben er niet op uit me in wat voor discussie dan ook te mengen, maar met zorg vraag ik me soms af, zoals ook nu, of het zo moet zijn dat er niets gezegd mag worden. Ook onder de wimpel van het christelijk geloof vinden er op z’n zachtst gezegd onbijbelse acties plaats. Ook in de reacties hier zie ik dingen beschreven die voor mij eerder een duistere achtergrond hebben dan dat ze van God komen. En duisternis moet wel ontmaskerd worden. Het is gevaarlijk, maakt mensen kapot! De vraag blijft waar de plaats daarvoor is. Dirk, je hebt eerder aangegeven de reacties te willen beperken tot het stuk dat je hebt geschreven. Toch wil ik hier vraagtekens uiten waarom je bepaalde reacties, die mensen op een verkeerd spoor kunnen zetten, dan toch plaatst. Niet om jou tegen het hoofd te stoten of wie dan ook op wat voor manier tekort te doen, maar uit liefde voor de Heer. Mijn Heer die heel binnenkort komt om Zijn gemeente tot Zich te nemen!!!En daarmee uit liefde voor die gemeente. Ook om de zwakken, die , vaak uit onzekerheid, makkelijk meegaan met elke wind van leer mee te helpen beschermen.

 24. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 juni 2015 om 14:24

  Wat een toestand is er los gebroken onder de jeugd.
  Ik heb in de gemeente er voor gebeden, dat er een muur om hen heen mocht komen.
  Onze Heiland bidt mee.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden