Door IS komen moslims tot geloof

Volgens zendelingen in de moslimwereld zijn er de afgelopen veertien jaar meer moslims tot geloof in de Heere Jezus gekomen dan in alle veertien eeuwen daarvoor, vanaf het ontstaan van de islam. Het is buitengewoon opmerkelijk dat er momenteel zoveel moslims tot geloof in de Heere Jezus komen. Wellicht speelt de opkomst van de Islamitische Staat (IS) hierin een belangrijke rol. En: het is Gods werk, alsof Hij, voor de wederkomst van de Heere Jezus, nog zoveel mogelijk moslims wil redden.

‘Als IS islam is, dan verlaat ik de islam,’ zeggen veel moslims. Sommigen worden atheïst, anderen gaan op zoek en komen uit bij het christelijke geloof. ‘Nooit eerder werd de islam met zo’n crisis geconfronteerd,’ stelde broeder Rachid op CBN-News. ‘Verschrikkelijke daden worden gepleegd in de naam van Allah.’

Elke moslim die tot geloof in de Heere Jezus komt, loopt levensgevaar. Daarom duurt het bij velen soms een hele poos voordat ze ervoor uitkomen dat ze christen zijn geworden. Zo iemand is Imram, een Britse student uit een Pakistaanse immigrantenfamilie.
Imram begon de Bijbel te bestuderen en kwam hij tot de conclusie dat de islam niet de waarheid kon zijn. Hij besloot de islam de rug toe te keren. ‘Dan ben je een afvallige,’ vertelt hij, ‘en word je uit je familie gegooid. Dat gebeurt altijd als eerste. Je vrienden willen niets meer met je te maken hebben en zijn bereid je te vervolgen of zelfs te doden. Ze zeggen dan: Dit is de laatste keer dat we met je gesproken hebben, omdat je de profeet Mohammed en de islam onteerd hebt.’
Imram vertelt verder: ‘Iedere week ontmoet ik wel iemand die me aanspreekt en meer over het christelijk geloof en de Bijbel wil weten, omdat ze niet langer moslim willen zijn.’

De Zweedse voorganger Fouad Rasho van de Angered Alliance Kerk heeft al meer dan 100 ex-moslims gedoopt. Volgens hem is het vooral door IS dat veel moslims de islam vaarwel zeggen en tot Christus komen.
Moslims in Europa voelen zich soms gevangen tussen het atheïsme van Europa en de radicale islam. Velen van hen vinden nieuwe hoop in het christelijke geloof.
Toen Nassim Ben Iman met zijn ouders naar Duitsland kwam als immigrant uit een moslimland, dacht hij aan te komen in een christelijke natie. Maar hij ontdekte dat het christelijke geloof in werkelijkheid vaak niet veel meer voorstelde dan een dode en zondige religie. Hij dacht eerst dat al het bloot en het ongehuwd samenwonen, dat hij op de televisie zag, een uiting was van het christelijke geloof.

Maar Nassim ontdekte het echte christelijke geloof en is vandaag een evangelist, die moslims en niet-moslims tot Christus wil leiden. ‘Wanneer de mensen begrijpen wie Jezus is, zullen ze Hem meer en meer liefhebben en volgen. En wanneer moslims gaan begrijpen wie Mohammed is, wat de Koran zegt en wat de geschiedenis ons leert over de islam, dan zullen zij de islam ver achter zich laten,’ aldus Nassim.

Broeder Rachid is de zoon van een Marokkaanse imam, die vijftien jaar als geheime bekeerde christen leefde. Nu presenteert hij een christelijk programma in de Arabische taal, met als titel ‘Gedurfde vragen’. Hij daagt moslims uit over hun geloof.
Hij vertelt: ‘Veel moslims vertellen me: Als IS de islam is, dan wil ik niet langer moslim zijn. Sommigen worden atheïst, maar velen komen tot geloof in Jezus Christus. Nooit eerder werd de islam geconfronteerd met zo’n crisis als nu.’

‘De islam lijkt sterkt,’ aldus Rachid, ‘maar dat lijkt zo omdat het de spirituele leegte vult in zwakke christelijke landen. De grootste kracht van de islam is de zwakte van de christenen. Dat is wat er gebeurt in Duitsland, Amerika en alle Westerse landen.
Zelfs al lijkt het dat de islam het Westen zal overnemen, toch hoeven christenen de islam niet te vrezen, omdat ik geloof dat de islam langzaam zal sterven.’

Sommigen stellen dat God de islam gebruikt om het Westen te oordelen. Broeder Rachid is het hier zeker niet mee eens. ‘Ik denk dat veel mensen bang zijn om wat ze zien op het nieuws. Maar zelfs het islamitische geweld zie ik als een teken, een signaal, dat de ineenstorting van de islam aankondigt.’

Ook in ons land komen veel moslims tot geloof in de Heere Jezus. Ik hoorde onlangs over een kerk in het midden van ons land, waar al tientallen ex-moslims, die tot geloof zijn gekomen, zijn gedoopt.
Zendelingen van de zendingsorganisatie 222Ministries vertelden mij onlangs dat in het Midden-Oosten, en zeker in landen als Irak, Syrië en Iran, heel veel moslims tot geloof in de Heere Jezus komen. God geeft hun ook dromen en visioenen om tot de Heere Jezus te komen.

We leven in wonderlijke tijden. De islam streeft naar wereldheerschappij. Heel de wereld moet islamitisch worden, wordt gezegd. Er worden gruwelijke misdaden gepleegd in naam van de islam. Maar dwars hier doorheen werkt de Heere. Niemand kan Zijn werk keren. Hij wil de mensen redden, Hij wil ook moslims redden. We zien het voor onze ogen gebeuren.

Heere, wij bidden voor al die ex-moslims die vervolgd en gemarteld worden. Heere, bescherm ze, neem de angst van hen weg, maak ze sterk en krachtig en laat hun ogen gericht laten zijn op de Heere Jezus alleen, ook als er een einde aan hun leven komt.
Heere, wij bidden voor alle moslims wereldwijd. Openbaar Uzelf aan hen, dat ze tot geloof zullen komen in de Heere Jezus.
Heere, wij bidden voor alle moslims in ons eigen land, misschien wel in onze straat. Geef ons genade een getuige van U te zijn, red ook hen.
Heere, wij bidden U voor allen die het Evangelie brengen naar de moslimwereld. Zegen hen, geef hun wijsheid en kracht.
Heere, wij bidden U om de ineenstorting van de islam.
Heere, laat Uw Koninkrijk komen. Gezegend zij Uw grote Naam, tot in eeuwigheid. Amen!

Dirk van Genderen