Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ingeschakeld door God (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 juni 2015, 8:47 door Dirk A A

Wie van u kan God roepen om ingezet te worden in Zijn Koninkrijk? Ik vraag het u in alle ernst. En ook al bent u al door God ingeschakeld, staat u dan open voor nieuwe wegen die Hij misschien wel met u wil gaan?

U kent vast wel Jesaja 6, de roeping van Jesaja. Jesaja leefde in de achtste eeuw voor Christus. Koning Uzzia was in grote zonde gevallen. Als tegenbeeld van de zondige Uzzia ziet Jesaja een heilige koning, God zelf. De serafs roepen ‘Heilig, heilig, heilig’. Driemaal, om het extra te accentueren. Dit is de enige eigenschap van God die drie keer wordt herhaald, ook nog een keer in Openbaring 4.

De dorpelposten van de tempel beven. Jesaja is zo geschokt door de heiligheid van God, dat hij het uitroept: ‘Wee mij’. Wanneer Jesaja de HEERE ziet, spreekt hij het oordeel over zichzelf uit. ‘Ik ga ten onder, ik verga’. Misschien is hij wel de meest rechtvaardige mens die op dat moment leeft, maar wanneer hij een glimp opvangt van een heilig God, valt zijn eigenwaarde aan diggelen. In die ene seconde wordt hij ontmaskerd, ontbloot, in het licht van Gods heiligheid.

‘Ik ben een man onrein van lippen’. Voor het eerst begrijpt hij pas echt wie God is, wanneer hij zich in Zijn aanwezigheid bevindt. Verslagen ligt Jesaja op de grond. Maar God is hem genadig en reinigt en herstelt hem. Een heilige vlam verbrandt zijn mond. De reiniging is pijnlijk en de genade is echt niet goedkoop, zoals tegenwoordig nogal eens wordt verkondigd.
God vergeeft, geneest en zendt. Jesaja hoort Gods stem: ‘Wie zal ik zenden?’ En het raakt hem tot in het diepst van z’n hart. Hij kan geen ‘nee’ zeggen, hij kan niet anders dan uitroepen, met zijn gereinigde mond: ‘Hier ben ik, zend mij’. En dan begint het. Ingeschakeld door God.

Bij Petrus zie je eenzelfde soort reactie. Lucas 5 zegt dat hij de hele nacht had gevist en niets had gevangen. ‘Ga naar diep water en werp het net uit’, krijgt Petrus als opdracht van de Heere Jezus. Tegen wil en dank gehoorzaamt hij, omdat hij het niet waagt om Hem ongehoorzaam te zijn. En dan blijkt het net bomvol vis te zitten. Je zou toch verwachten dat hij Jezus zou bedanken en aanbidden wanneer Hij zo Zijn kracht en almacht toont. Tegenwoordig zouden we snel een dankdienst organiseren.

Net als Jesaja wordt ook Petrus in Gods tegenwoordigheid geconfronteerd met zijn zondigheid. ‘Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens.’ Zijn eigenwaarde gaat eraan in de aanwezigheid van de Heere.
Dan hoort hij de woorden: ‘Wees niet bevreesd.’ En ook hij wordt (opnieuw) ingeschakeld door God.

Denk ook eens aan Paulus. Op weg naar Damascus (Handelingen 9) om daar de discipelen op te pakken, heeft hij een ontmoeting met de Heere Jezus. ‘Wie zijt gij, Heere’, is het enige wat hij nog uit kan brengen. Deze strijder tegen God werd op de weg naar Damascus geconfronteerd met Gods heiligheid. En hij ging letterlijk onderuit. En ook bij hem gebruikte God deze confrontatie om hem vervolgens in te schakelen in Zijn Koninkrijk. En hoe geweldig heeft God hem gebruikt!

Ik denk ook nog aan Johannes op Patmos. Toen de Heilige aan hem verscheen, viel Johannes als dood voor Zijn voeten (Openbaring 1:17). ‘Wees niet bevreesd’ kreeg ook hij te horen. En ook Johannes kreeg hier een nieuwe opdracht.

Veel christenen zijn huiverig voor een ontmoeting met een heilig God. Veel liever hoort men spreken over Gods liefde. Maar zolang we niet hebben gezien dat God een heilig God is, zal ons geestelijk leven weinig diepgang kennen. En wanneer Hij als de Heilige aan ons verschijnt, is dat niet zelden het moment dat Hij een (nieuwe) taak voor ons heeft.

Hoe is het in ons leven? Hebben we ooit al een glimp van Gods heiligheid opgevangen? Is Hij als de Heilige aan ons verschenen? En wat heeft dat met ons gedaan? Heeft Hij ons toen ook geroepen in Zijn dienst of roept hij u misschien nu? Na een ontmoeting met een heilig God zijn we nooit meer dezelfde. Of weten we misschien dat Hij ons roept, maar vechten we nog steeds met Hem, omdat we ons leven niet totaal in Zijn handen willen geven?

Wanneer Hij roept, geeft Hij ook de genade om Zijn roepstem te volgen. Laat dat een bemoediging zijn. Hij gaat mee. Meer nog, Hij gaat voor en wij mogen volgen. Kijk maar:
Tegen Mozes zei Hij: ‘Nu dan, ga heen, Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet’ (Exodus 4:12).
Tegen Jesaja zei Hij: ‘Ga, zeg tot dit volk…’ (Jesaja 6:9)
Tegen Petrus zei Hij: ‘Van nu aan zult gij mensen vangen’ (Lucas 5:10).
Over Paulus zei Hij tegen Ananias: ‘Deze is Mij een uitverkoren werktuig om Mijn Naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israels… (Handelingen 9:15).
Johannes kreeg te horen: ‘Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal’ (0penbaring 1:19).

Wat we in onze tijd nodig hebben, is meer zicht op de heiligheid van God. Het gevolg zal zijn dat de genade weer centraal komt te staan. En het kruis! Wie door Hem gerechtvaardigd is, zal zich wèl op z’n gemak voelen in de aanwezigheid van de heilige God. ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God’ (Romeinen 5:1). Met volle vrijmoedigheid mogen we dan toegaan tot de troon der genade, tot God zelf (Hebreeën 4:14-16).

Het is een grote genade wanneer Hij ons roept in Zijn dienst. Maar ik waarschuw u ook. Het leven met God is niet altijd glorie en hallelujah. Aan Paulus toonde God hoeveel hij zou moeten lijden ter wille van Zijn Naam. We kunnen alleen maar delen in Zijn heerlijkheid, wanneer we ook delen in Zijn lijden.
‘Heere, hier is mijn leven, het is voor U, de rest van de tijd die U me nog heeft. Gebruik me Heere, tot eer van Uw grote Naam en tot zegen van velen.’

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juni 2015 om 16:21

  Bekleed met hoogwaardigheid, er “akelig” deftig uitzien in de buurtsuper. Vooral kinderen vinden dit normaal en de gewoonste zaak van de wereld. Zij huppelen en spelen om je heen en zien hun vader in de hemel…?
  Kinderen weten niet dat ‘magic’ onbetrouwbaar kan zijn en een valstrik waarin je kunt vastlopen. Zij hebben geen idee van de verschrikkelijke macht die het beest666 heeft over de levens van mensen.
  Macht is een zaak van het hart. De harten der mensen zijn daarom slagveld, strijdperk en de inzet van veel strijd.
  Helaas denken de kleintjes al veel te spoedig dat hun hartjes seks zijn.

  De islam, gesteund door de overheid, is aan een grote opmars begonnen. Spontane kinderen zullen als seksuele personen ook daar geen gevaren zien, vooral niet als hun ouders de strijd ook nooit hebben begrepen. En de vermaning, om zich te heiligen voor de almachtige God, hebben genegeerd.

  Het hart van de mens is wel voorgesteld als een schat in de akker. Alles heeft men er voor over om die schat te bemachtigen, omdat de omgang met God wordt beleefd in Zijn Koninkrijk vanuit reine, heilige harten. Het hart van de mens is dan een zetel van Gods macht. Met ons hart en onze zielen zullen wij HEM liefhebben, het grootste Gebod!
  Terwijl ‘seks’ vastloopt in de dood.
  Ook in de geestelijke strijd, in bloed en vuur, gaat het om reine, heilige harten, terwijl onze tegenstanders door God geoordeeld, denken dat het seks is en verbranden. Psalm 1

 2. berend zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juni 2015 om 18:27

  Op de christelijke school die ik volgde (mijn ouders deden niks meer aan het geloof) hoorde ik het verhaal over het gedrag van de Israëlieten in de woestijn. Ik dacht wij mensen komen er maar bekaaid af en ik vond God vooral streng. Ook mensen die zich vernederden voor God had ik geen goed woord over. Alleen kan ik van mezelf niet zeggen dat ik verslagen ben. Ik heb veel goeds ontvangen van de Heer sinds ik tot geloof kwam en ging anders denken over God dan voorheen. Bij mezelf dacht ik bij Openbaring aan de hel, ze hebben het zelf gewild, dat het een arrogante uitspraak van God/Jezus was. Maar nu zeg ik dat het bewogenheid en bedroefdheid is.

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juni 2015 om 20:01

  Sjalom Dirk,

  Ik herken deze woorden, komende maand wordt er een beroep op mij gedaan om het woord te verkondigen. G’d is het die de regie in handen neemt en zorgt dat de woorden van troost, bemoediging en opwekking mensenharten raakt. Met schroom en vreugde schrijf ik weer nieuwe preken vanuit de Joodse Messiasbelijdende traditie. Een uitdaging is niet het juiste woord, maar geeft wel aan dat vanuit de Hebreeuwse grondtekst en cultuur een vertaalslag gemaakt moet worden. Ik weet dat het uitleggen van de tekst een gave van G’d is. Als een geheim, de parels in de tekst worden ontdekt mogen en moeten die stralen. Een parel glanst alleen als deze gedragen wordt. Zeker als de heiligheid van G’d in de tekst naar voren komt moet je wijzen op het bijzondere daarin.

  Hoorders merken onmiddellijk aan je of je betrokken bent bij het Schriftgedeelte. Het is niet een kwestie van inleven maar ook van doorleven. Dat doorleven is een geestelijke strijd die iedere prediker kent als hij/zij het Woord verkondigen. Het inleven is het vooraf genieten van de parels die je ontdekt. Zij zijn echter niet van mij maar van G’d die ze daarin liet opschrijven. Dat genieten geeft iedere prediker een prikkel om het Woord van G’d uiterst serieus en nauwkeurig te onderzoeken. Het is dus geen laatje opentrekken en een oude preek tevoorschijn halen. Nieuwe inspiratie is het groeiproces van de prediker.

  Mijn woorden, én die van vele collega’s, zijn een boodschap van G’d. Onze woorden dienen de ander. Mijn opmerking in die diensten: vandaag liep ik een klein eindje mee op uw levenspad en ik mocht uw gids, uw dienaar zijn. Dat plaatst mij onmiddellijk met beide benen op de grond.

 4. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2015 om 8:07

  God geeft je leven en dat leven is van Hem. Moeilijk als het anders gaat dan je zou willen maar je mag erop vertrouwen dat God je leven leidt. Een heel mooi artikel is dit! Bemoedigend en krachtig.

 5. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2015 om 15:39

  Dirk, veel herkenning voor mij, van dit commentaar, want ik verwoord in mijn christen-getuigenis verhaal: 31 okt. 1999; mijn bevrijdingsdag, ook veel van dit thema.
  Toen kreeg ik ook een roeping in Zijn dienst. Maar het in praktijk brengen van deze roeping, is een levenslange pelgrimstocht met hoge “bergtoppen” van blijde Gods-ervaringen, maar ook diepe “dalen” van satans verleidingen, tot vijandige huisgenoten aan toe. Maar de Heilige Geest leidt je altijd door deze diepe “dalen” heen, naar het einde van deze pelgrimstocht: De eeuwigheid. Hub.

 6. Nelie Pranger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2015 om 22:08

  Als God je roept geeft Hij ook de kracht om te doen wat Hij wil dat je doet. En……’n parel wordt eerst geslepen en dat houdt niet op. Maar hij wordt al mooier!

 7. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2015 om 22:25

  Mooi stukje, Dirk. Dat gedeelte van de roeping van Petrus in Lucas 5 waar je over schrijft, speelt een grote rol in mijn leven. Al jaren. En ik mag veel werk doen. De vragen waar jij dit stukje mee begint, zijn momenteel de vragen waar ik sterk mee loop: nieuwe wegen… Maar waar en hoe?
  Groeten en zegen!

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2015 om 0:10

  Waren de laatste woorden van Jezus op deze aarde niet duidelijk? Waren die woorden geen roeping aan ALLE christenen? Is niet het hele Bijbelboek “Handelingen” een praktische uitvoering van die roeping, die toevallig ook mijn belijdenistekst was in 1959: Hand.1: 8 “gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Een belofte en een opdracht in één tekst!! “Getuigen” in woorden en in daden!! Via Facebook, maar ook in mijn kerk en op straat kom ik aanraking met heel veel christenen….. Het is heel zelden dat ik een christen ontmoet die “getuigt”…….. Je hebt daar geen persoonlijke roeping voor nodig!! We hebben allemaal een Bijbel, waarin onze roeping STAAT!! Christenen zijn vaak met van alles bezig, zijn het zelden met elkaar eens….. Het enige waar niemand commentaar op heeft en waarover geen enkele discussie mogelijk is op mijn GETUIGENIS! Voor mij is dat voldoende! De rest gaat in wezen over allerlei bijzaken. Als allen nu eens de roeping van Hand.1 zouden volgen, dan werden we niet langer geplaagd door de tienduizenden denominaties….. We hebben één Jezus Christus en de gemeente is zijn lichaam….. als het goed is.. maar het is niet goed……. Deze eenheid van Geest bestaat wel, maar is nog ver te zoeken….

 9. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2015 om 1:28

  Thank you dear Dirk, for a wonderful teaching. Any time we want to hear from God, the method is the same: praying, reading the Bible, meditating, talking with godly friends, and patient listening.
  God equips each of us with unique spiritual gifts to help us in our calling. A good list is found in Romans 12:4-8 .
  4 For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function,
  5 so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.
  6 Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them: if prophecy, in proportion to our faith;
  7 if service, in our serving; the one who teaches, in his teaching;
  8 the one who exhorts, in his exhortation; the one who contributes, in generosity; the one who leads, with zeal; the one who does acts of mercy, with cheerfulness.

 10. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2015 om 12:37

  Wat een geweldige waarheid, Dirk van Genderen, goed omdat zo duidelijk eens onder ogen te zien. We weten het vaak altijd wel te vertellen, maar als het er op aankomt, waar zijn wij dan? Als God ons persoonlijk roept, zijn we gauw geneigd te zeggen: ‘hier is mijn buurman/of vrouw, U moet vast deze hebben, die beter is als ik’. Zo zijn wij al gauw geneigd een smoes te verzinnen, om maar niet te hoeven verschijnen voor Zijn aangezicht; en we ergens nog bezig zijn ons te verstoppen net als Adam en Eva, maar je dan ernstig mag afvragen: zien we niet iets over het hoofd?
  Meer zicht krijgen op Gods heiligheid is inderdaad noodzakelijk, vooral in deze donkere tijd waaraan wij zo gewend zijn geraakt, waardoor men het risico loopt zich “veilig” te gaan wanen, terwijl we juist ons moeten gaan uitstrekken naar Hem, Hij die ons wil brengen in het eeuwige Licht.
  Zegen Dirk, in jouw samenwerking met de Heer!

 11. Marco zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2015 om 13:33

  Laten we G’ds Woord zelf laten spreken, Mat 5

  17 Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven.

  18 Ik zeg u met nadruk: Tot de hemelen en de aarde vergaan, zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben. Alles moet eerst volbracht zijn.

  19 Wie tegen de mensen zegt dat het niet zo nauw luistert (en zelfs maar het kleinste gebod afschaft) zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt (en anderen leert dat ook te doen) zal groot zijn in dat Koninkrijk.

 12. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2015 om 16:39

  De heiligheid van de Here God betekend: de “APARTHEID” van de Here God.
  Met wie is de Here God te vergelijken? Met niemand. De Here God is zo Anders als wij mensen ons maar kunnen voorstellen.
  Willen we IETS van Gods Apartheid=Heiligheid ontdekken dan denk ik dat wij ook Gods HEERLIJKHEID zouden moeten zien.
  En dan moet ik weer denken aan Openb 5 en Ezechiël gehele hfdst.1.
  Gods Heiligheid kun je niet los zien van Gods Heerlijkheid.
  En als je Gods Heerlijkheid ziet en ontdekt Wie Hij is en Wat Hij is en Hoe Hij is, namelijk de Enige Waarachtige, de Ene Heilige/Aparte, dan ga je inderdaad onderuit.

  En juist dat moment is het moment dat je ontdekt dat je een zondig mens ben die de Genade= het Bloed van Het Lam, nodig heeft om op te gaan staan en te luisteren naar wat de Heilige, de Heerlijke God, tot je te zeggen heeft. Je bent niet meer bang. Want Hij handelt niet naar hetgeen je verkeerd gedaan hebt, (wat mensen doen) maar Hij handelt naar hetgeen Hij Zelf in Zijn Zoon voor jou heeft gedaan.
  Dat is Zijn Heiligheid/Apartheid en Grote Heerlijkheid.

 13. lida zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2015 om 20:09

  Beste Dirk, Wat mooi dat dit artikel over de Heiligheid van God gaat, want hoe weinig staan we er bij stil.
  Ik hoor wel eens gebeden van andere mensen en denk dan: God is niet je vriendje, Hij is de Hemelse Vader, de almachtige. Geweldig te lezen dat als God door omstandigheden heel dichtbij komt en onze zonden ziet, Hij onze zonden maakt witter als sneeuw, en mogen we met hem weer verder met zoals de voorbeelden een nieuwe taak of een nieuwe richting op.

 14. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juni 2015 om 0:06

  Beste Dirk,
  Vaak vroeg ik me af wat Gods doel is met mijn leven of hoe kom tot mijn bestemming kom en hoe het zit met mijn relatie met de Heer.
  Inmiddels ben ik na mijn zoektocht tot de conclusie gekomen dat God mij roept Hem lief te hebben en mijn naaste. Nu ik de grootheid van de Schepper heb ontdekt en wat hij voor mij heeft gedaan, begrijp ik ook hoe genadig hij is. Het maakt me bescheiden en het maakt Hem des te heiliger. Hij vult mijn ziel met zijn overvloedige Goddelijke liefde, een liefde van het soort dat je niet voor jezelf kunt houden. Als je dicht bij God blijft en je kijkt om je heen dan bemerk je dat er veel van Zijn liefde is uit te delen. In de familie, kerkgemeenschap,werkkring en zelfs in de supermarkt. Ik realiseer me elke dag weer dat “die ander” voor God even waardevol als dat ik dat ben. Ik mag Hem vertegenwoordigen op de plek in mijn leven waar ik sta. Zo komt Hij tot Zijn doel en zo kom ik tot mijn bestemming.

 15. Jan.nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juni 2015 om 13:41

  Ingeschakeld door God was de 27-jarige mijnwerker Evan Roberts, die de Opwekking
  in Wales geleid heeft van november 1904 tot augustus 1905, dus 9 maanden lang en
  gesteund door een grote groep tieners!!! (op één na, allemaal onder de 20 jaar!!!)
  en nagenoeg voor het merendeel ongeletterd).
  Er bestaan genoeg boeken over deze opwekking, ook in de Nederlandse taal.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden