Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ga niet zitten wachten op de oordelen van God… (38 reacties)

Geplaatst op donderdag 2 juli 2015, 14:38 door Dirk A A

Wellicht kent u de geschiedenis van Abraham in Genesis 18, wanneer Hij de Heere probeert te bewegen Sodom te sparen van de ondergang. Hieraan moest ik denken toen ik op internet las hoe diverse Amerikaanse christelijke leiders tekeer gaan tegen het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het homohuwelijk toe te staan.

Deze mensen prediken hel en verdoemenis. Amerika zal nu spoedig zal worden getroffen door Gods oordelen als gevolg van deze beslissing, die ook nog door president Obama met vreugde werd ontvangen.
De houding van deze Amerikaanse predikers is typerend voor nogal wat christenen, ook in Nederland. Ze trekken zich terug in hun eigen ‘evangelische, charismatische of christelijke’ wereldje en wachten tot God hen komt redden, waarna Gods oordeel de rest zal treffen.

Dit is een buitengewoon ongeestelijke houding. Waar is dan onze bewogenheid met de mensen om ons heen? Raakt het ons nog dat zij onderweg zijn naar de eeuwige ondergang?
Kennen wij iets van de bewogenheid van Abraham, in zijn gebed voor Sodom. De Heere had hem verteld: ‘De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonden heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten’ (Genesis 18:20 en 21).

De twee engelen die met HEERE meegekomen zijn naar Abraham, gaan op weg naar Sodom, maar Abraham blijft staan voor het aangezicht van de HEERE. We zien ze staan, Abraham en de HEERE, in de gestalte van een mens, een man. Zo verscheen de Heere Jezus wel vaker in het Oude Testament, ook wel engel van de Heere genoemd.
Abraham komt dichterbij en stelt een vraag die hem op de lippen brandt: ‘Zult U ook de rechtvaardige met de goddeloze wegvagen?’ Het is voor Abraham glashelder dat de ondergang van Sodom en Gomorra dreigt.

Abraham gaat niet op een heuvel zitten kijken naar het moment dat er vuur uit de hemel zal neerdalen op de stad, zoals ook Jona deed, nee, Abraham verootmoedigt zich voor de HEERE en vraagt: ‘Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?’

Kennen wij iets van deze roep van Abraham tot de HEERE? Kennen wij zijn bewogenheid? Zeker, hij voelde zich verbonden met zijn neef Lot die met zijn vrouw en beide dochters in Sodom woonde. Hij wilde hen sparen voor de ondergang, maar hij was ook bewogen met de inwoners van de stad.

De HEERE antwoordt dan: ‘Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen.’
Maar dat is nog niet genoeg voor Abraham. Hij vervolgt: ‘Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de vijftig vijf rechtvaardigen ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad te gronde richten?

En zo gaat Abraham door, tot in vers 32: ‘Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden,’ waarop de HEERE antwoordt: ‘Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.’ Toen ging de HEERE weg en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.
Kennelijk lag daar de grens, bij tien rechtvaardigen. Zover we kunnen nagaan, was er maar één rechtvaardige in de stad, alleen Lot. De Dode Zee is het enige wat ons nu nog herinnert aan de totale verwoesting van Sodom en Gomorra.

De beide engelen worden in Sodom geconfronteerd met de grote zonden in de stad. Alle mannen van de stad verzamelen zich bij het huis van Lot en eisen beide engelen voor zich op, om seksuele gemeenschap met hen te hebben. De grote zonde van Sodom was het praktiseren van homoseksualiteit.

Wij als christenen hebben vaak de neiging om met onze beschuldigende vinger te wijzen naar de zonden en zondaren in ons land. Dat doen sommige Amerikaanse christenen ook nu het homohuwelijk daar gelegaliseerd is, dat doen sommige christenen in ons land ook.

Beste mensen, hoe kijken wij naar de zonde en de ongerechtigheid in ons land? En zeker, de Heere keurt het praktiseren van homoseksualiteit ten stelligste af, maar wil zich ontfermen over iedereen met homoseksuele gevoelens. Zitten we als het ware met onze armen over elkaar te wachten tot God gaat ingrijpen? Zijn oordelen zullen dan natuurlijk over de zondaren komen, en wij zullen worden gespaard, zo denken wij.

Ik wil u ernstig waarschuwen tegen zo’n houding. Hoe totaal anders reageerde de Heere Jezus toen Hij op deze aarde was. Hij gaf hongerigen te eten, Hij genas de zieken en Hij was met innerlijke ontferming bewogen over allen die Hem niet kenden als de Goede Herder.

Het is gemakkelijk om mensen die in zonden leven, te veroordelen. Maar bidt u ook voor hen? Als er tien rechtvaardigen in Sodom en Gomorra waren geweest, had God die steden gespaard. Wij weten de aantallen niet, maar in ons land (en ook in Amerika) zijn er nog veel meer rechtvaardigen.

Laten we niet gaan zitten wachten op de oordelen van God – die trouwens zeker zullen komen, lees Openbaring maar – maar ons verootmoedigen, onze eigen zonden en de zonden van land en volk belijden en de Heere smeken om genade en ontferming.

Veel christenen vandaag zijn zeer kleingelovig. Ze geloven niet dat God nog een herleving, een opwekking, kan geven. ‘We leven immers in het laatste stukje van de eindtijd en de wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Dan zal het geestelijk alleen maar minder worden,’ is de gedachte van velen.
Weten we wel dat er nooit eerder in de wereldgeschiedenis dagelijks zoveel mensen tot geloof komen als juist nu, anno 2015? Zeker, momenteel niet in het Westen, maar wel in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Toch geloof ik dat God machtig genoeg is om ook hier een geestelijke ommekeer te geven, ook in Nederland of waar u ook woont. Daar wil Hij u bij inschakelen. Mensen, ga erom bidden, belijd uw zonden, en laat uw christen-zijn zichtbaar worden!

Ik zie uit naar het moment dat de geestelijke ommekeer in ons land zichtbaar wordt. En misschien wordt het eerst nog wel donkerder en moeilijker voor de gelovigen. Maar wij hebben toch nergens recht op? Wij zijn vreemdelingen, pelgrims op deze wereld, onderweg om voor eeuwig bij en met de Heere Jezus te zijn. Wat een geweldige toekomst wacht ons!
En als lijden, vervolging ons deel wordt in het Westen, het zij zo. Ik bid de Heere dat Hij genade geeft om Hem trouw te blijven, in alle omstandigheden.

Dirk van Genderen

38 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juli 2015 om 17:33

  De macht van het beest666 is funest in onze levens. Als HIJ (de duivel) jou geestelijk doodt, ben je kapot in de macht van anderen.
  In mijn eigen familie heb ik te maken met homo’s.
  De machtsstrijd belemmert ons om dingen te bespreken. Het is dan al gauw bekvechten in een situatie die ontwricht is en duurzaam kapot.

  Geeft dit stof voor gebed?

  Dan zie je voor de troon van de Allerhoogste, dat ‘de neef’ die mij nu smalend uitlacht, als kind wel ‘de eerste liefde’ kende.
  Je vraagt je dan af in het gebed wat er fout is gegaan, structureel, waarom hij niet is doorgestroomd naar een agressieve dienst in de liefde van Christus?
  Voor wie niet geloven is er een oordeel en vuur. Maar misschien is ook dat het einde nog niet.
  Door jouw verhaal, Dirk, zet je sommige mensen misschien wel aan het denken.
  En opent voor hen zich een lange, moeizame weg van herstel.

 2. Comsol zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juli 2015 om 17:57

  Als ik mijn collega’s en wie dan ook vertel over wat er staat te gebeuren, de opname bv.en dat wij geen haar beter zijn dan wie dan ook, alleen wij weten dat er redding mogelijk is, voor iedereen, en je dat alleen maar kan krijgen door te geloven wat Here Jezus voor ons heeft gedaan, dan heb je helaas een gek verklaring te pakken.

 3. Johannes zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juli 2015 om 19:49

  Het is een leerzaam en het nadenken waard artikel. Soms komt het me wat soft en zachtmoedig over, maar als ik bedenk dat dit alles een rechtstreekse opstand tegen de God van de Bijbel is dan rijzen mijn haren vaak torenhoog. Tijdens het lezen kreeg ik telkens de beelden voor me van vrouwen vrijen met vrouwen en mannen vrijen mannen. De wereldwijde gay parades zijn een rechtstreekse proclamatie tegen de God van de Bijbel en bij het zien ervan gruwen wij van het verschrikkelijk zaken die we dan zien gebeuren, tevens is het niet ondenkbaar dat de gelovigen in Christus in de directe toekomst mede hierdoor zwaar vervolgd gaan worden want ze dulden gaan weerwoord. Men is schaamteloos en daar zijn veel mensen ernstig ongerust over en met ons gelukkig veel voorgangers. Laten we zeker voor deze mensen bidden maar ons er ook bewust van zijn dat veel van deze mensen bewust een opstand tegen God creéren hoe erg het ook is.

 4. berend zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juli 2015 om 21:42

  Mijn levensgeschiedenis is heel apart. Iets van kinderen die ik hoorde zingen (de details weet ik niet zo goed meer) deed mij besluiten voordat ik naar de lagere school ging om mijn leven lang nooit te zondigen en zo in de hemel te komen. Het begrip hoogmoed was een stok om een hond te slaan. Op die school werd vaak Berend Botje gezegd of gezongen, dan werd ik kwaad en juist dan gingen ze in een kring om me heen staan om dat fenomeen te bewonderen. Ik dacht bij mezelf: Waarom doen ze dat, ze weten toch dat ze zo in de hel komen?
  Later vond ik de hel te erg en wilde niet aan zo’n geloof meedoen. Een vriend van me waar ik nu geen contact meer mee heb zei heel stellig Jezus was een alchemist. Maar als ik het over het geloof in Jezus had zei hij: De hel, eeuwig leed is onvoorstelbaar.
  Zolang we hier op aarde zijn moeten we iedereen, ook de grootste zondaar of terrorist het behoud toewensen/toebidden.

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juli 2015 om 21:48

  Beste Dirk, ik kan mij helemaal in uw schrijven vinden. Wij moeten begaan zijn met een ieder die de Here Jezus niet kent, en zijn Heilige Geest niet ontvangt en met zich meedraagt.
  Ik die de Here Jezus een lange tijd niet kende, en daarom niet bewust was van een zonde. Leefde toen met de gedachte, dat alle zonde’s, zolang je er een ander geen kwaad mee deed, geestelijk of psychisch, dat dit geen kwaad kon. Maar nu, sinds ik de Here ken, weet ik wel beter. Daarom kan ik mij goed inleven in de ongelovige, zijn denkwijze. Het is het kwaad van de satan die in mensen en wereldse machten schuilt. Het is aan ons om een dienaar te zijn voor de ongelovige. Vele gelovigen lopen met oogkleppen op, …het kruis zijn ze uit het zicht verloren. De Here Jezus leefde hier op aarde, om een dienaar te zijn voor de ongelovige. En zijn leerlingen volgden hem. De ongelovige herkent zijn zonden niet, niet wetend wat hij verkeerd doet. Het is aan ons, jawel …aan ons, om daar verandering in te brengen.

  Vr gr rene posma.

 6. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juli 2015 om 22:38

  En toch: Ninevé werd gespaard niet op het gebed van Jona. Maar op de prediking van: nog 40 dagen en Ninevé wordt onderste boven gekeerd!!
  En opvallend is dat de MANNEN van Ninevé God geloofde en een vasten uit riepen en zich gingen bekleden met…rouwgewaden.
  Ik geloof toch dat de prediking van oordeel zeker wel gedaan moet worden. Jona zijn prediking was zelfs heel…stellig. Niet met een vraagteken en ook niet dat het weleens spoedig zou kunnen gebeuren. Nee, over 40 dagen… Zeker en gewis.

  Soms denk ik dat wij ook zekerder moeten spreken. Maar dan moet je wel zeker weten dat de Here God je een opdracht daarvoor heeft gegeven. Of zijn we vaak net als Jona; we lopen er voor weg…
  Durven we niet met zekerheid spreken..
  Komt er geen bekering-berouw-opwekking omdat wij niet met zekerheid spreken?

 7. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2015 om 15:10

  Ja, waarom komen dan zovelen tot geloof? Juist, omdat de vervolgingen heviger zijn dan ooit. Dat zal ook in West-Europa komen. De demonische geesten zijn hard bezig de mensen te misleiden met allerlei vreemde leringen. Dat vindt vooral in Amerika en West-Europa plaats. Wat moeten wij dan doen met de eindtijdleer? Ik ben ook van mening dat wij getuigen maar dat is niet altijd even makkelijk. En iedere dag zie ik op internet de gruwelijkste martelingen die onze broeders en zusters moeten ondergaan in andere werelddelen. Israël komt nu ook steeds meer in het nieuws. Het is de steen die te zwaar is voor de natiën om die te heffen. De Here komt. Dat weten wij zeker. Veel tijd hebben wij niet meer. Daarom laten wij in onze eigen omgeving getuigen en bewogen zijn over onze naasten. Dat is zeker een Bijbels gegeven, dat de poel des vuurs te erg is voor woorden. Wij kunnen alleen krachtige getuigen van de Here zijn als wij de Bijbel bestuderen, ons gebedsleven niet laten verslappen en doen wat in de Bijbel staat: dus praktisch uitvoeren wat er staat geschreven. God heeft helemaal geen moeilijke instructies gegeven, omdat dit voor veel mensen al heel moeilijk is om vol te houden. Maar als wij ons het evangelie niet schamen, zal God geestelijke genezing schenken en worden wij vrij van de vrees voor mensen.

  San

 8. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2015 om 22:17

  Wijzen op de zonden van ongelovigen kan heel hoogmoedig zijn. Eerst de balk in onze eigen ogen zien, en dan pas de splinter bij de ongelovigen. Wij christenen zijn geen haar beter dan ongelovigen, wij zijn anders dan hun door het Bloed van de Heere Jezus dat voor ons en mij persoonlijk heeft gevloeid aan het Kruis van Golgotha tot vergeving van al onze en mijn zonden.

  “Christians Aren’t Perfect, Just Forgiven” Vertaling: “Christenen zijn niet perfect, alleen maar vergeven”.

 9. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2015 om 13:48

  Over het thema, oordelen en veroordelen, wil ik nog eens in herinnering brengen het volgende: Op Goede vrijdag wandelen wij (Heemkundevereniging) ‘s avonds langs 14 wegkruisen (Staties). Bij de 1e-statie lezen wij: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij lezen hierna, een toepasselijke overweging voor, die ook voor dit commentaar mijn reactie is:
  Veroordelen, beoordelen, oordelen. Hoe vaak doen wij dat in het dagelijks leven. Beoordelen wij mensen naar afkomst, huidskleur geloof, rijkdom, kleding, leeftijd, seksualiteit enz. en hoe vaak blijkt ons eerste oordeel onjuist? En hoe vaak veroordelen wij mensen daarom, en hoe vaak zelfs onterecht, en wat nog erger is, hoe vaak heeft dit gevolgen voor deze mensen? Gevolgen voor hun gezin, hun baan, hun levensvreugde etc. Laten wij hier eens over nadenken op weg naar het volgende (weg-) Kruis.
  Tot slot een gezegde van Moeder Theresa, wat ook toepasselijk is voor dit thema:
  Moeder Theresa zei ooit dat ze nooit zou deelnemen aan een antioorlogsdemonstratie, waar je ook een antihomodemonstratie voor kunt invullen. MAAR, voegde ze toe: Als je een pro-vredesbijeenkomst organiseert, zal ik er zijn. Hub.

 10. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2015 om 16:34

  Ik denk dat wij alles moeten doen wat in onze macht ligt:

  * verwachtend, afwachtend bidden voor onze naasten dichtbij en ver weg…
  * werken, beide om hun ogen te openen en te waarschuwen, door hen te wijzen op de Verlosser en het
  komende Oordeel…. en de werkers hierin te steunen met gebed en financiele middelen
  * met liefde-werken in noodzaak en omstandigheden van onze naaste… dichtbij en ver weg
  * en waar mogelijk, in ons eigen leven en/of publiekelijk, helpen tegenwerken tegen het kwaad dat
  voortvloeit als een machtige satanische stroom om al het goede op te slokken, in de verdediging
  van….en mocht het mogelijk zijn, uitstel van de komende oordelen

  Het is een full-time job, waarin wij allen, maar ik zeker, veel te kort kom door de veelvuldigheden van ons leven. Och Heere Jezus, sta ons bij!

 11. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2015 om 17:16

  Dirk, als je de tekst in Openbaringen 3 vers 10 goed leest, gaan de echte christenen niet door de grote verdrukking, dat zou ook niet logisch zijn.

  Er is immers in deze tijd maar een klein deel van de christenen nog op aarde in vergelijking met de vele christenen uit de afgelopen eeuwen.

  Zij verblijven in het paradijs, ik denk niet dat deze christenen terug moeten naar de aarde om deel te nemen aan de grote verdrukking

 12. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2015 om 17:31

  Thank you dear Dirk for a very good word. Indeed so we must start first with our self, Confession ! We must bring our sins daily to the only one who can take it away – God! Let your conflation be precise. Confession implies renunciation, the putting off of sin.
  We need to love our neighbor as our self, help him in love, we love the sinners, not the sin!
  By showing the world how we confess daily our sins, we will help the world to see our Good Lord, that he will recive them as well and keep us all.
  7 The LORD will keep you from all evil; he will keep your life.
  8 The LORD will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. (Ps.121)

 13. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2015 om 18:56

  Dirk, mijn hoop en mijn verwachting is niet te hoeven sterven, maar bewaard te blijven tot zijn wederkomst, en mocht het onverhoopt toch ge beuren, dan is mijn vaste overtuiging, dat ik mag worden gewekt om de Heer tegemoet te gaan in de lucht bij Zijn verschijning, en alzo voor altijd bij de Heer te zijn.

 14. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2015 om 19:41

  Shalom Dirk en brs en zrs.

  Naar mijn bescheiden mening is de weg voor het volk van Nederland de weg die DANIEL VOLGDE.
  HIJ GING voor en vereenzelvigde zich met het hele volk in zijn gebed en verootmoediging.
  De zegen voor Nederland is gelegen in het zegenen van Israel (geheel Israel cq het Joodse volk).
  Want nog steeds ook voor de goyim geldt wie U Israel zegent wordt gezegend, wie u vloekt (achterstelt) wordt vervloekt. Zonder verzoening met onze Joodse broeders en zusters geen opwekking.
  Als je broeder of zuster iets tegen je heeft, ga heen en verzoen je eerst.
  Hoe kan de kerk Israel tot jaloersheid brengen?? Door hun jaloezie op Israel af te leggen te belijden en hun vergeving te vragen. Dit geldt voor heel Nederland in ons geval.

  allen een gezegend shalom in JESJOUA HAMASSJIACH. jullie oude br lou.

 15. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2015 om 19:56

  Dat Amerikaanse predikers (niet per se het “hel en verdoemenis”-type) bezorgd zijn, komt omdat het Hooggerechtshof niet de macht heeft om deze beslissing te nemen. De Federale regering heeft te veel macht gegeven aan de rechterlijke macht. Het is in feite een onwettige beslissing die tirannie kan voortbrengen.
  Bovendien: als de Federale regering geen speciale autoriteit heeft op een bepaald gebied, komt dit toe aan de Staten met de inwoners. Volgens de Constitutie bemoeit de rechterlijke macht zich niet met zaken die huwelijk en gezin aangaan. Ik denk dat er best wel reden kan zijn om Gods oordelen te verwachten als een land als de VS zo duidelijk gaat afwijken van hun Constitutie, waarin vertrouwen op God tot uiting werd gebracht. Nee, ze zijn geen theocratie, maar toch zegent God een land waarvan de leiders hun vertrouwen op Hem hebben gesteld.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2015 om 20:34

  Als Jezus zoveel moeite doet om Zichzelf aan één moslim bekend te maken, hoe lui, slap en krachteloos zijn de meeste christenen, wanneer zij niet de moeite nemen om Jezus ZICHTBAAR te maken in een eenvoudig getuigenis! Bijna iedere christen heeft het druk met zijn eigen “heil en redding” en hebben geen oog voor de vele vaak ongelukkige, hongerige, ongelovige mensen, die christenen niet anders kennen dan betweters en een groep die elkaar onderling al eeuwenlang bestrijden…….Mijn troost is, dat christenen die elkaar bestrijden, uiteindelijk één en dezelfde Jezus Christus belijden….. Waar zijn wij als christenen bezig? Kort geleden las ik 1 Petrus 2. Ik citeer er één vers (4) uit: “4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar….” Als we zelf niet weten wat we moeten getuigen, dan hebben we nog een hele Bijbel om Jezus ZICHTBAAR te maken. Geen tijd?? Wat is een uurtje per dag op de eeuwigheid??? Of laten we ons leiden door de gevaarlijkste en meest verslavende verleider van deze tijd, dat “entertainment” heet?
  Graag haal ik wel eens het verhaal van Hagar bij de bron aan: Schiep God voor Hagar een bron in de woestijn?? Als u ja zegt, dan wordt het tijd om het verhaal in Genesis 21 eens zelf te lezen….. Wat gebeurde er? “Toen opende God haar ogen en ze ZAG de BRON”!!! Vaak zitten wij bovenop de “BRON” maar hebben er geen oog voor, omdat we alleen met onszelf en ons eigen verdriet bezig zijn…… God vervolgde met het allerbelangrijkste: “STA OP en geef het kind te drinken…….” Voor mij het mooiste beeld van evangelisatie!

 17. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2015 om 21:23

  Wat wij nodig hebben in deze tijd, zijn Geest vervulde Christenen die het woord met vrijmoedigheid willen spreken. Als deze taak alleen op de voorganger gewenteld wordt, raakt hij overbelast en overspannen. Het is niet Bijbels dat alleen de voorganger het geestelijke werk doet in de gemeente. Wij zijn geroepen om te getuigen van onze Heiland. Dat staat in Handelingen 1:8. Maar we kunnen pas getuigen als wij geheel vervuld zijn met de Geest. Zie Efeze 5:18 SV. Dan zullen wij woorden spreken met vrijmoedigheid. Handelingen 4:8,31.SV Getuigen is niet alleen met woorden maar met daden. 1 Joh 3:18 SV. De tijd is kort en de wereld met haar begeerlijkheden gaat voorbij. Waarom nog leven voor de tijdelijke zaken van het leven? Laten wij ons oog richten op de Here Jezus! Dan zullen wij waarlijk wijs met onze tijd en energie omspringen. De boze wil ons steeds verleiden dag en nacht en wacht totdat wij in een zwak moment getroffen kunnen worden met één van zijn vurige pijlen. Zie Efeze 6:16 SV. Daarom is het noodzakelijk waakzaam en nuchter te zijn en steeds bereid zijn Hem te verwachten.

  San

 18. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2015 om 11:25

  Met de instelling van ‘geef die zondaren hun verdiende loon, verderf ze’ zitten we er volkomen naast.
  En missen, of hebben gebrek aan Goddelijke liefde.
  Wat een geduld heeft Hij wel met mijn persoon gehad. Want afdwalingen wie bemerkt ze? En soms is/komt de ijver voor Gods huis zonder verstand, en worden daardoor zielen beschadigd.
  Wanneer we alles van onszelf afleggen en Christus aandoen kunnen wij de nood van anderen mee helpen dragen.
  En mogen gaan staan en lopen in de reeds tevoren toebereide werken van God, om die te doen (Efeze 2:10) waar staat ‘Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’.
  Wanneer we Hem zo blijven verwachten, zullen we ook in de ure der verzoeking welke over de gehele wereld komen zal HEERLIJK UIT-GERED worden.
  Door velerlei verdrukkingen mogen we het Koninkrijk Gods straks binnen gaan. Wanneer de laatste ziel is toegevoegd. ‘Totdat de volheid der heidenen binnengaan'(Rom. 11:25).
  Jezus onze Hogepriester is voor eens en altijd binnen gegaan in een Heiligdom dat niet door mensenhanden is gemaakt, alwaar Hij voor ons bidt en pleit, dat ons geloof niet zal ophouden.

 19. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2015 om 11:41

  Wij christenen zijn de gemeente. Wij zijn in eenheid met Christus verbonden. Wedergeboren, onderhouden door een levende relatie te onderhouden met de Here Jezus. Wij bidden tot de vader, de zoon en de heilige geest.
  Van velen is, uit ervaring krijg ik dan te horen… hun geloof verflauwd is of kwijt zijn doordat de kerken en gemeenten waar zij toebehoren of nog zijn, een opgelegde leer voorschrijven. Velen van hun zijn daardoor verstikt en verlamd door de dictatuur van vele kerken en gemeenten. De dictatuur is ontstaan in de tijd dat het Romeinse rijk het christen-zijn overnam. Satanische machten maakten het mogelijk een valse leer in te voeren. Maar door de eeuwen heen heeft de Here God altijd zijn opwekkingen voortgebracht. Tot heden ten dage zijn er christenen die het evangelie aanhangen van de eerste christenen zoals in handelingen zijn omschreven. Tot die gemeente behoren wij, en dat zal in toekomst een krachtig getuigenis worden. Zowel voor de joden en overige volken. Deze opwekkingen waar wij nu al getuige van zijn, zijn allang begonnen in vele landen waar christenen vervolgd worden. Ook voor velen voor ons zal dat gelden in het rijke westen. Wij worden beoordeeld over onze dienende relatie die wij onderhouden met de Here Jezus. Een dienende christen zijn in de samenleving die geregeerd wordt door zonde, in al haar facetten. Daarin zouden wij het kruis, dat de Here Jezus al voor ons heeft gedragen heeft, hierin zijn voorbeeld moeten volgen.
  Het is tijd, of voor velen al te laat als zij het kruis uit het zicht zijn verloren. Maar de ware christen mag zichzelf niet verloochenen, en heeft de taak om over het evangelie te getuigen. De Here God kijkt in je hart en in je ziel. Hij kijkt naar u. Dit aardse leven is maar vergankelijk, het heeft geen eeuwigheidswaarde.

  Vr gr rene postma

 20. reino zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2015 om 21:11

  Ik ben het helemaal met je eens. Hoe erg is het dat wij als christenen niet in de eerste instantie een houding van liefde hebben naar mensen die homoseksueel zijn maar een oordeel, een veroordeling. We hebben het tot ons stokpaardje gemaakt en het als de ergste zonde gemaakt die er bestaat. Maar hoeveel mensen die dit vinden, zijn eerlijk, liefdevol, zondigen niet met het internet, vele christenen zijn seksverslaafd. Je houding naar een ieder die zondigt hoort nooit een agressieve, liefdeloze houding te zijn. Dan heb je nog nooit ook goed naar je eigen zonden gekeken, of je hebt zoals velen besloten dat jouw zonden niks betekenen als je de homoseksuelen veroordeelt. Hoe moet het zijn als je er mee worstelt, en je steeds met gelovigen te maken hebben die je veroordelen, afwijzen. Wat een hoogmoed! Kijk eerst maar naar je zelf in de spiegel voordat je met stenen gaat gooien.

 21. Liesbeth van der Hoop zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2015 om 21:40

  We kunnen gelukkig nog bidden! We zijn niet machteloos. Alles is mogelijk voor een ieder die gelooft. In Zijn liefde en opstandingskracht verbonden. Satan is doodsbang voor het gebed van een christen. Daarom lijkt bidden vaak zo onaantrekkelijk, omdat er tegenwerking is vanuit het rijk der duisternis. Maar geef het niet op: Jezus komt spoedig!

 22. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2015 om 23:35

  Vooral de evangelisten komen hier goed aan hun trekken, zo te zien. Dat er nog maar veel nieuwe gelovigen mogen worden toegevoegd!
  Helaas komen die dan uit een wereld die verloren is in zonde en schuld, in een macht van het kwaad die (ook dankzij het internet, de media, het onderwijs, de muziekindustrie en de geest van deze tijd, ‘mind control’ en hersenspoeling) een voet aan de grond heeft.
  ‘Macht666’ is gevestigde orde, beheerst de financiële wereld, de overheden met hun legers en politieapparaten. En daarmee de straat. Ook ons normale dagelijkse leven. En daarmee de werkvloer waarop men zou willen evangeliseren, om mensen te bereiken met het goede nieuws van de verlossing die mogelijk is door de Geest van Jezus Christus.
  Dit woord echter is een oproep aan de wedergeboren ouderen. “Baant de wegen des Heeren”.
  De macht van het beest heeft vaste voet aan de grond, kinderen groeien op in dat kwaad.
  De enige manier om dat kwaad te overwinnen, is in wegen in de wetten des Heeren.
  Soms zijn die wegen er niet, daar hoef je jong bekeerden niet mee lastig te vallen, maar wij ouderen hebben de taak om ‘de komst des Heeren’ mogelijk te maken. De orde is duidelijk. Aan het hoofd staat de Heer Jezus. Hij voorziet ons van informatie en stelt Zich voor als de koning der Joden. Het volk Israël moet die wegen dus ook kunnen zien, liefhebben, omhelzen en begeren om te gaan! Dat kan alleen maar geschieden onder de leiding van Israëls God.
  Vervolgens komen wij lekker mee in deze komst, tot ‘de avant garde’ voorbij is en de meer degelijke systemen aan bod komen.

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juli 2015 om 16:12

  Naar mijn mening moeten we niet (alleen) kijken naar hoe christelijke vanzelfsprekendheden zoals de Zondagsrust en een huwelijk exclusief tussen één man en één vrouw door partijen als d666 op het goddeloze altaar worden gelegd, maar ook zien en voor ogen blijven houden dat er buiten dit alles om ook nog een geestelijke wereld bestaat. Met andere woorden ach en wee roepen als er wéér een stukje christelijke zekerheid wordt ingeleverd dat helpt niet veel. Verder kijken dan onze christen neus lang is echter wel. Gebed blijft nodig ook al lijkt het of alles om ons heen afgebroken wordt en /of instort.

 24. Ivon zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juli 2015 om 22:43

  Heel mooi artikel en comments!

 25. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juli 2015 om 23:09

  Hallo Dirk,

  Héél goed artikel!!!

  Maar ja, Sodom enz. werden vernietigd omdat er te weinig rechtvaardigen waren.

  De vraag, wat is een rechtvaardige?

  Enrique

 26. Loes zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juli 2015 om 12:42

  Ikzelf denk: deze Amerikanen spreken nog. In ons land spreken wij alleen op onze CIP forums en daardoor laten wij niet Gods woord klinken heel veel ongelovigen geven in gesprek juist aan dat de Goddelijke waarden juist heelheid en vrede geven.
  Moslims creëren een IS omdat we wereldwijd alles goed vinden onder de noemer van liefde, als zij gaan zien dat wij naar Gods normen spreken en gebedsdagen hierover houden, krijgen zij respect, dat heb ik persoonlijk meegemaakt tijdens een gebeds tiendaagse, hun Imam sprak met groot respect over ons vasten en aanhoudend bidden, dan herkennen zij in ons dat we serieus en rein willen leven men ging evangeliseren in die dagen in cafeetjes waar de moslims tezamen kwamen bezoeken. Zij waren zeer benieuwd naar die Jezus die wij willen volgen, dit is ook een opening om met hen in kontakt te komen plus ons woord te laten klinken, zij denken zo extreem over de Gay scene omdat niemand van de gelovigen hier iets oprecht van durft te spreken en dat kun je juist dan in bewogenheid doen, ook zij weten van hun eigen mensen die hiermee worstelen.
  Jezus en de Dicipelen waren ook heel duidelijk, liefdevol maar spraken de zonden ernstig aan, ik ervaar al langer dat er in kerken niemand iets durft te zeggen omdat er direct wordt gezegd dat je oordeelt maar het is juist, er is Liefd. Als je dit bespreekt en veel jeugd zien dat dubbele in ons als gelovige, Gods Woord is overduidelijk en wij die geen mening durven hebben.
  Laten we gebedsforums landelijk door alle kerken gemeentes heen openen, er is Skype en er is Lifestream doen we hier wat mee, geweldig zou het zijn dat we een 24 gebedsorganisatie zouden kunnen openen, als land waar de meeste vuiligheid ontstaan is, zodat we Gods hart kunnen mogen beroeren om hulp in wat geen mens alleen kan bewerken maar wel die Grote God van ons die zegt: durf mij te vragen, durf Grote hulp te vragen opdat Hij gezien wordt.

 27. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juli 2015 om 13:38

  Een vervolg.
  Ezechiël 16:49-50 , Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sódom; hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren; maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet.
  En zij verhieven zich, en deden gruwelijkheid voor Mijn aangezicht; daarom deed Ik ze weg, nadat Ik het gezien had.
  Herkennen we onze maatschappij hierin?
  Héél hoofdstuk 16 is meer dan lezenswaard!
  God spreekt niet over homosexualiteit in hfd.16 en ook niet in Genesis, wij doen dat wel en veroordelen Sodom hiervoor. Natuurlijk kwam dat er veel voor, net als in onze maatschappij, een maatschappij die in vs.49 beschreven wordt en is niet goed te keuren.
  Judas1:3-11; vs.7, Sodom enz., die ander vlees zijn nagegaan. Ander vlees betekent geen mensenvlees
  maar engelenvlees.
  Sex met engelen, de zonen Gods enz. Er ontstond een situatie van vóór de zondvloed. Dit was de gruwelijkheid en het gevaar voor God.

  Israël heette vroeger het land Kanaän. Kanaän had sex met zijn grootvader Noach en kreeg de vloek van hem. Zijn vader Cham trad niet op.
  Van Noach wordt vermeld dat hij zuiver was in al zijn geslachten. Waarschijnlijk had zijn vrouw besmet DNA, voortgezet in de lijn Cham – Kanaän.
  Uit de lijn Cham – Kanaän zijn verschrikkelijke volken voortgekomen, zie Gen.10:6-20.

  Noach leefde na de zondvloed nog 350j. = 7 maal 50 jubeljaren. God werkte via de lijn Sem verder.
  Dan zijn zoon Arfachsad, geboren toen Sem 100j. was. (Vergelijk dit Abraham – Izak, beiden in het 2de jubeljaar).
  Abraham werd geboren toen Noach 300j. was, in het 6de jubeljaar.
  Sem leefde na de geboorte van Arfachsad 500j.
  Hoe vaak zal deze familie samen met Noach en Abraham rond de tafel gezeten hebben en over de wereld van vóór de zondvloed gesproken hebben?
  Herkende Abraham dit in Sódom enz.?

  Ik hoop dat één en ander een ander licht op de situatie geeft.

  Nog dit; Lot vroeg God of Hij Zoar wilde sparen en God deed het.

  Enrique

 28. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juli 2015 om 19:36

  God spreekt idd niet over homosexualiteit, maar over schandjongens. Koning Saul moest de schandjongens uit het land verdrijven. Verder staat er in de Bijbel:”mannen die bij mannen liggen”. Het woord homo bestond niet in de Bijbel. En in mijn Bijbel staat ook niet dat Kanaän sex had met zijn grootvader. Er staat dat Cham, toen hij zijn vader ontbloot zag liggen, zijn broers ging roepen om naar hun vader te komen kijken. Maar de broers namen een kleed en gingen achterwaarts om hun vader te bedekken. En daarom werd Kanaän vervloekt. Ik snap alleen niet waarom de naam Kanaän genoemd wordt om die te vervloeken, want CHAM had het toch gedaan? Kan jij dat misschien uitleggen Dirk? En hoe kan je nu sex met engelen hebben? En ander vlees betekent, volgens mij, dat het niet vrouwen waren, maar mannen. Dit is geen aanval op jou hoor Enrique, maar ik vind het allemaal zo vreemd wat je schrijft. Allemaal verder een gezegende week. Florianne

 29. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juli 2015 om 16:02

  Shalom allen die dit lezen. Dirk, sterkte met alles waar je mee te maken krijgt, ook op deze site.

  Ik zat deze week op verschillende sites te lezen. Wat mij enorm raakte, de kinnesinne en het elkaar de mantel uitvegen, omdat inzichten verschillen.
  Het is toch samen met alle heiligen, ieder heeft toch zijn of haar taak in het geheel van de kahal van Yeshua.
  Herkennen anderen in ons de Massjiach? Het is niet: zij moeten zich bekeren, nee ik moet tesjoeva doen. Er rolt een grote nachtmerrie van de boze over deze wereld, en in Ezechiel staat dat als de wachter niet waarschuwt, dan is hij medeschuldig.

  Laat uw geestelijke leiders geen rust, en ook elkaar niet. Wat je ziet en hoort, breng het aan het licht.
  Geen dialogen met afgoderij en dialoog met het ultieme kwaad, heb erbarmen met hen die in de ban zijn van de afgod allah en welke afgod dan ook. Laat zien wie Yeshua is in jouw leven.
  Open je hart, maar zwijg niet.
  Luister en zie naar voorgangers die er echt bewogen voor gaan. Volg hen na.
  Allen sterkte toegebeden. Dirk, houd vol.

  Jullie br lou. shalom.

 30. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juli 2015 om 16:42

  Florianne:
  In Genesis 9: 18 staat geschreven dat Kanaän een zoon is van Cham. Hij zal van een gelijke geestesgesteldheid geweest zijn als zijn vader. Ook in de Bijbelse Encyclopie staat uitgebreid over Cham en zijn nakomelingen geschreven.
  Engelen staan onder de mensen, 1 Korintiërs 6:3 en het zijn dienende geesten, Hebreeën 1 vanaf vers 13 t/14.
  Ik hoop dat je hieraan iets hebt, je kunt ook in de Bijbelse Encyclopedie veel meer over Engelen vinden.

 31. waterlelie zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juli 2015 om 21:19

  Florianne
  Dit heb ik gelezen:

  Waarom doet Noach dat? Het kan zijn dat hij in de jongste zoon van Cham iets heeft gezien dat ook bij zijn vader aanwezig was, namelijk een afwijkende houding met betrekking tot naaktheid/seksualiteit. In dit geval: ‘zo vader, zo zoon’. Maar ik geloof dat er een meer voor de hand liggende oorzaak is voor de uitspraak van Noach. Hij was een profeet, die in 2 Petrus 2:5 ´de prediker der gerechtigheid’ wordt genoemd. Voor mij staat vast dat hij hier profetisch heeft gesproken. Hij heeft als het ware in de toekomst gezien hoe het met Kanaän zou gaan.

 32. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juli 2015 om 10:28

  Dank je wel Lies en Waterlelie. Dat Kanaän vervloekt wordt i.p.v. Cham begrijp ik nu. Maar waar staat dan dat Kanaän sex heeft gehad met zijn grootvader? Weet iemand dat? En wat de engelen betreft is het mij ook nog niet helemaal duidelijk. Engelen zijn idd dienende geesten. Er staat GEESTEN. En geesten kan je niet zien. In Sodom en Gomorra zijn ze ander vlees nagegaan. Maar als je geesten niet kunt zien kunnen dat geen engelen zijn geweest. Ik ga tegen niemand in, maar ben alleen erg geïnteresseerd in waar het staat van het nalopen van de engelen. Alvast bedankt voor de reactie. Vriendelijke groeten. Florianne.

 33. waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juli 2015 om 11:29

  Florianne:
  Mijn persoonlijke inzicht: Als Adam van God een vrouw aan zijn zijde krijgt dan zegt Adam: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. (een man zal daarom ook zijn ouders verlaten en zijn vrouw aanhangen wat die zij !!één!! vlees.) Eva is namelijk gebouwd uit de rib van Adam (Gen 2:22/23)
  Dus als de man gemeenschap heeft met zijn vrouw dan is dat ‘één’ vlees.
  Ander vlees na lopen is dan ook: man met man/vrouw met vrouw, want die worden nooit één vlees.
  Volgens mij wordt nergens in de bijbel vermeld dat Kaaän seks heeft gehad met Noach.
  De mannen van Sodom zagen de engelen gewoon als mannen en dus niet als engelen. We lezen dan ook steeds dat als de engelen in Sodom aankomen dat er meerdere keren gesproken wordt over hen als: mannen.
  Dus de mannen van Sodom wilden gemeenschap met de mannen die bij Lot op visite waren gekomen.
  Gen 19:5 en 10 en 12.en 16

 34. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juli 2015 om 18:13

  Dank je wel Waterlelie voor je uitleg. Dit is precies wat ik ook dacht over ander vlees nalopen. En idd in Sodom dachten ze dat het gewone mannen waren. Want met Engelen kan dat nooit. En wat Noach betreft er staat ook nergens in de Bijbel van sex met Kanaän. Wat ik eerder al geschreven heb is Kanaän vervloekt, omdat zijn vader Noach uitlachte om zijn dronkenschap en naaktheid. Nogmaals heel erg bedankt. Zo kan het dus ook, dat de dingen met liefde uitgelegd worden aan elkaar.

 35. Enrique zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 om 22:58

  Beste Florianne,

  Mag ik dit verzoek tot u richten waar de tekst in de bijbel staat waarin te lezen valt wat u schrijft
  van: Kanaän is vervloekt omdat hij zijn vader Noach uitlachte om zijn dronkenschap en naaktheid?
  Ik kan het niet vinden.
  Alvast bedankt.

  Enrique

 36. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 10:12

  Enrique
  je stelt de vraag aan Florianne en die zal wellicht antwoorden. Maar hier mijn inzicht:
  Cham ziet de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broeders. Hij deed er dus niets aan maar ging het …(door) vertellen!) Hij ging er mee aan de haal.
  Zijn 2 broeders daarentegen deden het tegenovergestelde. Zij zorgden ervoor dat hun vaders naaktheid bedekt werd en dat deden zij op de juiste discrete wijze.
  Toen hun vader ontwaakte en !!VERNAM!! wat er gebeurd was en hoe zijn 3 zonen elk op hun eigen manier daarmee om waren gegaan, vervloekte hij de zoon (nageslacht) van Cham. Omdat Cham op de onjuiste wijze met de naaktheid en dronkenschap van zijn vader was omgegaan. (=Niets doen , maar wel door vertellen)
  De les voor ons: hoe ga je om met iemand anders zonde/fout gedrag. In dit geval : Noach die zich door dronkenschap geheel had ontbloot.(=fout/zondig gedrag) Terwijl de naaktheid door de Here God zelf juist was bedekt met vellen van dieren toen Adam en Eva zagen dat ze naakt waren.
  De 2 broeders hadden dat goed begrepen en geleerd van hun ouders. Zij wandelden in de voetsporen van Gods Geest. En handelden juist. Cham daarentegen deed het vanuit de geest van de boze.
  Hier ontdek je reeds de 2 wegen die door de hele geschiedenis van de mens heen gaat. . De smalle en de brede weg. Vraag: welke weg bewandelen we?

 37. Maartje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 23:16

  Het is zo moeilijk om te getuigen tegen homo’s, zelfs gelovige mensen zeggen ja er tegen dat zij zo worden geboren. God schiep de mens toch volmaakt? Is het ook niet dat je tegen moet strijden als alle verkeerde dingen? En zelf voor bidden, maar wij moeten ook helpen. Dit vind ik jammer dat het goed gepraat wordt. Strijd om het waarde geloof.

 38. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 juli 2015 om 10:13

  Beste Waterlelie,

  Florianne heeft niet meer gereageerd, waar ik op gewacht heb.

  Jij gaf mij een wat dieper gaande antwoord, waarvoor mijn dank.

  Nu kan ik er zelf veel meer over zeggen, maar uit de reacties blijkt dat men hier niet meer verdraagt.
  Noach werd door Kanaän gecastreerd, dit had met de ´vierde zoon` van Noach te maken.
  Je kunt hier notitie van nemen op: JewishEncyclopedia.com

  Met vriendelijke groet,

  Enrique

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden