Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Winst maken met geaborteerde kinderen (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2015, 9:25 door Dirk A A

Lichaamsdelen van geaborteerde kinderen te koop voor 60, 80 of 100 dollar per stuk. Handjes, voetjes, levertjes, hartjes, huid… Zelfs complete geaborteerde kindjes worden verhandeld als koopwaar. Het schandaal rond de Amerikaanse abortusorganisatie Planned Parenthood wordt steeds schokkender. Dit blijkt uit video’s, gemaakt met verborgen camera’s. Het is al verschrikkelijk dat ongeboren kinderen worden geaborteerd, nog vreselijker is het, dat ze, nadat ze vermoord zijn, ook nog eens worden verkocht. De daders zullen eenmaal verantwoording af moeten leggen aan God.

Het schandaal rond Planned Parenthood breidt zich steeds verder uit. Planned Parenthood schendt de Amerikaanse wet, die verkoop van lichaamsdelen van ongeboren kinderen verbiedt. Het lijkt mij dat hun vergunning om te aborteren per direct moet worden ingetrokken.
Eén van de met een verborgen camera geïnterviewde medewerkers van de abortusorganisatie gaf aan met de extra winst wel een Lamborghini te willen kopen. Een andere geïnterviewde liet weten – indien gewenst – compleet intacte ongeboren kindjes te kunnen leveren.
Een aanzienlijk deel van de Amerikaanse politici wilde na deze onthullingen de subsidie van zo’n half miljard dollar per jaar aan Planned Parenthood stoppen, maar de meerderheid van de parlementsleden was hierop tegen bij een stemming.

Of dit soort praktijken ook elders in de wereld voorkomen, vraagt u zich wellicht af? Het zou mij in ieder geval niets verbazen.

Ongeboren kinderen worden de dood ingejaagd, wereldwijd. Dit zou wel eens het grootste kwaad kunnen zijn in de hedendaagse geschiedenis. Een genocide van ongekende omvang. Elk jaar 50 miljoen, sinds 1970 al meer dan 1,5 miljard. De baarmoeder zou de veiligste plaats op aarde moeten zijn, maar het is de gevaarlijkste plaats geworden.
Onbegrijpelijk dat we hier niet tegen in opstand komen. Waar blijft de VN die zegt op te komen voor de rechten van alle mensen? Zijn ongeboren kinderen geen mensen?

Veel werkers in abortusklinieken beseffen niet wat ze doen. Ze denken mensen te helpen. En toch, en toch… ik heb het al diverse keren gelezen van mensen die voorheen in abortusklinieken werkten, dat ze diep van binnen beseften dat er iets niet klopte.
O lieve mensen, bid dat God de ogen van aborteurs en van alle werkers in de klinieken in één keer opent. Dat ze zullen zien waar ze mee bezig zijn. Dat dit zal stoppen. Voor onze God is toch niets te wonderlijk?

Bid voor zwangere meisjes en vrouwen die op het punt staan hun kindje te laten aborteren. Dat de Heere hun zal laten zien en voelen dat hun kindje wanhopig naar hun liefde verlangt en dat hun kindje straks in doodsnood zal zijn als de aborteur zijn gruwelijke moord begaat.
Bid voor politici, dat ze de moed zullen hebben in opstand te komen tegen de abortuspraktijk. In Amerika, in Nederland, overal.

Het is supergoed dat door de geheime opnamen in Amerika de duistere moordpraktijken naar buiten komen. In de laatste video zijn losse handjes, voetjes en armpjes te zien. Afgerukt, verbrijzeld, afgesneden. Het zijn IS-praktijken. Onthoofdingen, maar dan in de moederschoot.
De VN komt niet in actie om de abortusklinieken te ontmantelen. Integendeel, de VN promoot wereldwijd het recht op vrije abortus. De dood regeert. Het leven wordt vermoord.

Abortusklinieken krijgen soms de verhullende naam gezondheidskliniek. Hoe ziek moet je zijn om zoiets te verzinnen. Alsof de aanstaande moeder gezond moet worden gemaakt. Een zwangerschap is toch geen ziekte!
Het bloed, zo zegt Genesis 4:10, roept van de aardbodem tot God in de hemel. God ziet het wat er gebeurt in deze duistere moordspelonken, ook al probeert de abortusindustrie dat zorgvuldig te verbergen.
Roept zo ook niet het bloed van alle geaborteerde kinderen vanaf de aardbodem tot God in de hemel? Laten we hier niet lichtvaardig over denken. We roepen Gods oordelen over ons heen door onze ongeboren kinderen op te offeren aan de goden van vrijheid, welvaart, gezondheid en luxe. Wat kunnen we anders doen dan tot de Heere naderen en Hem vragen of Hij Zich over ons land wil ontfermen.

Heel wonderlijk is de Heere tijdens de zwangerschap in de moederschoot een klein mensje aan het weven (Psalm 139). Terwijl Hij bezig is, wordt Zijn boetseerwerk ruw verstoord als de aborteur Zijn kunstwerk vernield. En dat gebeurt niet zomaar een keertje, maar miljoenen keren per jaar. Elke abortus is een zondeval, een vernietiging van weer een nieuwe schepping. Dit (piep)kleine kindje, dat op aarde niet welkom was, is welkom bij de Heere Jezus, in de hemel.

Ooit zullen de aborteurs alle kinderen weer terugzien die ze gedood hebben wanneer ze voor Gods rechterstoel zullen staan. Wat zullen ze dan een spijt hebben. Nu is er voor abortusartsen echter nog bekering mogelijk en vergeving van de Heere Jezus als ze tot Hem gaan, hun zonden belijden en hun vertrouwen op Hem stellen.
En ik weet het: veel vaders en moeders worstelen ermee dat ze ooit hun kindje hebben laten aborteren. Wat een wroeging, wat een spijt. Maar ook voor hen is er vergeving als ze door genade hun vertrouwen op de Heere Jezus leren stellen.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Frans de boer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2015 om 14:03

  Persoonlijk zie ik dit als een waarschuwing aan diegenen die zich hier mee bezig houden zo dat ze gaan na denken waar ze mee bezig zijn, want uiteindelijk draait het uit op zoveel mogelijk geld verdienen, ze gaan letterlijk over lijken. Maar ik zie dit ook als een waaschuwing aan alle christenen om massaal op te staan tegen dit onrecht. Hoe we dit kunnen doen is te lezen in de volgende link, loopt u mee http://www.schreeuwomleven.nl/index.php?paginaID=78

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2015 om 14:47

  Wat een goddeloos gedoe. Ik denk dat abortus rechtstreeks uit de koker van het satanisme en de vrijmetselarij komt om zo de samenleving te ‘zuiveren’ van wat zwak en kwetsbaar is. Abortus zet ook de deur open voor euthanasie op chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevende ouderen. Bij de duivel geldt namelijk het recht van de sterke.

  Verplichte euthanasie op iedereen die niet (meer) economisch rendabel is? De ultieme bezuiniging op uitkeringen en op de zorg, de wensdroom van de VVD en D666! Zeker wanneer er een nieuwe economische crisis komt met daarmee gepaard gaande saneringsrondes. Wat zullen uitvaartondernemers gouden tijden beleven wanneer euthanasie op chronisch zieken, gehandicapten, langdurig werklozen en zorgbehoevende ouderen verplicht wordt, de VVD en D666 gaan letterlijk over lijken. Dus niet meer op deze twee partijen stemmen, allebei hebben zij banden met de vrijmetselarij en de occulte Bilderberggroep.

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2015 om 20:28

  Als ik dit lees dan krimpt mijn hart in elkaar. Dirk, ik ben er zeker van dit het grootste zonde/kwaad is die er bestaat. Oorlog maken doen volwassen mensen. Maar deze ongeboren kinderen hebben geen afweer. Wat is geld toch een machtig wapen. (in handen van satan de beul!!) Dit is één van de praktijken van babylon de hoer. “Ik ben rijk en heb mij verrijkt en zal mij nog meer verrijken. Ik, babylon de hoer, zal aan niets gebrek hebben”
  Maar Dirk, op één dag zal ook dit afgelopen zijn. Geen koop en verkoop van mensjes(zielen) meer.
  Weet je, ik heb moeite om voor aborteurs te bidden. Maar ik weet ook voor deze mensen moet er gebeden worden dat hun ogen geopend zullen worden.
  O en wat is de Here God de Vader toch een Goede Vader. De geaborteerde kindjes zullen in Zijn Koninkrijk zijn.
  O Here Jezus, kom spoedig…

 4. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2015 om 21:29

  Het is nu sabbat in mijn huisje, bij kaarslicht geniet ik al uren van de meest heerlijke spijzen. Het begon vanmiddag met zoute haring, het laatste was frisse kersen!
  Er staat tegenover dat ik (een bejaarde) deze week een hele dag heb gewandeld (en gebeden) en half uitgehongerd thuiskwam. Die “schade” haal ik nu in, als het ware.
  Vrede die het verstand te boven gaat. Leven als een overwinning over de dood.
  “Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven,” zegt Paulus in Romeinen 8:13. “Maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.” Het gaat hierbij om leven of dood en abortus maakt deel uit van ons leven.
  Veel kinderen aan de abortus ontkomen, komen vervolgens in aanmerking voor de handel in kindertjes, voor de seksindustrie.
  Of zij komen in huis bij een pedofiele pleegvader. Deze strijd op leven en dood blijft onze gehele tijd op aarde aanwezig, met de dood meestal in de vorm van ongeloof, of hypnose, men raakt dan in een trance die wereldgelijkvormigheid wordt genoemd.
  14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
  Paulus “zag het licht” toen hij onderweg was naar Damascus. Het is fijn om te worden geroepen door de Heer Jezus, in een droom, of door wat iemand vertelt. Maar het is aan ons om gehoorzaamheid te oefenen aan deze roepstem. Op leven en dood is er de noodzaak om het in orde te maken met God. Zo’n “abortus-probleem” valt dan weg in een groter geheel, de afschuwelijke pijn blijft voorlopig wel bestaan, maar in onze omgang met onze hemelse Vader is er genezing en leiding (begeleiding door de Heilige Geest) en zicht op onze uiteindelijke positie in Zijn Koninkrijk.
  15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

 5. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2015 om 22:11

  Beste Dirk,

  Ik moest denken aan 1 Timotheüs 6:10 omdat dat in de reacties genoemd werd.

  Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. HSV

  Deze hele wereld draait om geld. Zelfs het leven is niet meer heilig. Deze wereld maakt van eerlijke mensen gewetenloze moordenaars. Abortussen verrichten is big business geworden. En aan deze dingen kan je zien dat de duivel aanwezig is. Als je dat nog niet gelooft, dan moet je stekeblind zijn. Als dat zo is, dan moet de Bijbel wel waar zijn. Want in de Bijbel worden de werken van de duivel ontmaskerd. Tijd dus om de Bijbel te gaan lezen, als je dat nog niet gedaan hebt. En bidden dat God je daarbij wil helpen.

  San

 6. N van Maastricht zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2015 om 17:10

  Beste Dirk,
  Ik ben geschrokken van je nieuwsbrief .We leven in de tijd dat de Heere Jezus wederkomst zeer aanstaande is. De duivel gaat rond als een briesende leeuw en zal alles willen vernietigen. Laten wij als christenen deze verschrikkelijke praktijken bij onze Hemelse Vader voor Zijn troon brengen, en Hem vragen de mensen door Zijn Heilige Geest de ogen te openen opdat ze vergeving vragen over de foute dingen die ze doen.
  Nel.

 7. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2015 om 18:35

  Al lezend werd mijn verbijstering steeds groter. Ik had er wel iets over vernomen, maar dat het zo duivels en walgelijk was wist ik niet. Ik kan verder ook geen reactie geven, omdat mijn gedachten allemaal door elkaar heen tuimelen. Kan alleen bidden om geopende ogen van allen die in deze praktijken werkzaam zijn en zich tot God zullen wenden om hun zonden te belijden en te smeken om bekering. Dat Gods toorn nog van ons land afgewend zal worden. Want als dit door blijft gaan zal die toorn zeker over ons land komen. Wordt allemaal donateur van Schreeuw om Leven. Dat zij hun mooie werk kunnen voortzetten. Gezegende zondag lezers van de Nieuwsbrief. Dirk jij en je gezin ook uiteraard en geniet met je vrouw van jullie lieve kleindochter.

 8. Antoon koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2015 om 23:47

  Beste Dirk en lezers, het is 30 jaar geleden dat ik grootvader mocht worden door de geboorte van een dochtertje. In die tijd moest er door de regering nog een beslissing worden genomen betreffende abortus die de “mooie” naam had gekregen van zwangerschap onderbreking. Ik kon mij niet voorstellen dat de leiders van het volk zo diep zouden kunnen zinken door abortus bij de wet te legaliseren. Heb toen ingezonden stukken geschreven in streek en dagbladen, het was een reactie op “Wij vrouwen eisen”! Hier enkele teksten en kernpunten vanuit dit schrijven; Jes. 10:1 Wee hun die heilloze verordeningen aanvaarden en de geringen het recht ontnemen. Abortus is zo`n heilloze verordening, zij ontneemt het ongeboren kindje het recht om te leven. Wanneer de vrouwen schreeuwen om “baas in eigen buik” te willen zijn, dan begint dit met baas over je seksuele leven te zijn, dan zouden vele zwangerschappen voorkomen worden.

 9. Pieter van Oordt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2015 om 23:52

  Beste Dirk,
  Wat een verdriet moet dit zijn voor de Heer van de schepping, en wat een beschaming bij ons, mensen, christenen. Ik geloof dat dit de meest letterlijke vervulling is van Jezus’ profetie, dat ‘naarmate de wetteloosheid toeneemt, de liefde van de meesten zal verkillen’. Dit is de tijd dat we als christenen schuld moeten belijden voor onze tekortkomingen. Wij zijn het zout van de aarde dat Zijn kracht heeft verloren en het licht van de wereld dat maar zo zwak schijnt. Dit is ook de tijd dat we onze hoofden op mogen heffen, omdat de Verlosser voor de deur staat. De doden zullen opstaan, Zijn rijk zal aanbreken. Wat een vooruitzicht!

 10. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2015 om 4:08

  We leven (weer) in een tijd dat kinderen niet langer veilig zijn binnen of buiten de baarmoeder, en het wordt steeds erger. Hoe lang nog voordat men pedofelie ook gaat goedkeuren? Ik haat de zonde dagelijks meer en meer. Hoe meer men ervan hoort of ziet, hoe meer men hieraan gewend raakt…. dat vind ik ook afschuwelijk, want het lijkt net of je het niet meer zo erg vindt. Ik vind bij mezelf een neiging om dit niet meer te willen horen of lezen, omdat het me gewoon ziek maakt.

  Gelukkig is er ook een andere zijde aan deze tijd. De Heere gaat door zijn Kerk te vergaderen van alle windhoeken der aarde. Dagelijks komen er velen bij. En een zeer verblijdende tijd voor de Joden, waaruit ook dagelijks mensen Hun Messias leren herkennen en erkennen. Ik geef hierbij een website door waar ik geweldig blij van werd. Een opkikker tussen alle slechte berichten van onze tijd: IMETMESSIAH.COM. Geniet hiervan lieve broeders en zusters en weet dat dit slechts de eerstelingen zijn van een GROTE OOGST wanneer HEEL ISRAEL zalig wordt. Halleluja, JEZUS LEEFT!!!
  En Dirk, gefeliciteerd met de geboorte van je eerste kleinkind, een dochter. MAY THE LORD BLESS AND KEEP HER FOREVER.

 11. Dirk Lam. zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2015 om 6:52

  Wat vinden er verschrikkelijke dingen plaats Dirk en lieve lezer.
  Wat heeft God nog een geduld met ons en deze wereld. Dat we onze taak maar mogen zien door dit alles voor Zijn troon te brengen opdat door bekering nog velen gered mogen worden en levens gespaard mogen worden en blijven voor de eeuwigheid. Here ontfermt U zich over deze wereld.
  Gods zegen toegebeden voor een ieder die dit leest.

 12. Antoon koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2015 om 8:30

  Beste Dirk en lezers, hier een vervolg van No.8. Jesaja schreef in hoofdstuk 3:12; De tyrannen van mijn volk zijn kinderen en vrouwen overheersen het. Mijn Volk, uw leiders zijn verleiders en maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolhof. Herkend u de situatie in de wereld van vandaag : In Deut.30:19 lezen we: Ik, Mozes, neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuige, het Leven en de dood stel ik u voor, de Zegen en de vloek, kies dan voor het leven en Leef ! Toen stelde Mozes namens God het Volk voor de keuze, vandaag wordt de gehele wereld voor deze keuze geplaatst, n.l. de Zegen of de vloek. We leven in nog ernstiger tijden, Goddank het is nog genade tijd, wij mogen vandaag net als Mozes ons volk via de Kerken en media waarschuwen en oproepen dat Gods oordeel zeer nabij is, maar de genade die tot vergeving leidt Nu kan zijn. Genade voor hen die gebukt gaan onder het oordeel vanwege een gepleegde abortus ! We leven nu 30 jaar later dan mijn schrijven van toen, inmiddels is onze kleindochter moeder van een dochtertje. Ter wille van hebben wij de opdracht onze protesten laten horen, dat we deze moordpartijen en handels waar van ongeboren kinderen in de moederschoot blijven benoemen ! God geve ons de moed om Profeet te zijn, vooral in de Kerk en samenleving, deze opdracht wilde ik met u allen delen.

 13. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op maandag 10 augustus 2015 om 15:41

  Beste Dirk en lezers. Ik vind dit ook verschrikkelijk. Het is gewoon niet te bevatten dat er mensen zijn die aan deze gruwelpraktijken mee willen werken. Ik zou niet kunnen zeggen wat erger is: de gruwel van de concentratiekampen en uitmoording van de Joden of deze miljoenen kindermoord + wat er mee gedaan wordt. Het komt allemaal uit de koker van satan. De mens leert niets uit het verleden. Ik hoop en bid dat de Heere Jezus spoedig terugkomt.
  Marianne Stel

 14. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op maandag 10 augustus 2015 om 16:43

  Shalom dirk en allen.

  Reeds vanaf 1967is er een heel kleine groep broeders en zusters geweest die tot in de hoogste regionen (regeringen en koningshuis en geestelijken) heeft aangesproken en aangeschreven ook via zogenaamde christelijke partijen; op al deze misstanden De enige die ooit hier iets van gepubliceerd heeft was broeder Huib Verweij (in Nederland). ALS MIJN Messias MIJ NIET HAD OPGEVANGEN, WAS IK ER ALLANG GELEDEN onderdoor gegaan.
  Tot op heden ga ik in mijn eentje door VAN DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN TOEN).
  Schrijf je geestelijke leiders, laat ze geen rust. Ook de christelijke partijen, Joël Voordewind staat ervoor open.

  Verder allen veel sterkte en troost. Geloof mij toch, er is al een rechtsgeding van DE EEUWIGE
  tegen dit land, vanwege Israel en al deze zaken.
  Shalom lou sandifort.

 15. Anke zegt:
  Geplaatst op maandag 10 augustus 2015 om 20:36

  Wat is dit verschrikkelijk, zo erg! Het is het resultaat van het Evolutie denken en het Humanisme.
  De mens zonder God, de mens die het ‘GIJ ZULT NIET DODEN’ terzijde schuift, en zelf uitmaakt wie mag leven en wie mag worden afgevoerd.
  De mens zonder God, zo ontaard, zo afgestompt, zo gewetenloos.
  O God ontferm U.

 16. Geralda zegt:
  Geplaatst op maandag 10 augustus 2015 om 21:23

  Beste Dirk en lezers,

  Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. In wat voor wereld leven wij?
  Het komt inderdaad uit de koker van de duivel en zijn trawanten. Mensenlevens worden niet meer beschermd. Abortus en euthanasie zijn aan de orde van de dag.
  Het werk van God wordt ruw verstoord en dan de pijn die deze beginnende leventjes moeten doorstaan. Er zijn geen woorden voor. Bidden voor deze aborteurs dat God hun de ogen opent en voor de vrouwen die voor de keuze staan om een kindje te laten aborteren is het beste wat we kunnen doen. Momenteel lees ik een boek van dr. R. Seldenrijk, Waardevol Leven, een praktische handreiking bij medisch-ethische keuzes voor christenen.

 17. Peter zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 augustus 2015 om 10:35

  Het aanbieden van pastorale hulp.
  In die uitzonderlijke gevallen dat de a.s. moeder verlangt naar een leven met Jezus, kan het zijn dat de situatie zo ingewikkeld is dat de hulpverlener er machteloos tegenover staat. Zou hij die macht wèl hebben, dan hadden wij ook een heel andere politieke situatie en een heel ander geestelijk klimaat om in te leven.
  Voor wie de Statenvertaling nog kan begrijpen
  Galaten 5:16 En ik [Paulus] zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
  17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
  Rom. 7:19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
  20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
  21 Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.
  22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;
  23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.
  De Bijbel erkent de macht van het kwaad! Dit kwaad heeft de macht 666 op aarde, in de wereld.
  24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
  25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.
  De Heer Jezus is ook Rechter. Hoe gaat Hij oordelen over onze onmacht en in het algemeen de zonde?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden