Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het viswonder van Woerden (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 augustus 2015, 8:07 door Dirk A A

Soms lees je iets, wat je op een bijzondere manier raakt. Dat had ik toen ik las over ‘Het viswonder van Woerden’. Ik had nog nooit van dat ‘viswonder’ gehoord, maar het bemoedigde mij en hopelijk bemoedigt het ook u.

In 1568 kwamen de Lage Landen bij de zee in opstand tegen Filips II, de zoon en opvolger van keizer Karel V. In Spanje en Italië had Filips II het protestantisme uitgeroeid en nu waren de Nederlanden, waar het protestantisme breed ingang had gevonden, aan de beurt.
De situatie van het protestantisme in de Nederlanden leek in 1575 hopeloos. De gloriedagen van 1572, toen veel plaatsen de zijde van de Prins hadden gekozen, waren gevolgd door de opmars van Alva. Slechts Holland en Zeeland hielden het hoofd boven water. Alles leek verloren te gaan.

De stad Woerden was in onderpand gegeven aan hertog Erik van Brunswijk, die, hoewel ijverig in de dienst van de koning van Spanje, de leer van Luther was toegedaan. Veel Luthersen hadden zich onder zijn bescherming in Woerden gevestigd. Op 8 september 1575 omsingelde een Spaans leger van 14.000 man Woerden. De stadspoorten waren gesloten en in een bestorming van de muren hadden de Spanjaarden niet zoveel zin. Ze startten een beleg, waardoor er voedselschaarste zou ontstaan, met als gevolg een hongersnood, waarna de stad zich wel zou overgeven.

Al snel kwam de stad in de problemen. Er werden noodmunten geslagen, om onder andere de soldij te kunnen betalen. Na ongeveer een jaar waren de voedselvoorraden op en werd de situatie nijpend. Opnieuw deden de Spanjaarden een oproep tot overgave, met als voorwaarde: onderwerping aan de koning en terugkeer in de moederschoot van de kerk. Maar de inwoners van Woerden wisten wat overgave zou betekenen: onlangs was Oudewater door de Spanjaarden ingenomen en op een afschuwelijke wijze geplunderd en uitgemoord.

Toen niemand meer wist hoe het verder moest, stuurde de Lutherse predikant Jan Saliger de belegeraars het bericht: ‘Laat uw vijandige houding varen, want u strijdt tegen God en Zijn Woord, tegen mensen aan wie God de zuivere kennis van het zuivere Evangelie heeft gegeven,’ waarbij hij enkele geschriften van Luther voegde.
De kerk- en gebedsdiensten werden zeer druk bezocht. De mensen geloofden dat er een God in de hemel was, Die hen kon helpen. Van Hem verwachtten ze alle hulp.

Toen gebeurde het wonder. Via de Oude Rijn zwommen talloze grote vissen de stad Woerden binnen. De mensen konden de vissen zo opscheppen, zoals eens het volk Israël de kwakkels kon oprapen. Dit viswonder staat afgebeeld op een gebrandschilderd raam in de Grote of Petruskerk in Woerden.
Juist op dat moment sloegen de Spaanse troepen in de Zuidelijke Nederlanden aan het muiten. Vervolgens braken de Spanjaarden het beleg van Woerden op. Zeer groot was de dankbaarheid in de stad voor de bevrijding die de Heere had geschonken.

De Heere greep in en toonde Zijn almacht, zoals Hij ooit het volk Israël voorzag van voedsel in de woestijn en Jeruzalem bevrijdde van de belegering door Sanherib ten tijde van koning Hizkia (Jesaja 36 en 37). En ook in deze tijd voorziet de Heere soms op wonderlijke wijze in de noden van Zijn kinderen. Ieder die op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen.

Dirk van Genderen
(Al eerder geplaatst; met dank aan A. Snijders in het tijdschrift ‘Een nieuw geluid’)

11 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 augustus 2015 om 17:20

  Lou de Palingboer werd geboren 19 februari 1898, dat is zo’n drie eeuwen na ‘het viswonder te Woerden’.
  Hij werd gerekend als een groot Nederlands theoloog door zijn aanhang en werd bespot in de roddelbladen.
  Of hij ‘de opstanding van Christus’ was? Nou ja, nee dus, maar met het viswonder had hij niets te maken.
  En de bewoners van Oudewater dan? Een stadje enkele kilometers verder op. Werd ingenomen door de Spanjaarden, veertig jaar na het viswonder. En uitgemoord.
  1615, het Bloedbad van Oudewater. Hadden die bewoners hun les niet geleerd? Er is in de VS een ‘prepper’-beweging van mensen die zich voorbereiden (preparation) op “de komende storm”. Wat te doen als niets het meer doet? Geen drinkwater, stroom of wat dan ook? In een wereld vol roof, plundering en gevaar en misleiding?
  In het algemeen is zo’n situatie dodelijk, maar misschien wil de HEER, onze God en Vader, ons (op de Hem bekende wijze) door zulke ellende heenleiden?

 2. JEANNE zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 augustus 2015 om 19:33

  Wat een vreemde reactie op een wonder. Het bloedbad van Oudewater vond plaats in 7 aug. 1575, beter je huiswerk doen voortaan, Peter.

 3. coby zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 augustus 2015 om 20:58

  Wat een mooi verhaal, het is echt zo, als God werkt wie zal het keren. Doet aan de gehele wapenrusting Gods.
  Wij moeten weer terug naar Gods woord, en leren van de weg die Hij ons wijst en wil doen leren om te gaan en vertrouwen op Zijn woord.
  Wij gaan ook moeilijke tijden tegemoet als je ziet naar de wereld om ons heen. Als je ziet naar de problemen met de vluchtelingen, er zijn velen met mij die straks de islam ook over Europa zien komen en het IS-gebeuren. Zouden daar foute mensen tussen kunnen zijn, ik ben er wel bang voor.
  Het zijn naar ik hoorde niet alleen vluchtelingen, maar ook toekomstige IS-strijders die hierheen komen en dan komt het voor de Christenen ook bij ons er op aan: wie dienen wij?

 4. Anoniem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 augustus 2015 om 22:38

  De HEERE VOORZIET!!! IEDERE KEER ALS HET NODIG IS! VANDAAG OOK WEER!
  De HEERE IS ZOOOOOO GOED!!!
  Ps 23!

 5. San zegt:
  Geplaatst op zondag 16 augustus 2015 om 5:04

  God van wonderen

  Iedere dag mogen wij ervaren dat het wonderen zijn die God doet, als wij kunnen eten en drinken en een dak boven ons hoofd hebben. Die gewone dingen welke wij vaak voor vanzelfsprekend aannemen, zijn niet zo gewoon als je kijkt naar de andere landen in de wereld waar oorlog, gebrek en ontbering is. Dat zien wij niet altijd of zijn wij daarvan ons niet bewust, dat het een zegen is, als alles aanwezig is om goed te kunnen functioneren. Alhoewel in Nederland de armoede steeds meer toeneemt, leven wij nog in een land wat in de wereld heel bijzonder is. Geen Christenvervolging (totnutoe) en allerlei voorzieningen om ons in leven te kunnen houden. Dat zijn hele grote zegeningen die God geeft en daar mogen wij God dankbaar voor zijn. Je kan beter niet kijken naar mensen die meer hebben dan jij maar naar de mensen die zowat niets hebben behalve de kleren aan hun lijf. Wat zijn wij dan (materieel) nog rijk! En moeten wij dan niet tevreden kunnen zijn ondanks alle leed en armoede die wij mogelijkerwijs mogen ondervinden? Het belangrijkste was ik echter vergeten te noemen: wij hebben EEUWIG LEVEN door de genade die God aan ons betoond heeft. Dat is veel meer dan wat je ooit zou kunnen krijgen hier op aarde. GEESTELIJKE RIJKDOM waardoor wij Gods beloften hebben door kennis van het woord van God. Als de Here ons eeuwig leven kan geven,als wij dat willen, zou dan niet gelden dat hij ons ook in dit leven hier op aarde van het tijdelijke kan en zou willen voorzien?

  San

 6. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 16 augustus 2015 om 22:24

  Het wonder van Woerden en het bloedbad van Oudewater, ik wist er wel van.
  Een stukje geschiedenis: 1514, Appingedam, het bloedbad, 1000 mensen vermoord, bijna het gehele stadje.
  De slag bij Heiligerlee (bij Winschoten), het begin van de 80 jarige oorlog. Door de Protestanten gewonnen, wel is hier graaf Adolf gesneuveld. Alva kwam terug, de slag bij Jengum of Jemmingen, 5000 doden aan protestantse zijde en nog geen 100 aan Spaanse zijde. Alva richtte hierna een monument op in Antwerpen van de buitgemaakte kanonnen en werd daardoor de ´Ijzeren Hertog` genoemd.
  Bij Jengum in de buurt liggen meerdere graven de fam.Knevel.
  De Protestantse kerk werd opgericht in Emden. Zie ook Menso Alting en de Ommerlander vlag met de 7 harten, waarvan de 7de hart op Jever wijst. Vroeger werd in Oost-Friesland alleen Nederlands gesproken.
  Groningen heette vroeger Vrieslandt, dit staat in het 4de couplet van het Wilhelmus.
  Friso, Bruno en Saxo, de 3 broers, wie waren ze? Een studie meer dan waard.
  Op dit historisch plekje had ik zelf graag een kerk willen oprichten. Het is helaas door tegenwerking ter ziele.
  De Doopsgezinden, ze werden in die tijd zwaar vervolgd. Het leidde tot een geloof in de ´Opname`, 3000 mensen verzamelden zich bij een boerderij bij Zandt, (Appingedam). Na 3 dagen wachten was het nog niet gebeurd, zoals ook nu nog niet. Ze gingen teleurgesteld uit elkaar en een gedeelte trok naar Leeuwarden, werden daar berecht. Sommige trokken door naar Amsterdam, waar ze in de winter naakt door de stad liepen en allemaal vermoord werden. Zie: De geschiedenis van de Doopsgezinden, het boek staat wel op internet.
  Het wonder van God uit die tijd of later. Er zou een prediker vermoord worden op een dijk. Er werd een val opgezet, echter God greep in. In plaats van 1 man op de dijk liepen er 3. De prediker wist hier niets van en bleef in leven.
  Een goed voorbeeld hiervan in de bijbel staat in Hand.23:11-23. Hier staat beschreven hoe de zoon van Paulus zuster zijn leven redde na een geplande aanslag.

  Enrique

 7. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 17 augustus 2015 om 18:57

  Enrique:
  Het stukje over de prediker op de dijk die vermoord zou worden klopt. Het was de toenmalige Br. Ds van Petegem. Hij evangeliseerde in de omstreken van Muntendam/veendam (veenstreken; ook wel Sodom en Gomorra genoemd.)
  Alles deed hij te voet en enkele mannen lagen in een hinderlaag aan de kant van de weg met een touw over de weg. De dominee zou daar langs komen en struikelen over de weg en zo konden ze hem dan te pakken nemen. Maar …toen de dominee er aan kwam zagen ze geen 1 persoon, maar 3. Ze zijn snel er van door gegaan.
  Velen zijn in die tijd tot het geloof gekomen in Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer.

  Van zijn zoon die dominee was in de stad Groningen heb ik nog 3 jaar bijbelstudie gehad. Een zeer wijs en bijbelvaste man.

 8. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 augustus 2015 om 14:49

  Net als wat San zegt in reactie no.5 : Ervaar ik ook de wonderen van God, in de gewoonste dingen van de dag. Persoonlijk ervaar ik die het meest in de Natuur. Want in de natuur vind je :
  De weldadige en ultieme rust;
  De mooiste kunst;
  De prachtigste muziek;
  Zo vrij als een vogel in de lucht;
  En ervaar je de Schepper. Hub.

 9. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 augustus 2015 om 16:00

  Beste Waterlelie,

  Bedankt voor je antwoord, ik wist niet waar en wanneer het gebeurd was.
  Zelf heb ik ook wel eens zoiets meegemaakt. Als jongeman wilde ik de gereformeerde kerk verlaten voor een wat meer bijbel getrouwe kerk, een 7de dag of sabbat houdende kerk, zoals God in de bijbel aangeeft en voorschrijft. Vroeger was het heel moeilijk om hier uit te komen. Er zou een ouderling langs komen die me in mijn jeugd misbruikt had, niet seksueel maar op een andere manier. Ik was ontzettend bang voor deze man, hoewel ik echt mijn mannetje wel sta. Er was een afspraak gemaakt. Ik heb maar gebeden en gebeden of het niet door mocht gaan. Zo´n 5 of 10 minuten voor de afspraak belde hij op, er was plotseling iets tussen gekomen en daardoor kon hij niet komen. Het was het ingrijpen door God. De naam heeft mij mijn leven lang achtervolgd. Het is inmiddels 40 jaar geleden. Ik ben de grens voor het ingaan van de AOW leeftijd al een jaartje gepasseerd. Na een ongeluk op het werk heeft Christus mij Persoonlijk een opleiding tot bijbel leraar gegeven. Ben later bijna vermoord door iemand die beweerde dat er een Opname aan de hand van de Maya kalender kwam. Het is niet gebeurd en het zal nooit gebeuren.
  Wat als God 40 jaar geleden niet had ingegrepen, had ik deze opleiding dan kunnen volgen om bruikbaar voor Hem te zijn?
  Ik heb zoveel wonderen in mijn leven meegemaakt.

  Enrique

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 augustus 2015 om 20:10

  Wat moesten de Israëlieten (onder Mozes) in de woestijn leren? 100% vertrouwen op hun God! Allen op 2 na (Jozua en Kaleb, die wel op God vertrouwden) kwamen om in de woestijn. In een woestijn is NIETS om in leven te blijven!! God verzorgde hen elke dag met eten en drinken!! Uiteindelijk stierven allen in de woestijn en bereikten ze Gods DOEL niet!! God verwacht van ons 100%! Wij bevinden ons allen in “de woestijn van het leven”!! Zoals de Israëlieten het Beloofde Land voor ogen hadden, hebben wij Gods Koninkrijk voor ogen!! Volharden tot het einde!!! De komende tijd zal het daarom gaan!
  Jakobus 1:12
  “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.”
  Openbaring 2:10
  “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.”
  Gemakkelijk zal dat zeker niet zijn (of worden)…….

 11. Enrique zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 augustus 2015 om 13:30

  Beste Waterlelie,

  Nog even iets over Muntendam/Veendam, ook wel Sodom en Gomorra genoemd, zoals je zegt.
  Nu is er in Veendam een loge van de Vrijmetselarij en dat verklaart al veel.
  Zo´n 20 jaar geleden hadden ze een open dag waar ik naar toe ben geweest. Eerst een lezing in het Veenkoloniaal museum daar na een bezoek aan hun gebouw.
  Het voorste deel van het gebouw was normaal ingericht maar wij mochten ook een kijkje nemen in het besloten gedeelte. Dat was voor mij toch wel even schrikken geblazen. Je gaat naar binnen en daar liggen de boomstammen tegen de zijmuren waarop je moet zitten. Aan de achterkant het witte altaar in kubusvorm met de bijbel erop, geopend op het bijbelboek Johannes 1:1. Naar aanleiding van deze tekst heb ik hun vragen gesteld, helaas ben ik de antwoorden vergeten. Achter het altaar zijn de naamlijsten van de leden. Naar voren gekeken, schrok ik. Daar hingen de vele degens en dat soort wapenen tegen de muur. Wat de bedoeling daarvan is dat weet ik niet.

  Muntendam/Veendam, het is een gebied waar de Vrijmetselarij altijd een belangrijke vinger in de pap heeft gehad.

  Misschien begrijp je nu waarom de val voor Ds. van Petegem werd opgezet en God het wonder verrichte.

  Enrique

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden