September 2015: rampmaand?

Van alle kanten krijg ik e-mails toegestuurd over wat ons deze maand staat te gebeuren. Anderen spreken mij erover aan. Velen verwachten dat tussen 13 en 25 september aanstaande de wereld zal worden getroffen door verschrikkelijke rampen. Er zal een beurscrash plaatsvinden, mogelijk de start van de Derde Wereldoorlog, de staat van beleg in Amerika, met het opsluiten in kampen van alle christenen en nog veel meer… Waarom? Omdat het Joodse sabbatsjaar eindigt en het jubeljaar van start gaat.

Er zijn mensen die met niets anders meer bezig zijn. Die hun huis hebben gevuld met langdurig bruikbare voedingsmiddelen. Die zeggen hierover een woord van de Heere te hebben gekregen. Die paniekverhalen op internet zetten.

Gods oordelen barsten los?
Sorry dat ik een beetje sceptisch ben, maar ik vind dat hier paniek wordt gezaaid. Omdat er de vorige twee keren bij het einde van het sabbatsjaar een grote daling van de aandelenbeurzen plaatsvond, zal dat nu wel weer gebeuren, voorspelt men. En omdat er precies nu weer een maansverduistering plaatsvindt, de vierde en laatste uit de serie van de tetrade, die de afgelopen anderhalf jaar plaatsvond op Joodse feestdagen, zullen nu Gods oordelen wel losbarsten over de wereld.

Voor het gemak wordt maar even vergeten dat lang niet bij elke tetrade in het verleden iets bijzonders plaatsvond in de geschiedenis van Israel en van het Joodse volk. Ook blijft onvermeld dat zeker niet bij elk slot van een sabbatsjaar de wereld of het Joodse volk door een ramp werd getroffen, evenmin als tijdens de start van een jubeljaar.

Ik heb stellig de indruk dat de één de ander napraat. De spanning zit er goed in bij veel christenen en ook bij sommige Joodse mensen. Wat gaat er gebeuren? Iemand zei tegen mij dat hij er vrijwel zeker van is dat de opname van de gemeente in deze maand zal plaatsvinden, hoewel hij niet zeker weet of heel de gemeente wel zal worden opgenomen. Misschien een deel, denk aan de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, voegde hij eraan toe. Alleen de vijf wijze maagden zullen in zijn visie worden opgenomen, de vijf dwaze maagden zullen door de grote verdrukking heen moeten, is zijn verwachting. En niet alleen van hem, maar ook van een flink aantal anderen.

‘Laat u geen angst aanpraten’
Ik roep u op tot kracht, liefde en bezonnenheid. Laat u geen angst aanpraten, door niemand. 2 Timotheüs 1:7 zegt: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.’
Beste mensen, houd uw ogen gericht op de Heere Jezus. Wat er ook in de wereld gebeurt, het loopt Hem nooit uit handen. Hij zit op de troon en Hij regeert.

Zeg ik nu dat u maar rustig kunt gaan slapen, omdat er niets gaat gebeuren in september? Dan begrijpt u mij verkeerd. Ik zie ook dat de ontwikkelingen in de wereld zich toespitsen. Mogelijk wordt deze maand op initiatief van Frankrijk door de VN een Palestijnse staat erkend, met als hoofdstad Jeruzalem en wat gaat de paus aankondigen in zijn toespraak tot de VN? Het schokte mij dat hij aankondigde dat hij priesters de volmacht geeft om de zonde van abortus het komende jaar te vergeven. Een mens, al is het de paus, kan toch geen zonden vergeven?
In de samenleving nemen zonde en ongerechtigheid hand over hand toe. Israel wordt bedreigd. Het hele Midden-Oosten is een kruitvat. De spanning tussen Amerika/Europa en Rusland is in tientallen jaren niet zo groot geweest. De financiële wereld kraakt. Gods kinderen worden vervolgd. Het Evangelie wordt gebracht tot de einden van de aarde. Velen komen tot geloof in de Heere Jezus.

Nog even, dan gaat de hemel open. Dan komt de Heere Jezus in grote kracht in majesteit om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten en Zijn volk Israel zalig te maken. Wanneer dat gaat gebeuren, weet niemand, alleen de Vader in de hemel (Mattheus 24:36). Weet u Wie dat zei? De Heere Jezus zelf. Zouden wij wijzer zijn en meer kennis hebben dan Hij?

Waakt! De Koning komt. Wees bereid Hem te ontmoeten. En als Hij komt, dan zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht, de Heere Jezus, Die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Dirk van Genderen